Astro Foorumi

Astro special => Ennustava astrologia => Aiheen aloitti: Emelia - 01.09.2006 17:58:26Otsikko: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 01.09.2006 17:58:26
Ajattelin, että tänne olisi hyvä kerätä kaikenlaista tietoa KAIKKIEN PALUU KARTTOJEN TULKINNASTA YLEISESTI, koska tällä hetkellä on monta samoihin asioihin liittyvää ketjua auki..  :angel:

Paluiden perusteet (Celeste Teal; Identifying Planetary Triggers s. 80 ->)

Paluu kartan kesto riippuu minkä planeetan paluusta on kyse; Kuun paluu kestää vain 28 päivää, Saturnuksen paluu toistuu 29 vuoden välein.

Prog. –kartan teemat tulisi olla selvillä; planeetat, merkit ja huoneet ovat avaimia erilaisiin asioihin, ihmisiin ja tapahtumiin, ja mikäli prog. teema ei ole selvillä avain planeettoja voidaan tulkita väärin paluukartalla.

Kulmat ja niiden kärjet paluukartoilla osoittavat energioiden keskittymiä, joten planeetat kulmilla ovat melko voimakkaita, olivat radix tai paluu planeettoja.

Paluu kartan planetaaristen energioiden vapautuminen heijastaa tarkasti tulevien tapahtumien luonteen.

Myöhemmällä paluu planeetan/luminaarin transiitilla kulmien yli on taipumus laukaista tapahtumia, erityisen voimallisia jos on samalla kontaktissa yhteen tai useampaan angulaariseen planeettaan samanaikaisesti.

Nouseva radix planeetta lähes aina selittää vallitsevaa ilmapiiriä jotka liittyvät paluu planeetan ilmentämiin asioihin ja tapahtumiin.
Toimii samaan tapaan kuin Horaari Askendantti ja nousevan radix –planeetan kuviot prog. Kartalla.
Tämä radix planeetta selittää millaista toimintaa on tulossa.

Nämä planetaariset toiminnot liittyvät planetaarisen paluun hallitsemiin asioihin ja tapahtumiin, jos ne nousevat ensimmäisinä.
 :kuu: ilmentää vaihtelevuutta, matkustelua tai joskus muuttoa
 :aurinko: on suojeleva luonteeltaan ja sitä voidaan pitää mahdollisuuksien, edistyksen ja kunnian osoittajana.
 :merkurius: voi ilmentää matkailua tai nuorten ihmisten kanssa tekemisissä olemista, läheisiä sukulaisia tai tärkeitä päätöksiä ja sopimuksia.
 :venus: on melko suojeleva ja takeena myönteisistä asioista. Se voi osoittaa toimintaa nuorten naisten tai heidän asioidensa parissa.
 :mars: joskus osoittaa uutta yritteliäisyyttä tai tavallisemmin konflikteja, jopa sairauteen tai onnettomuuteen saakka.
 :jupiter: yleensä osoittaa myönteisiä asioita, usein korkeassa arvossa ja asemassa olevien yhteyksien kautta. Sitä voidaan pitää suojelun ja/tai onnekkuuden merkkinä lähitulevaisuudessa.
 :saturnus: yleensä näyttää viivytyksiä, mutta myös usein heijastaa yksilön itsekurin harjoittamista, joka johtaa jonkinasteiseen saavutukseen yhteydessä paluu planeettaan. Joskus se varoittaa turhauttavista esteistä tai nykyisten toimien päättyvän pettymykseen. Pohjimmiltaan yksilö on pakotettu käytännöllisempään näkökulmaan ja lähestymistapaan.
 :uranus: ilmentää asioiden odottamattomia käänteitä, joka voi olla myönteistä tai kielteistä. Muut kartan tekijät tulee ottaa huomioon.
 :neptunus: ehdottaa vanhojen yhteyksien ”liuottamista” ja uusien  muodostamista. Toisaalta se voi ilmentää houkutusta, hämmennyksen pilviä, harhaanjohtamista tai pettämistä, ja toisaalta äärimmäistä unien/ unelmien tajuamista. Se on neutraali planeetta ja yleiset kuviot näyttävät katsotaanko sen valoisaa vai pimeää puolta.
 :pluto: liittyy voimaan/valtaan ja kontrolli asioihin, joskus taloudellisten tai tuellisten asioiden ilmentäjä, yleensä heijastaa pakkomielteistä käytöstä.


Koska kyseessä on planeetan paluu radix asemaan, sen tila ja potentiaali radix –kartalla on määrittää ratkaisevalla tavalla paluun potentiaalia ja tapahtumia. On tärkeää muistaa että tapahtumat ilmentävät radix –kartan potentiaalia.
Uusi tai Täysi Kuu paluu kartalla on erityisen merkittävä kaikilla, mutta erityisesti Auringon tai Kuun Paluu kartoilla.

Uusi Kuu näyttää jonkin uuden alun ja energioiden tiivistymän alueella joka yleensä lisää innostusta. Sen merkki ja huone antavat tarkempaa tietoa ja mikäli ei ole haitallisia aspekteja tähän kuvioon, se on yleensä suosiollinen.
-Usein tunne nuorentumisesta tai elähtymisestä Uuden Kuun alueella ja erityisen voimakas jos se on huoneen kärjellä.

Täysi Kuu ilmentää aikaansaannoksia.
-Usein osoittaa yhteisen panostuksen huipun merkissään ja huoneessaan.
-Yleensä heijastaa jonkin asteisesti jännitteisyyttä, jonka tuloksena on ponnistus ja äärimmäinen energian kulutus.

Hieman vähemmän suotuisa kun Uusi Kuu, joskus heijastellen eripuraista asioiden päätöstä tai polkujen eroamista. Kaikki osatekijät tulee ottaa huomioon.

Planetaarisen paluun kartalla nämä tekijät ovat ajoittain yhteydessä paluuta tekevän planeetan  ilmentäviin tapahtumiin ja asioihin.

Kuun solmujen ja pimennysten huikean merkityksen lisäksi on muutamia muita erityisiä pisteitä, jotka paljastavat paljon yksityiskohtia kun löytyvät korostuneina paluilta.

Oinas Pisteen aste ja siihen liittyvät asteet ovat erityisen merkityksellisiä. Näitä ovat johtavien merkkien ensimmäinen aste tai 0 astetta Oinas, Rapu, Vaaka ja Kauris.

Planeetan varauksen tai kulman kärjelle osumisen aktivoima Oinas Pisteen aste, osoittaa aina ulkopuolisten asiantuntijoiden läsnäoloa. Jotensakin voimakkaita tapahtumia seuraa, usein kauas kantoisin haarautumin. Kartan yleisilme näyttää mahdollisuudet ja asteella sijaitseva planeetta ilmentää tarkkaa itse tapahtumaa.
Usein paluu planeetan tekemä transiitti Oinas Pisteen asteeseen laukaisee mahdollisuudet / jännitteen (potential).

Toinen erityisen kiinnostuksen kohde on Plejadit (Pleiades) / Seulaset eli Seitsemän sisarusta
Sijoittuvat tällä hetkellä Härän viimeiselle asteelle ja Kaksosen ensimmäiselle .
Nämä asteet tulee huomioida epäluuloisesti vain jos siellä on ikävästi aspektoitunut planeetta tai ikävästi aspektoitu kulman kärki osuu sille.
Sen on huomattu olevan merkitsevä sairaudessa tai onnettomuuksissa.
Yhdistetään ”nyyhkiviin sisaruksiin” ja suruun.

Paluu kartalla peruuttava planeetta, tai planeetta joka ylittää paluu kartan sijaintipaikkansa kaksi tai kolme kertaa.

Sinä päivänä kun planeetta ohittaa tuon asteen, joka sillä oli/ on paluu kartalla, tapahtumat tai asiat jotka tuohon taivaankappaleeseen liitetään nousevat pinnalle.
 
Samoja planeettojen, huoneiden ja merkkien, sekä planetaaristen korostumien merkityksiä ja avainsanoja voidaan käyttää tulkittaessa radix-, progressio- tai paluu –karttoja – ainut ero on vain vaikutuksen pituudessa.

Radix / natal -kartta ilmentää elämänpituisia pyrkimyksiä.

Progressio –kartta ilmentää olosuhteita keskimäärin kolmen kuukauden ajalle.

Paluu kartta näyttää teemoja paluun ajalle ja liittyy paluuta tekevään planeettaan yhdistettyihin asioihin.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 01.09.2006 18:43:46
Merkin ja huoneen korostuminen (s.83->)

Huone/ merkki korostuu kun siellä on  :askendentti:, paluuta tekevä planeetta tai ruuhkaa esim. stelliumin muodossa tai siellä oleva planeetta / piste aspektoi tai hallitsee muuten karttaa.

Huoneet heijastelevat samoja periaatteita kuin merkit, joihin ne liitetään, joten 1. Huoneessa planeetta toimii samalla lailla kuin Oinaassa. Näin ollen oinasmaisuus korostuu, vaikka kyseisessä merkissä ei olisikaan yhtään taivaankappaletta.

Vastakkaiset merkit ja huoneet edustavat saman asian kahta puolta, mutta koemme ne erilailla, siksi myös vastakkaisen merkin/ huoneen hallitsemat asiat, ihmiset ja tapahtumat tulee ottaa huomioon tulkintaa tehtäessä.

Ensimmäiset 6 merkkiä ja huonetta horisontin (AC-DC) alapuolella heijastavat yksilön kykyä soveltaa periaatteita, kun taas horisontin yläpuolella olevat 6 merkkiä ja huonetta osoittavat samojen periaatteiden heijastumista ulkomaailmaan.

Planetaarisesti korostunut 1. Huone tai Oinas
keskittää huomion yksilön yksilölliseen tapaan lähestyä maailmaa ja perusreaktioita ärsytykseen. Mahdollisuudet tai takapakit tulevat henkilökohtaisen aloitekyvyn tai uuden yritteliäisyyden kautta. Ilmentää korkeasti yksilöllistä  luonteeltaan aktiivista työtä, joka vaatii itsevarmuutta ja topakkuutta ja pioneerihenkeä. Vastaa päätä ja koko fyysistä ruumista. Vaikuttaa päänsäryn, huimauksen, hermosäryn tai kuumeen kautta terveyteen. Avain sanat: ” Minä olen.”

Korostunut 2. Huone tai Härkä
 suuntaa huomion materiaaliseen omaisuuteen ja kaikenlaisiin resursseihin, mukaan lukien fyysiset, psyykkiset, emotionaaliset, henkiset ja hengelliset. Pyrkimys on kohti oman aseman vahvistamista vakauttamalla/ lujittamalla ja resurssien viisaalla käytöllä. Mahdollisuudet tai menetykset liittyvät yrityksiin lisätä resursseja ja kartuttaa omistuksia. Voi ilmentää toimia joihin liittyy rahoittajat tai pankkiirit. Vastaa kurkun aluetta ja kilpirauhasta. Vaikuttaa terveyteen kurkunpään, poskionteloiden ja kurkun ongelmien kautta. Avain sana: ”Minulla on.”

Korostunut 3. Huone tai Kaksosten

merkki suuntaa huomion muuttoliikkeeseen, kuljettamiseen ja yksilön suhteeseen lähiympäristöön. Painottaa kaikenlaista kommunikaatiota ja muodollisten sekä epämuodollisten sopimusten kehittelyä. Mahdollisuudet ja takapakit yksilön ideoiden ymmärtämisen  ja niiden muotoilemisen kautta.  Ilmaisee tapahtumia, joihin liittyvät sisarukset, sukulaiset ja naapurit. Vastaa keuhkoja ja hermojärjestelmää. Vaikuttaa terveyteen keuhkokuumeen, keuhkoputken sairauksien, keuhkopussin, astman, henkisen ahdistuksen ja kireyden tai hermostollisten häiriöiden kautta. Avain sana: ”Ajattelen.”

Korostunut 4. Huone tai Rapu
korostaa kotiympyröitä, perhettä ja vanhempia, kuin myös kykyä osata hakea aikaisempien kokemusten varastosta keinoja, joilla selviytyä nykyisistä olosuhteista. Koti on turvapaikka aineiston henkiselle sulattelulle. Mahdollisuudet ja menetykset liittyvät kotiasioihin tai naisiin ja heidän asioihinsa. Voi ilmentää tapahtumia, jotka liittyvät vanhempiin, muuttoon, tai kiinteistöjen perimiseen. Vastaa vatsaa, rintoja, palleaa, munasarjoja ja kohtua. Vaikuttaa terveyteen ruuansulatus häiriöiden kautta. Avainsana: ”Tunnen.”

Korostunut 5. Huone tai Leijonan merkki
keskittää huomion yksilöllisyyteen ja itseilmaisuun. Yksilöllä on mahdollisuus kouriintuntuvasti vaikuttaa perittyihin tai synnynnäisiin kykyihinsä ja itsen laajentamiseen. Mahdollisuudet ja takapakit voivat liittyä kaikkia mielihyvän muotoja, viihdettä, harrastuksia, romantiikkaa ja lapsia, näiden ollessa itseilmaisun halun eläviä ilmentymiä. Voi ilmoittaa lapsen syntymästä tai lapseen liittyvistä tapahtumista. Vastaa sydäntä ja selkäydintä. Vaikuttaa sydän vaivojen, anemian tai selkärankaan liittyvien vaivojen kautta. Avainsana: ”Haluan.”

Korostunut 6. Huone tai Neitsyen

merkki korostaa yksilön työtä ja kykyjä  hyödyntää voimavaroja. On tarve tehdä lähiympäristön hienosäätöjä.  Mahdollisuudet ja menetykset liittyvät täydellisyyden tavoitteluun, kykyyn käyttää työkaluja viisaasti, sekä luonnonlakien lainalaisuuteen ja sen ymmärtämiseen. Ilmentää vapautta olla käytettävissä ja kehittyä alueilla jotka vaativat yksityiskohtien huomiota. Voi merkitä rientoja työssä tai työkavereiden kanssa. Vastaa keskivartaloa, sisäelimiä ja käsiä. Vaikuttaa terveyteen yleissairauksien ja infektioille alentuneen vastustuskyvyn kautta. Avainsana: Analysoin.”

Korostunut 7. Huone tai Vaaka
suuntaa huomion kaikkiin kokonaisuuksiin ja tapahtumiin, jotka auttavat täydentää ja pyöristää yksilön kokemusta maailmasta laajemmin ja yksilön paikkaa siinä. Mahdollisuudet ja takaiskut liittyvät ihmissuhteiden muodostamiseen, sekä henkilökohtaisten että työelämän. Väärinymmärrykset voivat johtaa vihollisen saamiseen. Polarisaatio 1. Huoneen kanssa jossa yksilön ainutlaatuinen maailmankokeminen muovautuu kumppanuuksien kautta. Ilmoittaa tapahtumista liittyen avioliittoon tai liikekumppanuuteen. Vastaa munuaisia. Vaikuttaa terveyteen munuaissairauksien, diabeteksen ja virtsatievaivojen kautta. Avainsana: ”Tasapainotan.”

Korostunut 8. Huone tai Skorpionin merkki
asettaa huomion yksilön kykyihin lujittaa ja vahvistaa maailmanlaajuisista ihmissuhteista ja kumppanuuksista saatuja voimavaroja. Mahdollisuudet ja menetykset ilmenevät toisten tuen saavuttamisen  ja/tai  resurssien muuntamisena olosuhteiden korjaamiseksi ja parantamiseksi. Polariteetti  2. Huoneeseen, jossa henkilökohtaisesti ansaitut pääomat ovat liittyneet yhteen yhteistyössä toisten kanssa. Voi ilmentää tapahtumia jotka liittyvät lainan antajiin, vakuutusyhtiöihin tai veroihin. Vastaa lisääntymiselimiä ja kuonanerityselimiä. Terveyteen voi vaikuttaa murtumat, erittäin tarttuvat taudit ja seksuaalielinten sairaudet. Avainsana: ”Haluan”.

Korostunut 9. Huone tai Jousimiehen merkki
asettaa huomion lähiympäristön ulkopuoliseen maailmaan ja tapoihin joilla yksilö luo uusia kontakteja, joko lennokkaan kommunikaation tai matkustamisen kautta. Mahdollisuudet ja mullistavat muutokset voivat liittyä yksilön kykyyn tutkailla, edetä, ilmaista abstrakteja ideoita tai tuotoilla filosofisia teorioita ja saada ne hyväksytyiksi. Polariteetti 3. Huoneeseen, jossa peruskäsitteet ovat kääntyneet laajemmaksi teoriaksi. Voi ilmentää tapahtumia liittyen kaukana asuviin sukulaisiin, ohjaajiin/opettajiin tai hengenmiehiin. Vastaa reisiä ja lanteita. Vaikuttaa terveyteen henkisen jännitteisyyden/ kireyden ja veren puutteellisen hapen saannin kautta. Avainsana: ”Näen”.

Korostunut 10. Huone tai Kauriin merkki

korostaa ammatillisuutta, julkista mainetta ja asemaa maailmassa. Liittyy yksilön tietoisiin ponnisteluihin kohti tavoitteita ja ansaitakseen julkisen kunnioituksen. Mahdollisuudet ja takaiskut liittyvät yksilön kykyyn luoda menestyksekäs julkinen imago kertyneiden kokemusten pohjalta. Tilaisuus hankkia edistystä ja ottaa  raskaampia velvollisuuksia. Polariteetti 4. Huoneeseen, josta itse- ymmärrys ja henkilökohtainen turvallisuus heijastuvat arvatenkin tullen viranomaisten ja laajemman yleisön tarkasteltaviksi. Osoittaa tapahtumia joihin liittyvät vanhemmat tai viranomaiset. Vastaa luita, niveliä, hiuksia ja ihoa. Vaikuttaa terveyteen vilun, reumatismin tai kovettumien ja känsien kautta. Avainsana: ”Käytän.”

Korostunut 11. Huone tai Vesimies

keskittää huomion yksilön kykyyn ilmaista yksilöllisyyttään laajemmassa maailmassa. Vastaa ystävyyssuhteiden ja ryhmäsiteiden muodostumista tarkoituksena laajempi itseilmaisu lisääntyneen hyväksynnän, tuen ja kannatuksen kautta. Mahdollisuudet tai mullistukset liittyvät yhteenliittymiin, joko henkilökohtaisiin, työ tai sosiaalisiin. Vastapuolella sijaitsee  5. Huone missä  itseilmaisun hedelmät saavuttavat kollektiiviset kehut ja tunnustuksen koko ryhmän edustamisesta. Tapahtumat liittyvät ystäviin ja järjestöihin liittymisiin. Vastaa verenkiertojärjestelmää ja sääriä. Vaikuttaa terveyteen hermostollisten sairauksien, kramppien ja suonikohjujen kautta. Avainsana: ”Teidän.”

Korostunut 12. Huone tai Kalojen merkki

kohdistaa huomion ponnisteluihin parantaa suhdetta maailmaan laajemmassa mittakaavassa ja hienosäätöön elämässä yleensä. Mahdollisuudet ja epäonnistumiset liittyvät  yksilön kykyyn  sopeutua elämäntilanteisiin, vääristelemättä , koskien yksilön omia heikkouksia. Ilmentää lopputuloksia ja kokeilun aikaa, kuin myös vapautta huolehtia vähemmän onnekkaista ja työskennellä taustalla. Polaarisuus 6. Huoneen kanssa jossa luonnonlakien lainalaisuuksien ymmärtäminen sisältää alitajuisia lakeja. Voi ilmaista tapahtumia joihin liittyy tervehtyminen tai kuntoutuminen. Vastaa jalkoja ja vaikuttaa terveyteen yleissairauksien ja kasvaneen sairauksien vastustuskyvyn kautta. Avainsana: ”Uskon”.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 30.09.2006 14:46:36
Huh.. Tämäkin aihe on jäänyt viime aikojen kiireiden vuoksi ihan retuperälle, mutta tässä Auringon Paluu -karttoja tutkaillessani ja Celeste Tealin neuvoja kokeillessani tein mielenkiintoisen löydön, joka liittyy Auringon Paluu -karttaan...

Nimittäin kun käy vuoden Kuun paluita lävitse (Lunar return), jossain vaiheessa vuotta Kuun Paluu -kartan Akselit ja/tai huoneiden kärjet ja/tai taivaankappaleet ovat samoissa merkeissä kuin Auringon paluu -kartalla - tämä on aikaa jolloin tapahtuu AP -kartalla "luvattuja asioita".

Toinen huomion arvoinen kohta on Aries Point eli Oinas Piste, joka on 0 astetta Oinasta ja siihen liittyvät muut pisteet eli 0 astetta Rapua, Vaakaa ja Kaurista.

Omalla kohdallani tämän vuoden AP-kartan Akselit ovat juuri noisa johtavissa merkeissä ( :askendentti: :vaaka: ,  :keskitaivas: :rapu: , IC  :kauris: , DC  :oinas: ) ja ensi vuoden toukokuussa Akselit ovat Kuun Paluu -kartalla tasan 0 astetta jokaista merkkiä!!!  :o  :o  Hui!! Mitähän tuolloin oikein tapahtuu...?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: taiska - 01.10.2006 09:57:13
Kiitos Emelia  :) , hienoa että viitsit tehdä tällaisia opastuksia tänne  :smitten: .Minun kaltaisilleni aloittelijoille tämä on todella suuri apu kun yrittää ymmärtää karttoja eikä kirjastosta löydy mitään aiheesta kertovaa !


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 01.10.2006 14:30:26

Miten astro.comissa tehdään paluukartta muille kuin auringolle ja kuulle? Vai voiko siellä tehdä?   ???

t:zillic

Eihän siellä voi... Mutta osoitteessa http://www.horozcope.com
voi...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 01.10.2006 17:16:10
Jatkan taas Celeste Tealin kääntämistä... Aiheena siis Paluiden perusteet teos on Identifying Planetary Triggers

Seuraavassa on kyseessä siis planetaarinen toiminta; taivaankappaleen korostuminen. Taivaankappaleen asema kartalla korostuu sen sijoittuessa Akselille (erityisesti  :askendentti: tai  :keskitaivas: ) tai ollessa runsaasti aspektoitu tai ahdistettu (afflicted) neliöiden ja oppositioiden kautta.

Omalla 2006/2007 AP -kartallani on korostunut  :venus: , koska kartan  :askendentti: on  :vaaka: ja radix - :venus:  :aspect_con: AP - :askendentti: ja lisäksi tr.  :venus:  :aspect_con:  :saturnus:  :aspect_sex: AP - :askendentti:

Planetaarinen toiminta (s.86-89)

Seuraavia merkityksiä voidaan huomioida tutkiskellessa luminaarin tai taivaankappaleen korostuneisuutta paluu kartalla.

Korostunut Aurinko
Painottaa vaikutusvaltaa, arvovaltaa, kunniaa, parrasvaloja, vakiintuneita tai pysyviä olosuhteita, tavoitteisiin pääsyä, suojelusta, yksilöllistä tietoisuutta, luomisvoimaa, ylpeyttä ja isää, aviomiestä tai miehistä elementtiä. Jos Aurinko on korostunut ja ahdistettu (neliöity ja oppositioitu) yksilön toimintakyky on estynyt. Ilmentää tarvetta muokata määrätietoista asennetta jos painostuksen toinen osapuoli on Neptunus tai Saturnus ja tarvetta itsehillintään ja rauhalliseen mielialaan jos kyseessä on Mars, Uranus tai Jupiter.

Korostunut Kuu
Painottaa julkisuutta, henkilökohtaista suosiota, levottomuutta, tunteita, vaihtelevuutta ja muutoksia, vaistoja, herkkyyttä, hoivaavaa luonnetta, äitiä, vaimoa tai naisellista elementtiä, kotielämää ja kotia. Jos korostunut ja ahdistettu, vaikeudet henkilökohtaisissa ihmissuhteissa voivat olla seurausta sisään suunnatuista tunteista. On tarve suunnata sympatia ulospäin ja kohti toisia.

Korostunut Merkurius
Painottaa muuttoliikettä, matkustamista, lukemista, kirjoittamista, puhumista, ideoiden/ ajatusten levittämistä, opiskelua ja yksityiskohtaista työtä, kykyä käsittää ajatuksia, veljiä, siskoja, sukulaisia, nuoria ihmisiä, ja lapsia. Jos korostunut ja ahdistettu, yliaktiivinen mielentila johtaa älyllisten energioiden hukkaamiseen kun aikaisempien päätösten pätevyys ja ansiot tulevat jatkuvasti kyseenalaistetuiksi. Osoittaa tarvetta suunnata huomiota yksityiskohtiin ja tarkoitukselliseen maltillisuuteen ongelmien ratkaisuissa ja sitten päästää irti ongelmasta.

Venus korostuneena
Ilmentää rakkautta, avioliittoa, romanssia, mielihyvää, taloudellisia saavutuksia, harmonian etsinnän taipumusta, esteettistä herkkyyttä, sopeutumisen taitoa, nuorta naista ja vaimoa. Jos Venus on näkyvä ja ahdistettu, valtava tarve harmoniaan, hyväksyntään tai kiintymykseen johtaa tunnepuolen pettymykseen. Tuloksena tunteiden pettymyksestä suhteettomat vaikutukset. Ilmentää tarvetta hioa tasapuolisuutta ja järkeä hallita tunteellisia haluja ja tajuta ettei elämä aina mene mukavasti ja virheettömästi jos henkilökohtainen kasvu jatkuu.

Korostunut Mars

Painottaa energiaa, yritteliäisyyttä, halua/ kiihkeyttä (passion), aloitteellisuutta, kovaa työtä, kärsimättömyyttä, tulta, tulehdustiloja, riitoja, vihamielisyyttä, hajottavia taipumuksia, nuoria miehiä, aviomiestä tai maskuliinisia tyyppejä. Jos Mars on korostunut ja ahdistettu, ongelmia tulee seurauksena energian väärin suuntaamisesta. Yksilön pitäisi harjoittaa viileää harkintaa todennäköisiä toiminnan seurauksia kohtaan ja pidättäytyä toimimasta liian hätäisesti, tylysti tai tarmokkaasti. Liiallinen energia kohdistetaan hyvin toimimalla mieluummin toisten kuin itsen hyväksi.

Jupiter korostuneena

Osoittaa painotuksen kasvuun tai kunniaan, laajentumiseen, kehitykseen, suojeluun, taloudellisiin saavutuksiin, iloon, kiinnostukseen hyväntekeväisyyteen, matkustamiseen, laillisiin seremonioihin tai – asioihin, uskontoon ja filosofiaan. Jos Jupiter on korostunut ja ahdistettu taipumus kohti yliöoptimismiin, huolimattomuuteen/ holtittomuuteen  ja hillittömyyteen nousee huolimatta älyllisestä kaukokatseisuudesta ja harkinnasta. Pitäisi ohjata harkintaa ja järkeä punniten tilanteisiin tarttumisen tärkeys, erityisesti jos niihin liittyy riski.

Saturnus korostuneena
Painottaa vakauttamista, kokoonvetäytymistä, kristalloitumista, tarvetta itsekuriin, menetystä, viivästymiä, rajoituksia, estymiä, pettymyksiä, kiittämättömyyttä, kovuutta, rehellisyyttä / lahjomattomuutta, kovaa työtä, vastuita, itsekkyyttä, isää, viranomaisia ja vanhoja ihmisiä. Jos Saturnus on korostunut ja ahdisteltu saattaa ilmetä itseluottamuksen puutetta. Rohkeus, toivo ja päättäväisyys seurauksina viivästyksistä ja esteistä kehityksen tiellä. Samalla kun yksilön pitää hyväksyä kärsivällisyyden ja energian säästämisen tarve ja vastustaa ikäviä vaikutuksia mielialaan, tulisi myös pysyä sosiaalisissa yhteyksissä toisiin.

Korostunut Uranus
Luo valokeilan epätavallisiin kehityskulkuihin, uusien kiinnostuksen kohteiden heräämiseen, uusiin ja epäedullisiin yhteyksiin, mielen kiihokkeisiin, valistuneisuuteen, odottamattomiin ja äkillisiin muutoksiin ja järkyttymiseen. Jos Uranus on korostunut ja ahdistettu on taipumus liialliseen jännitykseen ja levottomuuteen.  Halu toimia jollain lailla, huolimatta mitä se lopulta maksaa, johtaa hankaluuksiin omassa yhteisössä. Viittaa tarpeeseen ymmärtää että esiin tulleet hajottavat olosuhteet ovat suunnitellut ravistelemaan yksilö ulos vanhoilta urilta , jotka ovat saattaneet olla kehityksen esteenä ja herättää yksilö tuleville mahdollisuuksille.

Neptunus korostuneena
Näyttää painotuksen esteiden siirtoon, siteiden löystymiseen, hajaannukseen, kaukomatkoihin, erityisesti meri –tai ilmateitse, ekstaasiin, ilmentää pitkään vaalittuja unelmia, levotonta tyytymättömyyttä, pettymystä, petollisuutta, vilpillisyyttä, hylkäämistä ja uhrautuvaisuutta. Neptunus voi osoittaa liiallista mielikuvitusta tai taipumusta kuluttamiseen korostuneena ja ahdistettuna. Tunteet estävät asioiden tarkan arvioimisen ja niiden tarkastelun oikealla terävyydellä. Muokkaa positiivista ajattelua/ näkökulmaa, käytä maalaisjärkeä ja keskitä huomio työn sovellusten tasapainottamiseen, epämääräisen ajelehtimisen ja unelmoivan idealismin sijaan.

Korostunut Pluto
Osoittaa painotuksen uusien alkujen, muodonmuutoksen, uudelleen syntymän, karsinnan, pakonomaisuuden, kompromisseista kieltäytymisen, kuoleman, uudelleen suuntautumisen ja tuhon alueilla. Jos Pluto on korostunut ja ahdistettu, aiemmin piilevät hajottavat taipumukset nousevat pintaan leppymättömien olosuhteiden ja alitajuisten viettien kautta. Riittävä  itsen eheyttäminen kasvattaa mahdollisuuksia haitallisiin tuloksiin, jotka kumpuavat oudoista pakkotiloista. Tulisi suunnata viileään riippumattomuuteen ja analysoida sisäisiä motiiveja kiihkottomasti.

Koska on havaittava yhteys hallitsevien asenteiden ja niiden tilanteiden joista itsemme löydämme välillä, tietoinen panostus hallita ajatuksia voi tosiasiassa torjua ahdistetun taivaankappaleen haitallisia ilmentymiä. Ajatukset johtavat toimiin ja positiiviset ajatukset johtavat positiivisiin tilanteisiin.

Tuskin koskaan tulee aikaa, jolloin kaikki taivaankappaleet olisivat ahdisteltuja samaan aikaan. Yleensä on jokin rauhoittava ja tyynnyttävät voima, raskaasti ahdistettujen aspektien aikaan. Kaikki planetaariset aspektit ovat osallisia, yksikään ei mitätöi toista, mutta niiden vaikutus voi lieventyä.

Esimerkiksi Auringon hankala aspekti Saturnukseen samaan aikaan kun helppo Jupiteriin; toinen viittaa viivytyksiin, väsyneeseen terveyteen ja puurtamiseen kun toinen tuo tullessaan suotuisia asioita, onnea ja turvaa. Koska ne tapahtuvat yhtä aikaa, Jupiterin palkkiot eivät ole niin mahtavia kuin toisessa tilanteessa olisi, muttei Saturnuksen haasteetkaan ole niin masentavia kuin ilman Jupiterin avustavaa aspektia olisi.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 01.10.2006 17:42:17
Seuraavaksi käynkin sitten Auringon Paluu -kartan tulkinnan kimppuun...  :D

Mutta teen sen täällä vain yleisesti eli en lähde kääntämään esim. AP -Auringon tai -Kuun merkitystä kaikissa huoneissa / merkeissä ja aspekteissa kartoilla.

Yritän kyllä vastailla mahdollisiin kysymyksiin parhaani mukaan... Olen nyt aika innostunut tästä, sillä alan hiljalleen oivaltamaan kuinka näitä Paluu -karttoja tutkaillaan...  :D


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: enska - 01.10.2006 19:08:15
Jaahas..pitihän se katsoa millainen tuo AP 2007 on korostuneen planeettansa puolesta..
Leijona nousee, ykköshuoneessa 8 asteen päässä ascilta Saturnus
Oinas kympin kärkenä, ysihuoneen puolella venus 3 asteen päässä MC:ltä

Eli mikä on korostunut planeettani ensi vuonna: Aurinko, Saturnus, Mars vai Venus? :uglystupid2: :uglystupid2:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 01.10.2006 20:09:36
Hmm... Kirjoittelen täällä just noita juttuja... ja aikas mielenkiintoisen kysymyksen esitit...

Onko Saturnus tr. Saturnus vai radix -Saturnus?
Missä huoneessa Aurinko on?

Nousu -Leijona korostaa tietenkin Aurinkoa ja sen omaa merkkiä samalla. Mutta Venus MC:llä on kartan huomattavin taivaankappale. Nämä eivät sulje pois toisiaan mitenkään.

Vielä olis pari sivua käännettävänä, enkä taida tänään ihan kaikkea jaksaa, mutta piakkoin...  :buck2:
Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 02.10.2006 21:15:14
Heips taas...
Tässä tulee nyt sitten vähäsen lisää apuja Auringon Paluu -kartan tulkintaan..Auringon Paluu  -kartta ja sen tulkinta (s.92-98)

Samanlaista kuin syntymäkartan tulkinta, paitsi että se kehittyy vuoden sisällä täyteen kypsyyteensä, kun syntymäkartan potentiaalia kehitetään läpi elämän.

Jos AP kartta muistuttaa radix –karttaa, nouseva merkki ja aste samat, on kyseessä erityisen merkityksellinen vuosi. Tapahtumat jotka liittyvät henkilökohtaisiin pyrkimyksiin ja johtamisen valtaan tulevat vaikuttamaan suuresti pitkälle tulevaisuuteen. Mitä korostuneempi Aurinko on radix –kartalla, sitä suurempi kantavuus tärkeille saavutuksille on kun AP –kartan huoneiden kärjet läheisesti tuplaavat radixin huoneita. Useat aspektit Aurinkoon paluukartalla voimistavat tätä vaikutusta.

Useat radix –kartan tulkinnasta tutut jutut voidaan suoraan siirtää AP –kartan tulkintaan.

-Taivaankappaleiden määrä elementeissä.
-Taivaankappaleiden määrä laaduissa.


Yksi merkki nousee korostuneesti esiin
Esim. runsaasti taivaankappaleita ilmamerkeissä ja vakaissa merkeissä paljastaa, että tulevaa aikaa ilmentää Vesimiehen ominaisuudet riippumatta onko kyseisessä merkissä ainuttakaan taivaankappaletta. Vesimies on vakaa ilmamerkki.

Pallonpuoliskojen tarkastelu

MC –IC akseli 
vasen – oikea/ itä- länsi   (MC eli Keskitaivas pohjoisessa ja Imum Coeli eli Keskiyö etelässä)
Kun vasen / itäinen puolisko sisältää lähes kaikki taivaankappaleet yksilö voi tietoisesti tahtoen hallita tapahtumia, toimia aloitteellisesti ja ottaa tilanteet haltuun.
Kun valtaosa taivaankappaleista on oikealla/ läntisellä puoliskolla tapahtumat tulevat toisten aloitteesta, jolloin on erityinen huolehtiminen ja tarve liittyy yhteistyöhön.

Askendentti –Deskendentti akseli (ylä-alapuoli)
Suurimman osan  taivaankappaleista sijoittuminen kartan yläpuoliskoon osoittaa kiinnostuksen ulkonaisiin seikkoihin tai asioihin jotka liittyvät suuriin ryhmiin. Tämä korostuma antaa objektiivisen näkökulman ja ulospäinsuuntautuneet  taipumukset.
Jos suurin osa taivaankappaleista kansoittaa alapuolta kyseessä on sisäänpäin kääntyneet taipumukset ja ajatusten keskittäminen henkilökohtaisiin asioihin.

Lisäksi karttaa voidaan tarkastella sen mukaan kuinka taivaankappaleet ovat kartalla asettuneet seitsemän eri muodon perusteella. (Tasaisesti jakautunut, kiikkulauta, veturi, kimppu, kulho, viuhka ja epämääräinen.)

Kartan yleisten tarkastelujen jälkeen siirrytään tarkempiin tarkasteluihin

Taivaankappaleet joille kannattaa antaa erityistä huomiota sis.  Askendantin hallitsijan, sekä kartan huomattavimman taivaankappaleen MC: itä tai länsi puolella. Huomattavin taivaankappale ei ole tärkeämpi kuin akselin/ kulman läheisyydessä oleva taivaankappale, mutta mikäli muita erityisen korostuneita taivaankappaleita ei ole, se saa etusijan. (Askendantti on tärkein ja toiseksi tärkein on MC.)

Taivaankappale joka aspektoi sekä Aurinkoa että Kuuta on erityisen tärkeä sillä se koskettaa kahdella tärkeällä tasolla vaistomaisella tai henkilökohtaisella tasolla kuin myös olennaisella ja yksilöllisellä tasolla.

Taivaankappaleiden yleinen toisiinsa liittyminen tulee huomioida. Saattaa olla kaksi tai kolme kokonaisuutta joissa taivaankappaleet linkittyvät toisiinsa, mutta eivät muihin kokonaisuuksiin, ilmentäen yksilön hankaluuksia saattaa erilaisia pyrkimyksiä yhteen.

Mikäli taivaankappaleet ovat kaikki yhteen liittyneet, sisäinen tasapaino voi kompensoida hankalia aspekteja.

Taivaankappale, joka ei aspektoi lainkaan ilmentää ominaisuuksia, jotka jäävät ilmaisematta, koska ne eivät liity mihinkään eikä löydy väylää jonka kautta ne virtaisivat tehokkaasti.

Nouseva merkki tulee ottaa huomioon tarkkaan koska persoonallisuus ottaa omakseen useita tuon merkin ominaisuuksia ja pyrkimykset ilmentävät tuohon merkkiin liitettyjä asioita. Käytä avainsanoja aloittaessasi tulkintaa.

Askendenttia tai mitä tahansa huonetta tarkasteltaessa, vakaat merkit tuovat vakauden tai pysyvyyden; joustavat osoittavat vaihtelua tai valmistelu vaiheen; johtavat merkit ilmentävät henkilökohtaista toimintaa.

Lisätessä elementit paljastuu toiminnan aloitteellisuus tulimerkeissä; älylliset kiinnostuksen kohteet ilmamerkeissä; ja psykologiset asiat vesimerkeissä.

Edelleen otettaessa huomioon tietyt merkit saadaan selville vielä tarkemmat määrittelyt nousevasta merkistä, kuin myös kaikista huoneista ja asioista joita ne hallitsevat.

Esimerkki:  Jos Skorpioni nousee, tiedetään että on muutoksen aika. Tuollaiset muutokset kumpuavat psykologisista tarpeista, jotka ovat luonteeltaan ovelia mutta peräänantamattomia.
Muodonmuutokset jotka tapahtuvat vaikuttavat yksilön vakauteen ja Pluton sijainti ja aspektit, hallitsevana planeettana, kuin myös muut 1. Huoneen taivaankappaleet paljastavat minkä tyyppisiä muutoksia tarvitaan.

Angulaariset merkit (eli Kulmien / Akseleiden merkit)
Ilmentävät normaalisti eniten tulevaa trendiä, ellei jokin muu huone/ merkki ole raskaasti kansoitettu, jolloin tuon merkin luonteenomaiset piirteet ja/tai asiat liittyen korostuneeseen huoneeseen täytyy myös ottaa huomioon.

Syntymäkartan huone, joka on Askendantilla, on erittäin tärkeä ja sille tulee antaa erityishuomio myös. Koska Askendentti on suuren energian ilmentymän alue, sen olosuhteet ja ympäristö tuottaa ihanteellisen ulostulon tapahtumille ja asioille, jotka liittyvät tähän syntymäkartan huoneeseen. Tuon huoneen ihmiset, asiat ja toimet saavat runsaasti huomiota.

Auringon huone paluu kartalla valaisee jonkin verran tärkeää aluetta. Saavuttamisen halu saattaa liittyä tuon huoneen hallitsemiin ihmisiin ja asioihin. Usein on mahdollisuus saavuttaa tuon alueen täydellinen hallinta. Jonkin verran mestarillisuutta epäilemättä periodin jälkeen on todisteena, joskus hämmästyttävässä määrin, riippuen kuinka mahdollisuuksia on käytetty ja haasteita otettu vastaan.

Paluu kartoilla huoneiden polariteettitekijä täytyy myös ottaa huomioon, koska vastakkaiset huoneet edustavat saman periaatteen kahta puolta.
Kun Auringon huone on eniten paljastava, sen vastakkaisen huoneen hallitsemat ihmiset ja asiat tulee myös ottaa huomioon.
Muutamia johtolankoja joilla saadaan Auringon huoneen tulkintaan lisää materiaalia;

Keskeisiä olosuhteita ja tapahtumia vastaavat kulmahuoneet: 1-4-7-10. Aurinko näissä huoneissa viittaa käännekohtiin elämässä ja poikkeukselliseen toimintaan. Asioita tapahtuu!!

Vakaiden merkkien huoneiden ,  2-5-8-11  voidaan sanoa edustavan resursseihin  ja/tai henkilökohtaisiin arvoihin liittyviä asioita. Lisäksi ne yleensä edustavat lopputuloksia, päättymisiä ja mahdollisuuksia vakauteen.

Joustavien merkkien huoneet osittavat siirtymävaiheita, vaihtelevuutta ja valmistelua. Nämä ovat 3-6-9-12 huone. Vaikka tämä onkin vähän epämääräinen alue kartalla, valmistelut tällä portaalla edistää henkilökohtaista kasvua ja on tärkeää myöhemmälle kehitykselle ja pitkäntähtäimen saavutuksille. Nyt otetut askeleet usein jäävät taustalle, eivätkä saavuta kypsyyttä kunnes myöhemmässä kehityksen myöhemmässä vaiheessa, joskus seuraavan paluun alussa.

Lisä tarkennusten saamiseksi tarkastellaan kolminaisuuksia:
1-5-9 huoneita pidetään luovina huoneina; ne vastaavat innostuneita tulihuoneita ja ovat johdattavia kehitykselle joka kumpuaa luovuudesta.
2-6-10 huoneet ovat materiaalisia huoneita, liittyen käytännöllisiin maamerkkeihin. Osoittavat panostusta kasvattaa ammatillista turvallisuutta, näihin ansaitsemisen perusalueisiin keskittymisen kautta.
3-7-11 huoneet liittyvät ja vastaavat älyllisiä ilmamerkkejä. Ne ilmentävät painotusta liittoutumien ja kumppanuuksien muodostamiseen, kuin myös perustamiseen ja aktiivisuuteen aseman parantamiseen.
4-8-12 huoneet heijastavat alitajuisia haluja ja vastaavat tunteellisia vesimerkkejä. Näitä mystisiä huoneita hallitsee sisäinen kasvu ja itseymmärrys, joka johtaa ulkoiseen kehitykseen.

Mikäli paluu kartalla Aurinko on kulmalla ja/tai tiukasti kuvioissa toisten taivaankappaleiden kanssa, on tulossa melko tapahtumarikas vuosi ja paluu periodi tullee alkamaan aktiivisen toiminnan purkauksella. Jos Aurinko on kulmahuoneessa, ensimmäinen kolmannes vuodesta ja Aurinkoon liittyvät asiat ovat korostuneet. Jos Aurinko on maamerkkien huoneessa, periodin keskivaiheilla ilmenee lisääntyvää aktiivisuutta ja viimeisellä kolmanneksella kun Aurinko sijaitsee ilmamerkkien huoneessa.

Kun pelkästään Auringon huonesijainti yleisesti pelkiltään riittää jäsentämään aktiivisimman ajanjakson, kannattaa myös katsoa karttaa yleisesti – onko jossain näistä sektoreissa enemmän taivaankappaleita.

Tässä perusasiat; seuraavaksi tutkitaan kartalta taivaankappaleet, jotka ovat lähinnä yhtymässä mihin tahansa kartan neljästä Akselista ts. 1., 4., 7.  tai 10. Huoneen kärjellä. Sille tulee antaa etusija karttaa tulkittaessa. Näiden taivaankappaleiden edustamat asiat ovat merkittäviä tekijöitä, jotka ilmentävät liikehdintää jota tapahtuu ajanjakson aikana. Askendentti ja MC ovat voimakkaammat sijainnit, kuin 4. Ja 7. Huoneen kärjet, ellei muut tekijät ilmaise toisin.

Koska kartan kulmien eli Akselien kärjet ovat juuri ne pisteet, joissa energia tiivistyy ja voimistuu, tapahtumat jotka liittyvät näillä kulmilla sijaitsevien taivaankappaleiden luonteeseen saavat loistavan tilaisuuden purkautua.
Angulaarit-  eli kulmahuoneiden (1., 4., 7.,10. Huone)  kärjillä sijaitsevat taivaankappaleet paljastavat isot teemat AP- kartan koko periodille planetaarisen luonteensa ja aspektiensa mukaan. Koska kulmahuoneet ovat voimallisia energian ilmentymien pisteitä, niiden kärjiltä löytyviin taivaankappaleisiin liittyvät tapahtumat saavat erinomaisen purkautumistien. Taivaankappaleen radix –asema ja yhteenliittymät ovat tärkeitä, jotta voidaan varmistaa mahdolliset vaikutukset.
Aivan kärjillä sijaitsevien taivaankappaleiden lisäksi myös kauempana sijaitseviin taivaankappaleisiin liittyvät asiat ilmentävät energian vuodatuksen olemuksen, kulmahuoneenluonne kertoo missä se ilmenee ja merkki näyttää kuinka se tulee esiin ja miksi.

Kaikkien paluu –karttojen kohdalla syntymäkartan taivaankappaleet tulee sisällyttää karttaympyrälle, jotta löydettäisiin tärkeät yhteydet paluu –taivaankappaleisiin tai huoneiden kärkiin. Radix –taivaankappaleet paluu kartan kulmalla tuottaa myös ihanteellisen ympäristön tuoda esiin synnynnäisiä mahdollisuuksia ja siis yhtä merkitseviä kuin paluu taivaankappaleet kulmilla.

Vuosi jolloin Auringon Paluu osoittaa Auringon uudelleen ottavan kontaktia useisiin taivaankappaleisiin, joita se aspektoi syntymäkartalla on huomattavan tärkeä ja useita merkitseviä tapahtumia ilmenee. Tilanteet ja olosuhteet, jotka nousevat esiin tämän paluun aikaan edesauttavat mahdollisuutta hyödyntää kaikkea syntymäkartan tarjoamia mahdollisuuksia. Sillä ei ole merkitystä mikä aspekti on, pääasia että yhteys näiden kahden taivaankappaleen välillä on uudelleen luotu.

Aina tulee pitää mielessä radix –kartan Auringon suhde toisiin taivaankappaleisiin tulkittaessa paluu –aspektin merkitystä – syntymäkartan aspekti on aina etusijalla määrittämässä myöhemmän aspektin potentiaalia ja mahdollisuuksia kahden taivaankappaleen välillä.

Esimerkki: Jos Aurinko neliöi paluu kartan taivaankappaleeseen, johon se oli syntymäkartalla oppositiossa, on raskaat olosuhteet todennäköisempiä, jos nämä olisivat muodostaneet syntymäkartalla vaikkapa kolmion. Sama neliö paluu kartalla on edelleen merkitsevä, vaikka radixilla olisikin ollut kolmio, mutta tilanne selviäisi helpommin yksilön hyväksi. Toisinsanoin paluu kartan trini Auringosta taivaankappaleeseen, jota se syntymäkartalla neliöi edustaa mahdollisuutta työstää ja selvittää ainakin osaksi syntymäkartan aspektin aiheuttamia hankaluuksia elämässä. Vaikka hankaluuksia ilmenee, yksilön pitäisi tehdä kaikkensa suotuisan lopputuloksen saamiseksi.

Jos Aurinko toistaa syntymäkartalta löytyvän suotuisan aspektin, on aika jolloin erityislaatuiset mahdollisuudet näyttävät putoavan suoraan syliin.

Seuraavat johtolangat kannattaa pitää mielessä tarkasteltaessa Paluu karttaa itsessään.
Auringon raskaat aspektit Paluu kartalla ovat todennäköisesti starttina paineille ja stressille, kun Aurinko muodostaa apekteja kulkiessaan vuoden aikana koko kartan lävitse. Aurinko vaikuttaa kaikkiin taivaankappaleisiin, joita se kulkiessaan koskettaa, mutta yhteys jonka se muodostaa taivaankappaleeseen johon sillä on aspekti Paluu kartalla sisältää suuremman merkityksen. Myös syntymäkartan taivaankappaleisiin muodostuvat aspektit tulee ottaa huomioon, erityisesti jos ne voidaan yhdistää Paluu kartan taivaankappaleeseen yhtymän tai Paluu kartan Akselin kautta.

Hyvin aspektoitunut Aurinko Auringon Paluu –kartalla tarjoaa suuren helpotuksen tulevana vuonna tavoitteisiin pääsemisessä. Korkeissa asemissa oleviin henkilöihin muodostetut yhteydet voivat paljastaa heidän kykynsä toimia astinlautana suuriin saavutuksiin. Esimiehet osoittautuvat todennäköisesti suopeiksi ja tukea antaviksi. Haitalliset aspektit Aurinkoon selittää ihmisiä, jotka kyseenalaistavat ponnisteluja ja erilaisia vastaantulevia esteitä.

Jupiter, Venus tai Aurinko mukavassa aspektissa kartalla Kulman kärjelle merkitsee yleisesti vuotta jolta voi odottaa erityisiä tapahtumia ja sattumia. Ellei kartalta löydy muita vastakkaisia suuria teemoja, nämä ilmentävät täyttymyksen ja onnellisuuden vuotta. Samoin kartan hallitsijan hyvä aspekti on onnekas.


Palaan tulkinnan hienosäätöön myöhemmin...  :buck2:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Lilja-82 - 03.10.2006 21:36:08
Todellakin WAU!

Heräsi todella paljon ajatuksia.

Minä alan olemaan "kypsä" tähän tämän vuoden paluukarttaani...  ;D
Joten odottelen mielenkiinnolla...

Kuu on seuraavalla paluukartalla tarkasti Asc.llä Kauriissa eli se viittaisi siis vahvasti muutoksiin? Kuten myös Aurinko 9. huoneessa...
 :D jospa jotain sittenkin alkaisi tapahtua...  ::) Jähmeästä Kauris vaikutuksesta huolimatta...

Täytyy tutkailla vielä tarkemmin aspekteja etc, mutta siis WAU!  :D


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Lilja-82 - 03.10.2006 21:53:57
Hyvä tavaton. Ilmeisesti koko vuoden voi huomata AP kartassaan uutta...
Tajusin vasta, että tän vuoden ap kartassa ollu Jupiter yht. Asc.
joka on suojelua jne. ja 12.huoneen puolella, Skorpparissa, joten ilmankos enkelit ovat tänä vuonna kiinnostaneet.  :)

Kuun paluu puolella nää akselit oli samat toukokuussa ja ne menee aina vuosi = yks kuukausi periaatteella eli ens vuonna ap ja kuun paluu kartat muistuttaa toisiaan kesäkuussa. hmm...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 16.10.2006 13:30:01

No sitten kysyn vielä, että onko niin että AP kartta vaikuttaa kyseisenä vuonna enemmän kuin syntymäkartta vai miten nämä toimii suhteessa toisiinsa?

Hurraa Aurinko!


(http://images.google.fi/images?q=tbn:kqJKIgDY4i45dM:www.noaanews.noaa.gov/stories2005/images/sun-soho011905-1919z.jpg)

Heips Golden Sphinx!!

Olen täällä jossain vaiheessa tätä ketjua kirjoittanutkin, mutta kertaus on aina paikallaan, siis...

Radix eli syntymäkartta olet sinä itse, kaikki ne ominaisuudet ja mahdollisuudet, jotka sinulle on syntymäsi hetkellä annettu ja joihin koko elämäsi ajan pyrit ja joiden toteutuminen riippuu paljon siitä millaisia valintoja teet.

Paluu kartta on tietyn periodin kartta. Tuo periodi voi vaihdella 28 vuorokaudesta (Kuun kierto) 28 vuoteen (Saturnuksen paluu).

Auringon Paluu -kartta on voimassa aina siitä hetkestä lähtien kun Aurinko on samassa asemassa kuin syntymän hetkellä, siihen kun se seuraavan kerran n. vuoden kuluttua on samassa pisteessä.

Aurinko liitetään minään, joten Auringon paluu -kartta kuvaa niitä henkilökohtaisen kasvun ja toiminnan mahdollisuuksia, joita kullakin on käytettävissä tuon kyseisen periodin aikana.

Kun radix -kartta kypsyy, kasvaa, valmistuu ja toimii koko elämän ajan, Auringon Paluu tekee saman vuoden aikana.

Toisin sanoen siis, radix -taivaankappaleiden aspektit AP-kartan akseleihin, huoneisiin ja taivaankappaleisiin ovat suhteessa toisiinsa. Kaikki vaikuttavat toisiinsa, mutta parhaiten pystyy hyödyntämään ne mahdollisuudet (aspektit) joilla on pohjaa radixilla.. Esim.  :askendentti:  :aspect_sex:  :kuu: AP- kartalla toimii tehokkaammin, jos nämä kaksi muodostavat jonkin aspektin toisiinsa radixilla (sinussa).

Esim. jos  :kuu:  :aspect_opp:  :pluto: Auringon paluu kartalla ja  :kuu:  :aspect_sex:  :pluto: radixilla, tuo aspekti toimii radix -kartan luonteella, joten aspekti ei niin rankka olekaan... Ja samoin ap -kartan kaikki ikävät aspektit eivät kosketa välttämättä lainkaan, jos niillä ei ole suoraa tai välillistä yhteyttä toisiinsa radixilla.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Artemis - 16.10.2006 19:27:53
Jaahas..pitihän se katsoa millainen tuo AP 2007 on korostuneen planeettansa puolesta..
Leijona nousee, ykköshuoneessa 8 asteen päässä ascilta Saturnus
Oinas kympin kärkenä, ysihuoneen puolella venus 3 asteen päässä MC:ltä

Eli mikä on korostunut planeettani ensi vuonna: Aurinko, Saturnus, Mars vai Venus? :uglystupid2: :uglystupid2:

Minulla myös leijona nousevana, saturnus ihan kiinni askendantissa, oinas kymppihuoneen kärkenä ja aurinko siellä 10.huoneessa  :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 22.10.2006 12:37:32
Sinänsä aika mielenkiintoista tutkia juuri Auringon Paluuta... Sieltähän löytyy niin vahvuudet, kuin kehittymisen mahdollisuudet... Mutta viime aikoina olen miettinyt onko tuo kaikki positiivista, vai ei?

Englannin kielessä käytetään sanaa potential, joka merkitsee mahdollisuutta ja ominaisuutta, voimavaraa... Onko se positiivista?

Omalla tämän vuoden AP -kartallani ovat korostuneet 10. ja 4. huone ja tällä hetkellä kyllä niihin liittyvät asiat ovatkin kovasti tapetilla, mutta pystynkö itse vaikuttamaan asioiden kulkuun, vai olenko vain Auringon Paluu -kartan mahdollisuuksien vastaanottaja?

Celeste Teal sanoo, että teemme jatkuvasti valintoja ja nuo valinnat on kirjoitettu radix-, progressio- ja paluu -kartoille, mutta entä ne valinnat joita toiset tekevät puolestamme ja joihin ei itse voi vaikuttaa?

Lähinnä omalla kohdalla tuo ura, työ ja elämänpäämäärät 10. huoneen kautta on ollut pohdinnan alla... Työt tässä nykyisessä tehtävässä päättyvät helmikuun loppuun, eikä työnantaja ole toistaiseksi ainakaan
ole vihjannut jatkomahdollisuuksista...

Fyysisestä ja konkreettisesta muutosta ei kartta kerro mitään, joten se ei ole ainakaan sen puolesta "suotuisa"... :-\


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: enska - 23.10.2006 21:53:59
Pitipä sitten vilkaista tuota ensi vuoden AP-karttaa vaikka se vaikutus alkaakin vasta kuukauden kuluttua..Ja sieltähän tuli aivan ihme juttu vastaan.. :idiot2:

AP-Kuu ravuissa täsmälleen konjuktiossa radix-MC:lle
AP-MC oinaassa täsmäkonjuktiossa radix-kuulle (ja oppositiossa radix-Uranukseen)

Syntymäkartalla Kuu siis 12 astetta Oikkua ja MC 16 astetta rapua eli ovat siellä neliössä. Jotain MC ja Kuu-aktiviteettiä lienee luvassa? MUTTA MITÄ? Mistähän saisi johtolankoja tähän.. :idiot2:Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: nikki - 23.10.2006 23:55:43
lemniskata,
itellä kohta päättyvässä ap-kartassa ap-kuu osuu radix descentille,
ja askendentti on ravun loppumetreillä,
eli mieli on askarrellut kodinmuutosasioissa,
enempi kylläkin vasta loppukesästä,
samalla tuo "perusturvallisuuden" muutos on vaikuttanut tunteisiin
herkistävästi,
tämän kerroin siksi koska sinullakin kuu pääosassa ja akselilla,
tekemisen akselilla,
oinaan mars aloittaa uutta,kuun uutta kasvua?
vaistosi toimivat,
uranus taasen kuviossa nopeuttaa muutoksia,oli ne mitä hyvänsä,
nopeuttaa elämän rytmiä,eikä oinaan mars suinkaan jää jalkoihin,
tuolta toisaalta tuli mieleen uranuksen vaikutus hermojärjestelmään,
saattaa aiheuttaa unettomuutta ja kun kimpassa on unikuu,
tiedostat opposition ja muistat levätäkin tarpeeksi,
työstäsi tulee "kotisi"?
oinas kyllä tekisi mielellään maanläheistäkin työtä,
sellasta kouriintuntuvaa,
ja tuli mieleen jotta alkaako sulla henk.kohtainen 2 vuosi,
vastauksia voisi löytyä sieltäkin,
kuun vuosi?palvelemisen vuosi?
kun
ite huomasin miten karmaläksy 8 sopii hyvin kun ap- :askendentti:
osuu radix- :kuunsolmu::uun,
ja kun nyt 9 vuosi alkaa niin  :askendentti: on  :neitsyt:,
johon olen aina liittänyt jäähyväiset,
toisaalta merkurius tulee olemaan pääosassa koska skorpionin stelliumi osuu kolmoshuoneeseen, :merkurius: etunenässä,
 :kuunsolmu: deskendentillä,hmm..
kuu yhtyy radix-lilithiin,ollen lilithin kanssa 1 huoneessa muokaten kummasti omakuvaa,naiskuvaa vaakasessa,
vaiko hunnutetaanko lilith..?
mutta
lemniskata eihän sun synttärit oo ku vasta..joo..Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Stareyes - 24.10.2006 14:35:57
Emelia  :smitten:
Kiitos vaivannäöstäsi  :coolsmiley:
Mulla AP-kartalla nousee Libra. 3.huone, kirjastossa sitten Aurinko + Merkurius + Pluto, sekä Kuu (väljä yhtymä)Venus. Juno nousee tällä kartalla.
Mikä huomattavaa Junon paluuni nousumerkki myös Libra, Junon Kuu nyt 9'07. Tällä kartalla Kirjasto ja Keittö -lukaalit korostuneita. Myös EROS-asteroidi nousee aivan AC:ssa kiinni.
Kiinnostaako Emelia?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: enska - 24.10.2006 22:25:13
ja tuli mieleen jotta alkaako sulla henk.kohtainen 2 vuosi,
vastauksia voisi löytyä sieltäkin,
kuun vuosi?palvelemisen vuosi?
kun
ite huomasin miten karmaläksy 8 sopii hyvin kun ap- :askendentti:
osuu radix- :kuunsolmu::uun,
ja kun nyt 9 vuosi alkaa niin  :askendentti: on  :neitsyt:,
johon olen aina liittänyt jäähyväiset,
toisaalta merkurius tulee olemaan pääosassa koska skorpionin stelliumi osuu kolmoshuoneeseen, :merkurius: etunenässä,
 :kuunsolmu: deskendentillä,hmm..
kuu yhtyy radix-lilithiin,ollen lilithin kanssa 1 huoneessa muokaten kummasti omakuvaa,naiskuvaa vaakasessa,
vaiko hunnutetaanko lilith..?

Jaahas, mitäs ne ovat nämä henkilökohtaiset vuodet mistä mainitsit? Kuinka ne lasketaan/löydetään?..Jotain minulta on nyt jäänyt kokonaan välistä hmm..
Niin ja totta, synttärit on vasta "joskus" heh..mutta muistaakseni Lunea kirjoitti että uusi AP aktivoituu jo 3 kk ennen h-hetkeä eli kohtapuoliin..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: nikki - 24.10.2006 22:54:33
lemniskata
numerologiaa,
oon huomannut miten se toimii hyvinkin yhteen tämän astrologian kanssa,
matematiikkaa ja symboliikkaa,
jopa planeettojen asteluvut ovat valaisevia..
mutta
esimerkki
jos olisit syntynyt vaikkapa 29.1. kuten nuorempi veljeni,
niin tulevan vuotesi "numero" laskettaisiin seuraavasti,
ensin pvm. 29.1.2007,sitten 29+1+(2+7)=30+9=39=3+9=12=1+2=3,
eli velipojalla alkaa jupiterin vuosi,
onnenkantamoinen,
oon sen verran utelias jotta kertoisitko alkaako kuun eli kakkosen vuosi..?
jos saat tulokseksi 11 tai 22 älä supista näitä koska ne ovat mestarilukuja,saatavat alentua kyllä 2 ja 4,
jos et yllä mestaruuteen,
33 ja 44 tais olla myös vastaavia,
siis
synttäripäivämäärästä 2007 yhteenlaskien ja supistaen yksinumeroiseksi


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: enska - 24.10.2006 23:06:50
Ja yhteenlaskettu summa ensi vuodelle näyttäisi olevan yksitoista..
Mitäs se tahtoo kertoa..
Mullahan on tuo sama luku syntymäpäivämäärässä muutenkin, jos ei vuosilukua lasketa.

Niin ja minulla tuo vuosi 9 oli todellakin jäähyväisten vuosi..pitänee etsiä vielä ko. vuoden nouseva merkki jostain..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: nikki - 24.10.2006 23:30:21
lemniskata
sehän on mestarisluku,
yllätysten luku,
uranuksen luku,
olo kuin parrasvaloissa,käänteet äkkinäisiä,päätökset nopeita,
haastavaa,haasteet otettava vastaan,
oivalluksia ( :pallas:?)ja inspiraatioita,
uranus nopeuttaa muutoksia,katalyytti,
ja
jos ei sinusta ole vastaamaan haasteisiin niin päädyt siihen opposition toiseen päähän eli kuun lukuun 2, 11=1+1=2,
tää toimii,eikö?
voihan ne olla molemmat sopuisasti mukana,
neonsininen kuu...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: enska - 24.10.2006 23:37:33
Voihan se olla että kakkoseen päädytään
vastaa vanha pessi..

Edellisen kerran vuosi 11 oli (jos laskin oikein) sinä vuonna kun sain lapsen ja muutimme pois vanhasta kotikaupungistani täytenä hyppynä tuntemattomaan..Silloinkin siis lienee vaikuttaneet Uranus ja Kuu, jotka ovat oppositiossa jo radix-kartallani..

Mutta ohoh, nyt mennään ohi aiheen ja lujaa  :-[


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 27.10.2006 18:44:51
Emelia  :smitten:
Kiitos vaivannäöstäsi  :coolsmiley:
Mulla AP-kartalla nousee Libra. 3.huone, kirjastossa sitten Aurinko + Merkurius + Pluto, sekä Kuu (väljä yhtymä)Venus. Juno nousee tällä kartalla.
Mikä huomattavaa Junon paluuni nousumerkki myös Libra, Junon Kuu nyt 9'07. Tällä kartalla Kirjasto ja Keittö -lukaalit korostuneita. Myös EROS-asteroidi nousee aivan AC:ssa kiinni.
Kiinnostaako Emelia?

Toki kiinnostaa...  :D
Kiinnitti heti huomiota nuot lukaalisi...

Oon ihan  :crazy2: , kun on ollut niin karsea viikko.. Mutta painelen nyt taas lueskelemaan ja palailen näihin aiheisiin viikonloppuna!!

 ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: kultainen sulka - 28.10.2006 09:09:49


Kiitos ^^Golden Sphinx^^  :)

Aina joskus tuntuu etten tosiaan ymmärrä mitään   ;D
Tuota mietin esimerkiksi kun seiskassa on  :jupiter: (avioliitto, surustelu)...pitäisi merkata hyvää. Mutta vaikutaako se päinvastoin jos on  :jupiter: :aspect_squ: :jupiter: :venus: :aurinko:

Joskus kannattaa vääntää rautalangasta  :D
Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ebenia - 28.10.2006 18:14:10
^ Eivät nuo ole paluukartoista otettuja, nuo ovat transiitteja. Paluukartoista ei voi nähdä tarkkoja aikoja (ainakaan tietääkseni), vaan tietyt asiat hallitsevat koko vuotta ja sen mukaan tuo Paluukartta ilmenee. Transiitit kestävät tietyn aikaa, esim. juuri vaikka 4. February 2007 - 24. October 2007 ja sitten transiitti väistyy.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 31.10.2006 19:31:32
Tarkempaa tulkintaa  (s.98->)

Huoneet, joista radix –taivaankappaleet löytyvät paljastavat tärkeitä yksityiskohtia siitä millainen periodi on odotettavissa.

Jos AP –taivaankappale on yhtymässä  radix –taivaankappaleeseen, merkittäviä tapahtumia on odotettavissa liittyen tuohon huoneeseen, josta tuo pari löytyy; saaden ne toimimaan yhdessä sopuisasti tai ristiriitaisesti. Määrittävässä asemassa on taivaankappaleiden luonne, niiden suhde radixilla, sekä vastaanottamat aspektit Paluu -kartalla.

Pidemmälle viety tarkastelu tuo vieläkin tarkempia yksityiskohtia esiin.

Esim. jos taivaankappale on asteen tarkassa aspektissa minkä tahansa huoneen kärkeen, se edustaa joko tuen tai haasteen linjaa riippuen tuon huoneen sisällöistä. Tällöin taivaankappaleiden ja aspektin luonne määrittää vaikutuksen.
Sanotaan vaikka että taivaankappale muodostaa tarkan neliön sekä 2. Että 8. Huoneen kärkiin. Tämä osoittaa mahdollisuuden mullistuksiin tai suunnanvaihtoihin (reversals)  talouden alueella ja taivaankappale edustaa henkilöä ja/tai toimia, jotka ovat yhteydessä tuohon potentiaaliin.
Olisi viisainta lykätä tärkeiden päätösten tekoa, kun tr.  :aurinko: ohittaa tuon asteen, erityisesti liittyen hankalassa aspektissa olevan taivaankappaleen korostamiin asioihin, sen voidessa tuoda tullessaan jonkin asteisen taloudellisen menetyksen.
Kaikki huoneiden kärjille sijoittuvat taivaankappaleet (radix tai AP)  ”sanovat” paljon tuon huoneen asioihin tulevana kautena. Nämä planetaariset yhteydet kärjille näyttävät poikkeuksellisia vihjeitä ja yksityiskohtia.

Tarkka aspekti AP- taivaankappaleesta radix – Kuuhun mahdollistaa syväluotauksen karttaan. Erityisesti yhtymässä energian värähtelyt toisista taivaankappaleista vaikuttaa helposti Kuuhun. Koska  :kuu: ilmentää henkilökohtaisimpia alueitamme, omat asiamme, tunne-elämän hyvinvoinnin; päivittäin siihen yhteydessä oleva AP –taivaankappale osoittaa koko vuoden kehityssuunnan. Erityinen teema ja herkkyys transiiteille korostuu koko Paluu -periodin ajan.

Uuden tai Täyden  :kuu: ilmaantuminen AP –Kartalle on erityisen merkityksellistä.

Uusi  :kuu: AP –Kartalla ilmentää uutta, uuden syntyä; energioiden keskittymää alueella, joka usein piristää innostuneisuutta. Merkki ja huonesijainti antavat lisää tietoa ja ellei ole paljon muita haitallisia aspekteja, on se yleensä suotuisa.

Täysi  :kuu: ilmentää aikaansaannoksia
. Usein osoittaa yhteistyöyritysten/ -panostusten huipentumaa huoneen ja merkin mukaan. Heijastaa usein jonkin asteen kireyttä, seurauksena äärimmäisestä energian kulutuksesta. Täysi Kuu on lievästi vähemmän suotuisa verrattuna Uuteen Kuuhun, joskus heijastaen riitaista päätöstä asioille/ ongelmille (issues) tai eroavia polkuja. Kaikki osatekijät tulee ottaa huomioon.

Nämä  :aurinko: ja  :kuu: aspektit toisiinsa toistuvasti heijastavat henkilökohtaisia asioita läheisessä suhteessa. Soveltaen tätä konseptia voidaan todeta, että helpot aspektit vastaavat tasapainoa ja harmoniaa vastakkaisten sukupuolten suhteissa, kun stressaavat aspektit vastaavat jonkin asteista riitasointua.

Tarkasteltaessa  :kuu: yksistään, radix ja AP, löytyy enemmänkin kuin riittävästi tietoa, jonka avulla ennakoida/ ennustaa tulevia tapahtumia.
Paluu  :kuu: pitää sisällään yhtä paljon tietoa vuodesta ja sille tulee antaa yhtä paljon huomiota kuin radix –Kuulle. (Myöhemmin lisää tästä…)
 
Jos toinen Kuunsolmuista on yhtymässä AP- tai radix –taivaankappaleeseen , nuo planetaariset energiat ilmenevät melko voimallisesti ja niihin liittyvät asiat korostuvat Paluu -periodin aikana.

