Sisään

Astrokalenteri

Astrokauppa

Astro Akatemia

Tutki karttoja
Kirjaudu sisään

Uusi käyttäjä? Rekisteröidy tästä.

Yksityisyydensuoja

Päivitetty 12.10.2021

Henkilötiedot

Tilatessasi tuotteita tai muuten ilmoittamalla henkilötietojasi internet-sivuillamme, kertyvät annetut tiedot palveluntarjoajan ylläpitämään rekisteriin. Näitä tietoja tullaan käyttämään ainoastaan asiakassuhteen hoitoon, esim. asiakkaan tunnistamiseen, maksun veloitukseen tai viestien toimittamiseen asiakkaalle. Annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

Sivujen käyttötiedot sekä evästeet

Voimme kerätä ja käsitellä tietoja sivujemme käytöstä. Voimme myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi. Käyttäessäsi sivustoja selaimesi saattaa tallentaa koneellesi lähettämämme pienen tiedoston, jota kutsutaan evästeeksi tai Cookieksi. Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja teemme parhaamme varmistaaksemme tietojesi luottamuksellisuuden ja turvallisuuden. Lue lisää.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin eri palveluiden yhteydessä. Tästä rekisteriselosteesta selviää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.

1. Rekisterinpitäjä
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
3. Rekisterin nimi
4. Rekisterin tarkoitus
5. Rekisterin tietosisältö
6. Säännönmukaiset tietolähteet
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
9. Tietojen poisto

1. Rekisterinpitäjä

Astrofy Oy
Kuoppamäentie 3 A
33800 Tampere

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Ahto Jussila, sähköposti tj@astrofy.fi

3. Rekisterin nimi

Astro.fi Asiakasrekisteri.

4. Rekisterin tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään palveluntarjoajan omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Palveluntarjoaja käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä. Näiden asiakastiedot yhdessä muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:

1. Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja muut asiakaskohtaiset tiedot. Verkkopalveluissa verkkotunnukset luoneilla asiakkailla sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja salasana. Asiakkaan tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot: asiakkaan ilmoittama puhelinnumero ja sähköpostiosoite yhteydenottoja varten.

2. Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

3. Tiedot asiakkaiden käyttämistä palveluista sekä asiakkaiden tuottamat sisällöt.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun

1) luo verkkotunnukset tai

2) tilaa tuotteita tai palveluita tai

3) käyttää palveluntarjoajan mobiilisovelluksia tai

3) käyttää palveluntarjoajan internetsivuja.

Sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten sähköposti, tekstiviestit) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisteristä ei luovuteta nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille.

Tietoja saatetaan siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolelle palvelun mahdollistamiseksi. Näihin kuuluu esimerkiksi palvelinten ylläpitotyöt, tuotekehitys ja analytiikka.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisen aineiston määrä pidetään minimissään. Aineisto tuhotaan kun sitä ei enää käytetä. Konekielinen aineisto: asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

9. Tietojen poisto

Asiakas voi pyytää tietojensa poistoa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Jos asiakkaalla on olemassa tili palveluun, hän voi myös käyttää automaattista työkalua tietojen poistoon.

Käyttöehdot

Astron Internet-sivujen käyttämistä koskevat nämä käyttöehdot, joihin kehotamme tutustumaan ennen sivuilla vierailemista.

1. Tekijänoikeudet
2. Vastuunrajoitukset
3. Vastuu annetuista tiedoista
4. Tietojen tallentaminen
5. Muut ehdot

1. Tekijänoikeudet

Copyright © Seppo Tanhua & Astrofy Oy. Näiden Internet-sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Seppo Tanhualle & Astrofy Oy:lle, ellei erikseen toisin ole ilmoitettu. Sivujen sisällön tai ulkoasun kopioiminen, levittäminen, muuttaminen tai minkäänlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty. Tietojen säilyttäminen omalla tietokoneella tai tulostaminen henkilökohtaista käyttöä varten on sallittua.

2. Vastuunrajoitukset

Näillä Internet-sivuilla esitettyjä tietoja ei voida pitää sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Sivuilla olevaa yleisluonteista tietoa ei sellaisenaan voi soveltaa yksittäisiin tapauksiin. Tarkempaa tietoa tarjottavista tuotteista ja palveluista saa puhelimitse tai sähköpostilla.

Internet-sivuilla julkaistut tekstit, kuvat ja muut tiedostot saattavat sisältää teknisiä tai sisällöllisiä virheitä, eikä Seppo Tanhua & Astrofy Oy vastaa niiden toimivuudesta tai virheettömyydestä. Sivuilla voi olla linkkejä muihin kuin Seppo Tanhuan & Astrofy Oy:n palveluihin. Seppo Tanhua & Astrofy Oy ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta, tietojen oikeellisuudesta taikka omistus- tai tekijänoikeuksista.

Seppo Tanhua & Astrofy Oy ei vastaa Internet-sivujen oikeudettomasta muuttamisesta tai käyttäjien lisäämistä teksteistä tai kirjoituksista aiheutuneista vahingoista. Seppo Tanhua & Astrofy Oy ei vastaa kuluista, menetyksestä tai muusta vahingosta, joka aiheutuu näiden Internet-sivujen käyttämisestä taikka käyttömahdollisuuden tai tietojen menetyksestä tämän palvelun käytön yhteydessä.

3. Vastuu annetuista tiedoista

Sivujen käyttäjä vastaa Internet-sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta.

4. Tietojen tallentaminen

Seppo Tanhualla & Astrofy Oy:llä on oikeus tallentaa ja analysoida Internet-sivuilla asiointia koskevia tietoja palvelun laadun ja toiminnallisuuden parantamiseksi. Seppo Tanhua & Astrofy Oy voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta osapuolilta. Kerätystä tiedosta ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä.

5. Muut ehdot

Seppo Tanhualla & Astrofy Oy:llä on oikeus muuttaa Internet-sivujen sisältöä tai käyttöehtoja taikka lakkauttaa palvelu. Seppo Tanhualla & Astrofy Oy:llä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi. Sovellettava laki Seppo Tanhuan & Astrofy Oy:n ja Internet-sivujen käyttäjän väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia.