Sisään

Astrokalenteri

Astrokauppa

Astro Akatemia

Tutki karttoja
Kirjaudu sisään

Uusi käyttäjä? Rekisteröidy tästä.

Gnosis - Valaistumisen tie

Henkinen viisaus ja esoteeriset asiat kiinnostavat nyt ihmisiä enemmän kuin koskaan. Monet meistä ovat etsineet elämälleen jotain syvempää tarkoitusta jo pitkän aikaa. Elämme suuria ihmisyyden muutoksen aikoja. Sisällämme esiintyy vahva kaipaus ymmärtää ihmisyyden merkitys kokonaisuudessaan eikä vain ominaisuus ominaisuudelta. 2000 luvulla haluamme löytää ja ymmärtää oman henkilökohtaisen elämämme tarkoituksen ja tehtävän – kutsumus – kuka minä olen ja mikä elämäni tarkoitus on. 

Uskonto ja tiede sellaisessa muodossa miten ne ymmärrämme tänä päivänä, ovat jättäneet suuria aukkoja tietoisuuteemme kaikista yrityksistä huolimatta. Etsiessämme uskonnosta vastauksia elämämme tarkoitukseen, olemme huomanneet, että ne ajavat meidät ulos tavallisesta elämästämme uskon elämään ja eristävät meidät todellisesta maailmasta vahvasti uuteen horrosmaiseen odottamisen tilaan.

Tieteen osalta keräilemme vain yksittäisiä tiedonmurusia, joita sitten koitamme kovasti yhdistää muihin jo olemassa oleviin tietoihimme. Arvaten tästäkään yrityksestä ei synny mieltä ja tietoisuutta vapauttavaa lopputulosta. Tämän vuoksi herää vahva tunne ja kysymys siitä, että olemmeko etsineet ihmisyyden tarkoitusta tähän mennessä väärällä tavalla. Olemme etsineet tietoa itsemme ulkopuolelta, vaikka kaikki tarvittava tieto löytyy huomattavasti lähempää, meistä itsestämme.

Tutkimalla omaa sisäistä maailmaasi voit oppia maailmankaikkeuden lakeja

”Kautta aikojen ihminen on vastustanut sitä mitä mieli ei pysty ymmärtämään tai mikä poikkeaa totutusta ajattelusta. Jotta kehityksemme voi mennä eteenpäin, meidän on kuitenkin pystyttävä ottamaan vastaan myös uutta informaatiota ja kyettävä liittämään se jo olemassa olevaan tiedostoomme.”

-Saksalainen ja maailman tunnetuin esoteerinen ja pätevyyspsykologi Thorvald Dethlefsen

Gnosis- sisäinen tietous

Kreikan kielen sana "gnosis" tarkoittaa tietoa, tietoisuutta ja tuntemista. Tässä "tiedolla" ei tarkoiteta mitä tahansa älyllistä tietämistä, vaan sanalla on hengellinen sisältö. Tiedon kohteena on ihmisen jumalallinen alkuperä. Sen tiedon saavutettuaan ihminen kokee oman tietoisuutensa yhdistyneen jumalalliseen tietoisuuteen. Sitä voidaan sanoa myös valaistumiseksi, täydellistymiseksi tai pelastukseksi.

Gnostilaisuudessa pelastus on prosessi, jossa ihminen saavuttaa tietoisuuden jumalallisesta syntyperästään ja tietää palaavansa Valon valtakuntaan, kun hänen sielunsa on vapautunut maailman ja ruumin rajoituksista. Tähän pyrkiessään ihmisen tulee käydä läpi kehityspolku, johon kuuluvat eettisesti oikea elämä ja aineellisten tarpeiden ensisijaisuuden hylkääminen, henkisen olemuksen eheytyminen sekä lopulta täyttyminen viisauden valosta.

