Sisään

Astrokalenteri

Astrokauppa

Astro Akatemia

Tutki karttoja
Kirjaudu sisään

Uusi käyttäjä? Rekisteröidy tästä.

Seppo Tanhua

Seppo Tanhua

21.8.2020

Oletko valmis siirtymään seuraavalle tasolle? Lähestymme hitaasti mutta varmasti neljättä tiheyttä

Ihmisen evoluutio on kehittynyt huimasti viimeisen 40000 vuoden aikana. Ihmisen älykkyysosamäärä on noussut voimakkaasti ja nousee tänä päivänä entistäkin voimakkaammin. Viimeisen 10 vuoden sisään olemme ottaneet erityisen suuren kvanttihypyn tietoisuuden laajentamisessa. Tätä ajanjaksoa tietoisuuden kasvussa kutsumme kulta-ajan alkamiseksi. Kulta-ajan alkamiseen liittyy paljon henkisen kasvun osa-alueita ja valtakuvioihin liittyviä huomioita joita olen tuonut viime aikoina vahvasti esiin blogeissani vaihtelevin vastaanotoin. Tämä kirjoitus käsittelee kokonaisvaltaista prosessia kulta-ajassa: mitä ihmistietoisuuden muutosprosessia kolmannesta tiheydestä neljänteen tiheyteen eli rakkauden ilmentymään todellisuudessa tapahtuu.

Maailmakaikkeus on yksi muuntuva elämänmuoto

Vaikka astrologiaa on tutkittu jo kauan, vain harvat tiedemiehet uskoivat, että planeettojen ja aurinkokuntamme liikkumisella energia vyöhykkeen läpi olisi mitään havaittavissa olevia vaikutuksia meihin ihmisiin painovoimaa ja valoa lukuun ottamatta. Kaikki olemassa oleva tietämys kuitenkin muuttuu, kun tarkastelemme venäläisen professori Simon Shnollín tutkimusten tuloksia. Hänen tutkimustuloksensa on julkaistu vuonna 2000 kesällä. Tutkittuaan asiaa yli 30 vuoden ajan Shnoll tuli hämmentävään johtopäätökseen. Kaikki ne perusreaktiot, joita tapahtuu biologiassa, kemiassa, kvanttaalifysiikassa ja radioaktiivisuuden alueella (prosessit jotka saavat aikaa liikettä ja / tai pitävät meitä elossa) ovat selkeästi altistettuja taivaankappaleiden liikkeille mukaan lukien päivän, kuukauden, vuoden ja liikkumisemme galaksin halki. Tämä tarkoittaa sitä, että me ihmiset ja kaikki luodut olemme alttiita energioille, joita säätelevät ympärillämme olevat eri taivaankappaleet. Ihminen värähtelee yhtälailla niin kuin kaikki muukin maailmankaikkeuden materiaalit. Tämä tutkimustulos auttaa ymmärtämään tänä päivänä tutkijoita paremmin sen, miksi astrologia on kautta aikojen toiminut niin hyvin elämänrytmien selkiinnyttäjänä.

Shnoll havaitsi tutkimuksissaan, että jos mitataan mitä tahansa biologista (B), kemiallista (C), atomitasolla tapahtuvaa (A) tai radioaktiivista (R) prosessia samanaikaisesti, niin kuviot muodostuivat eri käyriin. Testin tulokset osoittavat, että jokaisessa hetkessä on joku ulkopuolinen voima, joka saa elävät ja ei-elävät energiajärjestelmät reagoimaan tarkalleen aivan samalla tavalla. Tutkimukset antoivat selkeät todisteet kosmisesta yhteydestä ja kertovat sitä, että samat mallit toistuvat kaikissa 4 luokassa (-B, C, A tai R). Jos asemamme galaksissa vaikutta biologiaan, kemiaan, kvanttaalifysiikkaan ja radioaktiivisuuteen, niin silloin se vaikuttaa tietenkin myös kaikkeen tietoisuuteemme. Lisää tähän aiheeseen liittyvää materiaalia voi lukea sivulta: https://www.astro.fi/kulta-aika/ylosnousemustiede

Alkemia on oppi maailmakaikkeuden jäsentämisestä

Shnollin tutkimukset vahvistavat historian tunnetuimman alkemistin Hermes Trigenmistoksen teesin: ” Niin alhaalla kuin ylhäällä”. Teesi muistuttaa meitä elämän ja maailmankaikkeuden täydellisestä järjestyksestä. Samat lain alaisuudet ovat voimassa kaikkialla maailmankaikkeudessa. Tällä Hermes tarkoittaa sitä, että taivaalla ”yllä” vaikuttavat planeetta energiat ovat samat täällä ”alla” eli maan päällä ja ihmisten elämässä. Ihminen on luotu samoista jumalaisista energioista, kuin planeetat ja universumi. Kuolemattomat sielumme kuuluvat Luojaan itseensä, kuten taivaan tähdet ja universumimmekin.