 :kuunsolmu:  :aspect_con: taivaankappaleeseen ilmentää minne yksilö on menossa, asioita joita tietoisesti tulee kehittää ja runsaita mahdollisuuksia tehdä niin. Sillä on yhteneväisiä asioita ja monia ominaisuuksia Jupiterin kanssa ilmentäen laajentumista, innostusta ja jännitystä. Sitä voidaan kuvata !! :llä, pisteenä ja virtaavana voimana mihin tahansa taivaankappaleeseen se onkaan yhteydessä. Sen energian lisäys vastaa vähin  :mars: vastaavaa, joka on usein jo auki ja toimiin henkilökohtaisessa päiväjärjestyksessä. Tapa jolla nodaalit yhdistelmät ilmenevät liittyy siihen taivaankappaleeseen liittyviin asioihin, jota se elävöittää.  :kuunsolmu: nostaa esiin kaikki mahdollisuudet, kaiken potentiaalin.

Alasolmun yhtymä ilmentää ominaisuuksia, jotka jo kuuluvat luonteeseen ja vaativat vähän panostusta niiden hyödyntämiseksi. Edelleen  viittaa itsen hajontaan, väärin kohteluun tai tietoisuuden riittämättömyyteen tuolla alueella. Samanlaisia ominaisuuksia kuin Saturnuksella, luonteeltaan hajottava ja osoittaa joskus alueen , jolla on moraalisia puutteita. Myös nämä nodaalit yhtymät ovat melko vaikuttavia, on mukana radix- tai paluu –taivaankappale.

 :kuunsolmu: sijoittuminen Paluu –  :askendentti: tuottaa useita suotuisia asioita periodilla. Yksilön on helppo johtaa, määrätä vauhti, henkilökohtainen ajoitus on hyvä toisten tuen ja yhteistyön saavuttamiseksi.   :kuunsolmu: ollessa  7. Huoneen kärjellä yksilöllä on taipumus nojata toisiin tai henkilökohtaisia päätöksiä tehtäessä on toiset otettava huomioon. Samaan aikaan tämä laskuasema (DC = Laskumerkki) heijastaa myös etujen saavuttamista toisen kautta ja yleisen yhteistyön panostusten kautta.

On aina merkittävät yhteys Paluu –huoneen ja radix –huoneen välillä.
Esimerkiksi radix –kartan alue, joka löytyy Paluu –kartan 12. Huoneesta on alue joka on tilapäisesti eristynyt tai erillään oleva. Siellä on salaperäisyyttä, salaisuus tai puuttuva tiedon palanen.

Kun radix 2. Huone on Paluu –kartan 12. Huoneen rajojen sisällä, yksilö voi olla tarvis pidättäytyä paljastamasta taloudellisia asioita tai saattaa olla kärkkyä tietyn taloudellisen asian esiin tuloa. Voi olla viisasta viivyttää tärkeiden päätösten tekemistä tällä alueella kunnes voi olla täysin varma että kaikki asiaankuuluvat faktat ovat tiedossa. Jos 5. Huone on kyseessä, lapsi tai rakastettu voi olla hankaluuksissa, salailla asioita tai harhaanjohtaa henkilöä.

Jokainen huone voidaan Paluu kartalla arvioida tällä tavalla.
Huoneen planetaarinen hallitsija tarjoaa avainsanat tarkastella potentiaalia. Radix –kartan huoneiden asioihin kohdistuu Paluu –kartan huoneen vaikutukset; kahdensuuntaisesti näiden kahden huoneen asiat kietoutuvat toisiinsa kuluvana vuonna.

Jos Paluu kartta nostaa esiin torjutun radix –huoneen, sen energian virtaus saattaa vaikuttaa estyneeltä tai voi ilmentyä vain sen Paluu –kartan huoneen rajoissa, jossa se sijaitsee. Tarkista tällöin torjutun huoneen (radix) hallitsijan asema ja aspektit jotta selviäisi vaihtoehtoiset energian purkautumistiet.

Paluu –kartan huone ja sen asiat, josta  :kaksoset: merkki löytyy on kaksin- tai moninkertaisuuden alue.  Jos siellä on 2. Huoneen kärki saattaa tuloja tulla kahdesta lähteestä; jos 7. Täytynee käyttää kahta asiantuntijaa; 6. Huone voi merkitä kahta työtä tai ylimääräistä hommaa. Näin voidaan menetellä kaikkien huoneiden kohdalla liittyen merkin luonteeseen.

Mikäli joku sisäplaneetoista on  :askendentti: :lla ja peruuttaa Paluu -hetkellä, mahdollisuudet henkilökohtaiseen keikaukseen voivat kasvaa, jos muut tekijät kartalla viittaavat samaan. Tässä on kyse virhearvioinnista.  Näiden muutosten mahdollisuudet lisääntyvät jos taivaankappale muodostaa ikäviä aspekteja.

Sisäplaneetan merkityksiä ovat viivästykset ja tarve uudelleen arvioida kyseisiä asioita. Näitä suuntaviivoja voidaan laajentaa kuvastamaan alueita, joita hallitsee peruuttava Merkurius, Venus tai Mars. Myös tässä tapauksessa kun planeetta jälleen ohittaa kohdan, jossa se oli Paluu –kartan voimaan tullessa (peruuttaen tai edeten) on aina tärkeä päivä ko. asioissa.

Nouseva radix –taivaankappale asettaa usein tärkeysjärjestyksen tuleville tapahtumille;
 :aurinko:,  :venus: ja  :jupiter: viitatessa kohti suotuisia ja mukavia aikoja, tulevia etuja ja mukavia sosiaalisia suhteita,
 :saturnus: viittaa taloudellisiin toimiin, asioihin liittyen viranomaisiin tai voi merkitä viivytyksiä tärkeissä asioissa.

Jokainen planeetta leimaa omat persoonalliset nimikirjaimensa ajalle noustessaan ensimmäisenä.

Jos taivaankappale on 5 asteen sisällä  :askendentti: 12. Huoneen puolella, sitä voidaan pitää nousevana ellei jokin toinen taivaankappale ole lähempänä.Tässä oli taas vähän näitä tulkinta -ohjeita...
 
Paluukartoista ei voi nähdä tarkkoja aikoja (ainakaan tietääkseni), vaan tietyt asiat hallitsevat koko vuotta ja sen mukaan tuo Paluukartta ilmenee.

Ebenia, itseasiassa seuraavaksi yritän perehtyä Paluu -kartan ja tässä tapauksessa Auringon Paluu -kartan ajoituksiin...  ;) Eli miten Paluu -kartalta voidaan nähdä nuo ajoitukset, sillä kyllä niitä sieltäkin löytyy... Eihän tämä muuten olisi "ennustavaa astrologiaa"..  ;D


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: enska - 31.10.2006 19:32:48
Varmaankin jos olisi oikein kunnolla aikaa niin melko hyvän kokonaiskuvan voisi saada yhdistelmällä proge+ap+solar arc+transiitit..

Näistähän jokaisesta löytyy ketjujakin tässä "ennustava astro"-osiossa..Itselleni tuo solar arc onkin seuraava tutstumisen kohde, ajattelin västä jostain vanhasta kartasta koosteen ylläolevien tulkintatapojen mukaan ja katsoa mitä sieltä näkyy..Siis kunhan vain olisi aikaa tuo tehdä..

Astro.comista löytyy muuten solar arc+proge+transits-karttayhdistelmä valmiina, eli käykääpäs tutustumassa..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 31.10.2006 19:47:14
Olen tuohon kyseiseen karttaan tutustunut, mutta se on niin äärimmäisen sekava, etten ilman tulkinta opasta kyllä saa siihen mitään tolkkua... hirveästi viivoja, eikä mitään tulkinta apuja  :uglystupid2:

Muutenkin, koska Solar Arc ei ole sama kuin Auringon Paluu, vaan kyse on Aurinkokaaresta, en ole päässyt tuohon "koulukuntaan" sisälle, vielä ainakaan...

Itse kyllä käytän radix-prog-transiitti -karttaa osana Auringon Paluu -kartan tulkintaa, mutta siinä on se 'heikkous' että prog. kartta on voimassa ainoastaan 3 kuukautta kerrallaan...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 31.10.2006 19:55:06
Yleensä engl. opuksissa käytetään termejä conjunction tai fall into tarkoitettaessa yhtymää...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: enska - 31.10.2006 20:49:56
No siis solar arc lasketaan samaan malliin kuin proge, jos olen Tähtipolun neuvoja oikein ymmärtänyt..
Esim jos olet 30-vuotias, proge-kartalla siirrät 30 vuorokautta eteenpäin kalenteria ja katsot missä mitäkin luuraa..Erityisesti nopeakiertoisten planeettojen kohdalta voi löytyä ihan uusia transiitteja rx-karttaan nähden.

Mutta solar arc-kartalla lasketaan 30 ASTETTA eteenpäin, myös hitaita planeettoja eli esim. jos rx-kartalla pluto on 29 neitsyttä, siirrät sen 29 asteeseen Vaakaa..Ja taas eikun syntyneitä aspekteja katsomaan..

Tässähän voi ottaa varmaan ne miditkin huomioon...Rakkaussuhteissa tietenkin Venus-midejä kannattaa tarkkailla. Esim se vuosi (jota aion joskus ajan antaessa myöten tutkailla) oli tässä mielessä jännä..Ap-nousu osuu tarkaaan yhtymään venus-mars-midiin..Turha varmaan selittääkään mitä ko. vuoteen muun muassa sisältyi  :coolsmiley:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 01.11.2006 18:05:31
   Energiapisteiden tarkastelu ja toiminnan ajoittaminen
Auringon Paluu –kartalla  (s.102->)


 :aurinko: transitoiden kiertäessään Paluu –karttaa on kontaktissa useisiin taivaankappaleisiin ja pisteisiin, jolloin toimintaa nousee pintaan ja ilmenee.

Koska Aurinko elähdyttää kaikkea mihin se koskettaa Paluu –taivaankappale, joka osuu sen aspektin kohdalle on mukana todellisissa asioissa / toimissa joita tapahtuu.

Nämä voidaan yleensä ajoittaa erittäin tarkasti päivään, jolloin kontakti on tarkka.

Näistä asioista riippuen, yleensä on esillä kaksi tai enemmän toisiinsa liittyviä tapahtumia, ensimmäisen ilmentyessä Auringon yhtymässä planeettaan ja jälkeen päin toimintaa sekstiilin, neliön, kolmion ja/tai opposition kohdalla, tai mikä alkaa yhtymässä voi ottaa askeleen edemmäs sekstiiliin ja lopulta huipentua neliössä tai oppositiossa.

Kovat kontaktit huomataan paremmin kuin pehmeät sekstiilit ja kolmiot. Nämä myöhemmät kontaktit yleensä vastaavat pehmeää lipumista riippuen aiheesta, eikä yleensä ole tarvetta toimenpiteisiin, vaikkakin jos näinä aikoina on enemmän toimintaa se saattaa olla tulos stressistä kovien aspektien aikana. Tuolloin yksilö on pakotettu toimimaan tai saavuttamaan kontrolli jälleen.

Vaikkakin jokainen taivaankappale, joka on kontaktissa tuottaa oman luonteensa mukaista toimintaa,  :aurinko: kontaktit omaan Paluu (ja radix) asemaansa kuvailee tätä merkitystä melko hyvin.

Tr.  :aurinko:  :aspect_squ: ja  :aspect_opp: Paluu tai radix  :aurinko: vastaa huipuissaan yksilön pyrkimyksiä henkilökohtaiseen menestykseen tai elämänkohtalon täyttymykseen.

1. :aspect_squ: , joka seuraa syntymäpäivää kolmen kuukauden kuluessa ilmentyy sellaisten tapahtumien huippuna, jotka osoittavat tarvittavia myönnytyksiä / sopeutumisen kohtia nykyisellä polulla. Yleisesti me olemme joko aloittaneet kokonaan uuden polun edellisen synttärin aikaan, tai olemme tehneet joitakin muutoksia edelliselle polullemme. Tällä tasolla näemme alkuperäiset ponnistelujemme tulokset ja tavat. Jos häiriöitä ilmenee, tämä on aika tehdä tarkistuksia.

 :aspect_opp: :ssa löydämme viimeisten 6 kuukauden panostusten tulokset. Tämä on ponnistelujen kohokohta ja tällöin koemme millaisen menestyksen tai epäonnistumisen nyt tapahtuvat tapahtumat tuovat tullessaan. Nyt voimme valita jatkaa samalla linjalla, jos olemme menestyneet, mutta jos olemme epäonnistuneet täytyy meidän tässä pisteessä päästä eroon tappioista, uudelleen järjestyä ja pohtia uusia valintoja. Jos siirrytään takaisin valmistelu -tasolle tässä vaiheessa, seuraavat 6 kuukautta ovat todennäköisesti omistetut kotiläksyille ja ensimmäiset todelliset merkit eteenpäin ponnisteluista eivät saavu ennen seuraavaa syntymäpäivää.

Viimeinen tr.  :aurinko:  :aspect_squ: , 3 kk ennen seuraavaa synttäriä -nykyinen vaihe päättyy ja toinen huippu saavutetaan. Tämä vastaa uutta tietoa ja/tai omaperäistä ajatusta, jota vaalitaan seuraavat 3 kuukautta. Mikäli olemme olleet menestyksekkäitä aikaisemmissa panostuksissamme, tässä vaiheessa meille esitellään täydentävät tavat soveltaa tätä tietoa tulevaisuudessa. Mikäli olemme olleet epäonnisia viime aikaisissa pyrkimyksissä, nyt on aika luoda silmäys uuteen suuntaan toimissa.

 :aurinko: kontaktit Paluu –kartan Akseleihin / kulmiin vastaa suuria toiminnan huippuja vuoden aikana. Aktiivisuus alkaa kiihtyä kun  :aurinko: lähestyy Akseleita, huippuja, ja sitten laantuu sen siirtyessä kauemmas.

1. Ja 10. Huoneen kärki ovat poikkeuksellisia aktiivisuuden pisteitä. On myös viisasta ennakoida tärkeää toimintaa kun  :aurinko: koskettaa kartan Hallitsijaa, erityisesti yhtymässä.

 :aurinko: myös kiihdyttää ja tuo esiin toiminnan hajottavuuden liittyen tärkeisiin kuvioihin Paluu –kartalla, kun sen kontaktit tarkentuvat. Etsi huomattavia kuvioita, jotka yhdistävät taivaankappaleet tarkoissa aspekteissa ja valmistaudu tapahtumiin kun  :aurinko: ylittää minkä tahansa noista taivaankappaleista.
 
Usein jätetään huomaamatta että, mikäli Paluu –kartalla on useita taivaankappaleita lähes samassa asteessa, eri merkeissä, tästä asteluvusta tulee herkkä. Kun  :aurinko: tavoittaa jonkin näistä asteluvuista, missä tahansa merkissä, se aktivoi monta taivaankappaletta samanaikaisesti, joten näiden transiittien päivät usein vastaavat merkittäviä tapahtumia.

Epätavallisen aktiivinen kausi on odotettavissa kun  :aurinko: kohtaa taivaankappaleen, joka on Akselilla. Koska Akseli ilmentää Auringon energioiden ulospääsyn tietä ja taivaankappale heijastaa valmiiksi ainutlaatuista energioiden kasaumaa tuossa pisteessä, alue on suuresti vahvistettu tärkeiden asioiden tapahtumiselle. Samaan aikaan, energian ulosvirtauksen seurauksena on selkeä ja keskittynyt suunta. Akseli, planeetta, aspektit ja huone, jota planeetta hallitsee, antavat  käsityksen oletettavasta lähteestä ja millaista aktiivisuutta ilmenee.

Jos  :aurinko:, transitoidessaan huoneessa, tekee harvoja tai ei lainkaan aspekteja, merkki ja huone osoittaa aktiivisen toiminnan alueen ja tyypin, vaikkakin toimet ovatkin lieviä.

Ei kannata kuitenkaan jättää huomaamatta aspekteja Onnen Pisteeseen, Kuunsolmuihin tai  :vertex: :n, koska nämä voivat olla myös melko merkityksellisiä kontakteja.

Yleisesti  :vertex: osoittaa karman tekijät käytännössä, Onnen Piste kerran-elämässä mahdollisuuden. Kuunsolmuilla on tapana virkistyä Auringosta ja usein heijastavat erityisen huomattavaa tapahtumaa.

Toinen huomattava piste on, kun  :aurinko: osuu Johtavan merkin ensimmäiseen asteeseen. Tarkista muodostuuko tällöin mikään tarkoista aspekteista, koska nämä Auringon asemat ovat erityisen herkkiä. Oinas Pisteiksi kutsutut asteet ovat 0 º  :oinas: ,  :rapu: ,  :vaaka: ja  :kauris: . Kun taivaankappale osuu näille asteille viittaa huomiota herättäviin tapahtumiin ja kauaskantoisiin oloihin. Varomaton sivulause ja yksilön henkilökohtaiset suhteet nousevat julkisuuteen. Ihmiset, jotka eivät tavallisesti kuulu piireihin, joutuvat niihin ja saavat paljon vaikutusvaltaa.

Voimakkaimmat aspektit on  :aspect_con: ,  :aspect_squ: tai  :aspect_opp: tr.  :aurinko: :sta toiseen taivaankappaleeseen tai pisteeseen Paluu –kartalla, joka sijaitsee jollain noista asteista. On melko varmaa, että herätät jonkin verran huomiota juuri näinä aikoina. Ulkopuolista apua voidaan tarvita tai ammatillista asiantuntijaa konsultoidaan. Yksi asia on varmaa: mitä tahansa tapahtuu, sillä on suuri vaikutus ja tapahtuma iskostuu muistoihin.

Ryhmittele tarkat päivät, kun tr.  :aurinko: tekee suotuisia aspekteja taivaankappaleisiin, jollain näistä asteista, koska tämä antaa loistavan mahdollisuuden olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Tulevat pimennykset tulisi myös huomioida, mikäli ne stimuloivat tärkeitä kuvioita tai pisteitä Paluu –kartalla. Ne ovat melko voimallisia silloinkin kun osuvat huoneen kärjelle.


Vielä erikseen tulkitaan sitten Auringon tekemät aspektit Auringon Paluu -kartalla toisiin taivaankappaleisiin ja niille on omat tulkintansa.

Sitten vielä on olemassa Auringon Paluu Ketjut, joista hetken kuluttua...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 01.11.2006 18:34:04
Auringon Paluu Ketjut (s.111->)

Suosituin ylistys Auringon Paluu –kartalle on sen 13. Kuun Paluun (Lunar return) ketju vuoden aikana. Kuun Paluu toimii ikään kuin siltana, yhdistäen päivittäiset vaihtelut ja tapahtumat tuoden esiin Auringon Paluulla näkyvän potentiaalin.

Tätä karttaa voidaan verrata niin radix- kuin Auringon Paluu –karttaan. Tärkeimmät yhteydet Kuun Paluun taivaankappaleista, Auringon Paluu –kartan taivaankappaleisiin välittää monia yksityiskohtia.

Näiden ketjujen sisällä yleensä yksi tai useampi kartoista osuu yksiin Auringon Paluu –kartan kanssa; Nousevan merkin, huoneiden kärkien ja merkittävien planetaaristen asemien puolesta. Tämä on vuoden kaikkein tapahtumarikkain periodi ja henkilö voi odottaa avautuvan merkittäviä tapahtumia, jotka on luvattu Auringon Paluu –kartalla.

Toiset erityiset tekijät, joita katsella ovat Oinas Pisteen asteella, tai siihen liittyvillä muilla asteilla, olevat taivaankappaleet. Dynaamiset tapahtumat liittyen tähän taivaankappaleeseen käyvät toteen. Huone, jota tuo taivaankappale hallitsee ja kaikki tekijät sen ympärillä tulisi tarkastaa.

Toinen Paluu Ketju ja myös Auringon Paluun ylistys on Kuukausittainen Paluu (Anlunar Return). Silloin tarkastellaan radix –Kuun sijaan Auringon Paluu –Kuuta sen palatessa 28 päivän välein samaan sijaintipaikkaan, jossa se oli Auringon Paluu –kartalla.

Tämä Anlunar Return on siis käytännössä sama asia kuin Auringon Paluu Kuu. Ja siitä lisää myöhemmin...Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 01.11.2006 19:32:21
Auringon Paluu Kuu (s.111->)

Runsaasti yksityiskohtia saadaan kun katsotaan missä merkissä ja huoneessa AP  :kuu: sijaitsee yhdessä sen tekemien aspektien kanssa.
Seuraavien ohjeiden mukaan pitäisi olla melko helppoa määrittää erityiset ympäristölliset tekijät koko AP –periodin ajalla. Nopeimmin liikkuvana Kuu toimii mittarina heijastaen hetkittäisiä heilahteluja ja sysäyksiä päivittäisessä elämässä. AP-  :kuu: merkki ja huone sijainti ilmentää mitä on odotettavissa henkilökohtaisissa ja kotoisissa oloissa vuoden kuluessa.
Se kertoo millainen vauhti on kotona, henkilökohtaisissa asioissa ja heijastaa vastakaikua, jota herätämme toisissa.
 
AP  :kuu: merkki ilmentää henkilön herkkyyttä tunne-elämän asioissa. Esimerkiksi Rapu- Kuu on herkempi kuin Kuu Vesimiehessä.
Yleisesti, jos AP –Kuu tekee neliöitä moniin radix –taivaankappaleisiin, erityisesti radix- :kuu:tai radix- :askendentti: , on tarve tehdä joitakin henkilökohtaisia myönnytyksiä ja joustoja, jotta tiedostettaisiin vallitseva potentiaali. Tällainen välttämätön tarve havaitaan usein lähellä Paluu hetkeä.

Jos AP  :kuu: tekee myönteisiä aspekteja radix asemaansa, toimet ja ympäröivät olosuhteet eivät vaadi niin paljoa myönnytyksiä tunnetasolla.

Uusi  :kuu: AP –kartalla ilmentää raikasta sisään tulevaa energiaa ja uusia alkuja liittyen huonesijaintiin. Tämä liittyy radix huoneeseen, jossa Uusi Kuu sijaitsee ja on tietenkin seuraa radix- Aurinkoa. Mahdollisuus saattaa tasapainoon ihmisluonteen vastakkaiset elementit ja muodostaa kestäviä yhteenliittymiä on voittamattomia.

Täysi  :kuu: edustaa ulos työntyvän energian huippua. Jokin on kiertänyt täyden ympyrän ja aikaansaannokset ovat käsillä. Tämä prosessi tulee tapahtumaan Aurinko-Kuu parin huone- ja merkkiasemissa ja seuraukset näkyvät aspekteissa, joita ne vastaanottavat.

Lisäksi AP -Kuuta voidaan edistää koko kartan lävitse 1 asteen verran/ kk, näin voidaan saada selville tärkeitä kuukausia kun Kuu ylittää Akselin tai tekee merkittäviä aspekteja.

Koska tahansa kun edistetty- Kuu ottaa tarkan kontaktin toiseen taivaankappaleeseen se heijastuu tapahtumina.

Lisäksi tietenkin AP- Kuun sijoittuminen kuhunkin huoneeseen tulkitaan erikseen, mutta niitä en ala tänne kaikkia kirjoittelemaan...  :buck2:

Tässä oli nyt tämä Auringon Paluun osuus... Tämän lisäksi kartat voidaan tehdä Kuun-, Merkuriuksen-, Venuksen-, Marsin-, Jupiterin- ja  tietenkin Saturnuksen Paluulle. 


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ajatus - 02.11.2006 10:28:40
Kiva, että olet Emelia jaksanut nähdä näin paljon vaivaa ja suomentanut hirmu pitkät pätkät ap-juttua! :) Kuten Stareyes totesi, olisi varmasti kysyntää ihan "virallisillekin" suomenkielisille käännöksille näistä kirjoista.

Suosituin ylistys Auringon Paluu –kartalle on sen 13. Kuun Paluun (Lunar return) ketju vuoden aikana. Kuun Paluu toimii ikään kuin siltana, yhdistäen päivittäiset vaihtelut ja tapahtumat tuoden esiin Auringon Paluulla näkyvän potentiaalin.

Tästä pätkästä piti kysymäni, että mistä englannin sanasta olet kääntänyt tuon ylistys-sanan? Se jotenkin kuulosti korvaani tuossa oudolta, enkä oikein saanut kiinni sen merkityksestä. :idiot2:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 02.11.2006 15:27:31
Kiva, että olet Emelia jaksanut nähdä näin paljon vaivaa ja suomentanut hirmu pitkät pätkät ap-juttua! :) Kuten Stareyes totesi, olisi varmasti kysyntää ihan "virallisillekin" suomenkielisille käännöksille näistä kirjoista.

Suosituin ylistys Auringon Paluu –kartalle on sen 13. Kuun Paluun (Lunar return) ketju vuoden aikana. Kuun Paluu toimii ikään kuin siltana, yhdistäen päivittäiset vaihtelut ja tapahtumat tuoden esiin Auringon Paluulla näkyvän potentiaalin.

Tästä pätkästä piti kysymäni, että mistä englannin sanasta olet kääntänyt tuon ylistys-sanan? Se jotenkin kuulosti korvaani tuossa oudolta, enkä oikein saanut kiinni sen merkityksestä. :idiot2:

Heh...
Tuo sana oli compliment = ylistää.. ehkä olisi pitänyt laittaa suitsutus... kohteliaisuudenosoitus tuntui tuossa lauseessa yhtä vieraalta, kuin imartelu tai muut vaihtoehdot, joita elisan sanakirja antoi:

imarrella (liehakoida, syn: imarrella, hännystellä, liehiä, liehitellä, mairitella, makeilla, mielistellä, pokkuroida)
kaksimielinen yleiskieli (syn: siveetön, epäsiveellinen, haureellinen, häpeällinen, hävytön, immoraalinen, irstas, kaksimielinen, likainen, moraaliton, paheellinen, pornografinen, rieta, rivo, ruokoton, räävitön, siivoton, sopimaton, synnillinen, säädytön, turmeltunut, törkeä)
kohteliaisuudenosoitus
kohteliaisuus substantiivi, yleiskieli
kohteliaisuus
onnitella yleiskieli
tervehdys yleiskieli
terveiset yleiskieli
ylistää (syn: kiittää, kehua, suitsuttaa, ylistää)

Muutenkin englannin kielessä käytetään runsaasti samoja sanoja, joten kääntäessäni olen yrittänyt käyttää suomenkielen monipuolista sanavarastoa, jotta teksti ei olisi tylsää luettavaa...

Totta on, että astrologian opuksia saisi olla enemmän suomeksi... Johtuneeko siitä etteivät kielenkääntäjät ole astrologiasta kiinnostuneita tai siihen perehtyneitä.. Kustantajille voisi kyllä vihjaista, että kyllä näille teoksille ostajia varmasti olisi.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 02.11.2006 16:34:08
No niin.. arvasin että näin tässä käy... :crazy2:

 :aurinko: aspektit  :saturnus: stimuloi kunnianhimoa ja itseluottamuksen voimia. Aikaisemmat ponnistukset, huomion kiinnittäminen tekemisiin ja itsekuri ovat usein seuraus vastuun ja velvollisuuden asemasta näinä aikoina.

Mahdollisuudet tavallisesti nousevat esiin oltaessa tekemisissä kauaskantoisiin kokemuksiin liittyvien ihmisten kanssa, alueella joka liittyy henkilön omiin tavoitteisiin. Tämä voi olla vanhempi henkilö tai mentor/ opastaja.
Pitkäntähtäimen liittoutuma tai yhteisyritys voi alkaa ja liiketoimet ovat yleisesti korostuneet.

Hankalassa aspektissa tämä voi olla testauksen aikaa, jolloin yksilö on pakotettu kohtaamaan vastoinkäymisiä tai tekemään uhrauksia. Näiden tapahtumien tarkoitus on vakauttaa ja vahvistaa ihmistä ottamaan enemmän vastuuta, joka pohjaa realistiseen näkemykseen kyvyistä. Epätäydellisyydet tulee kohdata rahellisesti ja pyhästi (solemnly). Silloin tällöin, näihin testeihin liittyy fyysinen elinvoimaisuus tai terveys tai esimiesasema.
Muut tekijät kartalla vahvistavat tätä potentiaalia.

 :aurinko: ollessa aspektissa  :neptunus: stimulaatio kohdistuu mielikuvitukseen, sympatioihin ja tunteisiin. Tämän aspketin myötä tietoisuuden ja alitajunnan välinen harso on nostettu pois. Tunteista nouseva voima mahdollistaa yhteyden perimmäiseen ilmaisunmuotoon tai henkeen / ilmapiiriin (spirit).

Silloin tällöin kauan vaalittu unelma käy toteen tämän aspektin aikana, ja mahdollisuuksia henkisen valaistumisen ja kehityksen saavuttamiseen on yllinkyllin ympärillä.

Saattaa olla voimakkaita visioita tai enteiden kokemisia, siitä mihin suuntaan tapahtumat etenevät. Toisaalta yksilö voi tuntea henkistä hämmennystä / sekavuutta (confusion). Epämääräiset huolet taustalla tekevät mielen levottomaksi ja on vaarana tulla harhaanjohdetuksi idealistisen luonteen yllytyksestä.

Aspekti liitetään usein alkoholin tai muiden huumaavien aineiden kanssa tekemisissä olemiseen, ja joskus matkusteluun.


Jälleen on hyvä muistaa että aspektit toimivat sen mukaan mitä syntymäkartalla löytyy, sillä syntymäkartta eli radix olet sinä ja AP -kartta vain edustaa sitä mihin voit tämän vuoden aikana edetä..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ebenia - 02.11.2006 22:08:57
Koska olet skorppari, 2007 AP karttasi on jo alkanut vaikuttaa ja jatkuu 1.5 v..  ;)

Hmm, ei se minusta näin mene? Eikö se ole niin, että jos on synttärit tänä vuonna vaikka 11.11.06, niin silloin se 2006/2007 kartta tulee käyttöön silloin 11.11.06 ja sitten ensi vuonna 11.11.07 tulee käyttöön 2007/2008 kartta. Jos on taas syntynyt alkuvuodesta, kuten minä, minulla on nyt ollut koko vuoden käytössä 2006/2007 kartta, kun taas nyt kun ensi vuonna 4.1.07 täytän vuosia, saan käyttööni 2007/2008 kartan. Kaikilla se kartta "kestää" ihan yhtä kauan käytössä.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ebenia - 02.11.2006 22:53:42
Eikös Lunea tuolla toisessa ketjussa sanonut että kartat menee 3 kk päällekkäin ja ovat 18 kk voimassa..

"Koska syntymäpäiväsi on joulukuussa, on tämän vuoden AP-kartallasi (Leijona-AC) vaikutusta aina tuonne maaliskuun lopulle asti. Syyskuusta saakka on tuleva AP-karttasikin (Vaaka-AC) alkanut virittäytymisensä, eli siihen liittyviä teemoja saattaa nousta esille jo nyt."

Jaa-a, tällaisesta en ole kuullut mitään.  :o Ainakin Astro.com näyttää minulle, että vuoden 2007/2008 solar return alkaa minulla 4.1.2007, kuten myös ystäväni (Synt. 11.12) Solar return kartta on hänen syntymäpäivästään alkaen 2006/2007 kartta.  :o


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: enska - 02.11.2006 23:11:08
Auringonpaluukartta on voimassa n. 18 kuukautta. Uuden kartan teemat alkavat nousta esille jo kolmisen kuukautta ennen syntymäpäivää, ja vanhan kartan vaikutus tuntuu (hiljalleen hiipuen) vielä kolme kuukautta syntymäpäivän jälkeen. Puolen vuoden ajan toiminnassa on siis kaksi karttaa samanaikaisesti. Aika outoa olisikin, jos jokaisena syntymäpäivänä tapahtuisi jokin radikaali yhtäkkinen muutos.


Tuossa siis Lunean maininta toisesta AP-topicista..

Mutta es. Ebenia, jos olet syntynyt 4.1
uusi AP 07 alkaa vaikuttamaan siis 4.10-06
ja vanha AP, eli -06 lakkaa vaikuttamasta 4.4-07

sitten AP 07 on siis voimassa 4.4-08
astro.com näyttää siis ihan oikein 07/08

ja jos GS on syntynyt joulukuun alussa
AP 07 on alkanut vaikuttaa syyskuun alussa 06
vaikuttaen maaliskuulle 08
siitä siis se 18 kk...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ajatus - 03.11.2006 10:48:06
Heh...
Tuo sana oli compliment = ylistää.. ehkä olisi pitänyt laittaa suitsutus... kohteliaisuudenosoitus tuntui tuossa lauseessa yhtä vieraalta, kuin imartelu tai muut vaihtoehdot, joita elisan sanakirja antoi

Ahaa, kiitos. :) Monesti käännetyissä teksteissä jään miettimään jotain kohtaa, että mitäköhän se on mahtanut olla englanniksi - kaikki kielen rakenteet ja etenkään idiomit kun eivät helposti käänny suomeksi. Tuossakin kyse taitaa olla tavasta sanoa tietty asia eli pitäisi nähdä koko teksti englanniksi, suomeksi ei tosiaan mikään noista compliment-sanan käännöksistä oikein kuulosta sujuvalta. Mutta siinäpä se probleema aina tuleekin, että mikä sitten on vastaava suomenkielinen tapa sanoa asia, varsinkaan jos vakiintunutta sellaista ei välttämättä edes vielä ole. Näillä erikoisaloilla taitaa asia olla useinkin näin. Joudun työssäni joskus kääntämään erikoissanastoa sisältävää tekstiä ja se on välillä tosi hankalaa. Samoin tuo astrologian sanastonkaan kääntäminen ei varsinaisesti taida olla helpoimmasta päästä, eli hatunnosto tosiaan sinulle kun olet hommaan jaksanut ryhtyä! :)

Englanti on kyllä melko erilainen kieli kuin suomi siinä mielessä, että suomessahan on todella rikas sanavarasto. Englannissa taas käytetään paljon näennäisesti samoja sanoja kuten totesit, mutta niiden todellinen merkitys selviää ainoastaan siitä kontekstista, missä niitä käytetään. Siitä syystähän nämä netin ym. käännöskoneet tuottavat yleensä melko riemastuttavaa tekstiä. :) Tarvitaan siis ihminen väliin, kuten astrologista karttaakin tulkatessa.

Noista ap-kartan vaikutusajoista - olen samoilla linjoilla tuossa kuin Lunea, että karttojen teemat voivat varmastikin mennä usein limittäin. Ap-karttahan kuvaa elämässä meneillään olevia asioita, jotka eivät useinkaan ala tai lopu mitenkään on-off-kytkimellä. Tietysti selvyyden vuoksi voi ajatella ap-kartan alkavan "noin" syntymäpäivästä ja loppuvan "noin" seuraavaan syntymäpäivään. Itsekin kuitenkin olen alkanut kurkistella ensi vuoden maaliskuussa alkavaa ap-karttaani jo nyt, kuulostellen milloin sen teemoja alkaa tulla esiin. Ja se kuunpaluukarttahan kertoo aina tarkemmin tietyn kuukauden erityisteemat, jos on aikaa niitä tutkailla.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: kultainen sulka - 03.11.2006 10:55:41

^^GS^^,
Minun  :saturnus: tulevalla kartalla myös 2.huoneessa, parempi siellä kuin 5.huoneessa, ei tässä mitään maallista mammonaa olla haalimassakaan. Ja Tulevalla kartalla taas 5.huoneessa  :kuu:  :jupiter: ja  :pluto:  :)Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Sanani - 03.11.2006 11:45:30
Mitenkäs tuossa paluukartassa otetaan huomioon synnyinpaikka?
Kerkesin jo väkertää itselleni ja miehelleni paluukartat, mutta totta tosiaa, tulipa mieleen, täytyykö siinä olla nykyinen asuinpaikka, eikä synnyinpaikkakunta? Esim. itse olen syntynyt Oulussa ja nykyään Helsingissä.

Anteeksi tyhmät, mutta niin olennaiset kysymykset :-[


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Elämänilo - 03.11.2006 11:56:17
Kerkesin jo väkertää itselleni ja miehelleni paluukartat, mutta totta tosiaa, tulipa mieleen, täytyykö siinä olla nykyinen asuinpaikka, eikä synnyinpaikkakunta? Esim. itse olen syntynyt Oulussa ja nykyään Helsingissä.

Hei "Ilmatar"


Ymmärrykseni mukaan, laitetaan se paikkakunta,
jossa asuu sinä vuonna,
kun AP-kartan tulkinnan halutaan alkavan


Eli AP-kartan teko www.astro.com

Free horoscopes

1. Valitse (http://www.astro.com/im/sel_chart.gif) Extended chart selection
2. Valitse karttavalikosta Solar return chart
3. Tarkista alhaalta kohta "reference place"
ja tarvittaessa klikkaa linkkiä & muuta paikkakunta
4. Tarkista, että päivämäärävalikon vuosi on se, josta haluat ap-kartan alkavan
5. Valitse Click here to show the chart. :smitten:   Elämänilo    :smitten:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ajatus - 03.11.2006 14:29:56
Mitenkäs tuossa paluukartassa otetaan huomioon synnyinpaikka?
Kerkesin jo väkertää itselleni ja miehelleni paluukartat, mutta totta tosiaa, tulipa mieleen, täytyykö siinä olla nykyinen asuinpaikka, eikä synnyinpaikkakunta?

Ilmatar, et kysele ollenkaan tyhmiä. :) Tässäkään asiassa kun ei ole mitään sataprosenttisen oikeaa sääntöä.

Olen itse opiskellut ap-karttojen tekoa netistä ja Mary Fortier Shean kirjasta, hän neuvoo käyttämään sitä sijaintia jossa auringonpaluun hetkellä on ollut ja sitä olen siis käyttänyt toistaiseksi, mielestäni ainakin yleisellä tasolla tuntuu toimivan. Kuitenkin esim. Juhani Nummelan mukaan ap-kartta tehtäisiin sille paikkakunnalle, jolla todennäköisimmin elää ja asuu tulevan vuoden. Lisäksi olen antanut itselleni kertoa, että jotkut, kuten astrologi Robert Hand, tekevät ap-karttoja myös syntymäpaikkakunnan mukaan. Yleisiä käytäntöjä on siis ainakin kolme, minkä lisäksi toiset astrologit vielä ottavat huomioon prekession vaikka kartat ovat trooppisella systeemillä tehtyjä, toiset taas eivät. Tässäkin olen itse keltanokkana seurannut toistaiseksi M. F. Shean linjaa olla käyttämättä prekessiota (Astro.comin "automaattikartoissa" ei tätä otetakaan huomioon), mutta ainakin Risto Vartiainen puhuu prekession puolesta 30 vuoden kokemuksella. Itse en ole ihan hiffannut miksi prekessiota pitäisi ap-kartoissa käyttää, kun sitä ei trooppisessa astrologiassa käytetä muutenkaan, mutta ainahan voi tehdä omia kokeiluja, jos on matemaattisempi tyyppi. Minä menen näissä mieluiten aina KISS-periaatteen mukaan (= Keep It Simple, Stupid! :D). Astro.com sanoo FAQ:ssaan aiheesta yksiselitteisesti näin:

Lainaus
Q: Do you offer precession correction in transits or solar return charts?

A: No we don't. Because we do not consider the method logical and consistent in itself.
Tropical astrology uses a frame of reference which moves with the rhythm of the Sun-Moon-Earth system. The technique of "precession correction" breaks this system trying to introduce a notion of "natal birth marks in absolute space". This is false on several levels:
The reference frame it introduces is not absolute, it translates and rotates with the (fast) movement of the solar system within the galaxis. A transiting planet does never return to the point in absolute space where it once was.
The concept of "return charts" and of transits altogether is - on a deeper level - a symbolic concept rather than a physical concept. It should therefore be applied in a consistent symbolic system and not in an inconsistent potpourri of systems.

If you want to get around precession, we recommend to do "sidereal" astrology with one of its unprecessed reference frames. We don't think it makes sense to mix incompatible systems.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: enska - 04.11.2006 12:24:14
Nonni..tulipa sitten tutkailtua erästä ihmisuhdesotkuista vuotta paitsi AP-kartan, myös solar arc ja proge-karttojen valossa.

Sen verran epäortodoksisuutta harrastin, että tein 2 viimeksi mainittua samalle päivälle kuin AP:n vaikka ne elävätkin pitkin vuotta. Samoin katsoin midit myös AP-kartalta, vaikka tätä ei käsittääkseni yleensä huomioida.

Ja tällainen yhteenveto/yhtäläisyyssarja löytyi KAIKILTA kolmelta kartalta:
- Venus samassa merkissä eli Vesimiehessä (Proge :venus: yhtymässä  :aurinko: :venus: midiin)
- MC tarkassa aspektissa rx-kartan  :jupiter: :neptunus: yhtymään ja  :askendentti: :venus: midiin
- Lilith huoneessa 12
- AC johtavissa merkeissä (Ap-kartan nousumerkki yhtymässä  :venus: :mars: midiin)
- MC tarkassa aspektissa  :venus: :uranus: midiin


Lisäksi Proge+AP-kartoilla Vertex jännitteisessä aspektissa Noususolmuun
Proge+Solar Arc  :aurinko: yhtymässä  :aurinko: :kuu: midiin

Transiitti-yhtäläisyydet proge ja Solar Arc-kartoilla
 :pluto: neliö  :venus: ja Vertex
 :uranus: yhtymä  :mars:


Että varsin jänskää..Seuraavaksi aion tutkailla vähän erilaisella teemalla varustettua vuotta ja katsella mitä sieltä paljastuu.. ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 04.11.2006 12:41:09
Tutkailin omaa tämän vuoden AP -karttaani taas ja ikäväkseni totesin, että nyt näyttää siltä ettei Nousevasta  :venus:  :aspect_con:  :askendentti: taida olla mitään iloa, kun  :pluto: jyrää koko kartan!!  :uglystupid2:

 :pluto: tekee kaikkiaan 9 aspektia pelkästään AP-kartalla ja niistä 4 on neliöitä..

Radix -kartan taivaankappaleisiin  :pluto: tekee yhteensä 8 aspektia ja niistä yksi tuo kurja  :pluto:  :aspect_squ:  :pluto: ...

Siis varsin plutoninen vuosi... Seuraava  :pluto: vaikuttava vuosi on 2009/2010, siis vuosi ennen 40 -synttäreitä...  :(


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: enska - 04.11.2006 12:45:17
Tutkailin omaa tämän vuoden AP -karttaani taas ja ikäväkseni totesin, että nyt näyttää siltä ettei Nousevasta  :venus:  :aspect_con:  :askendentti: taida olla mitään iloa, kun  :pluto: jyrää koko kartan!!  :uglystupid2:

 :pluto: tekee kaikkiaan 9 aspektia pelkästään AP-kartalla ja niistä 4 on neliöitä..

Radix -kartan taivaankappaleisiin  :pluto: tekee yhteensä 8 aspektia ja niistä yksi tuo kurja  :pluto:  :aspect_squ:  :pluto: ...

Siis varsin plutoninen vuosi... Seuraava  :pluto: vaikuttava vuosi on 2009/2010, siis vuosi ennen 40 -synttäreitä...  :(

Hmm, oltaiskohan samaa vuosikertaa  ;)
Tuo Plutojen neliöhän se paukahtaa kaikille tämän ikäisille ollen siis sukupolvitransiitti siinä missä joku Saturnus-paluukin..Eli ns.keski-iän kriisin pukkausta siinä missä  :saturnus: yhtymät kolmenkybän kriisiä..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 04.11.2006 13:18:48
Hmm, oltaiskohan samaa vuosikertaa  ;)
Tuo Plutojen neliöhän se paukahtaa kaikille tämän ikäisille ollen siis sukupolvitransiitti siinä missä joku Saturnus-paluukin..Eli ns.keski-iän kriisin pukkausta siinä missä  :saturnus: yhtymät kolmenkybän kriisiä..

Tuosta sitä täytynee yrittää repiä jonkinlaista lohtua.. siis ettei ole ainoa, joka on samassa tilanteessa...  ;)

Elämänilo!!
Kurkkasin nopeasti karttojasi ja mikä saattaisi olla syynä surumielisyyteesi...
Tekijöitä voi tietenkin olla monta, mutta nämä pisti silmään nopealla vilkaisulla;
 :saturnus: luurailee AP -kartan 9. huoneessa, johon liittyy kaikenlainen syvällinen ajattelu, laajeneminen ja ulkomaat ja sieltä käsin vaikuttaa radix -kartalle.  :saturnus:  :aspect_con: radixin :pluto: :aspect_con: :jupiter:  ja  :aspect_squ: radix  :saturnus:,  :kuu: , :keskitaivas: .

Kun  :saturnus: liitetään keskittyminen, yksinäisyys ja eristyneisyys ja se neliöi radix -  :kuu: , jo pelkästään tämä voi olla SE tekijä...

Mutta myös  :saturnus:  :aspect_con:  :jupiter: voi olla kyseessä, kun radixillasi  :saturnus:  :aspect_squ:  :jupiter: ; nämä kaksi taivaankappalettahan ovat luonteeltaan hyvin erilaisia, joten tästä ristiriidasta voi olla kyse.

AP- kartallasi Nouseva radix -taivaankappale näyttäisi olevan juuri Saturnus, vaikka se onkin 12. huoneen puolella.

Voimia ja koeta löytää Saturnuksesta positiiviset puolet..  :smitten:

P.S Käytän Placidus -huonejärjestelmää.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Elämänilo - 04.11.2006 14:04:09
Elämänilo!!
Kurkkasin nopeasti karttojasi ja mikä saattaisi olla syynä surumielisyyteesi...
Tekijöitä voi tietenkin olla monta, mutta nämä pisti silmään nopealla vilkaisulla;
 :saturnus: luurailee AP -kartan 9. huoneessa, johon liittyy kaikenlainen syvällinen ajattelu, laajeneminen ja ulkomaat ja sieltä käsin vaikuttaa radix -kartalle.  :saturnus:  :aspect_con: radixin :pluto: :aspect_con: :jupiter:  ja  :aspect_squ: radix  :saturnus:,  :kuu: , :keskitaivas: .

Kun  :saturnus: liitetään keskittyminen, yksinäisyys ja eristyneisyys ja se neliöi radix -  :kuu: , jo pelkästään tämä voi olla SE tekijä...

Mutta myös  :saturnus:  :aspect_con:  :jupiter: voi olla kyseessä, kun radixillasi  :saturnus:  :aspect_squ:  :jupiter: ; nämä kaksi taivaankappalettahan ovat luonteeltaan hyvin erilaisia, joten tästä ristiriidasta voi olla kyse.

AP- kartallasi Nouseva radix -taivaankappale näyttäisi olevan juuri Saturnus, vaikka se onkin 12. huoneen puolella.

Hei "Emelia"

Kiitos tulkinta-avusta
- sinäkin kuulut ns. enkeli-ihmisien joukkoon
- niitä löytyy muitakin tällä foorumilla

(http://www.pcollins.com/upload/Misc2/GirlgvFlr.gif)

*****

Tulkintasi pitää hyvin paikkansa
- olen miettinyt asumista;
asunnon vaihtoa, paikkakunnan vaihtoa,
maasta toiseen muuttoa

Työelämään palaamista ymv.
- mitä haluan tehdä isona

*****

Ensi viikon lauantaina on onneksi
30 v aloittaneiden kosmetologi-oppilaiden luokkakokous tulossa
- hoitokin on siellä saatavilla; manicuren tilasin
- toivottavasti pientä vipinää saadaan aikaan

(http://www.southerngazebo.com/forum/images/smilies/Activities/soaking.gif)

Olen tosi tosi huono lähtemään minnekkään,
mutta tänne menen ehdottomasti
- kiva nähdä luokkatovereita :smitten:   Elämänilo    :smitten:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: enska - 04.11.2006 16:09:44
Otsikossahan muuten sanotaan monikossa, jotta paluuKARTTOJEN tulkinta elikkä onko kenelläkään mitään kuunpaluu-tietoutta? Yritin hakea aiheesta aiempaa topiccia, en löytänyt.. :-[
( Juu, oma lehmä..Eilen alkoi uusi lunar return vaikuttamaan..)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ScorpioRising - 04.11.2006 19:20:03
Pitipä minunkin kokeilla näitä AP-karttoja. Mulla on vuosina 2008-2017 "herttainen" Pluto  :aspect_opp: Aurinko -asetelma. Tietääkö kukaan, mitä moinen voi tarkoittaa? Väkivaltaa? Valtapelejä? Kuolemaa?  :-[  Ja miksi noin monta vuotta? Mihin voin tehdä valituksen?  :idiot2:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Sanani - 04.11.2006 19:58:40
Kiitoksia selvennyksistä :)Nimenomaan olen käyttänyt astro.com:in palveluja jo monta vuotta, että siinä mielessä tuttuja, mutta nyt vasta ottanut asiakseni tutustua AP-kartan tekoon.

Mielenkiintoista huomata tuo AP-kartan vaikutus nyt.  AC-DC akselilla varsinkin on jo hämmästyttäviä vaikutuksia. Nousevana minulla on tänä vuonna neitsyt ja siellä laskevan puolellahan luonnollisesti kalat.
Neitsyen vaikutuksen olen syksyllä huomannut siitä, että pölyttyneenä ollut kuntosalikorttini ( tammikuusta lähtien ) on ollut nyt ahkerassa käytössä. Oikea himourheilija minusta on löytynyt vihdoin! Syömisetkin ovat menneet totaalisesti uusiksi. Kahdentoista vuoden kasvisruokailijan tottumukset ovat jäänet totaalisesti. Energiatasoltani olen kuin uudestisyntynyt! Ja kaikki on mennyt niin luonnostaan. Neitsythän liitetään terveydellisiin asioihin ja olettaisin myös, että tietynlaiseen itsekuriin. Vaikutuksen olen huomannut todellakin!

Sen sijaan, tämä "kalat-teema" on ollut todella niin vahvana viimeisen puolen vuoden ajan, että ihan naurattaa. Kaikki naispuoliset uudet tuttavuudet joihin olen tutustunut ovat olleet kaloja. Ihania ihmisiä kerta kaikkiaan :smitten: Jotenkin tuntuu, että heiltä olen oppinut tietynlaista asennetta elämään; "on okei olla herkkä olematta heikko"
Itselläni kun on välillä ollut dilemmaa tuon herkkyyden ja vahvuuden tai uskottavuuden kanssa, varsinkin työelämässä->miten yhdistää nämä piirteet ja kuin huomaamatta olen kohdannut nyt ihmisiä, jotka ovat todella sinut itsensä kanssa näiden piirteiden kera.

Mielenkiintoisia yhtymäkohtia löytyy jo nyt, lisää vain tutkimaan :angel:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 04.11.2006 20:56:18
No problem, tuossa oli noita linkkejä, mutta löytyyhän se haullakin, esimerkiksi käytän;

astrological houses
Juno in astrology
Pluto aspects

enpäs ole vielä kokeillut Solar return chart!  ::)

Juno Ravussa; tuo kohtalonomaisen tunteellisuuden ja huolenpidon parisuhteeseen. Ruuan rituaalinomainen jakaminen ja voimakas kiintyminen kotiin on mahdollista. Äreyttä, vetäytymistä , takertumista ja riippuvaisuuksia käytöksessä alkaa ilmetä, kun näitä tunnepitoisia perustarpeita ei ole tyydytetty. esim. Raquel Welch.

Oikeastaan oman työkeikauksen parempaan suuntaan selittää pikemmin Jupiter vitosessa (ja sen aspektit)(luovuus) ja Chiron kutosessa (työelämä paranee, välit paranee) jne.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 05.11.2006 12:35:19
Nyt tuntuu että on tarpeeksi tietoa tästä asiasta. Sitten voinkin miettiä muita astroasioita. Toisaalta ne kuviot voisi ehkä tutkia.

Mitähän ihmettä tarkoittaa noususolmu neliö Merkurius avioliitto- huoneessa? Että äly sanoo, älä sitoudu ainakaan? 2007. Sitten taas 2008 Uranus tekee vitosessa kolmelle planeetalle neliötä. 2009-2010  ei vaikeuksia AP kartalla näissä asioissa, mutta 2011-2013 taas erilaisia  neliöitä, sitten helpompaa. Mutta tuohon 2012 aikaan kai on pakko liittyä mullistuksia. Näyttäisi ravistelevan sukulaissuhteita, matkoja, kotia, rakkautta ja työtä yhtaikaa.. hui, no hyvä että sitä ennen suotuisaa.  :coolsmiley:

Tuo tuossa on muuten Aurinko..
[/size]

(http://www.greatdreams.com/sunstone.gif)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 11.11.2006 15:28:15
Otsikossahan muuten sanotaan monikossa, jotta paluuKARTTOJEN tulkinta elikkä onko kenelläkään mitään kuunpaluu-tietoutta? Yritin hakea aiheesta aiempaa topiccia, en löytänyt.. :-[
( Juu, oma lehmä..Eilen alkoi uusi lunar return vaikuttamaan..)

Holá!

Nostan nyt tämän Leminiskatan kysymyksen taas esiin... Ehdin eilen vähäsen lueskella nukkarissa Kuun Paluu -kartoista ja käytännössä siis myös niihin pätevät nuo tämän ketjun alussa annetut yleiset Paluu -karttojen tulkinta ohjeet. Sieltä katsotaan  :askendentti: , huomattavin taivaankappale  :keskitaivas: :n läheisyydestä, elementit, Akselit jne.

Lisää valoa Auringon Paluu -kartalle saadaan kun näitä kahta käytetään yhdessä ja siihen palaan jonkin ajan kuluttua...

Adios!


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: enska - 11.11.2006 15:38:21

Ahaa  :)
Jäämme odottelemaan mielenkiinnnolla.. :)

Huomaan että omani sopii ns.kuukauden teemaan paremmin kuin hyvin:
Kuunpaluun nousumerkki Kauris, MC 1 astetta jouskaria, lähin planeetta  :jupiter: 25 astetta skorppia..Voisi tarkoittaa ura-asioita, peräti positiivisessa mielessä (ellei tuo saakutan  :neptunus: :aspect_opp: :saturnus: hämmennä tai rajoita Juppilaisen menoa)..
Tämä lunar return aktivoitui siis 4. marraskuuta.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 14.11.2006 19:28:58
En ole kovin hyvin kerennyt vieläkään perehtymään Kuun Paluu -karttoihin, mutta yhden seikan ajattelin nyt nostaa esiin, joka jäi vähäsen tuonne mielensopukohin pyörimään...

Nimittäin.. Celeste Tealin mukaan tulevan AP -kartan asioita / sisältöjä voi ennakoida Kuun Paluu -kartalta siten että jokin syntymäpäivää edeltävä Kuun Paluu -kartta muistuttaa tulevaa AP -karttaa erityisesti Akseleiden merkkeihin sijoittumisen puolesta.

Näin siis voisi tavallaan saada "ennakkotietoa" tulevasta ja varsinkin, jos tuleva AP- Kartta näyttää todella erilaiselta, kuin vallitsevat olosuhteet osoittavat ja tuon Kuun Paluun aikana tapahtuvat asiat ovat ikäänkuin alkusoittoa tulevalle vuodelle...

Tämä KP voi ilmeisesti olla vaikka kuinka aikaisin, sillä omalla kohdallani se näyttäisi olleen huhtikuussa 2006 , kun AP -kartta astui voimaan elokuussa 2006..

Mutta- mutta.. Tulevana vuonna ei sellaista Kuun Paluu -karttaa löydykään omalta kohdaltani, vaan sen sijaan toukokuussa nimipäivänäni alkavan Kuun Paluun KAIKKI AKSELIT OVAT NOLLA ASTETTA!?!  :o
Onko kenelläkään toisella kokemusta vastaavasta?

Seuraavalla AP -kartallani kaikki Akselit sijaitsevat samoissa merkeissä kuin radixilla, joten tässäkö selitys? Ilmeisesti tuosta 2007/2008 vuodesta pitäisi tulla merkityksellinen, onhan se radixin "toinen tuleminen"...

Ja tällä nykyisellä AP -kartallani muuten  :kuu: on nolla astetta  :vaaka:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 15.11.2006 19:02:22
Tässä nyt aluksi vähäsen...

Kuun Paluu – Lunar Return (s. 121->)

Kuun symbolismi

Koska Kuu on päivittäisen elämänrytmin ilmentäjä, heijastaen vaihtelevien ja muuttuvien olosuhteiden alueita niiden tapahtuessa, Kuun Paluu (Lunar Return) paljastaa kokemusten hienompia kehitysvaiheita.
Tämä 28 päiväinen kierto täyttää välin kokemuksista seuraaviin.
Yleensä emme vain herää yhtenä päivänä huomataksemme elävämme täysin erilaisissa ympyröissä. Uudet elämän käsikirjoitukset muodostuvat päivittäisten tapahtumien säikeistä, miten vastaamme ärsykkeisiin ( stimuli) ja tekemistämme pienistä valinnoista.
Kun noita säikeitä on kudottu riittävästi yhteen, ne muodostavat vyyhden/ juonen, joka lopulta elämän punokseksi venyen tulevaisuuteen.
Yhdenmukaisuus löytyy otetuista askeleista kohti päätavoitetta. Siihen päästäksemme tarvitaan useiden pienempien tähtäinten saavuttamista , jotka lopulta johtavat päätavoitteeseen.

Kun tuleva AP –kartta näyttää nykyisestä todellisuudesta melko poikkeavan teeman tai enemmän kuin voisi edes kuvitella, Kuun Paluut ennen uutta Auringon Paluuta ovat erittäin tehokkaita työkaluja selviteltäessä uuden teeman lähdettä. Tämä on helppo käsittää kun ymmärtää että Auringon kierto heijastaa tärkeitä käännekohtia yksilön elämän tarkoituksen täyttämisessä. Tavalla tai toisella sitä kohti aherramme, tietoisesti tai tiedostamatta. Useimmat meistä tutkivat  useita polkuja ennen kuin se oikea löytyy. Silloinkin voimme yrittää eri tavoin nopeuttaa, sitä minkä ajattelemme olevan henkilökohtainen menestyksemme.

(Tämä on tuttua osiosta Auringon Paluu –kartan  Energiapisteiden tarkastelu ja toiminnan ajoittaminen )
Auringon Paluu –kartalla Tr. Auringon  :aspect_squ: :t ja  :aspect_opp: Paluu tai radix –Aurinkoon vastaa huipuissaan yksilön pyrkimyksiä henkilökohtaiseen menestykseen tai elämänkohtalon täyttymykseen.

Ensimmäinen neliö, joka seuraa syntymäpäivää kolmen kuukauden kuluessa ilmentyy sellaisten tapahtumien huippuna, jotka osoittavat tarvittavia myönnytyksiä / sopeutumisen kohtia nykyisellä polulla. Yleisesti me olemme joko aloittaneet kokonaan uuden polun edellisen synttärin aikaan, tai olemme tehneet joitakin muutoksia edelliselle polullemme. Tällä tasolla näemme alkuperäiset ponnistelujemme tulokset ja tavat. Jos häiriöitä ilmenee, tämä on aika tehdä tarkistuksia.

Oppositiossa löydämme viimeisten 6 kuukauden panostusten tulokset. Tämä on ponnistelujen kohokohta ja tällöin koemme millaisen menestyksen tai epäonnistumisen nyt tapahtuvat tapahtumat tuovat tullessaan. Nyt voimme valita jatkaa samalla linjalla jos olemme menestyneet, mutta jos olemme epäonnistuneet täytyy meidän tässä pisteessä päästä eroon tappioista, uudelleen järjestyä ja pohtia uusia valintoja. Jos siirrytään valmistelu tasolle tässä vaiheessa, seuraavat 6 kuukautta ovat todennäköisesti omistetut kotiläksyille ja ensimmäiset todelliset merkit eteenpäin ponnisteluista eivät saavu ennen seuraavaa syntymäpäivää.

Viimeinen tr. Auringon neliö, 3 kk ennen seuraavaa synttäriä, nykyinen vaihe päättyy ja toinen huippu saavutetaan. Tämä vastaa uutta tietoa ja/tai omaperäistä ajatusta, jota vaalitaan seuraavat 3 kuukautta. Mikäli olemme olleet menestyksekkäitä aikaisemmissa panostuksissamme, tässä vaiheessa meille esitellään täydentävät tavat soveltaa  tätä tietoa tulevaisuudessa. Mikäli olemme olleet epäonnisia viime aikaisissa pyrkimyksissä, nyt on aika luoda silmäys uuteen suuntaan toimissa.


Kumpi tahansa on kyseessä, merkillepantavat kokemukset tässä kriittisessä vaiheessa tarjoavat vihjeitä ja osoittavat suunnan, jota tulemme vähän myöhemmin seuraamaan. Joskus nämä siemenet on erittäin hiljaisesti kylvetty, eivätkä erityiset opasteet loista neonväreissä; usein näitä viestejä täytyy etsimällä etsiä.

Aluksi tulisikin laskea taaksepäin tarkasti 3 kuukautta syntymäpäivästä ja sitten laajentaa tästä tarkasta päivästä muutama päivä molempiin suuntiin. Huomioi kaikki mahdolliset merkittävät tapahtumat ja erityisesti ärsykkeet, jotka ovat tehneet huomionarvoisen vaikutuksen.

Seuraavaksi katso 3 Kuun Paluuta, jotka edeltävät syntymäpäivää.
Jos huomattavan erilainen teema näkyy uudella Auringon kierrolla verrattuna edelliseen, jokin näistä kolmesta kartasta heijastelee alkuperäistä käännekohtaa.

Kaikki tärkeät tapahtumat tapahtuvat siis myös Kuun Paluu kierron aikana yhdessä muiden planetaaristen kiertojen kanssa, ja jos jokin huomattava tapahtuma on tulossa, Kuun Paluita voidaan käyttää määriteltäessä milloin se tapahtuu.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 15.11.2006 21:01:51
Kuun Paluun tulkitseminen (s.124->)

Kuun Paluu on käytännöllinen useilla tavoin. Siltä tulisi ensiksi tutkia mitä ilmeisimmät tekijät ja radix –taivaankappaleet lisätä mukaan. Usein erityisten tapahtumien ilmentyminen näkyy Kuun Paluulla, vaikka jotkut tapahtumat voivat todellisuudessa tapahtua  ihmisille jotka ympäröivät meitä.

Mikäli Kuun Paluu –kartta on lähes yhteneväinen radix- kartan kanssa, Nousu ja aste, tuo on todennäköisesti erityisen merkitsevä kuukausi.

Kuun Paluuta luettaessa käytetään samoja työkaluja kuin radix –karttaakin tulkittaessa. Tiukat kuviot ja niiden merkitykset tulee huomioida ja yleinen kartan rakenne tutkia. Paluu  :askendentti: hallitsija on ensisijaisesti huomion kohteena, kuin myös huomattavin taivaankappale  :keskitaivas: :n itä tai länsipuolella. Huomattavin taivaankappale ei ole tärkeämpi kuin akselin/ kulman läheisyydessä oleva taivaankappale, mutta mikäli muita erityisen korostuneita taivaankappaleita ei ole, se saa etusijan. ( :askendentti:on tärkein ja toiseksi tärkein on  :keskitaivas: .)

Taivaankappale joka aspektoi sekä  :aurinko: että  :kuu: on erityisen tärkeä sillä se koskettaa kahdella tärkeällä tasolla; vaistomaisella tai henkilökohtaisella tasolla kuin myös olennaisella ja yksilöllisellä tasolla. Tuollainen taivaankappale voi ilmentää  millaisista teoista henkilö ja yksilö saavat tyydytyksen.

Nouseva merkki tulee ottaa huomioon tarkkaan koska persoonallisuus ottaa omakseen useita tuon merkin ominaisuuksia ja pyrkimykset ilmentävät tuohon merkkiin liitettyjä asioita. Käytä avainsanoja aloittaessasi tulkintaa.

Askendenttia tai mitä tahansa huonetta tarkasteltaessa, vakaat merkit tuovat vakauden tai pysyvyyden; joustavat osoittavat vaihtelua tai valmistelu vaiheen; johtavat merkit ilmentävät henkilökohtaista toimintaa.

Lisätessä elementit paljastuu toiminnan aloitteellisuus tulimerkeissä; älylliset kiinnostuksen kohteet ilmamerkeissä; ja psykologiset asiat vesimerkeissä, käytännön asiat maamerkeissä.

Edelleen otettaessa huomioon tietyt merkit saadaan selville vielä tarkemmat määrittelyt nousevasta merkistä, kuin myös kaikista huoneista ja asioista joita ne hallitsevat.

Akseleiden merkit tavallisesti johdattavat  karttaa, ellei jokin muu huone/ merkki ole raskaasti kansoitettu, jolloin tuon merkin luonteenomaiset piirteet ja/tai asiat liittyen korostuneeseen huoneeseen täytyy myös ottaa huomioon.

Syntymäkartan huone, joka on  :askendentti:, on erittäin tärkeä ja sille tulee antaa erityishuomio myös. Koska Askendentti on suuren energian ilmentymän alue, sen olosuhteet ja ympäristö tuottaa ihanteellisen ulostulon tapahtumille ja asioille, jotka liittyvät tähän syntymäkartan huoneeseen. Tuon huoneen ihmiset, asiat ja toimet saavat runsaasti huomiota.

Lyhyitä avainsanojen ja –lauseiden käyttö riittää ja paras tapa on kirjoittaa huomioita Kuun Paluu –kartalle löydösten viereen.

 :kuu: huone paluu kartalla kuvaa herkkyyden ja ailahteluiden aluetta.

Paluu kartoilla huoneiden polariteettitekijä täytyy myös ottaa huomioon, koska vastakkaiset huoneet edustavat saman periaatteen kahta puolta. Toisin sanoen kun  :kuu: huone paljastaa eniten , ihmiset ja asiat joita vastakkainen huone hallitsee on otettava huomioon myös.

Keskeisiä olosuhteita ja syvimpiä henkilökohtaisia tapahtumia vastaavat aloitteikkaat kulmahuoneet: 1-4-7-10. Nämä huoneet viittaavat käännekohtiin elämässä ja kasvavaan toimintaa olosuhteiden muuttuessa ja asioita tapahtuu!!

Vakaita huoneita,  2-5-8-11  voidaan pitää edustavan resursseihin  ja/tai henkilökohtaisiin arvoihin liittyviä asioita. Lisäksi ne yleensä edustavat lopputuloksia, päättymisiä ja mahdollisuuksia vakauteen.

Joustavien merkkien huoneet osittavat siirtymävaiheita, vaihtelevuutta ja valmistelua. Nämä ovat 3-6-9-12 huone. Vaikka tämä onkin vähän epämääräinen alue kartalla, valmistelut tällä portaalla edistää henkilökohtaista kasvua ja on tärkeää myöhemmälle kehitykselle ja pitkäntähtäimen saavutuksille. Nyt otetut askeleet usein jäävät taustalle, eivätkä saavuta kypsyyttä kunnes myöhemmässä kehityksen myöhemmässä vaiheessa, joskus seuraavan Kuun paluun aikana.

Seuraavaksi tarkastellaan kolminaisuuksia:
1-5-9 huoneita pidetään luovina huoneina; ne vastaavat innostuneita tulihuoneita ja ovat johdattavia kehitykselle joka kumpuaa luovuudesta.
2-6-10 huoneet ovat materiaalisia huoneita, liittyen käytännöllisiin maamerkkeihin. Osoittavat panostusta kasvattaa ammatillista turvallisuutta, näihin ansaitsemisen perusalueisiin keskittymisen kautta.
3-7-11 huoneet liittyvät ja vastaavat älyllisiä ilmamerkkejä. Ne ilmentävät painotusta liittoutumien ja kumppanuuksien muodostamiseen, kuin myös perustamiseen ja aktiivisuuteen aseman parantamiseen.
4-8-12 huoneet heijastavat alitajuisia haluja ja vastaavat tunteellisia vesimerkkejä. Näitä mystisiä huoneita hallitsee sisäinen kasvu ja itseymmärrys, joka johtaa ulkoiseen kehitykseen.

Mikäli paluu kartalla Kuu on kulmalla ja/tai tiukasti kuvioissa toisten taivaankappaleiden kanssa, on tulossa melko tapahtumarikas kuukausi ja paluu periodi tullee alkamaan aktiivisen toiminnan purkauksella. Jos Kuu on kulmahuoneessa ensimmäiset 10 päivää ovat erityisen korostuneet. Jos Kuu on vakaiden merkkien huoneessa, periodin keskivaiheilla ilmenee lisääntyvää aktiivisuutta ja viimeisellä kolmanneksella kun Kuu sijaitsee joustavien merkkien huoneessa.

Kun pelkästään Kuun  huonesijainti yleisesti pelkiltään riittää jäsentämään aktiivisimman ajanjakson, kannattaa myös katsoa karttaa yleisesti – onko jossain näistä sektoreissa enemmän taivaankappaleita.

Taivaankappale(et), lähinnä yhtymässä mihin tahansa kartan neljästä Akselista ts. 1., 4., 7.  tai 10. Huoneen kärkeen, sille tulee antaa etusija määriteltäessä millaisia tapahtumia on tulossa. Näiden taivaankappaleiden symbolismi heijastaa toimia jotka tulevat tapahtumaan periodin aikana.
1. Ja 10. Huoneen kärjet ilmentävät voimakkaampaa energian tuotantoa, kuin 4. Ja 7. Huoneen kärjet, ellei muita tekijöitä tarvitse ottaa huomioon.
 
Koska kartan kulmien eli Akselien kärjet ovat juuri ne pisteet, joissa energia tiivistyy ja voimistuu, tapahtumat jotka liittyvät näillä kulmilla sijaitsevien taivaankappaleiden luonteeseen saavat loistavan tilaisuuden purkautua.

Angulaarit-  eli kulmahuoneiden (1., 4., 7.,10. Huone)  kärjillä sijaitsevat taivaankappaleet paljastavat isot teemat  periodille planetaarisen luonteensa ja aspektiensa mukaan.