Maailmassa on satoja, ehkä jopa tuhansia uskontoja, joiden opetukset poikkeavat toisistaan

Näin ollen ei siis ole mahdollista, että kaikki uskonnot voisivat olla oikeassa. Sen sijaan on mahdollista, että kaikki uskonnot ovat väärässä omalla tavallaan. Tämä tulee hyvin esiin, kun tutkimme eri puolilla maailmaa erilaisia uskontoja ja satoja itseään viisaiksi sanovia hengellisiä johtajia, jotka koittavat todistella meille tietävänsä vastauksen kysymykseen, miten ihminen pelastuu. Heillä kaikilla on tarjottavana meille erilainen käsitys ja usko. Nämä kaikki uskonnolliset johtajat haluavat pitää kiinni omista käsityksistään ja omasta totuudestaan. Siksi maailmassa on niin monia uskontoja, sotia ja rauhattomuutta.

Gnostilaisuus sen sijaan on esoteerinen henkisen kasvun oppi ja henkinen elämänfilosofia, joka yllättäen sopii tähän päivään paremmin kuin mikään muu filosofia tai uskonto. Gnostilaisen uskon mukaan Ihmiselämän tarkoituksena on henkisen kehityksen kautta saavuttaa gnosis eli tavoittaa sisimpäänsä kätkeytyvä jumalallinen tietoisuus ja ymmärtää sielunsa alkuperä.

Kuka meistä on Gnostilainen?

Moni kirkkoon kuuluva sanoo: "Uskon Jumalaan, mutta en aivan sillä tavalla kuin virallinen kirkko opettaa". Kun tällaisten oman tiensä kulkijoiden kanssa keskustelee, moni heistä paljastuu enemmän tai vähemmän Gnostilaiseksi. Gnostilaisina itseään pitävät ovat valmiit hyväksymään suurimman osan seuraavista lauselmista:

Aineellinen maailma ja elolliset ovat katoavia, ikuisia ovat vain Jumala ja tuonpuoleinen aineeton olevainen – kutsuttakoon sitä vaikka Valon maailmaksi.

Rukous on ihmisen yhteys Jumalaan; ihminen voi saada Jumalalta ja apua ja johdatusta; jokaisella ihmisellä on Valon maailmassa opastajia – jotkut kutsuvat heitä suojelusenkeleiksi.

Lähimmäisenrakkaus on ihmisen velvollisuus; ihmisten tärkein elämänohje on Kultainen sääntö: "Vältä tekemästä muille sellaista, mitä et haluaisi itsellesi tehtävän".

Jokaisen ihmisen sisimmässä on kipinä jumalallisuutta – sielu, jonka koti on Valon maailmassa.

Lisää määritelmiä löytyy täältä:

https://www.gnosis.fi/gnostilaisuus/kuka_on_gnostilainen/

Miten Gnostilaiset uskonkäsitykset poikkeavat muista tuntemistamme uskonnoista?

Gnostilaisuuden ydin koostuu opista mitä gnosis on – yhden laki. Yhden laki on verrannollinen Hermes Trismegistoksen teesiin: ”Mikä on alhaalla, on ylhäällä olevan kaltainen, ja mikä on ylhäällä, on alhaalla olevan kaltainen”. Se muistuttaa meitä elämän ja maailmankaikkeuden täydellisestä järjestyksestä. Samat lain alaisuudet ovat voimassa kaikkialla maailmankaikkeudessa. Tällä Hermes tarkoittaa sitä, että taivaalla ”yllä” vaikuttavat planeetta energiat ovat samat täällä ”alla” eli maan päällä ja ihmisten elämässä. Ihminen on luotu samoista jumalaisista energioista, kuin planeetat ja universumi. Kuolemattomat sielumme kuuluvat Luojaan itseensä, kuten taivaan tähdet ja universumimmekin.

