Sisään

Astrokalenteri

Astrokauppa

Astro Akatemia

Tutki karttoja
Kirjaudu sisään

Uusi käyttäjä? Rekisteröidy tästä.

Seppo Tanhua

Seppo Tanhua

7.9.2020

Suuren Pyramidin Vihkimys

Jeesuksen Isoäidin, Annan, kertomaa kirjasta Anna Jeesuksen Isoäiti e-kirja:
Egyptissä Jeshua, hänen veljensä Jaakob ja serkkunsa Johannes kävivät läpi kaikki korkeammat Horuksen valaistumisvihkimykset, jotka edustavat ihmisen matkaa, joka yhdistää henki/materia -yhteyden ja nousee ruumistuneena sieluna. Dendarahista he menivät Abydosiin, muinaiseen temppelipaikkaan, joka on pystytetty Osiriksen ylösnousemuksen muistoksi. Täällä he osallistuivat täydellisesti Haudan Riittiin.

Kuten olen kertonut teille aikaisemmin, Haudan Riitti ei ollut Jeshualle uutta. Jeshuan ensimmäinen haudan riitti oli Karmelissa, kun hän oli kaksitoistavuotias. Oli etuoikeuteni ja velvollisuuteni esitellä lapsenlapselleni ikivanha ”kuolemisen” ja ylösnousemuksen rituaali. Hän suoritti lopullisen riitin Maha Babajin kanssa Intiassa melkein kaksitoista vuotta myöhemmin. Käyden prosessin taas Abydosissa se antoi hänelle uusia oivalluksia, samoin kuin mahdollisuuden auttaa veljeään ja serkkuaan.

Samoin kuin edustin Isista Jeshuan ensimmäisessä kokemuksessa, niin Isis itse esitti Jumalaisen Äidin täyden läsnäolon Abydosin haudassa, jossa nämä kolme uskollista ystävää makasivat kolme päivää. Kun hänen rakkautensa siivet käärivät heidät, kaikki pelko lakkasi ja elämänvoima hänen laajassa energiakentässään herätti henkiin jokaisen atomin ikuisen elämän uuteen tietoisuuteen. Jeshua omi jokaisen ajatuksen ja vaati takaisin sen energian, jonka hän oli aikaisemmin projisoinut ulos astraalimaailmoihin, jotka pitävät ristiriitaisia tunteita ja ei-voimaannuttavia ajatusmuotoja.

Abydosin salaisissa huoneissa Jeshua tapasi valaistuneita olentoja, jotka ovat ohjanneet ylösnousemuskoodien siementämistä inhimilliseen DNA:han, mukaan lukien hänen muinainen esi-isänsä Akenaton. Hän kävi myös maan, ilman, tulen, veden ja eetteri -elementtien vihkimyksen. Hän meni syvälle kehonsa atomirakenteeseen ja löysi kokonaisen kosmoksen itsessään. Hän tutki loppumatonta valon kudontaa nousemisen matriisiin, jota kutsutaan Elämän Kukaksi. Sähkömagneettisten kenttien, pyhän geometrian ja valon, äänen ja värin kolminkertaisen luonteen ymmärtämisen kautta hän vei kehonsa valon kenttään, joka oli läpäisemätön involutionaalisille pyörähdystekijöille (involutional spin factors). Tällä tavalla Jeshua otti täyden kontrollin elämänvoimista ja kuoleman illuusiosta. Hän pohti mielessään jatkuvasti ja lausui mantraa, jonka sai Intiassa: ”MINÄ OLEN Ylösnousemus ja Elämä!”

Abydosin ja aika rauhallisen proomumatkan jälkeen alas Niiliä, kun he kävivät Memphisin temppeleissä, Jeshua, Jaakob ja Johannes lepäsivät useita kuukausia Heliopoliksessa odottaen niiden paluuta, jotka olivat vielä lopettelemassa vihkimyksiään. Jeshuan tädin, Mariamnen, tilava talo tarjosi hiljaisen ja rauhallisen ympäristön, joka salli kaiken sen yhdistämisen, minkä läpi he olivat käyneet. Jeshua nautti tästä lepoajasta, yksinäisyydestä ja perheyhteydestä. Jos Britannian ja Himalajan koettelemukset olivat olleet voimakkaita, egyptiläiset vihkimykset, jotka kaikki oli käyty suhteellisen lyhyen periodin aikana, olivat vielä rasittavampia ja sielua koettelevia.