Kuten kaikkien Paluu –karttojen kohdalla, syntymäkartan taivaankappaleet tulee sisällyttää kartalle, jotta löydettäisiin tärkeät yhteydet paluu –taivaankappaleisiin tai huoneiden kärkiin. Ne tuovat lisää Paluun tulkintaan. Radix –taivaankappaleet paluu kartan kulmalla tuottaa myös ihanteellisen ympäristön tuoda esiin synnynnäisiä mahdollisuuksia ja siis yhtä merkitseviä kuin paluu taivaankappaleet kulmilla.

Kuukausi jolloin Kuun Paluu osoittaa Kuun uudelleen ottavan kontaktia useisiin taivaankappaleisiin, joita se aspektoi syntymäkartalla on suhteellisen tärkeä ja joitakin unohtumattomia tapahtumia ilmenee. Tilanteet ja olosuhteet, jotka nousevat esiin tämän Paluun aikaan edesauttavat mahdollisuutta hyödyntää kaikkea syntymäkartan tarjoamia mahdollisuuksia. Sillä ei ole merkitystä mikä aspekti on, pääasia että yhteys näiden kahden taivaankappaleen välillä on uudelleen luotu.

Mikäli käytetään ympyräkarttaa, merkitse kaikki aspektit ympyrällä, jotka yhdistävät Paluun taivaankappaleet toisiinsa, jotka olivat yhteydessä toisiinsa myös radixilla. Anna joitain avainlauseita näille aspekteille. Jopa noviisi vaikuttuu ennustamisen kyvyistään ennen kuin kuukausi on ohi.

Aina tulee pitää mielessä radix –kartan Kuun suhde toisiin taivaankappaleisiin tulkittaessa paluu –aspektin merkitystä – syntymäkartan aspekti on aina etusijalla määrittämässä myöhemmän aspektin potentiaalia ja mahdollisuuksia kahden taivaankappaleen välillä.

Kuten AP –kartalla Auringon suhteen oli, myös esim. Kuun neliöi Paluu –kartallaan taivaankappaletta, jota se oli oppositiossa radixilla, mahdollisuus stressaaviin haavoittaviin asioihin on suurempi kuin jos ne olisivat muodostaneet radixilla kolmion tai ei aspektia lainkaan. Sama neliö Paluulla on edelleen melko merkitsevä, mikäli radixilla olisi kolmio, mutta esiin nousevat asiat pystyttäisiin tasoittamaan pois melko helposti, eikä järkyttäviä jälkiä jäisi. Sitä vastoin Kuun kolmio Paluulla taivaankappaleeseen , jota se radixilla neliöi edustaa mahdollisuutta työstää joitakin herkkiä ja haavoittavia asioita, joita alkuperäinen aspekti edustaa. Vaikka jonkin verran jännitettä voi ilmetä, yksilö tekee kaikkensa pystyäkseen puolueettomasti selvittämään asian. Tämä edistää terveempää elementtien yhdistymistä, vakauttaa niiden energiaa ja johtaa kypsempään haasteiden käsittelyyn. Jos Kuu toistaa lupaavan radixin aspektin, se heijastaa mitä parhaimpia olosuhteita käyttää tuota potentiaalia. 

Seuraavia johtolankoja voi käyttää tarkasteltaessa Kuun Paluuta itsessään;
Taivaankappaleet, jotka ovat raskaassa aspektissa Kuuhun Paluun alkaessa, todennäköisemmin tuottavat stressiä kun Kuu muodostaa aspekteja niihin kiertäessään Paluu kartalla. Tietenkin, jos näiden kahden välillä oli radixilla myönteinen aspekti, muodostuva jännite tuo lopulta myönteisen lopputuloksen.

Kaikki tr. Kuun kontaktit kiertonsa aikana osoittavat toimintaa liittyen tuohon taivaankappaleeseen, mutta yhteydet taivaankappaleeseen joihin sillä oli Paluulla aspekti yleensä osoittautuu merkitsevämmäksi.

Myös radixille muodostuvat aspektit tulisi huomioida, erityisesti jos kontaiktit Paluulle ovat yhtymiä tai jollain Paluun Akseleille.

Toiminnan huiput Kuun Paluulla yleensä ilmenevät Kuun transitoidessa Akseleiden ylitse.

Tässä taas vähäsen...
Palaan myöhemmin asiaan jälleen Tarkemman tulkinnan sekä Energia Pisteiden tarkastelun ja Toiminnan Ajoittamisen puitteissa...

Adiós!! (http://img46.exs.cx/img46/4271/alligator_walking2.gif)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Pikkusisko - 15.11.2006 21:51:21
Sellaista kysyisin, että kun aurinko ja kuu ovat Radix, ap- ja kp -karoilla samoissa pisteissä niin eikös se ole aika hardcorea eli asioita tapahtuu vai olenko väärässä?

Eli aurinko syntymä- ja ap-kartoilla 16 astetta oinasta huoneessa 2 ja kuunpaluussa oinasta 13 astetta, tosin huoneessa 5...Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 16.11.2006 21:02:25
 :aurinko: on aina AP -kartalla samassa asteessa ja merkissä kuin radixilla, siksihän se onkin Auringon Paluu -kartta - koska silloin  :aurinko: palaa samalle paikalle kuin se syntymänhetkellä on.

Mutta kyllä, mikäli Kuun Paluu osuu samaan aikaan kuin syntymäpäivä ja tr.  :aurinko: on samassa asteessa myös Kuun Paluu -kartalla on sillä tietenkin merkitys.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 17.11.2006 19:45:17
Kuun Paluun tarkempaa tulkintaa  (s.128->)

Huoneet, joista radix –taivaankappaleet löytyvät paljastavat tärkeitä yksityiskohtia siitä millainen periodi on odotettavissa.
Jos KP –taivaankappale on yhtymässä  radix –taivaankappaleeseen, merkittäviä tapahtumia on odotettavissa liittyen tuohon huoneeseen, josta tuo pari löytyy; saaden ne toimimaan yhdessä sopuisasti tai ristiriitaisesti. Määrittävässä asemassa on taivaankappaleiden luonne, niiden suhde radixilla, sekä vastaanottamat aspektit Paluu kartalla.

Nouseva radix –taivaankappale asettaa usein tärkeysjärjestyksen tuleville tapahtumille;
Auringon, Venuksen ja Jupiterin viitatessa kohti suotuisia ja mukavia aikoja, tulevia etuja ja mukavia sosiaalisia suhteita.
Saturnus viittaa taloudellisiin toimiin, asioihin liittyen viranomaisiin tai voi merkitä viivytyksiä tärkeissä asioissa. Jokainen planeetta leimaa omat persoonalliset nimikirjaimensa ajalle noustessaan ensimmäisenä.

Jos taivaankappale on 5 asteen sisällä Asc 12. Huoneen puolella, sitä voidaan pitää nousevana ellei jokin toinen taivaankappale ole lähempänä.

On aina merkittävä yhteys Paluu –huoneen ja radix –huoneen välillä. Esimerkiksi radix –kartan alue, joka löytyy Paluu –kartan 12. Huoneesta on alue joka on tilapäisesti eristynyt tai erillään oleva. Siellä on salaperäisyyttä, salaisuus tai puuttuva tiedon palanen.
Jos  radix 2. Huone on Paluu –kartan 12. Huoneen rajojen sisällä, yksilö voi olla tarvis pidättäytyä paljastamasta taloudellisia asioita tai saattaa olla kärkkyä tietyn taloudellisen asian esiin tuloa. Voi olla viisasta viivyttää tärkeiden päätösten tekemistä tällä alueella kunnes voi olla täysin varma että kaikki asiaankuuluvat faktat ovat tiedossa.  Jos radix 5. Huone on kyseessä, lapsi tai rakastettu voi olla hankaluuksissa, salailla asioita tai harhaanjohtaa henkilöä.

Jokainen huone voidaan Paluu kartalla arvioida tällä tavalla. Huoneen planetaarinen hallitsija tarjoaa avainsanat tarkastella potentiaalia.

Uuden tai Täyden  :kuu: ilmaantuminen KP –Kartalle on erityisen merkityksellistä.
Uusi  :kuu: KP –Kartalla ilmentää uutta, uuden syntyä; energioiden keskittymää alueella, joka usein piristää innostuneisuutta. Merkki ja huonesijainti antavat lisää tietoa ja ellei ole paljon muita haitallisia aspekteja on se yleensä suotuisa.
Täysi  :kuu: ilmentää aikaansaannoksia. Usein osoittaa yhteistyöyritysten/ -panostusten huipentumaa huoneen ja merkin mukaan. Heijastaa usein jonkin asteen kireyttä, seurauksena äärimmäisestä energian kulutuksesta. Täysi  :kuu: on lievästi vähemmän suotuisa verrattuna Uuteen Kuuhun, joskus heijastaen riitaista päätöstä asioille/ ongelmille (issues) tai eroavia polkuja. Kaikki osatekijät tulee ottaa huomioon.

Pidemmälle viety tarkastelu tuo vieläkin tarkempia yksityiskohtia esiin. Esim. jos taivaankappale on asteen tarkassa aspektissa minkä tahansa huoneen kärkeen, se edustaa joko tuen tai haasteen linjaa riippuen tuon huoneen sisällöistä. Tällöin taivaankappaleiden ja aspektin luonne määrittää vaikutuksen.

Sanotaan vaikka että taivaankappale muodostaa tarkan neliön sekä 2. Että 8. Huoneen kärkiin. Tämä osoittaa mahdollisuuden mullistuksiin tai suunnanvaihtoihin (reversals)  talouden alueella. Ei ole viisasta aloittaa tuohon taivaankappaleeseen liittyviä toimia päivänä, jolloin tr.  :kuu: tai jokin toinen taivaankappale stimuloi sitä, sillä se voi tuoda tullessaan jonkin asteisen taloudellisen menetyksen.

Kaikki huoneiden kärjille sijoittuvat taivaankappaleet  ”sanovat” paljon tuon huoneen asioihin tulevana kautena. Tämä voi olla joko radix- tai Paluu –taivaankappale ja ne käsitellään samalla tavalla, riippuen kaikista vallitsevista taivaankappaletta ympäröivistä tekijöistä. Nämä planetaariset yhteydet kärjille näyttävät poikkeuksellisia vihjeitä ja yksityiskohtia.

Paluu –kartan huone ja sen asiat, josta  :kaksoset: merkki löytyy on kaksin- tai moninkertaisuuden alue.  Jos siellä on 2. Huoneen kärki saattaa tuloja tulla kahdesta lähteestä; jos 7. Täytynee käyttää kahta asiantuntijaa; 6. Huone voi merkitä kahta työtä tai ylimääräistä hommaa. Näin voidaan menetellä kaikkien huoneiden kohdalla liittyen merkin luonteeseen.

Mikäli joku sisäplaneetoista on  :askendentti: :lla ja peruuttaa Paluu hetkellä, mahdollisuudet henkilökohtaiseen keikaukseen voivat kasvaa, jos muut tekijät kartalla viittaavat samaan. Tässä on kyse virhearvioinnista. Nämä mahdollisuudet lisääntyvät jos taivaankappale muodostaa ikäviä aspekteja. Tällä metodilla paljastetaan yleisiä alueita, joita tarvitaan tarkasteltaessa peruuttavan sisäplaneetan hallitsemaa tai asuttamaa huonetta. Saattaa ilmetä viivästyksiä tai komplikaatioita, jotka vaikuttavat tuon huoneen tai peruuttavanplaneetan hallitseman huoneen asioihin. Myös tässä tapauksessa tulisi kartalle liittää ohitus, eteen tai taakse päin, sillä tuo päivä on jonkin verran merkityksellinen koskien ko. asioita.

Jos toinen Kuunsolmuista on yhtymässä radix –taivaankappaleeseen , nuo planetaariset energiat ilmenevät melko voimallisesti ja niihin liittyvät asiat korostuvat Paluu periodin aikana.
 :kuunsolmu:  :aspect_con: taivaankappaleeseen ilmentää tietoista kehitystä kun Alasolmun  :aspect_con: ilmentää jo olemassa olevia luonteenpiirteitä ja vaatii vain vähän panostusta. Jälleen, nämä nodaalit yhtymät ovat samat oli kyseessä radix tai Paluu taivaankappale.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 18.11.2006 17:24:13
   Energiapisteiden tarkastelu ja toiminnan ajoittaminen
Kuun Paluu –kartalla  (s.130->)

 :kuu: transitoiden kiertäessä Paluu –karttaa on kontaktissa useisiin taivaankappaleisiin ja pisteisiin, jolloin toimintaa nousee pintaan ja ilmenee. Paluu taivaankappale, joka on kontaktissa Kuuhun saa siltä tukea konkreettisissa käytännön toimissa ja kyseinen vaikutus voidaan ajoittaa hyvin tarkasti tarkan kontaktin päivään.
 
Näihin asioihin liittyen on  yleensä esillä kaksi tai enemmän toisiinsa liittyviä tapahtumia, ensimmäisen ilmentyessä  :kuu:  :aspect_con: taivaankappaleeseen ja jälkeen päin toimintaa sekstiilin, neliön, kolmion ja/tai opposition kohdalla, tai mikä alkaa yhtymässä voi ottaa askeleen edemmäs sekstiiliin ja lopulta huipentua neliössä tai oppositiossa.
Kovat kontaktit huomataan paremmin kuin pehmeät sekstiilit ja kolmiot.

 :kuu: kontaktit Paluu –kartan Akseleihin vastaa suuria toiminnan huippuja kuukauden aikana. Aktiivisuus alkaa kiihtyä kun  :kuu: lähestyy Akseleita, huipentuu, ja sitten laantuu sen siirtyessä kauemmas. 1. Ja 10. Huoneen kärki ovat poikkeuksellisia aktiivisuuden pisteitä. On myös viisasta ennakoida tärkeää toimintaa kun  :kuu: koskettaa kartan Hallitsijaa, erityisesti yhtymässä.

 :kuu:myös aktivoi ja tuo esiin toiminnan hajottavuuden liittyen tärkeisiin kuvioihin Paluu –kartalla, kun sen kontaktit tarkentuvat.
Epätavallisen aktiivinen kausi on odotettavissa kun Kuu kohtaa taivaankappaleen, joka on Akselilla. Koska Akseli ilmentää  :kuu:energioiden ulospääsyn tietä ja taivaankappale heijastaa valmiiksi ainutlaatuista energioiden kasaumaa tuossa pisteessä, alue on suuresti vahvistettu tärkeiden asioiden tapahtumiselle. Samaan aikaan, energian ulosvirtauksen seurauksena on selkeä ja keskittynyt suunta. Akseli, planeetta, aspektit ja huone, jota planeetta hallitsee, antavat  käsityksen oletettavasta lähteestä ja millaista aktiivisuutta ilmenee.

Jos  :kuu:, transitoidessaan huoneessa, tekee harvoja tai ei lainkaan aspekteja, merkki ja huone osoittaa aktiivisen toiminnan alueen ja tyypin, vaikkakin toimet ovatkin lieviä. Ei kannata kuitenkaan jättää huomaamatta aspekteja Onnen Pisteeseen, Kuunsolmuihin tai Vertexiin, koska nämä voivat olla myös melko merkityksellisiä kontakteja.

Yleisesti  :vertex: osoittaa karman tekijät käytännössä, Onnen Piste kerran-elämässä mahdollisuuden. Kuunsolmuilla on tapana virkistyä Kuusta ja usein heijastavat erityisen huomattavaa tapahtumaa.

Toinen huomattava piste on  kun  :kuu: osuu Johtavan merkin ensimmäiseen asteeseen. Tarkista muodostuuko tällöin mikään tarkoista aspekteista, koska nämä Kuun asemat ovat erityisen herkkiä. Oinas Pisteiksi kutsutut asteet ovat 0º  :oinas:,  :rapu:,  :vaaka: ja  :kauris:. Kun taivaankappale osuu näille asteille, se viittaa huomiota herättäviin tapahtumiin ja kauaskantoisiin oloihin. Yksilön asioissa on konkreettisuutta ja normaalien ympyröiden ulkopuolisilla on paljon vaikutusvaltaa.

Voimakkaimmat aspektit on yhtymä, neliö tai oppositio tr.  :kuu: toiseen taivaankappaleeseen tai pisteeseen Paluu –kartalla, joka sijaitsee jollain noista asteista. On melko varmaa, että herätät jonkin verran huomiota juuri näinä aikoina ja/tai toimissa on aineellisia/ maallisia (worldly) sivumerkityksiä. Yksi asia on varmaa: mitä tahansa tapahtuu, sillä on suuri vaikutus ja tapahtuma iskostuu mieleen.

Ryhmittele tarkat päivät, kun tr.  :kuu: tekee suotuisia aspekteja taivaankappaleisiin, jollain näistä asteista, koska tämä antaa loistavan mahdollisuuden olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Tulevat pimennykset tulisi myös huomioida, mikäli ne stimuloivat tärkeitä kuvioita tai pisteitä Paluu –kartalla. Ne ovat melko voimallisia silloinkin kun osuvat huoneen kärjelle.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 18.11.2006 18:23:05
Kuun Paluun käyttäminen yhdessä Auringon Paluun kanssa (s. 131->)

Jotta eriteltäisiin kiertoja ja vielä tarkemmin ajoitettaisiin tapahtumia, Kuun Paluuta voidaan myös käyttää yhdessä Auringon Paluun kanssa. Käytettäessä Auringon ja Kuun Paluita yhdessä on paljon tehokkaampaa ennustamistarkoituksissa kuin niiden käyttö vain yksistään. Auringon Paluulta löytyy 13 Kuun kiertoa, jokainen ennustaa seuraavia 4 viikkoa. Käytettäessä AP –karttaa perustana, yhteydet sen ja vallitsevan Kuun Paluun välillä osoittavat tapahtumien trendin jokaiselle Kuun kierron periodille.

Kuun Paluu, joka lähimmin täsmää AP –kartan kanssa huoneiden kärkien ja/ tai taivaankappaleiden välisten kuvioiden osalta yleensä osuu yhteen vuoden tapahtumarikkaimman ajan jakson kanssa. AP –kartan ilmentämät tärkeät tapahtumat ja asiat yleensä huipentuvat tämän Kuun Paluun aikana.

Silloin tällöin, useampi kuin yksi Kuun Paluu täyttää nämä kriteerit vuoden aikana, ilmentäen useita huipentumia.

Silloin tällöin Kuun Paluu, joka sopii yhteen seuraavan AP –kartan kanssa heijastaa tärkeää kehitystä kohti henkilökohtaisen kehityksen seuraavaa vaihetta. Tärkeät angulaarit siteet AP ja KP karttojen välillä tulisi huomioida kriittisten aikojen viestintuojana. Esimerkiksi AP –kartan  :keskitaivas: :n sijoittuminen Kuun Paluun  :askendentti::lle tai päinvastoin.

Toinen huippu voidaan huomata kun AP –Akselit muodostavat yhteyden Kuun Paluu  :aurinko: n. Kuun Paluun Auringon yhtymä AP- Akselille ilmentää erityisen tapahtumarikasta 4 viikkoa. Samalla tavalla, kun Kuun Paluu  :aurinko: on asteella joka aktivoi tärkeän kuvion AP –kartalla, tämän kuvion ilmentämät vuoden tärkeät tapahtumat tapahtuvat silloin.
 
Sen sijaan että kiinnitettäisiin vain huomiota  :aurinko: liikkeeseen AP –kartalla, erityishuomio tulisikin antaa asteelle, joka sillä on Kuun Paluulla. Tämä on jaksoittainen piste ja tarkka taivaankappaleiden sijoittuminen paluu kartoilla heijastaa erityisiä tapahtumia enemmän kuin pelkät transiitit.

Kuun ja Auringon Paluun –karttojen ja yhdistämistekniikka täydentää Kuun Paluun tulkintaa. Yksityiskohtaiset tiedot, jotka muuten jäisi huomaamatta, tulevat esiin näiden kahden kartan tarkkojen yhteyksien kautta ja ajoitukset saadaan tarkemmiksi. Esimerkiksi jos häät näkyvät AP –kartalla, todennäköisesti tuo tapahtuu kun Kuun Paluu  :aurinko: on AP –kartan 7. Huoneen rajojen sisällä.  :venus: ja  :mars: yhdessä Vaa’assa tai sijaitsevat molemmat 7. Tai 10. Kuun Paluun huoneessa, voi myös olla sopiva tuollaisen tapahtuman ilmentäjä. Häät voivat olla yksilön omat tai jonkun toisen ja noita yksityiskohtia ilmentävät kartan muut tekijät.

Samoin yksilön uran nouseminen valokeilaan tapahtuu todennäköisemmin Kuun Paluulla, jolloin Kuun Paluu Auringolla on tärkeitä yhteyksiä AP- kartan 10. Huoneeseen. Tapahtumat näillä linjoilla voivat olla melko huomattavia jos Aurinko löytyy Kuun Paluulla AP –kartan 10. Huoneen kärjeltä.

Kaikkein tärkeimmät toiminnan päivät Kuun Paluun aikana yleensä vastaavat Kuun transiitteja KP –kartan Akseleiden ylitse.

Tässäpä oli nyt tämä kaikki Kuun Paluusta...

(http://friendsforever.foren-city.de/images/smiles/a084.gif)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: nikki - 20.11.2006 01:20:36
mua vaivaa kuunpaluukartalla pluto jousimiehessä,joka on 12 huoneessa ,
samoin kuin kuun ja saturnuksen merkitys 7 huoneessa,kuu ap:llä 1 huoneessa yhdessä junon ja lilithin kanssa,
ap-kartan skorpioni stellium osuu 3 huoneeseen kun se on kuunpaluussa vastapäätä tiukkana kimppuna 9 huoneessa,
 :chiron: :neptunus: kuunpaluussa 1 huoneessa,
ja ap:llä samat 5 huoneessa,ceres mukana,
itselle on sokia,vaikka muille tulkkaa..
ennenkaikkee tuo pluto,ap;lla se on 4 huoneessa,turvallisuus uhattu?
syntymäkartalla 12 huoneessa on vain aurinko


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 20.11.2006 17:38:38
itselle on sokia,vaikka muille tulkkaa..
ennenkaikkee tuo pluto,ap;lla se on 4 huoneessa,turvallisuus uhattu?

Olet oikeassa nikki!!
Itselläni sama vika, voin kertoa toisten kartoista vaikka mitä, mutta kun viikonloppuna yritin taas omaa AP -karttaa tulkita niin ei se auennut...

Ja sitten tuohon lainaukseen... Olet siinä oikeassa että turvallisuuteen tuo Pluto tuolla 4. huoneessa liittyy, mutta täysin toisin päin kuin sen mielsit..
Lyhyesti siis, sinulla on nyt mahdollisuus lisätä turvallisuutta, kasvattaa henkilökohtaista luotettavuutta.. Tähän oman osansa tuo menneet juuret, perhe jne.

Kotona jotain voi mennä rikki tai vaatii kunnostusta. Erityisesti putket ja viemäröinti.

Uudelleen järjestelyjä ja inventaarioita, tarpeettomia tavaroita poistetaan.

Myös perhepiirissä voi olla muutoksia: mahdollisesti joku tulee tai lähtee. Manipulaatioita ja valtataisteluita perhepiirissä saattaa olla, ulkopuolinen ihminen saattaa laukaista tilanteen, joka vaikuttaa voimakkaasti koko perheeseen.

Kannattaa tarkistaa mitä Pluton hallitsemassa 8.huoneessa on, sillä sieltä saattaa löytyä yhteys näihin asioihin.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: nikki - 20.11.2006 20:08:21
no eihän siellä kasissa olekaan kun mies ja tunteet,
karma ja "äkillinen kuolema"...ja älynväläys päälle..
eli leijonamars ja -kuu + noususolmu kyljessä,
"karmallinen" mies ei ole perheessä joten ei kai voi lähteäkään,
tulemisestakaan en löis vetoa..
alkanut sopivasti 9-vuosi,jäähyväisten vuosi,
tuon neloshuoneen pluton kyllä yhdistän myös pakolliseen muuttoon,
vuokrasopimus on sanottu jo irti,armonaikaa helmikuun loppuun
fiilistellä tässä,mitään en ole tehnyt muuton eteen,odotan jotakin,
tökkii,mättää koko ajatus,ei muutto sinänsä vaan jos ei sopivaa reviiriä löydykään..
siksi mua vaivaa tuo 12 huoneen pluto,11.11.alk.kuunpaluussa,
oonko mä haavekuvieni vanki?
se on kuin mielen kellari,pimiää,märkää,hämähäkin verkkoja täynnänsä,
ja Manninen on luvannut 8 huoneen uranuksella traagisen ja äkillisen kuoleman,josta lupauksesta pidän kiinni,traagisesta en niin välittäis mutta äkillinen kyllä kiitos..
ja minä dramaattisella ja turhautuneella ynnä kärsimättömällä
jellonakuullani yhdistän nämä kaksi asiaa,
ap-nousuneitsyt, :uranus: :ceres: :pluto: :vesta: :juno: syntymäkartalla
neitsyttä,mahtuvat tuonne 12 huoneen puolelle ap:lla,
miten muuten saan sen kuunpaluun selville missä nämä kaksi karttaa kohtaavat,mikä on se vuoden h-hetki?
aurinkaaritutkailut ystävän toimesta painottivat maaliskuun loppupuolta,

ehkä se on tuo päättämättömyys nyt asioiden suhteen että sitä yrittää etsiä vastauksia ja suuntaa vaikka kiven sisästä..
kun ei nyt kuitenkaan sieltä 12 huoneessa..
äh!


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: nikki - 20.11.2006 21:32:23
itelleen on vaikee olla objektiivinen,
sitä muokkaa kartasta haluamansa kaltaisen version,
alitajuisesti,
oisko se itsesuojeluvaistoa vaiko rehellisyyden puutetta?
liian lähellä tämä oma napa,
toisen napaa on paljon helpompi/kivempi kutitella..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: enska - 21.11.2006 19:11:19

Totta totta..omaa karttaa ojassa ei ole niin helppoa ja objektiivista katsoa ja tulkita.. :idiot2:

Kuun Paluun käyttäminen yhdessä Auringon Paluun kanssa (s. 131->)

Kuun Paluu, joka lähimmin täsmää AP –kartan kanssa huoneiden kärkien ja/ tai taivaankappaleiden välisten kuvioiden osalta yleensä osuu yhteen vuoden tapahtumarikkaimman ajan jakson kanssa. AP –kartan ilmentämät tärkeät tapahtumat ja asiat yleensä huipentuvat tämän Kuun Paluun aikana.

Silloin tällöin, useampi kuin yksi Kuun Paluu täyttää nämä kriteerit vuoden aikana, ilmentäen useita huipentumia.

Silloin tällöin Kuun Paluu, joka sopii yhteen seuraavan AP –kartan kanssa heijastaa tärkeää kehitystä kohti henkilökohtaisen kehityksen seuraavaa vaihetta. Tärkeät angulaarit siteet AP ja KP karttojen välillä tulisi huomioida kriittisten aikojen viestintuojana.


Itselläni on ensi vuonna AP nousu 12 astetta Leijonaa ja MC 12 astetta Oinaasta..Ensi vuonna on PERÄTI KOLME KUUNPALUUKARTTAA, jotka ovat yhteneväisiä näihin akseleihin:
10.6. 07 Kuunpaluu  :askendentti: 13 astetta Leijonaa, MC 13 astetta Oinasta.
31.8  07 Kuunpaluu  :askendentti: 11 astetta Leijonaa, MC 11 astetta Oinasta
25.10 07 Kuunpaluu  :askendentti: 13 astetta Leijonaa, MC 13 astetta Oinasta

RX-kartan akseleista vrt. edellisiin DC on 10 astetta Oinasta ja Kuu 12 astetta Oinasta.( Muutakin jänskää aspektia näyttäisi kartoilla olevan ???..)
Mitähän ihmettä..? :idiot2: :idiot2:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ellunen - 22.11.2006 17:35:22
mitäs merkitsee auringonpaluukartalla, kun kulmahuoneet ovat 29 asteessa?
AC 29,31 :neitsyt:
DC 29,31 :kalat:
MC 29,14 :kaksoset:
IC 29,14 :jousimies:
mitäs tuo merkitsee? päättyykö kaikki asiat noissa kulmissa? eikö noiden kulmahuoneiden asiat olleet tärkeitä?
AC:n läheisyydessä  :kuu: h.1. 5 asteen päässä
DC:n läheisyydessä  :venus: :kuunsolmu:h.7 :vertex:h.6
MC:n läheisyydessä ei mitään
IC:n läheisyydessä  :pluto:h.3

Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 23.11.2006 15:51:31
mitäs merkitsee auringonpaluukartalla, kun kulmahuoneet ovat 29 asteessa?
AC 29,31 :neitsyt:
DC 29,31 :kalat:
MC 29,14 :kaksoset:
IC 29,14 :jousimies:
mitäs tuo merkitsee? päättyykö kaikki asiat noissa kulmissa? eikö noiden kulmahuoneiden asiat olleet tärkeitä?
AC:n läheisyydessä  :kuu: h.1. 5 asteen päässä
DC:n läheisyydessä  :venus: :kuunsolmu:h.7 :vertex:h.6
MC:n läheisyydessä ei mitään
IC:n läheisyydessä  :pluto:h.3

Olet ellunen oikeassa.

Silmäilin nopeasti muistiinpanojani lävitse, sillä jossain tuosta 29 asteesta, jotain mainittiin, mutta en nyt kyllä löytänyt. Olisiko se ollut sittenkin progressioissa... :-\

Perinteiset 'kriittiset asteet' ovat 0 ja 29 astetta. 0 astetta on tavallaan 'alku' ja 29 astetta 'lopputulos'.

Itse miellän tuon viimeisen asteen, varsinkin kun se siis on sekunteja yli 29, yhteydessä seuraavaan asteeseen ja näin erityisesti kun on kyseessä Kulmahuoneet.

"Angulaariset merkit (eli Kulmien / Akseleiden merkit)
Ilmentävät normaalisti eniten tulevaa trendiä, ellei jokin muu huone/ merkki ole raskaasti kansoitettu, jolloin tuon merkin luonteenomaiset piirteet ja/tai asiat liittyen korostuneeseen huoneeseen täytyy myös ottaa huomioon.

Koska kartan kulmien eli Akselien kärjet ovat juuri ne pisteet, joissa energia tiivistyy ja voimistuu, tapahtumat jotka liittyvät näillä kulmilla sijaitsevien taivaankappaleiden luonteeseen saavat loistavan tilaisuuden purkautua.
Angulaarit-  eli kulmahuoneiden (1., 4., 7.,10. Huone)  kärjillä sijaitsevat taivaankappaleet paljastavat isot teemat AP- kartan koko periodille planetaarisen luonteensa ja aspektiensa mukaan. Koska kulmahuoneet ovat voimallisia energian ilmentymien pisteitä, niiden kärjiltä löytyviin taivaankappaleisiin liittyvät tapahtumat saavat erinomaisen purkautumistien. Taivaankappaleen radix –asema ja yhteenliittymät ovat tärkeitä, jotta voidaan varmistaa mahdolliset vaikutukset.
Aivan kärjillä sijaitsevien taivaankappaleiden lisäksi myös kauempana sijaitseviin taivaankappaleisiin liittyvät asiat ilmentävät energian vuodatuksen olemuksen, kulmahuoneenluonne kertoo missä se ilmenee ja merkki näyttää kuinka se tulee esiin ja miksi."

Voisi vaikka ajatella että vuosi on sellainen, että kaikkien angulaaristen asioiden (minä, sinä, ura, koti) puolesta voi nauttia jalostuneista lopputuloksista, Kulmankärjet osuvat viimeisille asteille.
Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 23.11.2006 17:36:35

Itselläni on ensi vuonna AP nousu 12 astetta Leijonaa ja MC 12 astetta Oinaasta..Ensi vuonna on PERÄTI KOLME KUUNPALUUKARTTAA, jotka ovat yhteneväisiä näihin akseleihin:
10.6. 07 Kuunpaluu  :askendentti: 13 astetta Leijonaa, MC 13 astetta Oinasta.
31.8  07 Kuunpaluu  :askendentti: 11 astetta Leijonaa, MC 11 astetta Oinasta
25.10 07 Kuunpaluu  :askendentti: 13 astetta Leijonaa, MC 13 astetta Oinasta

RX-kartan akseleista vrt. edellisiin DC on 10 astetta Oinasta ja Kuu 12 astetta Oinasta.( Muutakin jänskää aspektia näyttäisi kartoilla olevan ???..)
Mitähän ihmettä..? :idiot2: :idiot2:

Luultavasti sulle tapahtuu tuolloin jotain tosi mielenkiintoista, joka antaa esimakua seuraavan vuoden jutuista.. Toisin sanoen, seuraavan AP -kartan "projektit ja prosessit" ikäänkuin alkaisivat...?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 23.11.2006 20:55:55
Näin varmaan on..sitä vaan että mihinkähän teemaan voisivat liittyä.. onkohan urajutut (mc) tapetilla vai antaako kuu kuulua itsestään jollain tapaa?  :uglystupid2: :uglystupid2:

No ainakin tää tukankasvatusprojekti taitaa sujua kun  :askendentti: on Jellona  ;D


Yhdistääkö näitä 'kuvioita' toisiinsa mikään? Siis kuvio tai taivaankappale, joka olisi osallisena kaikilla Paluilla ( AP ja KP)? Radix -huoneet? Löytyisikö näistä jotain yhdistävää tekijää? Tai jotain muuta?

Tuo  :kuu: kyllä viittaisi tuonne tunnepuolelle ja  :leijona: taas puolestaan liittyy  :aurinko: :n eli minään, samoin kuin  :oinas: 1. huoneen kautta.. Onko tulevalla AP -kartalla jokin taivaankappale, joka aspektoi sekä  :kuu: että  :aurinko: ? Olisiko se yhdistävä tekijä?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: enska - 23.11.2006 21:35:29
Hmmm  ??? jotenkin tuntuu että en löydä sitä punaista lankaa millään..?

Mutta näkisitkö sinä Emelia tässä jotain juonta:
Apkartalla Kuu ravuissa 17 astetta, radix-kartalla siinä 16 asteessa on MC..tämäkin puhuisi tuon Kuu-MC-teeman puolesta..

AP kartalla Uranus 14 astetta Kaloja poistuvassa (6 asteen) yhtymässä Aurinkoon
ja samalla kartalla kolmiossa jo mainittuun Kuuhun..Olisko Uranus tuo mainitsemasi yhdistävä taivaankappale? ( Rx-kartalla  :uranus: :aspect_opp: :kuu:)

Sekä AP että noilla kolmella KP kartalla Urkki on huoneessa yhdeksän.
Kahdessa ensimmäisessä Kuunpaluussa jotka ovat AP:n kaltaisia on myös tulihuoneiden kolmio. Kesäkuussa sen muodostavat  :saturnus: :aspect_tri: :kuu: :aspect_con: :mars: :jupiter:  ??? :buck2:
Elokuussa kolmiossa  :kuu: :venus: :jupiter:  :-\ ::)

Voinko muuten yvittää Emelia, laittaakseni synt.tietoni, mikäli näistä ei ole apua?  :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 28.11.2006 19:12:48
Hmmm  ??? jotenkin tuntuu että en löydä sitä punaista lankaa millään..?

Mutta näkisitkö sinä Emelia tässä jotain juonta:
Apkartalla Kuu ravuissa 17 astetta, radix-kartalla siinä 16 asteessa on MC..tämäkin puhuisi tuon Kuu-MC-teeman puolesta..

AP kartalla Uranus 14 astetta Kaloja poistuvassa (6 asteen) yhtymässä Aurinkoon
ja samalla kartalla kolmiossa jo mainittuun Kuuhun..Olisko Uranus tuo mainitsemasi yhdistävä taivaankappale? ( Rx-kartalla  :uranus: :aspect_opp: :kuu:)

Sekä AP että noilla kolmella KP kartalla Urkki on huoneessa yhdeksän.
Kahdessa ensimmäisessä Kuunpaluussa jotka ovat AP:n kaltaisia on myös tulihuoneiden kolmio. Kesäkuussa sen muodostavat  :saturnus: :aspect_tri: :kuu: :aspect_con: :mars: :jupiter:  ??? :buck2:
Elokuussa kolmiossa  :kuu: :venus: :jupiter:  :-\ ::)

Voinko muuten yvittää Emelia, laittaakseni synt.tietoni, mikäli näistä ei ole apua?  :)

Kallistuisin kyllä tuon  :aurinko: ,  :kuu: ,  :uranus: yhteyden vuoksi siihen että Uranus olisi tavalla tai toisella tärkeä...  :-\

Mutta myös  :kuu: tuo varmasti oman osansa tuon  :keskitaivas: yhteyden vuoksi... Toki mulle voi yv:ä.. Tosin tässä on ollut niin paljon kaikenlaista, että en välttämättä ole kovin nopea vastaamaan...  :buck2:

Viikonlopun olin merillä ja eilen palailin kotiin...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 03.12.2006 13:10:49
Heips, Lemnis!!

Päätin vastata nyt eka tänne puolelle, kun tutkailin alustavasti karttojasi.. Sillä huomasin AP -kartoiltasi yhden tosi jänskän jutun!!  :D

Kun tuleva ensi keväänä alkavan AP -karttasi IC on  :vaaka: ja  :keskitaivas:  :oinas: , niin vuoden 2008/2009 kartalla  :askendentti:  :vaaka: DC  :oinas: .

Todella mielenkiintoinen asetelma, ei ole tullut vastaani ennen...  ::)

Koska tuo asetelma on siis jo nyt olemassa, tämän vuoden KP -kartoilla, aloitan tutkailun niiltä ja palaan asiaan yv:nä..Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: enska - 03.12.2006 13:28:19
Heips, Lemnis!!

Päätin vastata nyt eka tänne puolelle, kun tutkailin alustavasti karttojasi.. Sillä huomasin AP -kartoiltasi yhden tosi jänskän jutun!!  :D

Kun tuleva ensi keväänä alkavan AP -karttasi IC on  :vaaka: ja  :keskitaivas:  :oinas: , niin vuoden 2008/2009 kartalla  :askendentti:  :vaaka: DC  :oinas: .

Todella mielenkiintoinen asetelma, ei ole tullut vastaani ennen...  ::)

Jännää  :o ..Vanhoja paluukarttoja kun olen plaraillut, ne melkein aina menevät nousumerkiltään  laadumukaisissa järjestyksissä, esim. ensin  :harka: sitten  :leijona: kolmantena  :skorpioni: jne..
Mutta pitääpi etsiä myös näköjään siltä kantilta että nuo MC-AC-akselit vaihtavat päittäin paikkoja..

Huuh..ja radixillahan mulla onkin jo tuo nousuvaaka..
Kirjoititkin aiemmin, jotta AP:n nousemerkin vastaavuus radixin nousuun meinaisi merkittävää vuotta, ensi vuoden AP varmaan petaa sitten tuota nollakasia.. ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 03.12.2006 14:03:14
Aivan!!!  :D

Vaikka asteet eivät ihan tarkkaan osukaan yksi yhteen vuoden 2008/2009 karttasi kaikki Akselit ovat samoissa merkeissä kuin radixilla.
 :DOtsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Lilli - 06.12.2006 14:02:58
Kiitokset ensinnäkin Emelialle uuraustuksesta suomennosten parissa. Tämä on oikein informatiivinen ketju.

Tähän ajattelin pistää malliksi tapahtumia voimassaolevasta AP-kartastani. Olen syntynyt kesäkuussa, joten puolet on jo takana, puolet edessäpäin.

AP-karttani nousumerkki on tänä vuonna Vaaka ja Vaa´an hallitsija Venus sijaitsee huoneessa 7 Härän merkissä. Eikö vaikuta lemmekkäältä? Venus tekee kuitenkin neliöt MC:llä (Rapu) sijaitseviin  :mars::iin ja :saturnus: :seen, sekä opposition huoneessa 2 sijaitsevaan Jupiteriin.

Aurinko sijaitsee huoneessa 9 tehden neliön Uranukseen huoneessa 6 ja Kuuhun huoneessa 11. AP-kartalta löytyy siis parikin T-ristiä.

No niin, juuri ennen tämän kartan virallista voimaanastumista kamat pistettiin jakoon pitkäaikaisen kumppanin (Oinas)kanssa. Alkukesästä yritettiin vielä sovintoa, mutta suhteen jälkipyykin pesu olikin likaista, tosi likaista. Paljon paljastui salaisuuksia ja valheita, eikä jatkosta ole ollut toiveita. Jotenkin salaisuuksien ja valheiden kanssa askartelu on ollut yleisestikin tämän ensimmäisen puolikkaan voimakas teema. Mikähän tähän voisi AP-kartalla viitata?

Tämän AP-kartan aikana olen tutustunut myös paljon naisiin ja elvyttänyt myös vanhoja tuttavuuksia (Kuu huone 11 + Venus huone 7).

Huoneen 9 Aurinko ei ole ajanut minua ulkomaille eikä korkeakouluopintojen pariin, mutta olen tutustunut ulkomaalaisiin ihmisiin. Joukossa on amerikkalaista, hollantilaista, bosnialaista, serbialaista jne. Ja koska AP-kartta viittaa lemmekkääseen menoon, niin romanssiakin on ollut meneillään nimenomaan ulkomaalaisen miehen kanssa. Tämäkin taitaa olla jo menneen talven lumia. Tämän lisäksi suuri, mutta pettymyksen tuottanut rakkaus 7 vuoden takaa yrittää come backia.

Työsarka on ollut yhtä suurta pettymystä. Tätä en edes jaksa vatvoa tämän enempää.  :buck2:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Lilli - 06.12.2006 14:24:08
Kyllä se vain niin on, että haasteellinen kartta tuo mukanaan haasteita. Se on vain huonompi homma, että jos on monta haasteellista karttaa peräkkäin, voimat loppuvat eikä niihin haasteisiin jaksa tarttua eikä ylläpitää optimismia.

Edeltävän vuoden AP-kartta suorastaan säikäytti minut, kun sen näin. Vuoden kuluttua sain kyllä huomata, että oli aihettakin säikähtää. Helpommaksi minä kuitenkin tämän vuoden, neliöitä pullottavan, kartan olen mieltänyt, vaikka täydellistä elämänmuutostahan tuo lupailee.

Transiittipuolellahan minulla on päällä  :uranus:  :aspect_squ: :aurinko: ja olen ollut aina superherkkä Uranuksen transiiteille.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: suski7 - 06.12.2006 14:59:32
moix, miten katsotte ap-karttaa, yhdistettynä radixiin vai omanaan? koska silloinhan tulkinta muuttuu paljonkin, jos katson omaani pelkästään ap-karttana sun,mer,ven,mar ja jup menee 1:een ja mon 7:aan....kun taas katson yhdistettynä radixsiin samat planeetat menevätkin 9:ään ja mon 3:een....ymmärrätsie?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: enska - 06.12.2006 15:20:05
En itse laita synt karttaa sotkemaan..

entäs jos on Jupiter ja Saturnus yhtaikaa kolmosessa, kumoaako ne toisensa.. tai jos on kutosessa Saturnus ja kympissä Jupiter, vastaava kysymys.. 8)

Ilman karttaa tietty aika vaikea vastata..Jos ovat nyt alkaneella ap-kartallasi kolmosessa  :saturnus: ja  :jupiter: niin mahtaa olla iso huone..
Sitten jos  :saturnus: kutosessa ja Juppi kympissä ts. molemmat maa-huoneissa, niin taitavat olla kolmiossa keskenään (vaan paha sanoa varmaksi  kun asteita ei näe) eli eivät kumoa vaan päinvastoin tukevat toisiaan..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Lilli - 06.12.2006 15:22:27
suski7, minä olen ymmärtänyt niin, että tulkinnan voi tehdä kummalla tavalla tahansa. Itse tosin käytän pelkkää AP-karttaa, muutoin tarkkailen transiitteja.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 07.12.2006 19:50:42
moix, miten katsotte ap-karttaa, yhdistettynä radixiin vai omanaan? koska silloinhan tulkinta muuttuu paljonkin, jos katson omaani pelkästään ap-karttana sun,mer,ven,mar ja jup menee 1:een ja mon 7:aan....kun taas katson yhdistettynä radixsiin samat planeetat menevätkin 9:ään ja mon 3:een....ymmärrätsie?


Paluu karttoja tulkittaessa tulee AINA ottaa huomioon myös radix -kartan aspektit, taivaankappaleet, Akselit ja huoneet. Niiden avulla nimenomaan löytyy se potentiaali, jota Paluu -kartalta etsitään.

Jos kahdella taivaankappaleella ei ole radixilla minkäänlaista yhteyttä toisiinsa (edes toisten taivaankappaleiden, Akseleiden jne. kautta) eivät Paluu -kartan aspektitkaan toimi. Näin ollen on turha tuijotella jotain hyviä juttuja Paluu -kartalta, jos niillä ei ole radixin kautta (eli sinussa itsessäsi) potentiaalia toimia / toteutua.

En ihan ymmärtänyt suski7 mitä tarkoitit, sillä AP -taivaankappaleet ovat omissa huoneissaan ja radix -taivaankappaleet omissaan... Tuolla ohjeissa on kyllä sanottu, miksi radix -huoneet tulisi ottaa huomioon karttaa tulkittaessa.

Itsekkin tuijottelin ennen pelkkää AP -karttaa ja ihmettelin, kun eivät toteutuneet nuo positiiviset asiat, kunnes tajusin että jos AP -karttaa tulkitsee yksistään, jää puolet pois. Sehän on silloin vain tuon kyseisen Auringon Paluu -hetken kartta, eikä minun karttani, sillä radix -kartta olen itseasiassa minä itse, ja AP -kartta yhdessä radixin kanssa kaikki se mitä vuoden aikana voi ulkopuolelta tulla minulle ja mihin voin itse vuoden aikana pyrkiä.

(http://www.finalshare.net/forum/style_emoticons/default/LGFEVE110a.gif)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: suski7 - 07.12.2006 21:23:31
moix emelia, just sen takia kysäisin kun tuntuu siltä että useat katsovat pelkkää ap-karttaa ei yhdistettynä omaan radix karttaan...esim kts Lillin vastaus...jotenkin tuntui että täytyyhän se jkin yhdistää omaan karttaan että saa tolkkua, mihin huoneisiin esim planeetat sijoittuu...voisiko olla että astro.com pelkkä AP-kartta hämää useita? pitääkin katsoa natal+solar return kartta....muuten jos teet ap-kartan pelkästään , kyllä se ihan oikein näyttää kaikki planeetat, asc yms mutta normaalin radixkartan tapaan sen vuoden asc sijoittuu tietenkin 1.huoneeksi. (Eikä 8:een kun  laitan oman natal+solarreturn kartan).


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ajatus - 07.12.2006 21:57:14
Itsekkin tuijottelin ennen pelkkää AP -karttaa ja ihmettelin, kun eivät toteutuneet nuo positiiviset asiat, kunnes tajusin että jos AP -karttaa tulkitsee yksistään, jää puolet pois. Sehän on silloin vain tuon kyseisen Auringon Paluu -hetken kartta, eikä minun karttani, sillä radix -kartta olen itseasiassa minä itse, ja AP -kartta yhdessä radixin kanssa kaikki se mitä vuoden aikana voi ulkopuolelta tulla minulle ja mihin voin itse vuoden aikana pyrkiä.

Tämä on hyvä pointti ja minusta myös hyvin ilmaistu. AP-kartta kyllä ainakin minusta toimii itsenäisenä karttanakin kuvaten tiettyä vuotta tiettynä hetkenä syntyneen henkilön näkövinkkelistä, mutta ilman yhdistämistä henkilön syntymäkarttaan siitä jää tavallaan syvempi näkökulma pois.

Itse olen näihin tutustuessani ja muutamia kokeilutulkintoja tehtyäni saanut sen kuvan, että AP-kartasta sinällään voi nähdä vuoden tärkeät teemat hyvinkin nopealla vilkaisulla. Kuitenkin jos haluaa syvällisemmän tulkinnan siitä miten nämä teemat todennäköisimmin ilmenevät, on parasta tutustua ensin henkilön syntymäkarttaan (eli henkilön luonteeseen, tai voisiko sanoa rakenteeseen) ja miettiä AP-karttaa sitten sen antaman "uuden linssin" läpi. Kuitenkaan AP-kartan planeettoja ei mielestäni välttämättä tarvitse sijoittaa radixin huoneisiin saadakseen osuvaa tulkintaa (tai sitten olen vain ottanut omia tulkintavapauksia ;)), mutta voihan senkin tietysti tehdä. Astro.comissahan on myös vaihtoehto "Natal + Solar Return chart, with houses", mistä näkee myös oman radix-kartan huoneiden kärkien sijoittumisen AP-kartan huoneisiin.

Uskon kuitenkin kuten Emelia totesi, että AP-kartan aspektien kanssa on sama juttu kuin transiittiaspektienkin, eli on katsottava ko. planeettojen yhteys radixilta jotta voi veikata oikeaan niiden ilmenemisen. Olisi siis mietittävä, miten juuri tämä henkilö tällä potentiaalilla (aurinko-, kuu- ja nousumerkkeineen sekä aspekteineen) todennäköisesti suhtautuu näihin AP-kartan kuvioihin. Tai miten ne todennäköisimmin näkyvät tämän henkilön elämässä. Ehkä siksi AP-karttoihin(kin) on helpointa lähteä tutustumaan omasta kartastaan käsin, koska jo jonkin verran tietää ja tuntee omaa potentiaaliaan?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Lilli - 07.12.2006 22:31:06
Itsekin vilkaisin Emelian mainitsemalla menetelmällä vuoden 1999/2000 AP-karttaani (vuosi oli täysin mullistava elämässäni) mutta ainakin itse saan sen toimimaan parhaiten ihan itsenäisenä yksikkönä. Radixiin nähden ei tullut kovin jännittäviä osumia, mitä nyt Aurinkoon tulevat transiitit näkyvät heti (kolmio Uranukselta, oppositio Plutolta, joka ei tosin vielä tarkka).

Tuon vuoden AP-kartta oli kovin 1-7 -huonepainotteinen, Uranus teki ykköshuoneessa tarkkaa yhtymää AP-kuulle, Aurinko sijaitsi DC:llä kutoshuoneen puolella. Pluto väljässä yhtymässä AC:hen.

Uranus-Kuu -yhtymä näkyi mm. avoerona, parina muuttona, äitisuhteen tulehtumisena ja  pikaromansseina. Tuli koettua myös suuri rakkaus, joka johti yhtä suureen pettymykseen ja syväsukellukseen omaan itseen. Edelleen vielä saman AP-kartan aikana tapasin miehen, josta tuli avopuoliso 6 vuodeksi.

Itse todellakin käytän transiitteja rutiinisti, ja tässähän sitten radix onkin aina tulkinnan pohjana. Transiittipuolella olikin sitten selkeämmät "muutoskuviot" päällä, mutta myös progressiopuolella oli esim. Auringon ja Kuun tarkka yhtymä päällä tuohon aikaan. Tämä on ehkä epäortodoksista, mutta itse käytän menetelmiä, jotka saan käytännössä toimimaan.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: May - 07.12.2006 22:46:45
Sekoitan tässä epäkorrektisti soppaa entistä sakeammaksi, mutta on ihan pakko hämmentää keittoa vielä vähän ja sanoa, että itse olen ap-karttojen ja progekarttojen lisäksi alkanut tutkailla yhä suuremmalla innolla Solar Arc-karttoja.

Astro.comissahan löytyy mahdollisuus tehdä triplakartta, jossa mukana natal-, proge- ja Solar Arc-kartat. Tuonosen Penttihän noita Solar Arceja käyttää ja on - muistaakseni täällä Astrossakin - sanonut, että SA:ssa näkyy hyvin ne elämän kaikkein tärkeimmät vuodet. Näin olen itsekin nyt todennut lähinnä vasta omia karttojani tutkaillessani. Tulokset ovat olleet hämmentävä selkeitä vaikka en olekaan laiskuuttani edes lähtenyt käyttämään keskipisteitä vaan metsästänyt pelkkiä yhtymiä. Samoin en ole - vielä - kovin paljoa katsellut, miten tärkeä vuodet näkyy SA:n ja progekartan välillä.

Mm. avioliiton solmimispäivänä Solar Arc Kuu minuuttitarkasti radixin Descendentillä, isän kuollessa Asc Saturnus jälleen minuuttitarkasti radixin Desc:llä, SA Mars Ascendentilla jne.. Selkeitä osumia on monta.  Erityisesti osumat akseleille näyttävät olevan aina läsnä niiden kaikkein tärkeimpien tapahtumien hetkillä. Nyt kun olen vaihtamassa ammattia ja kouluttautumassa mm. vaihtoehtohoitojen pariin, SA Jupiter onkin hyvin kuvaavasti tulossa radixin MC:lle. Aivan ihana huomata, että on oikealla tiellä astrologiankin mukaan.

Tämä meni hieman ohi aiheen, mutta oli ihan pakko sanoa, koska ainakin itselleni SA:sta on tullut päivä päivältä tärkeämpi työkalu muiden ns. ennustavien karttojen oheen.Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: enska - 07.12.2006 23:23:44
Niin nuo solar arcit kiinnostavat myös..Mihinkähän ovat nuokin topicit hautautuneet?  :-\

Onko kukaan muuten tehnyt jotain ns.epäortodoksista sovellusta ja yhdistänyt sa+natal+proge JA auringonpaluun johonkin esim. vanhaan karttaan?  Tulisikohan ihan uusia oivalluksia, ja pitäisikö sa:n mennä nataalin vai auringonpaluun mukaan.. ???

Voisinpa joskus kuriositeettina tuollaistakin kokeilla, kunhan löytyy tarpeeksi aikaa moiseen paneutumiseen  :coolsmiley:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: May - 08.12.2006 13:32:01
Lemniskata,

onhan se mahdollista, että joku on ottanut mukaan vielä ap-kartankin. En itse ole kyllä moisesta kuullut. Voi kunpa Pentti jaksaisi ja ehtisi vierailla täällä valistamassa meitä tässä(kin) asiassa.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ajatus - 08.12.2006 14:51:20
Tämä on ehkä epäortodoksista, mutta itse käytän menetelmiä, jotka saan käytännössä toimimaan.

Sama juttu, minäkin sukelsin ap-karttojen maailmaan ihan simppelisti vain tarkastelemalla niitä ensin sellaisinaan. Astrologiaakin voi onneksi käyttää monella tasolla ja ihan niin syvällisesti/haastavasti kuin itse kukin jaksaa perehtyä. :) Mutta tietysti noita "astro-guruja" kannattaa aina kuunnella ja perehtyä tietävämpien kirjalliseen tuotantoon.

Aurinkokaariin voisin itsekin palata taas, jahka jossain välissä ehdin tutustua niihin kahteen kirjaan, jotka jo aiheesta olen ehtinyt hankkia. :crazy2: Kaurisenergiaa tietää myös Solar Arc -aiheesta jotain, mutta taitaa valitettavasti olla vielä ainakin jouluun asti niin kiireinen, ettei juuri ehdi asiasta iloksemme kirjoittelemaan. Sen verran kerkesin niitä tutkailla, että muistaakseni jotain osuvia juttuja löysin - täytyisi tsekata mitä ne oikein olivatkaan.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Lunea - 08.12.2006 16:55:18
Tämä on varmaan informatiivisin ketju koko foorumilla. Kiitos siitä Emelialle, joka on uhrannut paljon aikaa käännöstyölleen!  :smitten:

Vaikka pelkästä AP-kartastakin voi päätellä jonkinlaisia suuntaviivoja tulevalle vuodelle, on syntymäkartan huomioiminen silti tärkeää. Itselläni on tapana tehdä auringonpaluun hetkelle erillinen kartta, jonka ympärille sijoitan sitten radix-kartan. (Tämä onnistuu astro.comissakin, kun käyttää synastriakarttaa!) Näin on helppo nähdä, osuuko syntymäplaneettoja esimerkiksi AP-huoneiden kärjille, jolloin ne vaikuttavat tavallista voimakkaammin. Katson aina tilanteen myös toisin päin (Natal + Solar Return Chart , with houses), sillä AP-planeettojen sijainti syntymäkartan huoneiden kärjillä on yhtä merkityksellistä.

Tässä systeemissä jokaisella AP-huoneella on kaksi hallitsijaa – joillakin jopa neljä, sillä Skorpionin, Vesimiehen ja Kalojen kohdalla kannattaa huomioida myös perinteisemmät hallitsijat (Mars, Saturnus ja Jupiter). Hallitsijat (joita itse kutsun avainplaneetoiksi) vaikuttavat huoneiden asioihin enemmän kuin itse huoneissa sijaitsevat planeetat. Ajattelen huoneiden kärkiä ikään kuin ovina, jotka pitää avata avainplaneetalla ennen kuin voi nähdä, mitä itse huone sisältää.
Radix-planeetan sijainti AP-kartalla kertoo lähtötilanteen tai paljastaa sen, mistä on kysymys. Saman planeetan AP-sijainti taas viittaa siihen, mitä tapahtuu tai mikä on lopputulos. Ko. planeetan hallitsemassa AP-huoneessa (ja AP-planeetoissa) näkyy tapahtuman vaikutus. Jos AP-planeetta on samassa merkissä tai huoneessa kuin radix-kartalla, on sen teho tavallista voimakkaampi (Syntymälupaukset toteutuvat!). Tämä pätee myös silloin, kun kahden planeetan välinen radix-aspekti toistuu samana tai samansuuntaisena AP-kartalla.

Jos tyytyy vain vuoden trendeihin, riittää pelkkä AP-kartan tulkintakin. Jos taas haluaa tietää, mitä todella tapahtuu, on lähdettävä liikkeelle syntymäkartasta. Vaikka AP-kartta näyttäsi millaista rahallista onnenpotkua tahansa, et voi saada Lotto-voittoa, ellei sitä ole luvattu jo radix-kartallasikin! Jos kyseistä Jackpot-kuviota ei syntymäkartaltasi löydy, saattavat loistavat AP-lupaukset kuitenkin täyttyä jonkun lähipiirisi ihmisen kautta, ilman että tapahtuma koskettaa sinua suoraan. Sinä vain NÄET hyviä juttuja tapahtuvan jollekin toiselle. Omaa AP-karttaa kannattaakin aina verrata myös perheenjäsenten, rakastetun ja ystävien syntymä- ja AP-karttoihin (sijoittamalla ne oman AP-kartan ympärille).

AP-kartan paikkakuntana käytän yleensä vakituista asuinpaikkakuntaa – riippumatta siitä, missä henkilö auringonpaluunsa hetkellä sattuu olemaan. En siis usko siihen teoriaan, että kohtaloaan voisi muuttaa matkustamalla syntymäpäiväkseen maapallon toiselle puolelle (paitsi, jos muuttaa sinne koko vuodeksi). Niille, jotka ovat muuttaneet kauas synnyinseudultaan (esim. toiseen maahan), kannattaa kuitenkin tehdä AP-kartta myös syntymäpaikkakunnalle. Havaintojeni mukaan tämä kartta kertoo lähinnä niistä asioista, joihin itsellä ei ole mitään vaikutusmahdollisuutta. Se on siis tavallaan kohtalokkaampi kuin asuinpaikkakunnalle tehty kartta.
Uskon myös, että mille tahansa maailman paikkakunnalle tehty (mikä tahansa) paluukartta kertoo asianomaisen henkilön suhteesta juuri siihen paikkaan (niin kauan kuin ko. paluukartta on voimassa). Jos syntymäplaneettojasi osuu vaikkapa Tokioon tehdyn kartan akseleille, saattaa tällä kaupungilla olla sinulle jokin merkitys. Ehkä teet sinne matkan, tai saat sieltä viestin… Tai vain luet lehdestä jonkin Tokiota koskevan jutun, joka koskettaa sinua tavallista enemmän.
Itse vietin viime syntymäpäiväni kotikaupungissani Tampereella, mutta varattuani kesällä lomamatkan, testasin myös Turkkiin sijoitettua AP-karttaani. Syntymäkarttani Mars osui tarkalleen tämän kartan askendentille, ja niinpä lomasta tulikin varsin liikunnallinen. Uitua (Mars Kaloissa) ja käveltyä tuli enemmän kuin koko vuonna yhteensä, ja miesenergiaakin pyöri koko ajan ympärillä.  ;)

Olen tehnyt paljon myös monikerroksisia karttoja – esimerkiksi niin, että keskellä on AP-kartta, sen ympärillä kuunpaluukartta, sitten radix-kartta ja laitimmaisena (syntymäkellonajalle perustuva) päiväkartta. Jos päivä on erityisen merkittävä, jokin yhteinen tekijä löytyy yleensä näistä kaikista. Esimerkiksi hääpäivänäni päiväkartan Aurinko = syntymäkartan IC-laskusolmu = kuunpaluun Venus = AP-kartan DC.
Progressiivista karttaa kannattaa myös seurata suhteessa AP-karttaan, sillä edistetty Kuu aktivoi AP-asetelmia. Ja paluukarttoja sinänsähän voi myöskin edistää – useallakin eri menetelmällä.

Koska Solar Arc-direktiot ovat laskennallisia, eivätkä perustu todellisiin tähtikuvioihin, en ole yhdistänyt niitä paluukarttoihin, vaan olen tutkinut niitä muista kartoista erillään. Toki – jos jotakin merkittävää on tulossa – paljastuvat samat teemat myös aurinkokaarien välityksellä. 


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ajatus - 08.12.2006 17:04:41
Tämäkin oli hyvä tietopläjäys, suurkiitos Lunea! :) Ketjun informatiivisuus sen kun lisääntyy ja ainakin itse sain tuosta tekstistäsi taas uutta intoa ja näkökulmaa perehtyä ap-karttoihin.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Pikkusisko - 08.12.2006 18:39:20
wau Lunea. tajusin juuri, että tekemäni ap-kartat ovat turhankin rohkeasti tehtyjä (toisille ihmisille) toivottavasti ei tule satikutia kun en ole tajunnut että se onkin hitsivie noin monimutkaista...  :-X


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: enska - 08.12.2006 22:43:56
Jatkanpa taas tyhmillä kysymyksillä.. :buck2:
Millainen ohjenuora AP-kartan tulkintaan jos jokin keskivauhdikas planeetta tekee AP-kartalla transiitin nataaliin itseensä esim. AP-Mars rx-Marsiin?  :idiot2:
Ja sitten noista syntymäkartan ja AP:n yhteisistä aspekteista..Jos vaikka Mars ja Venus ovat rx-kartalla jännitteisessä aspektissa keskenään, mutta AP-kartalla helpossa, onko tuo ns. ajan laatu näiden kesken haastava vai suotuisa..?  :idiot2:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Lunea - 09.12.2006 02:01:36
Jatkanpa taas tyhmillä kysymyksillä.. :buck2:
Millainen ohjenuora AP-kartan tulkintaan jos jokin keskivauhdikas planeetta tekee AP-kartalla transiitin nataaliin itseensä esim. AP-Mars rx-Marsiin?  :idiot2:

Tämä tulkitaan kuten vastaava transiitti yleensäkin - vaikutus on vain voimassa koko vuoden. Asiaa voidaan ajatella myös toisinpäin: radix-Marsin teemat nousevat esille aspektin luonteen osoittamalla tavalla, ja tulos näkyy AP-Marsin sijainnissa.


Ja sitten noista syntymäkartan ja AP:n yhteisistä aspekteista..Jos vaikka Mars ja Venus ovat rx-kartalla jännitteisessä aspektissa keskenään, mutta AP-kartalla helpossa, onko tuo ns. ajan laatu näiden kesken haastava vai suotuisa..?  :idiot2:

Tällaisena vuonna syntymäkartan haasteellinen kuvio saa helpotusta ja toimii tavallista suotuisammin. (Niitä haasteita ei siis yleensä esiinny.)

Itse en kylläkään jaottele aspekteja ns. hyviksi ja huonoiksi, sillä jokaisella aspektilla on nämä molemmat puolet.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 10.12.2006 14:25:39
Tämä on varmaan informatiivisin ketju koko foorumilla. Kiitos siitä Emelialle, joka on uhrannut paljon aikaa käännöstyölleen!  :smitten:

Vaikka pelkästä AP-kartastakin voi päätellä jonkinlaisia suuntaviivoja tulevalle vuodelle, on syntymäkartan huomioiminen silti tärkeää. Itselläni on tapana tehdä auringonpaluun hetkelle erillinen kartta, jonka ympärille sijoitan sitten radix-kartan. (Tämä onnistuu astro.comissakin, kun käyttää synastriakarttaa!) Näin on helppo nähdä, osuuko syntymäplaneettoja esimerkiksi AP-huoneiden kärjille, jolloin ne vaikuttavat tavallista voimakkaammin. Katson aina tilanteen myös toisin päin (Natal + Solar Return Chart , with houses), sillä AP-planeettojen sijainti syntymäkartan huoneiden kärjillä on yhtä merkityksellistä.

Tässä systeemissä jokaisella AP-huoneella on kaksi hallitsijaa – joillakin jopa neljä, sillä Skorpionin, Vesimiehen ja Kalojen kohdalla kannattaa huomioida myös perinteisemmät hallitsijat (Mars, Saturnus ja Jupiter). Hallitsijat (joita itse kutsun avainplaneetoiksi) vaikuttavat huoneiden asioihin enemmän kuin itse huoneissa sijaitsevat planeetat. Ajattelen huoneiden kärkiä ikään kuin ovina, jotka pitää avata avainplaneetalla ennen kuin voi nähdä, mitä itse huone sisältää.
Radix-planeetan sijainti AP-kartalla kertoo lähtötilanteen tai paljastaa sen, mistä on kysymys. Saman planeetan AP-sijainti taas viittaa siihen, mitä tapahtuu tai mikä on lopputulos. Ko. planeetan hallitsemassa AP-huoneessa (ja AP-planeetoissa) näkyy tapahtuman vaikutus. Jos AP-planeetta on samassa merkissä tai huoneessa kuin radix-kartalla, on sen teho tavallista voimakkaampi (Syntymälupaukset toteutuvat!). Tämä pätee myös silloin, kun kahden planeetan välinen radix-aspekti toistuu samana tai samansuuntaisena AP-kartalla.

Kiitos Lunea!!

Tässä tuli myös minulle uusia juttuja ja ajatuksia. Tuo niksi radixin sijoittamisesta ulkopuolelle on todella hyvä, sillä minua on hämännyt kovasti kun se on aina sisäpuolella ja siksi hiukan hankala hahmottaa...

Itse teen aina Solar Return + Natal Chart with Houses, jolloin esiin nousevat AP -kartan ja radixin huoneet erillisinä.

Progressio -teemakin pitäisi ottaa huomioon AP -karttoja tulkitessa, mutta on valitettavaa ettei esim. www.astro.com 'issa voi tuollaista triple -karttaa tehdä.

Tuosta astro.comin Natal+ prog.+ solar arc -kartasta muuten, olen täällä jossain kysellyt miten sitä pitäisi tulkita... Omalla kohdallani kiinnostus solar arc 'iin on tyssännyt juuri noihin sotkuisiin viivoihin tuolla kartalla.

Kiitos myös muille kiitoksista...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 10.12.2006 14:45:41
Onko kukaan muuten tehnyt jotain ns.epäortodoksista sovellusta ja yhdistänyt sa+natal+proge JA auringonpaluun johonkin esim. vanhaan karttaan?  Tulisikohan ihan uusia oivalluksia, ja pitäisikö sa:n mennä nataalin vai auringonpaluun mukaan.. ???


Heips, Lemnis!

Itseasiassa äsken taas www.astro.com 'issa kartoilla leikkiessäni huomasin että Natal + prog. + solar arc -chart 'illa itseasiassa mukana ON MYÖS SOLAR RETURN .


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: enska - 10.12.2006 15:23:50
Emelia, mistä sieltä se löytyy AP-kartan kanssa?
Ok, löysin kyllä sen vanhan tutun natal+prog+solarin, mutten AP-yhdistelmää siihen?
Siis jos laittaa oman syntymäpäivänsä date-kohtaan niin ei kai se ap sieltä tule, kun tuossa kolmikko-yhdistelmässä ei ole transiitteja..

Voi että mulla ei nyt joko taaskaan leikkaa tai sitten ei vaan satu silimään.. :-\ :uglystupid2:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 11.12.2006 16:43:50
Emelia, mistä sieltä se löytyy AP-kartan kanssa?

Voi että mulla ei nyt joko taaskaan leikkaa tai sitten ei vaan satu silimään.. :-\ :uglystupid2:

Siinä kartassa on AP -kartan Akselit mukana, siis  :askendentti: ja  :keskitaivas: - ne on myös kirjattu siihen kartan oikeaan alareunaan (SOL), mutta sen tarkemmin AP -karttaa ei ole siinä mukana.

(http://img20.imageshack.us/img20/3813/83374le.gif)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: selkälokki - 18.12.2006 17:41:43
HERRANPIEKSUT SENTÄÄN!!!

Enpä ole tätä jutskaa aiemmin lukenutkaan, ja voin vakuuttaa, että meikä on pyörällä päästään ja silmät pyöreänä täällä koneella.
Ekaksikin Emelia, aivan älyttömän työn olet tehnyt. Muissa keskusteluissa on aina mainittu AP tai auringon paluu, mutta olen siivuttanut ne asiat, kun en ole mitään ymmärtänyt.
Mutta nyt, tuntuu kuin uutta valoa paistaisi ovista ja ikkunoista. Kiitos!Kuun paluuseen ja muuhun en vielä sotkeudu, voipi olla aivokalusto kovilla jo AP:stakin.
Nyt yritän kovasti älytä asioita ja tiirailla vaihe vaiheelta...