Niin sanotun alkukirkon usko oli jo gnostilaista, mutta katolinen kirkko valitsi Paavalin luoman kristinuskon, ja julisti gnostilaisuuden "harhaopiksi". Tämä johtui siitä, että gnostilaisuus opettaa ihmisiä hengelliselle, rakkaudelliselle ja jälleensyntymisen tielle. Se ei sopinut Paavalin luoman kristinuskon opiksi, koska sen avulla ihmistä ei voitu saada hallittavaksi uskonnon ja kirkon avulla. Uskonnot kun ovat olleet kautta aikojen pitkälti myös poliittisia välineitä suurien massojen hallintaan. Ns. perisynnin ja yhden elämän avulla ihminen on ollut hallittavissa paremmin mitä ilman syntisyyttä. Tuntemissamme uskonnoissa kaikki huonot teot on pitänyt hyvittää tässä elämässä, jotta ihminen voi pelastua. Gnostilaisuudessa jälleensyntyminen kumoaa juurikin tuon teorian.

Joidenkin mielestä Gnostilaisuus ei ole uskonto, vaan elämänfilosofia

Jotkut taas sanovat gnostilaisuutta mysteeriuskonnoksi, koska se perustuu henkilökohtaiseen mystisen kokemukseen – toisin kuin ns. ilmoitususkonnot (kuten juutalaisuus, kristinusko ja islam). Gnostilaisilla ei siis ole erityistä pyhää kirjaa (Raamattu, Koraani tai Hepreankielinen Raamattu = Tanak), vaan monia arvossa pidettyjä kirjoituksia. Tässä suhteessa gnostilaiset poikkeavat muun muassa juutalaisista, kristityistä ja muslimeista, jotka pitävät Raamattua, Tanakia tai Koraania Jumalan ilmoittamien sanojen kokoelmina.

Gnostilaisten mielestä kaikki pyhät kirjat ovat ihmisten kirjoittamia ja vaikka ne olisivatkin syntyneet jumalallisen hengen vaikutuksesta, niihin sisältyy aina inhimillisen väärinymmärryksen mahdollisuus. Gnostilaiset pitävät Raamatun ja muiden pyhien kirjoitusten sisältämiä opetuksia ja elämänohjeita arvokkaina, mutta kehottavat ymmärtämään niihin sisältyvät myyttiset kertomukset ja ihmeet ainoastaan vertauskuvallisesti.

Gnostilaisuuden mukaan kukaan ihminen ei voi tietää Jumalan suuria totuuksia

Ihminen voi esittää ainoastaan niistä likimääräisiä olettamuksia, kuten eri uskonnot ovat tehneet.  Mitään uskontoa ei voi siis pitää oikeana eikä vääränä. Uskonto – mikä tahansa se onkin – edustaa sitä väliaikaista totuutta, jonka kukin etsijä omalla kohdallaan käsittää totuudeksi, kunnes ikuisuuden portilla näkee ja käsittää lopullisen totuuden.

Gnostilaisen käsityksen mukaan ihmisen todellinen olemus on hänen sielunsa, joka on universaalin tietoisuuden ilmentymä. Sielu on kuolematon ja ihmisen kuoltua se palaa takaisin kotiinsa Valon maailmaan odottamaan seuraava kutsuaan takaisin tuntemamme maailmaan jälleensyntymisen kautta.

Ihmisen tekojen uskotaan vaikuttavan siihen, mitä sielulle tapahtuu kuoleman jälkeen ("Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää"); jos ihminen ei ole tehnyt rakkauden tekoja, hän joutuu syntymään uuteen ihmiskehoon oppiakseen elämään oikein; tämä vaatii yleensä monta jälleensyntymää.

Kun sielu viimein on oppinut elämään oikein, sen sanotaan saavuttaneen täydellisyyden, minkä jälkeen sielun uskotaan jäävän Valon maailmaan.