Jeshua oli kiitollinen siitä valmistuksesta, jota hän oli saanut, kumppaneittensa tuesta ja viisaista opettajista, jotka olivat tukeneet hänen matkaansa itsenhallintaan. Nyt hän toivotti tervetulleeksi virvoituksen ajan ja uudelleen yhteyden serkkujensa Mariamin ja Maria Magdalenan kanssa. Mariamin kanssa hän löysi syvän lohdullisen rauhan, ja tämän puolison, Natanaelin, kanssa hän saattoi rentoutua nauruun ja juhlimiseen. Maria Magdalenan kanssa Jeshua tunsi heränneen halun seurusteluun. He molemmat aistivat jumalaisen ajoituksen yhdessä olemiseensa Egyptissä. Nyt vapauden henki auttoi heitä kehittämään intiimin, vaikkakin selibaatinomaisen suhteen.

Tämän elpymisen aikana, odottaessaan muiden kumppaneittensa palaamista Heliopolikseen, Jeshua vietiin sisäisesti neuvoston kokouksiin Valon Veljes-Sisarkunnan kanssa. Hänelle esiteltiin yleiskaava henkiinheräämisen ja ylösnousemisen julkiseen demonstraatioon ihmiskunnalle. Suunnitelma oli laadittu auttamaan hyvin tietämätöntä ja itsepäistä kansaa tajuamaan, kuinka he voisivat voittaa kaiken pelon. Koska suurin pelko oli kuoleman pelko, hänelle kerrottiin, että ryhdyttäisiin monimutkaiseen, moniulotteiseen prosessiin, mikä pysyvästi painaisi henkiinheräämis- ja ylösnousemusprinsiipit kaikkeen elämään kaiken ajan ja tilan läpi. Näin siis luotiin Egyptissä perusta Jeshuan myöhemmälle missiolle.

Jeshuan lopullinen vihkimys Egyptissä, kuten kaikkien vihittyjen suhteen, oli Suuressa Pyramidissa. Tämä suurin pyramideista, mikä edusti huonetta ihmisaivoissa, missä valaistuminen tapahtuu, oli luotu kauan sitten palvelemaan sekä yksilöllistä että planetaarista nousuhuonetta. Vaikkakin se on jokseenkin uinuva teidän päivinänne, sen todellinen tehtävä tullaan täysin palauttamaan, kun riittävä määrä ihmisolentoja on valmis siirtymään erillisyyden tietoisuudesta ykseyden tietoisuuteen. Kun tämä ratkaiseva kohta saavutetaan, tapahtuu ketjureaktio, joka synergeettisesti herättää muut vorteksit eli pyörteet, jotka fokusoivat energian monissa eetteriverkoissa eli grideissä, joita on sijoitettu Äiti Maan päälle, yläpuolelle ja sisälle.

Annan sinulle nyt lyhyen katsauksen Jeshuan vihkimyksestä Suuressa Pyramidissa, joka sijaitsee Gizan nekropoliksen ylätasangolla Niilin länsirannalla. Natanael matkasi maitse Suurelle Pyramidille elintarvikkeiden ja vaunujen kanssa, kun taas Jeshua ja kuusi kumppania alkoivat maanalaisen matkansa sisäänpääsyllä muinaiseen maanalaiseen huoneeseen Heliopoliksen alapuolella. Raskaan, huoneeseen johtavan rautaoven vieressä seisoi hyvin vanha valvojapappi, joka oli ollut heitä odottamassa. Hän vei heidät monien huoneiden läpi, joiden ovet toimivat äänifrekvensseillä ja yhteensopivalla resonanssilla. He pääsivät läpi vahingoittumattomina.

Sitten he kulkivat pitkän, kapean alaspäin laskeutuvan tunnelin kautta Niilin alle, missä he toisinaan tulivat katakombeihin, joihin oli pinottu luita ja niiden ihmisten lahonneita ruumiita, joilla ei ollut varaa hautajaisiin nekropolissa. Siellä oli monenlaisia liittymiä; joissakin oli portti, jotkut olivat tummia, ammottavia aukkoja. Kaikilla oli lamput, pienet juomavesipullot ja riittävästi uskoa, että he jotenkin läpäisisivät tämän koettelemuksen.