Mutta heti pisti silmään nyt kuluneen vuoden AP:lla (olen siis syntynyt helmikuun 17. joten eikös se ole vielä jonkun aikaa voimassa?), mars on aivan MC:N tuntumassa..
Joo, nuista transiiteista en ota selvää, tarttis joskus jonkun kanssa katsoa, mistä tiedän mikä on neliö ja mikä mikäkin, vai katsotaanko se tuosta taulukosta erikseen?
Mutta niin tuo mars MC:llä, joo kierrostahan on tullut otettua, ekana se lopputili ja nyt sitten koulunpenkillä...(juppari muuten kolmosessa, ei voi olla totta miten tää pitää paikkansa!) Nousevana neitsyt ja uusi opinahjo liittyy terveyteen, itsekin olen kuntoillut ja hakenut terveellistä elämäntapaa. Sitä en oikein jummarra, kun kuu on AP:lla vaa'assa, en osaa sanoa, mitä ois tarkoittanut...Olen kieltämättä punninnut  tunneasioita ja missä haluan elellä jne. oisko se sitä?
Mutta ensivuoden AP näyttää äkikseltään pelottavalta meikäläisen silmään, planeetoista muut ovat huoneissa 2-5, paitsi saturnus huoneessa 10, aivan lähellä MC:tä, työttömänäkö pallotan?
ja ruuhkahuoneet ovat 3 ja 4, näyttää kamalalta jotenkin, täytyy nyt tutkailla ja kysyä sitten neuvoa... :-\


JK. nousevana skorppari...Emelia kirjoitti sen merkitsevän muutoksia ja tutkittava, missä pluto piileksii, niin 2:ssa napottaa, siellä näköjään myös juppari, molemmat jouskarissa. Mitähän tuokin merkinnee...Rahahuoliin helpotusta vai liekö lopullinen perikato...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: selkälokki - 18.12.2006 18:13:02
höhöö, vielä kysyisin, ystävällin on AP:lla 10 huoneessa  :aurinko: :kuu: ja  :venus: , kaikki neitsyessä. Hän on siis syntynyt syyskuussa, joten hänellä on tuo kartta vasta alkupuolella, vai mitä?
Eikö tuo pitäisi nyt työelämän kannalta olla ihan lupaavaa. Jaahas, nousevana hälläkin siinä skorppari ja pluto on näköjään 2. huoneessa, aivan samoin kuin miulla ensi vuonna!
Hänellä on par aikaa nuo työkuviot aika sekaisin ja potee itse jotain kriisikautta. Ois kiva jos vois tuosta jonkun lohdutuksen sanan hänelle löytää...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Jasca - 19.12.2006 18:03:05
En ole perehtynyt ap-karttojen tulkintaan, mutta nyt on outo juttu. Katselin ja yritin tulkata minun ja mieheni ap-karttoja ja nyt hoksasin, että ne ovat lähes toistensa peilikuvat. En varmaan osaa poimia tähän esimerkkiin kaikkea oleellista, mutta tässä osa jutusta.

         Minulla:                Ukolla:
 :aurinko:        :kauris:                     :vesimies:
 :kuu:        :oinas:                      :kalat: 
 :askendentti:        :vaaka:                     :harka:
 :saturnus:        huone 10  :leijona:  huone 6  :leijona:
 :mars:        huone 2  :jousimies:   huone 9  :kauris:

Tietenkään kartat ei ole ihan 1:1 peilikuvia, mutta muotoa katsoessa siltä näyttää. Kaikkiaan kartoilla on planeetat siten, että minulla ne asettuvat ryppäänä huoneisiin 2-4 ja ukolla huoneisiin 8, 9 ja eniten 12:een. Molemmilla vain Saturnus töpöttää muiden planeettojen vastapuolella. Siis olemmeko me toistemme peilikuvia noin niinku astrologisesti vuonna 2007?   :o    :-\    :knuppel2:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 19.12.2006 21:23:28
Heh ja kiitos Selkälokki!

Tervetuloa myös tämän ketjun pariin.  :D

Nyt on nmiin että tämä Joulua edeltävä aika on ihan kauhian kiireistä, mutta kunhan viikonloppuun keritään, tilanne rauhoittuu ja välipäivät ole lomalla, joten kerkiän paremmin minäkin taas näille foorumeille.

Sen verran sanoisin vain tuosta  :saturnus: tuolla  :keskitaivas: tuntumassa, että ehkä se sittenkin merkitsisi enemmänkin sitoutumista ja vakautumista elämänpäämäärien alueella ( muillakin kuin ammatillisilla) kuin työttömyyttä. Ja jos se kerran on lähinnä  :keskitaivas: :tä niin silloin se on "huomattavin" taivaankappale, mikäli mikään muu ei ole vielä huomattavammassa asemassa.

Mutta palaan aiheeseen myöhemmin...  :smitten:

Ja Small, sinänsä miehesi ja sinun karttasi voivat hyvinkin olla tavallaan toistensa "peilikuvia" mitä vastakkaisiin huoneisiin tulee, mikäli olette toistenne 'vastakappaleet'. - Kuullostaa hyvältä, myös pahassa, sillä sinun (minä) huoneittesi vastakkaiset polariteetti -huoneet ovat juuri ne toisten (sinän) ihmisten huoneet, jotka ovat sinulle tärkeitä ja jos miehelläsi ja sinulla ovat taivaankappaleet jakautuneet juuri näin teillä on paljon yhteisiä asioita tulossa. Hänen asiansa ovat sinulle tärkeitä ja sinun hänelle.
Riippumatta siitä mitä aspektit / asiat ovat...

(http://img52.exs.cx/img52/104/l5hnewyear.gif)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: selkälokki - 19.12.2006 21:30:12


Sen verran sanoisin vain tuosta  :saturnus: tuolla  :keskitaivas: tuntumassa, että ehkä se sittenkin merkitsisi enemmänkin sitoutumista ja vakautumista elämänpäämäärien alueella ( muillakin kuin ammatillisilla) kuin työttömyyttä. Ja jos se kerran on lähinnä  :keskitaivas: :tä niin silloin se on "huomattavin" taivaankappale, mikäli mikään muu ei ole vielä huomattavammassa asemassa.


No toivottavasti kävisi niin mieluummin, toivoisin löytäväni sen polun, jota mieluusti tallustelisin. Tiettyjä haaveitakin on, mutta kunhan nyt aika näyttää, minne se elämä vie. Hyvää Joulunalusaikaa siulle!


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Pikkusisko - 19.12.2006 23:12:55
saturnus seiskassa... suhde?  ::)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Jasca - 20.12.2006 15:58:39
Ja Small, sinänsä miehesi ja sinun karttasi voivat hyvinkin olla tavallaan toistensa "peilikuvia" mitä vastakkaisiin huoneisiin tulee, mikäli olette toistenne 'vastakappaleet'.

Kiitos Emelia vastuksestasi. Huoli siis pois ja tutkailemaan lisää. Jospa sieltä sitten irtoaa niitä asioita tarkemmin, kun alkujärkytys on saatu selvitettyä.   
(http://www.cosgan.de/images/more/bigs/c017.gif)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ajatus - 20.12.2006 16:08:58
Mulla oli viime vuoden AP kartalla nousevana Skorppari enkä todellakaan kokenut sitä raskaana. Niin ja Pluto siellä 2. huoneessa. Itselläni se tarkoitti sitä että hankkiuduin kylmästi eroon kaikesta turhasta vanhasta roinasta. Joka vain sitoi energiaa. Sisustin asuntoani enemmän itseni näköiseksi jne. Joten jos ei turhia pelkää niin itse ainakin koin tuon helpottavana kuviona. Antoi henkistä voimaa päästää irti.

Kiva että kirjoitit tämän Lilja, nimittäin pähkäilin juuri omaa ensi vuoden ap-karttaani, jolla Skorppari nousee. Pluto on niin ikään kakkosessa. Siellä on tosin myös kuu Skorpparissa, askendentilla (ykköshuoneen puolella). Ja kolmoshuoneen ruuhka, sekä leija jonka kärki osoittaa Saturnukseen ysissä. Toivottavasti en pänttää noita opiskelujuttuja niin että pää pimahtaa, vaan että saisin harkitusti stabilisoitua noita ysihuoneen asioita. ;D

Lisääkin kokemuksia Skorppari-noususta tai -kuusta ap-kartalla olisi mielenkiintoista kuulla. ???


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: selkälokki - 20.12.2006 23:51:50
Mulla oli viime vuoden AP kartalla nousevana Skorppari enkä todellakaan kokenut sitä raskaana. Niin ja Pluto siellä 2. huoneessa. Itselläni se tarkoitti sitä että hankkiuduin kylmästi eroon kaikesta turhasta vanhasta roinasta. Joka vain sitoi energiaa. Sisustin asuntoani enemmän itseni näköiseksi jne. Joten jos ei turhia pelkää niin itse ainakin koin tuon helpottavana kuviona. Antoi henkistä voimaa päästää irti.

Kiva että kirjoitit tämän Lilja, nimittäin pähkäilin juuri omaa ensi vuoden ap-karttaani, jolla Skorppari nousee. Pluto on niin ikään kakkosessa. Siellä on tosin myös kuu Skorpparissa, askendentilla (ykköshuoneen puolella). Ja kolmoshuoneen ruuhka, sekä leija jonka kärki osoittaa Saturnukseen ysissä. Toivottavasti en pänttää noita opiskelujuttuja niin että pää pimahtaa, vaan että saisin harkitusti stabilisoitua noita ysihuoneen asioita. ;D

Lisääkin kokemuksia Skorppari-noususta tai -kuusta ap-kartalla olisi mielenkiintoista kuulla. ???

haa, mehän päästään sitten vertailemaan kokemuksia...(samoin skorppari nousee)Mulla on näköjään myös jupiter pluton seurana kakkosessa, jotta toivottavasti leipää riittää ensi vuonna (mistäpä sen tietää, minkä keikauksen nuo planeetat saavat aikaan)ja taloudellista puolta. Kolmosessa miullakin mukavasti tavaraa:   :mars: :kuu: :chiron: :neptunus:
nelosessa :aurinko: :uranus: :merkurius: :kuunsolmu:
Venus lipsahti 5 puolelle...Iskeneekö nyt ensimmäistä kertaa vauvakuume vai innostunko vaikka harrastamaan taiteilua olemattomilla piirtäjän kyvyilläni?
Ja saturnus sitten yksinään kyyhöttää tuolla Mc:n vieressä. Voipihan olla mielenkiintoista...
Miehelläni on vielä meneillään olevassa ap:ssä noususkorppari ja pluto 2. Ja hän on kyllä todellisen nahanluonti prosessin käynyt läpi eikä se ole ohi vielä. Lähes persaukeinen on ja niukin naukin nyt selvitään. Ihan selvästi se oman paikan ja oman elämäntehtävän yms. etsiminen on käynnissä.
Eilen hän suostui katsomaan kanssani tarotteja pitkästä aikaa, hänelle minusta ne kortit aina puhuu tosi suoraan. Niin nyt kyllä lupailivat seesteisempää alkuvuotta, mutta kyllä niistäkin heijastui vielä se, että joku juttu sen pitäisi itsestään nyt oivaltaa.
Että hänen AP- noususkorppariin verraten, vaikuttaa tuleva vuosi aika lupaavalta. :P


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Pikkusisko - 20.12.2006 23:55:07
hei sama homma ens vuonna, noususkorppari ja pluto kakkosessa samoin jupiter ja onnenpiste, venus seiskassa, saturnus ysissä... mitäs se siis tuleekaan tarkoittamaan? Ainiin JA kolmoshuoneen ruuhka...  :idiot2:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ajatus - 21.12.2006 12:21:30
Jaaha, lisää kohtalotovereita eli sinäkin Yulunga. :) Täytyy muistaa vaihtaa kuulumisia aiheesta, kunhan saadaan tuo vuosi 2007 käyntiin...

Selkis, oli mielenkiintoista kuulla tuosta miehesi vuodesta. Toivon, ettei rahatilanne ainakaan pahasti mene kuralle, olen kyllä varautunut säästämällä siihen, että pärjään osa-aikatyöläisenä ja -opiskelijana, mutta kaikkeahan voi sattua. Tuo Venus viitosessa kuulostaa ihan kivalta, varmasti hupijuttuja riittää myös, ehkä harmitonta flirttiäkin? Minulla sama juttu, vielä melkein viitosen kärjellä tuo Venus ja Oinaan merkissä kuten radixillakin. Jupiter jääpi minulla ykköshuoneeseen ja neloseen ei mene mitään.

Golden Sphinx, noinhan ne auringonpaluut menee, että samat nousumerkit ja huoneasematkin toistuu, ainakin jos asustaa jatkuvasti samalla paikkakunnalla. Ihan jännä näitä syklejä on seurailla. :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: selkälokki - 21.12.2006 19:55:28
Jupiter jääpi minulla ykköshuoneeseen ja neloseen ei mene mitään.


Hmm, no kantsii sitten katsoa vähän, mitä suuhunsa laittaa... ;)
Miehelläni meinaan jupiter 1. samoin kun eräällä ystävälläni myös ja molemmilla on pientä pyöristymistä tapahtunut... ;D
No, enhän tiedä vaikuttaako se noin laajentavasti aina, mutta ainakin noille kahdelle sattuu käyneen niin.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ajatus - 22.12.2006 11:36:48
Joo, CorvusLeonishan se tuosta Skorppari-noususta ap-kartalla taisi joskus mainita. Täytyisi kaivella vanhempia ketjuja aiheesta. :)

Jupiterilla on tosiaan taipumusta laajentaa. ::) Se menee kylläkin ihan ykköshuoneen loppuun mulla, mutta jää 2-3 asteen päähän kakkosen kärjestä. Tykkään kyllä ruuasta, mutta onneksi olen syntymähoikka - tosin voihan olla, että enää ensi vuonna siihen ei pidä luottaa. :P


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 24.12.2006 15:06:59
www.decoz.com

siellä on ne pinnaclet, pitää katsoa free jutut.. mulla vähän kiire. Hyväääää joulua.  ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 25.12.2006 17:11:18
Saahan sitä TOIVOA että Saturnus jossain huoneessa tekis kivaa - mutta vain jos se tekee konjunktiota tai trinea esim Venukseen.

Hyvää Joulua!!

Hiukkasen eriävän mielipiteeni tässä esitän, ettei Saturnus -parka taas saa kaikkia haukkuja osakseen.

Saturnusta, kuten muitakin raskaita taivaankappaleita tarkasteltaessa tulisi mielestäni AINA ottaa huomioon niiden asema ja aspektit radixilla. Kuin myös prog. -kartalla.

Sillä transitoivan Saturnuksen tavoin Paluu -karttojen Saturnus ilmentää niitä ominaisuuksia meissä, joita radix -Saturnus aspekteineen on meihin luonut.

Esim. omalla kohdallani radix -  :saturnus:  :aspect_con: IC  :aspect_opp: :keskitaivas: voisi ajatella olevan "hankala" aspekti, mutta koska  :keskitaivas:  :skorpioni:  :aspect_con:  :neptunus: , tuo tuon Saturnuksen asema vakautta muuten sekavaan elämään.

Tämän hetken prog -  :keskitaivas: sijaitsee radix-  :askendentti:  :jousimies:, jossa myös tr.  :pluto: ( radix - :keskitaivas: hallitsija) luuraa ja AP -kartalla  :saturnus: (10. huoneessa) :aspect_tri:  :pluto: ja  :aspect_sex: AP - :askendentti:  :vaaka:. -Työpaikalla asiat muutostilassa, oma duuni katkolla helmi-maaliskuun vaihteessa, mutta olen suht' luottavainen että muutos tulee olemaan minulle suotuisa jossain vaiheessa, sillä niin tänä kuin myös ensi vuonna  :saturnus:  :aspect_tri:  :pluto: toistaa radix -kartan aspektia.

Näin tuo radix -kartalta löytyvä aspekti toimii siis minussa/ minulle suotuisasti tällä hetkellä, eikä siis minua vastaan.

Pointtini on siis ettei mikään taivaankappale ole itsessään hyvä tai huono, kaikki riippuu 'suhtautumisesta' ja suhtautuminen taas tulee tuolta radixilta.(http://www.setigermany.de/weihnachten/rudolph.gif)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 25.12.2006 17:48:16
Heips, Lilja -82!

Oletko laskenut AP -kartan elementit ja laadut?
Sillä tavoin saa yksinkertaisimmin selville mikä merkki / taivaankappale hallitsee AP -karttaa. Olisiko se sinulla juuri Saturnus?

Lasketaan siis yhteen merkit elementeissä (tuli, vesi, ilma, maa) ja laaduissa (aloitteikkaat/johtavat,vakaat,muuttuvat).

Esim. omalla AP -kartallani on 7 taivaankappaletta maan elementissä ja 10 vakaassa laadussa, näin ollen koko karttaa hallitsee  :harka: ja sen hallitsija  :venus: . Sopii hyvin, kun AP - :askendentti:  :vaaka: (myös  :venus: hallisema) :aspect_con: radix - :venus: .


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: nikki - 28.12.2006 00:19:38
en jaksanut kahlata koko ketjua läpi josko täällä olisi ollut jotain vertexistä,
tein tämänhetkisestä kuunpaluukartasta mielenkiintoisen huomion,
vertex on tarkassa oppositiossa radix-vertexiin,
siis paluuvertex yhtyy kohtalonomaiseen antivertexiin ja 5 huoneessa,
kauriin merkissä,
meneekö tämä vertex miten säännönmukaisesti jokatapauksessa koska se on
leikkauspiste kartalla,
elikkä onko tällä yhtymällä suurikin merkitys?
ihmissuhteisiin liittyy myös ap-kartan noususolmu deskententillä,
mitenkä kohtalonomaisiin suhteisiin tässä sitten ajaudutaan,
varsinkin kun radix-vertex on 8 huoneessa 8 asteen päässä noususolmusta,
karmallista kasia,
iteltä löytyy tuo vertex-monistenivaska missä on kerrottu myös itä-länsipisteistä,josko sieltäkin löytyisi selitystä kun jaksaisi perehtyä,
rapu ja kauris-vanhemmuuteen liittyvät asiat,ehdollisen ja ehdottoman
rakkauden polariteetti,
hyvä teema kuuhun liittyen


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Pikkusisko - 28.12.2006 00:38:55
entä kun on tulta eniten joista kait muuttuvaa (M) eniten. Onko se sit jouskari vai hallitseva eli jupiter?  AC kauriissa ja kuu jouskarissa? Mutta sitten on myös muuttuvaa vettä (kaloissa) kamalasti. Kukas sen määrää sitten että mitä on eniten??  :o

Miksei leijona tai oinas?  ???


Entäs kun on nousu skorppari-vuosi,  :pluto: on kakkoshuoneessa ja radix-kartalla on Pluto (4. huoneessa) :aspect_opp: Venus niin aktivoituuko se sitten?  :o apua kuoleeko multa äiti tai jotain  :-X


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Pikkusisko - 29.12.2006 18:14:43
Oliko se niin, että kun AP ja KP -kartoilla on molemmilla Uranus kaloissa MC:llä (ja Radix-kartalla MC on kaloissa) niin voi olettaa tapahtuvan, siis todella tapahtuvan työelämässä?

Entä kun rADIX, AP ja KP kartoilla on vaaka  :kuu:, toinen seiskassa ja toinen kakkosessa, mutta molemmat Radix-kartan neloshuoneessa, niin voisko se tarkoittaa vihdoinkin jotain romanttista ja pysyvää?  ::)

toiveajattelua...  8)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ebenia - 30.12.2006 00:45:27
Mulla oli viime vuoden AP kartalla nousevana Skorppari enkä todellakaan kokenut sitä raskaana. Niin ja Pluto siellä 2. huoneessa. Itselläni se tarkoitti sitä että hankkiuduin kylmästi eroon kaikesta turhasta vanhasta roinasta. Joka vain sitoi energiaa. Sisustin asuntoani enemmän itseni näköiseksi jne. Joten jos ei turhia pelkää niin itse ainakin koin tuon helpottavana kuviona. Antoi henkistä voimaa päästää irti.

Kiva että kirjoitit tämän Lilja, nimittäin pähkäilin juuri omaa ensi vuoden ap-karttaani, jolla Skorppari nousee. Pluto on niin ikään kakkosessa. Siellä on tosin myös kuu Skorpparissa, askendentilla (ykköshuoneen puolella). Ja kolmoshuoneen ruuhka, sekä leija jonka kärki osoittaa Saturnukseen ysissä. Toivottavasti en pänttää noita opiskelujuttuja niin että pää pimahtaa, vaan että saisin harkitusti stabilisoitua noita ysihuoneen asioita. ;D

Lisääkin kokemuksia Skorppari-noususta tai -kuusta ap-kartalla olisi mielenkiintoista kuulla. ???

haa, mehän päästään sitten vertailemaan kokemuksia...(samoin skorppari nousee)Mulla on näköjään myös jupiter pluton seurana kakkosessa, jotta toivottavasti leipää riittää ensi vuonna (mistäpä sen tietää, minkä keikauksen nuo planeetat saavat aikaan)ja taloudellista puolta. Kolmosessa miullakin mukavasti tavaraa:   :mars: :kuu: :chiron: :neptunus:
nelosessa :aurinko: :uranus: :merkurius: :kuunsolmu:

Hih, minä saanen liittyä tähän kerhoon! Nousu-skorppari, 2.huoneessa  :jupiter: :mars: :pluto: 3.huoneessa   :merkurius: :aurinko:  :venus:  :chiron: 4.huoneessa  :neptunus: :uranus:  :kuunsolmu: 9. huoneessa  :kuu: 10.huoneessa  :saturnus:

Taitaa tulla aika merkityksellinen vuosi minulle. Nimittäin Kuu on Ravussa, Merkurius ja Aurinko molemmat Kauriissa kuten natal-kartallanikin ja Venus 29 '51 astetta Kaurista, juuri hipumassa Vesimiehen puolelle, jossa Venukseni muutenkin killuu, ihan siinä täysin rajoilla.  :D Todella innolla odotan mitä vuosi tuo tullessaan, olenkin täysin kyllästynyt tähän vanhaan pskaan mitä on lähiaikoina ollut.  >:(

Tuosta Saturnuksesta vielä sen verran, että ihan hyvää se voi tietää parisuhderintamalle. Esimerkiksi isälläni oli juuri tänä vuonna Saturnus 7.huoneessa ja hänpä täräytti ja meni näin vanhalla iällä kihloihin uuden naisensa kanssa, vaikka oli aina vannonut ettei koskaan enää!  ;D Eli sellaista vakiintumista tuo voi hyvinkin tarkoittaa!


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: mateve - 30.12.2006 18:11:39
Alkoi kiinnostamaan tuo Nikin tutkailu ap-karttojen vx:stä.

Selasin vuodesta 2000  tulevaan vuoteen ja totesin että aina kun jotain merkittävää asia oli tapahtunut oli vx 5huoneessa  :vaaka: ja  :kauris: , silloin autoin muita.
Kun jouduin toisten pyöritykseen oli mukana myös Jumalan sormi ja se sojotti  :askendentti: :lle, vx 8 huoneessa ja  :rapu:
7. huoneessa vx oli  :harka: ja  :oinas: eri vuosina siis, tyttäreni on :harka: ja ex mieheni  :oinas: eli näitä asioita ei voinut laistaa.

Kun erosin oli vx 5 huoneessa  :skorpioni:.
Jo tällä pienellä otoksella näyttää että vx on tärkeä ap-vuotena, avx pitää vielä tutkia. :uglystupid2:
Katsoin pelkät ap-kartat yksinään...

 ;)  Mateve


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: mateve - 30.12.2006 18:31:50
Yulunga  :smitten: kysymykseesi  :rapu: kuvaa kodin perinteiden merkkiä ja turvan antamista läheisilleen.
Vaikeudet ovat niitä jotka muuttavat ja kehittävät itsekutakin eli 8 huoneen, muuttumisen kautta. Toinen tyttäreni on  :rapu:.
Itse tutkailen asioita vasta kun niitä tapahtuu, ei tarvitse laittaa energioitaan pelkäämiseen että mitä on edessä.
Kaikesta selviää tai sitten ei....

 ;)  Mateve


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Saqirlat - 30.12.2006 22:11:01
Pari hetkeä sitten eli viime torstaina aktivoitui uusi kuunpaluu kartta ja HUOMENNA aktivoituu venuksen paluu..

Tuolla  :venus: kartalla kamaa on eniten kolmoshuoneessa eli  :aurinko: :merkurius: :venus: :uranus: ja  :kuunsolmu:
Lähipiirin kanssa jonkinsortin mielipiteiden vaihtoa ynnä muuta varmaan luvassa siis..
Ja kuten voimassa olevalla KP-kartalla, myös tässä on nousumerkkinä  :skorpioni: ja opponoi tarkkaan kuuta, johon Venus siis tekee kolmion. Ai miten fantsua feminiinisyyttä.. :buck2:

Ans kattoo ny milloin alkaa nuokin kuviot tuntumaan ja miten..?Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: nikki - 30.12.2006 22:26:55
saqirlat
mitenkä tuo pluto suhtautuu venukseen?
oisko noviili (40 astetta)askendentille, :skorpioni:?
vaiko puölisekstiili?
nettikirjeenvaihtoa ja äkki-ihastuminen..
kuunsolmua voi ajatella myös sitoutumisena,noususolmua nimenomaan,
sosiaalinen ja laskusolmu antisellainen,
keksin miksi olen niin outo,weird, :saturnus: :aspect_con:laskusolmu
ja vielä vesimiehessä,tuolla linnunradalla viisastuu...outolintukin..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Saqirlat - 30.12.2006 22:36:12
saqirlat
mitenkä tuo pluto suhtautuu venukseen?
oisko noviili (40 astetta)askendentille, :skorpioni:?
vaiko puölisekstiili?
nettikirjeenvaihtoa ja äkki-ihastuminen..
kuunsolmua voi ajatella myös sitoutumisena,noususolmua nimenomaan,
sosiaalinen ja laskusolmu antisellainen,
keksin miksi olen niin outo,weird, :saturnus: :aspect_con:laskusolmu
ja vielä vesimiehessä,tuolla linnunradalla viisastuu...outolintukin..

 :askendentti: 25 astetta Skorppia,  :pluto: 27 jousimiestä eli oisko se puolisekstiili, ykköshuoneessahan tuo hauvakin nakottaa...niin ja muoks.. VEENUS sitten 25 astetta kaurista, eli taas sekstiili..

Laskusolmu on siis radixilla jellonassa. Siinä nyt Saturnus transitoimassa, jokohan nyt loppuis suksen lipsuminen, pitoa tai havuja prkl
 mutta Venus-kartalla  :kuunsolmu: on kalasissa ja heh, neliössä marsiin...

Nettikirjeenvaihtoa?..ei riitä tekniset lahjat, irkeistämeseistä yms on kyllä kuullut muutoin ei niistä mtn hajua  ;)

Äkki-ihastus..noooouu  :-[ :-\


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: nikki - 30.12.2006 23:02:14
puolisekstiili
uusien mahdollisuuksien vapautuminen,kitkan kautta,
mitä lienee inerttinen?
liittyy  :harka::ään, :venus:;een ja 2 huoneeseen jos puolisekstiilin nopeampi taivaankappale lähestyy aspektia,
ja kaloihin ja  :neptunus::seen ja 12 huoneeseen jos se on jo poistumassa tarkasta aspektista,
eli sinulla tuo härän venus-teema eikö?
venus on nopeampi ja vasta lähestymässä samoja asteita kuin missä pluto on?
eli plutomainen mars ( :askendentti: :skorpioni:,kätkee siemenen)
joka kasvaa ja laajenee ( :pluto: :jousimies:,pinnanalainen räjähdys,
pavunpalko auki..) ja sitten se saakin tuon saturnuksen antaman muodon,
tuota härän ja kauriin venusta,arvot kohdallaan?
vaiko matti kukkarossa?
kainalossa?
resurssien vapautuminen,
toinen kainalo vapaa..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Saqirlat - 30.12.2006 23:16:55
Inerttinen lienee hidas, toimimaton, reagoimaton..hitaasti mutta kerrankin varmasti?

Voih, jos kyseessä olisikin tuo resurssien vapautuminen, avautuisi tuo AP-karttakin taas hieman enemmän, tukisivat nuo siis toisiaan.
Jee, kainalosauvoina ARVOT,
mutta ei mtn Mattia tai Arvoa kukkaroon tahi muuallekaan haluaisi hän. ;)

Hieman väsyttää levotonta jo..Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 31.12.2006 15:25:31
Tämän verran tässä ketjussa oli Vertexistä;

Jos   :kuu:, transitoidessaan huoneessa, tekee harvoja tai ei lainkaan aspekteja, merkki ja huone osoittaa aktiivisen toiminnan alueen ja tyypin, vaikkakin toimet ovatkin lieviä. Ei kannata kuitenkaan jättää huomaamatta aspekteja Onnen Pisteeseen, Kuunsolmuihin tai Vertexiin, koska nämä voivat olla myös melko merkityksellisiä kontakteja.

Yleisesti   :vertex: osoittaa karman tekijät käytännössä, Onnen Piste kerran-elämässä mahdollisuuden. Kuunsolmuilla on tapana virkistyä Kuusta ja usein heijastavat erityisen huomattavaa tapahtumaa.

Jos   :aurinko:, transitoidessaan huoneessa, tekee harvoja tai ei lainkaan aspekteja, merkki ja huone osoittaa aktiivisen toiminnan alueen ja tyypin, vaikkakin toimet ovatkin lieviä.

Ei kannata kuitenkaan jättää huomaamatta aspekteja Onnen Pisteeseen, Kuunsolmuihin tai   :vertex::n, koska nämä voivat olla myös melko merkityksellisiä kontakteja.
Yleisesti   :vertex: osoittaa karman tekijät käytännössä, Onnen Piste kerran-elämässä mahdollisuuden. Kuunsolmuilla on tapana virkistyä Auringosta ja usein heijastavat erityisen huomattavaa tapahtumaa.

Hmm..

Mielenkiintoisia havaintoja!!!

Hyppäsinpä itsekin heti "muistojen polulle" ja kappas vain.. Totta, kun noin 12 vuotta sitten tutustuin erääseen ihmiseen, silloisella AP -kartallani oli AP - :vertex:  :aspect_opp: radix- :askendentti: (orbi vain 3 astetta). Vieläkin tarkemmassa aspektissa oli  :vesta: .

Toinen mielenkiintoinen juttu, jonka tuolta 1994/1995 AP -kartalta huomasin oli  :jupiter: sijainti... Se oli silloin 12. huoneen puolella  :aspect_con:  :askendentti:  :skorpioni: . Ja muutoksia tuli useita, kaksi konkreettista muuttoakin silloin...

Ja  :aurinko:  :aspect_con:  :keskitaivas: ...

Tulevalla 8. kk:n päästä alkavalla 2007/2008 AP -kartallani tuo  :jupiter: on jälleen  :aspect_con:  :askendentti: 1. huoneessa ja  :jousimies: , siis samassa merkissä kuin radixilla ja lisäksi vielä omassa merkissään.

Opinko jotain aivan uutta ja mielenkiintoista, vai onko tuo nyt se "fyysisen laajentumisen" vuosi... Lihoa ei tarvitsisi kyllä, mutta raskaus?

Myös  :vesta: on jälleen AC-DC Akselilla, nyt  :vesta: :aspect_con: :askendentti: 12. huoneen puolella.

 :keskitaivas: 0 astetta 20' :skorpioni: ja sen molemmin puolin (orbi 4 astetta)  :juno: ja Lilith (Musta Kuu) ... Olenko naimisissa työn kanssa, vai merkitseekö tämä nyt sitten "häitä"? 

AP- :vertex:  :leijona: 8. huone :aspect_opp: AP - :kuu:  :vesimies: 2. huone . Hieman tuo Kuun sijainti taloudellisten asioiden huoneessa ja Uranuksen hallitseman Vesimiehen merkissä arveluttaa...  :-\

Nyt postilaatikkoa tyhjentämään ja takaisin lueskelemaan... Josko saisin tiettyjä tulkintoja edistymään...  ;)
(http://www.diegotorres.com.ar/mensajeitor/foro/caritas/120103_emA52_prv1.gif)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Saqirlat - 02.01.2007 17:59:13

Miten astro.comissa tehdään paluukartta muille kuin auringolle ja kuulle? Vai voiko siellä tehdä?   ???

t:zillic

Eihän siellä voi... Mutta osoitteessa http://www.horozcope.com
voi...


Lilja, ykkössivulla oli tuo linkki


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Saqirlat - 05.01.2007 18:52:09
" Sun in the 8th house
The Sun in the 8th house is noted for change. These are the people who change lifestyles or pick up and move cross country. Individuals quit their jobs and go to school. Women who have been raising children, go back to work. Couples get married, others get divorced. Life-styles change in a big way. This is also the house of acute perception. You know more than you are told or could/should ever say. Some of the perceptions are intuitive, others are psychological. But you are able to perceive others motivations and inner dynamics clearly. You are also very aware of manipulations by others. All this is to take you to a new level of self-empowerment. During the year you can learn how to sidestep power issues involving money, sex, or controlling influences if you pay attention.

The CHALLENGE for the coming year when the Sun moves to the 5th house is to makes the necessary changes and empower yourself so that you can truly express yourself in a creative way.

The ASSET from the previous year when the Sun was in the 11th house is the ability to question the status quo and establish new goals and a new order. "

 :) :)
Sama muuten täällä.. kerropas Lilja, kun sulla se on jo alkanut, että onko tuossa ylläolevia fiiliksiä jo havaittavissa? :) :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Saqirlat - 05.01.2007 20:45:35

ahaa Lilja, no kerrohan sitten kun alkaa tuntua enemmänkin ;)

Kävin muuten katsomassa lapsenikin AP-kartan ja se oli kyllä todella  :o ???

Leijahan se siellä lenteli; tulikolmiossa  :saturnus: leijonassa kasissa :jupiter: ykkösessä jouskarissa  :venus: nelosen kärjellä oinaassa..Vesimiehessä kakkoshuoneessa stellium :mars: :neptunus: :chiron: :merkurius:

Entäpä tämä.. Aurinko-Uranus-yhtymän väliin osuva noususolmu kolmosessa ja kaloissa, huh huh..
Ja  :kuu: yksin skorpparissa MC:lla

Mietin vaan että kaveripiirin paranemiseen voisi sopia tuo veskaristelliumi kenties?

Kolmoshuoneen planeetat auktoriteettien uhmaaminen koulussa, näsäviisastelua opettajalle, vai liittyykö isäsuhteeseen? Jellona-saturnus puhuisi tuon puolesta?

Taitaa äitisuhteessakin olla jonkinlainen käymistila tuloillaan, kuun merkin ja nelosenhuoneen kärkeä jos katselee..

Tuolloinhan lapsonen lähestyy jo sitä  varhaisnuoruuden herkkää ikää, aika muutosrikkaalta hänenkin AP-karttansa näyttää...
Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: nikki - 05.01.2007 21:24:02
saqirlat
oisko tuossa itsenäistymisen merkkejä,
2 huoneen biologinen perimä,oma pääoma,omat rajat vastapäätä,
toisaalta jonkin sortin yksinäisyyden tunnekin kuunsa myötä,
syntyjä syviä voipi päässä "leijua",
leimautuminen omaan sukupuoleen?
positiivinen into minuuden vallankumoukseen,helppo aspekti uranuksella,ei niinkään pakonomaista kapinaa..
ja
itellä oli v.2004-2005  :aurinko: :skorpioni: 8 huoneessa,yksin,
tutustuin astrologiaan syvemmin,tapasin Tanhuankin henk.kohtaisesti,
kysyinpä hältäkin,jotta kuolenko mää nyt sitte, :pluto:mc myös,
hän sanoi ettei tuosta nyt kuolemaa vielä saa..
rakastuin intohimoisesti,, :mars: :skorpioni: :venus: :jupiter: :vaaka:
7 huoneessa,
että syvällisiä minuuden muutoksia odotettavissa liljasein...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Saqirlat - 05.01.2007 21:54:27
saqirlat
oisko tuossa itsenäistymisen merkkejä,
2 huoneen biologinen perimä,oma pääoma,omat rajat vastapäätä,
toisaalta jonkin sortin yksinäisyyden tunnekin kuunsa myötä,
syntyjä syviä voipi päässä "leijua",
leimautuminen omaan sukupuoleen?
positiivinen into minuuden vallankumoukseen,helppo aspekti uranuksella,ei niinkään pakonomaista kapinaa..

Niin..kakkoshuonehan on fyysinen, ja aivan varmasti tuo oma ruumistunto alkaa nostaa päätään, toden totta! Lapsuuden latenttiaihe jäämässä pois: yääk ei pusuja, en istu ton vieressä, en ota kädestä kiinni piirileikissä..
Uranuksen kapina on kolmoshuoneessa, jousimiesnousulla höystettynä, pääsee äiti taas paikkamaan housuja ja sidetarpeitakin pitäsi varmaan varata kaappiin..Taitaapi tulla kevättoikkariin sama kommentti opettajalta kuin viimeksi:"Sinussa on ainesta vaikka mihin kunhan rauhoitut työskentelemään kohti meidän oppimistavoitteita"  :buck2:
Vai pitäisköhän tuo Saturnus paremmin aisoissa siellä koulunpenkillä..Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Pikkusisko - 05.01.2007 22:23:22
Hei, minulla  :aurinko: kasissa, loppupuoli jo menossa!

Tuo kohta, että tiedostaa vallankäyttöä ja toisten ihmisten alitajuisia motiiveja on todellakin ollut niin. Olen vapautunut monesta minua ennen hallinneesta ihmisestä, itse asiassa koko AP-vuosi on ollut täynnä minua hallineita ihmisiä, jotka olen potkinut pellolle kun olen tajunnut asian. Todella kasvattavaa  ;).

Ja itsensä valtaistaminen (self empowerment) tuntuu voimakkaasti siltä.
Hyvä paikka auringolle tuo kasi huone  ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Pikkusisko - 05.01.2007 22:40:13
pakko kurkata 4kk päästä alkavaa ap-karttaa...

 :aurinko: vitosessa ja  :venus: seiskassa kaksosissa   :smitten: 

 :askendentti: skorppari  :o

 :merkurius: nelosessa... JOS MINÄ EN TULE RASKAAKSI NIIN ... koskas sitten jos ei näillä kuvioilla??  :D

 :pluto:  :jupiter: (jouskari) ja onnepiste (kauris) kakkosessa

 :uranus:  :mars:  :chiron:  :neptunus:  :kuunsolmu: ja Pallas kolmosessa (veskari + kalat)

 :saturnus: ysissä (leijona) ja  :vertex: kasissa ravussa.Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Pikkusisko - 05.01.2007 22:49:09
no tuohon merkuriukseen nelosessa  ;D oisko? ainakin  venus seiskassa toivottavasti pitää tämän alkaneen rakkauden siellä huoneessa...  ;) ja asc skorpparihan voi olla suurikin muutos? (toiveajattelua...  ;D )


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Pikkusisko - 05.01.2007 23:06:56
ainiin siis tietty  :aurinko: vitosessa, mutta miksei neloshuonekin kun kotiin liittyy  ;)

Ei kasihuoneen  :aurinko: tarvi pelätä! Ihan miellyttävä, voimistava kokemus se on!! Ei mitään huonoa, pelkkää voimaa saanut.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Pikkusisko - 05.01.2007 23:12:09
Missä sun IC tolla kartalla on?


kaloissa siis silloin kun  :aurinko: vitosessa. kui?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Pikkusisko - 05.01.2007 23:24:36
ööh... vauvakuumekin meni ohi jo... enkä usko että enää tähän ap-vuoteen ehtii. Ellen sitten menetä järkeäni  ;D

Kukaan ei ole myöskään (sormet ristissä) vielä ainakaan kuollut. Sitähän minä tässä olen kauhulla odotellut, josko näin käy.  :-X


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Saqirlat - 06.01.2007 00:23:10
No höh, tajusin että mullahan oli just pari vuotta sitten ap kartalla
 :aurinko: kasissa. mitähän mä siis vouhkaan.  :idiot2:

Tapahtuis nyt tällä kertaa edes jotain...  ::) :D  :coolsmiley:

Mutta siis voisko olla näin että vaikka se on nyt samassa huoneessa ku silloin niin eri teemat voi silti tulla esille?  ??? :idiot2: :o

Mistä sää näit että milloin on ollut AP-kartalla aurinko missäkin?

Mutta joo, edellisellä kerrallahan kaikki muut planeetat ovat olleet eri asennoissa, merkeissä, huoneissa, koska Auringonpaluutahan siinä vaan seurataan..Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Pikkusisko - 06.01.2007 11:43:55

Mistä sää näit että milloin on ollut AP-kartalla aurinko missäkin?astro.comissa  voi laittaa minkä tahansa vuoden ja saa sitten sen ap-kartan minkä hakee. Laitat sen siihen kohtaan missä on tämän hetkinen päivämäärä.

Mites tuo Liljuskan aurinko voi palliolla nuin ees taas?? Olen käsittänyt että aurinko menee tiettyä rataa... kasista vitoseen jne. ja kiertää sitten koko systeemin.  :idiot2:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Saqirlat - 06.01.2007 11:52:29

Mistä sää näit että milloin on ollut AP-kartalla aurinko missäkin?
astro.comissa  voi laittaa minkä tahansa vuoden ja saa sitten sen ap-kartan minkä hakee. Laitat sen siihen kohtaan missä on tämän hetkinen päivämäärä.
Mites tuo Liljuskan aurinko voi palliolla nuin ees taas?? Olen käsittänyt että aurinko menee tiettyä rataa... kasista vitoseen jne. ja kiertää sitten koko systeemin.  :idiot2:

No niin tietenkin, enpäs tajunnut että astro.comista sen näkkee..Kävin muuten katsomassa että itselläni aurinko on ollut kasissa viimeksi neljä vuotta sitten..

Silloinkin olin leijonanousuinen ja vuosi sisälsi tavallaan paljon esilläolemista työn puolesta..Mutta kovin mullistava se ei ollut, enemmänkin voimia keräävä tulevia koitoksia varten (joita olikin sitten heti kaksi seuraava vuotta) ja hengähdystaukoa antava edellisvuoden myllerryksistä..Paljoa en nyt muista mitään isompaa kokonaisuutta tuolta vuodelta, työasioissa oli kuitenkin mukavaa vaihtelurikkautta..

Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Rohana - 10.01.2007 19:33:48
SA kerroit että: "saturnus ei vieraile vitosessani ainakaan seuraavan 30 vuoden aikana kuin v 2015 tehden konjunktiota Auringolle ja Merkuriukselle. Eli ei huono. Tuntuu kuin painolasti irtoaisi niskasta tän kevään aikana! Huh."

(Hitsi kun osaisin edes käyttää tuota lainausta, mutta menee sitten koko teksti lainatuksi....urpo on urpo kun ei tajuu!!! :uglystupid2: :tickedoff:)


Hmph, mulla on nyt AP-kartalla 5.huoneen alussa tuo pahamaineinen Saturnus, onko siis suhderintamalla jäätä tulossa niskaan...?!
Eli  :saturnus:  :aspect_inc: :uranus:,  :aspect_opp: :neptunus:,  :aspect_opp: :chiron:,  :aspect_sex: :askendentti:.


Entäpä Lilja-82, kerrotko enemmän mitä sulla nousi tärkeäksi Auringon ollessa 1. huoneessa? Mulla se on sitä nyt, Kaksosissa kuten radixillakin, siellä se vaan on 12.huoneessa.
Eli  :aurinko: :aspect_tri: :venus:,  :aspect_sex: :mars:,  :aspect_sex: :saturnus:,  :aspect_squ: :uranus:,  :aspect_tri: :neptunus:,  :aspect_tri: :chiron:,  :mars: :askendentti:.
Hitsi kun oppisi jonakin päivänä tulkkaamaan näitä edes jotenkuten niin ei tarviis miettiä kysyinkö edes kysymykseni ymmärrettävästi... :-[
Jos tästä saa joku jotain tulkinnanpoikasta aikaiseksi, niin tänk juu!

Onko Pluto muuten planeettaoikeutensa menetettyään kokonaan sivuutettu täälläkin, kun en löytänyt valikosta sille symbolia...?! :o


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Rohana - 12.01.2007 09:44:03
Auringonkukka, onko sulla siis nousevakin ap kartalla Kaksonen?
Jos näin niin Merkuriusta kannattaa syynätä.  :) missä huoneessa... sen aspektit jne.

Itselläni viime vuonna nousu Skorppari Pluto 2.huoneessa ja henkilökohtainen vuosi 7.

Sorry kun menee hiukan astron ulkopuolelle, mutta siis mun mielestä noi liitty yhteen. Auringosta 1.huoneessa tuli nousu skorpparin kanssa aika henkisistä asioista kiinnostunut kun vuosi vielä sävyttyi 7 luvun energialla.

Sinulla siis voi olla hyvin erilainen vuosi.  :) Joka tapauksessa itsensä huomioiminen on suositeltavaa. Ehkä pieni hemmottelukin.  ;)
Kannattaa laittaa energiaa siihen mikä itsestä tuntuu tärkeältä. Aurinko 1.huoneessa vuoden yksi tärkeä läksy.

Jep, Au Kaksonen ja nouseva Kaksonen olen ihan syntymäkartallisestikin, nyt sama kuvio siis Auringonpaluukartalla. Merkkari lymyää näköjään 2. huoneessa tehden  :aspect_kvi: Venukselle ja Jupiterille ainakin tälleen nopeesti karttaa vilkaistuna.
Jospas ei sitten tulekaan avioeroa tänävuonna (thanks to Pluto...)  :D


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Pikkusisko - 13.01.2007 19:17:24
Huomasin juuri, että ensi vuoden kartalla  :jupiter: (2:ssa)  :saturnus: (9:ssä) ja  :aurinko: (5:ssa) tekee suuren kolmion. Mitä se voisi tarkoittaa?  :o


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 17.01.2007 18:42:05
" Sun in the 8th house
The Sun in the 8th house is noted for change. These are the people who change lifestyles or pick up and move cross country. Individuals quit their jobs and go to school. Women who have been raising children, go back to work. Couples get married, others get divorced. Life-styles change in a big way. This is also the house of acute perception. You know more than you are told or could/should ever say. Some of the perceptions are intuitive, others are psychological. But you are able to perceive others motivations and inner dynamics clearly. You are also very aware of manipulations by others. All this is to take you to a new level of self-empowerment. During the year you can learn how to sidestep power issues involving money, sex, or controlling influences if you pay attention.

The CHALLENGE for the coming year when the Sun moves to the 5th house is to makes the necessary changes and empower yourself so that you can truly express yourself in a creative way.

The ASSET from the previous year when the Sun was in the 11th house is the ability to question the status quo and establish new goals and a new order. "


Heipparallaa taas!!!

Olen ollut tässä pari viikkoa netin kanssa motissa, mutta nyt taas täällä!! Olette olleet ahkeria, sähköposti oli täynnä muistutuksia ja uusia aiheita.  :uglystupid2:

Mutta... Tuosta yllä olevasta Mary Fortier Shea'n lainauksesta sen verran, että omasta kokemuksestani olen huomannut ettei meidän leveysasteilla tuo  :aurinko: liiku huoneesta toiseen ihan aina noiden "sääntöjen" mukaan... Siispä kannattaa olla tarkkana.

Itse käytän tuota tulkintaa, mutta leikkaa/liimaa -tekniikalla.  ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Yulunga - 19.01.2007 19:43:15
No höh, tajusin että mullahan oli just pari vuotta sitten ap kartalla
 :aurinko: kasissa. mitähän mä siis vouhkaan.  :idiot2:

Tapahtuis nyt tällä kertaa edes jotain...  ::) :D  :coolsmiley:

Mutta siis voisko olla näin että vaikka se on nyt samassa huoneessa ku silloin niin eri teemat voi silti tulla esille?  ??? :idiot2: :o


Nyt alkoi tapahtua.  :aurinko: kasissa. Ensin meni monta ihmissuhdetta ihan konkreettisesti loppuun. No, oli jo aikakin päästää irti, mutta vaikein paikka oli se viimeinen tajuaminen, että ei tästäkään tule mitään. Sitten työpaikka, rakastan sitä mitä teen ja näyttää siltä että pakko lähteä... Juuri kun tuntui sille että kyllä tämä tästä suttaantuu niin sitten isä saa kohtauksen. Ei hajuakaan, mitä tapahtui, mutta sen tajuaminen, että kaikki luisuu pois. Jotenkin pitää vaan pitää itse itsensä kasassa. Sitä on  :aurinko: kasissa.  :'(


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 21.01.2007 14:02:09
Olen viime aikoina pohtinut taivaankappaleiden ja planeettojen merkityssisältöjä ja asioita joita niihin liitetään...

Tämä on korostunut tarkastellessani kuluvaa AP -karttaani, jolla rx - :venus: nousee  :aspect_con: AP - :askendentti:  :vaaka: :ssa.

Toivoin jonkinlaista tunteellista keveyttä, mahdollisuutta rakastua ja ihastua, kauneutta ja kaikenlaista iloista kivaa.. Mutta kittiä kanssa.

Nyt kun kartta on puolessa välissä, olen todennut että taloudellisiin asioihin se enemmänkin viittaa. Ja niissäkin esteisiin, hankaluuksiin, viivytyksiin ja väärinkäsityksiin... Sen takaa AP - :venus: :aspect_con: :saturnus:  :leijona: 10. huoneessa  :aspect_sex: AP - :askendentti:.

Kun aspekti on pehmeä  :aspect_sex: olettaisi sen myös toimivan myösnteisesti (radix  :askendentti:  :aspect_sex: radix  :venus: myös), mutta toisin on... Työt päättyy nykyisessä paikassa 2.3.2007, tällä hetkellä olen vähän kuin "tyhjän panttina" ja teen vain hommia, kuten sijaisen sopii.. 3 vuotta samassa paikassa, yli 7 vuotta samalla työnantajalla.. Tuntuu että työkokemuksella ei ole mitään merkitystä..

(Ensi vuoden AP -kartalla  :keskitaivas: on hallitsevassa asemassa 0 astetta  :skorpioni: ja AP - :askendentti: :aspect_con: AP - :jupiter: )


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Artemis - 21.01.2007 21:15:56
Minulla tuleva auringonpaluu kartta näyttäisi neitsyen olevan askendanttina ja aurinko on 7.huoneessa. Voisiko tuo auringon sijainti kertoa jotain rakkaudesta/ihmissuhteesta? Aurinko tekee vain positiivisia aspekteja.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Vinkuiita - 05.02.2007 12:15:17
Olen nyt vasta "herännyt" koko ap-kartan tutkimiseen. Johtuen osaksi kiinnostuksesta tyttäreni karttaan, mitä hänelle tulee eteen.
No, katsoin omaanikin ja meni heti kivikkoon. Olenkin tässä miettinyt kun astro.comissa ap-kartoissa kolmiot ja neliöt on laitettu jopa 10 asteen orbilla. Käsittääkseni se on 6 orb ja oppositiot 12 (?) ja konj on 10. Jos menee astro.com mukaan mulla on tuleva vuosi aika erikoinen. Ts. haastava.Lähinnä olen miettinyt  :chiron: ja  :pluto: suhdetta. Handilla on kait siitä hyvää tulkintaa. Olenko väärässä?? Ja jos joku innostuu vilkaseen karttaani en todellakaan pistä pahaksi!!Olen synt.050965 22.30 tre.
Terv ikuinen vinkuja


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 05.02.2007 12:38:02

No, katsoin omaanikin ja meni heti kivikkoon. Olenkin tässä miettinyt kun astro.comissa ap-kartoissa kolmiot ja neliöt on laitettu jopa 10 asteen orbilla. Käsittääkseni se on 6 orb ja oppositiot 12 (?) ja konj on 10. Jos menee astro.com mukaan mulla on tuleva vuosi aika erikoinen. Ts. haastava.Lähinnä olen miettinyt  :chiron: ja  :pluto: suhdetta. Handilla on kait siitä hyvää tulkintaa. Olenko väärässä?? Ja jos joku innostuu vilkaseen karttaani en todellakaan pistä pahaksi!!Olen synt.050965 22.30 tre.
Terv ikuinen vinkuja

Moi Vinkuiita!

Itse käytän melko tiukkaa orbia, mutta en ole mitenkään asettanut mitään tiettyä astelukua millekään tietylle aspektille. Yleinen sääntö on että tavallinen orbi on enintään 12 astetta. Tämäkin vaihtelee, sillä esim. progressioissa orbi on maksimissaan 1,5 astetta.

Itse huomioin myös väljät aspektit, jos osapuolina on voimakkaat taivaankappaleet eli hitaat ja ulommat sellaiset. Ja esimerkiksi Huomattavimman taivaankappaleen etäisyys on yleensä  :keskitaivas: :stä max n. 10 astetta.

Haastavuus / suotuisuus on myös aina suhteellista.. Omalla kohdallani pitäisi olla erityisen suotuisa AP -kartta meneillään, mutta vallitsevat transiitit eivät auta, joten suotuisat tekijät eivät pääse nousemaan esiin, kun ulkoiset tekijät (transiitit radixille) rajoittavat toimintaa.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Jasca - 05.02.2007 13:56:42
Hmmm... Tämä on mielenkiintoista. Minä olen ymmärtänyt, että 8 astetta olisi jo maksimi. Enpäs muista kuka näin sanoi tai mistä sen luin, mutta sitä olen ohjenuorana pitänyt. Olenko siis ollut ihan neitsyt?  :crazy2:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 07.02.2007 15:16:42
Orbeista on varmaan yhtä monta käsitystä, kuin on tulkitsijaakin. Itse olen käyttänyt M-L Niemi-Mattilalta joskus kuullutta ohjetta, että max 12 astetta. Näin erityisesti, kun en itse ainakaan huomioi kuin pääaspektit  :aspect_con:  :aspect_opp:  :aspect_sex:  :aspect_squ:  :aspect_tri: , jotka ovat myös voimallisimmat.

Ja kuten sanottu, kukin tulkitsee kuin parhaaksi näkee. Meitä on moneksi.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Yulunga - 13.02.2007 00:31:31
Tietääkö kukaan, mitä AP-kartalla meinaa kun IC ja MC ovat päikseen suhteessa siis syntymäkarttaan?  ???

IC 16.44 ja MC 16.45 astetta  :neitsyt: kun AP- ja syntymäkartta päällekkäin.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 13.02.2007 17:10:09
Tietääkö kukaan, mitä AP-kartalla meinaa kun IC ja MC ovat päikseen suhteessa siis syntymäkarttaan?  ???

IC 16.44 ja MC 16.45 astetta  :neitsyt: kun AP- ja syntymäkartta päällekkäin.


Hmm.. Tätä olen itsekkin miettinyt ja pohtinut, mutta vielä en ole ainakaan omilta kartoilta tuota löytänyt, joten henkilökohtaista tulkintaa en ole päässyt tekemään... AP -kartan tulkinta ohjeista löytyy vain tällainen maininta, mutta kaipa tätäkin voisi pitää jonkinlaisena johtolankana...

"Jos AP kartta muistuttaa radix –karttaa, nouseva merkki ja aste samat, on kyseessä erityisen merkityksellinen vuosi. Tapahtumat jotka liittyvät henkilökohtaisiin pyrkimyksiin ja johtamisen valtaan tulevat vaikuttamaan suuresti pitkälle tulevaisuuteen. Mitä korostuneempi Aurinko on radix –kartalla, sitä suurempi kantavuus tärkeille saavutuksille on kun AP –kartan huoneiden kärjet läheisesti tuplaavat radixin huoneita. Useat aspektit Aurinkoon paluukartalla voimistavat tätä vaikutusta."

https://www.astro.fi/foorumi/index.php?topic=9182.msg96849;topicseen#msg96849

Itse ainakin tulkitsisin nämä vastaavat akselit merkityksellisiksi sinänsä, sillä silloin AP -kartan  :keskitaivas: :aspect_opp: radix- :keskitaivas: . Tulkintaa voisi hakea vaikkapa miettimällä opposition ja yhtymän - MC/IC merkityssisältöjä ... :-\


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 13.02.2007 17:41:27


 :tickedoff: :tickedoff:
Nonniin..nyt vasta hokasin että AP-kartta astuu voimaan hiihtolomaviikolla ja tietenkin sitä tulee oltua jossain muualla kuin siellä mihin alunperin on tuon AP:n katsonut  :tickedoff: :tickedoff:

Täällä Mansessa sinne olisi osunut "vaatimattomasti" vain aurinko ja merkkari, mutta tuolla toisessa mestassa sinne osuvat myös noukkari ja uranus  :buck2:

Eli mitäs nyt sitten..?!!! Jos kasihuoneeseen osuvat   :aurinko: ja  :merkurius: lisäksi nuo  :kuunsolmu: ja :uranus: ??  Voi hyvät hyssykät.. :buck2:

Olisko kysymyksessä yllätyksellinen muutosten vuosi...  :uranus: voisi viitata vaikka konkreettiseen ja fyysiseen muuttoon, astrologiaan, yllätyksiin jne. uraanisiin asioihin, 8. huone on  :pluto: eli muutosten voimien hallitsema huone ja  :aurinko: 8. huoneessa kyllä viittaa muutokseen... Mikä on  :kuunsolmu: suhde AP -karttaan / radix -karttaan? Entä alasolmun? 


"Sun in the 8th house
The Sun in the 8th house is noted for change. These are the people who change lifestyles or pick up and move cross country. Individuals quit their jobs and go to school. Women who have been raising children, go back to work. Couples get married, others get divorced. Life-styles change in a big way. This is also the house of acute perception. You know more than you are told or could/should ever say. Some of the perceptions are intuitive, others are psychological. But you are able to perceive others motivations and inner dynamics clearly. You are also very aware of manipulations by others. All this is to take you to a new level of self-empowerment. During the year you can learn how to sidestep power issues involving money, sex, or controlling influences if you pay attention."THE SUN IN THE SOLAR RETURN HOUSES by Mary Fortier Shea

Jos toinen Kuunsolmuista on yhtymässä AP- tai radix –taivaankappaleeseen , nuo planetaariset energiat ilmenevät melko voimallisesti ja niihin liittyvät asiat korostuvat Paluu -periodin aikana.

  :kuunsolmu:  :aspect_con: taivaankappaleeseen ilmentää minne yksilö on menossa, asioita joita tietoisesti tulee kehittää ja runsaita mahdollisuuksia tehdä niin. Sillä on yhteneväisiä asioita ja monia ominaisuuksia Jupiterin kanssa ilmentäen laajentumista, innostusta ja jännitystä. Sitä voidaan kuvata !! :llä, pisteenä ja virtaavana voimana mihin tahansa taivaankappaleeseen se onkaan yhteydessä. Sen energian lisäys vastaa vähintään   :mars: vastaavaa, joka on usein jo auki ja toimiin henkilökohtaisessa päiväjärjestyksessä. Tapa jolla nodaalit yhdistelmät ilmenevät liittyy siihen taivaankappaleeseen liittyviin asioihin, jota se elävöittää.   :kuunsolmu: nostaa esiin kaikki mahdollisuudet, kaiken potentiaalin.

Alasolmun yhtymä ilmentää ominaisuuksia, jotka jo kuuluvat luonteeseen ja vaativat vähän panostusta niiden hyödyntämiseksi. Edelleen  viittaa itsen hajontaan, väärin kohteluun tai tietoisuuden riittämättömyyteen tuolla alueella. Samanlaisia ominaisuuksia kuin Saturnuksella, luonteeltaan hajottava ja osoittaa joskus alueen , jolla on moraalisia puutteita. Myös nämä nodaalit yhtymät ovat melko vaikuttavia, on mukana radix- tai paluu –taivaankappale.
https://www.astro.fi/foorumi/index.php?topic=9182.msg96656;topicseen#msg96656(http://www.yatoula.com/gif/haut_debit/images_36.gif)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Saqirlat - 13.02.2007 19:27:39
HEI EMELIA!
Wautsi wau, susta on tullut mode  :)
Nii-in..voihan AP
 aika muutokselliseltahan tuo näytti jo tänne sijoitettuna, vaan nyt se muuttui todella kammottavaksi  :'(

Tuo uusi nousu on 16 astetta  :leijona: siitä neljän asteen päässä  :saturnus: ykköshuoneessa ja SIITÄ kolmen asteen päässä rx-laskusolmu..ja sitten vielä tuo yleinen opponointi Neppariin ja rx-Noukkariin ( jotka ap-kartalla siis huoneessa 7.)

Tuo AP-noukkarihan yhtyy AP-Uranukseen kahden asteen orbilla. Eli noukkari 16 astetta ja Urkki 14 astetta kaloja..siinä sitten 8 asteessa arska..Ja koko hela hoito tuolla hemskatin kasissa  :tickedoff: :tickedoff:

Kaiken lisäksi AP-Kuu siirtyi orbin tarkasti 12 huoneen kärjelle, ei niin kovin kauas vasta-asemasta AP-Marsin kanssa..Juma että taitaa jäädä lomareissu kohta väliin, näyttää sen verran hurjalta  :buck2:

Googlettamalla löytyi tuosta  :kuunsolmu: :aspect_con: :uranus: AP-huoneessa 8 sellainen mieltäylentävä tieto, etä Dianalla oli tämä päällä kuolinvuotenaan.. :buck2:
Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: nikki - 13.02.2007 20:03:01
itellä on syntymäkartalla nuo  :uranus: ja "noukkari"?? :kuunsolmu:
kasissa ja vaikka uranuksesta kasissa sanotaankin että se tuo yllättävän kuoleman,niin taitaa tuo herättää henkiinkin yhtä yllättäen,
yllättävästä kuolemasta sen verran että oma uranukseni yhtyy cerekseen ysissä ja ÄIDIN yllättävän kuoleman se kyllä toi,
että jotain perää tuossakin,
mutta siis muutenhan tuo uranus kasissa "tuulettaa" manalan peräkamaritkin perinpohjin,
oisit hyvilläs,okkultismi valtaa maljasi,
ja "huolestuminen on mielikuvituksen puutetta",
eikun reissuun,hyvä tyttö!


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: pluto - 13.02.2007 20:06:08
Saatoin ehkä oivaltaa jotain...

Tuosta AP-noukkarista nousi mieleeni transitoiva noukkari.

Omalla AP-kartallani on tänä vuonna  :uranus: (12o :kalat:)  :keskitaivas::llä (14o :kalat:) ja noususolmu vähän kauempana (25o :kalat:)

AP:n  :uranus: :aspect_con: :keskitaivas: tekee yhtymää radix Jupiterilleni (10o :kalat:)

Katsoin, että tr. noususolmu tuossa huhti-toukokuun korvilla siirtyy tarkkaan yhtymään AP- :keskitaivas::n ja Urkin kanssa.

Keväällä myös alkaa  :pluto: :aspect_squ: :aurinko: -transiitti, jota tässä jo malttamattomana olen odotellut. Oikeesti.
Muutosta tässä jo tarvitaankin.

Samoihin aikoihin tr. Urkki tekee tarkkaa kolmiota radix-Saturnukselleni.
Tuo kolmio on tarkka vielä loppukesästäkin, kun Kuun-paluu karttani akselit osuvat samoille sijoille AP-kartan akselien kanssa. (Eikös sen pitänyt olla merkki AP-kartan "lupausten lunastamisesta"?
Samoin tr. noususolmu on tuolloin vielä (väljässä) yhtymässä AP- :keskitaivas::n kanssa sekä Kuun-paluu :keskitaivas::n kanssa.

Jos en nyt ihan väärin ymmärtänyt, nuo taivaanmerkit näyttäis aika lupaavilta uran urkenemisen kannalta vai?

Jos kesällä ei tapahdu mitään ammattirintamalla, niin lopetan hitto astroilun tähän! :tickedoff:
******
Kun tätä viestiäni jäin lueskelemaan, meni omakin pää ihan pyörälle noiden lyhenteiden kanssa.
En kertakaikkiaan tajua, miten ammattiastrologit pystyy vertailemaan keskenään miljoonaa eri karttaa...


Googlettamalla löytyi tuosta  :kuunsolmu: :aspect_con: :uranus: AP-huoneessa 8 sellainen mieltäylentävä tieto, etä Dianalla oli tämä päällä kuolinvuotenaan.. :buck2:

Kohta jään Manseen kökkimään synttäreitäni  :tickedoff:


 ;D
Lohdullista.

Mutta ehkä se tarkoittaakin jotain sisäistä uudelleensyntymää, että löydätkin ihan uusia ulottuvuuksia itsestäsi?


Jaa, nikki ehti ensin...
*******

Juu ja onnea uudelle moderaattorille!


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: nikki - 13.02.2007 20:18:46
että sinäkin pluto lupaat vaihtaa astroilun nyrkkeilyyn,jos ei taivaanmerkit tahtiansa näytä.....
ja
saahan noita kummituksia aikasiksi jos niikseen haluaa,
tuosta uranuksesta,
ap- :uranus: :vertex: :kalat: kutosesta(yllättäviä muutoksia kehossa?)
 :aspect_opp: syntymäuranus kasissa,elikkä antivertex,kohtalo,
puuttuu yllättäen peliin, :kuunsolmu:desc,so what?
"joko nyt,joko nyt päästään matkaan.."?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Yulunga - 14.02.2007 00:25:02
Tietääkö kukaan, mitä AP-kartalla meinaa kun IC ja MC ovat päikseen suhteessa siis syntymäkarttaan?  ???

IC 16.44 ja MC 16.45 astetta  :neitsyt: kun AP- ja syntymäkartta päällekkäin.


Hmm.. Tätä olen itsekkin miettinyt ja pohtinut, mutta vielä en ole ainakaan omilta kartoilta tuota löytänyt, joten henkilökohtaista tulkintaa en ole päässyt tekemään...

-- Itse ainakin tulkitsisin nämä vastaavat akselit merkityksellisiksi sinänsä, sillä silloin AP -kartan  :keskitaivas: :aspect_opp: radix- :keskitaivas: . Tulkintaa voisi hakea vaikkapa miettimällä opposition ja yhtymän - MC/IC merkityssisältöjä ... :-\

Minäpä kerron sitten vuoden kuluttua että miten kävi!

Minulla samoi kuin Plutolla:
AP-kartallani on 2007 + transiittina jo nyt  :uranus: (16.44o :kalat:)  :keskitaivas::llä (16.49o :kalat:) ja noususolmu  (15.37o :kalat:)

Tietoista työnvaihtoa ollut muutaman kuukauden, muttei vielä ole napannut  >:(


ONNEA minunkin puolesta uudelle modelle!! Mahtava kuva nuo tanssivat tyypit, pikkasen repesi taas illan iloksi...  :2funny:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 14.02.2007 19:20:25
Kiitos- kiitos!!
 :o *hämillään huomiosta*

Vaikka olin lupautunut ja tiesin, että tämä jossain vaiheessa tapahtuu, yllätyin silti itsekkin, kun yht'äkkiä näkyi koneella enemmän tavaraa kuin aikaisemmin  :2funny: .


 Dianasta sen verran, että hänellä oli kuollessaan päällä aikalailla raskaat transiitit ja proge -kartallekin ne taisivat heijastua.. Jos hänellä olisi ollut 'oma-astrologi' olisi hän varmasti varoittanut matkustamasta Pariisiin tuolloin.. Celeste Teal kirjoittaa tästä opuksessaan, jota olen tässä ketjussa kääntänyt sivu tolkulla... Ehkäpä joskus saan luettua tuon osuuden kunnolla ja referoitua myös tänne...

Mutta Saqirlat, pelko pois ja mars matkaan!!!!

(http://korn666r.free.fr/photos/momie.gif)Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Yulunga - 05.03.2007 22:58:01
Nyt alkoi 2007 vuoden AP-kartan tutkailu ihan tosissaan  :D. Huomasin että onnenpiste on asteen vajaa samalla kohdalla kuin syntymäkartalla eli 6. huone kauriissa. Tuleekohan siis onni?  ;D

pitääkin palata lukemaan tätä ketjua ihan alusta alkaen.  :D


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Yulunga - 05.03.2007 23:09:41
Lainaan tässä itseäni sekä Ajatuksen vastausta toisesta topikista:

Huomasin juuri, että ensi vuoden kartalla  :jupiter: (2:ssa)  :saturnus: (9:ssä) ja  :aurinko: (5:ssa) tekee suuren kolmion. Mitä se voisi tarkoittaa?  :o

Ajatuksen vastaus toisesta topikista:
Lainaus
Tuosta omasta kuviostasi voisi ajatella, että vuoden aikana pystyt toteuttamaan luovasti itseäsi (aurinko viitosessa) erittäin hyvillä fyysisillä resursseilla (Jupiter kakkosessa) rakentaen jotain pohjaa kenties opiskeluille tai kansainvälisyydelle, tai uusille elämänfilosofioille (Saturnus ysissä). Kaiken kaikkiaan nämä ko. planeettojen osoittamat teemat kyseisillä elämänalueille pelaavat hyvin yhteen kyseisenä vuonna. Aurinko viitosessa kertoisi, että energiasi keskittyvät viitoshuoneen asioihin: luovuus, lapset, romanssit. Jupiter kakkosessa voisi merkitä vaikkapa omaisuuden kasvua ja Saturnus ysissä taas esim. pitkäjänteistä työtä näkökulmien laajentamisen hyväksi. Tulimerkeissä kun kolmio on, niin paljon innostusta voisi asioihin kuulua.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 11.03.2007 21:17:22
Tutkailin uudemman kerran tulevaa AP -karttaani ja hain siihen vähän lisää väriä ja sisältöä lisäämällä astroideja, joita Lunea mainitsi Rakkauden Rasteissa + muutaman muun ja johan alkoi kartta näyttää erilaiselta...

