Sisään

Astrokalenteri

Astrokauppa

Astro Akatemia

Tutki karttoja
Kirjaudu sisään

Uusi käyttäjä? Rekisteröidy tästä.

Numerologiset tulkinnat: Tutustu tästä oman elämäsi numeroihin

Elämänpolun numero

Elämänpolun numero tulee syntymäaikasi numeroista...

Tutustu

Sielun numero

Sielun numero lasketaan etu- ja sukunimen kirjainten numeroista...

Tutustu

Persoonallisuusnumero

Persoonallisuusnumero lasketaan etu- ja sukunimesi konsonanteista...

Tutustu

Itseilmaisun numero

Itseilmaisun numero lasketaan hienoviritteisesti värähtelevistä etu- ja sukunimen vokaaleista...

Tutustu

Vuosinumero

Vuosinumero saadaan laskemalla yhteen syntymäpäiväsi, syntymäkuukautesi ja menossa olevan vuoden numerot...

Tutustu

Numerologia

Numerologian salaperäinen maailma

Numerologian historia alkaa jo vuosituhansien takaa – sitä kehittivät alun perin kiinalaiset, intialaiset ja egyptiläiset, toisistaan tietämättä, mutta samoista lähtökohdista. Nykyisen länsimaisen numerologian perusta sai alkunsa Kreikassa jo ennen ajanlaskumme alkua. Tällä sivustolla käytän Kaldealaisten tietäjien ja maagikkojen perimätietona välittynyttä arkaistista järjestelmää, joka eroaa tällä hetkellä yleisesti käytössä olevasta länsimaisesta systeemistä melko paljon.

Arkaistisen järjestelmän taustalla on esoteerinen oppi ja ajatus jälleensyntymisestä ja karman laista. Syntymähetki ja käytössä oleva nimi värähtelevät kosmisten rytmien mukaisesti ja ratkaisevassa roolissa on nimenomaan käytössä oleva nimi ja sukunimi. Nimien/nimen vaihtuessa myös persoonallisuus muuttuu.

Numerologiassa ja astrologiassa on erilaiset periaatteet ja työtavat, mutta silti niillä on yhteisiä näkökohtia, jotka kytkeytyvät vahvasti toisiinsa numeroille annettujen planeettahallitsijoiden, geometristen kuvioiden ja ajallisten rytmien muodossa. Astrologian opiskelussa numeroihin sisältyvien värähtelyjen tuntemuksesta on valtavasti hyötyä ja nämä kaksi tieteen alaa tukevat toisiaan saumattomasti. Yhdessä nämä kaksi esoteerista oppia


  • Auttavat ihmistä löytämään itsensä
  • Auttavat ihmistä löytämään elämälleen merkityksen
  • Auttavat ihmistä saavuttamaan sopusoinnun muiden ja maailmankaikkeuden kanssa

Joko sinä tiedät salaiset numerosi?

Oletko huomannut, että elämässäsi joku numero tai numerosarja esiintyy toistuvasti erilaissa tilanteissa? Eikö tuossa hetkessä olekin jotain erityistä?

Lue lisää

Kun näin on tapahtunut, olet jo vihkiytynyt numeroiden elämää ohjaaville energioille. Silloin voit olla varma myös siitä, että numerologiset tulkinnat avaavat uusia reittejä itsetuntemukselle ja luovuudelle.

J"Ei ole olemassa sellaista asiaa kuin sattuma", sanoi suuri filosofi Voltaire kauan sitten. ”Mitä pidätte sattumana, se itseasiassa onkin synkronoitua korkeamman ulottuvuuden todellisuutta ja värähtelyä.”

Numerologisen kartan perustekijät

Numerologia perustuu kirjainten ja numeroiden keskinäisiin vastaavuuksiin, jossa yksittäinen kirjain on osa kokonaisuutta. Numerologia tuo esille, kuinka kirjainten värähteet toimivat annetussa nimessä. Arkaistinen järjestelmä antaa kirjaimille numeroarvot 1- 8. Tästä syystä nimen perusteella rakentuva numeroarvo poikkeaa myöhemmin käyttöön tulleiden numerologisten järjestelmien antamista numeroista. Miksi muinaiset maagikot korottivat numeron 9 kirjainten yläpuolelle, ei ole selvinnyt kirjoituksista, mutta oletan sen perustuvan johonkin pyhän geometrian tulkintasääntöön.

Kullekin numerolle annettavat ”luonnekuvaukset” ovat melko samanlaiset kaikissa järjestelmissä. Suurin ero on laskutavassa ja kirjaimille annettujen numeroarvojen tuottamassa yhteenlaskutuloksessa. Itselleni tämä arkaistinen järjestelmä tuntuu istuvan parhaiten.

Lue lisää

Kartalla numerot 1 - 9 kertovat persoonan toimintatavoista ja mestariluvut 11, 22 ja 33 omien toimintatapojen hienovivahteisimmista merkityksistä eli perusnumeroita 2, 4 ja 6 jalostuneemmassa muodossa. Mestarilukuja kannattaa seurata päivittäisessä elämässä, vaikka niitä ei omalta numerologiselta kartalta löytyisikään. Esimerkiksi itselleni nämä mestariluvut hyppäävät silmille auton matkamittarista, kellonajoista, ovinumeroista, istumapaikkojen numeroista, varausnumeroista, jne. Pidän niitä merkkeinä oikeasta suunnasta ja koen saavani niistä vahvistusta asioille, joita olen sillä hetkellä tekemässä.

Numerologinen tulkinta kkuvaa nimen ja syntymäajan mukaan ilmeneviä mahdollisuuksia ja esteitä. Vallitseva hetki eli tämä päivä, kuukausi ja vuosi luovat mahdollisuuksia, jotka voit yhdistää syntymäajasta ja nimestä rakentuviin numeroihin. Näitä numeroita voit seurata astrokalenteristasi, joka kertoo parhaista hetkistä ilmentää erilaisia persoonallisia valmiuksiasi. Löydät vahvat päiväsi itseilmaisulle, sielusi kehittämiselle, persoonallisuutesi toteuttamiselle ja elämäntehtäväsi jalostamiselle sen mukaan, miten kukin ominaisuus seuraa menossa olevan päivän värähdettä.

Mestariluku ilmentää perusnumeronsa korkeampaa prinsiippiä tässä elämässä. Mestariluvun eteen on täytynyt kunnostautua jo ennen tätä elämää, mutta ei ole itsestään selvää, että se säilyttää voimansa. Se pitää ansaita koko ajan uudelleen eli on osoitettava olevansa mestarin arvoinen. Mestariluku voi toisin sanoen alentua perusluvuksi ja päinvastoin riippuen siitä, miten osaa elämän tapahtumiin suhtautua. Yksinkertaisessa numerologisessa tulkinnassa lasketaan syntymäpäivän numeroiden avulla numerologisen kartan perustekijätja sen lisäksi kirjainten antamat vokaalien ja konsonanttien yhteenlasketut vaikutelmat sekä etu- ja sukunimen kaikista kirjaimista muodostuvavärähdekenttä.

Lue lisää tietopaketti 2:sta