Valvovat papit kohtasivat heidät kolmessa eri liittymässä. Vihittyjä testattiin päättämään valmiudestaan jatkaa, ja sitten paikalla seissyt pappi johti heidät pitkän matkan seuraavan osan läpi. Kun he lopulta saapuivat hyvin suureen huoneeseen, joka sijaitsi suoraan Sfinksin alapuolella, useita satoja jalkoja maanpinnan alapuolella, he olivat hämmästyneitä, etteivät he enää tarvinneet lamppujaan. Täällä heitä tervehti kahdentoista ylösnousseen mestarin konklaavi, mukaan lukien Serapis Bey ja Toth, jotka ilmaisivat itsensä fyysisissä ruumiissa. Jeshua tunnisti tämän huoneen lapsuutensa kertomuksista, joita hänen isänsä ja äitinsä olivat hänelle kertoneet, kun hän aikaisemmin asui Egyptissä. Hänelle kerrottiin, että Sfinksillä oli ollut ”kaksoispuoliso”. Vielä näkyvä Sfinksi edusti maskuliinista auringon prinsiippiä. Toinen Sfinksi, joka edusti feminiinistä kuun prinsiippiä, oli häpäisty – hänen kivensä käytetty rakentamaan joitakin pienempiä Gizan pyramideja.

Mestarit antoivat monenlaisia ohjeita ja salasanoja, jotka veivät vihityt edelleen allaan olevaan maanalaiseen kaupunkiin. Saatuaan virvokkeita jokaiselle määrättiin erityinen rooli, joka tukisi Jeshuan vihkimystä Suuressa Pyramidissa. Jaakob meni yksin toiseen huoneeseen Sfinksin alapuolella, missä hänelle opetettiin kuinka pitää määrätyt äänifrekvenssit, jotka ”lähetettäisiin” Suureen Pyramidiin. Papit johtivat Andreaksen ja Jaakobin (Sebedeuksen poika) vierekkäisten, yhdistävien tunneleiden läpi huoneisiin pienessä ja keskimmäisessä pyramideissa. Siellä näissä strategisissa pisteissä, missä koordinaatit ja sopusoinnut voivat kohdata, he myös lähettäisivät erityisiä äänifrekvenssejä Suureen Pyramidiin.

Jeshua, Maria Magdalena, Mariam ja Johannes (Sebedeuksen poika) saatettiin salaperäisesti valaistujen käytävien kautta pystysuoraan kuiluun, jota nyt kutsutaan ”Kaivoksi”. Heitä pyydettiin sitten etenemään omillaan kierteisen, nousevan tunnelin läpi, minkä tunnet Suuren Pyramidin ”Kuoppana”.

Nousu ”Kuoppaan” oli täynnä haasteita. Koska he olivat menestyksellisesti käyneet läpi erilaisia vihkimyksiä, jotka olivat vieneet heidät perustavien pelkojen läpi, he jatkoivat helposti ylöspäin vastoin painovoimaa ja magneettisia voimia, jotka painoivat heitä alas. Oli aikoja, jolloin he tunsivat olevansa melkein painottomia ja kehonsa höyrymäisiksi. Sitten he huomasivat olevansa täydellisessä pimeydessä – pimeys niin tiivistä, että liekki ei voinut kestää. Jokainen tunsi olevansa  täysin yksin. Voidakseen jatkaa vaadittiin muistamaan ja ottamaan käyttöön kaikki se viisaus, jota he olivat saavuttaneet kaikkien aikaisempien vihkimystensä kautta. Oli aikoja, jolloin he tunsivat itsensä niin heikoiksi, pyörryksissä ja eksyksissä oleviksi, että jatkaminen oli mielenlujuuden ja toistensa tukemisen valtava testi.

Kumppanukset jatkoivat eteenpäin läpi käytävien, jotka äänilaitteenne ja psyykkiset ihmiset ovat havainneet. Heidän yliaistilliset kykynsä kohosivat heidän edetessään. He alkoivat kokea loistevalon säteilevän sisältään ja kultaisen fotoni energian, jota atlantilaiset kutsuivat ”vrill” virtaavan kiviseinistä, melkein kuin eteerinen fosforiloiste. He alkoivat myös kuulla ääniä, jotka kaikuivat sellaisella tavalla, että jos he kuuntelivat tarkoin, heitä ohjattiin nousemisessaan. Se oli testi erilaisten sävyjen ja geometristen kulmien hienosta havaitsemisesta, jotka oli painettu heidän mieliinsä ja jotka loivat eräänlaisen mentaalisen kartan.