AP - :aurinko: :aspect_con: :saturnus: 8. huoneessa
AP - :kuu:  :vesimies: :aspect_con: :chiron: 2. huoneessa
AP - :vesta: 12. huone :aspect_con: :askendentti:  :jousimies:  :aspect_con:  :jupiter: 1. huone  :aspect_opp:  :mars: AP -7. huoneessa
:mars: :aspect_con: DC  :aspect_con: radix -Psyche radixin 5. huoneessa
AP - :pluto:  :aspect_con: radix - :askendentti: radix ja AP 1. huoneessa :aspect_opp: radix -DC  :aspect_con: Freia AP kartan 7. huoneessa
AP - :ceres:  :aspect_con: radix - :juno: :aspect_con: IC  :aspect_con: :saturnus: AP -kartan 5. huoneessa
( :ceres:  :aspect_con: radix- :saturnus: on 26 sekunnin erotuksella tarkka)
AP - :juno: :aspect_con:  :keskitaivas:  :aspect_con: radix - :jupiter: :aspect_opp: AP -Cupid  :aspect_con: AP -IC


Kartan huomattavimman taivaankappaleen tittelistä kilpailevat  :juno: ja Musta Kuu Lilith ,  :juno: etäisyys  :keskitaivas: 4 astetta  ja Musta Kuu Lilith 4 astetta, ero siis myös tässä sekunneissa.

Kaikki kartan Akselit ovat samoissa merkeissä kuin radix -kartalla, mutta eivät asteissa.
Lisäksi :keskitaivas:  :skorpioni: - IC  :harka: 0 astetta 20'
Myös 6. ja 12. huoneen kärjet ovat 0 astetta 39'.

Onko tämä nyt sitten vai sinkkunaisen toiveajattelua, vai voisiko seuraava vuosi todellakin tuoda tullessaan toivotun elämänmuutoksen?
 (:pluto: 1. huoneessa)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Freyja - 11.03.2007 23:21:07

Onko tämä nyt sitten vai sinkkunaisen toiveajattelua, vai voisiko seuraava vuosi todellakin tuoda tullessaan toivotun elämänmuutoksen?
 (:pluto: 1. huoneessa)


pannaan peukut vielä pystyyn noiden lisäksi.  :D

minulla myös kovat panokset AP-kartalla, tosin en osaa noita transiitteja niin lukea, kunhan seurailen huoneita ja planeettojen paikkoja.  ;D


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 12.03.2007 17:47:51
Hiukkasen kyllä alkoi hirvittää, kun muistin lukeneeni tuolta Julkkisketjusta, että Britney'llä on menossa myös tuo  :kuu: :aspect_con: :chiron: , tosin hänen  :pluto: on IC:n läheisyydessä.Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: maallikko - 12.03.2007 22:03:11
Kheironia ei kannata pelätä niin kuin ei mitään muutakaan AP-kartalla tai transiittia tekemässä. Omalla AP-kartallani Kheiron on oppositiossa radixin Kuuhun ( orbi muistaakseni n. 5 minuuttia ). Pari päivää synttäreistä ja menin tutulle Rosen-terapeutille ja heti sekä muistin että tunsin vanhoja käsittelemättömiä tunteita ja tapauksia. Olo keveni :smitten:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 13.03.2007 20:12:18
Tämä juuri on hankaluus, kun yrittää tulkita AP -karttaa transiitti -tulkintojen pohjalta; miten tulkita kun aspektin kesto on kokonainen vuosi?

Raimo A. Nikulan Planeettavoimat elämän rytmittäjinä annetaan kyllä  :chiron: /  :kuu: (ei väliä kummin päin) kovasta aspektista, ja eikös  :aspect_con: sellainen ole, aika ikävä kuva.. Mutta pehmeä aspekti on taas parantava..Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: maallikko - 13.03.2007 22:25:05
Kirjastossa on tullut selailtua tuota kirjaa ja  :chiron: tuntuu aika pelottavalta kirjan esimerkkien valossa. Varsinkin kovissa aspekteissa.  :chiron: :aspect_opp: :kuu: oli tarkka muistaakseni 2.3. Samana päivänä menin lääkäriin ja sain pari viikkoa sairaslomaa, kun edellisviikon yhteenotto mahdollisen narsistin kanssa alkoi ahdistaa niin etten yksinkertaisesti olisi pystynyt töihin menemäänkään. Mieleeni oikein tulvi keskenään ristiriitaisia tunteita ja mielikuvia sekä lapsuudesta että nykyhetkestä. Tunsin olevani sekä aikuinen mies että pikkupoika. Samalla oivalsin suuria salaisuuksia itsestäni :o
  Tunteiden voimasta kertoo jotain se, että vaikka olin jo saanut sairaslomaa pari viikkoa ja tiesin ettei minun tarvitse kohdata sitä hullua työmaalta niin siitä huolimatta nukuin pari eka yötä huonosti ja heräsin aamulla jalat ja kädet kylmässä hiessä. Lisäksi jouduin ravaamaan vessassa yhtenään, kuin joskus lapsena hammaslääkärin vastaanotolla. Tiedostin kyllä olevani peloissani, mutta vasta Rosen-terapeutin avulla muistin lapsuudestani asioita, jotka olivat samankaltaisia kuin yhteenotto hullun kanssa. Lapsena tunteet jäi käsittelemättä, mutta nyt ne purkautuivat sieltä kaikki kerrallaan.
  Vaikka tässä nyt tuli joristua vähän asian vierestäkin niin minusta jako hankaliin/helppoihin transiitteihin tai aspekteihin on jossain määrin keinotekoinen. Esimerkiksi  :aspect_tri: voi olla niin leppoisa, että ihminen vain lekottelee eikä esimerkiksi vahvista asemiaan. Sitten tulee ärhäkkä  :aspect_opp: tai  :aspect_squ: ja korttitalo menee nurin. Oliko tässä tapauksessa  :aspect_tri: hyvä vai huono aspekti/transiitti? Useinhan ihminen käyttää parhaita puoliaan tai vahvuuksiaan vasta, kun hän on vaikeuksissa. Eri ihmisiin vaikeudet vaikuttavat eri tavalla, toiset paljastavat itsestään parhaat puolensa toiset huonoimmat.
  Ainakin minun kohdallani tämä  :chiron: :aspect_opp: :kuu: on vaikuttanut parantavasti. Hoito on ollut kyllä rankkaa, mutta onpa ollut onni myös kohdata päteviä parantajia ( työterveyshoitaja, lääkäri, psykologi ja Rosen-terapeutti ). Ja tietenkin tässä mielessä minun on pakko muistaa lämpimästi myös sitä tod.näk. narsistia. Ilman häntä nämä tunteet olisivat edelleen tiedostamattomia ja olisin niiden armoilla.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 18.03.2007 13:34:58
Viime aikaisten  :pluto: - juttujen innoittamana päädyin jälleen katselemaan taaksepäin ja tiettyjen hankalien vuosien AP -karttoja..

Lähinnä siis lähtökohtana tuo mullistusten  :pluto: , sillä noina vuosina tuli koettua paljon muutoksia...

Vuonna 1996/1997
oli Akseleilla paljon liikettä
 :aurinko: 4. huoneessa lähellä IC:tä (ei yhtymässä)
 :mars:  :aspect_con: :askendentti: 1.huoneessa  :rapu: (orbi 3 astetta)
 :venus: :aspect_con: :askendentti: 12. huoneen puolella myös  :rapu: (orbi 0 astetta)
 :kuu: :aspect_con: :neptunus:  :kauris: 7. huoneessa
P.F  :aspect_con: :keskitaivas:
 :pluto: 0 astetta :jousimies: 24' :aspect_con: radix -  :neptunus: (orbi 2 astetta) 5. huoneen lopussa


Tuona vuonna isäni sairastui vakavasti ja se mullisti aika monen elämän...
Seuraavanlaisia ajatuksia nousi mieleeni karttaa katsellessa
 :pluto: 5. huoneen lopussa, muutos meidän kaikkien (aikuisten)lasten elämässä,  :kuu:  :aspect_con: :neptunus: 7. huoneessa = sekavia tunteita,  :mars: :aspect_con: :askendentti: vastustusta
 :aurinko: 4. huoneessa nosti kotiasiat tapetille

Vuonna 1997/1998
 :askendentti: :aspect_con: :merkurius:
 :venus:  :aspect_con: Pholus 2. huoneessa  :aspect_con: radix  :uranus:
 :pluto: :aspect_con: IC 4. huoneen puolella
 :neptunus: ,  :uranus:,  :jupiter: 5. huoneessa
 :chiron: :aspect_con: radix - :jupiter: 3. huoneessa
7. huone ainoastaan aivan tyhjä
 :aurinko: 12. huoneessa

Vuosi jolloin isäni kuoli (ei tosin em. sairauteen, vaan sairaalassa sattuneen tapaturman hoidosta seuranneeseen keuhkokuumeeseen)...
 :pluto:  :aspect_con: IC on aivan selvä muutos kotona, muutin konkreettisesti puolen vuoden kuluessa hautajaisista lapsuudenkotiini,
 :neptunus: ,  :uranus: ,  :jupiter: viitannevat myllerryksiin meidän sisarusten kesken, kuin myös  :chiron: :aspect_con: r. :jupiter: 3. huoneessa...Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Freyja - 21.03.2007 23:08:58
Jos synttärisi on joulukuussa niin silloin meneillään oleva kartta on alkanut joulukuussa 2006 ja jatkuu 2007 joulukuuhun.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Saqirlat - 22.03.2007 10:19:30
Ovatko muut tätä mieltä, kun tämä hiukan muuttaa ajatuksia.

Kyllä. Muistaakseni tästä oli kanssasi aiemminkin puhetta, oisko ollut peräti tämä samainen ketju, en ole varma..Vuoden loppupuoliskolla syntyneet tulevat tavallaan jäljessä paluukarttoineen..

Eli tarkastele 06/07 AP-karttaa..

07/08 alkaa vaikuttamaan vasta 3 kk ennen seuraavaa syntymäpäivääsi, oiskohan se sinun kohdallasi kutakuinkin syyskuun alku 2007?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Asterix - 22.03.2007 13:50:23
Sanokaas nyt virallinen mielipiteenne, olenko elänyt vuoden etuajassa jos laitan Astrodienstin ajankohdaksi TÄMÄN hetken eikä syntymähetkeä.

No ainakin omassa kartassani oli iso ero,
kun vaihtelin 2006 ja tämän hetken kanssa.

Tosin ilmeisesti vaikuttaa sekin, että asuinpaikkani
on muuttunut rajusti maantieteellisesti katsottuna
ja ilmeisesti sekin pitää ottaa huomioon AP-karttaa tehdessä,
vai..? :idiot2:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 22.03.2007 17:12:56
Niin, siis www.astro.com laskee automaattisesti tämän vuoden AP -kartan, eli jos tieto valikossa on tämä päivä valittuna laskee ohjelma automaattisesti seuraavan AP -kartan, jos syntymäpäivä on ko. päivän jälkeen.

Kartat ovat päällekkäin voimassa 3 kk alusta/lopusta; uusi kartta alkaa vaikuttaa 3 kuukautta ennen uutta Auringon Paluuta ja vanha vaivaa vielä 3 kk. uuden alkamisen jälkeen.

AP -kartta lasketaan yleensä niille asteille, joilla ko. henkilö syntymäpäiväänsä tai siis Auringon Paluutaan viettää, mutta jos muutto on tuon 3 kk:n sisällä kartan alun/ lopun sisällä kannattaa kyllä tehdä uusi kartta myös uusille asteille.


Toiset tekevät kaksi eri karttaa, jos asuinpaikka on eri kuin paluu hetken kartta. Näin tulee vakituiselle asuinpaikalle oma kartta ja paluun hetkelle omansa.

On myös ihmisiä, jotka ovat osanneet tulkita omia AP -karttojaan siten että ovat tienneet koska on ollut suotuisa hetki muuttaa tietylle paikkakunnalle, kun on tehty karttoja useille paikoille.

Sitten ovat omalukunsa ihmiset, jotka matkustavat mahdollisimman suotuisiin paikkoihin AP -hetkeksi, saadakseen mahdollisimman hyvät lähtökohdat seuraavalle vuodelle. Esimerkiksi S.A.S :n piirissä on tätä harrastettu joskus; samoihin aikoihin syntyneet ovat yhdessä matkustaneet jonnekin suotuisaan paikkaan. Tuossa on kyllä voinut olla kyse myös vain halusta matkustaa samanhenkisten ihmisten kanssa....


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 22.03.2007 17:34:57
Onhan kaikilla joka vuosi syntymäpäivä.

Niin, siis www.astro.com laskee automaattisesti tämän vuoden AP  -kartan, eli jos tieto valikossa on tämä päivä valittuna laskee ohjelma automaattisesti seuraavan AP -kartan, jos syntymäpäivä on ko. päivän jälkeen.

*Jos oinaan synttäri tänä vuonna on tämän päivän jälkeen, niin hänen tämän vuoden kartassaan lukee mitä? 2006/2007? Siis jos se alkaa 3 kk aiemmin=Ja oinaan seuraava kartta alkaa ensi vuoden vaihteessa ja päättyy kesällä 2009?

Mutta jos leijonalla synttäri on "tän päivän jälkeen" hänen tän vuoden karttansa on 2007/2008 vai? Ja se alkaa keväällä 2007 ja loppuu kesän 2008 jälkeen?

Ja jousimiehelle tän vuoden kartta on 2006/2007 mikä alkaa viime syyskuusta ja seuraava 2007/2008 alkaa ens syyskuussa edellisen päälle?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Freyja - 22.03.2007 18:04:18
minulla alkaa huhtikuussa 2007/2008 kartta ja siihen asti vaikuttaa siis tuo viime vuonna alkanut 2006/2007 kartta kun ei ajatella noita 3kk ++ mukaan. Selvensikö?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 22.03.2007 18:31:31
Niin.

Alkuvuodesta syntyneillä on menossa jo 2007/2008 kartta, mutta esimerkiksi minä elän vielä 2006/2007 karttaa sillä seuraava (2007/2008) kartta alkaa vaikuttaa kesäkuun lopussa, Auringon Paluun hetki on vasta elokuun lopussa ja tuo kartta on voimassa sen 12+6 kuukautta tuon AP -hetken ympärillä.

Itse ainakin puhun ja kirjoitan aina tuon aikavälin (esim. 2006/2007), ettei vahingossa tule sotkettua näitä aikoja kalenteri vuosiin.
Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 22.03.2007 19:03:23
Noh, katsotaan nyt vaikuttaako tämä muutos mihinkään asiaan..  8)

Suhteiden aikana on ollut aktiiveina 5 ja 7 huoneet.

Yhteisasumisen aikoina 4 5 6 7.

Eron aikoina Saturnus vitosessa tai Uranus seiskassa.

Yksin ollessa Saturnus vitosessa tai k.o huone tyhjä-

Työmenestyksen aikoina 6 huoneessa esim Jupiter, Chiron, Venus, Merkurius, Uranus, Neppis, Aurinko, Kuu tai Mars.. melkein kaikki planeetat käyty läpi.

Ekan mieheni tavatessani esim Pluto ja Aurinko vitosessa, samana vuonna työmenestys. Kun hän sanoi, suhteesta tulisi vaikea, en juuri epäröinyt - silloin Saturnus vitosessa. Ja myös Juno eli kihlat oli vaihdettu.

Kun vihdoin päästiin yhteen samaan maahan, nelonen ja vitonen aktiivina ja vitosessa Juno. Liiton huoneessa Saturnus. Suhteen loppuessa vanhoihin ongelmiin, Saturnus vitosessa, seuraavana vuonna.

Kun oli suhde, loppu ja alku 2004 niin taas Venus Merkurius ja Chiron vitosessa.

Nyt Saturnus, mutta seiska aktiivi ja syksystä sitten tilanne alkaa muuttua.. seiskassa on kumma kyllä ollut jotain melkein 5v putkeen. Liiton hakua ja luovutus.

Se Venus meneekin kolmoseen sitten vasta syksyllä. Matkoja minulle tulee työ ja vapaa-ajan jutuissa kesä heinäkuussa.

Kun asuin Lontoossa pariin otteeseen, oli Chiron kolmosessa, en nyt tsekannut ysiä. Kun visitoin usein Englantia, oli 2 v putkeen kolmonen aktiivi..no joka tapauksessa Jupiter ei ole aikoihin ollut vitosessa eli katsotaan sitä nyt sitten.

Edelleen vaikea uskoa että Saturnus olisi menossa kakkoseen?

(http://www.noaanews.noaa.gov/stories2005/images/sun-soho011905-1919z3.jpg)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 26.03.2007 13:30:10
Ei kun sinne kakkoseenhan se todella tuntuu menevän, onko raskaampia huoneita Sattarilla kuin kakkonen ja vitonen. Häippäisee edes vitosesta syksyllä !  :knuppel2: :knuppel2: :coolsmiley:

No mutta ei syytä murheeseen, hyvinhän tässä pyyhkii, toivon samaa muille.  :D

 :saturnus: :aspect_squ: :aurinko:  :merkurius:

PS Miten ihmeessä sen pitäisi näkyä että seiskassa on syyskuusta asti ollut Pluto ja Venus hyvillä aspekteilla, mm konjunktiota Venukseen ja Aurinkoon?? Jos nyt puhutaan tästä hetkestä, samalla kun Saturnus on vitosessa. Kumoavatko planeetat toisiaan. Kun Saturnus menee kakkoseen, niin seiskaan ja vitoseen se ei kai syksyllä vaikuttane. Tai vaikuttaa vielä 6 kk. Mutta sitten yhtaikaa päällekkäin seiskan  :pluto: :venus:  ja vitosen  :jupiter: :pluto:.

Minulla muuten on kauriissa jotain eli Vertex kolmas huone.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Freyja - 15.04.2007 10:54:38
Juuh, uusi kartta pamahti perjantaina voimaan, luulen tuntevani jo nyt asc skorppari vaikutuksen - vai onko se tuo aurinko...? Ainakin olen tuulettanut suorat sanat jokaiselle elämääni häiritsevälle kaksilahkeiselle  ;D


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: asboo - 16.04.2007 15:01:56
Siis  :o En ole ennen tätä auringonpaluukarttaa tutkinut, mutta nyt päätin yrittää ja kauhealta se näyttää! Mulla on ilmeisesti vielä voimassa tuo 2006/2007 kartta, kun olen syntynyt 20.11. 2.huoneessa on ruuhkaa, siellä  :merkurius: ja yhtymä :jupiter:  :mars:  :venus:  :kuu:  :aurinko: :n kesken. Tälle yhtymälle tekee 11.huoneen saturnus  :leijona: neliötä ja samalla myös kolmelle planeetalle näistä 4.huoneen neptunus  :vesimies: neliötä.  :o

Onneksi on jotain positiivistakin merkkiä, eli peräti neljä  :aspect_tri: MC:lle vaa'assa. Jos pääsis vihdoin vakitöihin?

Ja 5.huoneen uranus tekee kolmiota  :kuu:  :merkurius:  :mars: :lle.

Uh, tähän pitänee vielä perehtyä tarkemmin...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Tähdenvalvoja - 17.04.2007 00:32:02
Eli onko mulla nyt voimassa siis 2007/2008 kartta vaiko edellinen? Olen leijona...Vaakanousua näyttäisi lupaavan, sekä kuu ravussa kympissä.Sain juuri töitä lastenhoidon parista! Mitäs se vaakanousu voisi tuoda tullessaan. Toivon että jotain helpotusta suhdeasioihin ja tasapainoa elämään.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ebenia - 17.04.2007 01:22:10
Eli onko mulla nyt voimassa siis 2007/2008 kartta vaiko edellinen? Olen leijona...Vaakanousua näyttäisi lupaavan, sekä kuu ravussa kympissä.Sain juuri töitä lastenhoidon parista! Mitäs se vaakanousu voisi tuoda tullessaan. Toivon että jotain helpotusta suhdeasioihin ja tasapainoa elämään.

Sinulla on vielä syntymäpäivääsi asti voimassa 2006/2007 kartta ja syntymäpäivänäsi vaihtuu kartta 2007/2008. Tuo 2007/2008 kartta tosin alkaa vaikuttaa jo kolme kk ennen syntymäpäivääsi, pikkuhiljaa voimistuen ja vihdoin sitten astuu voimaan syntymäpäivänäsi, eli kolme kuukautta ennen syntymäpäiviäsi sinulla vaikuttaa sekä edellisvuoden ap-kartta että seuraavan vuoden päällekäin.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 17.04.2007 11:23:56
Heissan!!

Paluiden perusteiden lisäksi näiltä sivuilta löytyy siis lisää tulkintaa... In english

http://www.cafeastrology.com/interpretingsolarreturns4.html
-  :askendentti: merkeissä ja syntymäkartan huoneissa
http://www.cafeastrology.com/solarreturnsunaspects.html
-  :aurinko: aspektit Auringon Paluu -kartalla
http://www.cafeastrology.com/solarreturnmoon.html
-  :kuu: Auringon Paluu -kartalla

Näitä tulkintoja avuksi käyttäen saa paljon sisältöä Auringon Paluu -kartalle.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: asboo - 24.04.2007 22:01:23
Wow  :o Palasin taas tutkailemaan tätä mielenkiintoista ketjua ja yritin noita natal&auringonpaluu yhdistelmiäkin tutkia. Äsken huomasin, että hemmetti, joka kerta kun ap-kartan asc on ollut jousimiehessä niin mä olen muuttanut. No, tässä on jo juolahtanut mieleen taas muuttaa 2007 vuoden lopulla ja ensi vuoden ap-kartassahan on taas se asc joukkari!

Onko joku muu huomannut vastaavaa?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 28.04.2007 07:58:59
Mielenkiintoinen ajatus asbolos ja tutkimisen arvoinen huomio.

Selailin omalla kohdallani "hulluja muuttovuosia",jolloin muutin parhaana vuonna kaksikin kertaa samalla paikkakunnalla ja totesin että kyllä tavalla tai toisella Jousimies/ Jupiter kuvioissa oli. (Minulla on radixilla Jouskari -Nousu)

Noina muutto -vuosina Jupiter oli aina jonkin AP -kartan Akselin tuntumassa, merkillä ei näyttänyt olevan merkitystä. Ja kun lopulta tuo muuttorumba loppui oli AP -kartan IC :aspect_con: :pluto: Jousimiehessä. Tuolloin muutin takaisin lapsuudenkotiini, jossa olen nyt asustanut kohta 10 vuotta.

 :coolsmiley:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 08.05.2007 08:10:56
Kolmen asian vaikutusta odottelen syyskuulle (tai useamman):

2-huoneen Saturnus, vaikeuttaako varojen huonetta vai vakauttaako elintasoa vai miten se tulkitaan
3-huoneen Venus; serkut ja matkailu, no jotain tiedänkin.
4-huoneen Aurinko ja Merkkari, sen jo näenkin
5-huoneen Pluto ja Jupiter sekstiilissä Venukseen ja  :pluto: :aspect_con: :jupiter:
6-huoneen Chiron, yhtaikaa vielä 6 kk isot planeetat yhdistelmänä - miten työkuvio jatkuu, olenko pari kk muissa hommissa jne
8-huoneen Uranus, tuleeko muutto
11-huoneen Mars, kyllä potkua ja tukea suunnitelmiin

 :angel:

12-eli henkisyyden huone tyhjenee. Tuleeko minusta tyhjäpää joka ei halua neuvoa kellekään mitään.  :2funny:

   The card not shown but at the center of the cross, represents the atmosphere surrounding the central issue. Four of Cups (Mixed Happiness): Find a moment of peace and balance. Action is possible and will lead to growth.
   The card visible at the center of the cross represents the obstacle that stands in your way - it may even be something that sounds good but is not actually to your benefit. Justice: Examine your life, weigh things in the balance. A relationship is going badly. Analysis. Take a balanced view.
   The card at the top of the cross represents your goal, or the best you can achieve without a dramatic change of priorities. Daughter of Wands (Radha): Abundance. Joy. Good sense. Culture.
   The card at the bottom of the cross represents the foundation on which the situation is based. Eight of Wands (Swiftness): Definite movement. Progress. A worthy goal. Finding a direction in life. Development of a new love affair.
   The card at the left of the cross represents a passing influence or something to be released. Five of Stones (Material Difficulty): Wintry times. Money troubles. Illness. Isolation.
   The card at the right of the cross represents an approaching influence or something to be embraced. Ace of Wands: Gift of fire. Energy. Optimism. Confidence. Desire. Beginnings.
   The card at the base of the staff represents your role or attitude. Six of Wands (Victory): Triumph. Confidence and firm action will lead to triumph. Inspiration.
   The card second from the bottom of the staff represents your environment and the people you are interacting with. Ace of Stones: Health. Prosperity. Beauty. Good weather.
        The card second from the top of the staff represents your hopes, fears, or an unexpected element that will come into play. Ten of Cups (Success): Successful development, with some effort required.
   The card at the top of the staff represents the ultimate outcome should you continue on this course. Six of Swords (Science): Need for objectivity and honesty.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Lilli - 04.06.2007 17:48:29
Tämä AP-kartta vetelee viimeisiään ja uusi astuu virallisesti voimaan tänään illalla

Lainaus
AP-karttani nousumerkki on tänä vuonna Vaaka ja Vaa´an hallitsija Venus sijaitsee huoneessa 7 Härän merkissä. Eikö vaikuta lemmekkäältä? Venus tekee kuitenkin neliöt MC:llä (Rapu) sijaitseviin :mars::iin ja :kauris::seen, sekä opposition huoneessa 2 sijaitsevaan Jupiteriin.

Aurinko sijaitsee huoneessa 9 tehden neliön Uranukseen huoneessa 6 ja Kuuhun huoneessa 11. AP-kartalta löytyy siis parikin T-ristiä.

No niin, juuri ennen tämän kartan virallista voimaanastumista kamat pistettiin jakoon pitkäaikaisen kumppanin (Oinas)kanssa. Alkukesästä yritettiin vielä sovintoa, mutta suhteen jälkipyykin pesu olikin likaista, tosi likaista. Paljon paljastui salaisuuksia ja valheita, eikä jatkosta ole ollut toiveita. Jotenkin salaisuuksien ja valheiden kanssa askartelu on ollut yleisestikin tämän ensimmäisen puolikkaan voimakas teema. Mikähän tähän voisi AP-kartalla viitata?

Tämän AP-kartan aikana olen tutustunut myös paljon naisiin ja elvyttänyt myös vanhoja tuttavuuksia (Kuu huone 11 + Venus huone 7).

Huoneen 9 Aurinko ei ole ajanut minua ulkomaille eikä korkeakouluopintojen pariin, mutta olen tutustunut ulkomaalaisiin ihmisiin. Joukossa on amerikkalaista, hollantilaista, bosnialaista, serbialaista jne. Ja koska AP-kartta viittaa lemmekkääseen menoon, niin romanssiakin on ollut meneillään nimenomaan ulkomaalaisen miehen kanssa. Tämäkin taitaa olla jo menneen talven lumia. Tämän lisäksi suuri, mutta pettymyksen tuottanut rakkaus 7 vuoden takaa yrittää come backia.

Työsarka on ollut yhtä suurta pettymystä. Tätä en edes jaksa vatvoa tämän enempää.


Tähän ei ole muuta lisättävää kuin että romansseja on ollut vuoden aikana 3, Oinaaseen, Leijonaan ja Kauriiseen, joista viimeksi mainittu pyörii edelleen kuvioissa. AP-kartan Kuu oli Neitsyessä ja osui radixilla yhtymään Pluto-Uranuksen kanssa, ja tämä on voinut olla virittämässä erinäisiä tapahtumia, mitä yllä kuvasin. Lisäksi olen virkistynyt jälleen reinkarnaatiotutkimuksiin, mikä on kovin Plutomaista hommaa.

Uutukaisessa AP-kartassa on nousuna  :jousimies: ja hallitsija  :jupiter: sijaitsee omassa merkissään huoneessa 1. Aurinko on huoneessa 7 ja Kuu Kauriissa huoneessa 2. AP-kartalla kakkoshuone, kuten myös huone 8 ovat hyvin edustettuina, joka viittaisi talousasioiden kanssa hääräämiseen. Syntymäkartalla nuo AP-kartan 2. huoneen planeetat sijoittuvat huoneisiin 7-10, Kuu mm. huoneeseen 7.

Ihmissuhderintamalla voi olla edelleen vipinää, mutta toivottavasti 7. huoneen Aurinko (ja Merkurius) viittaisi myös sopimusten tekemiseen tms. Mie tykkäisin.

AP-Aurinko, Merkurius ja Venus ovat lähes asteentarkasti sijoittuneet samoin kuin radixilla. Mars näyttää tekevän tarkkaa puolipaluuta itseensä nähden Oinaan merkistä.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Taikatalvi - 25.06.2007 19:52:57
Auttakee mua..miten/mistä saan muiden vuosien tai kuukausien paluukarttoja kuin nyt kuluvan jakson jonka saa vaikka astro.comista? Olis kans kiva tutkia menneitä ja kuikuilla tulevaan vaikka tämä vuosikin on aikamoinen..akselit lähes omilla paikoillaan ja  :pluto:  :aspect_con: :askendentti: ja muuta mukavaa :o


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 26.06.2007 06:45:28
www.astro.com 'issa saa minkä tahansa vuoden kartan kun vain vaihtaa sinne vuosiluvun...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Taikatalvi - 26.06.2007 17:13:56
Kiitos Emelia! Sitä jo arvelinkin mutta en hoksannut miten..täytyypä mennä kokeilemaan :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Taikatalvi - 27.06.2007 20:35:11
Huhhuijaa! Kolme iltaa meni aiheen lukemiseen, nyt aivan pyörällä päästäni. Hyvin kyllä elämä piirtyi esiin.. :chiron: :aspect_con: :askendentti: on ollut sairauden vuosi jo kaksi kertaa ja  :uranus: viimeistellyt kituvia suhteita. Nyt kiinnostaisi ensi vuosi jolloin  :rapu: :askendentti: ja :jupiter: ja :venus: DC:llä sekä  :keskitaivas: :aspect_con: :aurinko:,  :kuu:,  :merkurius:,  :chiron:,  :neptunus: ja ehkä nippanappa  :kuunsolmu: vesimiehessä.  :uranus: on 11.huoneen kärjellä. Ja onnenpiste oli AC:lla. Viittiskö joku esittää realistisen kommentin ja tiputtais mua alemmaks näistä pilvilinnoista :smitten:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Lilli - 13.07.2007 17:02:49
Viime vuoden ap-kartta oli minulla varsin lemmekkään näköinen, kartan hallitsijana oli Venus Härässä huoneessa 7. Venus on näköjään tuonut mukanaan romansseja, mutta nyt kun seiskahuoneessa onkin Aurinko, niin eivätpä nämä romanssit enää tyydytäkään. Pitäisi saada ihan oikea ihmissuhde. PÖH.  :tickedoff:

Tähän aikaan viime vuodesta kärvistelin erosotkuissa ja lueskelin Viktor Franklin keskitysleirikokemuksia (siihen voisi ex-avoliittoni loppuvaiheita verrata), eikä uudet suhteet kiinnostaneet tippaakaan. Romanssit tulivat kuitenkin eteen ilman että olisin pistänyt tikkua ristiin niiden takia. Enemmän tai vähemmän karmallisia suhteita kaikki.

Pari päivää sitten yllätin itseni tarttumalla rakkausromaaniin. Tällaista ei ole tapahtunut muistaakseni tämän vuosituhannen puolella. Merkuriuskin on seiskassa, siitäköhän johtunee...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ippuska - 18.07.2007 09:16:11
Tämän vuoden AP on Joulukuussa ja kartta liitteenä, jos joku haluaa tulkata  :coolsmiley:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 18.07.2007 09:21:11
Hieman vaikea saada selvää, mutta kutos ja kymppihuoneiden perusteella sinulla tapahtuu työasioissa. Mitenkähän vaikuttaa Saturnusneliö vitosessa, jos seiskassa toisaalta nuo planeetat hyvin aspektein.. :) suhteet ja liitot.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: nikki - 18.07.2007 23:19:10
ippuska
ka se seppä lennättää siu vetistä leijaas nii että siu polovias heikottaa ja kompassineula pyörii häkkärää..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: nikki - 19.07.2007 11:55:40
 :mars: :rapu: :aspect_tri: :venus: :skorpioni: :aspect_tri: :uranus: :pallas: :kalat: :aspect_opp: :saturnus: :neitsyt:,
leija,jonka lähetät yli vuorten..
 :saturnus: seppä, :aspect_squ: pholus,saturnus takoo rajat,
pakko polvistua,haaste etenemiselle tahi nivelrikko,
 :mars: :aspect_kvi: pholus (teoria miehistä on ja pysyy)
 :pluto: :jupiter: desc. oisko ihmissuhdeakselilla suunnistaminen pikkasen hakusessa?tutkimattomille turuille,kalliolle kailottamaan..

"sä olet vanttera voimapussi,kuin vanha kunnon Jukolan Jussi oot,
vaan mitään tälläistä tilannetta,en ole ottanut huomioon.."

onko se Hietamiestä se
Vieras mies tuli taloon?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ippuska - 19.07.2007 12:01:02
No HUI ja MIELENKIINTOISTA  :o
Kiitos  :smitten:

ps. Tuo Pholushan se aika veitikka taitaapi ollakin  ::) ??? :knuppel2:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ippuska - 19.07.2007 20:17:37
Planeetat ovat osa Luojaa  :angel: ja kaikki vaikuttaa kaikkeen  :)

Joku voi löytää vastauksen AP-kartasta, mutta se vastaus/elämä ON ilman sitä karttaakin, sitä voi vain tutkia sen kartan avulla, ei elää.
Niinkuin maapallon maat, meret ja saaret ym. ovat kartalla, mutta OIKEASTI ne ON  :D


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: nikki - 19.07.2007 21:36:48
kait ne tapahtumat tulevat tarkoituksenmukaisesti,
omat valinnat,tietoiset tai alitajuiset vaikuttavat mitkä niistä mahdollisuuksista toteutuvat,ja siltikin ne ovat tarkoituksenmukaisia,teki niin tai näin,uskosin

ippuska,
ensinnäkin itse  :askendentti: :jousimies::nä "liioittelen" tarinaa,
toisekseen jokainen lähtee tulkitsemaan karttaa omasta intrestistään,
ainakin amatöörinä näin,
elikkä minäkin huomasin ekana oikeesti kartaltasi tuon kuun ysissä ja aattelin heti jotta vaimo siellä toisessa aviossa,koska itellä on tämä hinkuvimma päällä,
joku toinen voisi tuon tulkita muutoksi ulkomaille (jos työtä aattelis niin hoitajaksi Norjaan),voisi vahvastikin olla kodin muutto kauemmaksi,koska siinä on vestakin mukana,
joku vois aatella opiskeluiden ollessa mielessä jotta keskityt palavasti psykologiseen unien tulkintaan,kurssia kurssin perään,
joku vois lykätä sinut jouluksi luostarin rauhaan,
ehkä joku lykkäis hupakon äitinsä rakastuneen italiaanon matkassa Sisiliaan tulivuoren juurelle,
kaikkea tätä  :kuu: :vesta: :kauris: 9 huone,esimerkkinä,
eikä siinä vielä ollut edes aspekteja..
toisaalta tuo leijakin voi hyvinkin kuvata uuden paikan ottamista/saamista yhteisössä,
joku psyykkis-fyysinen hoitomuoto,
vesikolmio tunteitten alueella,sieltä piilosta vaikuttamassa psyyken luurankoon
( :saturnus:)
 :mars: :rapu: vois viitata yksityisyrittäjyyteen,se matriarkka,
eniten tapahtuu alueella missä ap- :aurinko: on,
ja siksipä heitin ääriesimerkkinä tuon nivelrikon,koska tuo pholus on siellä ja miellän sen pakolliseksi polvistumiseksi elämänmuutoksissa,+ ja - molempia,
 :saturnus: luusto,toisaalta rajat nautinnoille( 5 huone  :neitsyt: terveys)
6 huoneessa oleellinen kokemus on kivun hyväksyminen sanotaan,
oli se sitten fyysistä tai henkistä,
"kaiken ruumiin ja sielun terapian käytännölliset taidot ja tiedot ovat 6 huoneen asioita" ehkä tuo heittää sinut oppilaaksi mestarille,hyödyksi yhteisölle,
palvelemaan,
ja
ihan lopuksi
miks hemmetissä minäkin tutkin toteutumatonta aikaa kun tämäkin on vielä yhtä arvoitusta?
saatathan se ollakin sinä siellä tulivuoren juurella just syntymäpäivänäs eikä koko tuo kartta tiijä höykäsen pölläystä!


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ebenia - 22.07.2007 20:23:43
Minulla on tänä vuonna ollut AP-kartalla voimakas 3.huone, mikä on minulle taas hieman "vierasta" aluetta sinällään, että kaksosta ei ole kartalla juurikaan ja kolmoshuoneessa onkin vain Chiron nataalillani. Nyt olenkin oikein oivaltanut 3.huoneen ytimen, olen nimittäin tänä vuonna valmistunut koulusta ja lisäksi olen innostunut kirjoista ja lukemisesta ihan uudella tavalla jälleen, mikä on AIVAN ihanaa, koska olen pitkään pitänyt "lukutaukoa", enkä ole ehtinyt lukemaan mitään. Taivaallista kun saa lukea taas pitkästä aikaa ihania kirjoja. :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 10.08.2007 11:26:29
Ajoittuupa selkeästi tuo <Saturnus kakkonen just syyskuun alkuun, tuli yksi tuplasti isompi lasku kun on hieman viivästystä omissa rahoissa. Pitkällä tähtäimellä, talven yli pääsen vanhoista veloista, onneksi, ja sitten rahani on minun. Mutta kyllä tässä pitää kymmenen kertaa uudestaan asennoitua kaikkeen.

Samalla näyttää vaikuttavan tuo Uranus kasissa, eli muuttomme.

Sitten varmaan kohta näkyy se 5-huone tai 11.

Venus kolmosessa, serkut ja matkailu, liittyykö tähän se että serkut matkailee heh heh? Tai heitä näkee täälläpäin, kappas, se on totta. Kaikki niistä menee ulkomaita kohti tai sieltä tänne, muutamaa maalaisserkkua lukuunottamatta ja ollaan tiiviisti tekemisissä.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 13.08.2007 11:14:38
sorry E, nyt joudut pyytämään muita.

Katsoinpa kartat uusiksi 1995-2012.

Kuinka on mahdollista etten huomannut, että naimisiin menon aikaan 5 huoneessa oli Venus, Kuu ja noususolmu? Vai unohdinko sen vain? Rakkaus, tunteet, tämän elämän suhteet erittäin selkeästi rakkaushuoneessa ! No joo.  :venus: :kuu: :kuunsolmu:

Kodin huoneessa oli silloin tavaraa ja liiton huoneessa Uranus ja Neptunus, eli selkeästi oli rakkauden aika. Uran huoneessa sen sijaan Saturnus ja muistan miten työelämä ei alkanut Englannissa oikein kunnolla. Oli raskasta. Suomessa sain heti työn jossa kävin mm World Trade Centerissa.. nyt on 6 työtodistusta alalta.  :uranus: :neptunus:
 :saturnus:

Mutta hänen energiansa sitten irtosi rinnaltani, ehkä niin oli tarkoitettu. Hääkuvaa katsellessa tulee se tunne (että liityimme hetkeksi yhteen, mutta olen enemmän täynnä valoa kuin hän; kuvassa on buddhalainen munkki mukana siviilivaatteissa).

Myös yhteen muuton aikoihin oli Juno, Uranus, Nept rakkaushuoneessa, mutta liiton puolella Saturnus, ja kun se oli vitosessa vielä seuraavanakin vuonna, tuli ero. Tunnen edelleen olevani kypsempi ihminen kuin hän. Mars ja Neppari 5-huoneessa 90-luvun lopulla eivät tuntuneet missään.  :juno: :uranus: :neptunus:         :mars: :neptunus:

Muuta huomioitavaa, erovuonna oli 12 huone aktiivinen eli kasvu.. samoin v 2001 kun tein erästä henkistä projektia, jonka jätin syystäkin.  :kuu: :venus:

2003-2004 vuoden jutut selittää Chiron seiska, Merc Venus Chiron 5. Uranus 7. Hyvinpä sopeuduin Uranuksen muutoksiin.. asumuseron jälkeinen koti on rakas.
 :chiron:   :venus: :chiron:  :uranus:

2005 ja 2006 on ollut aktiivia ensin minän huoneessa, hyvä sillä olisin riutunut liikaa ajatellen toista. Samoin viime vuodelta en ollut huomoinut Aurinkoa huoneessa 12, no sehän on aika vahva merkki koskien henkisyyttä. Ellei nyt jonkun mielestä huone 9 viittaa enemmän henkisyyteen ja 12 salaisuuksiin. Jupiter tuntunut uran huoneessa viime vuonna. Ihmettelen miksi 2003 oli työn huoneessa paljon, ei ollut kovin tuottoisa vuosi. Tänä vuonna taas työn huoneessa on tapahtunut paljon ja tapahtunee, loma loppumassa.  :aurinko:   :kuu:     :jupiter: 

 :juno: :aurinko: :jupiter: :mars: :merkurius:

Maanantai 13.08.2007

Tällä viikolla Aurinko tekee oppositiota Neptunukselle ja perääntyvä Venus yhtymää Saturnukselle. Alitajuiset oivallukset avaavat tajuntaa ja pakottavat kohtaamaan elämän tarjoamia pettymyksiä, jos olet asettanut odotuksesi liian korkealle. Todellisuuteen ei koskaan ole aihetta pettyä, koska se on aina oikeudenmukainen. Jokainen meistä kohtaa vain sen minkä on itselleen todeksi luonut. Odotus syntyy siitä, että et ole tyytyväinen tähän päivään ja siitä seuraa aina lisää pettymyksiä.

Jousimies

Tämän päivän oudossa ilmapiirissä sinä tunnut olevan ihan kotonasi ja osaat vaistomaisesti toimia kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla. Valitettavasti sinulla ei ole oikeutta helpottaa kaikkien muiden tilannetta, sillä tämä aika on heille kosminen opetustilanne, johon et voi vaikuttaa.


(http://imagesource.allposters.com/images/pic/BEN/AB18260V~English-Tea-Posters.jpg)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: sarese - 13.08.2007 20:00:07
^Soul´s Adventure^

Olen seuraillut kirjoituksiasi ja huomannut, että taidat tietää näistä asioista paljon.  :) EHditkö ja viitsitkö antaa mulle neuvon mistä minun kannattaisi aloittaa oman kartan tulkinta. Tuo lähitulevaisuus kiinnostaa erityisesti. Ja mistä kohtaa kartalta tällaiset asiat löytyy ja miten..?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 14.08.2007 09:19:25
Ardith - joo, vanhat velat pois (syntyivät aika riitaisassa tilanteessa aiemmassa elämänvaiheessa) ja sitten rahani ovat minun.. parempi näin. Rahaahan saa aina kasaan tienaamalla. Samalla mietin jo siis matkat ens vuoden loppuun asti. Toisaalta Saturnus "vakiinnuttaa liiketoimintaa" ja senkin näen.

Eikös lähinnä Juppari tai Uranus kasissa toisi perintöä. Tärkeää olisi nyt että tuo 5 huone helpottaisi ja siltä tuntuu. Ei koko ajan sairaaloita ja isukki, joka ei kommentoi lapsensa asioihin vaan huitelee.  :knuppel2: Huomaan että Jupiter retro on vaikuttanut erääseen työasiaan ja nyt kun se oikenee, varmaan helpottaa, ainakin lakiasia helpotti jo.  ::)

Miksi tuntuu että koko ajan toteutan radix karttaa.. Saturnus vitonen, neljä planeettaa kakkosessa (no kuluvana vuonna kutosessa AP) ja Jupiter 10.. se oli 2006 AP. Nyt on tulossa AP kartalle vaihtelua juuri 2 - 8 huoneisiin verrattuna synt karttaan.

s, tuossa on tuollainen linkki.. pitää lähteä alkeista ja opetella mitä mikäkin planeetta, aspekti, transiitti merkitsee ja huoneet. Siihen menee hieman aikaa. Mene Extended chart selection ja Solar return chart. Ja laita ruutuun viimeisin synttärisi. Lue ketju ja katso neuvot..

http://www.astro.com/horoscopes

(http://tbn0.google.com/images?q=tbn:yPiRgOjy5_pVcM:http://www.blueseafilmfestival.com/media/BSFF_BH_2007.jpg)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 14.08.2007 17:21:28
Moro!

Kuluvan vuoden kartalla 2006/2007 joka edelleen vaikuttaa marraskuun lopulle saakka on ollut 10. huoneen asiat korostuneesti esillä; siellä ovat köllötelleet ja köllöttelevät  :leijona:  :saturnus: :aspect_con: :venus: :merkurius: ja   :aurinko:  :neitsyt: .

Nyt kun on jo jonkin verran perspektiiviä taaksepäin katsoa, voin sanoa että tuo  :saturnus: ja  :venus: liitto merkitsi lähinnä tämän vuoden aikana sitä, että taloudellinen tilanne pysyi enemmän tai vähemmän vakaana. Vaikka työpaikat ovat vaihdelleet, on tili tullut säännöllisesti silti. Lisäksi olen nyt aloittanut vuorotyön, joten lisiä tulee aina välillä, mutta töitäkin täytyy sitten niiden eteen tehdä. Lisäksi  on ollut :jupiter: 2. huoneessa 8 asteen päässä radix - :keskitaivas: :ta.

 :kuu: sijaitsi 11. huoneessa 0 astetta  :vaaka: , eikä kuluvana vuonna todellakaan ollut minkäänlaista värähtelyä rakkausrintamalla. Kaikki energia on keskittynyt työelämään ja ihmissuhteetkin muotoutuneet työkaverien mukaan... Kun lisäksi  :keskitaivas: on ollut 29 astetta 2' :rapu: ei ole ollut ihmekään että olen viihtynyt hyvin töissä.

3. huoneen  :pluto:  :aspect_con: radix - :askendentti: on saanut monet ihmissuhteet päättymään minun puoleltani. Olen käyttänyt sanaista arkkuani tiuhaan tahtiin ja harkiten, Aurinkoni hallitsija  :merkurius:  :aspect_opp: :pluto: (orbi 9 astetta).

Seuraavaan synttäriin on vielä reilut viikko ja uusi AP -kartta on alkanut vaikuttamaan jo kolmisen kuukautta sitten...

(http://skins.hotbar.com/skins/mailskins/em/110103/110103_birthday_cake_prv.gif)

2007/2008 -kartalla  :aurinko: :aspect_con: :saturnus: 8. huoneessa eli tuo huone on korostunut kartalla, kasissa samoin myös  :venus:  :vertex:  :merkurius: (viimeinen tietenkin).  :aurinko: :neitsyt:  ja  :saturnus:  :leijona: välinen orbi on vain reilut 2 astetta.  :saturnus: nippa nappa  :leijona: puolella 29 astetta 6' .

Toisaalta 8. huoneen vastakkaisella puolella 2. huoneessa ovat sitten  :kuu:  :neptunus:  :uranus: :chiron:  :pallas: ja  :kuunsolmu: .  :kuu:  :aspect_con:  :chiron:  :vesimies: (orbi 3 astetta) -  :kuu: on lisäksi vain 2 asteen päässä Anti - :vertex: :stä  :o . Merkinneekö sydämen haavojen parantumista?

5. huoneessa on ainoastaan Ceres  :aspect_con: radixin - :juno: :aspect_con: IC :n :saturnus: kanssa. No biologinen -kello kyllä raksuttaa aika lujaa...

Akselit ovat samoissa merkeissä, kuin radixilla, mutta eivät lähellekään samoissa asteissa.

Nouseva taivaankappale on  :jupiter: , josta jostain luin että se liittynee taloudellisiin asioihin - no mihinkäs muuhun kun kerran kartalla 2. ja 8 huoneiden asiat ovat tapetilla muutenkin. Näinä pätkätyön aikoina on raha-asiat pinnalla muutenkin.

Kun  :jupiter: on sekä AP -kartan että radixin  :askendentti: :n hallitsija on se kartalla myös muutenkin hallitsevassa asemassa aspektoiden sekä  :aurinko: että  :kuu: , samoin tekevät myös  :mars: ja Akselit.

 :vesta: :aspect_con: :askendentti: :aspect_con: :jupiter:  :jousimies: :aspect_opp:  :mars:  :aspect_con: DC :kaksoset:  muodostaa moninkertaisen T -ristin 2. huoneen :uranus:  :kalat: :n kanssa.

AP -DC  :aspect_con: :mars: radixin 5. huoneessa... ?
(http://www.love-board.info/board/images/deep-love/smilies/smilie046.gif)

Radixin huoneisiin nähden tapetilla ovat 7. , 8. , 1., 2. , 11. ,5. sekä 9. ja 3. huoneen asiat. AP - :askendentti: kärki sijaitsee keskellä radixin 11. huonetta ja sen vastapäätä AP -DC puolestaan radixin 5. huoneen keskellä. Nostanee vihdoin nautinnolliset asiat taas pintaan elämässä  ;) .. 2. huone kattaa osan radixin  1. ja
2. huoneesta - 8. huone puolestaan radixin 7. ja 8. huoneet. Sitten vielä AP - :keskitaivas: on 9. huoneen alussa ja sitä vastapäätä IC radixin 3. huoneen alussa.


Odotan ainakin tunnelmiltaan erilaista vuotta...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 14.08.2007 17:58:09
Ai niin... Ja jos vielä ymppäisi tuohon tuon progressiivisen teeman... Niin ihmissuhderintamalle tuo näyttäisi kallistuvan.

Progressiivisella kartalla on massiivinen keskittymä 7. huoneessa, onhan huonekin suuri kattaen merkit  :neitsyt: :vaaka: :skorpioni: ja siellä ovat melkein kaikki taivaankappaleet. Vastapäätä 1. huoneessa ovat sitten PF  :kalat:  :chiron:  :aspect_con: Eris  :oinas: Ceres ja  :saturnus:  :harka:.  :neptunus: luuraa yksin prog. 8. huoneessa.

Progressiivinen  :kuu:  :aspect_con: radix - :jupiter:  :aspect_con: AP - :keskitaivas: .

AP -kartan  :aurinko: :aspect_con: :saturnus: korostaa entisestään yhtymä prog. Deskendenttiin.

(http://www.addis-welt.de/smilie/smilie/schild/inq.gif)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 16.08.2007 13:43:36
Emelia, mitenkäs sinullakin työkeskeistä tänä vuonna, suhdekeskeistä ens vuonna?
  :)

Heh, taitaa olla toiveajattelua tuo suhdekeskeisyys, sillä kovasti pitäisi kehittyä ja itseään kehittää ilmeisesti ensi vuonna...  :buck2:

Huomattuani tuon T -ristin ja katsottuani karttaa tarkemmin löysin jopa kaksi T -ristiä 2007/2008 AP -kartalta.

 :merkurius:  :aspect_opp: :uranus:  :aspect_squ:  :mars: ja  :jupiter:
 :jupiter:  :aspect_opp:  :mars:  :aspect_squ:  :aurinko:  :aspect_con: :saturnus: ja  :uranus:

Kun  :merkurius: hallitsee  :aurinko: ja  :jupiter:  :askendentti: ja jälkimmäinen on lisäksi AP -kartalla  :aspect_con: :askendentti: ... hmm...

Radixilla on myös useampi T - risti joissa osallisina ovat
radix :aurinko: yhtymässä :mars: ja  Lilith vastapäätä :kuunsolmu: joka neliöi :neptunus: ja  :keskitaivas: oppositiota   :saturnus:
sekä  :uranus:  :aspect_opp:  :chiron:  :aspect_squ:  :kuu:


Kun radixilta löytyy myös kaksi kolmiota eli pikku  -kolmio, jossa osallisina ovat  :aurinko:  :aspect_sex:  :kuu: ja  :jupiter: /  :jupiter: :aspect_tri:  :kuu:
ja mahdollisuuksien kolmio :merkurius: :aspect_con: :pluto:  :aspect_tri: :saturnus:  :aspect_opp: :neptunus: /  :merkurius: :aspect_con: :pluto:  :aspect_sex:  :neptunus:

Lisäksi AP -  :saturnus:  :aspect_squ: radix - :saturnus:

Yhteisiä tekijöitä on siis runsaasti, kun prog.  :askendentti:  :aspect_con: radixin  :kuunsolmu: , prog.  :keskitaivas:  :aspect_con: radix  :askendentti: ja prog. DC  :aspect_con:  :aurinko:

Ja tästä sekasotkusta pitäisi löytää jonkinlainen langanpää, että tietäisi mitä transiitteja alkaisi tarkkailemaan...
(http://bestsmileys.com/movingeyes/6.gif)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 18.08.2007 11:53:23
siis 2007 ja 2008 ja 2009 sama Proge, mikä vaikuttaa hieman hassulta.  ::)

Sepäs olisikin mukavaa, että ottaisimme nopeasti opiksemme kaiken sen mitä opimme ja mitä meille opetetaan, sillä sitähän Progressiivinen kartta meille kertoo :)

Mutta muuttuuhan se kartta, tosin hitaasti... Akselit liikkuvat ja Huoneiden rajat liikkuvat ja Aurinko liikkuu kartalla eteenpäin vähintään 1-1,5 astetta / vuosi , joten muuttuvathan aspektitkin toisiinsa nähden.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 20.08.2007 17:21:18
Muuten kun Venus seiskassa AP kartalla tekee konjunktiota Auringolle joka on kutosessa (niinkuin 3 muuta planeettaa), tarkoittaako se pikemminkin että työasiat, luovuus rullaa=on mielessä enemmän, inspaa, toimii, kehittyy  kuin että joku muu?

 :merkurius: :venus: :mars: :aurinko: :juno:

Kun Aurinko oli vitosessa aikoja sitten ja Venuksen konjunktio, se johti vuosien suhteeseen.  :-* Tosin seiska on liittojen huone - työliiton?

Tapasin taas korkeassa asemassa olevan virkahenkilön ja voisin itse olla samassa asemassa. Harvemmin tunnen ketään itseäni paremmaksi. Eli kumma, miten uraan tuntuu voivan vaikuttaa kyllä.. useallakin eri suunnalla ja tavalla ja koulutuksella (6, 10, 11) mutta 5 huone aiheuttanut ihan turhaa päänvaivaa. TAI sitten vain olen pitänyt sitä päänvaivana. Olis kai vaan pitänyt hoitaa yksinäinen taistelu kiihtymättä. Lopputulos olisi sama?

 :neptunus: :juno: :mars:

Venus 3, alkaa vaikuttaa su, kai se on mentävä Pariisiin ens vuonna. 8 huone Uranus, tosiaan olen jo sopeutunut ajatukseen..

 :venus: :uranus:

Viimeksi kun olin kauan itsekseni ja halusinkin olla, ilman mitään, oli AP kartan seiska tyhjä kauan (ero alkoi niin että  :saturnus: ensin seiskassa, sitten vitosessa neliöi Merkkaria eli älysi erota), mutta vitosessa Mars, eräänä vuonna ikäänkuin ilman mitään aspekteja. Mitähän se merkkaa? Siis dienstissa ei merkitty yhtään aspektia Marsille vitosessa. Aktiviteetti oli taas silloin ihan muualla, henkisessä projektissa. Kuu Saturnus Jupiter olivat yhdessätoista. Sitten tuli Mars neliö Venus ja sehän ei välttämättä merkkaa mitään.. toimintaa asiassa. Kun jotain alkoi tapahtua, niin ensin 7-huoneen puolella, sitten vasta vitosessa, vuonna jossa kaksi suhdetta.

Eli Jupiter ja noususolmu vaikuttivat kyllä heti. Minulla on seiskassa 7v putkeen jotain, tulevana vuonna noususolmu. Kun taas 5:  :jupiter: .Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 01.09.2007 16:27:08
Olen tässä omia Auringon Paluu -karttoja tutkaillessa miettinyt miten mahtaa todella vaikuttaa tuo että näillä meidän leveys- ja pituusasteilla  :aurinko: ei siirrykään automaattisesti järjestyksessä huoneesta toiseen.. ei ainakaan siinä järjestyksessä kuin Mary Fortier Shea'n mukaan.

Esimerkiksi oma karttani:

Mary Fortier Shea'n mukaan tämän vuoden 8. huoneen  :aurinko: pääteemat ovat muutos, akuutti käsityskyky- psykologinen/intuitiivinen - ja valtakysymykset (moraali, raha,rakkaus).
Viime vuonna olisi pitänyt kyseenalaistaa sääntöjä ja pohtia tavoitteita ( :aurinko: 11. huoneessa), jotta muutos olisi mahdollinen ja tämän vuoden teemaan olisi tullut kerättyä pääomaa.

Kuitenkin viime vuonna  :aurinko: oli 10. huoneessa (sen aivan lopussa) ja teemat olivat uravalinnat ja menestys, maine, kohtalon polun valinnat, asiat liittyen viranomaisiin ja itsensä työllistäminen. Sen vuoden haaste oli M.F.S:n mukaan onnistuneet taktikoinnit työssä kohti yhteistyötä, kumppanuutta ja empatiaa. Ja ne olisikin ollut hyvät eväät, jos  :aurinko: olisi siirtynyt 7. huoneeseen.

Miten siis vaikuttaa, kun tänä vuonna AP  :aurinko: on 8. huoneessa ja on sinne siirtynytkin 10. huoneesta, eikä 11. huoneesta, kuten voisi olettaa?

Koko viime AP -vuoden olen astrologisesti kerännyt eväitä ja kokemuksia siirtyäkseni seuraavalle tasolle, mutta nuo eväät eivät olekaan niitä mitä tarvitsisin tämän vuoden aikana?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 01.09.2007 19:34:31
Olen nyt kirjoitellut näitä paluu kartta -juttuja tuonne omaan blogiini, lähinnä 2007/2008 Auringon Paluutani. Siellä voi käydä vilkaisemassa, jos kiinnostaa.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 02.09.2007 16:30:04
Venuksen tulkinta AP -kartalla
Avain ihmissuhteiden ja taloudellisen tilanteen ymmärtämiseen AP –vuonna. Monesti nämä kaksi aluetta kulkevat käsi kädessä; taloudellisella turvallisuudella on tapana olla yhdessä turvallisten ihmissuhteiden kanssa, kun taas taloudelliset hankaluudet ovat todennäköisempiä ihmissuhteiden ollessa kireitä. Vaikka tämä korrelaatio on yleinen, ei se ole sääntö, ja tulkinnat talouden ja ihmissuhteiden asioissa tulee aina tehdä erikseen. Tarkasteltaessa Venusta kartalla, arvioi Venus kahdesti, ensin huomioiden ihmissuhteiden tekijät kartalla ja sitten rahaan liittyvien tekijöiden valossa. Näin saat selville selkeän kuvan huomioitavista alueista.

Venus myös ilmentää tarvetta mielihyvään ja antaa tietoa mitä on ollut ennen sen nykyistä Huone sijaintia. Jos kuluvana vuonna Venus on Huoneessa joka edellisenä vuonna oli konfliktien alue, Venus ilmentää parempia oloja liittyen tähän Huoneeseen  ja voi viitata parantumisprosessia.

Esim. M. F. Shealla ensimmäisenä kirjoitus vuonna Saturnus, Mars, Uranus ja Neptunus luovuuden 5. huoneessa. Kirjoittaminen  oli työläs prosessi vaatien aikaa, vaivaa ja editointia. Kappaleiden valmistuminen kesti kuukausia. Mutta jatkoin kirjoittamista ja sain avuliaita neuvoja kustannustoimittajilta, kirjailijoilta ja ystäviltä. Seuraavana vuonna Venus ja Merkurius olivat yhtymässä AP –kartan 5. Huoneessa. Silloin koko kirjoitusprosessi oli paljon helpompaa, mutta vain edellisen vuoden raskaan työn ansiosta. Etuudet ja hyödyt yleensä seuraavat kovan työn jälkeen. Venuksen sijainti AP –kartalla ikävän aseman jälkeen voi ilmentää suurta palkkiota. Tietoisuutesi tästä voi rohkaista sinua työskentelemään ongelmallisemmilla alueilla kun voit nähdä palkkiot seuraavana vuonna.

Ihmissuhteet
Venus, sen huone, näyttää mitkä ihmissuhteet tulevat olemaan tärkeitä vuoden aikana. Esim. Venus 3. Huoneessa voi ilmentää suhteita naapureihin ja yhteisöön kuuluminen painottuu. 6. Huoneen Venus; miellyttäviä oloja toimistossa ja hyvät suhteet työtovereihin ovat tärkeitä. Mutta ihmissuhteiden tulkinta niin kuin ne näyttäytyvät AP –kartalla sisältää paljon muutakin kuin Venuksen Huonesijainnin ymmärtämistä. Katso 5. Ja 7. Huoneita, erityisesti jos olet kiinnostunut rakkaussuhteista. Mitä enemmän taivaankappaleita näissä huoneissa on , erityisesti 7. Huoneessa, sitä suurempi on tarve kahden väliseen yhteyteen. Yleisesti 5. Huone osoittaa seksuaaliset suhteet, kun 7. Huone ilmentää suurempaa sitoutumista (ei välttämättä avioliittoa). Neliöt 5. Ja 7. Huoneen välillä toistuvasti osoittavat suhdetta jossa kumppanukset eivät ole samaa mieltä avioitumisesta, tai ehkäpä toinen on jo sitoutunut. Luvattomat tai salaiset suhteet ovat todennäköisempiä kun Venus ja/tai Kuu on yhdessä Pluton kanssa 12. Huoneessa. Muut tekijät, jotka tulee ottaa huomioon  arvioidessasi ja tulkitessasi ihmissuhteita ovat: Venukseen kohdistuvat aspektit, mistä huoneista ne tulevat, AP –kartan taivaankappaleiden sijoittuminen itäiseen tai läntiseen kartan puoliskoon (viitaten itsenäisyyden tai yhteistyön tarpeeseen); Kuun Merkki ja sijainti; kaikki 4. Huoneeseen sijoittuvat taivaankappaleet (ilmentäen tunteellisia tarpeita); sekä Vaa’an huonesijainti ja kaikki taivaankappaleet Vaa’assa. Kaikki nämä tekijät tulee ottaa huomioon yhdessä Venuksen kanssa tulkittaessa ihmissuhteita AP –kartalla.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 02.09.2007 19:31:15
Venus ja raha-asiat
 :venus: liittyy myös rahaan ja talouteen, ja sitä voidaan käyttää arvioitaessa näitä olosuhteita tulevana AP –vuonna. Venuksen Huonesijainti voi ilmentää kuinka tulet todennäköisesti hankkimaan tulosi. Tämä on joskus totta, muttei aina. 9. Huoneen Venus viittaa opettamisen palkkaan, mutta jos et opeta, painopiste on uskomuksissasi liittyen ihmissuhteisiin. Älä venytä taloudellista tulkintaa Venuksen Huonesijaintiin. Jos Huonesijainti soveltuu tulkintaa, tilanne on ilmeinen. Jos Huonesijainti ei tunnu soveltuvan talouteen erityisesti, Venus on liittyy ihmissuhteiden tilanteisiin vuoden aikana.

Taloudessa on luultavasti tärkeintä katsoa taivaankappaleiden sijoittuminen 2. ,6.,10. Ja 11. Huoneessa,. Erityisesti jos olet kiinnostunut kuinka paljon voit ansaita työtä tekemällä. 2. Huone on ensisijaisesti rahan huone, mutta myös antaa viitteitä kulutustottumuksista. Mikä tahansa taivaankappale 2. Huoneessa voi heijastaa palkkaasi ja/tai kulutustottumuksiasi ( riippumatta paljonko ansaitset); on aina mahdollista kuluttaa enemmän kuin tienaa tai tienata enemmän kuin kuluttaa.

 :pluto: tai  :saturnus: 2. Huoneessa näyttää osoittavat suurinta taloudellista muutosta. Pluto on joskus liitettytyöttömyyteen ja tulojen menetykseen. Se voidaan nähdä niiden ihmisten kartoilta, jotka vapaaehtoisesti lopettavat työnsä tai ottavat palkanalennuksen. Kulutustottumukset muuttuvat joko mukautuen tulojen menetykseen tai avaten säästötilin. Voit leikata tarpeettomat menot ja säätää budjettiasi tänä aikana. Tiukat budjetit ovat tavallisia kun Pluto tai Saturnus on 2. Huoneessa.

Ihmiset joilla on  :saturnus: 2. Huoneessa ovat yleensä alipalkattuja, mutta pitävät kiinni työpaikoistaan koska työ tuottaa heille epämaterialistista iloa ja tyydytystä. Perinnöistä, oikeudellisista päätöksistä ja avioeroista tulevat taloudelliset järjestelyt tulevat luultavasti viivästymään vuoden lopulle, ellei niiden arvo alene tai tr. Saturnus  siirry 2. Huoneesta pois. Tämä tapahtuu myös kun Saturnus on 8. Huoneessa myös. He joilla Saturnus on 2. Huoneessa AP –kartalla ovat tavallisesti säästäjiä. Usein he harkitsevat tekevänsä suuren hankinnan tulevaisuudessa, joten he budjetoivat tulonsa ja elävät vähemmällä jotta heillä olisi tarvittava määrä rahaa toteuttaa ostos.

 :neptunus: 2. Huoneessa rahallista epävarmuutta. Tilanne on enemminkin taloudellisen turvallisuuden puute, kuin rahan todellinen puute tai tarve. Voit olla itsesi työllistävä, työskennellä tulospalkkauksella tai odottaa ylennystä tai saada potkut vuoden aikana. Painotus on epävarmuus ja se kestää suurimman osan vuotta. Kädestä suuhun eläminen on yleistä. Muutoksia ei todennäköisesti tapahdu ennekuin uusi AP –kartta astuu voimaan.

 :uranus: 2. Huoneessa osoittaa epävakaita tuloja ja kulutustottumuksia. Heräteostokset voivat olla ongelma. On palkallisia huippuja ja ahdinkoja  tai suuria kuluja. Jälleen voit olla itsesi työllistävä tai työskennellä tulospalkkauksella. Jippo on kuinka säilöä rahaa pahan päivän varalle. Taloudellinen nousukausi on yhtä todennäköinen kuin taloudelliset ongelmat. Uranus on usein yhteydessä työnsuhteen katkeamiseen palkkauksen katkeamisena esim. äitiysloman ajaksi.

 :mars: 2. Huoneessa vihjaa että mitä enemmän touhuat, sitä enemmän ansaitset. Tämä on erityisen sopivaa niille, jotka työllistävät itse itsensä  tai työskentelevät tulospalkkauksella. Mitä enemmän energiaa sijoitat työhön, sitä korkeampi on palkka. Päinvastainen on myös mahdollista ja yleistä heillä, jotka ottavat palkanalennuksen, tai alkavat työskennellä osa-aikaisesti.

Eräs taloudellisten rajoitusten indikaattori, itsessään tai ei , on "sieppaus". (Esimerkiksi radix 5. Huoneen kärki on AP –kartan 1. Huoneessa ja radixin 6. Huoneen kärki AP –kartan 3. Huoneessa, jolloin AP –kartan 2. Huone on siepattu radixin 5. Huoneen sisälle.  Tai radixin huoneenkärjet osuvat AP –kartan huoneen sisälle; esim. radixin 8. Ja 9. Huoneen kärjet ovat AP –kartan 12. Huoneen sisällä.)
Sieppaus 2. Ja 8. Huoneessa ja/tai sieppaus Härässä missä tahansa AP –kartalla voi osoittaa puutetta tai varoja tai tiukkaa budjettia. Jos kartalla ovat 2./8. Huone ovat sieppauksen kohteina tai tekijöinä, radixilla tai AP –kartalla voi ilmetä myös rajoituksia taloudessa.

6. huone on työn huone ja heijastaa ihmissuhteita työssä ja päivittäisiä työolosuhteita ja –aikatauluja. Taivaankappaleet 6. Huoneessa jotka aspektoivat Venusta tai 2. Huoneen taivaankappaleita ilmentävät että tuloihisi voi vaikuttaa sairaus, työkaveruussuhteet, työympäristö tai tuoton jakaminen. Kaikkien työntekijöiden välinen sopu ja omistautuminen vetämään yhtä köyttä voi nostattaa taloudellista korvaustasi.

10. huone on uran huone ja läheisesti liittyy liikkeisiin uralla, liike-elämän maineeseen ja toimintaan viranomaisten kanssa. Taivaankappaleet tässä huoneessa voivat vihjata ylennyksiä ilman palkankorotusta, mitään ei taata. Taivaankappaleet 10. Huoneessa jotka aspektoivat Venusta tai 2. Huoneen taivaankappaleita voivat näyttää kaupallisia keinoja jotka joko kasvattavat energiaasi ansaita tai heikentävät tehokkuuttasi. Kykysi miellyttää ylempää henkilöstöä tai vastata yhtiön tavoitteisiin voi kasvattaa tai vähentää mahdollisuuksiasi taloudellisiin saavutuksiin. Yrittäjillä maine ja kyky miellyttää asiakkaita vaikuttaa tuloihin. Kaikenlaiset liikkeet uralla todennäköisesti aiheuttavat taloudellisia jälkimaininkeja.

11. Huone on ylennysten ja urasta ansaitun rahan huone (2. Huone 10. Huoneesta). Taivaankappale tässä huoneessa voi lisätä tai vähentää todennäköisyyttä ylennykseen tai palkannousuun. Tähän huoneeseen liittyvät tavoitteet, ja pitkän tähtäimen tavoitteet tukevat tai eivät tue nykyistä taloudellista asemaa.

Riippumatta Huonesijainnista lukuisat kovat aspektit Venukseen voivat vihjata monimutkaisia taloudellisia olosuhteita. Sinulla voi olla hankaluuksia saada rahaa tai suuret menot voivat viedä varat mennessään. Tiukat budjetit, joko todellisen varojen puutteen tai itse asetettujen rajoitusten vuoksi näkyvät yleisesti, Venus tekee neliöitä 2. Huoneen taivaankappaleisiin.

