Sisään

Astrokalenteri

Astrokauppa

Astro Akatemia

Tutki karttoja
Kirjaudu sisään

Uusi käyttäjä? Rekisteröidy tästä.

Tarot tietoutta


Tarot-korttien historia

Historia ei tänä päivänäkään vielä tunne tarkkaan Tarot-korttien alkuperää. Oletetaan, että niillä olisi jonkinlainen yhteys muinaiseen Egyptiin ja Intiaan. Euroopassa ensimmäiset Tarot korttien historialliset merkinnät alkavat Pohjois-Italiasta vuodesta 1325. Etelä-Ranskasta löytyy myös kirjallista tietoa, joka ajoittuu 1400-luvun alkuun.

Tarot-kortit olivat aikanaan hyvin arvokkaita, kookkaita taideteoksia, joten niitä oli vain varakkailla. Niitä käytettiin ratkomaan elämän ongelmia. Tarot korttien arvokkuudesta kertoo muun muassa se, että aikanaan kuninkailla oli hovissaan oma Tarot-tulkitsija. Tarot tulkitsijaa tarvittiin, koska sotien käynnissä ja asioiden hoidossa tarvittiin tietäviä neuvoja.

1700-luvulla alkoi Tarot-korttien käyttö enenevässä määrin ennustamisen apuvälineenä. Mies nimeltä Jean-Baptiste Alliette (1738-1791) kirjoitti maailman ensimmäisen Tarot -opaskirjan vuonna 1783, ja viisi vuotta myöhemmin julkaisi uuden Tarot-pakan, joka oli varta vasten tarkoitettu esoteeriseen käyttöön.

Tänä päivänä Tarot kortit ovat paljon enemmän kuin pelkkä ennustusväline. Tarot kortit kertovat, kuka ja mikä olemme ja mihin meidän kannattaa elämässä pyrkiä. Kortit kertovat tulevaisuuden suuntaviitat, paljastavat menneisyyden salat ja neuvovat käsittelemään näitä asioita nykyhetkessä. Kortit opastavat myös kohtaamaan omat pelkomme ja voittamaan ne sisäisten voimavarojen avulla.

Tarot-tulkinnassa käytetään apuvälineenä 78 kortin pakkaa. Elämä sisältää päivittäin erilaisia valintatilanteita: yhdestä valinnasta seuraa tietty tapahtumaketju, toisesta toinen.

Ihmisen – kuolemattoman sielun fyysisen olemuksen – käydessä läpi valitsemiaan elämän kokemuksia ja opetuksia, saattaa joskus tuntua siltä, että suunta on hukassa. Tai edessä on valintatilanne, jonka merkitys ihmisen elämässä on suuri, ehkä kokonaan uuden suunnan valitseminen. Juuri tällaisissa asioissa Tarot-tulkinta voi auttaa, ikään kuin raottamalla aiotun tulevaisuus-suunnan mahdollisuuksia.

Tarot-korttipakan rakenne ja symboliset vastaavuudet

Tarot-korteilla tarkoitetaan korttipakkaa, jossa on 78 korttia. Pakka jakautuu kahteen osaan seuraavasti:

  • Isot arkanat (valttikortit) joita on 22 kappaletta
  • Pienet arkanat (numero- ja hovikortit), joita on yhteensä 56 kappaletta.
Lue lisää Tarot-korttipakasta

Isot arkanat (valttikortit)

Isot arkanat kuvastavat ihmistä, joka on saavuttanut syvän itsetuntemuksen tilan ja tämän prosessin myötä hän on eheytynyt kokonaiseksi. Jokainen Iso arkana kuvastaa siis tietynlaista psykologista tilaa, jonka jokainen meistä ymmärtää oman elämänkokemuksensa valossa. Jokainen Iso arkana esittää sekä haasteen, että samalla myös ratkaisun kulloinkin kyseessä olevaan tilanteeseen. Isojen arkanoiden kautta voimme oppia kohtaamaan ja hyväksymään itsessämme olevia erilaisia puolia. Eheytymisen tilan saavutamme, kun saamme nämä eri puolet toimimaan yhdessä.

Pienet arkanat (numerokortit)

Numerokortit edustavat elämän eri puolia, joissa Valttikorttien teemat (psykologiset tilat) saavat näkyvän muodon. Numerokorttien kautta voimme peilata omia ajatus- ja toimintamallejamme sekä niiden vaikutusta itseemme ja elämään ympärillämme.

Pienet arkanat (hovikortit)

Hovikortit esittävät ihmisiä ulkopuolellamme tai edustavat jotain puolta omasta itsestämme. Useimmiten hovikortit peilaavat jotain osaa omasta persoonallisuudestamme. Pystymme ymmärtämään hovikorttiin liitettävät luonteenpiirteet parhaiten silloin, kun ymmärrämme, että jokaisesta meistä löytyy eri aikoina jokaisen hovikortin edustamat piirteet. Osa näistä luonteenpiirteistä on meille luontaisia ja näkyy ulospäin, osa puolestaan uinuu sisäpuolella horroksessa. Hovikorttien kautta voimme tutustua omiin luonteenpiirteisiimme ja toimintatapoihimme. Näemme mitä hallitsemme hyvin ja mitä meidän on syytä itsessämme kehittää.

Tarot 5 korttia
pelipoleteilla 5€/ pöytä (norm. 7,99€).

Elämässämme on paljon kaikkea sellaista, mitä emme pysty silmillämme näkemään ja korvillamme kuulemaan.

Tarot 5 korttia -pöytä auttaa Sinua näkemään nykyisen tilanteesi selkeämmin, ja miten karma ja alitajuiset pelot siihen vaikuttavat.

Lue lisää

Säästä Astro-poleteilla!

Tarot 3 korttia
pelipoleteilla 3€/ pöytä (norm. 3,99€).

Tähän hetkeen sisältyy viisautta yhtä paljon menneisyydestä kuin tulevaisuudesta. Siksi jokainen näistä korteista on täsmälleen yhtä arvokas. Saamasi vastaus ei löydy ainoastakaan erillisestä kortista, vaan kaikista kolmesta yhdessä.

Lue lisää

Sielunkortti

Sielunkortti seuraa meitä kehdosta hautaan, koska se perustuu syntymäaikaamme.

Lue lisää

Persoonallisuuskortti

Persoonallisuuskortti voi muuttua sukunimen tai etunimien virallisesti muuttuessa joksikin toiseksi.

Lue lisää

Vuosikortti

Vuosikortti vaihtuu aina vuoden vaihtuessa ja kuvastaa henkisen kehityksemme vuositason kehitysnäkymiä.

Lue lisää