Kun ”Kuoppa” oli saavutettu, he lepäsivät, meditoivat ja kasvoivat päättäväisyydessä suorittaa tehtävänsä loppuun. Mariam otti hänelle osoitetun paikan aivan Pyramidin kärjen alla, suoraan ylhäällä olevan Kuninkaan Huoneen alapuolella. Mariam oli oppinut keskittymisen taitoja ja oli suorittanut useimmat Haudan Riittien tasot. Koska hänellä oli Jeshuan ja Maria Magdalenan siunaus ja hän tiesi, että Natanael rukoili hänen puolestaan aivan pyramidin ulkopuolella, hän vakuuttui siitä, että hän ei ollut yksin. Kuitenkin tuntiessaan raskaan pimeyden käärivän sisäänsä hänen jyskyttävän sydämensä ja muistaen niiden tarinat, joiden sydän lakkasi lyömästä tässä paikassa, missä hän nyt makasi, ne saivat epäilysten nousevan kuin aavemaiset varjot hänen mielensä ruudulle. Mariam otti vastaan pelkonsa, ja hänestä tuli ”Isis” Suuren Pyramidin kuilussa kolmen päivän ajaksi. Tämä oli Mariamin ylin testi, joka valmisti häntä siihen tehtävään, jonka hän tulisi täyttämään myöhemmin, kun tämä kätketty vihkimys tulisi ulkoisesti dramatisoiduksi Golgatan vuorella ihmiskunnan tuntea ja nähdä.

Jeshua, Maria Magdalena ja Johannes jatkoivat vielä. He nousivat matalia, jyrkkiä, kaltevia portaikkoja. Lopulta he saavuttivat huoneen, jota kutsutte ”Kuningattaren Huoneeksi”. He lepäsivät taas ja meditoivat useamman tunnin, kunnes he saavuttivat sisäisen signaalin, että oli aika jatkaa. Ohjeitten mukaisesti Johannes jäi ”Kuningattaren Huoneeseen”, missä hän rupesi lausumaan erityisiä äänifrekvenssejä. Jeshua ja Maria Magdalena jatkoivat Vihityn symbolista Polkua, kun he nousivat ”Suuren Gallerian” käytävää pitkin ja sitten kumartuen matalaksi lopulta astuivat ”Kuninkaan Huoneeseen”.

”Kuninkaan Huone” oli suunniteltu toimimaan suurena resonanssihuoneena. Kun he olivat sitten sisäpuolella, he alkoivat aistia niiden äänifrekvenssien loistavan yhdistelmän, joita esittivät kaikki ne, jotka olivat erilaisissa annetuissa paikoissa, mukaan lukien joukko pappeja ja papittaria, jotka olivat paikoillaan salatuissa huoneissa Suuren Pyramidin sisällä ja alapuolella. Tällä tavalla heidän mentaalisen, emotionaalisen ja fyysisen kehonsa kaikki puolet tulivat sopusointuun, ja kalibroituivat sfäärien dimensioiden väliseen musiikkiin - virittäen heidän tietoisuutensa erityisillä solaarisilla, planeetallisilla ja galaktisilla energioilla. Vaikkakin paljon siitä energiasta, jota oli lähetetty vihityille aikaisempina aikoina, ei enää ollut saatavilla - planeetta Maan synnyttämät energiat, lisättyinä ylösnousseiden mestarien energioilla - olivat yhä riittäviä muuttamaan Suuren Pyramidin äärimmäisen voimakkaaksi virtuaalitodellisuuden huoneeksi.

Mariam ja Maria Magdalena olivat molemmat käyneet vihkimyksen Kuninkaan Huoneessa kahdeksan vuotta aikaisemmin. Näin ollen he olivat päteviä palvelemaan Isiksen palvelevina papittarina Jeshuan vihkimyksessä. Jätettyään rakastetun serkkunsa punaiseen graniittisargofagiin, jossa hän olisi seitsemänkymmentäkaksi tuntia, Maria Magdalena otti paikkansa ”Kuninkaan Huoneen” oviaukossa ja sinetöi sisäänkäynnin energisesti mudroilla ja sävelkuluilla. Toimien Isiksen korkeana Magdalene papittarena, joka oli harjaantunut keskittymisen ja samanaikaisten todellisuuksien voimiin, hän energisesti yhdisti kaikki osallistuvat opetuslapset ykseyden grid -verkostoon. Jokainen, joka oli mukana tukemassa Suuren Pyramidin yksilöllistä ja planeetallista nousuvihkimyksen laajuutta, alkoi lähettää frekvenssejä, jotka fokusoivat valon, äänen ja värin värähtelyt sargofagiin, jossa Jeshua makasi.