Monesti aspektoivan taivaankappaleen Huonesijainti on erittäin informatiivinen ja merkityksellinen , jotta taloudellista kuvaa ymmärrettäisiin. Esim. Saturnus 1. Huoneessa neliössä Venukseen 10. Huoneessa voi ilmentää että persoonallinen piirre (1. Huone) voi estää mahdollisuuden suurempaan menestykseen uralla (10. Huone ). Epävarmuus on yleistä tässä tilanteessa. Negatiivisesti yksilö voi haluta ylennystä, mutta raskaat ammatilliset velvollisuudet tekevät uralla menestymiseen keskittymisestä hyvin vaikeaa. Huolimatta sekavista tunteista liittyen tähän Venus- Saturnus sijaintiin, on aina mahdollista että yksilö voi oppia kehittämään tarvittavaa kurinalaisuutta ja organisointikykyä  tukeakseen ammatillista kunnianhimoa.

Esimerkki: Saturnus 2. Huoneessa neliössä 11. Huoneen Venukseen voi ilmentää palkan leikkauksia tai huonoa palkkaa. Yksilön  alhainen omanarvontunne voi mahdollistaa että ihminen hyväksyy tilanteen tällaisena. Henkilön tarvitsee tajuta lahjojensa ja palvelustensa arvo. Samainen AP –kartan sijainti voi ilmentää henkilöä joka budjetoi tulonsa hyvin tarkkaan, jotta sopeutetut säästöt voidaan käyttää pitkäaikaiseen kalliiseen tavoitteeseen. Molemmissa tapauksissa aspektoivan taivaankappaleen sijoittuminen on suoraan yhteydessä yksilön taloudellisen tilanteen tulkintaan.

Raskaan aspektin tyyppi, joka vaikuttaa Venukseen voi alleviivata taloudellisen jännitteen alkuperää. Oppositiot Venukseen osoittavat kahta tai useampaa erillistä ja erityistä rahallista tavoitetta. Sinulla voi olla enemmän kuin yksi tapa kuluttaa, eikä riittävästi rahaa liikutella. Monesti kiistelet toisen ihmisen kanssa kuinka rahoja tulisi käyttää, jakaa tai ansaita. Voit kiistellä puolisosi kanssa laskuista, mennä oikeuteen ex –puolisosi elatusmaksuista tai lääkärisi hoitovirheestä, kirjoittaa puolison lapset ulos testamentista tai julistautua konkurssiin ja jättää velat maksamatta. Nämä ovat äärimmäisiä esimerkkejä rahallisista konflikteista, mutta näkyvät joskus Venuksen oppositioiden  ja raskaan 2. / 8. Huoneen  akselin myötävaikutuksessa. Rakentavasti työskennelläksesi tämän aspektin kanssa neuvottele taloudellisia päätöksiä jotka tyydyttävät kaikkia asianosaisia ja kohtaa velvollisuutesi huolimatta keinojen rajallisuudesta.

Neliöt viittaavat jännitteisiin jotka vaikuttavat voimiisi ansaita. Voit olla kykenemätön tai haluton sovittamaan kulutustottumuksia käytössä oleviin varoihin. Yhtymät ilmentävät rajoituksia, jotka ovat itse asetettuja tai tulosta tekemistäsi toisista valinnoista. Esimerkiksi yksilöllä, jolla oli Venus-Saturnus yhtymä AP –kartalla kolmena erillisenä vuonna, oli kolme erillistä taloudellista ongelmaa liittyen hänen kykyynsä ansaita rahaa. Ensimmäisenä vuonna hän ei voinut työskennellä koska oli päätoimisesti työharjoittelussa, joka oli hänen opiskeluidensa vaatimuksena. Toisen vuoden aikana hän muutti vieraaseen maahan missä hän ei voinut työskennellä kielimuurin vuoksi. Kun hän lopulta palasi kotiin, hän aloitti työt mutta matalalla palkalla.

On tärkeää muistaa että tiedon kokonaisuus luo tulkinnan, eikä yksi yksittäinen tekijä yksinään. Saadaksesi lisää tietoa tulkitse koko AP –kartta ja yhdistä se nykyiseen taloudelliseen tilanteeseesi.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 03.09.2007 13:00:31
Saturnuksen siirtyminen kakkoseen AP kartalla iskee heti kunnolla päin naamaa. Laskelmia laskelmien perään ja kuitenkin jonnekin katosi eräs rahasumma (sen jälkeen tilanne vakiintuu kohtuullisesti). No paiskottava töitä tää viikko, vaikka kotona ei firmassa. Sitten seur. vuosina  :saturnus:  menee 11, 9, 6, 4.. huoneisiin.. Talvella tosiaan pitänee maksaa eräs juttu, mutta keväästä rahat ovat omiani. Onneksi kuitenkin ympärillä on joustovaraa--No jos se näin selvästi tuntuu, sitten varmaan ne mukavammatkin planeetat huoneet 3 4 5 6 7 8 11.. ei kun lenkille!

**Esim. Venus 3. Huoneessa voi ilmentää suhteita naapureihin ja yhteisöön kuuluminen painottuu.


Noin, ja Pluto sekä Juppari vitosessa tekevät sekstiiliä Venukselle.. Venus on vanhalla AP kartalla vielä puoli vuotta seiskassa, mutta enpä ole huomannut mitään sen kummempaa, paitsi se yhtymä Aurinko / työliitto. Sen sijaan tajusin että on olemassa henkilöitä, joiden kanssa yhteiskartalla meillä olisi Venus conj Aurinko! hm! Sitä ei ole tainnut olla ennen.

Katso 5. Ja 7. Huoneita, erityisesti jos olet kiinnostunut rakkaussuhteista. Mitä enemmän taivaankappaleita näissä huoneissa on , erityisesti 7. Huoneessa


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: asboo - 04.09.2007 14:37:22
Jahas, tuo vuoden 2007-2008 kartta alkaa jo vaikuttaa, joten kävin tutkimaan sitä pintapuolisesti.
Edellisen vuoden ruuhka 2.huoneessa  :aurinko: :kuu: :merkurius: :venus: :mars: :jupiter: EI tuonut rahatilanteeseen mitään lisää. Liekö syynä, että 11.huoneen saturnus teki lähes näille kaikille neliötä. Sen sijaan suhde luontoon ja härkä-rakkaaseen syveni. Kaktustarhani kasvoi ja kukoisti kauniisti  :)

UUSI kartta näyttää jotenkin paremmalta, kun on planeetat heittäytyneet leveäksi kartalle, eikä yhteen huoneeseen tule kuin korkeintaan kaksi planeettaa.
 :askendentti: on  :jousimies:
Sen hallitsija jupiter on 1.huoneessa yhtymässä plutoon.
 :aurinko:  :aspect_con:  :askendentti:...
 :aurinko: huoneessa 12.

Ja Emelian kirjoituksen innostamana tutkailin myös venusta, joka on huoneessa 9 yhtymässä  :keskitaivas: hen! Joten jotenkin liittyy ammattiin kenties ja opettamiseen.
Natal karttani 6.huoneen venus+pluto yhtymä yhteiskartalla yhtyy  ;D tähän AP kartan venukseen.

Ja ensi vuoden alkuun on tulossa muutto ja työpaikan vaihto. Joukkari asc puoltaa tätä samoin kai venus mc:llä. "Muutto rakkauden perään" pakottaa työpaikan vaihtoon?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta -Pluto ja Solmujen Akseli
Kirjoitti: Emelia - 03.10.2007 19:43:01
Lueskelin viikonloppuna Jeff Greenin opusta Pluto: Evolutionary Journey of the soul ja löysin sieltä muutaman mielenkiintoisen kohdan...

"
AP -kartta ja Pluto

AP -kartalla Pluton  :pluto: huonesijainti ja aspektit joita muut taivaankappaleet siihen tekevät vastaavat perustavanlaatuisia asioita ja kokemuksia joita yksilö joutuu käymään lävitse tuon vuoden aikana auttaakseen edistämään radixilla näkyviä kehityksellisiä ja karmaan liittyviä asioita.

Nodaali -Akseli eli Yläsolmu / Alasolmu AP -kartalla osoittaa toiminnan muodot jotka palvelevat kulkuneuvoina edistäen AP -Pluton huoneeseen liittyviä kehityksellisiä ja karmisia välttämättömyyksiä ja haluja.

Solmujen planetaariset hallitsijat helpottavat tätä prosessia. AP -Pluton huone ja Alasolmun huone ja sen hallitsija vastaavat menneitä kokemuksia, joita koetaan vuoden aikana. Jotkut näistä kokemuksista voivat sisältää karmisen palkkion tai koston elementin, jotkut karmisen toteutumisen elementin, ja jotkut perustuvat kaukaisiin edellisiin elämiin liittyviin syihin.

Mitä tahansa nämä asiat ja kokemukset ovat, ottaen huomioon AP -kartan ne liittyvät suoraan yksilön syntymäkartan kehityksellisiin ja karmallisiin olosuhteisiin ja kehitykselliseen tarkoitukseen tässä elämässä.

AP -kartalla Pluton vastapiste ja Yläsolmu  :kuunsolmu: ja sen hallitsija tarjoavat polun tai kulkuneuvon kehittää, ymmärtää, ratkaista ja muuttaa noita asioita ja kokemuksia. Näiden vastapisteiden opettamat opit ovat suoraan yhteydessä kehityksellisiin oppeihin ja aikeisiin tässä elämässä. Aspektit Plutoon ja Solmujen -Akseliin täytyy myös ottaa kartan analyysissä huomioon.

Solmujen Akselin kiertokulku

Solmujen Akselin liike yhdessä radixin kanssa on myös erityisen tärkeä yksilön meneillään olevalle kehitykselliselle ja karmalliselle kehitykselle.

Harvat astrologit ovat antaneet tälle liikkeelle paljonkaan huomiota. Akselit kulkevat 18 -vuoden kehän palatakseen radix -asemaansa. Tämä kierto, yhdessä toisten kiertokulkujen kanssa kuvaa omalla tavallaan yhden luvun päättymistä yksilön elämässä ja toisen alkua liittyen Akselin paluuseen radix asemaan.

Kun radix -solmujen Akselin huoneet ja merkit vastaavat toimien muotoja, jotka ovat aikaisempien menneiden elämien kehityksellisten halujen ja aikeiden (Alasolmu) ja tämän elämän haluja ja aikeita ( Yläsolmu  :kuunsolmu: ); tr. Solmujen Akselin huone ja merkki asemat kaikkina aikoina kuvaavat sisäisten ja ulkoisten olosuhteiden osallisuutta joka kuvaa tai on tukemassa muutosta menneen ja tulevaisuuden välillä.

Tr. Alasolmun huone ja merkki toimii kanavana jonka kautta sisäiset ja ulkoiset olosuhteet tai kokemukset elämässämme pakottavat meidät selvittämään vanhoja asenteita, lähestymistapoja ja toiminnan muotoja, joita kohtaamme ko. alueella jota Alasolmun huone ja merkki edustavat.

Vastakkaisella puolella Yläsolmu toimii kanavana jonka kautta sisäiset ja ulkoiset elämän olosuhteet rohkaisevat meitä kehittämään uusia lähestymistapoja, asenteita ja toiminnan muotoja; ei ainoastaan  :kuunsolmu: huoneeseen ja merkkiin liittyen, vaan myös palvellen tarvittavina uusina kokemuksina jotka voivat auttaa muuttamaan vanhoja lähestymistapoja, joita Alasolmu edustaa."


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ippuska - 06.10.2007 15:52:24
Emelia, KIITOS valtavasta tietomäärästä minultakin  :smitten:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 12.10.2007 14:49:03
Joo-o,,

ensin huomasi kakkosen  :saturnus: sitten nelosen  :aurinko: :merkurius: ja heti perään vitosen  :pluto: :jupiter: :aspect_sex: :venus: sitten taas kutosen  :chiron:  :neptunus: ja kenties seiskan  :kuunsolmu: ja myös kasin  :uranus: ja yhdentoista  :mars:  .. hyvä.. tiedän myös 2009 vuoden painotukset, huoneet 3 ja 4 (5, 11) todella täynnä eli yhtaikaa sekä matkailu, serkut, kommunikointi että koti+love+bisnes.. jännää-  :angel: 


AP -kartalla Pluton vastapiste ja Yläsolmu   ja sen hallitsija tarjoavat polun tai kulkuneuvon kehittää, ymmärtää, ratkaista ja muuttaa noita asioita ja kokemuksia. Näiden vastapisteiden opettamat opit ovat suoraan yhteydessä kehityksellisiin oppeihin ja aikeisiin tässä elämässä. Aspektit Plutoon ja Solmujen -Akseliin täytyy myös ottaa kartan analyysissä huomioon.

*Romanttista. Vitosen Pluto sekstiili Venus ja kuunsolmu seiskassa, eikun hyvän karman suhdetta syventämään. Ainakin tuntuu ettei pahaa oliskaan tällä kertaa.. 

9 ja 12 aktivoituvat vasta 2009/2010 mutta löysin kuitenkin uusia henkisiä tahoja jne.. esim missä yhteismeditaatiota, opetusta lisää. Vähän eri painotuksella kuin ennen.. ;)
 

24.10-
If you are seeking romance, don't be surprised if it also comes looking for you, as you radiate a sense of warmth and optimism. With this very attractive vibration around you, you are very likely to meet someone who is equally as sunny as you.

October 24th, 2007 PST
Click here if today is your birthday.
Sagittarius Sign, Symbol

Sagittarius Horoscope
 (Nov 22 - Dec 21)

Today may feel lucky, for it's a day when you can have your cake and eat it too. You might be seeking a romantic connection, but it absolutely must be more than just fluff. You likely won't be satisfied with having a good time, but this isn't a problem. Deeper connections can be established by asking for them. Reach beyond the normal and you could be happily surprised with what you get.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 05.11.2007 14:49:52
Lueskelin taas mitä on tullut itse tänne kirjoiteltua joskus aikoinaan ja pompsahtipa tuo Kuun paluun yhteys Auringon Paluuseen tuolta taas esiin.. Omalla kohdallani tuo tarkka Kuun Paluu on ollut juuri äskettäin eli 30.10.07 - ts. karttani keskeiset asiat ovat tapetilla juuri nyt...?!? :o

https://www.astro.fi/foorumi/index.php?topic=9182.msg88506#msg88506
Nimittäin kun käy vuoden Kuun paluita lävitse (Lunar return), jossain vaiheessa vuotta Kuun Paluu -kartan Akselit ja/tai huoneiden kärjet ja/tai taivaankappaleet ovat samoissa merkeissä kuin Auringon paluu -kartalla - tämä on aikaa jolloin tapahtuu AP -kartalla "luvattuja asioita".


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 06.11.2007 20:43:19
Viime yönä töissä ehdin lukea taas vähän lisää AP -tulkintaa.. Aiheena oli Uranus AP -kartalla ja Uranus AP -kartan 2. huoneessa. Kirjoitin siitä jälleen tällä kertaa omaan blogiini. Sieltä voi käydä katsomassa myös muita minun AP -karttani tulkintoja.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: keijulapsi - 06.11.2007 22:22:04
Hei Emelia,

Osaisitko neuvoa auringonpaluu karttani kanssa? Huomaan että 6. ja 12. huoneet ovat korostuneet selvästi verrattuna muihin mutta mitkä sitten ovat korostuneimmat planeetat? Entä mitä pluto tekee 7. huoneessa? ikävyyksiä ihmissuhteissa?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 07.11.2007 21:09:07
Heips Keijulapsi,

totta 6. ja 12. huone ovat jopa suhteettoman suuria ja siten korostuneita - ja 12. huone erityisen korostunut, kun siellä on runsaasti taivaankappaleita ja erityisesti  :aurinko: ja  :kuu: .
6. huoneen kärki on  :leijona: , korostaen luonnollisesti  :aurinko: , ja koska kyseessä on  Auringon Paluu, on  :aurinko: luonnollisesti korostunut itsestään, mutta tässä tapauksessa vielä enemmän.
12. huone alkaa Vesimiehestä, jonka hallitsija on  :uranus: ja tuo sijainti korostaa myös tätä. Toisaalta 12. huoneen hallitsija on :neptunus: , joka korostuu myös :neptunus:  :aspect_opp:  :saturnus: aspektissa, joka on voimakas aspekti ja lisäksi edellä mainitut molemmat aspektoivat luminaareja eli  :aurinko: ja  :kuu: korostuen siten.
 :askendentti:  :kaksoset: korostaa sen hallitsijaa :merkurius: , kuin myös  :merkurius: :aspect_con: :kuu: .
Vähätellä ei myöskään tule  :pluto:  :aspect_opp:  :askendentti: , kun  :pluto: aina edustaa muutosta. Kun 1. huoneen  :pluto: voi saada ihmisen karkottamaan tarpeettomiksi käyneet ja tyhjät ihmissuhteet elämästä ( :askendentti: minä,  :pluto: muutos ,  :aspect_opp: 7. huoneen ihmissuhteet), 7. huoneen  :pluto: :n luulisi toimivan päinvastoin... Saisitko karsittua itsestäsi pois jotain toisten avulla?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 12.11.2007 18:07:52
AP -karttojen vertailua:
      1994/1995   
 :aurinko: 9. Huoneessa  :aspect_con:  :keskitaivas:
 :kuu:  6. Huoneessa  :harka:
 :merkurius: 10. huoneessa
 :venus: 11. huoneessa :aspect_con:  :venus:
 :mars: 8. huoneessa :aspect_sex:  :aurinko: ,  :kuu: ;  :aspect_tri:  :jupiter:  :askendentti:
 :jupiter: 12. huoneessa :aspect_opp:  :kuu: ,  :aspect_tri:  :mars:,  :aspect_sex:  :chiron: ,  :aspect_con:  :askendentti:
 :saturnus: 4. huoneessa  :aspect_opp:  :aurinko: ,  :merkurius: ,  :keskitaivas:
 :uranus: 3. huoneessa :aspect_tri:  :merkurius: ,  :aspect_sex:  :pluto:
 :neptunus: 3. huoneessa :aspect_squ:  :venus:,  :aspect_tri:  :chiron:,  :aspect_opp:  :ceres:
 :pluto: 1. huoneessa :aspect_squ:  :aurinko: ,  :aspect_sex:  :uranus:,  :keskitaivas:
 :chiron: 10. huoneessa :aspect_sex:  :jupiter: ,  :aspect_tri:  :neptunus:,  :aspect_sex:  :askendentti:
 :ceres: 9. huoneessa :aspect_squ:  :merkurius: ,  :aspect_opp:  :neptunus:
 :askendentti:  :aspect_opp:  :kuu: ,  :aspect_tri:  :mars: ,  :aspect_con:  :jupiter: ,  :aspect_sex:  :chiron:,  :aspect_squ: Frigga
 :keskitaivas:  :aspect_con:  :aurinko:,  :aspect_tri:  :kuu:,  :aspect_opp:  :saturnus: ,  :aspect_squ:  :pluto:,  :aspect_sex: Cupido

2007/2008
 :aurinko: 8. huoneessa
 :kuu: 2. Huoneessa  :aspect_con:  :chiron:  :vesimies:
 :merkurius: 8.huoneessa
 :venus: :aspect_sex:  :venus: 8. huoneessa
 :mars: 7. huoneessa :aspect_squ:  :aurinko:,  :aspect_tri:  :kuu:,  :aspect_opp:  :jupiter:  :askendentti:
 :jupiter: 1. huoneessa  :aspect_sex: :kuu: , :chiron:; :aspect_opp: :mars: , :aspect_con: :askendentti:
 :saturnus: 8. huoneessa :aspect_con:  :aurinko: , :venus: ;  :aspect_sex:  :keskitaivas:
 :uranus: 2. huoneessa :aspect_opp:  :merkurius: ,  :aspect_squ:  :pluto:
 :neptunus: 2. huoneessa :aspect_opp:  :venus: ,  :aspect_con:  :chiron: ,  :aspect_squ:  :ceres:
 :pluto: 1. huoneessa :aspect_squ:  :uranus: ,  :aspect_sex:  :keskitaivas:
 :chiron: 2. huoneessa :aspect_sex:  :jupiter: ,  :askendentti: ; :aspect_con:  :neptunus:
 :ceres: 5. huoneessa :aspect_squ:  :venus: ja  :neptunus:
 :askendentti:  :aspect_sex:  :kuu: ,  :chiron: ;  :aspect_opp:  :mars:  :aspect_con:  :jupiter:  :aspect_tri:  Frigga
 :keskitaivas:  :aspect_sex:  :aurinko: ja :saturnus: :aspect_squ:  :kuu: ja  :pluto: ,  :aspect_opp: Cupido 

Jupiter ylittää tarkasti Nousuni 24.11.2007 ja silloin päättyy yksi noin 12 vuoden kiertokulku. Noin kaksitoista vuotta sitten minulle tapahtui aikas paljon, eikä vähiten se että erosin silloisesta avopuolisostani ja lähdin opiskelemaan.

Kuten AP -karttojen aspekteista voidaan huomata, ovat samat asiat pinnalla, taivaankappaleet ovat eri huoneissa ja tekevät eri aspekteja, mutta koskettavat toisiaan jälleen eli samoja painoja löytyy. Pluto on jälleen 1. huoneessa ja Jupiter Askendentilla.

Tuolloin 1994/1995 jolloin elin yhtä elämäni ikävintä vaihetta näkyy selkeästi taivaankappaleiden painottuminen päättöhuoneisiin; jokin vaihe elämässä oli päättymässä ja uusi alkamassa. Päättöhuoneista (3,6,9,12 ) löytyy tuolta kartalta  :aurinko:  :kuu:  :mars:  :neptunus: ja  :uranus: ja uutta aloittavista kulmahuoneista (1,4,7,10)  :pluto:   :saturnus:  :merkurius: , välihuoneissa olivat  :mars: ja  :venus: .

Vuoden 1993/1994 kartalla kulmahuoneista löytyivät :kuu:  :neptunus: ja :uranus: kaikki 4. huoneesta; päättöhuoneissa olivat  :aurinko:  :saturnus: ja  :pluto: ja välihuoneissa olivat  :venus:  :jupiter:  ja :mars: .


Nyt voimissaan olevalla kartalla 2007/2008 puolestaaan kulmahuoneista löytyy :jupiter:  :mars: ja  :pluto: . Sen sijaan välihuoneista (2,5,8,11) löytyvät  :aurinko:  :kuu: :uranus:  :neptunus: :saturnus: :merkurius: ja  :venus: .

Ensi vuonna välihuoneissa jatkavat  :aurinko: ,  :saturnus:,  :jupiter: ja  :neptunus: , kun  :uranus:  :merkurius: :venus: ja :mars: siirtyvät päättöhuoneisiin. Kulmahuoneista löytyy  :crazy2:  :pluto: ja  :kuu:  oppositiossa toisiinsa,  :pluto: 7. huoneessa ja  :kuu: 1. huoneessa.Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 12.11.2007 18:24:11
Elämäni ehkä parasta aikaa.. sekä Jupiter Joukkarissa että kohta Venuksessa ja AP / progekarttojen suotuisuus.. heh, jos jostain pitää Syitä löytää kaikelle..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: marix - 19.11.2007 19:18:30
onko väliä missä vaiheessa tollasen ap-kartan tekee..? tai et jos teen sen vasta 10.12. niin kertooko se samoja asioita kuin toi minkä äsken tekasin? ja osaisko joku tulkita tuota mulle :) jos ny vielä osaan linkata sen tänne.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 20.11.2007 20:31:55
Marix,
paluu kartan voi tehdä milloin vain, mille ajalle / vuodelle vain, myös menneille... www.astro.com 'in ohjelma on sellainen, että jos teet nyt kartan ja laitat sinne tämän päivän/ vuoden se tarjoaa parhaillaan menossa olevaa tai tulevaa AP -karttaa. Kokeilin omalla kohdallani (synttärit elokuun lopussa) ja 31.12.2007 näytti vielä tämän vuoden paluu -karttaa ja 1.1.2008 ohjelma tarjoaa jo seuraavaa/ tulevaa paluu -karttaa. Kannattaa siis katsoa tarkkaan vuotta ja päivämäärää.  ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 05.12.2007 12:38:12
KYSYMYS!

Kun nyt olen nähnyt selvästi miten AP kartan 5 huoneeseen vaikuttavat asiat ratkeavat kun  :saturnus:  sijaan tulee  :pluto:  :jupiter:  :aspect_sex:  :venus:  jne, olisiko paras aina elämässä keskittyä siihen asiaan mikä toimii, EIKÄ yrittää ratkoa sitä mikä ei toimi. Seiskassa  :kuunsolmu: .

Olen kovasti tehnyt turhaa työtä mutta oppinut samalla.

Tuntuu että asiat ratkeavat jossain määrin taivaankappaleiden mukaan. Esim tänään maksan yhden maksun, kun tuo  :saturnus: on taas kakkosessani. Minkä sille mahtaa kun näin on, se ei kuitenkaan haittaa kun 5 ja 7 ja myös 4, 6, 11 huoneet tuovat iloa. Kutoshuone on tuonut paljon töitä ja tuo vieläkin, hieman muutosta ensi vuonna.

Pitäisikö kenties antaa karttojen mennä omalla painollaan?

Nythän minulla kodin huoneessa Aurinko eikä tosiaan matkoja, koska laitan isommat neliöt kuntoon. Vaan matkat tulevat lähinnä kuvaan 2009, Aurinko kolmoseen. Yleensä olisin tuskissani ilman matkoja, mutta seura piristää jne-
Kolmonen ja nelonen silloin täynnä. Uranus mullistaa jotain rakkausasioissa, en vielä tiedä mitä. 11-huoneen Saturnus silloin neliössä Merkkariin mutta kolmiossa muihin.  :angel:

Monia juttuja tulee mieleen.

Eräällä on nyt 5,7 tyhjät, mitens hän sitten heittäytyi suhteeseen.  Löytyipä aika mielenkiintoisia juttuja..

Minulla 2009 5 huone: Uranus, hänellä Kuu, Jupiter.

2010 minulla 5: Kuu, kakkonen  :jupiter: :neptunus: :chiron: :kuunsolmu:. Ja hänellä 5: Uranus, 7 Kuu.

Meillä on samalla aikaa liiton huoneessa seiskassa Aurinko vuonna 2011, hänellä myös Merkkari (olisin älykäs valinta) ja hänellä todella vipinää 2, 8 huoneissa; kakkonen  :neptunus: :chiron: :uranus: :jupiter: ja kasissa  :venus: :mars: :saturnus: aspekteineen.. wautsi.. no joo, olettaen että synt tiedot on aivan oikeat. Huh..-
 


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: marix - 09.12.2007 17:24:43
tää ois kai sit ens vuojelle.. joku vois kyl vähä tulkita sitä mulle ;) (jee mullon huomenna synttärit!! :))


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 10.12.2007 13:41:24
KYSYMYS!

Kun nyt olen nähnyt selvästi miten AP kartan 5 huoneeseen vaikuttavat asiat ratkeavat kun  :saturnus:  sijaan tulee  :pluto:  :jupiter:  :aspect_sex:  :venus:  jne, olisiko paras aina elämässä keskittyä siihen asiaan mikä toimii, EIKÄ yrittää ratkoa sitä mikä ei toimi. Seiskassa  :kuunsolmu: .

Olen kovasti tehnyt turhaa työtä mutta oppinut samalla.Hyvä kysymys johon löydät itsestäsi varmasti parhaimman vastauksen, mutta yleisesti voisi sanoa, että  :saturnus: kyseessä ollen helposti lyödään päätä seinään ja yritetään vaikeamman kautta, eli "tehdään turhaa työtä, mutta opitaan samalla"....

AP -karttojen tulkinnoissa itse ainakin yritän keskittyä juuri kaikkeen rakentavaan ja kehitystä eteenpäin vievään, siten voivat toimimattomatkin asiat pikkuhiljaa ratketa tai menettää merkityksensä kokonaan ja unohtua...

Tuohon toiseen kysymykseen... Onko 5 tai 7 vastapäätä merkitseviä taivaankappaleita? Siis huoneissa 1 ja 11 ? Entäpä missä on 5 ja 7 huoneiden (AP -kartan huoneiden ja radixin) hallitsijat? Tyhjä huone ei aina merkitse sitä että ko. alue olisi tyhjää...
AP -kartta ei tosin aina kerro kaikkea ihmissuhteisiin liittyviä juttuja... Kurkkaa progressiivista karttaa ja vaikkapa missä  :kuu: siellä on... Esimerkiksi prog.  :kuu:  :harka: merkitsee ainakin halua olla suhteessa ja vakiinnuttaa tunne-elämää, on siis hyvää aikaa aloittaa suhteen perustan rakentaminen.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 10.12.2007 14:10:27
Ok, proge kuu on ainakin härässä tänä ja ensi vuonna, nyt huone 7. Sieltä se menee kaksosiin seiskassa, ja kasissa seur vuotena. Ja proge 5:ssa noususolmu. :)

11- huoneessa Mars Ravussa. Pomo ja boyfriend rapuja.. :rapu:  ;)

No 5 ja 7, jos hallitsijat nyt AP kartalla on Pluto ja Jup, molemmat Joukkarissa eli Au merkissäni  :jousimies:  .

Radixilla vitosessa  :saturnus:   :oinas:  ,  :chiron:   :kalat:.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 10.12.2007 14:28:39
Marix, sinulla varat ja kommunikointi, matkat korostuu, mullistuksia kotiin. Katsopa jostain tulkinta mitä nuo Saturnuksen neliöt kympissä oikein meinaa, että minäkin vihdoin tietäisin. Saturnuksen neliöt vitosessa ei ainakaan auttaneet suhdeasioita.  :P

Minullakin Saturnus neliöi Aurinkoa ja Merkkaria kakkosessa eli katson onnistunko säästämään niinkuin toivon vai tuleeko esteitä.  :knuppel2:

Juuri maksoin yhden velan lopullisesti toivon, ja soitin verotoimistoon ja mätkythän sieltä tuli, 2 osassa. Tämä on todella mekaanista tämä astrologia..  :2funny: :2funny: 


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Elämänilo - 13.12.2007 20:38:44
Hei Ystäväin

www.positiivarit.fi  / Juhani Töytäri
antoi minulle syntymätietonsa
ja luvan tulkita tällä foorumilla hänen
syntymäkarttaansa ja AP-karttaansa

Katulaulajasta menestyvän yrityksen pyörittäjä


https://www.astro.fi/foorumi/index.php?topic=21680.msg176721#msg176721
Juhani Töytärin syntymäkartan tulkintaa


 :smitten:Elämänilo    :smitten:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Elämänilo - 18.12.2007 02:10:25

Hei Ystäväin

www.positiivarit.fi  / Juhani Töytäri

Katulaulajasta menestyvän yrityksen pyörittäjä

Itse olen ollut kiireinen,
onko kukaan ehtinyt tutkimaan
tätä karttaa tarkemmin


https://www.astro.fi/foorumi/index.php?topic=21680.msg176721#msg176721
Juhani Töytärin syntymäkartan tulkintaa


 :smitten:Elämänilo    :smitten:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Taikatalvi - 03.01.2008 00:16:07
Voisiko joku ystävällinen neuvoa mistä Horozcope.comissa vaihdetaan referenssipaikka?

Ja siellä ei kai ole huomioitu kesäaikaa? Olivat niin vaikeanoloiset sivut ja hitaat että meinasinkin vaan sieltä katsoa venuksen paluun kellonajan ja mennä astro.comiin tekemään kartta eli tunnilla aikaa siis muutettava kun talvesta kyse.? Vai menenkö metsään tällä tavalla?  :idiot2:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 03.01.2008 12:56:35
Hitaat ja sekavat nuo sivut näyttävät edelleen olevan, harmi kun muuten voisivat olla aikas mukavat.
Katsoin tuota Venuksen paluuta ja itse tulkitsisin niin että tuo paluu sijoittuu nimenomaan syntymäkarttaan nähden, eikä sijainnilla olisi silloin paljon merkitystä, vain päivämäärällä. Muuten ei paikkaa pystykään vaihtamaan, vain syntymäpaikan tietoja.

Aikaero on noilla sivuilla se minkä olet datassa antanut ja paluu -kartan -0 tuntia syntymäkarttaan nähden.

Minkä kartan olisit tehnyt astro.com'issa ?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Taikatalvi - 03.01.2008 13:39:37
Hei Emelia!

Itselläni nyt jumittaa nuo sivut täysin, herjaa jotain virhettä enkä saa paluita ollenkaan näkyviin mutta eilen kerran sain voimassa olevan auringonpaluun näkyviin ja siinä oli AC pielessä eli tuli samat asteet kuin esim. Ruotsalaisen sivuilta ja siellähän ei kuulemma oteta kesäaikaa huomioon. Siitä vaan päättelin että nuo muutkin sitten ovat siltä osin pielessä. Lisäksi kokeilin ihan että hakemalla hain oikean venuksen sijainnin astro.comissa niin sain AC  :jousimies: mutta Horozcope antaa :skorpioni:. Ainoa vaan että kun en tiedä venuksen sijainnin sekunteja niin AC:n tarkka asteluku jää hakuammunnaksi.

Ajattelin tehdä ihan natal chartin astrossa kun olisi tarkka kellonaika tiedossa, venuksen syntymäkartan tavallaan ;) Eikös sitä voi tuollain soveltaa niin saisin kaikki kartat samaan paikkaan :)Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Lunea - 03.01.2008 15:02:49
Ja siellä ei kai ole huomioitu kesäaikaa? Olivat niin vaikeanoloiset sivut ja hitaat että meinasinkin vaan sieltä katsoa venuksen paluun kellonajan ja mennä astro.comiin tekemään kartta eli tunnilla aikaa siis muutettava kun talvesta kyse.? Vai menenkö metsään tällä tavalla?  :idiot2:

HoroZcope.com antaa paluukarttojen kellonajat UT-ajassa (=GMT, Lontoon aika), eli astro.comissa on tähän aikaan lisättävä talvella 2 tuntia ja kesäajan ollessa voimassa 3 tuntia.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Taikatalvi - 03.01.2008 17:38:04
Kiitos Lunea! Eli lisään kaksi tuntia aikaan niin pitäisi tulla oikein jos nyt joskus vielä pääsen Horozcopin sivuille.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Taikatalvi - 06.01.2008 22:03:08
No nythän mie hokasin että astron aspektitaulukossa on merkattuna sekunnitkin eli sieltä saa tarkan sijainnin planeetalle ja voi sitten hakea paluun hetken tarkalleen. Ei tarvitse tupeetaan enää repiä horozcpen tökkivillä sivuilla. Oletan asian menevän näin, korjatkaa jos olen väärässä!

Lisään vielä että näin saa jos ei aivan tarkkaa niin suuntaa-antavan kartan, selviää Ac ainakin :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 29.01.2008 04:58:30
Taas yön pimeydessä kääntelin vähäsen AP -tulkitaa. Liitteenä Kuuta ja Marsia...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 31.01.2008 04:51:12
Ja tässä sitten Uranuksesta...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 31.01.2008 21:10:26
Ja tässä lisää hitaita taivaankappaleita; Pluto ja Neptunus...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 31.01.2008 21:34:08
Pari sanaa selvitykseksi..
Nuo liitteet ovat siis yleisiä tulkintoja siitä miten taivaankappaleet toimivat Auringon Paluu -kartoilla. Niiden lisäksi tulee sitten taivaankappaleiden sijainnit huoneissa huoneiden luonteenpiirteiden ja taivaankappaleiden luonteiden mukaan, sekä aspektit taivaankappaleiden välillä.

Lähteenä olen pääasiallisesti käyttänyt Mary Fortier Shean kirjaa Planets in Solar Returns - Yearly Cycles of Transformation and Growth; jossa siis jo teoksen nimen mukaisesti kuvataan taivaankappaleiden sijoittumista AP -kartalle - vuotuisia muutoksen ja kasvun kiertokulkuja.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 02.02.2008 19:54:22
Purin taas omaa AP -karttaani ja kirjoitin blogiini Plutosta AP -kartan 1. huoneessa.
 ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Elämänilo - 02.02.2008 22:32:23
Purin taas omaa AP -karttaani ja kirjoitin blogiini Plutosta AP -kartan 1. huoneessa.

Hei "Emelia"

Kun itselläni oli :pluto: 1-huoneessa ja :aurinko: 10-huoneessa
vuosina 1998-1999 ja 2002-2003
- ekassa vaiheessa harkitsin avioeroa
ja toisessa vaiheessa toteutin sen

Huone 10
Uran, ammatin, aseman
ja elämäntarkoituksen alue:smitten: Elämänilo


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: taiska - 02.02.2008 23:25:10
Mitähän voisi tarkoittaa Pluto 4. huoneessa  ::) ?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 03.02.2008 13:34:28
Taiska, kuten arvata saattaa muutoksen ja uudistusten tuoja Pluto  :pluto: 4. huoneessa, eli kodin huoneessa ilmentää parhaiten muuttoa kodista toiseen. Muutat itse, joku muuttaa kotoa tai kotiisi, remontoit, muutat kotiasi tai elämäntyyliäsi, ongelmia saattaa ilmetä kotona, vanhemmat myyvät lapsuudenkotisi jne.

Muutto ja muutokset fyysisessä kodissa (ulkoinen / external) ovat yhtä tärkeitä kuin luonteen tai alitajunnan kehityksellinen kasvu (sisäinen /internal).

Elämänilo!
Huomiosi on tosi tarkka, itsekin pyrin aina korostamaan 10. huonetta elämänpäämäärien ja aseman huoneena, uran ohella. Usein henkilökohtaiset päämäärät ja asema ovat eri asia kuin ammatilliset ja uran päämäärät ja asema. Lisäksi kun on kyse Plutosta, on kyse aina sisäisistä ja ulkoisista muutoksista. Lisäksi kiinnitin huomiota myös Kuuhun  :kuu: 3. ihmissuhteiden huoneessa, sekä Neptunukseen ja Uranukseen 2. huoneessa omaisuuden ja rahan huoneessa.

Itselläni Neptunus  :neptunus: ja Uranus  :uranus: ovat myös 2. huoneessa tällä AP -kartalla, kuin myös Kuu  :kuu:. Aurinko  :aurinko: on 8. huoneessa, Mars  :mars: :aspect_opp: :askendentti: 7. huoneessa ja  Jupiter  :jupiter:  :aspect_con: :askendentti: . Ai niin... ja T -ristin muodostaa siis  :jupiter: :aspect_opp: :mars: :aspect_squ: :uranus: .  :uglystupid2:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: taiska - 03.02.2008 15:00:45
Kiitos Emelia ! Noin minä sitä itsekin pähkäilin, mutta sitten huomasin että nämä AP tulkinnat on varmaan tehty pohjautumaan trooppiseen joten tein trooppisen AP kartan myös ja siinä Pluto onkin huoneessa 1 Kauriissa. Sehän on minuuden huone.

Pluto tekee lisäksi neliön syntymäkarttani auringolle, yhtymän Jupiterille, kolmion itselleen, bq:n ASCille ja neliön MC:lle. Se tekee myös Q:n Merkuriukselle siis syntymäkarttaan verrattuna. NÄMÄ ASPEKTIT SIIS OVAT MINULLE NIIN VAIKEITA TULKITA, ETTÄ IHAN USKOMATONTA  :tickedoff:!!!!!!!

AP kartalla se tekee neliön auringolle ja kuulle, kolmion Saturnukselle, opposition Marsille ja Q:n Venukselle  :idiot2:. Jotenkin vaan tulee tunne ettei helpolta näytä  :knuppel2: .

Tuleeko minun sisäinen ajatusmaailmani ja käsitykseni eri asioista tekemään täydellisen muutoksen ? Kuuni on AP kartalla Vaa´assa huoneessa 8.

Vielä tuosta sideerisen AP karttani Plutosta 4. huoneessa, että sekin muutto on ihan mahdollinen tapahtuvaksi ja sisäisesti olen halunnut sitä jo vuosia . Kaipaan rauhalliseen paikkaan  :smitten:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 03.02.2008 15:38:06
NÄMÄ ASPEKTIT SIIS OVAT MINULLE NIIN VAIKEITA TULKITA, ETTÄ IHAN USKOMATONTA  :tickedoff:!!!!!!!

Hei, Taiska!

Todellakin AP -karttojen tulkinnassa käytetään trooppista ja useimmat tulkinnat pohjaavat lisäksi Placidus -huonejakoon.

Jos yhtään helpottaa, niin AP -kartoilla yleensä tutkitaan vain päätaivaankappaleiden eli  :aurinko: ,  :jupiter: , :kuu:  :mars: , :merkurius: , :neptunus: ,  :pluto: ,  :saturnus: , :uranus: ,  :venus: ja :kuunsolmu: pääaspektit  :aspect_con: ,  :aspect_opp: ,  :aspect_sex: ,   ja  :aspect_squ: . Huoneilla ja Akseleilla on myös omat asemansa.

Hienompien aspektien tulkinta menee niin henkilökohtaiselle tasolle, että itse pidän sitä hiusten halkomisena, kun silloin tulkitaan jo tunteiden ailahteluihin verrattavia juttuja. Pääasioissa pysyminen, pitää tämän palapelin jotenkin halinnassa.
Jos ja kun löytyy selkeitä osumia radixille ja/ tai proge -kartalle on nämäkin syytä ottaa huomioon, varsinkin jos joku transiitti pyyhkäisee dominoefektin liikkeelle.

Kannattaakin siis lähteä liikkeelle perusjutuista, kuten missä huoneessa taivaankappale on eli mitä elämänaluetta sen perusvoimat liikuttaa.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: taiska - 03.02.2008 16:01:16
Kiitos jälleen kerran Emelia  :smitten:

Niin minä olen pyrkinyt tekemäänkin ja "yksinkertaistamaan" tätä tulkintaa, koska sillä tavalla se on helpompaa  :). Kun katson karttaa saan heti siitä sellaisen intuition ja jotenkin tiedän mitä se minulle haluaa kertoa, mutta koska en itseäni mitenkään hyvänä karttojen tulkitsijana pidä, pidän ajatukset yleensä ominani  :).

Minä olen jo alkanut muuttua perusteellisesti ja sitähän se ensi vuosi tulee kokonaisuudessaan olemaan, mutta olen asiasta vain iloinen. ASC Jousimiehessä vain tukee tätä rohkeata, reissu haluista, vapautuvaa minua  :smitten:. Mutta MC skorpioonissa hiukka mietityttää, että mitähän se voisi tarkoittaa  ::).

Kuu kodin huoneessa, kertoo kuitenkin sen, että koti, lapset ja lapsenlapset ovat aina ne rakkaimmat jotka sydämessä kulkevat mukana mitä ikinä tapahtuukaan  :smitten: .

Jupiter on huoneessa 6 tehden sekstiilin MC:lle joten eikös se ainakin työn alueelta kerro jotain hyvää  ;)   


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Elämänilo - 03.02.2008 17:37:54
Elämänilo!
Huomiosi on tosi tarkka, itsekin pyrin aina korostamaan 10. huonetta elämänpäämäärien ja aseman huoneena, uran ohella. Usein henkilökohtaiset päämäärät ja asema ovat eri asia kuin ammatilliset ja uran päämäärät ja asema. Lisäksi kun on kyse Plutosta, on kyse aina sisäisistä ja ulkoisista muutoksista.

Hei "Emelia"

Olen siis jotakin jo oivaltanut.
Hyvä minä.:smitten: ElämäniloOtsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 04.02.2008 22:00:23
Silmään pompsahtaa  :jupiter: :aspect_opp: :kuu: , varsinkin kun  :kuu: 7. huoneessa, joka on ihmissuhteiden huone. Huomioisin myös Pluton, Auringon ja Saturnuksen aspektit toisiinsa... Tulkintaan tarvitsisin vähän enemmän aikaa ja poweria, kuin nyt on tarjolla...  :uglystupid2:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: nikki - 05.02.2008 01:12:46
ehkä siinä kolmiossa onkin olennainen tuo  :aurinko:,koska se on myös t-ristin kärkenä ja toisaalta tuossa kolmiossa poikkeaa jo asteluvuillaan ja elementillään noista muista tekijöistä,
 :jupiter: nousevana ikäänkuin kasvattaa tätä tulista elementtiä,
minuutesi rakennetta,hengenpaloa,
 :jupiter:- :chiron: :neptunus:- :merkurius: :aurinko:
tekevät puolisekstiiliketjun,"asteet 21-24 ovat aktiivisia tänä vuonna" Masseyn mukaan,
suhteesi vanhempiin tuli mieleen,
isovanhemmat  :jupiter: 12 huoneessa "vanhainkodissa",
tekeekö enkelin eteiseen?
antivertex  :aspect_con: :kuunsolmu:,vaikuttavia kohtaamisia,
 :vertex: alasolmu kuin vanhan tutun tapaisi?
oma nuppisi on sitten tärkein pääomasi,
pidä hyvää huolta sarvistasi  :merkurius: :aspect_opp:onnenpiste,

onkohan tuon kartan teema "vanhassa vara parempi"?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 13.02.2008 13:32:10
Mitä voisi tarkoittaa kun eräälle tulee vitoseen AP kartalla seuraavaa:

Jupiter oppositio Aurinko ja Merkkari
Jupiter konjunktio Kuu, kolmio Mars

5-huone pääosin Kauriin kohdalla tuona aikana (kevät 2008)


ja edelleen oletan että synt aikatieto on ok..

kiitos..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 01.03.2008 11:12:13
Jos asiat menee kuten viimeisen 1.5 v aikana, 2010 ap kartta näkyisi toteutuvan Auringon ja Jupiterin huoneiden suhteen.. minä ja varat.. vähän väkisin.

Seuraavana vuonna korostuu liitto ja henkisyys, sitten ura ja romantiikka jne.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Almah - 02.03.2008 15:10:06
Tein itsellenikin ap-kartan tulevalle vuodelle...

Mutta, kun olen huono tulkitsemaan, niin pyytäisin jotain osaavaa ihmistä kuvailemaan, ainakin sillain edes ympäripyöreästi merkkien tarkoitusta.. ja vaikka vähän tulevan vuoden teemaa...

KIITOS jos joku viitsii vaivautua!  :smitten: :smitten:Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 04.03.2008 12:13:09
Minun täytyy ainakin nyt nostaa käteni pystyyn tämän ketjun osalta, vaikka olenkin tämän aloittanut. Tämän ketjun tarkoitus on jakaa ohjeita kuinka tulkita AP -karttaa itse, joten toivottavasti ketjun alusta löytyy vielä ohjeita AP -kartoista kiinnostuneille.

Ainakin minun koneeni tökkii kauheasti kun ketjuihin laitetaan hurjan paljon kuvia ja itselleni on ainakin helpompaa tehdä tulkintaa astro.com'issa tietojen, ei kuvan kautta, siten saan sellaisen kartan jota itse käytän. Lisäksi minulla on niin pieni näyttö, ettei kartta tahdo mahtua ruudulle, joten sitä on todella huono siitä katsoa.  :-[
Eli mieluummin otan vastaan yv:nä tulkintapyyntöjä ja pyrin vastaamaan niihin omien resurssieni mukaan.

Siistin nyt vähän tätä ketjua, eli poistan viestejä, jotka ovat tavallaan välihuomautuksia - en siis rankaise ketään vaan päinvastoin, toivon tänne lisää keskustelua ja uusia tulkintanäkökulmia.  :smitten:
Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 07.03.2008 14:51:24
eräällä lapsosella tod. vaikea ap-kartta, 18-20 neliötä ja oppositiota. huoneet 3 5 6 9 11 12 aktiivina ja vitosessa  :kuunsolmu: :neptunus: :chiron: .. ahaa..

6-huoneessa esim uranuksella vaikeat oppositiot ja neliöt.

minulla ja eräällä vain 7-10 neliötä ja opp.

kesä 2008-joulukuu 2009 sitten lapsosen kartta keikahtaa ihan toiseksi, 2 3 9 (saturnus konj aur) 10 aktiivina ja 5, 7 tyhjiä. romanssi hiljenee? siis varoja (mutta neljä  :aspect_squ:), matkoja ja uraa? no jos hän nyt saisi keskityttyä kouluhommiin, syksystä ens vuodelle. :venus: :merkurius: :mars: :kuu: kaikki kympissä! ja pelkkää konj ja sekstiiliä.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Atomi - 07.03.2008 18:27:39
Siiränkin kysymykseni tänne, josko saisin alkuun tämän ymmärryksen siemenen.   :)
Kysyisin onko ap-kartan teossa parempi vaihtoehto ottaa solar return vai natal+solar return-kartta? En osaa tulkita ap-karttaa, mutta olen katsellut sitä vissiin jo ainakin kolmena vuonna. Nyt vasta aloin miettiä kertooko se jotenkin paremmin yhdessä natalin kanssa vai tulkitaanko ap-kartta ihan itsenäisenä karttana? Osaisiko joku antaa tähän vinkin?      :-[


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ii.koo - 08.03.2008 14:15:48
Nyt vasta aloin miettiä kertooko se jotenkin paremmin yhdessä natalin kanssa vai tulkitaanko ap-kartta ihan itsenäisenä karttana?
Itse olen katsonut molempia. Pelkältä Ap-kartalta näkee selkeästi aspektit sekä huoneiden painotukset. Natal-karttaan yhdistettynä näkee näiden väliset yhteydet. Itse en näistä paljon tiedä, kunhan karttoja välillä ihmettelen, mut paljon hyviä ohjeita on tämän ketjun alussa :)

Itse lähinnä olen jäänyt miettiimään sitä, että onko kukaan seurannut miten kartat toimii silloin, kun toinen on tehty prekessointuna ja toinen ei  :o

Itselläni ap-kartalla Pluto on 1 huoneessa ei prekessoidulla kartalla ja prekessoidulla se menee yhtymään DC:lle eli tästä vuodesta en vielä tiedä mitä tulemaan pitää, mutta vanhoja karttoja katsellessa tuntui tuo prekessoitu toisinaan toimivan paremmin.

Miten täällä muilla on mennyt  :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 08.03.2008 14:32:02
Minäkin käytän yhdistelmä -karttaa..
Auringon Paluu -kartalla  :askendentti: ja  :aurinko: painottuu kartalla todella paljon, joten otan aina huomioon sen radix huoneen sisällön, josta  :askendentti: ja  :aurinko: löytyvät . Siksi en oikein osaa katsella näitä karttoja, jotka ovat täällä pelkkinä AP -karttojen kuvina.

Lisäksi katson aina AP -kartan ja radixin pääaspektit, yhdessä ja erikseen, sillä taivaankappaleet jotka transitoidessaan vuoden aikana osuvat näihin kohtiin saavat "asioita tapahtumaan" .

Pelkkä AP -kartta on Auringon Paluu hetken kartta, ja jos jättää radixin pois, jää tavallaan se ihminen ja sen luonne myös kokonaan pois.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Theus - 14.03.2008 19:01:25
Venus ja raha-asiat
 :venus: liittyy myös rahaan ja talouteen, ja sitä voidaan käyttää arvioitaessa näitä olosuhteita tulevana AP –vuonna. Venuksen Huonesijainti voi ilmentää kuinka tulet todennäköisesti hankkimaan tulosi. Tämä on joskus totta, muttei aina. 9. Huoneen Venus viittaa opettamisen palkkaan, mutta jos et opeta, painopiste on uskomuksissasi liittyen ihmissuhteisiin. Älä venytä taloudellista tulkintaa Venuksen Huonesijaintiin. Jos Huonesijainti soveltuu tulkintaa, tilanne on ilmeinen. Jos Huonesijainti ei tunnu soveltuvan talouteen erityisesti, Venus on liittyy ihmissuhteiden tilanteisiin vuoden aikana.

Taloudessa on luultavasti tärkeintä katsoa taivaankappaleiden sijoittuminen 2. ,6.,10. Ja 11. Huoneessa,. Erityisesti jos olet kiinnostunut kuinka paljon voit ansaita työtä tekemällä. 2. Huone on ensisijaisesti rahan huone, mutta myös antaa viitteitä kulutustottumuksista. Mikä tahansa taivaankappale 2. Huoneessa voi heijastaa palkkaasi ja/tai kulutustottumuksiasi ( riippumatta paljonko ansaitset); on aina mahdollista kuluttaa enemmän kuin tienaa tai tienata enemmän kuin kuluttaa.

 :pluto: tai  :saturnus: 2. Huoneessa näyttää osoittavat suurinta taloudellista muutosta. Pluto on joskus liitettytyöttömyyteen ja tulojen menetykseen. Se voidaan nähdä niiden ihmisten kartoilta, jotka vapaaehtoisesti lopettavat työnsä tai ottavat palkanalennuksen. Kulutustottumukset muuttuvat joko mukautuen tulojen menetykseen tai avaten säästötilin. Voit leikata tarpeettomat menot ja säätää budjettiasi tänä aikana. Tiukat budjetit ovat tavallisia kun Pluto tai Saturnus on 2. Huoneessa.


10. huone on uran huone ja läheisesti liittyy liikkeisiin uralla, liike-elämän maineeseen ja toimintaan viranomaisten kanssa. Taivaankappaleet tässä huoneessa voivat vihjata ylennyksiä ilman palkankorotusta, mitään ei taata. Taivaankappaleet 10. Huoneessa jotka aspektoivat Venusta tai 2. Huoneen taivaankappaleita voivat näyttää kaupallisia keinoja jotka joko kasvattavat energiaasi ansaita tai heikentävät tehokkuuttasi. Kykysi miellyttää ylempää henkilöstöä tai vastata yhtiön tavoitteisiin voi kasvattaa tai vähentää mahdollisuuksiasi taloudellisiin saavutuksiin. Yrittäjillä maine ja kyky miellyttää asiakkaita vaikuttaa tuloihin. Kaikenlaiset liikkeet uralla todennäköisesti aiheuttavat taloudellisia jälkimaininkeja.On tärkeää muistaa että tiedon kokonaisuus luo tulkinnan, eikä yksi yksittäinen tekijä yksinään. Saadaksesi lisää tietoa tulkitse koko AP –kartta ja yhdistä se nykyiseen taloudelliseen tilanteeseesi.Emelia,venus ja raha ap-kartalla tulkintasi liittyivat lähinna taloudellisiin rajoituksiin.

Minun ap 2008/2009 joka alkaa vaikuttamaan päivälleen kuukauden kuluttua-
 on seuraavanlainen.
 :askendentti:  :vaaka:  :aspect_con:  :kuu:  :skorpioni: on yod-kärkena.
Muut planeetat yodissa ovat  :saturnus: :aspect_con: :mars: :neitsyt: 10. , :keskitaivas: :leijona:.
Tämä tarkka yhtymä siis :aspect_sex: :askendentti: :aspect_con: :kuu:  ja  :aspect_tri:  :pluto:  :jousimies:  :kauris: rajalla huoneessa 2.

Tämä on saanut minut melkein väkisinkin ajattelemaa, että menestyn huomattavissa määrin tulevana ap-vuonna taluodellisesti.

Lisäksi kartanhallitsija :venus: on yhtymässä :aurinko: huoneessa 9. :rapu:  :aspect_tri: :uranus: 5. ja  :aspect_opp:  :jupiter: 4.

Mitä mieltä olet?

Kiitos :smitten:Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 15.03.2008 09:35:12
Venukseni kolmosessa, kansainvälinen firma vie mukanaan, Mars 11-


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 15.03.2008 14:08:36

Emelia,venus ja raha ap-kartalla tulkintasi liittyivat lähinna taloudellisiin rajoituksiin.

Tuo Venus ja raha-asiat on käännös Mery Fortier Shean Solar Returns -teoksesta, ei minun tulkintaani. Shealla on enemmän kokemusta ja näkökulmaa ja tulkinta siis hänen kokemustensa pohjalta.

Oma kokemukseni on että raha, sen tekeminen tai sen puute rajoittaa aina elämää tavalla tai toisella.

Mielenkiinnolla jään odottelemaan millainen vuosi sinulle tulee, katsotaan sitten vuoden kuluttua.  ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: taiska - 16.03.2008 04:03:50
Taiska, kuten arvata saattaa muutoksen ja uudistusten tuoja Pluto  :pluto: 4. huoneessa, eli kodin huoneessa ilmentää parhaiten muuttoa kodista toiseen. Muutat itse, joku muuttaa kotoa tai kotiisi, remontoit, muutat kotiasi tai elämäntyyliäsi, ongelmia saattaa ilmetä kotona, vanhemmat myyvät lapsuudenkotisi jne.

Muutto ja muutokset fyysisessä kodissa (ulkoinen / external) ovat yhtä tärkeitä kuin luonteen tai alitajunnan kehityksellinen kasvu (sisäinen /internal).
Lainaus

No niin jälleen sideerinen kartta osoitti oikean elämässä tapahtuvan todellisuuden vaikka tulkinta onkin tehty trooppisten perusteiden mukaan sideerisestä kartasta  :o
Tässäpäs meille kaikille miettimistä  :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Pentti - 21.03.2008 13:37:23
päähän jo rupesi koskemaan ... voisiko joku sanoa mitä meinaa kun radixilla 3.huoneessa kheiron ja paluukartanuranus  :aspect_con:   
ja paluukartalla pelkästään  :neptunus:  :chiron:  :kuunsolmu: on taas  :aspect_con:  :keskitaivas:

huh huh kiitos jos joku ymmärsi  :smitten: :crazy2: täytyy ulos lähteä


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: silu112 - 23.03.2008 18:39:32
Hei!

Olen lueskellut näitä viestejä täällä, mutta koska olen erinomaisen aloittelija itse, en osaa tehdä saati tulkita omaa auringonpaluukarttaa. Olisiko täällä joku, joka voisi minulle sellaisen tehdä ja tulkita? Kaipaisin tukea tämänhetkiseen elämäntilanteeseeni... Olen syntynyt Oulussa 11.02.1969 klo 19.30. Voiko auringonpaluukartan tulkintaa tilata mistään?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 26.03.2008 10:10:10
Auringonpaluu tulkintoja ei tietääkseni tee kukaan "ammattimaisesti"... Ei ole ainakaan tullut vastaan. Monet astrologit kyllä käyttävät tulkinnoissaan myös Paluu -karttaa osana tulkintaansa.

Oman kartan tulkintaa voi harjoitella ottamalla tutkinnan kohteeksi jonkun itselle merkityksellisen vuoden ja katsomalla taaksepäin sen vuoden Paluu -karttaa.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 29.03.2008 08:24:26
Ihan hauskaa ja hyödyllistä verrata erään ja minun AP karttoja 3-4 vuotta eteenpäin. Kun minulla korostuisi nyt romance, hänellä alkaa vaikuttaa minän huoneessa Saturnus ja Mars, mutta myös romancen huoneessa on tavaraa alkaen huhtikuu. Huomaanko jo oireita.. sitten ens keväällä hänellä olis päällekkäin 5-huoneessa  :jupiter: :kuu: ja  :uranus: kuten minullakin  :jupiter: ja  :uranus:, yhtaikaa siis 2 AP karttaani.

Meillä on keskimäärin 4 huoneessa monia samoja planeettoja monen vuoden ajan eli jotain yhteistä on pakko olla? Romance, työ perintö suunnitelmat, kommunikointi matkat koti romance suunnitelmat, minä varat perintö - sinä vuonna eli 2010 olen itse minä-ja varakeskeisempi, kun hänellä alkaa tulla vaikutusta suhteiden huoneessa. Ja siis tuo filosofiapuoli, hänellä ollut Chiron 9-huoneessa mutta nyt tyhjenee sekä 9 että 12, ja taas ens vuoden keväällä ysiin  :aurinko:  :venus: eli matkailu ja filosofia saattaisi napata. Joten jos ei kiinnosta nyt, niin myöhemmin. Itsellänikin tämän vuoden 9, 12 tyhjiä mutta sitten taas ens vuonna + seur. nämä aktiiveja. Ehkei ole filosofoinnin aika vaan huvittelun.. (5- huone).

Eli siis suhde, jota kannattaa katsella muutaman vuoden, ei päivän säteellä. Kärsivällisyys. Tulee mieleen lause, he tapasivat väärään aikaan ja myöhemmin oli otollisempaa. Henkisyys/filosofia ja suhde ajoittuu paremmin ens keväälle tämän kanssa.. Ja nämä kartat ei paljon muutu jos syntymäaikaa siirrellään 15 min sinne tai tänne.

Odottelenkin erästä juhlaa, keihin muihin siellä törmää?? No ei vielä siihen joka tulee sitten myöhemmin.. ja olipas tämä osuva tulkinta, pisti nimittäin taas tarkistamaan nämä AP:t.


March 29, 2008
The movement in the sky may create frustration, as someone seems to be playing extremely hard to get. No matter whether you wear your most alluring clothes, or how much you sparkle, they seem to head off in the opposite direction. However, they have a very strange way of showing their deep interest, and that is to appear as though they apparently are not.;)

Ihmistä ei siis voi syyttää vaan planeettoja, jos joskus on minäkeskeisyyttä! Kummallakin kun on 11 aktiivi, niin eri tavalla, eli koetin löytää jotain yhteistä, mutta hän otti asian vähän väärin, siitä kina. Anyway.

Pluto hänelläkin on ykkösessä 2010 kun minulla  :aurinko: :pluto: :merkurius: ja hänelläkin kakkosessa  :jupiter: :chiron: :neptunus: .. mielenkiintoista.

Mutta seurailen mitä nuo  :mars: :pluto: ykkösessä,  :kuu: :jupiter: vitosessa alkavat pian hänellä vaikuttaa. Toistaisen tuttavuuden aikana hänellä ollut sekä 1, että 5 ja 7 tyhjiä AP kartalla.. ihmettelenpä kun kiihkein vaihe ajoittui sillä tavalla? Nyt sitten flirttihalua? Kun minulla ykkönen korostuu vasta myöhemmin ja pari vuotta romance, ei tee niin mieli egoilla? Työhön ja henkeilyyn hyvä upota muina aikoina, ja muuhun huvitteluun.. aina on oma Itse, aina siitä oppii lisää.. ja se on kyllä toisenkin matkan päämäärä.  8)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 30.03.2008 21:00:00
Tämä juttu vielä kertauksena, kun katselen sen vaikean suhteen kulkua, niin tosiaan kun miehellä oli vitosessa Mars, hän lähestyi aktiivisti ja olipa myös seiskassa noususolmu. Sitten kun tuli äkkimuutos, peräti 4 planeettaa ja Chiron menivät ykköseen ja mies happeningista toiseen. Koska sinne meni mm Aurinko ja Uranus, mullistus oli aikamoinen. Seiskassa hänellä silloin Saturnus jarrutti ja Jupiter neliöi Aurinkoa!

Se miksi noin tapahtui on minulle käsittämätöntä, eli miksi planeettojen pitää äkkiä kääntyä suhdetta vastaan.. tuosta se kuitenkin selviää mitä tapahtui. Jupiter teki vain yhtä positiivista transiittia eli sekstiiliä Marsille hänellä.

Sen jälkeenhän minulla oli erittäin kauan vitosessa  :saturnus: tai se oli tyhjä huone. Heti kun vitoseen planeetat, alkoi tapahtua. Vaikkei toista niin kuollakseen tarvitse, ellei Itselle niin uskottele - niin ainakaan  :saturnus: ei edistä mitään.

Mutta sama kuin tapaamiskarttojen kanssa, jokin siinä on että ap kartta muuttuu. Eräällä toisellahan on menossa toisinpäin eli huoneeseen 5 tulossa planeettoja - mutta myös ykköseen. Vaikutus ei liene yhtä raju kuin toisella, jolla 5 tyhjeni. Kysynpä häneltä oliko aktiviteettia eniten v 2003, koska silloin hänellä iso rypäs seiskassa eli  :aurinko: :jupiter: :venus: :mars: :merkurius: , taitaapa olla!  8)

Itselläni oli hurvitteluvuonna "vain"  :jupiter: ja  :kuunsolmu: seiskassa, samalla kyllä vitosessa Saturnus teki oppositiota pariin suuntaan.

Työasioita voisin vielä tarkistaa parin vuoden takaa, mutta ehkei tarpeen. 


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 30.03.2008 21:28:41
Hauska havainto, AP kartta on ekan elinvuoden ajan sama kuin radix? Sitten lähtee planeettojen marssi taivaalla eri vuosina, tätä on kohtaloksi tai sielunsuunnitelmaksi kutsuttu, että olisimme synkassa tähtien ja planeettojen kanssa?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: silu112 - 01.04.2008 23:08:38
Hei Wild Star!

Tuolla toisessa ketjussa suosittelit minua tekemään AP-kartan, josta katson miten menee yksiin ihastuksellani ja minulla. Kysyin häneltä, että milloin hän on syntynyt, mutta hän ei tiedä tarkkaa kellonaikaa. Kuulemma joskus aamuyöstä. Päivän, vuoden ja paikan tiedän. Pystyykö siis karttaa tekemään? Kokeilin eri aikoja, ja tietyt jutut näkyy pysyvän samoina (hänelle tuli esim. mielenkiintoisia kuvioita kartalle) mutta miten paljon "vääristymää" tulee? Entä ensitapaamisen AP-kartta, vai onko se syntymäkartta silloin?

Toinen juttu: kyselin sitä tässä ketjussa aiemmin, että onko ketään, joka tekisi AP-karttoja "tilauksesta". Tässä olen itse yrittänyt opiskella näiden ketjujen avulla asiaa, mutta täytyy sanoa, että minulla on niin lyhyt pinna, että hermot ei kestä alkaa tehdä tulkintoja. Asiasta kyllä olen erinomaisen kiinnostunut. Niin, kukapa täällä palloileva ei olisi... Jos joku olisi nii-iin kiltti, että voisi tehdä tulkintaa, niin olisin todella kiitollinen... Ymmärrän kyllä, että täällä näitä pyyntöjä satelee puolelle jos toiselle, ja ihmisten aika on rajallinen...

t. Silu

Ai niin,
minä: Oulu, 11.02.1969, klo 19:30
hän: Virrat, 09.08.1968, joskus aamuyöllä

Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Saqirlat - 03.04.2008 15:38:59
Hei
Tästä ketjusta on kyllä ollut suuresti apua
Kiitokset taas Emelialle  :)

Olen viime aikoina tutkinut KP-karttoja koska niistä saa suht osuvaa osviittaa tulevan kuukauden tematiikkaan, kiitos tämän ketjun "ohjeistuksen"

.. mutta eihän tämä pohjaton tiedonjanoni vaan näytä tyrehtyvän kun taas kyselen, jotta
Mitenkäs KUUN OPPOSITIO-kartat? Tulkintaperiaatteet lienevät kutakuinkin samat eikä esim. käänteiset?

Eräälle naisystävälleni on nimittäin tulossa AIKA JÄNNÄ  :kuu: oppositiokartta, sillä sinne osuu:

-Tarkka täysikuu ( kahden asteen päähän mc-ic-akselilta paluukartalla ja 2-8 huoneissa rx-kartalla)

- Paluukartan AC osuu rx-kartan Venus-Saturnus-yhtymän väliin niin, että Venus nousee ja Saturnus jää 12.huoneeseen (syntymäkartalla yhtymä on 7.huoneessa mutta kaukana dc:n kärjeltä)

-Paluukartan AC:lla myös tarkka oppositio transitoivaan laskusolmuun eli  :kuunsolmu: 25  :vesimies: perääntyy oppositiokartan Ascille 24 astetta  :leijona:

Koko oppositiokarttaan muodostuu myös leija(?) kuvio eli  tarkka maan kolmio auringon, pluton ja saturnuksen kesken, ja sitten tuo   :kuu: :skorpioni: :aspect_opp:  :aurinko:. (Merkurius on myös aika lähellä Aurinkoa)

Mitäköhän tuosta uskaltais päätellä?  :idiot2:

Niin ja yleisesti vielä tyhmä kysymys, tulisko katsoa millainen kuunpaluukartta tulee ENNEN vai JÄLKEEN tuota oppositiokarttaa, vai millaisella kronologialla paluuta ja oppositiopaluuta olisi tarkasteltava?

Kiitos taas viisaammille vastauksista jo etukäteen  ;)

muoks. typot ja sellaiset
Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: nikki - 03.04.2008 16:11:06
eikös sitä kuunpaluuta voi verrata tavallaan uuden kuun syntymiseen,siis oma henkilökohtainen uusi kuu,
ja jos uudesta kuusta alkaa uusi jakso,aloitetaan asioita,
kylvetään ideoita niin käsittäisin tuo oppositiokartan sitten täydeksi kuuksi jolloin nämä aloitetut asiat tulevat "näkyviksi",
saavat huippunsa,eli kuunpaluun teema tavallaan kulminoituu tähän oppositiokartan sanomaan,
ja siksi ainakin itse teen oppositiokartan kuunpaluun jälkeiselle ajalle,jolloin se kuvastaa tavallaan sitä oman "kuunkierron"
keskipistettä,josta taas lähdetään "laskeutumaan" kohti uutta
kuunpaluuta,
näin olen sen ymmärtänyt,
vaan voinen olla väärässäkin

onko tuo ystäväsi täysikuu siis kuun oppositio aurinkoon,
oppositiokartan aurinkoon vai radix :aurinko::oon?
ehkä se tekee just tuon mc-ic akselin teemat/asiat TODELLA
näkyviksi,päivänpolttava kysymys auringonvalossa?
valvottaa yöllä tai antaa merkityksellisiä unia,
herää valvomaan,just joo,
päätä särkee,ajatus on vähän tiukassa,sori


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Saqirlat - 03.04.2008 17:25:02
eikös sitä kuunpaluuta voi verrata tavallaan uuden kuun syntymiseen,siis oma henkilökohtainen uusi kuu,
ja jos uudesta kuusta alkaa uusi jakso,aloitetaan asioita,
kylvetään ideoita niin käsittäisin tuo oppositiokartan sitten täydeksi kuuksi jolloin nämä aloitetut asiat tulevat "näkyviksi",
saavat huippunsa,eli kuunpaluun teema tavallaan kulminoituu tähän oppositiokartan sanomaan,
ja siksi ainakin itse teen oppositiokartan kuunpaluun jälkeiselle ajalle,jolloin se kuvastaa tavallaan sitä oman "kuunkierron"
keskipistettä,josta taas lähdetään "laskeutumaan" kohti uutta
kuunpaluuta,
näin olen sen ymmärtänyt,
vaan voinen olla väärässäkin

onko tuo ystäväsi täysikuu siis kuun oppositio aurinkoon,
oppositiokartan aurinkoon vai radix :aurinko::oon?
ehkä se tekee just tuon mc-ic akselin teemat/asiat TODELLA
näkyviksi,päivänpolttava kysymys auringonvalossa?
valvottaa yöllä tai antaa merkityksellisiä unia,
herää valvomaan,just joo,
päätä särkee,ajatus on vähän tiukassa,sori

Kiitos nikki!! ;)

Päästä vetää suonta täälläkin, eli korjaa jos jummarsin väärin: Ensin siis tulkitaan kuunpaluu ja siitä jatkumona se oppositiopaluu?