Psykoterapeutti, psykologi ja esoteerikko Thorwald Dethlefsen, Takaisin edellisiin elämiin

Thorwald Dethlefsen  https://de.wikipedia.org/wiki/Thorwald_Dethlefsen

syntyi 11. 12. 1946, Herrsching am Ammersee, Saksa
kuoli 1. joulukuuta 2010, Wien, Itävalta

Jälleensyntymisestä on kirjoitettu ja puhuttu aina paljon, mutta maailmalle sen todisti varmaksi ensimmäistä kertaa Thorwald Dethlefsen. Hän osoitti potilaskokeidensa avulla, että sielut syntyivät aina uudestaan ja uudestaan tietoisuudentasolla, joka on edellisen kuoleman reinkarnaatio; tämä muodostaa hänen karmansa. Vakuuden uskomukseensa hän sai saattamalla potilaitaan hypnoosin alaisuuteen ja palaamalla potilaiden edellisiin elämiin. Hypnoosin avulla edellisiin elämiin palanneet potilaat saivat apua moniin sellaisiin asioihin joita mitkään muut psykoterapiamuodot eivät kyenneet ratkaisemaan. Dethlefsen osoitti potilaskokemustensa avulla sen, että meillä kaikille on kertynyt valtava tietoisuuden potentiaali aikaisempien elämiemme perusteella. Suurin osa lahjakkuudestamme ja erityistaidoistamme ovat meissä jo syntyessämme, mutta tulemme niistä tietoisiksi vasta tätä elämää eläessämme. Dethlefsenin jälleensyntymisen kirjatuotantoon voi tutustua täällä:https://www.amazon.com/Voices-Other-Lives-Reincarnation-Healing/dp/0871312336/

Negatiivista karmaa ei ole olemassa – on vain askeleita valaistumisen polulla

Käytän omien astrologisten tulkintojeni perustana Hermes Trisgemistoksen oppeihin pohjautuvaa ikivanhaa Hermeettistä filosofiaa, jonka symboliikka liittää jokaisen planeetan osaksi elämän päättymätöntä kiertokulkua (Thorwald Dethlefsen: Kohtalo on haaste).

Yhteydet edellisiin elämiin löytyvät lähinnä planeettojen välisistä aspekteista (Sisäinen Soturi) ja Kuunsolmuista (Luonteesi Voimat). Itse tulkinnoissa olen tietoisesti välttänyt planeettakuvion liian vahvaa liittämistä edellisiin elämiin, sillä kunkin aspektikuvion opetus, haaste tai mahdollisuus on kuitenkin lopulta ensisijaisesti hoidettava kuntoon tässä elämässä ja tämän elämän antamilla kokemuksilla.

Käytämme helposti edellisiä elämiä tekosyynä (Negatiivinen karma) sille, että ei tässä elämässä kuitenkaan enää voi asialle yhtään mitään. Todellisuudessa vain juuri tässä elämässä voi vaikuttaa aikaisempiin elämiin tai sieltä kumpuaviin ”häiriöihin” yllättävän tehokkaasti. Tällainen työ on jatkuvaa pyrkimistä sielun tasapainoon ja harmoniaan itsesi kanssa.

Selviämistarinoita on paljon

Olen saanut seurata paljon koskettavia tarinoita elämästä vuosien mittaan karttatulkintoja tehdessäni. Poikkeuksetta astrologiselta kartalta on löytynyt koettelemusta (kriisiä) selventävää karmallista taustaa, joka ei tietona vapauta meitä itse haasteesta, mutta auttaa ymmärtämään tilannetta. Kun tiedostamme oman karttamme kaikki vahvuudet ja haasteet, voimme tehdä jatkossa fiksumpia päätöksiä elämässämme ja ottaa merkittäviä henkisiä edistysaskeleita kohti korkeampaa tietoisuutta ja valaistumista askel askeleelta ilman syvempiä kriisejä.

Mitä muut kertoivat Sisäinen Soturi -tulkinnasta?

Terveisin

astrologi Seppo Tanhua

Päätä itse onko siitä Sinulle hyötyä vai ei!

Haluan tehdä askeleesi tietoisuuden maailmaan helpoksi.  Ellet ole tulkintaan tyytyväinen, palautan maksamasi summan takaisin tilillesi ilman kyselyitä.