”Kuninkaan Huone” alkoi värähdellä hienovaraisella soinnilla, kun sargofagin ympärille luotiin moniulotteinen geometrinen matriisi. Tässä atomikiihdyttimessä Jeshuan fyysinen keho alkoi hehkua läpikuultavalla valolla, kun se kevyesti suli Kosmisen Kristuksen jumalaiseen suunnitelmaan (blueprint). Ja niille, jotka todistivat - kukin kapasiteettinsa mukaan – vastaanottaa tämä blueprint, me myös heräsimme täyteen potentiaaliimme.

Sanon vielä, että sargofagi ”Kuninkaan Huoneessa” oli sijoitettu sellaisella tavalla, että hienovaraiset energiat, jotka Suuren Pyramidin voimakas pyörre (vortex) synnytti, kulkivat suoraan sargofagissa makaavan vihityn käpylisäkkeen läpi. Täten, kaikkea muuta kuin palvellen monumentaalisena hautana yhdelle muinaisen Egyptin faaraoista - Suuri Pyramidi oli ja on - ei ainoastaan vihkimyshuone - mutta myös epätavallisen voimakas ylösnousemushuone. Se suunniteltiin auttamaan vihittyjä heräämään heidän todellisen identiteettinsä muistamiseen. Tämä, rakastettu ystäväni, on pyramidin salaisuus.

Tässä tapauksessa kuitenkaan vihkimysseremonia ei ollut vain auttaa Jeshuan yksilöllistä henkisen heräämisen prosessia. Huolellisesti orkestroidulla tavalla Jeshuan ristiinnaulitseminen, henkiin herääminen ja ylösnousemus suoritettiin Suuressa Pyramidissa, niin että koko Maa ja koko ihmiskunta voitaisiin siementää kollektiivisesti planetaariseen ylösnousemiseen teidän päivinänne. Pyytäisin sinua, ystäväni, miettimään kuinka sinä voisit hyötyä tästä ylösnousemustietoisuuden siementämisestä. Varmasti, kun tajuat, että sinulla on mahdollisuus suureen avunsaantiin joka päivä, voit selvitä haasteistasi uskolla ja toivolla pelottavan pelkäämisen sijaan.

Jokainen sielu, jonka kohtalona oli esittää merkittävää osaa Jeshuan tukemiseksi ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen julkisessa esittämisessä, oli läsnä tässä erityisessä valmistautumiskohdassa. Jeshuan ja hänen läheisten kumppaniensa lisäksi oli niitä, jotka hallitsivat teleportaation (kaukosiirtymisen fyysisesti) ja bilokaation (tajunnan siirtämisen toiseen paikkaan), jotka tulimme Suureen Pyramidiin osallistumaan. Toiset, jotka esittivät pienempi rooleja, tulivat valokehoissaan nukkuessaan, ja myöhemmin muistivat katkelmia siitä, mitä olivat nähneet uniensa aikana. Kaikille meille, jotka osallistuimme tietoisesti, tämä harjoitus auttoi olemaan emotionaalisesti takertumatta, niin että voisimme esittää osamme jumalaisessa suunnitelmassa. Tällä tavalla Jeshuan mission jokainen askel oli orkestroitu ja painettu planetaariseen tietoisuuteen.

Vaikka oleellinen osa Jeshuan vihkimyksestä Kuninkaan Huoneessa tapahtui ensimmäisen kahdenkymmenenneljän tunnin sisällä, hän viipyi sargofagissa vielä neljäkymmentäkahdeksan tuntia sen merkin mukaisesti, jonka Profeetta Joona oli antanut. Kertomuksen mukaan Joonalla oli syvällinen, shamaaninen kokemus kuolemasta ja uudestisyntymisestä, jolloin hän vietti kolme päivää ja kolme yötä ”suuren kalan vatsassa, joka oli niellyt hänet”. Ja älkäämme unohtako, että kuten Jeshua teki, niin tekivät muutkin. Tänä aikana Jeshua ja muut tukea antavat opetuslapset saivat paljon kokemusta siitä julkisesta ylösnousemuksen demonstraatiosta, joka oli vielä tulossa interaktiivisena virtuaalitodellisuutena. Olimme avoimia ratkaiseville valinnoille, jotka ojensivat elämämme korkeimpaan persoonalliseen toteutumiseen ja planetaariseen palveluun. Kun Suuren Pyramidin vihkimys oli päättynyt, kaikki sisällä osallistuneet poistuivat helposti kätkössä olevan oven kautta. 

