Biorytmit

Tee oma biorytmisi!

Syntymäaikasi

Tietoa biorytmistä

Biorytmin kehittäjät

Biorytmin löysivät pitkäaikaisen tutkimisen jälkeen saksalainen lääkäri Wilhelm Fliess, Herman Swoboda ja professori Alfred Telscher.

Fliess kiinnostui ensin rytmeistä huomatessaan ajallisia vaihteluita ihmisten terveydessä. Hänen havaintonsa loi perustan 23-vuorokautiselle fyysiselle syklille. Wieniläinen psykologian professori Herman Swoboda kiinnostui puolestaan vaihteluista ihmisten minäkuvassa ja mielialassa, ja ”löysi” näin emotionaalisen syklin. Itävaltalainen insinööri Alfred Telscher kehitti Fliessin ja Swobodan innoittamana älyllisen syklin selittämään vaihteluita oppilaidensa älyllisessä suorituskyvyssä. Näin löytyi siis kolme erilaista rytmiä, jotka yhdessä muodostavat ihmiselle biorytmin.

Tänä päivänä miljoonat ihmiset seuraavat omia biorytmejään ja pystyvät niiden avulla välttämään vaikeuksia ja toisaalta hyödyntämään kaikkein energisimmät päivänsä.