Sisään

Astrokalenteri

Astrokauppa

Astro Akatemia

Tutki karttoja
Kirjaudu sisään

Uusi käyttäjä? Rekisteröidy tästä.

Biorytmit

Tee oma biorytmisi!

Syntymäaikasi

Ota tästä Astrokalenteri 1 kk ilmaiseksi käyttöön

Tietoa biorytmistä

Biorytmin toiminta

Kolme säännöllisesti vaihtuvaa biorytmiä ovat:

Fyysinen jakso, pituus 23 päivää:

Puolet tästä ajasta fyysinen sykli on aktiivisessa ja puolet passiivisessa vaiheessa. Kun sykli on positiivisessa vaiheessa, ihmisten väitetään olevan terveempiä ja suorituskykyisempiä. Kun ”fyysinen energia” latautuu syklin negatiivisessa vaiheessa, ihmisten uskotaan väsyvän ja sairastuvan helpommin.

Hallitsee voimaa, kestävyyttä, aloitekykyä, tarmoa, energiaa, itseluottamusta, rohkeutta ja aggressiivisuutta.

Tunneherkkyyden jakso, pituus 28 päivää:

Kun tunneherkkyyden sykli on nollatason yläpuolella, luovuuden, sosiaalisten suhteiden ja positiivisuuden väitetään kukoistavan. Kun se laskee nollatason alapuolelle, emme reagoi tapahtumiin kovinkaan rakentavasti ja olemme taipuvaisempia masentumaan.

Hallitsee mielialaa, optimismia, iloisuutta, seurallisuutta, luovuutta, rakkautta ja muita tunnetiloja.

Älyllinen jakso, pituus 33 päivää:

Näistä 16,5 vuorokautta sykli on nollatason yläpuolella, ja 16,5 vuorokautta nollatason alapuolella. Positiivisen vaiheen aikana uteliaisuuden, muistin sekä oppimis- ja ymmärtämiskyvyn väitetään olevan korkeammalla kuin negatiivisen vaiheen aikana. Negatiivisessa vaiheessa emme myöskään pysty tekemään yhtä hyvin päätöksiä kuin positiivisessa vaiheessa.

Hallitsee huomio-, arvostelu-ja järkeilykykyä, tarkkuutta, päätöksentekoa ja sisäistä viisautta.

Kriittiset päivät

Kun mikä tahansa sykli risteää keskiviivan, ns. nollalinjan kanssa, kutsutaan tuota päivää kriittiseksi. Näihin kriittisiin päiviin voi liittyä negatiivisia asioita tai tuntemuksia, mutta jo tämän tiedostaminen auttaa tilanteiden hallinnassa.

Kaksoiskriittinen päiväPäivä voi olla myös kaksoiskriittinen, jolloin kaksi sykliä risteävät keskiviivaa saman päivän aikana.

Tällöin kannattaa olla huolellinen niin liikkumisensa kuin muunkin tekemisensä kanssa.

Kolmoiskriittinen päiväPäivä voi olla jopa kolmoiskriittinen, kun kaikki kolme sykliä ylittävät keskilinjan samaan aikaan.

Olethan kolmoiskriittisenä päivänä erityisen varovainen, ja saattaa olla jopa hyvä lykätä tärkeiden päätösten tekoa päivällä parilla.

Biorytmilaskurin saat Astrokalenterin kylkiäisenä ja siinä on Kaksois- ja kolmoiskriittiset päivät.

Nämä erityiset päivät on merkitty kuukausinäkymässä ns "punaisina päivinä" ja sähköpostiin saapuvassa viestissä on niistä maininta ja myös muistutus olla erityisen varovainen liikenteessä, työssä, harrastuksissa ja päätöksenteossa.Tutustu ILMAISEKSI Astrokalenteriin 1kk

Ota Astrokalenteri koekäyttöön tästä