Ystävälläni tuo täysikuu tulee oppositiokartan kuulle Skorpioniin, nataalilla  :kuu: Härässä.

MC-IC teemoilla tarkoititko oppositiokartan vai nataalikartan akselia tutkailtavaksi?
Oppositiokartan  mc 2 astetta  :harka: osuu syntymäkartan huoneisiin 2 ja 8 (nataalikartalla :kuu: kakkoshuoneessa).
Nataalilla taas kymppihuoneen kärki 29 astetta skorpionia. (Tuohan taisi olla vielä jollain tapaa kriittinen asteluku?)

Jaa-a täytynee sitten ennättää tuo neidin seuraava kuunpaluukin vilkaista, sehän on jo ensi viikolla..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 03.04.2008 17:40:53
Terve silu

kyllähän se syntymäkellonaika vaikuttaa, minulla on ollut aika tarkkaan tiedossa kaikkien ajat. Ja aika hyvin on sitten stemmannut persoonan kanssa. Nyt arvioin asioita 15-30 minuutin heitolla ja silti tulee hyvinkin samaa kamaa.

Jos taas katsot vain ensitapaamis- tai mitä tahansa tapaamiskarttaa, silloinhan ei tarvita synt aikoja. Itsehän huomasin että kun tapaamiskartta meni yksiin oman ap-karttani kanssa, silloin meni eniten lujaa erään kanssa.

Kumppanisi synt ajan saa toki syntymäsairaalasta, jos vaivaa haluaa nähdä.

PS voin tehdä pika-analyysin ainakin sinun kartastasi. Siinä näkee miten yleensä menee romantiikassa, vaikka ei just tietyn henkilön kanssa. Kun minulla on suht tarkka tieto erään herran kartasta, pystyn näkemään miten hänellä on mennyt Lunar return kartalla ja Solar return kartalla sen lisäksi mitä ovat päivä ja kausitransiitit. Ja Solarillahan hänellä vasta alkaa vahvistua romantiikka 2 vkon kuluttua (1.5 vuotta). Tavallaan "otin" hänet suhteeseen hieman ennen aikojaan heh.  ;)  Tosin kuunpaluukartta  :kuu: muuttuu kuukausittain, siksi en paljon sitä seuraa. Vaikka tunnepuolella se voisi vaikuttaa enemmänkin? Esim helmikuussa kun ei paljon nähty, kaikki planeetat lähestulkoon meni hänellä kakkoseen, ja vasta maaliskuun puolella kun taas hieman innostui, on ollut näissä suhteiden huoneissa jotain. Mielenkiintoista!  8)

yst terv ws  :smitten:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 03.04.2008 18:09:39
Silu  :aurinko: :vesimies:  :askendentti:  :neitsyt:  :kuu:  :jousimies: , jos en aivan väärin katso, niin edellisvuonna sinulla ei tapahtunut romantiikassa paljoa vai? Ainakin 5 ja 7 tyhjät-

Tänä vuonna tapahtuu kyllä ja 7-huoneessa, mutta selvittele, miten nuo semineliöt vaikuttaa, siis esim Mars semisq Merkkari ja Sat semisq Venus. Sinulla on valtaisa keskittymä planeettoja ykkösessä siis jopa  :aurinko:  :neptunus: :pluto: :jupiter: :venus: :merkurius: :chiron: :kuunsolmu: eli selviät kyllä, teki mies mitä vaan! Ehkä onkin aika keskittyä enemmän itsetutkimukseen!

Lukematta asiaa, samaa on sinulle sanonut Athamaarit.

Ja ap kartan mukaan sinulla olisi 2009 Saturnus vitosessa, kokemuksesta sanon että se ei tuo romanssia (paitsi ehkä fyysistä). Mutta 2010 sinulla vitosessa taas noususolmu, Kuu ja Merkkari ihan ok aspekteilla. Ja myös työn huone ok.

Mistä tulikin mieleen, että jotkut vetäytyy suhteista, jotkut haluaa suhdetta kun on itsetuskiskelun aika. AP kartta jossain määrin kyllä kuvaa sitä, mitä sitten on elämässä tarjolla.

 :rapu: herralla tosin nämä jutut alkoi tapahtua vaikkei AP:lla ollut mitään, sepä tässä kummastuttaa. Joten..=? Ai mutta Lunar returnilla hänellä oli mm Mars seiskassa syksyllä. Tapaamishetkellä minulla oli kuunpaluukartalla Aurinko ja Saturnus 5 ja seiskassa Pluto. Eli onnea ja vaikeutta ja ylläri_hän. Hänellä seiskassa sekä Mars että Venus=lähestyi aktiivisesti ja romanttisesti. Se vaikuttaa..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: nikki - 03.04.2008 23:09:37
saqirlat
joo,ensin kuunpaluu ja jatkumona oppositio,
ja tarkoitin paluukartan mc-ic akselia,
senkin puoleen heitin tuon täydenkuun valvottamisen kun ic:llä nukutaan,ja tulipa sitten mieleen tuosta solmusta kun se liittyy kohtaamisiin ja  :venus: :saturnus: sitten 7 huoneessa voisivat tehdä sopimuksia (nämä siis paluun  :askendentti::n pointti) jotka taas liittyvät omiin ja toisten rahoihin 2-8 huoneitten teeman mukaisesti,pankkilainaa anellen?
että "valvottaako" ne rahahuolet vaiko rakkaushuolet?
mitä sieltä tulee "päivänvaloon"?
rakastuminen vaiko vakiintuminen?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: silu112 - 04.04.2008 01:00:16
Silu  :aurinko: :vesimies:  :askendentti:  :neitsyt:  :kuu:  :jousimies: , jos en aivan väärin katso, niin edellisvuonna sinulla ei tapahtunut romantiikassa paljoa vai? Ainakin 5 ja 7 tyhjät-

Tänä vuonna tapahtuu kyllä ja 7-huoneessa, mutta selvittele, miten nuo semineliöt vaikuttaa, siis esim Mars semisq Merkkari ja Sat semisq Venus. Sinulla on valtaisa keskittymä planeettoja ykkösessä siis jopa  :aurinko:  :neptunus: :pluto: :jupiter: :venus: :merkurius: :chiron: :kuunsolmu: eli selviät kyllä, teki mies mitä vaan! Ehkä onkin aika keskittyä enemmän itsetutkimukseen!

Ja ap kartan mukaan sinulla olisi 2009 Saturnus vitosessa, kokemuksesta sanon että se ei tuo romanssia (paitsi ehkä fyysistä). Mutta 2010 sinulla vitosessa taas noususolmu, Kuu ja Merkkari ihan ok aspekteilla. Ja myös työn huone ok.


Hei!

Viime vuonna romantiikassa ei tosiaan tapahtunut yhtään mitään. Oli pikemminkin edellisestä (2006) syksystä sellainen musta kausi, töitä-töitä-ja töitä ihan liikaa niin, että ihmissuhteita ei ollut lainkaan muuta kuin työn kautta. Nyt sitten yhtäkkiä tapasinkin sitten jonkun mielenkiintoisen tyypin. Jos nyt ei muuta, niin hän sai aikaan sellaisen hätkähdyksen elämään, pois hymyttömyyden alhosta. Ystävätkin kun olivat jo kysyneet, että "milloin alat elää omaa elämääsi" kun aina vaan on ne toisten murheet ja tarpeet työn alla, valuuko elämä siis hukkaan?... Jonkun aikaa kun on elänyt kuin haaveissa, ei läsnä siellä tosielämässä. Itsetutkiskeluako? Tekisi mieli vaan antaa palaa... Mutta päässä vaan pyörii asiat kuten ennenkin. Minusta tuntuu, että muuta en ole tehnytkään kuin itsetutkiskellut jatkuvasti. Sellaista lisää? Apua! Mitään muuta en tällä hetkellä toivoisi kuin parisuhdetta ja perhettä. Alkaa 7 vuoden sinkkuilu kyllästyttää, kun on sitä vesimiehen sitoutumiskammoisuutta käsitellyt jo aika tavalla ja suostunut tunnustamaan itselleen, että kaipaakin toisia ihmisiä. Ihan sellainen fyysinen suhdekin on ok, saahan siinäkin läheisyyttä, jos muuta ei saa, paremman puutteessa.

Jotain tapahtuisi romantiikassa tänä vuonna kuitenkin? Toivossa on hyvä elää...

Ai niin, voitko kertoa mitään tapaamisajasta 21.3.2008, klo 23.35, Tallinna. Minun intuitio sanoi silloin, että tässä hetkessä on jotain... Tai saattoi se olla hetki vähän myöhemminkin, mutta ihan ensitapaamisaika oli tuo.

Kiitokset Sinulle WS, Silu


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: silu112 - 04.04.2008 01:01:53
Hei!

Ei nyt kaikki lainaustakaan edellisessä, mutta kun on tällainen tietokone-ekspertti kuten minä, niin sattuuhan sitä :)

t.Silu


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 04.04.2008 08:36:52
Tapaamisaikaa voit itsekin tutkia, oma astro, laita sinne synt karttaan tapaamiskartan tiedot, Tallinna taitaa olla 24e45 ja 59n26, +2gmt.

Siellä näyttäis olevan seiskassa  :mars: :rapu: (toimintaa, tunnetta) ja  :saturnus: :neitsyt: eli rajoitusta - tai no klikkaa itse karttaa ja lue tulkinnat.

AP karttahan on sellainen että jotain alkaa varmasti tapahtua tähtien liikkeiden mukaisesti, esim jos tämä tai ensi vuosi ei tue tuota suhdetta, ehkä sitten myöhemmin, siis kun katsoin karttaasi 2010. Huom aina en katso ihan oikein jos kiire.. eli opi itse tutkimaan! Planeetat tukee tai rajoittaa tiettyjä toiveita.. no olen huomannut itselläni 2, ( 3 ) 4, 5, 6, 7 ( 8 ) 11 huoneiden kanssa selvästi syksystä..  8)

Tapaamiskartallanne oli aktiivina 1 2 4 7 8 12 huoneet  (minulla itselläni  :rapu: kanssa vitosessa  :merkurius: :juno: :jupiter:, ja filosofian-ulkomaiden-mystiikan-salaisuuksien huoneissa 9+12  :pallas: :kuunsolmu: :uranus: :mars: että jatkoa tsekkaillaan tänä vkl.)

Huomenna on muuten 1-päivä eli hyvä aika uudelle alulle kaikilla.. 5+4+2+8=1  

Silu, sinähän voit tehdä kokeen, antaa palaa planeetoista riippumatta ja kts tilannetta ens vuonna. Kerro minullekin.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Saqirlat - 04.04.2008 18:55:30
saqirlat
joo,ensin kuunpaluu ja jatkumona oppositio,
ja tarkoitin paluukartan mc-ic akselia,
senkin puoleen heitin tuon täydenkuun valvottamisen kun ic:llä nukutaan,ja tulipa sitten mieleen tuosta solmusta kun se liittyy kohtaamisiin ja  :venus: :saturnus: sitten 7 huoneessa voisivat tehdä sopimuksia (nämä siis paluun  :askendentti::n pointti) jotka taas liittyvät omiin ja toisten rahoihin 2-8 huoneitten teeman mukaisesti,pankkilainaa anellen?
että "valvottaako" ne rahahuolet vaiko rakkaushuolet?
mitä sieltä tulee "päivänvaloon"?
rakastuminen vaiko vakiintuminen?

Juu nikki,
katsastin tuota oppositiokarttaa ja sitä edeltävää kuunpaluuta
ja kyllä sielta jotain huolia näyttäisi nousevan pintaan..

Ensi maanantaina alkavalla kuunpaluulla nousee  :chiron: ja  :kuunsolmu: tekee oppositiota hänen rx-venukselleen. MC-IC-akseli on läsnä jo tällä kartalla mm. niin että Lilith osuu hänen nataali-mc:lleen..Lisäksi kp-venus on hyvin lähellä Oinaspistettä.

Varsinainen oppositiokartta näyttäisi päällisin puolin hyvältä, venus nousee,  :kuunsolmu: ja Pars Fortuna ovat dc:llä, mutta kuten Emelian käännökset antavat ymmmärtää,  täysikuu voi aiheuttaa tietynlaista erottavaa skismaa eikä tilannetta helpota MC:n lähellä oleva  :merkurius: joka lähestyy muuten nataali-Marsia.  Julkista välienselvittelyä?

Kurkkasin myös nopsaan hänen toukokuista kuunpaluutaan ja sieltä pompasivat silmille vieläkin voimakkaammin huone 8 ( KP-n Askendentti asteentarkasti nataali-kasihuoneen kärjellä, myös kartan  :kuu: kasissa) sekä planeetoista painokkaimmin merkurius...

Ja nii-in, välirikkoinen tilannehan hänellä. Tutkailin että siippansa kuunpaluu kutakuinkin samalta ajanjaksolta olisi sekin aika rankka
( kp :merkurius: :aspect_squ: :kuu:, askendentiksi tulee skorppari ja nousevaksi planeetaksi rx :mars:, lisäksi nataali :askendentti: tarkasti kuunpaluun mc)

Miehen oppositiokartalle puolestaan nousee (ei kovin tiukasti)rx :venus: "ahdistettuna"
 MUTTA siinä on :chiron: asteentarkasti kartan dc:llä ja samalla neliöiden sekä kuun että auringon, eli ymmärtääkseni  hänkään ei ihan vaurioitta tilanteesta selviä?
( Tuosta chironista en tosin tästä ketjusta löytänyt, vaan näin päättelin ihan itte :P )

Hmmm..
tuosta chironista yleisesti sen verran, että varmaankin sen sijoittumista paluukarttojen tärkeisiin kohtiin kannattanee myös tutkailla, mutta entäpäs asteroidien?

Ainakin Lilith näyttäisi kiusaavan varsinkin tuon naisen KP-karttoja.. :-\


 
Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: nikki - 07.04.2008 20:13:21
saqirlat
tuo  :chiron: dc:llä voi antaa merkkejä kuinka käsitellä asioita parisuhderintamalla,ja neliöillä "valopalloihin" vois jotakin saada aikasiksikin,neliöllä tekemään,rakentamaan,
voihan siinä iskee vasaralla sormeensakin mutta tekevälle sattuu
ja
kyllä minä ainakin tutkailen myös asteroideja,
niiden avulla saattaa joskus bongata vaikka väliaikaisen yodin,
se on niin intuitiivistä,mikä milloinkin kolahtaa,
esmes
omalla lunar oppositiolla on  :ceres: 0 astetta  :kaksoset: 7 huoneessa,ceres huolehtii myös eläimistä,
no radixilla on Nessus (siis sattumalta senkin tutkinut)
0 astetta  :kaksoset:lemmikieläinosastola 6,
Nessus myrkytti viime töikseen,kostoksi tosin,
lunar opolla tämä Nessus yhtyy radix Pholukseen vesimiehessä,joka sekin tykkää elukoista,
no suomeksihan tämä tarkoittaa että olisi Pholus-käänteentekevä-aika viedä katti myrkylle,
lääketieteen suojelija/harjoittaja  :pallas: :aurinko: :aspect_squ: :mars: :vertex: vois hoitaa homman,
se vois olla hänen ristinsä jopa,
 :mars: :vertex: väljä :aspect_opp: :jupiter: :kauris: (elukkatohtori?)
että
yhen kun bongaat ja kolmesti se sulle sanoo että näin tää homma etenee niin luultavasti myös etenee..
teoriassa ainakin,
minä olen jumittunut odottamaan pholus-oikeaa hetkeä ja
pallaksen väläystä,
tai sitten cereksellä saattohoidan sokean katin?
mikä olisi onnekkain vaihtoehto,
lunari onnenpiste  :aspect_tri: :ceres:?
asiat lutviutuu kuin itestään??
yks yö ja henki lähti?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Saqirlat - 07.04.2008 22:33:43
Voi ei, lemmikkieläimen menettäminen on hirveän surullista, sattuu yhtä lailla kuin 
uskollisesta ystävästä luopuisi..Menee tovi jos toinen ennen kuin havahtuu siihen että eihän kotona olekaan enää sitä pientä pörröä paijattavana..
Mutta eipä eläimen kärsimystä suotta pitkittämään, niin se vaan menee, valitettavasti.

hmmm..

Ehkäpä näitä kuunpaluita tulee vertailla siinäkin valossa miten nuo ns. perustransiitit mihinkin valopalloon osuva..ja ystäväni miehellä ovat myös nuo hitaammat kiertolaiset stressaavissa kulmissa nataaliplaneetoihin, mm. tr  :chiron: :aspect_squ: :mars: eli siksikin aattelin että jonkinlaista naarmua siihen tefloniinkin taitaa tulla..

Katselin muuten lauantaina alkaneelta omalta KP:ltani
noita asteroideja (joihin en vieläkään ole ehtinyt tarpeeksi tutustua) ja huomasin että muutama onkin sijoittunut :kuu: karttaan kai jotakin tahtoen sanoa, olisko sitten vaikka näin:
Esim. KP Pallas asteentarkassa yhtymässä Kuuhuni eli jokohan NYT ne opiskelut saisivat vauhtia, varsinkin kun KP :merkurius: ottaa parin kiinni??
KP Vesta yhtyy myöskin asteentarkasti Nataali-Pallakseen, oikeinko vaalimalla vaalisin ikuista opiskelijaa itsessäni, vai jäkittääkö neliö nataali-marsiin muuta..itse olet onnesi (valmistumisesi) seppä.
Molemmat yhtymät KP-kartan neloshuoneessa, nataalilla n.kutosessa: käärii hiihojaan, huhkii ja etäopiskelee kotonaan eikä lähde liesuumaan?

KP-Ceres yhtyy asteen heitolla nataali-Junoon, täsmälleen nataali-ysin kärjessä. Arvojen nyyttikestit, aatemarkkinat?
No lauantaina olis tarkoitus demota lisää vapaata kaupunkitilaa sankoin joukoin..Together we stand, divided we fall..

Mikäs ero tulkinnassa on muuten sillä, jos jokin KP-planeetta tekee aspektia nataali-akseleihin tai toisinpäin eli nataali-planeetta KP:n akseleihin?
(Huomasin juur, että nataali-Lilith löytyy KP:n medium coelilta, sekin alle orbin tarkkuudella)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: nikki - 07.04.2008 23:03:47
emmä tiiä onko sillä ainakaan arvoeroa mitenpäin niitä yhtymiä tulee,ehkä niitä tulee just vahvistaen molemmin puolin,
syntymäkartalta ja kuunpaluulta,
ja transiitit syntymäkartalle tietysti vahvistavat tiettyjä teemoja,
samaten jos syntyy yhtymä jollekin syntymäkartan planeetalle ja tämä on vaikka osana t-ristiä niin onhan siinä vaikutuksen alla isompikin kuvio,så tycker jag

tuo Pallashan syntyi isänsä päästä,
ja vesta on keskittymisen ohella myös kotiliesi,
että kotonapa hyvinkin kipinät lentelevät päästä,
mutta älä "orjuuta" itseäsi tuohon opiskeluun päänsäryn uhalla,
ja neliö jäkittämisestä huolimatta saa meidät lopulta tekemään ja toimimaan,kuitenkin,
ja onnea samanhenkisten sadonkorjuulle!


tuosta kuunpaluukartasta sinänsä,
kun sehän kuvastaa kuitenkin hetkellistä kuuhun liitettävää atmosfääriä,tunnelmaa,ajanhenkeä,
kuulla reagoidaan asioihin,ei ehkä niinkään tehdä,
ehkä tuo kuunpaluukartta osoittaa niitä asioita mihin me enemmän reagoimme/pitäisi reagoida,mikä ois sillä kuulla tähellistä,ja yhtymät syntymäkartalle sitten kertoisivat missä ja miten tätä reagointia vois toteuttaa konkreettisesti,
ja että just siinä tekemisessä on sitten se sielukin läsnä,
eli mahdollisuudet onnistua


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 12.04.2008 14:05:44
Olen tutkaillut taas tuttujen AP -karttoja silmät kipeiksi viime viikkoina ja kun niitä aikani tuijottelin aloin nähdä niistä jopa unia ja niinhän siinä kävi että alitajunnasta putkahti esiin oivallus...  :uglystupid2:

Kun katsoin useampia karttoja vertaillen huomasin niissä tiettyä loogisuutta, joka näyttäisi painottavan ja korostavan nimenomaan AP -kartan Akseleiden merkkiä, sinänsä jännä ettei tuota AP -karttojen tulkinnoissa juuri esiinny...?

No niin siis, tämän huomion tein vertaillessani useita karttoja toisiinsa; yleensä vähintään yhden Akselin merkin hallitsija sijoittuu kulmahuoneeseen AP -kartalla ja silloin tämäkin huone kartalla korostuu.  Poikkeuksia toki on, eli aukoton sääntö tämä ei ole.

Esim.
 :askendentti: :vaaka: -  :venus: 10. huone
IC   :kauris: -  :saturnus: 10. huone

 :askendentti:   :leijona: -  :aurinko: 1. huone
IC  :skorpioni: -  :pluto: 4. huone
DC  :vesimies: -  :uranus: 7. huone

 :askendentti:  :jousimies: -  :jupiter: 1. huone
 :keskitaivas:  :skorpioni: -  :pluto: 1. huone

 :askendentti:  :harka: - :venus: 7. huone
IC  :rapu: -  :kuu: 7. huone


Tarkastelun kohteena oli yhteensä 7 eri henkilön kartat, ja kultakin vähintään kahden vuoden AP -kartat.  yhden henkilön kartoilla ( kaksi eri AP -karttaa) tämä "sääntö" ei toteutunut... Onko syynä se että radixilla  :aurinko: on 10. huoneessa, vai että hän on syntynyt toisessa maassa, en tiedä.
Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Lilli - 13.04.2008 10:51:33
Mielenkiintoinen havainto, Emelia. Kyllä unet ovat fiksuja!  :D

Katsoin omia AP-karttojani ja varsin usein on ollut tuollainen tilanne, että jonkun akselin hallitsijaplaneetta on kulmahuoneessa. Näin oli esim. viime vuoden (2006-2007) kartassa, jolloin kuviot olivat seuraavanlaiset:

 :askendentti: :vaaka:,  :venus: 7. huoneessa
IC  :kauris:,  :saturnus: 10. huoneessa

Romantiikkapuolella oli todella vipinää raskaan alun jälkeen - ensimmäinen kolmannes kyseisestä vuodesta meni avoeron jälkipyykin pesussa. Työasiat korostuivat lähinnä töiden puutteena.

Nyt voimassa olevalla kartalla on Jousimies nousussa ja Jupiter 1. huoneessa. DC:n hallitsija Merkurius on 7. huoneessa. Kun AP-kartta astui voimaan, ajoin ensitöikseni kolarin skootterini kanssa. Muutenkin kulkuneuvoasiat olivat tapetilla niihin kohdistuneen ilkivallan takia. Loukkaantumisesta johtuneen liikuntarajoittuneisuuden takia vaatteet alkoivat kiristää uhkaavasti loppukesästä, jonka jälkeen teinkin ruokavaliomuutoksen (Tätä teettänee Saturnus Neitsyessä, omalla kartalla 4. huoneessa transitoivana). Nyt olen jokseenkin mallin mitoissa.

7. huoneen asiat korostuvat muutenkin, kun Aurinkokin on kyseisessä huoneessa. Jonkinlaista parisuhdetta tässä on yritelty rakentaa.

Tällä kartalla huoneet 2-8 ovat myös täynnä tavaraa ja kyllä niiden asiat ovat niin ikään olleet tapetilla.

Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 13.04.2008 14:46:29
"Aurinko 1. huoneessa
1. huoneen Aurinko kysyy mitä voin tehdä itselleni ja itse? Et ole välttämättä yksin, mutta toimit yksin. Tämä on henkilökohtaisen kehittymisen ja saavutusten aikaa. Sinun tarvitsee huomata omat tarpeesi, kykysi ja lahjasi. Omat asiat ovat tärkeitä, mutta voivat myös sokaista sinut."

Myös sinun kartallasi Ardith näyttää tuo "sääntö" toimivan;  :askendentti: hallitsija  :uranus: 1. huoneessa, kuin myös Deskendentin (  :leijona: ) hallitsija  :aurinko: on myös 1. huoneessa. - Monet asiat siis korostavat 1. huoneen asioita.

1. Huone - minä huone -  Oinas ja Mars; ulkoinen olemus, aloitekyky, elinvoima, elämänasenne, riidat ja taistelut
Lyhyesti: persoonallisuus, fyysinen rakenne, vitaalisuus.

Mielestäni Solmujen tulkinnassa AP -kartalla voi aivan hyvin käyttää samoja tulkintoja kuin radixia tulkittaessa. Itse olen käyttänyt Marko Palojärven avain sanoja http://koti.mbnet.fi/lamat/kuunsolmut.html .

Noususolmu 1. huoneessa ja Laskusolmu 7. huoneessa voitaisiin siis tulkita seuraavalla tavalla:
Oinas tai
1. huone    
* Toiminta on lähtöisin omista tarpeista
* Ilmenee toimintana (urheilu, extreme- ja uraauurtavat harrastukset)
* Riskinotto, vaara ja jännitys ovat toiminnan elementtejä.
Vaaka tai
7. huone    
* Diplomaattinen niin muiden kuin kumppaninsa kanssa
* Tasa-arvoisuus hallitsee kaikkea tekemistä, vaikeuksia päättää
* Valmis valmiisiin ratkaisuihin, suunnan etsiminen ei ole luontaista.

Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 22.04.2008 02:29:52
 :uranus:   :aspect_tri:  :keskitaivas: transiitti vei koneeni täydelliseen huoltoon, joten en ole reiluun viikkoon päässyt nettiin, eikä koneeni ole vieläkään kotiin palannut...  :tickedoff: Siitä syystä hiljaiseloa on tällä foorumilla omalla kohdallani pitänyt. Palaan asiaan, kunhan taas on masiina toiminnassa.  :uglystupid2:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: marix - 15.05.2008 20:48:35
noniin, haluisko joku tutkia mun kans mun veljen ap-karttaa. syntynyt seinäjoella 14.5.1987 09:44 (en tajuu mikse noin aikasin aamulla on menny syntymään ;))


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 22.05.2008 13:08:44
Rauhoittavaa tajuta, että.. 5-ja 7-huoneet vielä vaikuttavat, onnea on nyt eniten koti/huvittelu-ja romanceasioissa, vaikka myös 11 huone tuo tarpeellista potkua suunnitelmiin. Jos vihdoin alkaisi asiat toteutua nopeasti. Koetetaan nauttia tästä ajasta, kesä tai talvi, Suomi tai muu maa. Matkailu alkaa korostua minulla taas syksyllä ja edelleen koti. Mutta resurssien puolesta ehkä pitää odottaa syksyyn 2009  :jupiter:  :chiron: .. tosin, kaikenlaisia varoihin liittyviä tarjouksia satelee.. romancen jälkeen olen taas hyvin Itseeni keskittynyt 2010, vaikka tunnemaailmassa tapahtuu Jotain..  :kuu:

alkoi mennä minun ja exän ap kartat sekaisin kun tulkitsin hänen 2010 vuottaan, nythän hänellä selvästi näkyy  :saturnus: 10-huoneessa ja 6 tyhjä. Nöyryyttä? Hänellä kun liitto ja ura sujuvat hyvin parin v kuluttua. Lapseni kartat tsekkasin toistamiseen, ja tuon sielun veljeni, miten meneekin  :jupiter: ,  :uranus: ja  :aurinko: samoihin huoneisiin 5 ja 7 seuraavina vuosina. Minulla tosin aina häntä n puoli vuotta ennen. Ehtii olemaan vielä 1 ap karttani siinä välissäkin  :kuu: varustettuna 5-huoneessa siis, ennen kuin hänellä joku muutos. No hauska verrata taas uusien tyyppien karttoja 2011-2012 luulisin.

se, että 6 ja 10 huoneeni on tyhjät parina seuraavana vuonna, saa ajatuksiin. sapattia?? vai-


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 22.05.2008 13:21:35
marix, veljelläsi on paljon vaikutteita päällekkäin nyt kun edellinen ap kartta alkoi käsittääkseni 2-2007 ja loppuu tuossa 8-2008, samalla toinen alkoi 2-2008 ja loppuu 8-2009.

yhtaikaa on vaikeutta rakkaudessa, mm saturnuksen ja pluton neliöt aurinkoon 5, 7 huoneissa, työssä onnea  :jupiter: kutosessa, suunnitelmat,  kaverit, mystiikka, salaisuudet korostuvat. nyt tämän vuoden puolella toisaalta onnea rakkaudessa paitsi  :jupiter: :aspect_opp: :mars:, katsasta neliöt. uralla menee putkeen..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Adele - 23.05.2008 23:49:47
Olen mielenkiinnolla lueskellut ja opiskellut paluukarttoja tästä ketjusta, mutta haluaisko kukaan sanoa sanaa tästä mun kuunpaluu kartasta. Veskarissa huoneessa 8 riittää tavaraa  ;D Kyllä tässä on kaikenlaista ollut, mutta mielelläni kuulisin, mitä muut ajattelette?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 24.05.2008 12:40:51
Onpa hauskan näköinen kartta!! :smitten:  ;D


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Lilli - 05.06.2008 11:50:16
No niin, taas on vuosi kulunut ja entinen AP-kartta alkaa hiipua pois ja uusi voimistua. Vuoden 2007-8 kartta oli siis tällainen:

Lainaus
Uutukaisessa AP-kartassa on nousuna   ja hallitsija   sijaitsee omassa merkissään huoneessa 1. Aurinko on huoneessa 7 ja Kuu Kauriissa huoneessa 2. AP-kartalla kakkoshuone, kuten myös huone 8 ovat hyvin edustettuina, joka viittaisi talousasioiden kanssa hääräämiseen. Syntymäkartalla nuo AP-kartan 2. huoneen planeetat sijoittuvat huoneisiin 7-10, Kuu mm. huoneeseen 7.

Ihmissuhderintamalla voi olla edelleen vipinää, mutta toivottavasti 7. huoneen Aurinko (ja Merkurius) viittaisi myös sopimusten tekemiseen tms. Mie tykkäisin.

AP-Aurinko, Merkurius ja Venus ovat lähes asteentarkasti sijoittuneet samoin kuin radixilla. Mars näyttää tekevän tarkkaa puolipaluuta itseensä nähden Oinaan merkistä.

Kakkos- ja kasihuoneen asiat näkyivät käytännössä siten, että olen saanut ylimääräisiä tuloja osakekaupasta ja ennakkoperinnöstä. 7. huoneen Aurinko tietenkin korosti ihmissuhdeasioita, mutta esim. romanssirintamalla ei tapahtunut mitään uutta ja mullistavaa, edellisen AP-kartan aikana alkanutta suhdetta on kehitelty eteenpäin. Ystävät ovat kuitenkin olleet tavallista voimakkaammin mukana kuvioissa.

Suurimat mainitsemisen arvoiset asiat ovat kuitenkin tänä vuonna olleet astrologiaharrastuksen syventyminen (myös julkaisutoimintaa tällä saralla), erään kirjan julkaisu, jossa olin yhtenä tekijänä mukana, sekä ruokavalioremontti, joka on muokannut niin vartaloa kuin yleistäkin olemusta siihen malliin, että minua haukutaan ja liiankin hyvännäköiseksi.  :D

Jousimiehen nousussa ja Jupiterin ykköshuoneessa olen liittänyt seuraaviin asioihin: skootteri, julkaisutoiminta, painonnousu, joka otettiin haltuun Neitsyessä vaeltavan Saturnuksen avulla.

Uudessa AP-kartassa on AC Ravun ensimmäisessä asteessa ja kartan hallitsijaplaneetta Kuu yhtymässä Aurinkoon, Venukseen ja retro-Merkuriukseen 12. huoneessa. 12. huoneesta löytyy myös Uranus. Pluto sijaitsee huolestuttavan näköisesti tarkasti deskendentillä ja Jupiter kivasti MC:llä. Mars ja Saturnus ovat huoneessa 5, Neptunus Chiron ja yläsolmu huoneessa 11.

Venus, Kuu ja Merkurius tekevät luonnollisestikin yhtymän 12. huoneen radix-Auringolle ja samalla Mars tekee viimeksi mainitulle tarkkaa sekstiiliä. Jupiter seikkailee tällä hetkellä radixiin nähden desdendentillä.

Viimeksi kun AP-kartallani on ollut voimakas 12. huoneen painotus, olen muuttanut ko. vuoden aikana ulkomaille. Sitä edeltävällä kerralla (kaikki persoonalliset planeetat sekä Jupiter ja Saturnus kyseisessä huoneessa) tuore ihmissuhteeni oli intensiivisimmässä vaiheessaan ja teimme yhdessä parikin ulkomaan matkaa yhden vuoden aikana.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 08.06.2008 12:51:03
Uusi AP -kartta alkaa pikkuhiljaa ilmaisemaan omia painopisteitään.. Vajaan kuukauden se on antanut esimakua itsestään..
Nykyisellä kartallani Nousu on sama kuin radixilla eli Jousimies ja Jupiter 1. huoneen kärjellä, 1. huoneesta löytyy myös Pluto. Deskendentti on Kaksosissa ja 2 asteen päässä siitä sijaitsee Mars.
Ensi vuoden kartalla nämä kaksi Akselia ovat kääntyneet päinvastaisiin asemiin, eli Nousu on Kaksosissa ja Deskendentti on Jousimiehessä. Eroa Akselien asemissa on vain noin 5 astetta.

Viitanneeko siihen että kuluvana AP -vuonna alulle laitetut henkilökohtaiset muutokset nousevat tulevana vuonna esiin ympäristössä? (AC-DC -Akseli)

 :askendentti:  :kaksoset: sekä  :merkurius: :aspect_con:  :venus: 6. huoneessa yhdessä  :mars: kanssa ovat jo nyt tuoneet tullessaan ajatuksen opiskelusta työn ohessa (vaikka työsopimusta on vain 31.12.2008 saakka) . Ajatuksen opiskelusta lausuin työpaikalla ääneen 26.5 eli suht' tarkkaan 3 kuukautta ennen tulevaa Auringon Paluuta.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Elämänilo - 11.06.2008 12:48:20

Hei "Emelia" tai "nikki" tai joku muu Ystäväin

Mitä AP-kartallani näkyy
- näkyykö alkava romanssini  ;)
- 2008-2009 huone 7:ssa on nessu;
mitä se tarkoittaa,
kartassa näkyy myös huone 8:ssa  :neptunus: :chiron: :kuunsolmu: ,
huone 9:n  :uranus::smitten: Elämänilo


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 11.06.2008 12:51:17
no jos tollaisilla 5, 7 huoneen planeettarysillä ei tule romanssia nyt niin ei koskaan. mutta, tosiaan onhan itselläkin 5, 7 vielä posit. planeetat/aspektit ja eräälläkin lähes samaa, vitosessa. katotaan nyt sitten mitä kenenkin kanssa.

mitähän muuta sitten seuraisi 5, 7 huoneistani (kevääseen 2009 mennessä) jos meistä tulisi NYT vain kavereita? jonkun muun pitäisi ilmestyä nopeesti ja sellaista ei ole koskaan tapahtunut suhteen keskellä minulle.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Elämänilo - 11.06.2008 13:01:09
no jos tollaisilla 5, 7 huoneen planeettarysillä ei tule romanssia nyt niin ei koskaan.

Hei "***Wild Star***"

Kiitos rohkaisevista sanoistasi

- harvoin tapaa tällaista herras-miestä,
joka nyt eteeni tulla tupsahti
- toivottavasti suhteesta tulee
enemmän kuin vain juhannusromanssi

Onnea myös omalle rakkausrintamallesi:smitten: Elämänilo


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 11.06.2008 13:17:37
hienoa

minullahan tosiaan on menossa tunteita myllertävä sielukumppanuus-romanssi, jossa kumma kyllä pari vuotta transiitit ja 5 huone menevät samankaltaisesti molemmilla.. minulla  :jupiter: :pluto:  :aspect_sex:  :venus: 5, hänellä  :jupiter: :kuu: 5 (tosin jup oppositiossa aurinkoon ja merkkariin mutta  :aspect_tri: :mars: jne, eli yritystä muttei onnea..?) , seuraavaksi molemmilla  :uranus: vitonen.  


luulenpa että transiittina  :uranus: joka keikkuu kummankin 5 huoneen kohdalla aiheuttaa tätä arvaamattomuutta, esim nyt ei olla oltu yhteydessä 2. vkoon. eli katsopa transiitit myös. meillä kummallakin (taas) vasta ens keväänä maalis, huhtikuussa uranuksen lisäksi transiittina ensin  :aurinko: sitten  :mars: :venus: 5 huone. jos sinne asti .. nyt just pitää päästää kokonaan irti hetkeksi.. :)

sijoitan tuollaiset vakavammat jutut sitten jonnekin tulevaan, koetetaan elää nyt.
heh, just kun minulla loppuu  :kuu: 5 ja alkaa  :aurinko: 7 , niin hänellä on ollut  :aurinko: 7 jo 5 kk  :o :D   

kun tavattiin niin näkyi kummallakin olevan  :uranus:  vitosessa ja  :kuu: seiskan kohdalla transiittina.  :o  :-*  :P ::)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Elämänilo - 11.06.2008 16:37:58
...
sijoitan tuollaiset vakavammat jutut sitten jonnekin tulevaan, koetetaan elää nyt.
heh, just kun minulla loppuu  :kuu: 5 ja alkaa  :aurinko: 7 , niin hänellä on ollut  :aurinko: 7 jo 5 kk  :o :D   

Hei "***Wild Star***"

Asiat loksahtavat kummasti kohdalleen
- astrologia on ihmeellistä


:smitten: Elämänilo


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 18.06.2008 18:49:09
Sain vihdoin valmiiksi oman AP -karttani kyhäelmän.
Se on yhdistelmä useista eri lähteistä hankituista tulkinnoista...

Jäin miettimään tuota ristiriitaa kun  :aurinko: 5. huoneessa merkitsisi itseilmaisun lisääntymistä ja jopa riehakkuutta ja  :kuu: 1. huoneessa saa itkeskelemään herkkänä, niin   :saturnus: 5. huoneessa ja  :uranus: 12. huoneessa vievät siltä kaiken pohjan pois.  :buck2:  :idiot2:
Eikä tuo  :pluto: 7. huoneessakaan mikään ilopilleri ole.

Synttärini ovat tiistaina, joten tuskin täältä tulee minnekkään lähdettyä, eli tuo  :jupiter: pysynee 8. huoneen puolella. Se merkitsee siis tuota rahantuloa, mutta toisaalta jos matkustaisi vaikkapa Tampereelle (mikä on tod. epätodennäköistä) se siirtyisi 9. huoneeseen ja sen painopiste siirtyisi henkisten asioiden opiskeluun... Mutta nyt ainakin tuntuu, ettei rahan tulo olisi lainkaan pahitteeksi, kun tuo muu kartta painottaa kaikenlaista oppimista niin paljon muuten.

Ja niin... AP -kartan  :askendentti: sijoittuu radixin 6. huoneeseen, mikä korostaa  :merkurius: entisestään.

Jos tuolla AP -kartalla ja prog.  :kuu:  :skorpioni: alkaa suhde, siitä siinä on varmasti leikki kaukana  :uglystupid2:
Progressiivinen  :kuu: siirtyy pois  :skorpioni: vasta joulukuussa 2009, jolloin onkin sitten jo seuraava kartta voimissaan.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 19.06.2008 16:14:02
Julyette, en osaa yhtään sanoa mitään noiden asteroidien merkityksestä AP -kartoilla koska en ole mistään lähteistä löytänyt niille tulkintoja.
Voisi tietenkin ajatella, että jos on huomannut tiettyjen asteroidien toimivan hyvin henkilökohtaisella tasolla, niin ne toimisivat myös AP -kartalla samaan tapaan kuin henkilökohtaiset planeetatkin ( :aurinko:  :kuu:  :mars:  :merkurius:  :venus: ).

Liitteenä 8. huoneen  :aurinko:  :merkurius:  :venus:  :saturnus: AP -kartalla.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ebenia - 20.06.2008 14:48:40
Vähän tunnelmia AP-kartasta, kun on vaikuttanut tässä nyt puoli vuotta.

Mars 7.huoneessa oppositiossa Plutoon 1.huoneessa. Valtataisteluita, kaksi merkittävää ihmissuhdetta, jotka molemmat hyvin lyhyitä, mutta intensiivisiä, mutta joiden aiheuttamien vaurioiden korjaamiseen meni kauemmin kuin itse suhteisiin.

10.huoneessa Kuu Skorpionissa. Vaihdoin työpaikkaa uuteen, jossa olen saanut kohdata jonkinmoista kateutta ja ties mitä vastustusta (liittyen myös mars 7.h.). Muuten hyvää työrintamalle. Isän kanssa välit parantuneet TODELLA paljon, mikä erittäin ilostuttava asia (Venus yhtymässä Kuuhun 10.h?).

11.huone Venus Jousimiehessä. Yhtäkkinen matka yksin, ystävät tärkeitä, paljon pohtimista mitkä ovat omia unelmia.

1. huoneessa Pluto, Jupiter, Aurinko, Merkurius, Chiron, Neptunus. Paljon kasvamista ihmisenä, sekavuutta sen suhteen mitä olen ja mitä haluan, mitä olen uskonut olevani ja mitä olen. Paljon itsenäistä toimimista, rahallisesti itsenäistymistä, matkustelua yksin, parisuhteiden kautta kasvamista (mars 7.h oppositio plutoon 1.h)

2.huoneessa Uranus/8.huoneessa Saturnus. Palkat ovat tulleet epätasaisesti, ongelmia Kelan kanssa (auktoriteetti), rahaa tulee sykähdyksinä, välillä paljon, välillä ei mitään, välillä ei tule vaikka pitäisi jne. Yllättäviä laskuja ja menoja, rahallisia huolia.

Saa nähdä mitä seuraavat puoli vuotta tuovat. :)Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 23.06.2008 20:51:31
Olen tässä viime aikoina lueskellessani huomannut tuon ettei ainakaan AP -kartoilla  :kuu: merkitse aina rakkautta, vaan vaihtelua, muutosta ja muuttuvia olosuhteita. Aina kyseessä ei siis ole massiivisista ja elämää mullistavista muutoksista, kuten  :pluto: tapauksessa, vaan henkilökohtaisesta tarpeesta muutokseen.

Seuraavassa muutama esimerkki:

Eli kun  :kuu: on AP -kartan 4. huoneessa, se ei merkitse että kotona on mukavaa, vaikka voihan siellä ollakin, vaan että kotiin liittyy muutoksia. Muutokset sitten syntyvät joko sisäisenä muutoksen tarpeena ja muutos toteutetaan vaikkapa remppaamalla kotia; tai esim. muutoksen ja remontin tarve kotona, saa aikaan myös sisäisen muutoksen. Jostain täytyy ehkä luopuakin, tai ehkä luovutaan jopa kaikesta, ja muutetaan kauas toiselle mantereelle "kotiin". Ihminen on herkistynyt kaikelle ympäristössään ja ympärillään, ja reagoi herkästi.

10. huoneen  :kuu: puolestaan viittaa suuriin muutoksiin työpaikalla, työelämässä ja työn turvallisuudessa (  :aspect_opp: 4. huoneeseen) , muutokset näkyvät vuoden tai parin päästä. Toisin kuin 6. huoneessa, 10. huoneessa  :kuu: merkitsee suuria muutoksia uralla ja ammatillisesti. Hyvää aikaa politikoinnille ja myyntitehtävissä toimiville.

 :kuu: 1. huoneessa puolestaan on myös oppositiossa 7. huoneeseen , mikä merkitsee tunteiden pitämistä itsellään, ikään kuin piilossa toisilta. Tunteet ovat henkilökohtaisia ja sillä tasolla syviä. Tämä on myös omien tunteiden tason haavojen parantamisen aikaa.

 :kuu: 2. huoneessa viittaa tarpeeseen taloudelliseen turvallisuuteen.

 :kuu: 5. huoneessa tuo tunteet pintaan, niitä on vaikea piilottaa toisilta, eikä se varmaan ole tarkoituskaan onhan  :kuu: :aspect_opp: 11. huoneeseen, joka on ystävien, tuttavien ja toiveiden huone. Vastakkaisuus toiveiden huoneeseen voi tuoda tullessaan toisten tunteiden heijastelua. Hurjia fiiliksiä ja syviä tunteita tai saatat hoivata ja huolehtia rakkaudella lapsista tai rakastetustasi kuin lapsesta.

6. huoneen  :kuu: toimii terveyteen ja elämäntapoihin liittyvänä muutoksen tuojana. Työssä voi olla joitain muutoksia, mutta lieviä. Ruokavalion muutokset tai terveydelliset syyt muuttaa elämäntapoja. Herkkyys ja reagointi ympäristön vaatimuksille, erityisesti työssä, vaikuttavat terveyteen. Stressi ja lepo, tai enemmänkin niiden puute. Terveys voi ilmoitella mahdollisesta loppuunpalamisesta, johon tulisi puuttua. Muutoksia terveydessä ja fyysisessä kehossa, jotka aiheuttavat joitain muutoksia; puberteetti, raskaus, rintaruokinta, ikääntyminen, fyysinen kunto ja hormonaalinen tasapaino tai epätasapaino. Painon nousu tai pudotus voi olla mahdollistaOtsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: mc82 - 23.06.2008 22:04:28
Pakko muuten kysyä, että mikä tuo AP-kartta on ja mitä virkaa sillä on ???  Ennustaa tulevaisuutta tjsp? Mä kaivelin Astro.comin karttaohjelmia ja jonkin aikaa pähkäiltyäni löysin AP-kartan piirto-ohjelman. Meikäläisen AP-kartta alhaalla, mutta enpäs osaa tuota tulkita, kun on koko AP-käsite ihan uusi.. :P :-[

Astro.comista löytyi myös piirto-ohjelma kuunpaluukartalle, mitäs virkaa SILLÄ sitten on..??


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Rohana - 24.06.2008 12:32:15
 Mulla ja miehellä on nyt molemmilla :kuu:  4.huoneessa. Koti kaipaa uudelleen järjestelemistä, on suunniteltu mm. väliseinien rakentamista ja sisustussuunnittelijaa tms. Itselläni Kuu huristelee Skorpparissa, miehellä Kaloissa. No, veden merkkejä ainakin molemmat.  ;)
Itse olisin palaamassa täyspäiväisesti työelämään kotioloista, koska kotona olo alkaa jo ahdistaa. Eli ei aina ihan niin kivaakaan...
Muutapa en nyt osaa tästä yhdistelmästä sanoa!


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: noname - 24.06.2008 12:49:13
:kuu: 5. huoneessa tuo tunteet pintaan, niitä on vaikea piilottaa toisilta, eikä se varmaan ole tarkoituskaan onhan  :kuu: :aspect_opp: 11. huoneeseen, joka on ystävien, tuttavien ja toiveiden huone. Vastakkaisuus toiveiden huoneeseen voi tuoda tullessaan toisten tunteiden heijastelua. Hurjia fiiliksiä ja syviä tunteita tai saatat hoivata ja huolehtia rakkaudella lapsista tai rakastetustasi kuin lapsesta.

Tällainen tulkinta tuntuu sopivan tämän vuoden AP-kartalleni, ainakin tässä vaiheessa kun ollaan puolessa välissä vuotta.Kiinnostavaa!

Ensi joulukuussa alkavalla AP-kartallani  :kuu: on 8.huoneessa, mitä silloin voisi odottaa?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 24.06.2008 18:23:13
Mulla on 2008-2009  :kuu: 11. huoneessa :aspect_opp: :aurinko: 5. huoneessa ???  Mihinkähän se viittaisi? AP-kuu osuu suoraan radix-DC:lle, samoin prog. kuu on just saapumassa DC:lle.

Kuten tuossa 5. huoneen  :kuu: pätkässä mainitsin, on 11. huone ystävien, tuttavien, ryhmien sekä toiveiden ja unelmien huone. Ja  :kuu: AP -kartalla tässä huoneessa viittaakin tavoitteita kohti kulkemiseen ja unelmien toteuttamisen aloittamiseen. Usein uraa tai oppilaitosta miettivillä nuorilla on tämä sijainti, hankitaan tarvittavaa tietoa ja lähdetään kohti unelmien tavoittelua. Huolimatta vastustuksesta. Oman yrityksen perustaminen voisi olla mahdollista, yhdessä ystävien kanssa tai heidän avullaan. Kannattaa tarkistaa, että tavoitteet ovat omia, eivätkä toisten odotusten luomia. -Ystävät ovat perhettä ja muita läheisempiä, tai heistä tulee uusi "perhe". Ryhmän emotionaalinen voima motivoi toimimaan kohti tavoitteita ja unelmia/ toiveita. Mutta sen riidat voivat vaikuttaa negatiivisesti. Tavoitteena kaikissa tilanteissa tunteiden jakaminen.

Sinun kohdallasi Elwyn, kun  :kuu: :aspect_opp: :aurinko: 5. huoneessa AP -kartalla on radixin ja prog. kartan Akselilla, tällä on luultavasti sekä henkilökohtainen vaikutus (  :kuu: ) että ulkoinen (7. huoneen kärki) . Lisäksi 5.  :aurinko: viittaa itsen ilmaisuun avoimemmin ja iloisemmin. Kannattaa katsoa mitä transiitteja tuon DC kohdan vuoden aikana ylittää, silloin varmasti jotain tapahtuu.. Entä onko radixilla aspekteja tuohon kohtaan? -Tämä menee nyt prog. kartan tulkinnan puolelle, mutta transiitit jotka osuvat sekä prog. kartalla että radixilla herkkään kohtaan ovat merkityksellisiä ja sitähän tuo AP -karttakin koettaisi kertoa. (5. huoneen  :aurinko: on muuten lisää vähän aiemmin täällä http://www.astro.fi/forum/index.php?action=dlattach;topic=9182.0;attach=11561 )

Ensi joulukuussa alkavalla AP-kartallani  :kuu: on 8.huoneessa, mitä silloin voisi odottaa?

:kuu: AP -kartalla Pluton ja alitajunnan 8. huoneessa liittyy tietoisuuteen ja tiedostamiseen, spontaanisti hankitun hienovaraisen ja -vivahteisen tiedon havainnointiin rationaalisen analyysin sijaan. Vähän saman suuntainen kuin  :aurinko: 8. huoneessa, mutta olet enemmän tunteella mukana kyseessä olevien ihmisten ja asioiden suhteen. Psykologiaa; joku läheinen tai perheenjäsen tarvitsee terapiaa, mutta myös omia psykologisia havaintoja sekä itsestäsi että toisista, tai psykologian opiskelua. Emotionaaliset tilanteet monimutkaisempia ja kiihkeämpiä, päätökset epäsuoria. Mahdollisuus parantaa mahdollisuuksia edetä uralla. Harkitse mitä puhut; sanojasi voidaan tulkita väärin tai niihin reagoidaan väärin. Intuitio vahvistuu. Riippuen  :kuu: tekemistä aspekteista kartalla yhteiset ja jaetut varat voivat joko kasvaa tai vähetä. Tai omat varasi vähenevät syystä tai toisesta ja tunnet riippuvuutta muista ( esim. äitiysloma tai täysipäiväinen opiskelu). Velatkaan tuskin pysyvät ennallaan, ne joko vähenevät tai kasvavat. Taloudellisia huolia  ja ongelmia ilmentää :kuu:  :aspect_opp: taivaankappale 2. huoneessa.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: noname - 24.06.2008 19:25:41

:kuu: AP -kartalla Pluton ja alitajunnan 8. huoneessa liittyy tietoisuuteen ja tiedostamiseen, spontaanisti hankitun hienovaraisen ja -vivahteisen tiedon havainnointiin rationaalisen analyysin sijaan. Vähän saman suuntainen kuin  :aurinko: 8. huoneessa, mutta olet enemmän tunteella mukana kyseessä olevien ihmisten ja asioiden suhteen. Psykologiaa; joku läheinen tai perheenjäsen tarvitsee terapiaa, mutta myös omia psykologisia havaintoja sekä itsestäsi että toisista, tai psykologian opiskelua. Emotionaaliset tilanteet monimutkaisempia ja kiihkeämpiä, päätökset epäsuoria. Mahdollisuus parantaa mahdollisuuksia edetä uralla. Harkitse mitä puhut; sanojasi voidaan tulkita väärin tai niihin reagoidaan väärin. Intuitio vahvistuu. Riippuen  :kuu: tekemistä aspekteista kartalla yhteiset ja jaetut varat voivat joko kasvaa tai vähetä. Tai omat varasi vähenevät syystä tai toisesta ja tunnet riippuvuutta muista ( esim. äitiysloma tai täysipäiväinen opiskelu). Velatkaan tuskin pysyvät ennallaan, ne joko vähenevät tai kasvavat. Taloudellisia huolia  ja ongelmia ilmentää :kuu:  :aspect_opp:taivaankappale 2. huoneessa.

Kiitos Emelia! kuu tekee aspekteja 4. ja 5. huoneeseen, tästä voinkin jatkaa opintoja... :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Elämänilo - 24.06.2008 19:51:56

Hei Ystäväin

Laitampa AP-kartat tänne näkyville.
- oma ja miehen AP-kartta ja miehen s-kartta

Aivoinfarkti - taitaa näkyä tuossa s-kartassakin


Klikkaa
Uranus  :uranus: (http://www.astro.fi/forum/index.php?topic=4514.msg169887#msg169887)

Klikkaa
Lilith (http://www.astro.fi/forum/index.php?topic=4514.msg169789#msg169789)


:smitten: Elämänilo


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 24.06.2008 20:08:02
Pakko muuten kysyä, että mikä tuo AP-kartta on ja mitä virkaa sillä on ???  Ennustaa tulevaisuutta tjsp? Mä kaivelin Astro.comin karttaohjelmia ja jonkin aikaa pähkäiltyäni löysin AP-kartan piirto-ohjelman. Meikäläisen AP-kartta alhaalla, mutta enpäs osaa tuota tulkita, kun on koko AP-käsite ihan uusi.. :P :-[

Astro.comista löytyi myös piirto-ohjelma kuunpaluukartalle, mitäs virkaa SILLÄ sitten on..??

Paluu karttoja voi tehdä useimmille taivaankappaleille, jolloin lasketaan kartta sille hetkelle kun tietty taivaankappale on jälleen täsmälleen samalla kohdalla kuin syntymäkartalla. Mitä virkaa siitä on, se jää aina ko. henkilön ratkaistavaksi.

Paluu kartoilla ( niin Auringon kuin Kuun Paluu -kartoilla voi katsastaa tulevia tunnelmia ja mitkä asiat voisivat olla tapetilla kulloinkin.

Tämän ketjun alusta kahlaamalla saat varmasti tietoa niin AP -kartan tulkinnasta kuin myös Kuun Paluusta. Tässä linkki Kuun paluuseen
http://www.astro.fi/forum/index.php?topic=9182.msg100820#msg100820


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 24.06.2008 20:15:20
Minulla on kohta alkavalla Ap-kartalla   :kuu:  7.huoneessa ja tuo "ei-aina-rakkautta"  toisaalta sopisi minulle, en millään jaksaisi nyt minkäänlaisia suhdevirittelyitä. Liekö jo sen verran sinkkuna ollut, ettei mukavuudenhalusta jaksaisi muuttaa olotilaa  :-[  Suhde, vaikka olisi "ruusuinenkin" vaatii aina voimia ja muutoksia.

Kaikkien sijaintien tulkinnoista en ole ehtinyt/ jaksanut tehdä kattavaa käännöstä, mutta joitakin on tullut käännettyä kun olen karttoja tehnyt.
Tässä liitteenä  :kuu: AP -kartan 7. huoneessa. (Lähde Planets in Solar Returns ; Mary Fortier Shea)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 24.06.2008 20:28:56
Elämänilo!

AP -kartallasi on  :kuu:  :aspect_opp:  :mars: (väljällä orbilla) joten voimakkaat tunteet kyllä sopivat hyvin kun  :mars: on  :rapu: ja  :kuu:  :kauris:

Kuun aspekti Marsiin
Kuu- Mars vihjaa olemista tilanteessa, joka on tunnetasolla epämukava mutta palkitseva, ristiriitainen siunaus. Energiat, jotka ilmenevät, viittaavat työskentelyyn väärinkäsitysten parissa ja sinulla saattaa olla kaksijakoisia tunteita olosuhteistasi. Kuvaavana esimerkkinä sairaan lapsen lohduttaminen. Tiedät että lapsi on sairas eikä voi hyvin, joten yrität lohduttaa kaikin tavoin. Samaan aikaan turhaudut jos mikään mitä teet ei näytä saavan huutoa loppumaan. Tuossa tilanteessa stressi kilpailee huolen kanssa ja ristiriitaisia tunteita nousee.

Marsin aspekti Kuuhun viittaa voimakkaasti vastakkaisiin tunteisiin. Kuu symboloi hoivaavia ominaisuuksiamme ja tunteellista luonnettamme. Mars toisaalta symboloi itsenäisyyttämme ja kunnianhimoamme, jämäkkyyttämme. Näiden kahden taivaankappaleen perustulkinta on niin erilainen että niitä pidetään erillisinä kuin öljyä ja vettä. Ne edustavat kolikon kahta puolta tai erilaisia näkökulmia yhteen tilanteeseen. Esimerkiksi tavallinen tilanne jossa on kaksijakoisia tunteita, on hyvän ystävän hyvästeleminen kun toinen teistä muuttaa. Jos olet jälkeen jäävä ihminen, voit tuntea iloa ystäväsi puolesta, mutta surua menetyksestä. Jos ole muuttava, voit olla innoissasi muutosta, kuitenkin surullinen lähdöstä. Näiden kaksijakoisten tunteiden tarkoitus on kiinnittää huomio omiin tunteellisiin tarpeisiisi (Kuu) ja tarttua tarvittaviin toimiin (Mars). Äidin pitää ottaa 5 minuuttia etäisyyttä hermostuneeseen lapseen selvitäkseen stressistä. Muuttajan tarvitsee keskittyä pitämään ystävyyttä yllä muuton jälkeenkin.

Kuu-Mars aspekti viittaa että tunteelliset tilanteet eivät ole yksinkertaisia ja usein niihin liittyy omituinen yhdistelmä ristiriitaisia tunteita. Ne voivat myös ilmentyä siten että käyttäydyt tavalla joka halventaa omaa turvallisuuden tunnettasi ja hyvinvointia, aiheuttaen siten stressiä. Esimerkiksi voit olla osana avioliiton ulkopuolisessa suhteessa. Kuu –Mars yhdistelmä ei välttämättä ole hankala, tai liity henkilökohtaiseen elämääsi. Se voi koskettaa ammatillisia pyrkimyksiäsi tai sosiaalista toimintaa. Voit olla motivoitunut toimimaan koska se mitä näet vaikuttaa sinuun tunnetasolla. Jos järkytyt köyhän kaupunginosan olosuhteista, voit olla motivoitunut vapaaehtoisena palvelemaan paikallisessa soppakeittiössä. Epämiellyttävyys liittyy tarpeeseen katsoa ympäristöä tarkemmin ja työskentelyyn olosuhteiden parantamiseen tai kohentamiseen.
Kovat aspektit Marsiin
Kovat aspektit Marsiin voi tuoda tullessaan yhteenottoja ja emotionaalisen vihan tunteita. Tämä johtuu pääasiassa siitä että olet kaukana apaattisesta tunteiden tasolla tänä vuonna. Intohimosi kohoavat ja on vaikeaa astua taaksepäin ja tarkastella tilanteita. Voit olla emotionaalisesti impulsiivinen tämän elämän vaiheesi aikana ja uusien kokemusten nälkäsi voi paljastaa itsensä levottomuutena ja/tai kärsimättömyytenä.
 

 :kuu:  :aspect_sex:  :venus:
Kuun aspekti Venukseen
Kuun aspekti Venukseen viittaa että tunteellinen turvallisuus ja kotiasiat ovat sidoksissa taloudellisiin asioihin. Taloudellinen tilanteeseesi voi vaikuttua positiivisesti tai negatiivisesti. Jos suunnittelet tavoittelevasi tunteiden tasolla tyydyttävää tavoitetta, sinun tulee huomioida taloudellinen tilanteesi ennen kuin teet mitään muutoksia. Olipa tavoitteesi toteutettavissa, tai ei, riippuu kuinka paljon pystyt laittamaan rahaa sivuun. Sinun täytynee vaarantaa nykyiset tulosi ja alentaa palkkaasi päästäksesi palkitsevammalle alueelle. Lopulta palkkasi kasvaa jos menestyt uusissa tavoitteissasi. Taloudelliseen vakauteen vaikuttavat myös kotiasiat. Muutto, raskaus, ja syntymä ovat tavallisia tapahtumia jotka vaikuttavat ansaitun ja käytetyn rahan määrään. Silloin tällöin tämä aspekti voi osoittaa ajan jolloin olet taloudellisesti riippuvainen toisten tuesta jostain edellä mainitusta syystä.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Elämänilo - 24.06.2008 20:39:21
Kaikkien sijaintien tulkinnoista en ole ehtinyt/ jaksanut tehdä kattavaa käännöstä, mutta joitakin on tullut käännettyä kun olen karttoja tehnyt.
Tässä liitteenä  :kuu: AP -kartan 7. huoneessa. (Lähde Planets in Solar Returns ; Mary Fortier Shea)

Hei "Emelia"


Kiitos jälleen informatiivisesta liitteestä.:smitten: Elämänilo


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Rohana - 24.06.2008 20:42:10
Miten saatte laitettua karttanne liitteenä mukaan tekstiin? Haluaisin laittaa näytille vuoden 2009-2010 karttani joka näyttää pelottavalta.  :o


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Elämänilo - 24.06.2008 21:34:03
Elämänilo!

AP -kartallasi on  :kuu:  :aspect_opp:  :mars: (väljällä orbilla) joten voimakkaat tunteet kyllä sopivat hyvin kun  :mars: on  :rapu: ja  :kuu:  :kauris:

Hei "Emelia"

Kiitos tulkinta-avusta.:smitten: Elämänilo


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Elämänilo - 24.06.2008 21:41:04
Miten saatte laitettua karttanne liitteenä mukaan tekstiin? Haluaisin laittaa näytille vuoden 2009-2010 karttani joka näyttää pelottavalta.  :o

Hei "Rohana"

Kopio ja tallenna karttasi ensin omalle tietsikalle.

- kopioi tummentamalla haluttu alue

Tämän kirjoitusosion vasemmassa alanurkassa on
+Lisätoiminnot - klikkaa sitä
- sitten tulee näkyville valkoinen laatikko jossa lukee Liite:
- laatikon toisessa päässä lukee Selaa
- klikkaa nappulaa selaa ja etsi tietsiltäsi valitsemasi kuva tiedostostasi
- valkoiseen laatikkoon ilmestyy tiedosto etsimästäsi kuvasta
- klikkaa sitten Lähetä:smitten: Elämänilo


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Lizzy - 24.06.2008 22:05:36
Tuossa tämän vuoden kartallahan sinulla on se Pluto  :aspect_con: :askendentti:, mutta 7.huoneessa on tosi paljon tavaraa.  :o   :venus:, :saturnus: ja  :mars: mutta se aurinko 8. tosiaan... ja kartan hallitsija Jupiter 12.huoneessa...

Ensi vuoden kartalla Jupiter ja onnenpiste 7.huoneessa ja kartan hallitsija Kuu Oinaassa 11. huoneessa että eiköhän se sosiaalinen elämä ala tosiaan vilkastua.  ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Lizzy - 24.06.2008 22:21:13
Jospa se on karsinu niitä sosiaalisia suhteita, jotta voit keskittyä itseesi ja sitten palata uudistuneena uudenlaisten ihmisten pariin.  :)

Minulla muuten alkaa elokuussa vaikuttaa myös ensi vuoden kartta vähitellen. Siellä on Uranus  :aspect_con: Dc ja nousu-neitsyt.  :idiot2: Voisi vähitellen alkaa tutustua siihen karttaan.Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 25.06.2008 08:06:08
Tämä nyt loppuunkuluva kartta eli ylimmäinen näyttäisi kiinnostavammalta (uudelta löytyy ristiäkin, urgh) mutta ei tässä oikeastaan juuri mitään ole tapahtunut. Aika kuivakka vuosi, vähänpuoleisesti töitä&taloudellisia huolia ( AP- :kuu: 2. huoneessa radixilla) ja no, olisi luullut tuosta leijasta olevan hyötyä rakkauselämän(kin) suhteen mutta ei sellaista ole ollut nähtävissä ollenkaan- oikeastaan päinvastoin. Varmaan ikinä ollut näin hiljaista vuotta seuraelämässä ylipäänsä, mukaanlukien kaikki ihmissuhteet.

Ei ollenkaan ihme että on ollut sosiaalisesti hiljainen vuosi, kun on tuo  :venus: :aspect_con: :saturnus: tuolla 7. huoneessa. Ja kun  :pluto: on 1. huoneessa ihminen hallitsee niin vahvasti kaikkea ympäristöään, ettei muut oikein tahdo samaan tilaan mahtua.  :coolsmiley:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Rohana - 25.06.2008 09:03:11
Kiitos paljon Elämänilo avustuksesta, nyt osaan liittää karttani tänne.  :smitten:
Eli katsoin huvikseni vuoden 2009-2010 AP-karttani ja mielestäni se näyttää...hmmm..mielenkiintoiselta ellei suorastaan pelottavalta. Liekkö tulossa jotain vastakkainasetteluja kun Kuu on niin moneen oppositiossa jne.?!


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 28.06.2008 12:06:26
Hei, Rohana!!!

Ei karttasi nyt mitenkään erityisen pelottavalta mielestäni näytä, mielenkiintoiselta enemminkin.

 :mars: 12. huoneen puolella toiminee "piilossa", kunnes siirtyy  :askendentti: ylitse transiittina 1. huoneeseen.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: blix - 29.06.2008 15:24:39
Luin koko ketjun läpi ja kiitti vaan kääntäjälle. Joo minäkin olen sitä mieltä, että voisi olla enemmin suomennettua kirjallisuutta astrologiasta.

Olen aika harvakseltaan tällä saitilla käynyt. Jos joku nyt viitsisi vastata tyhmään kysymykseeni, joka siis on, milloin  :neptunus: siirtyy pois Vesimiehen merkistä ja tapahtuuko hitaiden planeettojen ohituksessa siis taas Uranuksen paluu?

Kiitos Nepparin, mun kohdalla on tapahtunut paljon hyviä asioita, joskaan ei kovin helpolla. Taitaa tän transiitin jälkeen olla itsetuntemus 110% luokkaa.  :) Räyhä Uranus siis saapuu Veskarin merkkiin, no ehkä tuun Uranuksen kanssa nyt paremmin toimeen.  ::)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Lunea - 30.06.2008 00:09:50
milloin  :neptunus: siirtyy pois Vesimiehen merkistä ja tapahtuuko hitaiden planeettojen ohituksessa siis taas Uranuksen paluu?

  :) Räyhä Uranus siis saapuu Veskarin merkkiin

Neptunus siirtyy Kaloihin 5.4.2011, mutta peruuttaa takaisin Vesimieheen 6.8.2011. Lopullinen Kaloihin siirtyminen tapahtuu sitten 4.2.2012.

Uranus majailee tällä hetkellä jo 22 astetta Kaloissa, eikä se näillä näkymin enää palaile Vesimieheen. 'Urkki' kiertää Eläinrataa noin 84 vuotta, ja seuraavan kerran se astuu Vesimies-areenalle vasta vuoden 2080 paikkeilla. Sitä saat siis vielä hetken odottaa...  ;DOtsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: blix - 30.06.2008 11:12:16
Kiitti vastauksesta, nyt selvis asia.
Paljon on tapahtunut  :neptunus: aikana, mutta onhan se ollutkin jo kauan Vesimiehen merkissä. Neptunus on antanut hienoja sisäisiä fiiliksiä ja jotenkin sitä on löytänyt todellisen minänsä.

Kirjottelen täältä ulkomailta, jossa taas siis asun jo toistamiseen. Olen joskus asennoitunut Neppariin vähän kielteisesti, mutta nyt on ihan sääli kun se häipyy. Sattuipa muuten päivä kun se häipyy lopullisesti 4.2, joka on mun syntymäpäivä.   :o pitää vissiin katsoa muutkin transiitit tuolle päivälle.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 01.07.2008 18:30:35
Joo-o.. kyllä on tämä neito karmaa polttanut ja tunnekehoa muunnellut .. mutta.. kun vieläkin olisi Pluto ja Jupiter Sext Venus 5, niin missäs se nyt sitten näkyy ja 7 huoneen  :kuunsolmu: .. hmm.. joku riimu puhui yllätyksistä.