Planetaarinen ilmastonmuutos osana uuteen tiheyteen siirtymisessä
Kosmoksessa / Universumissa toteutuva värähtelytason muutos ilmentyy nyt kolmannen ja neljännen tason synkronoituessa kaikilla aurinkokuntamme planeetoilla ja koko maapallolla sekä tietysti meissä ihmisissä, jotka koostumme myös lopulta 100 prosenttisesti vain värähtelystä.

Koska koko aurinkokunta on siirtymässä korkeamman energiapitoisuuden alueelle, näkyy tämä luonnollisesti kaikilla aurinkokunnan planeetoilla, kaikissa elämänmuodoissa sekä etenkin itse Auringossa. Jos on viime vuosina tutkinut tieteellistä uutisointia aurinkokuntamme ja avaruuden ilmiöistä, on voinut havaita, että selittämättömät muutosvoimat ovat käynnissä ja alkavat nyt toistua entistä tiheämmin. Valtavirran tiede joutuu yhä useammin myöntämään, että se ei pysty millään selittämään uusia havaintoja tieteen perinteisillä paradigmoilla. Tästä lisää voi lukea: https://www.astro.fi/kulta-aika/ylosnousemustiede

Meneillään oleva ilmastonmuutos ja tietoisuuden siirtyminen uuteen tiheyteen

Ilmastonmuutos jolla ensisijassa tarkoitetaan maapallon ilmaston lämpenemistä, ei ole pääasiallisesti seurausta ihmisen tuottamien kasvihuonepäästöjen kasvusta. ”Ilmasto” on muuttumassa kaikilla aurinkokuntamme planeetoilla lämpimämmäksi ja kirkkaammaksi, mikä johtuu koko aurinkokunnan kulkeutumisesta galaksissamme sellaiselle alueelle, jossa on enemmän ja tiheämmin energiaa.

Toinen syy johtuu ihmiskunnan muutosprosessista aiheutuva epäharmonia, joka on siirtynyt myös Maa planeettaan. Osa ihmisistä on siirtymässä neljännen tason värähtelyyn eli korkeamman tietoisuuden pariin jo, kun osa on vielä jumissa kolmannella tasolla. Toisin sanoen maailmankaikkeuden värähtelytaajuus kasvaa kohti neljättä tasoa, mutta se ei pysty etenemään siinä lineaarisesti aikajanalla vaan tulee asteittan sen mukaan miten ihmiskunta kykenee vastaanottamaan neljännen tason värähtelytaajuuden vastaan . Ihminen ei tätä kehitysprosessia luonnollisesti voi pysäyttää mitenkään. Sama prosessi on aina tapahtunut sykleittäin maailmankaikkeuden siirtyessä seuraavalle tasolle ja jatkaa etenemistään taas kohti seuraavaa tasoa.

Kaikki nyt nähtävissä olevat muutokset Maan tämän hetkisessä toiminnassa (tulvat, hurrikaanit, tulivuorenpurkaukset, ukkosmyrskyt ja muut luonnonmullistukset) ovat Maan tapoja purkaa siihen varastoitunutta negatiivista energiaa. Jos Maa niin haluaisi, se voisi tuhota ihmiskunnan päältään yhdessä hetkessä, mutta koska maa on yhtä kaiken tämän Universumin muutosprosessin kanssa, niin se jatkaa muuttumistaan sitä mukaa kun kosmos ja ihmiskunta antaa siihen omassa prosessiaan mahdollisuuden. ( Lisää aiheesta voi lukea ositteessa: https://kosminenvalo.wordpress.com/2014/11/18/neljas_tiheys/)

Kosminen kello lyö täsmällisesti - Pelon aikakausi on päättymässä

Kuten yllämainituista prosesseista on nähtävissä niin maailmankaikkeuden energiat ovat jo kääntyneet peruuttamattomasti tukemaan maa planeetan muuttumista positiiviseksi 4D-ympäristöksi. Tämä muutos on tapahtunut Kulta-ajan alkaessa vuonna 2012, josta myös Maya-kalenterin päättyminen kertoi omaa tarinaansa. Massamittainen herääminen on saanut ihmiset ympäri maailman kyseenalaistamaan auktoriteetit, sotien mielekkyyden ja jatkuvan kilpailun. Massamedian levittämä propaganda alkaa menettää uskottavuutensa. Riittävän suuri määrä väestöstä aidosti haluaa toisenlaisen maailman ja työskentelee sen puolesta pelkäämättä seuraamuksista. Pelon aikakausi on väistymässä.