Kun päätämme tämän yhteenvedon Jeshuan egyptiläisistä vihkimyksistä, haluan edelleen korostaa yhtenäisen ryhmätyön tärkeyttä, mitä tämä kertomus kuvaa. Jeshua ei olisi voinut suorittaa sitä, mitä hän teki, ilman halukkaita kumppaneita, jotka tulivat yhteen valmistautuakseen olemaan mahdollisimman pätevänä tukitiiminä. Samoin emme olisi saavuttaneet sitä, mitä teimme, ilman laajaa tietoisuutta, fokusoitua omistautumista ja sitä moitteetonta esimerkkiä, jota Jeshua meille antoi.

Kuten olen sanonut, ja tulen jatkossakin painottamaan, ”kaiken sen, minkä Jeshua teki, sinä voit myös tehdä, ja vielä enemmänkin”. Salli minun selittää, että sinun vihkimyskokemuksesi voivat ilmetä erilaisesti kuin Jeshuan. Kyllä, Jeshua oli ja on epätavallinen olento, jonka tehtävä käsitti ylösnousemisen planetaarisen ja kosmisen laajuuden. Sinun henkilökohtainen elämäsi, joka yhtä tärkeästi edesauttaa planetaarisen ylösnousemisen onnistumiseen, ei saata vaikuttaa niin moniin kuin Jeshuan. Vaikka sinun velvollisuutesi ihmiskuntaa kohtaan eivät olekaan yhtä suuret kuin lapsenlapseni Jeshuan - niin sinulla myös on sama henkilökohtainen vastuusi kasvaa itsen hallinnassa, luoda yhdessä harmoniaa siellä missä on konfliktia ja lisätä valaistunutta, rakastavaa läsnäoloasi tietoisuuden kollektiiviseen nousevaan kehoon.

Ihmisen Poikana ja Vanhempana Veljenä Jeshua asetti esimerkin siitä, mikä on mahdollista jokaiselle ihmiselle, kun on antautumista rakkaudella ja ykseydellä. Koska Jeshuan ja Maria Magdalenan missio oli kosminen laajuus auttaa koko ihmiskuntaa heräämään, he vuorostaan vastaanottivat kosmisten tasojen apua. Mikä tahansa missiosi on, sinulla myös on kaikki tuki, mitä tarvitset onnistuaksesi. Tässä tietoisuudessa sinä, kuten Vanhempi Veljesi, voit saada rohkaisua ja toivoa matkallasi, kunnes tunnistat itsesi Kristukseksi.

Sinun ei tarvitse mennä Suureen Pyramidiin tässä elämässä. Kuitenkin kysyisin sinulta, onko sinulla ollut kokemuksia, joissa tunsit ikään kuin olevasi haudassa, rajoitettu identiteettisi ja elämäsi kuolemassa, koska uusi identiteettisi ja elämäsi tuli esille? Oletko tunnistanut lisääntyneen halukkuuden kuvion virittää egosi luonto suuremmalla voimalla, laajentuneella tunteella huolehtia toisten hyvinvoinnista, ja kyvyn olla myötätuntoisemmin läsnä kaikissa suhteissasi? Näillä yksinkertaisilla, vaikkakin merkittävillä tavoilla, olet myös onnekas Kristusvihkimyksissäsi.

Siunaten ja rakastaen
Margie Magdalene Maila Maire Marketta

Tekstin lähde: Anna Jeesuksen Isoäiti -kirja

Palaa artikkeli listaan

Tilaa Astrokalenteri

Aloita matkasi kohti korkeampaa tietoisuutta kulta-ajassa

Kulta-ajan tekijänä Astrokalenterin avulla voit tutkia itsensä ja kosmoksen välistä suhdetta kulta-ajassa. Oppiessasi tunnistamaan erilaisia kosmisia kulta-ajan syklejä karttasi syntymätekijöiden kanssa, luot itsellesi merkityksellisempää ja tietoisempaa elämää kulta-ajassa ja sen tekijänä.

Lue lisää