Miten itseä voi auttaa siirtymään kohti neljättä tiheyttä

Schumannin resonanssi on yhtä kuin Maan sähkömagneettikentän värähtelytaajuus. Shumanin resonanssi ei juurikaan vaihtele tuosta 7,5 hz taajuudesta. Olemme yhdistyneitä Schumnanin resonanssi taajuuden kautta maapallon kollektiiviseen tietoisuuteen, kuten myös kaikki muutkin maapallon eläimet ja eliöt. Kosmoksella ja ympäröivällä universumilla on oma muuttuva värähtelytaajuutensa tai useampia sellaisia. Maapallo, eläimet ja ihmiset ovat kokonaisuus, joka sopeutuu muun avaruuden värähteisiin Shumanin resonanssin välityksellä.

Henkisinä olentoina ihmiskehossamme yhdistymme tietoisuuteen ja energiarakenteeseen. Pysyäksemme synkronissa planeettarakenteen ja nyt muuttuvien kosmisten taajuuksien kanssa, käytämme tiedostamatonta sisäistä korjausjärjestelmää, joka koko ajan kalibroituu uudistuvaan ympäristöönsä (maailmankaikkeus). Jotta ihminen voi selvitä meneillään olevan energeettisen planeettarakenteen ja maailmankaikkeuden muutoksesta, tulee meidän pystyä kohottamaan tietoisuuttamme eli lähestyä vähitellen korkeampaa tietoisuuttamme neljännelle tasolle eli Schumanin resonanssia.

Aiemmin puhuttu avaruuden eri lähteistä ja Auringosta tuleva nouseva värähtely suorastaan pakottaa ihmiskunnan kohoamaan uudelle tarvittavalle taajuudelle yhdessä ympäristönsä kanssa. Luonto ja eläimet sopeutuvat värähtelytason kohoamiseen täysin luonnollisesti ilman mitään paniikkia. Meille ihmiselle tämä sopeutuminen ei ole yhtä helppoa lähinnä siksi, että ihmiskunnalle luodut valtarakenteet ovat onnistuneet vaivuttamaan ihmisen lähes ikiuneen omista luontaisista rytmeistään ja omasta vaistonvaraisuudestaan, jota itse kutsun mieluummin sydäntietoisuudeksi.

Hyviä aloituksia ja kasvattajia oman tietouuden laajentamiseen:

Tietoisuuden eli oman värähtelyn kohoamista voi auttaa monella eri tavalla. Jotta kehityksemme kohti korkeampaa tietoisuutta olisi mahdollista, meidän tulee pystyä kehittämään ulkoista ja sisäistä todellisuuttamme. Näitä taajuuksia voimme kehittää astrologisen tulkintojen kautta. Aurinkokuntamme planeetat toimivat tehokkaina oppaina värähteemme aktivoinnissa meneillään olevassa kulta-ajan prosessissa.

Luonteesi Voimat –tulkinta

Tämä tulkinta sopii itsetuntemusmatkan ensimmäiseksi tulkinnaksi parhaiten. Tulkinnassa esiintyvien planeettojen asema syntymäkartan merkeissä ja huoneissa auttaa ymmärtämään omaa suhtautumistamme tunteita nostattaviin tilanteisiin. Tulkinta on kattava astrologinen luonteen kuvaus juuri sinun tähtikarttasi eri tekijöistä ja niiden vaikutuksesta kartallasi. Tutustumalla omaan Luonteesi Voimat -tulkintaan, voit ymmärtää sen ajan laadun, jonka vaikutuksen alaisena synnyit tähän maailmaan ja jatkaa kasvusi kohti korkeampaa tietoisuutta.

Sisäinen Soturi –tulkinta

Tämä on niin vahvasti psyykkisiin ominaisuuksiin ja omiin henkisiin kykyihin pohjaava tulkinta, ettei sitä kannata ottaa ihan ensimmäiseksi askeleeksi astrologian maailmaan. Mutta poiskaan sitä ei voi jättää.

Suurin osa lahjakkuudestamme ja erityistaidoistamme ovat meissä jo heti syntyessämme, mutta tulemme niistä tietoisiksi vasta tätä elämää eläessämme. Sisäinen Soturi tulkinnan tarkoitus onkin auttaa sinua ottamaan käyttöön tiedostamaton potentiaalisi ja opettaa sinua rakentamaan tästä elämästä PARAS ELÄMÄ itsellesi.

Oman tietoisuuden laajentuessa itsensä ulkopuoliseen maailmaan suosittelen siirtymään seuraavien e-bookkien pariin:  


Anna, Jeesuksen isoäiti - Kaiken takana on nainen

Viime vuosikymmeninä on Egyptin ja Kuolleen meren erämaasta löydetty vanhoja kirjoja ja evankeliumeja, jotka kätkettiin sinne aikamme ensimmäisellä vuosisadalla ja aikaisemmin. Niitä ei käy kiistäminen. Ne kätkettiin sitten uudestaan, etenkin Vatikaanin taholta, museoiden hämärään.

Anna - Jeesuksen Isoäiti - jakaa kanavoituna kertomuksena jotain dramaattisen erilaista ja silti hyvin todelta tuntuvaa tietoa pitkästä aikajaksosta alkaen muutama vuosisata ennen ajanlaskun alkua ja päättyen Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeisiin vuosikymmeniin.

Suun avaus Anna,-Magdalenejen-Ääni

Tässä uudemmassa kirjassa Isoäiti Anna ja perheenjäsenet paljastavat perheen kauan kätkössä pidettyjä salaisuuksia Jeesuksen perhe-elämästä ja lapsista. Niiden paljastaminen kirjassa Anna, Jeesuksen Isoäiti, olisi ollut liian aikaista. Ihmisten vastaanottokyky ei olisi riittänyt, koska aika ei vielä ollut kypsä. Jumaluuden olemassaoloa ei suljeta pois, mutta lukija vapautetaan jumalanpelosta, jonka varaan monet uskonnot ovat rakentuneet. ”Syntinen ihminen” on Kristikunnan luoma käsite, jolla on hallittu uskovaisia läpi vuosituhansien.

Nyt on toivoa, että Valon määrä on kasvanut tarpeeksi paljon valaisemaan tajuntaamme. Tässä ajassa on rajua tietoisuuden kasvua, joka synnyttää pelkoja ja varjoja; mutta myös suurta rakkautta, jota Magdalenet ja muut suuret Vihityt ovat tuoneet maaplaneetallemme.

Anna e-kirjasarja


Anna kirjat opettavat meitä, että jumaluus on löydettävissä ihmisen sisältä, ei ulkoisista tekijöistä. Kaikissa ihmisissä on jumalkipinä; olemme jumalolentoja, jotka olemme syntyneet tänne fyysiseen maailmaan ”koetellaksemme siipiämme”. Kehitys ei pysähdy, vaan etsii koko ajan uusia ulottuvuuksia, uusia maailmoita, joissa etsiä ja luoda uutta. Voi kysyä, miksi ihmiskunta on kieltänyt toisen puolen jumaluudestaan? Anna e-kirjat auttavat ymmärtämään henkisen työn pohjimmaista ideaa osana jokapäiväistä elämää. Omaa henkistä todellisuutta ja omaa korkeampaa tietoisuutta. 

E-kirjat voi lukea mielikuvituksellisena tieteistarinana tai omaa tietoisuutta kohottavana meditaationa, jollaisena ne ilmentyvät minulle. En osaa lainkaan selittää, mistä syystä koen siirtyväni välittömästi toiseen tietoisuudentilaan jatkaessani lukemista milloin ja missä tahansa. Herkkänä tyyppinä koen tavallisenkin romaanin ennemmin elokuvana eläytyessäni kirjoitettuun tekstiin. Näitä teoksia lukiessani tapahtuu siirtyminen jonnekin taivaan ja maan välimaastoon, jossa koen tiedostavani kirjan tapahtumat omassa elämässäni e-kirjaa lukiessani.

Terveisin

astrologi Seppo Tanhua

Päätä itse onko siitä Sinulle hyötyä vai ei!

Haluan tehdä askeleesi uuden tietoisuuden maailmaan helpoksi.  Ellet ole tulkintaan tyytyväinen, palautan maksamasi summan takaisin tilillesi ilman kyselyitä.

Palaa artikkeli listaan

Tilaa Astrokalenteri

Aloita matkasi kohti korkeampaa tietoisuutta kulta-ajassa

Kulta-ajan tekijänä Astrokalenterin avulla voit tutkia itsensä ja kosmoksen välistä suhdetta kulta-ajassa. Oppiessasi tunnistamaan erilaisia kosmisia kulta-ajan syklejä karttasi syntymätekijöiden kanssa, luot itsellesi merkityksellisempää ja tietoisempaa elämää kulta-ajassa ja sen tekijänä.

Lue lisää