Aika menee niin lujaa että jo muutaman kk jälkeen alkamassa kartta, joka keskittyy matkat-kotiakselille ja muutosta huoneessa 5, ens vuoden syksyllä on minäkeskeistä ja varoja, niin varmaan onkin .. kahdesta syystä. Jotain tunnetta 5 huoneessa, sitten sen jälkeen olisi työ, liitto, jne jne asiat, no en tiedä miksi kaikki tämä vaihtelu, ehkä että olisi mielenkiintoa. Katsotaan nyt meneekö noin orjallisesti.Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Elämänilo - 09.07.2008 10:25:57

Hei Ystäväin

Näen tässä veljeni rahavaikeudet; huone 2 ja huone 8
ja muutokset minän alueella huone 1
Näkyykö tässä hänen rakastuminen :vaaka: naiseen
- huone 7  :aurinko:
- huone 8  :venus:  :neitsyt: :vaaka:

Selviääkö hän ongelmistaan hengissä?:smitten: Elämänilo


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ebenia - 09.07.2008 13:41:47
^ No kyllä hengissä nyt selvitään mistä vaan! :) Ihmissuhdejuttuja näkyy joo, tuo 7.huone kun on tavaraa pullollaan. Varsinaisesti rakastuminenhan ei tässä kartassa edes näy, koska siis tämä karttahan tulee varsinaisesti voimaan vasta elokuussa, nyt on alkanut ehkä hieman jo vaikuttamaan, mutta sen rakastumisen pitäisi kai näkyä viime vuoden AP:lla enemmänkin....


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Elämänilo - 09.07.2008 13:55:21
^ No kyllä hengissä nyt selvitään mistä vaan! :) Ihmissuhdejuttuja näkyy joo, tuo 7.huone kun on tavaraa pullollaan. Varsinaisesti rakastuminenhan ei tässä kartassa edes näy, koska siis tämä karttahan tulee varsinaisesti voimaan vasta elokuussa, nyt on alkanut ehkä hieman jo vaikuttamaan, mutta sen rakastumisen pitäisi kai näkyä viime vuoden AP:lla enemmänkin....

Hei "Emelia"

Laitan tähän myös veljeni 2007-2008 AP-kartan

ps. Voitko kurkata myös minun karttojani
http://www.astro.fi/forum/index.php?topic=25334.msg204634#msg204634


:smitten: Elämänilo


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 09.07.2008 21:24:07
Tässä matkasta unelmoidessani huomasin, että seuraava Kuun Paluu osunee näillä näkymin reissuun (ainakin tämän päivän lähtö/paluu -aikataulun mukaisesti) , joten teinpä sitten uteliaisuuttani kartan Malagan asteille. - Ja mahdollistahan on että matkan ajankohta vielä muuttuu niin, että olisinkin jo lomamatkaltani palannut jo ennen tarkkaa kuun paluuta, mutta tällä tietoa paluu olisi vasta elokuun puolella.

Erot ovat huimat!!

Malaga
 :askendentti:  :kaksoset: radix 6. huone (samassa huoneessa ja merkissä kuin tulevalla Ap -kartalla!!)
DC  :jousimies: rx 12. huone
 :keskitaivas:  :vesimies: rx 1. huone
IC  :leijona: rx 7. huone
  :aurinko: :aspect_con: :merkurius: 3. huone
 :kuu: 1. huoneessa (kuten tulevan vuoden ap -kartalla)
 :mars: ja  :saturnus: 4. huone
 :pluto: 7. huone
 :jupiter: 8. huone
 :kuunsolmu: ja  :neptunus: 9.huone
 :uranus: 10. huone

Radix :aurinko: Kuun paluun IC :llä , aika hassua kun en todellakaan olisi kotona!!  :2funny: Tai sitten tuntisin oloni siellä kotoisaksi.  ::)
 :askendentti: - deskendentti Akseli on vain 2 asteen orbilla yhtymässä Ap -kartan sijainteihin.
 :venus:  :aspect_con: rx  :mars: 3. huoneessa - tämä jos mikä sopisi vallan mainiosti matkan tunnelmiin, onhan kyse enemmän tai vähemmän shoppailu-matkasta!!  :coolsmiley:
IC:n molemmin puolin olevissa huoneissa paljon taivaankappaleita ( 3. ja 4. huoneissa)
 :kuu: nousevana, tosin kaukana  :askendentti: :sta.
12. huoneen sisällä, eristyksissä/ salattuna ovat radixin 4. ja 5. huone kokonaan ja  puolet 3. ja 6. huoneista.
 :neptunus: 9. huoneessa sopisi hyvin matkaan, olisihan kysymyksessä pakeneminen ulkomaille.

Kotona
 :askendentti:   :leijona: rx 7. huoneessa
 :keskitaivas:  :oinas: rx 2. huone
 DC  :vesimies: rx 1. huone
 IC  :vaaka: rx. 8. huone
 :aurinko:  :aspect_con: :merkurius: 1.huone
 :mars: ja  :saturnus: 3. huone
 :kuu: 11. huone
 :uranus: 9. huone
 :neptunus: 8. huone
 :jupiter: 6. huone
 :pluto: 5. huone

 :aurinko:  :aspect_con: :merkurius: olisi nousevana - siis hyvinkin minäkeskeistä täällä ?!
 :aurinko: ja  :kuu: aspektoisivat  :keskitaivas: , jolloin elämänpäämäärät ja tulevaisuus / ura olisivat keskipisteessä. (Syy miksi olen lähdössä reissuun vähän pakoon tätä arkea, kun kaikki kontaktini täällä tuntuu liittyvän työhöni. Haluan pakoon.)
 :venus:  :aspect_con: rx  :mars: osuisi täällä 2. huoneeseen, joten kohdistaisin kaiketi toimintani ja varani aineelliseen omistamiseen tai säästäisin.
Kotona 12. huone on paljon pienempi, sijoittuen kokonaan rx 7. huoneen sisään.. Tarkoittaisiko tuo että osa kontakteistani toisiin ihmisiin olisi katkennut? Luultavasti koska olisin kotona ja lomalla.
Ja tuohon sopisi varmaan sitten myös  :saturnus: ja  :mars: Kuun paluun 3. huoneessa. Olisin siis vain kotona ja kommunikoisin siskoni kanssa puhelimella!?! :uglystupid2:
 :kuu: 11. huoneessa luultavasti vain viittaisi että jälleen haaveilisin vain tulevista asioista kuten opiskeluista....

Okei - tuo oli vähän kärjistäen kirjoitettu, kun Kuun paluussahan on kyseessä koko kuukauden tunnelmista, mutta kovin erilaisiahan nuo tunnelmat olisivat, jos paluun hetkellä olisi kotona, koti-Suomessa, tai etelässä Malagassa. Ja tulevan AP -kartan näkökulmasta Malaga olisi ilmeisestikin merkityksellisempi...  ::)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 01.08.2008 09:51:59
Tunteita ja suhteita varmaan sitte. Tosin 7 huone voi olla vaikka bisnesliitto.

On se kiva että vuoden kuluttua onkin Jupiter eikä Saturnus kakkosessa.. vielä vähän kärsivällisyyttä.. sitten taitaa 2 huone olla aika ok pitemmän aikaa ja tiedän miksi. Tai no onhan siellä neliötä jne, mut katsotaan.

Asiasta toiseen, huomasin että minulle tulee syyskuussa jo sellainen kuin Jupiter conj Venus, ja Kuu. No huhhuh. Voisiko tuo tarkoittaa että jo.. se on siis yksi ap-kartta ja kyseinen Jupiter on nelosessa. Toinen päällekkäin oleva kartta siis piti sisällään mm Jup sext Venus vitosessa. Jos itse saisin päättää, alkaisin jonkun kanssa todella hitaasti.. 2010 keskittyminen menee minän ja varojen huoneisiin muutenkin, sitten olis aikaa toiselle 7huone, 5huone.. tuo maaginen 2012 näyttää ap kartalla romanttiselta.

No mut jee.. siiheksi muuta. Ja reissu tänään.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 03.08.2008 21:30:26
Eikös se ollut niin että jumaluus^korkein minä^toimii mm ap kartan kautta? Olemme valinneet nämä jutut? No .. jos ajattelee taaksepäin.. onko mielestänne ap tai proge kartoissanne jotain logiikkaa, että miksi nyt tämä ja miksi tuo?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Esmiralda - 03.08.2008 23:48:04
Logiikkaa?!

Minä noita juttuja just tutkiskelen omaksi ilokseni ja kun sattuu olemaan aikaa.
Miksi sitten, ihmettelen itsekin!

Ehkä siihen liittyy se itsetutkiskelun ihanuus! Kuin tuo astrologia ja nuo kartat olisivat jokin auttavainen välikäsi.

Ja mielenkiintoista on se, että Ap-kartta onkin erilainen, jos sattuu olemaan jossakin toisella kolkalla maailmaa. Haluan tutkia, onko siinä jotakin...hullu kun olen!  ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 05.08.2008 09:18:12
Niin tarkoitin onko jotain logiikkaa siinä mitä planeetat puuhaa vuodesta toiseen.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Esmiralda - 05.08.2008 09:30:59
Esim. Gurdjieff sanoo, että niillä sitä vasta onkin, mutta vähän vasta siitä ymmärrämme.
Alice Bailey myös toteaa astrologian tärkeyden, jopa että se tulee vieläkin tärkeämmäksi, kunhan ymmärrämme niiden suhteen ja energiat.

Mutta monet sanoo monenlaista. Ehkä tietämällä niiden liikkeitä voi vähän tutkailla mitä ja miten mitäkin tekee. Milloin toimia ja milloin ottaa varovaisemmin. Sitähän kaikki tutkailevat.

Kyllä minulla Mars toimii ja toimittaa. Tunnen sen.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: suski7 - 06.08.2008 13:51:09
mitä tarkoittaa ap-kartalla jos on 
ap/mc 0 node/rx   
ap/ven 0  mars/rx
ap/ura 0 chiron/rx

???
onko kellään tiedossa sivustoa mistä näkisi muutoinkin ap:n transiitteja radixiin?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 06.08.2008 18:18:56
???
onko kellään tiedossa sivustoa mistä näkisi muutoinkin ap:n transiitteja radixiin?

Millä ohjelmalla olet karttasi tehnyt?
www.astro.com 'issa pystyy tekemään kartan nimeltä natal + solar return chart with houses, jossa ohjelma tekee kartan jossa on radix ja AP -kartan huoneet yhdessä. Valitsemalla View the additional tables saat esiin adoben (pdf) taulukot. Ensimmäisessä on radix kartta, toisessa AP -kartta ja kolmannella sivulla sitten radixin ja AP:n väliset aspektit, eli missä mikäkin taivaankappale on. AP:n aspektit ovat pysäytettyjä transiitteja, eli näyttävät transiitin joka voi muodostua jossain vaiheessa vuotta. Henkilökohtaisten taivaankappaleiden, kuten  :aurinko:  :mars:  :merkurius:  :venus:  :kuu: aspektit muodostavat transiitit todennäköisimmin vuoden aikana,  sillä ne liikkuvat kaikkein nopeimmin.

Niin tarkoitin onko jotain logiikkaa siinä mitä planeetat puuhaa vuodesta toiseen.
Ainakin Mary Fortier Shea kirjassaan Planets in Solar Returns sanoo että tietyt huonesijainnit toistuvat AP -kartoilla juuri siksi että meidän tulee tarkastella ja tarkistaa elämäämme ja sen suuntaa, sekä pohtia mistä olemme tulossa ja mihin menossa. Ja kaikkien taivaankappaleiden kohdalla todellakin on logiikka niiden liikeradoissa, tässä on kyse samasta kuin transiiteissa;http://www.astro.fi/forum/index.php?topic=25466.msg200258#msg200258 taivaankappaleet tietyssä huoneessa AP -kartalla ja radixilla tietyssä aspektissa toisiinsa aktivoivat tiettyjä asioita ja tapahtumia. Erityisesti ne merkitsevät, jos jokin transiitti kutittelee myös proge -karttaa (hyvin tiukalla orbilla).
Kaikessa on kyse kiertokulusta, kausaalisesta kokemisesta. Kun tietyssä vaiheessa tehdään tietty ratkaisu, on edessä jonain päivänä tuon ratkaisun ja valitun kulkureitin tarkistaminen ja silloin tehdään uusi ratkaisu; valitaan uusi polku tai jatketaan eteenpäin jos edellinen ratkaisu edelleen toimii. Erityisesti  :uranus: AP -kartalla on tarkistuksen paikan osoittaja.
 Jostain syystä vain ainakaan Auringon liikkeessä ei ole meidän pituuksilla/ leveyksillä tuo säännönmukaisuus yhtä paikkansa pitävä kuin Fortier Shea sanoo.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 06.08.2008 18:51:24
Hyvä, pohdiskelen tuota koska muuten tuntuu että sieltä räiskitään ihan mitä vaan, kivaa, mutta onko järkevää vai kaoottista.

Itsellä esmes Saturnus kakkosessa on ärsyttänyt, kun oli ihan muita tavotteita, mutta pakotti säästämään ja vuoden kuluttuahan  :jupiter: 2.. Lapsi oppi samalla tienaamaan, kun en koko ajan syydä rahaa. Hänhän ei osaa säästää ja koko ajan mainostetaan kaikkea ostettavaa. Eli rajoja vedettävä, mikä harrastus ja se ja se.

Ja sitten tuo Pluto vitosessa on puuhannut ihan omiaan, muistin että se voi yllättää suuntaan tai toiseen. TOISAALTA jos olemme jotenkin? synkassa taivaan kanssa, kaikki tulee "oikein"? Halusinko että Saturnus oli vitosessa niin kauan kuin oli? Nyt sitten taas reitti olis selvä vuosikausia.. noissa asioissa.. ja yhtä lailla voisi olla itsekseen??

Mars yhdessätoista ok. Venus kolmosessa, en vieläkään tiedä miten täsmälleen tulkitsisin. Nyt tulossa Aurinko kolmoseen 1 kk sisään.  :aurinko: :aspect_con: :mars: 6-huone jopa tyhjenee parin vuoden täyteyden jälkeen, no ei tunnu vielä vaikuttavan. 4-huoneen painotus jatkuu siinä missä 3-huoneen.

Sitä vaan välillä alkaa analysoida liikaa ja elää hieman sanoisko..

Vai että Uranus tuo tarkistuksen paikkaa, no todella 5-huoneen hurlumhei vähän hiljeni, ei niin ettei partya voisi olla tai jonkun kanssa puuhata.. mutta.. miten se asiat muuttaa, se jää nähtäväksi. Ainakin tiedän minkä pitäis toimia! Sen jälkeenhän k.o huoneeseen minulla tulee Kuu, mutta sitten 7-huoneeseen Aurinko  :aspect_sex:  :saturnus: ja  :kuu: . Ja taas vitoseen  :aurinko:  :kuunsolmu:  :merkurius:  :pluto:  :venus: eli aika pommitusta. (romanssi lapset luovuus)-


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: suski7 - 06.08.2008 21:16:52
Kiitos Emelia, mullehan avautu ihan uus maailma!!  :smitten:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 09.08.2008 20:41:22
Uranus AP –kartalla
Uranus kiertää AP –karttaa Aurinkoa matkien. Molemmat yleensä liikkuvat 3 huonetta myötäpäivään joka vuosi niillä jotka pysyvät samoilla paikoilla; kuitenkin koska Uranus on transitoiva planeetta ja Aurinko teknisesti pysyy paikoillaan samassa asteessa Uranus liikkuu nopeammin kulmahuoneista edeten edistyneen huoneen kautta päättöhuoneeseen. Siksi Uranuksen matka kaikkien huoneiden lävitse kestää n. 15 vuotta, vähemmän kuin kauemmin ja korostuneemmin kiertävän Auringon (33 vuotta). Auringon liikkuessa kulmahuoneen, edistyksen ja valmistumisen huoneiden kautta on taipumus toistaa tiettyjä huonesijainteja 2-3 kertaa 4 vuoden jaksoissa. Uranuksen sijainnit eivät yleisesti toistu.

Esim. Aurinko 1. huoneessa tänä vuonna siirtyy tod. näk. ensi vuonna 10, sitten 7,4,1,7,4,1,10 ja 7 ennen kuin siirtyy edistyneeseen huoneeseen.
Samanlaisella aikajaksolla (keskim. 14 vuotta) Uranus olisi tehnyt täyden kierroksen kaikkien huoneiden läpi. Olettaen että Uranus olisi 1. huoneessa tänä vuonna mahdollisuudet ovat että se siirtyy 10 ensi vuonna, sitten 7,4,2,11,8,5,3,12,9,6 ja 4 :n. Nämä sijainnit ovat noin arvoja ja jälleen sijainnit vaihtelevat merkkien pitkän ja lyhyen korostuneisuuden ja Uranuksen vauhdin mukaan.
Eroavaisuus on ilmeinen. Aurinko edustaa tietoista siirtymistä kohti muutosta kasvun ja valinnan kautta. Yksilön huomion keskittymä toistuu 4 vuoden välein ja muodonmuutos voi vaatia toistojen sarjan ennen kuin täysi kasvu on totta.

Uranuksella ei ole taipumus toistaa itseään, eikä se anna 4 vuoden kuluttua toista mahdollisuutta. Todennäköisimmin se pujahtaa vastapäivään uudenlaiseen huoneeseen seuraavalla heilahduksellaan, joten on tärkeää toimia muutosten tuulen mukaan kun ne kutsuvat ensimmäisen kerran ja tehdä tarvittavat muutokset juuri silloin.

Uranusta tutkimalla voit tiedostaa milloin muutokset todennäköisesti tapahtuu nopeasti (vain vuosi kerrallaan huoneessa) tai kun ne tapahtuvat kaksivaiheisessa prosessissa (kun Uranus palaa samaan huoneeseen 4 vuotta myöhemmin). Voit myös ymmärtää kasvamisen säännönmukaisuuden muutoksen kierrossa.
Yleensä Uranus nähdään muutoksen ilmentäjänä ja tämä pitää paikkansa AP –kartalla myös Olosuhteet liittyen Uranuksen huonesijaintiin todennäköisesti kehittyy merkittävästi vuoden aikana. Suuret muutokset tai lakkaamattomat vaihtelevuudet tulevat ilmi kuin ilmentymän malli riippuen kuinka yksilö selviää tilanteestaan ja tarpeistaan.

Muodonmuutokset voivat ilmetä nopeasti ja vaatia pitkän tähtäimen säätöä tai kehittyä hitaasti mahdollisesti tapahtuen myöhään AP –loppuvuodesta ja vain pitkän odottelun ja levottomuuden ajan jälkeen. Sääntönä useimmat muutokset ovat yksiön odottamia, ennustamia ja itse aloittamia. Monet ovat huolella suunniteltuja ja hyvin toteutettuja sisältäen vain vähän jännitteitä ja ahdistusta. Uranuksen luonteen kanssa positiivisesti toimittaessa avain on levottomuudessa.

He jotka ovat sopusoinnussa  omien kasvun tarpeidensa kanssa tuntevat levottomuuden nousevan tilanteissa joissa kasvavat suuremmiksi/ pääsevät eroon jostain tavasta ja menettelevät sen mukaan. He toivottavat säätön / tarkistuksen mahdollisuuden tervetulleeksi ja tekevät kaikki tarvittavat valmistelut tulevaa muutosta varten. He eivät lukitse itseään yhteen tiettyyn tilanteeseen tai kasvun malliin, vaan sallivat muutosten ja oivallusten kehittyä ja edistyä luonnollisesti matkan varrella.
Yleensä ainoastaan kun yksilö tekee omia halujaan tyhjiksi tai tiukasti kontrolloi tilanteita, jännitteet ilmenevät ahdistuksen ja hermostuneisuuden muodossa.

Ahdistus on seurausta kaksijakoisista tunteista jotka kehittyvät ihmisissä jotka vastustavat tarvittavia muutoksia. Nämä ihmiset jumiutuvat oman muutoksen pelkonsa ja vahvan muutoksen halunsa vastustuksen väliin. Kaksijakoinen ajattelutyyli ottaa vallan, yksilön asenne ja välttely asetettua tavoitetta tai muutosta kohtaan.

Tulee muistaa että Uranus liitetään tietoiseen ja tiedostamattomaan muutoksen mahdollisuuteen. Sen ilmestyminen missä tahansa yksilön AP –kartalla viittaa elämänalueeseen jolla yksilö haluaa edistyä muutoksen kautta. Yksilön ollessa kyvytön kohtaamaan tai tuottamaan toivottuja muutoksia mieli jakaantuu kahden keskenään erillisen tavoitteen väliin ja tuloksena on ahdistus. Loppuviimeksi henkinen kaksiarvoisuus ja järjettömät sitoumukset kahdelle hyvin erilaisella polulle heijastuvat vaihtelevina ulkoisina olosuhteina.
Pitkittyneet ja silti vältellyt muutokset tuppaavat ilmenemään ympäristössä toisten aiheuttamina häiriöinä tai laiminlyötyinä huomion alueina.

Lisänä ahdistuksessa on havaittavissa oleva ulkoisten tilanteiden hallinnan menetys. Lopulta levottomuus ja jännitys nousee kuumeiseen pisteeseen kunnes vihdoin suostutaan tekemään muutokset tai ei enää voida estää niiden ilmentymistä.

Olosuhteiden päädyttyä tähän pisteeseen yksilöt usein tekevät toiminnallisia muutoksia vailla huolellista harkintaa tai riittävää valmistelua. Äkillisiä mullistuksia ilmenee toivottujen muutosten sijaan. Jotta voisimme todella hallita omaa kohtaloamme tulisi meidän kuunnella muutoksen tarvetta ja reagoida levottomuuden ensimmäisiin vihjeisiin. Meidän tulisi antaa itsellemme vapaus työskennellä kohti tietoista uudistumista ennen kuin kriisi iskee.

Muutoksen halun kanssa käsikädessä kulkee vapauden tarve. Et voi toimia jos olet sulkeutunut rajattuun ympäristöön. Joskus veto vapauteen on edellytys muutokselle. Toisinaan muutos itsessään tulee motivoivaksi voimaksi prosessin takan. Silloin tällöin molemmat mekanismit toimivat. Esim. voit joutua vakuuttamaan pomosi antamaan sinulle vapauden tehdä tarvittavat muutokset päivittäisissä työrutiineissa; samaan aikaan tekemäsi muutokset voivat virtaviivaistaa käytäntöjä luoden väljyyttä työaikatauluihisi.
Vapaus sallii muutoksen/ prosessin tapahtua mukavasti. Kun toimimme parhaimmillamme ja positiivisesti Uranisessa mallissa etenemme helposti läpi viehtymysten, irrottautumisten ja itsenäisten toimien sarjan.

Opimme ja kasvamme jokaisesta kohtaamisesta. Vetovoiman prosessissa meitä vedetään kohti tiettyjä tilanteita, henkilöitä tai käsitteistöjä. On  tärkeää tarkkailla mitä kokemuksia kohti meitä vedetään, koska ne ilmentävät tietoisia tai tiedostamattomia tarpeita, malleja ja kasvua. Hyväksyen erilaiset tilanteet toimien, toimien erilaisten ihmisten kanssa tai kuunnellen uusia ajatuksia otamme vastaan uutta tietoa ja opimme arvostamaan erilaisia elämän näkökohtia.

Näemme ettei yksikään henkilö, paikka tai ajatus ole täydellinen. Sama on totta vallitsevissa olosuhteissa joissa olemme niin tiukasti kiinni. Tämän oivalluksen kautta alkaa ajanjakso jolloin irrottaudumme niistä tilanteista, ihmisistä tai käsitteistöistä jotka rajoittavat kasvuamme, emmekä enää opi niistä mitään uutta.
Voimme ottaa askeleen taakse ja älyllisesti uudelleen arvioida mukana olomme ja sitoutumisemme. Voimme joko valita eroamisen fyysisesti vaikeassa tilanteessa tai tehdä tarvittavan korjausliikkeen säätääksemme nykyiset olosuhteet vastaamaan tarpeitamme.

Uranus ei aina vihjaa täydellistä ja lopullista eroa. Voimme irrottautua alkuperäisestä huumasta pysyen silti kokemuksessa, ihmissuhteessa tai ajatusten junassa. Se on  itsenäinen toimi, jonka teemme määrittääksemme lopulta pesäeron asteen.

Opimme yhtä paljon eroamisesta kuin vetovoimasta kun määritämme mistä emme pidä ja mistä pidämme. Muuttuvat ympäristö, vertailukohdat ja kontrastit painottavat mikä on tärkeää ja mikä ei. Tulisi muistaa että tämä muutosprosessi kiintymyksen, irrottautumisen ja itsenäisyyden toimien kautta on jatkuvaa, ilmentyen monilla eri tasoilla yhtä aikaa. Prosessi voi olla joko nopea, ilmentyen useita kertoja yhdessä päivässä tai paljastuen, vaatien kokonaisen vuoden. Esim. olet rakentamassa uutta kotia. Tämä on vuoden kestävä projekti ja tänä aikana sinulle paljastuu monet erilaiset rakennussuunnitelmat, ajatukset ja aliurakoitsijat. Mutta kun alat toimia mahdollisuuksien kanssa, hyväksyt, hylkäät tai muutat mielipiteitä tarpeisiisi sopiviksi. Tämä prosessi vie kuukausia, mutta myös samanaikaisesti useita kertoja päivässä.

Altistuminen useille erilaisille ajatuksille, tilanteille ja ihmisille lisää luovaa ajattelua muuttuvien tilanteiden äkillisen oivaltamisen kautta. Kaikki taivaankappaleet edustavat luovaa prosessia. Venus on luovan toiminnan ja kokemisen taivaankappale, toimien kauneuden kautta, kun taas Uranus on kokemusten prosessi muutoksen kautta. Ihmisten, ajatusten ja tilanteiden vaihtelevan panoraaman vuoksi yksilö tottuu katselemaan elämää erilaisista perspektiiveistä. Monisärmäinen asenne rohkaisee mieltä luomaan uusia ajatuksia. Näin yksilö alkaa ottaa osaa kiinnittymisen, irrottautumisen ja itsenäisyyden prosessiin  luoden omia persoonallisia mielipiteitä ja muutoksesta tulee havaintojen ja ahaa-elämysten prosessi, liittyen kasvuun.
(lähde: Planets in Solar Returns Mary Fortier Shea)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 09.08.2008 22:11:21
niin no kai se sitten on Uranus, joka oli koko ajan transiittina minun ja erään ap karttojen vitosen kohdalla, ja nyt alkaa minulla vitosessa uudella ap-kartalla. ei silti, tulen aina tuntemaan vetoa sielukkaisiin yksilöihin, en tiedä mikä on seuraava opetus ja ajankohta paitsi tuntuu että tulossa on. joku saattaa jopa haluta antaa merkkejä itsestään sielutasolla.

ero oli täydellinen.

Uranus on tosiaan ollut 4, 2, 11, 8 ja nyt sitten 5. kiitos tiedoista kun kyselin logiikkaa! se on mennyt ainakin noin. no tämäpä on kiva tietää ettei ollut aivan sattumaa. hyvää tekstiä oli muuten tuossa, vetovoimasta jne. 11,8,5,3,12,9,6

mutta Aurinko on ollut      4 2 11 6 4 2 12 6 4 sitten 3 1 7.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 15.08.2008 11:39:01
sieltä se taas tuli, ylläri..  :pluto: 5

lapsen asiat edistyy > minulle vapaata, oliko Pluto Jup vai Uranus. samalla tuli ajatus että mikä vaan muukin ylläri vois tulla, ei vain raha-asioissa. Uranus tekee muistaakseni vain sekstiiliä  :venus: vitosessa (kohta), Pluto Jup sama.

tämä olikin jännittävä aamu, tosiaan sen yllätysmuutoksen kunniaksi shoppailemaan kauniita vaatteita kummallekin. kivaa. sport beauty. :angel:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Adele - 20.08.2008 15:15:06
Heips.
Ohessa mun ap-karttani...
Mulla on tulossa todella suuri muutosten vuosi. Muutan kotia, paikkakuntaa, lasten asumisessa tapahtuu TODELLA ISO muutos, työkuvioni uusiutuvat, siis käytönnässä vähintäänkin puoli elämää  :P

Myöskin oon tehnyt sellasta henkistä työtä jo pitkään itseni kanssa ja opiskellut tuossa (valmistunutkin jo jee) ihan eri alaa missä olen tähän saakkaa työskennellyt ja rauhoittunut sen aikana ja ansiosta paljon, tullut sellaista sisäistä rauhaa mulle...joka todellakin tälle energiselle oinaalle on uutta  ;D

Odotan kovasti jännittyneenä ja innolla tulevaa, mutta myös hieman pelokkaasti. Tässä tulee olemaan vähän kuin välivuosi, saan ottaa rauhassa, taloudellisesti helpottaa, toiveissa olis matkustelu ja jospa vihdoinkin vaikka mieskin tarttuisi matkaan mukaan...öhöm..pysyvä sellainen.. Muttamutta eikös tuo  :kuu: vitosessa ennakoi siltikin noita lyhyitä romansseja vaan   :'(
Ja seiskassa  :jupiter: ?
 :kuu: :aspect_opp: :venus: ei vissiin sekään tiedä hyvää  :-\
 :kuu: :venus: tekee molemmat  :aspect_squ:  :mars: :jupiter:
 ???Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 20.08.2008 18:59:37
Hei Adele!
Muttamutta eikös tuo  :kuu: vitosessa ennakoi siltikin noita lyhyitä romansseja vaan   
:kuu: :aspect_opp: :venus: ei vissiin sekään tiedä hyvää  :-\
 :kuu: :venus: tekee molemmat  :aspect_squ:  :mars: :jupiter:
 ???
En sanoisi nyt ihan noinkaan; tässä tiivistetysti vähäsen...
Kuu AP –kartan 5. huoneessa
Sinun on vaikeaa kätkeä tunteitasi toisilta, eikä pitäisi edes yrittääkään. Sinun tulee olla oma itsesi nyt ja tuntea mitä todella olet. Suhteissa toisiin, tulet heijastamaan tunteita tavallista enemmän ja jos jotkut ihmiset eivät pidä tästä puolestasi, on tarpeen harkita ystävyyttäsi heihin.
   Rakkaussuhteissa tulet kokemaan tavallista suurempaa tunteiden syvyyttä ja siksi kokemuksesi rakastettusi kanssa ovat kiihkeitä ja hurjia. Vaarana  on  että  saatat muuttua liian omistavaksi ihmisten suhteen. Saatat myös olla niin solmussa tunteittesi kanssa, ettet ole tietoinen toisten tunteista.
   Ihmissuhteet naisiin yleisesti kehittyvät tänä aikana. Huolimatta sukupuolestasi, kokemuksesi naisten kanssa tuovat esiin positiiviset puolesi.
   Joskus tämä huonesijainti voi nostaa pintaan suojelevat ja hoivaavat vaistosi, ja tunnet voimakasta halua/ tarvetta hoitaa ja huolehtia jostakusta. Saatat olla tekemisissä lasten kanssa tavallista useammin, tai tämä vaikutus näkyy suhteessasi rakastettuusi. Voit olla varma ettei halusi suojella jotakuta liity mitenkään tämän yksilön vastuullisuuteen/ vastuuttomuuteen. Kuu voi olla ylisuojeleva.

Kuun aspketi Venukseen AP -kartalla
Kuun aspekti Venukseen viittaa että tunteellinen turvallisuus ja kotiasiat ovat sidoksissa taloudellisiin asioihin. Taloudellinen tilanteeseesi voi vaikuttua positiivisesti tai negatiivisesti. Jos suunnittelet tavoittelevasi tunteiden tasolla tyydyttävää tavoitetta, sinun tulee huomioida taloudellinen tilanteesi ennen kuin teet mitään muutoksia. Olipa tavoitteesi toteutettavissa, tai ei, riippuu kuinka paljon pystyt laittamaan rahaa sivuun. Sinun täytynee vaarantaa nykyiset tulosi ja alentaa palkkaasi päästäksesi palkitsevammalle alueelle. Lopulta palkkasi kasvaa jos menestyt uusissa tavoitteissasi. Taloudelliseen vakauteen vaikuttavat myös kotiasiat. Muutto, raskaus, ja syntymä ovat tavallisia tapahtumia jotka vaikuttavat ansaitun ja käytetyn rahan määrään. Silloin tällöin tämä aspekti voi osoittaa ajan jolloin olet taloudellisesti riippuvainen toisten tuesta jostain edellä mainitusta syystä.

Kuun aspekti Marsiin
Kuu- Mars vihjaa olemista tilanteessa, joka on tunnetasolla epämukava mutta palkitseva, ristiriitainen siunaus. Energiat, jotka ilmenevät, viittaavat työskentelyyn väärinkäsitysten parissa ja sinulla saattaa olla kaksijakoisia tunteita olosuhteistasi. Kuvaavana esimerkkinä sairaan lapsen lohduttaminen. Tiedät että lapsi on sairas eikä voi hyvin, joten yrität lohduttaa kaikin tavoin. Samaan aikaan turhaudut jos mikään mitä teet ei näytä saavan huutoa loppumaan. Tuossa tilanteessa stressi kilpailee huolen kanssa ja ristiriitaisia tunteita nousee.

Marsin aspekti Kuuhun viittaa voimakkaasti vastakkaisiin tunteisiin. Kuu symboloi hoivaavia ominaisuuksiamme ja tunteellista luonnettamme. Mars toisaalta symboloi itsenäisyyttämme ja kunnianhimoamme, jämäkkyyttämme. Näiden kahden taivaankappaleen perustulkinta on niin erilainen että niitä pidetään erillisinä kuin öljyä ja vettä. Ne edustavat kolikon kahta puolta tai erilaisia näkökulmia yhteen tilanteeseen. Esimerkiksi tavallinen tilanne jossa on kaksijakoisia tunteita, on hyvän ystävän hyvästeleminen kun toinen teistä muuttaa. Jos olet jälkeen jäävä ihminen, voit tuntea iloa ystäväsi puolesta, mutta surua menetyksestä. Jos ole muuttava, voit olla innoissasi muutosta, kuitenkin surullinen lähdöstä. Näiden kaksijakoisten tunteiden tarkoitus on kiinnittää huomio omiin tunteellisiin tarpeisiisi (Kuu) ja tarttua tarvittaviin toimiin (Mars). Äidin pitää ottaa 5 minuuttia etäisyyttä hermostuneeseen lapseen selvitäkseen stressistä. Muuttajan tarvitsee keskittyä pitämään ystävyyttä yllä muuton jälkeenkin.

Kuu-Mars aspekti viittaa että tunteelliset tilanteet eivät ole yksinkertaisia ja usein niihin liittyy omituinen yhdistelmä ristiriitaisia tunteita. Ne voivat myös ilmentyä siten että käyttäydyt tavalla joka halventaa omaa turvallisuuden tunnettasi ja hyvinvointia, aiheuttaen siten stressiä. Esimerkiksi voit olla osana avioliiton ulkopuolisessa suhteessa. Kuu –Mars yhdistelmä ei välttämättä ole hankala, tai liity henkilökohtaiseen elämääsi. Se voi koskettaa ammatillisia pyrkimyksiäsi tai sosiaalista toimintaa. Voit olla motivoitunut toimimaan koska se mitä näet vaikuttaa sinuun tunnetasolla. Jos järkytyt köyhän kaupunginosan olosuhteista, voit olla motivoitunut vapaaehtoisena palvelemaan paikallisessa soppakeittiössä. Epämiellyttävyys liittyy tarpeeseen katsoa ympäristöä tarkemmin ja työskentelyyn olosuhteiden parantamiseen tai kohentamiseen.

Kovat aspektit Marsiin
Kovat aspektit Marsiin voi tuoda tullessaan yhteenottoja ja emotionaalisen vihan tunteita. Tämä johtuu pääasiassa siitä että olet kaukana apaattisesta tunteiden tasolla tänä vuonna. Intohimosi kohoavat ja on vaikeaa astua taaksepäin ja tarkastella tilanteita. Voit olla emotionaalisesti impulsiivinen tämän elämän vaiheesi aikana ja uusien kokemusten nälkäsi voi paljastaa itsensä levottomuutena ja/tai kärsimättömyytenä.

Venuksen aspektit
Marsiin
Mars – Venus aspektit AP –kartalla vihjaavat toimiin jotka joko tukevat tai ovat vastaan ihmissuhteiden tarpeita. On tärkeää kumppaneille olla toistensa toimia tukevia ja arvostaa mitä on tehty. Esimerkiksi pariskunta yhdisti ponnistelunsa ja täysin uudelleen sisusti omistamansa sijoitusasunnon. Kumpikin osallistui omien lahjojen ja kykyjensä mukaan. Yksilölliset ponnistelunsa täydensivät toisiaan ja työ tuli tehdyksi.
Toimet voivat olla joko vastakkaisia tai toisiaan tukevia. Ihmissuhteet jotka ovat häilyviä alussa muuttuvat sotaisiksi suhteiksi, joissa osalliset painostavat itse tai yhteisin ponnistuksin  ja riitelevät rahasta. Seksuaalinen vetovoima ja tyytyväisyys ovat tärkeitä tekijöitä sekä uusissa että vakiintuneissa suhteissa ja tukee tai halventaa heidän menestystään tai menetystään. Taloudelliset leikkaukset ovat mahdollisia, mutta todennäköisemmin sinun täytyy ahkeroida rahasi eteen. Mitä enemmän työskentelet sitä enemmän ansaitset.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 20.08.2008 19:53:50
minulle tulee kuu vitonen sitten uranus vitosen jälkeen, kaikki on ihan ok. uranuksella hyviä aspekteja venukseen ja en haluaiskaan ihan vakavaa, mutta ehkä sellaisen alkua.. miten ihminen kietoutuu toiseen, kun kaikki on koko ajan muutoksessa, itse ja toinen?

niin siis.. olisko tuo neptunus ja CHIRON kutosessa kun iski sellainen terveysintoilu päälle.


Kuu AP –kartan 5. huoneessa
Sinun on vaikeaa kätkeä tunteitasi toisilta, eikä pitäisi edes yrittääkään. Sinun tulee olla oma itsesi nyt ja tuntea mitä todella olet. Suhteissa toisiin, tulet heijastamaan tunteita tavallista enemmän ja jos jotkut ihmiset eivät pidä tästä puolestasi, on tarpeen harkita ystävyyttäsi heihin.
   Rakkaussuhteissa tulet kokemaan tavallista suurempaa tunteiden syvyyttä ja siksi kokemuksesi rakastettusi kanssa ovat kiihkeitä ja hurjia. Vaarana  on  että  saatat muuttua liian omistavaksi ihmisten suhteen. Saatat myös olla niin solmussa tunteittesi kanssa, ettet ole tietoinen toisten tunteista.
   Ihmissuhteet naisiin yleisesti kehittyvät tänä aikana. Huolimatta sukupuolestasi, kokemuksesi naisten kanssa tuovat esiin positiiviset puolesi.
   Joskus tämä huonesijainti voi nostaa pintaan suojelevat ja hoivaavat vaistosi, ja tunnet voimakasta halua/ tarvetta hoitaa ja huolehtia jostakusta. Saatat olla tekemisissä lasten kanssa tavallista useammin, tai tämä vaikutus näkyy suhteessasi rakastettuusi. Voit olla varma ettei halusi suojella jotakuta liity mitenkään tämän yksilön vastuullisuuteen/ vastuuttomuuteen. Kuu voi olla ylisuojeleva.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 20.08.2008 20:30:06
En ihan ensimmäiseksi yhdistäisi kyllä Neptunusta ja terveyttä, enkä ole tuohon huonesijaintiin vielä ehtinyt perehtyä, mutta aivan varmasti tuo Chiron ( "haavoittunut parantaja") varmaankin voisi nostaa 6. huoneen terveysvaikutuksia hyvinkin positiivisesti.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Adele - 20.08.2008 21:50:52


Kiitos Sinulle Emelia todella paljon tuosta !  :smitten:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 21.08.2008 09:59:56
luovaa työtähän tässä painetaan.. ahh, mieli menee taas pitkin maailman upeita kohteita, grr kotimaaretkiä tulossa pari ja sitten aurinkosaaret, sitten kenties Oslo, mutta nyt puhun kyllä Auringosta kolmosessa! sen vaikutuksen nelosessa huomasi kun neliöt suureni, kulut aleni, ilmainen netti, kalusteet laitettu (ja pikasuhteeni auttoi purkamaan muuttokamat) - -

mut siis menenkö Wieniin ens syksynä, voi olla! jos vielä kuitenkin tsekkaisi Keski-Euroopan (tapahtuma).. olen ollut Pohjola, Baltia, etelä-akselilla + Atlantti (no Kalifornia olisi ollut mahis, mutta nyt ei sellaista vetoa sinne?)

terveys on mitä mainioin ja ilokseni käsi tuntuu paranevan murtumasta!

 :aurinko: menee siis 4, 3, 1 ja 7 huoneisiin. Katsellaan!  :coolsmiley: 


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 22.08.2008 17:43:29
muistin taas että ap kartalla oli vuosi sitten MYÖS, kevääseen 2008 asti, seiskassa pluto ja venus, mm venus konjunktio aurinko ja kolmio kuu. kun sitten vuosi sitten alkoi  :pluto:   :jupiter:   :aspect_sex:   :venus: niin ei ihme että tapahtui.  :venus:  :aspect_con:  :aurinko: aikaan on kai pakko tulla suhde.

sitä ennenhän oli hiljaista 2005 (suhteen loppuun ajo) ja 2006 oli 5, 7 ihan tyhjiä (siis fyysistä vaan). saturnus 5 taisi olla 2007. ei nytkään mitkään hiljaiset kartat ole menossa todellakaan, mut kun en viitti lentää seinää päin.  :uranus:  :aspect_squ:  :aurinko:  :merkurius:  :mars:,  :uranus:     :aspect_opp:  :saturnus: ,  :uranus:  :aspect_sex:   :kuu:   :venus:  :jupiter:  vitonen, pluton ja jup kanssa yhtaikaa ja vielä  :kuunsolmu:  :aspect_squ:  :venus: 7.


Korostunut 3. Huone tai Kaksosten
merkki suuntaa huomion muuttoliikkeeseen, kuljettamiseen ja yksilön suhteeseen lähiympäristöön. Painottaa kaikenlaista kommunikaatiota ja muodollisten sekä epämuodollisten sopimusten kehittelyä. Mahdollisuudet ja takapakit yksilön ideoiden ymmärtämisen  ja niiden muotoilemisen kautta.  Ilmaisee tapahtumia, joihin liittyvät sisarukset, sukulaiset ja naapurit. Vastaa keuhkoja ja hermojärjestelmää. Vaikuttaa terveyteen keuhkokuumeen, keuhkoputken sairauksien, keuhkopussin, astman, henkisen ahdistuksen ja kireyden tai hermostollisten häiriöiden kautta. Avain sana: ”Ajattelen.”

Korostunut 4. Huone tai Rapu
korostaa kotiympyröitä, perhettä ja vanhempia, kuin myös kykyä osata hakea aikaisempien kokemusten varastosta keinoja, joilla selviytyä nykyisistä olosuhteista. Koti on turvapaikka aineiston henkiselle sulattelulle. Mahdollisuudet ja menetykset liittyvät kotiasioihin tai naisiin ja heidän asioihinsa. Voi ilmentää tapahtumia, jotka liittyvät vanhempiin, muuttoon, tai kiinteistöjen perimiseen. Vastaa vatsaa, rintoja, palleaa, munasarjoja ja kohtua. Vaikuttaa terveyteen ruuansulatus häiriöiden kautta. Avainsana: ”Tunnen.”

Korostunut 5. Huone tai Leijonan merkki
keskittää huomion yksilöllisyyteen ja itseilmaisuun. Yksilöllä on mahdollisuus kouriintuntuvasti vaikuttaa perittyihin tai synnynnäisiin kykyihinsä ja itsen laajentamiseen. Mahdollisuudet ja takapakit voivat liittyä kaikkia mielihyvän muotoja, viihdettä, harrastuksia, romantiikkaa ja lapsia, näiden ollessa itseilmaisun halun eläviä ilmentymiä. Voi ilmoittaa lapsen syntymästä tai lapseen liittyvistä tapahtumista. Vastaa sydäntä ja selkäydintä. Vaikuttaa sydän vaivojen, anemian tai selkärankaan liittyvien vaivojen kautta. Avainsana: ”Haluan.”

*2009 korostuu kuu ja venus IC:lla.


Korostunut Kuu
Painottaa julkisuutta, henkilökohtaista suosiota, levottomuutta, tunteita, vaihtelevuutta ja muutoksia, vaistoja, herkkyyttä, hoivaavaa luonnetta, äitiä, vaimoa tai naisellista elementtiä, kotielämää ja kotia. Jos korostunut ja ahdistettu, vaikeudet henkilökohtaisissa ihmissuhteissa voivat olla seurausta sisään suunnatuista tunteista. On tarve suunnata sympatia ulospäin ja kohti toisia.

Venus korostuneena
Ilmentää rakkautta, avioliittoa, romanssia, mielihyvää, taloudellisia saavutuksia, harmonian etsinnän taipumusta, esteettistä herkkyyttä, sopeutumisen taitoa, nuorta naista ja vaimoa. Jos Venus on näkyvä ja ahdistettu, valtava tarve harmoniaan, hyväksyntään tai kiintymykseen johtaa tunnepuolen pettymykseen. Tuloksena tunteiden pettymyksestä suhteettomat vaikutukset. Ilmentää tarvetta hioa tasapuolisuutta ja järkeä hallita tunteellisia haluja ja tajuta ettei elämä aina mene mukavasti ja virheettömästi jos henkilökohtainen kasvu jatkuu.

18:20 22.8.2008 Pallonpuoliskojen tarkastelu

MC –IC akseli
vasen – oikea/ itä- länsi   (MC eli Keskitaivas pohjoisessa ja Imum Coeli eli Keskiyö etelässä)
Kun vasen / itäinen puolisko sisältää lähes kaikki taivaankappaleet yksilö voi tietoisesti tahtoen hallita tapahtumia, toimia aloitteellisesti ja ottaa tilanteet haltuun.
Kun valtaosa taivaankappaleista on oikealla/ läntisellä puoliskolla tapahtumat tulevat toisten aloitteesta, jolloin on erityinen huolehtiminen ja tarve liittyy yhteistyöhön. (kukas tekis aloitteen??)  :)

Mikäli paluu kartalla Aurinko on kulmalla ja/tai tiukasti kuvioissa toisten taivaankappaleiden kanssa, on tulossa melko tapahtumarikas vuosi ja paluu periodi tullee alkamaan aktiivisen toiminnan purkauksella. Jos Aurinko on kulmahuoneessa, ensimmäinen kolmannes vuodesta ja Aurinkoon liittyvät asiat ovat korostuneet. Jos Aurinko on maamerkkien huoneessa, periodin keskivaiheilla ilmenee lisääntyvää aktiivisuutta ja viimeisellä kolmanneksella kun Aurinko sijaitsee ilmamerkkien huoneessa.

Seuraavat johtolangat kannattaa pitää mielessä tarkasteltaessa Paluu karttaa itsessään.
Auringon raskaat aspektit Paluu kartalla ovat todennäköisesti starttina paineille ja stressille, kun Aurinko muodostaa apekteja kulkiessaan vuoden aikana koko kartan lävitse. Aurinko vaikuttaa kaikkiin taivaankappaleisiin, joita se kulkiessaan koskettaa, mutta yhteys jonka se muodostaa taivaankappaleeseen johon sillä on aspekti Paluu kartalla sisältää suuremman merkityksen. Myös syntymäkartan taivaankappaleisiin muodostuvat aspektit tulee ottaa huomioon, erityisesti jos ne voidaan yhdistää Paluu kartan taivaankappaleeseen yhtymän tai Paluu kartan Akselin kautta.

Hyvin aspektoitunut Aurinko Auringon Paluu –kartalla tarjoaa suuren helpotuksen tulevana vuonna tavoitteisiin pääsemisessä. Korkeissa asemissa oleviin henkilöihin muodostetut yhteydet voivat paljastaa heidän kykynsä toimia astinlautana suuriin saavutuksiin. Esimiehet osoittautuvat todennäköisesti suopeiksi ja tukea antaviksi. Haitalliset aspektit Aurinkoon selittää ihmisiä, jotka kyseenalaistavat ponnisteluja ja erilaisia vastaantulevia esteitä.

*Aurinko ollutkin neliössä kuu, saturnus ja uranus tänä vuonna eli raskaita tunteita ollut kesällä. Kevenee. Pian alkavalla kartalla Aurinko  :aspect_con:  :merkurius: ja  :mars:,  :aspect_squ:  :uranus: ja  :aspect_sex:  :kuunsolmu: .


Jupiter, Venus tai Aurinko mukavassa aspektissa kartalla Kulman kärjelle merkitsee yleisesti vuotta jolta voi odottaa erityisiä tapahtumia ja sattumia. Ellei kartalta löydy muita vastakkaisia suuria teemoja, nämä ilmentävät täyttymyksen ja onnellisuuden vuotta. Samoin kartan hallitsijan hyvä aspekti on onnekas.

*Elikäs jos olisi ollut vain Jupiter sext Venus vitosessa eikä Pluto, suhde ei olisi ehkä katkennutkaan. Kulmista, Aurinko on ollut nelosessa, sitten kolmoseen, ykköseen ja seiskaan. On tulossa kiinnostavat vuodet. Nelosessa sen jo huomasi ja odotan kohta kolmosta.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Esmiralda - 22.08.2008 18:33:16
Kuule Star! Kun taas en ymmärrä.

Mutta mitä tuo 'korostunut' noissa AP-kartoissa tarkoittaa?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 22.08.2008 18:37:20
se oli tuolla aiemmin, että jos planeetta on akseleilla.

gosh, minulla todella on mm jupiterin konjunktio venukseen ja kuuhun, ja kuun konjunktio venukseen tulossa jne kolmiota ja sekstiiliä venukseen, näyttää ihan liisteriltä.  :2funny:MC –IC akseli
vasen – oikea/ itä- länsi   (MC eli Keskitaivas pohjoisessa ja Imum Coeli eli Keskiyö etelässä)
Kun vasen / itäinen puolisko sisältää lähes kaikki taivaankappaleet yksilö voi tietoisesti tahtoen hallita tapahtumia, toimia aloitteellisesti ja ottaa tilanteet haltuun.
Kun valtaosa taivaankappaleista on oikealla/ läntisellä puoliskolla tapahtumat tulevat toisten aloitteesta, jolloin on erityinen huolehtiminen ja tarve liittyy yhteistyöhön.


Taivaankappale joka aspektoi sekä Aurinkoa että Kuuta on erityisen tärkeä sillä se koskettaa kahdella tärkeällä tasolla vaistomaisella tai henkilökohtaisella tasolla kuin myös olennaisella ja yksilöllisellä tasolla.

Viimeinen tr.  aurinko  aspect_squ , 3 kk ennen seuraavaa synttäriä -nykyinen vaihe päättyy ja toinen huippu saavutetaan. Tämä vastaa uutta tietoa ja/tai omaperäistä ajatusta, jota vaalitaan seuraavat 3 kuukautta. Mikäli olemme olleet menestyksekkäitä aikaisemmissa panostuksissamme, tässä vaiheessa meille esitellään täydentävät tavat soveltaa tätä tietoa tulevaisuudessa. Mikäli olemme olleet epäonnisia viime aikaisissa pyrkimyksissä, nyt on aika luoda silmäys uuteen suuntaan toimissa.

*Tuo voisi nyt liittyä noihin tunne/tunnelma-asioihin, siis juuri näinä aikoina pitää saada selkeät päätelmät, aika selkeät ne onkin jo.

Voimakkaimmat aspektit on  aspect_con ,  aspect_squ tai  aspect_opp tr.  aurinko :sta toiseen taivaankappaleeseen tai pisteeseen Paluu –kartalla, joka sijaitsee jollain noista asteista. On melko varmaa, että herätät jonkin verran huomiota juuri näinä aikoina. Ulkopuolista apua voidaan tarvita tai ammatillista asiantuntijaa konsultoidaan. Yksi asia on varmaa: mitä tahansa tapahtuu, sillä on suuri vaikutus ja tapahtuma iskostuu muistoihin.


Ryhmittele tarkat päivät, kun tr.  aurinko tekee suotuisia aspekteja taivaankappaleisiin, jollain näistä asteista, koska tämä antaa loistavan mahdollisuuden olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 22.08.2008 19:21:48
kyselin jo aiemmin miten eräällä vaikuttaisi nämä, molemmillahan oli sitä Uranuksen transiittia vitoseen. olipas minulla menoa viime loka, marras.. en tiedä näkyykö allaolevasta mitenkään katoaminen/välien poikkaisu kesken kaiken.

Mitä voisi tarkoittaa kun eräälle tulee vitoseen AP kartalla seuraavaa:

Jupiter oppositio Aurinko ja Merkkari
Jupiter konjunktio Kuu, kolmio Mars

5-huone pääosin Kauriin kohdalla tuona aikana (kevät 2008) (viileä temppu)


ja edelleen oletan että synt aikatieto on ok..

*Minulla olisi ollut noususolmukin seiskassa ja on vielä keväällä. Muistan kun sanoin ravulle, että haluaisin suhteen, sopisko.. sinä iltana päätettiin olla yhdessä.. kaksi muodostaa kieltämättä sellaisen energian.. joka on enemmän kuin yksi= Ellei ole täysin valaistunut?

Elämänilon ap kartta oli siinä mielessä erilainen kuin minulla, että tuossa "vakavamman" suhteen huoneessa on ne planeetat, eli 7 huoneessa. Silloin ehkä tulee pitkäaikaisempaa. Kuten itselläni 2002-2003 oli seiska aktiivi. Nytkin kyllä oli että kesti tuplasti pidempään kuin edellinen. Mutta se arvio meni pieleen että hän ei tekisi typeryyksiä. Seiskassa on minulla  :kuunsolmu: kevääseen ja seuraavaksi siis parin v kul Aur.

Rohana, mahtaa olla henkisiä ja mystisiä kokemuksia sinulla tulevana vuonna.  :)

Elwyn, jos sinulla on Mars, Venus ja Saturnus ihan hyvilläkin aspekteilla seiskassa, miten voi olla hiljaista? Ei kai ne voi kuvata vain työliittoja? Mutta sinulle oli nyt tapahtumassa jotain? Sat, Merc, Aur, Mars vitonen ja Jup seiska, pakko on!
Kuun aspekti Venukseen
Kuun aspekti Venukseen viittaa että tunteellinen turvallisuus ja kotiasiat ovat sidoksissa taloudellisiin asioihin. Taloudellinen tilanteeseesi voi vaikuttua positiivisesti tai negatiivisesti. Jos suunnittelet tavoittelevasi tunteiden tasolla tyydyttävää tavoitetta, sinun tulee huomioida taloudellinen tilanteesi ennen kuin teet mitään muutoksia. Olipa tavoitteesi toteutettavissa, tai ei, riippuu kuinka paljon pystyt laittamaan rahaa sivuun. Sinun täytynee vaarantaa nykyiset tulosi ja alentaa palkkaasi päästäksesi palkitsevammalle alueelle. Lopulta palkkasi kasvaa jos menestyt uusissa tavoitteissasi. Taloudelliseen vakauteen vaikuttavat myös kotiasiat. Muutto, raskaus, ja syntymä ovat tavallisia tapahtumia jotka vaikuttavat ansaitun ja käytetyn rahan määrään. Silloin tällöin tämä aspekti voi osoittaa ajan jolloin olet taloudellisesti riippuvainen toisten tuesta jostain edellä mainitusta syystä.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 24.08.2008 10:06:05
Mutta mitä tuo 'korostunut' noissa AP-kartoissa tarkoittaa?

se oli tuolla aiemmin, että jos planeetta on akseleilla.

Taivaankappale joka aspektoi sekä Aurinkoa että Kuuta on erityisen tärkeä sillä se koskettaa kahdella tärkeällä tasolla vaistomaisella tai henkilökohtaisella tasolla kuin myös olennaisella ja yksilöllisellä tasolla.


Korostuneisuutta voi olla AP -kartalla monellakin eri lailla; nuo kaksi WS:n tuossa lainaamaa ovat kaksi keskeistä, mutta merkit, huoneet ja taivaankappaleet voivat korostua myös useilla muilla tavoilla kartalla.

1 )  :aurinko: merkki pysyy aina samana onhan kyse sen paluusta,  mutta sen huone ja tuon huoneen hallitsija ja tuon hallitsijan sijainti kannattaa katsoa kartalta.
2 ) AP -kartan  :askendentti: ja sen merkki, kuin myös 1. huoneen taivaankappaleet, koska AP -kartta on henkilökohtaisen kehityksen kartta ja 1. huone on minän huone. Tästä tulee tuon vuoden "trendi". -Missä radixin huoneessa  :askendentti: on antaa myös lisävaloa.
3 ) Akselien huoneet ja merkit ja niiden hallitsijat huoneissaan ja merkeissään.
4 ) Onko jossain tietyssä huoneessa ruuhkaa? Kun tietyssä huoneessa on useita taivaankappaleita ja nuo taivaankappaleet vielä kytköksissä toisiinsa (ehkä jopa yhtymässä toisiinsa eli 10 asteen sisällä) ne korostavat ensinnä tuon huoneen asioita ja sisältöä, huoneen hallitsijan asemaa kartalla ja sen lisäksi vielä nostavat esiin taivaankappaleet joihin tekevät aspektia ja niiden huoneiden sisältämät asiat. Esim. jos 9. huoneessa on paljon tavaraa eli useita taivaankappaleita , on vuoden aikana edessä vakaumusten ja uskomusten, myös uskon,henkisen ajattelun ja filosofian uudelleen arviointia ja uusien asioiden oppimista tuossa huoneessa olevien taivaankappaleiden luonteisesti; mihin sitten taivaankappaleet muodostavat aspektit ja niiden huoneet, luovat lisävaloa siitä mikä asia todella on kyseessä.
5 ) Taivaankappale joka aspektoi eniten kartalla, on keskeinen tekijä vuoden aikana ja sen huone ja merkki.
6 ) Ja sitten on vielä laatujen ja elementtien yhteen laskeminen, jolla saadaan selville mikä merkki hallitsee koko karttaa. (Itse käytän tässä laskennassa vain planeettoja (sis. :pluto: ) +  :askendentti: + :keskitaivas: eli en lisää solmuja, astreoideja, kääpiöplaneettoja ym. tai muita laskennallisia pisteitä.)

Ja onhan näitä muitakin tekijöitä, jotka voivat saada tietyt asiat korostumaan kartalla... Tämä on tälläistä sillisalaattia, josta vain pitäisi löytää jonkinlainen kokonaisuus hahmotettua, sen tarkemmin vain tiettyjä huoneita/ merkkejä tuijottelematta. Yksi korostunut tekijä voi kumota toisen tekijän täysin, tai sitten nämä kaksi yhdessä muodostavatkin jonkin aivan erilaisen kuvion, kuin olisi voinut kuvitella kun niitä katsoo erikseen.

 :o  :D  ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 24.08.2008 11:01:04
Laitanpa tähän vielä tämmöisen yksinkertaisen esimerkin tuosta korostuneisuudesta:

Ystävälläni on ensi lauantaina synttärit ja hänen tuleva AP -karttansa astuu voimaan todella jo perjantaina. Radixilla hänellä on  :askendentti:  ja  :kuu: :jousimies: ,  :aurinko:  :neitsyt: ,  :keskitaivas:   :skorpioni: .
Tulevalla AP -kartalla hänellä on  :askendentti:  :jousimies: ,  :keskitaivas:  :vaaka: ,  :pluto:  :jousimies:  ja  :jupiter:  :kauris: 1. huoneessa,  :aurinko: :aspect_con: :saturnus: ja  :kuu:  :leijona:  8.huoneessa,  :venus:  :neitsyt: :aspect_con: :merkurius:  :vaaka:  :aspect_con: :mars: :vaaka: 9. huoneessa,  :neptunus: 2. huoneessa ( :aspect_opp:  :kuu: ) ja  :uranus: 3. huoneessa.

Hänen kartallaan siis todellakin selkeästi korostuu Jupiteriin, Jousimieheen ja 9. huoneeseen liitettävät asiat. Ai miten niin?
No, ensinnä  :askendentti: on samassa merkissä kuin radixilla, tosin radixin 12. huoneen puolella.  :jupiter: joka hallitsee  :jousimies: on 1. huoneessa, korostaen Jousimiehen merkkiä ja kun sieltä vielä löytyy  :pluto: on se jo aika hallitseva, vai mitä?
Kun lisäksi Jupiterin ja Jousimiehen hallitsemasta 9. huoneesta löytyy tuo kolmen taivaankappaleen muodostama ryhmä, jossa kaikki ovat 10 asteen sisällä toisistaan, se korostaa tuota huonetta ja sen edustamia asioita entisestään. Samoin korostuu myös 9. huoneen vastapäätä oleva 3. huone ja siellä lymyilevä  :uranus:  :kalat: .
1. huoneen  :jousimies:  :pluto:  :aspect_squ:  :merkurius:  :venus:  :mars:  :uranus: ja  :aspect_tri:  :aurinko:  :kuu: . Tuo molempiin valoihin eli luminaareihin kohdistuva aspekti nostaa myös Pluton esiin kartalla vielä enemmän, kuin myös sen sijainnin Jousimiehessä.

Toinen korostuva huone tällä ko. kartalla onkin siis 8. huone, sillä siellä ovat molemmat valot eli  :aurinko: ja  :kuu: . 8. huoneen hallitsija on  :pluto: ja sen merkki on  :skorpioni: . 8. huoneen  :kuu:  :aspect_opp:  :chiron: :aspect_con: :kuunsolmu: :aspect_con: :neptunus: korostaa puolestaan 2. huonetta ja  :vesimies: , jota hallitsee  :uranus: 3. huoneessa.

Näin näkyy selkeästi kartalla tämä korostuneisuus, jonka kautta saadaan suuntaa siitä mitkä asiat kartalla ovat päällimmäisinä ja selkeimpinä tulossa. 9. huone ja sen taivaankappleet :aspect_opp: 3. huone / 8. huone  :aspect_opp: 2. huone  ja näitä liittää yhteen 1. huone ja sen taivaankappaleet.

Karttaa hallitsee elementeissä Joustavuus (Mutable) 5 taivaankappaletta ja maa/ ilma yhteensä 4 taivaankappaletta molemmissa. Näin karttaa hallitsee Merkuriuksen hallitsemat Kaksoset ja Neitsyt. Tämä jälleen korostaa 9. huonetta, josta  :merkurius: löytyy,  :aurinko:  :neitsyt::ä ja Deskendenttiä  :kaksoset:. Tässä tapauksessa olisi voinut ottaa vaikka  :kuunsolmu: yhdeksi laskennalliseksi lisäpisteeksi, jolloin MAA eli  :neitsyt: olisi selkeämmin korostunut .

Tutkimisen iloa vain kaikille!!! :D


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 24.08.2008 11:09:14
Minulla on eniten aspektia Uranuksella vitosessa ja sen huomaa romantiikka/ lapsen suhteen. Partyt hieman väheni, otanko työt ja bisnekset vakavammin, toisaalta partya tulee bisnesten kautta, firmoilla aina juhlia ja niihin pääsee siis ulkomaille asti.. jos haluaa.. Uranuksella aspektia joka planeettaan, paitsi oliko Plutoon.. mm sekstiiliä Venukseen, Jupiteriin ja Kuuhun mutta muihin neliöitä.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Esmiralda - 24.08.2008 12:28:57
Huomasin että menen ruopasemaan jotakin, josta minulla ei ole vielä minkäänlaista hajuakaan.

Mutta kun on alalle situoutunut tutkimusmielessä  ;) ja noita kursseja valuu vain aina uutta ja uutta, niin aloin tutkailemaan. Kauniina sunnuntaiaamuna....paras juttu viettää näin!  ::)

Nämä pitkän sivut plerasin ja ajattelin, etten jaksa nyt lukea, vaan että kopioin tietopaketit yhteneväiseksi, joista minun on helpompi lukea. Vaikka juuri keskustelun onkin parasta tietoa, mutta niihinhän voi palata.

OLIPA VALTAVA PAKETTI!!! VALTAVAN TYÖN EMELIA TEHNYT!!! :o

Sillä, tavallisia sivuja tekstinkäsittelyyn löytyi 48! Emelia, olet tehnyt melkein kirjan tärkeää tietoa.

Nytpä sitten ihmettelinkin, että onko yleensä luvallista koota näitä tietopaketteja?
Onko luvallista printata niitä itsellensä opiksi?

Kun...tämä tuntui niin paljon arvoiselta!  :-*


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 24.08.2008 12:31:20
No, asiahan on niin että useimmat hitaat taivaankappaleet liikkuvat vuodessa vain muutaman asteen suuntaansa, sillä ne kulkevat usein monta kertaa vuoden aikana edestakaisin kartalla. Tästä syystä mm.  :aurinko: voi tehdä useampana peräkkäisenä vuonna saman aspektin hitaaseen taivaankappaleeseen, Aurinko kun on samoissa asteissa aina, ja hitaat taivaankappaleet liikkuvat niin hitaasti.

Mutta toisaalta taas tuo AP -kartta on aina "pysäytetty kuva" AP -vuodesta ja taivaankappaleet liikkuvat taivaalla kokoajan ja tekevät transiitteja, nämä transiitit sitten tapahtuvat / toteutuvat jossain vaiheessa vuotta ennemmin tai myöhemmin. Sitten kun tuo AP -kartalla aspektina 'luvattu' transiitti tapahtuu, tuon aspektin ilmaisemat asiat ovat pinnalla. Tämä voi toteutua puolentoista vuoden sisällä ja jokin transiitti voi tapahtua jo ennen varsinaista synttäriä/ Auringon paluuta, sillä AP -karttahan toimii 3 kuukautta ennen Auringonpaluuta ja vielä 3 kuukautta seuraavan Auringonpaluun jälkeen.

Miten ihmeessä liität  :kuunsolmu: ,  :neptunus: , :chiron:  :  tai Lilithin kuolemaan? 8. huonekin liittyy kuolemaan vain esi-isien ja perintöjen/ perinnöllisyyden ja suvun jatkumisen kautta.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 24.08.2008 12:44:31
Sillä, tavallisia sivuja tekstinkäsittelyyn löytyi 48! Emelia, olet tehnyt melkein kirjan tärkeää tietoa.

Nytpä sitten ihmettelinkin, että onko yleensä luvallista koota näitä tietopaketteja?
Onko luvallista printata niitä itsellensä opiksi?

Kun...tämä tuntui niin paljon arvoiselta!  :-*

Hei Esmiralda!

Minun puolestani voit huoletta printata tästä ketjusta kaikkea omaan käyttöösi. Tässä ketjussa on sellainen sekalainen sillisalaatti kaikkea mahdollista infoa, jota on haalittu netistä (vapaasti kopioitavissa ja tulostettavissa) eri lähteistä, sekä parista kirjasta. -Olen koettanut muistaa aina mainita mahdollisen lähteen, jota olen käyttänyt, vaikkei niitä kaikkia ole aina tullut laitettua ylös.

Käännökset ovat omiani, joten ymmärtämisen vastuu on lukijalla  ;) .

Tiedä sitten miten Mary Fortier Shea ja Celeste Teal näihin käännöksiin suhtautuisivat, mutta uskon kyllä että heidän kirjoistaan löytyy vielä tämän pinta raapaisun jälkeenkin paljon luettavaa. Tarkoitukseni ei ole ollut / eikä ole kaikkea kirjoista kääntää tähän ketjuun.

Omasta puolestani voin vain todeta, etten ole tähän päivään vielä yhdestäkään tekemästäni tulkinnasta maksua vastaan ottanut. Omaksi ilokseni näitä tutkin ja minusta on myös hauska jakaa näin ajatuksia ja oivalluksia.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Esmiralda - 24.08.2008 12:52:26
Kiitos tiedosta!

Ymmärrän täysin, kuinka nämä jutut vievät mennessään. Näiden opiskelu on elävöittävää ja innostavaa ja tulkintojakin innostuu tekemään niin ettei huomaa aikaa eikä vaivaa. Eipä tulisi mieleenkään mitään niistä toiselta pyytää.

Näen sen niinkin, että kun toinen antaa tietojaan avoimesti toiselle pähkäiltäväksi, on se kuin sydämellisen luotettava kädenojennus, johon lämpimästi vastaa. Sillä näissä kartoissahan on avoimesti esillä ihmisen omaa elämää, arkea ja vähän syvempääkin asiaa. Kuten opettajani sanoi, että syntymäajan antaja ei ehkä tiedäkään kuinka paljon kertoo itsestään. Asia mitä ei tavallisesti kohdatessa ihminen tee. Vaikka taas...tämä kaikki on vain tulkintaa, jopa sitä tulkinnan tulkintaa, eikä elämästä kuin pieni osa.

Kuitenkin tämä on hyvin ihmisläheistä vuorovaikutusta!  :smitten:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 24.08.2008 13:32:27

"Oikoluin"  ;D ja yhdistelin asioita varmastikin ilman sen parempaa tietoa  ???, koska eikö Lilith ja Chiron kuitenkin, samoin kuin Pluto - liity uudistumiseen, mutta myös kuolemaan, ainakin jonkin tason materiaaliseen luopumiseen? Kuten koko 8. huone? Kuunsolmu taas jonkin sortin karmana... Toisaalta jos se liittyy perintöön, niin jokuhan silloin on kuollut  :idiot2:

 ;D Tämä ei nyt ole ihan reaaliaikaista, mutta yritän vastata niin nopeasti kuin pystyn...
Lilith edustaa täyttymättömiä toiveita, persoonallisuuden piilotettua ja pimeää puolta, yksityisyyttä ja kipeitä tunteita.
Chiron puolestaan "haavoittuneena parantajana" edustaa holistista ymmärtämistä. Hallitsee parantamista ja ihmissuhteita, edustaen elämän syviä haavoja jotka on parannettava että voimme parantaa toisia. Chironin sijainti Saturnuksen ja Uranuksen välissä tekee siitä näiden kahden taivaankappaleen hallitseman tiedon välittäjänä;  Saturnus ulkoisena opettajan, Uranus sisäisenä opettajana tai henkisenä oppaana.
 :kuunsolmu: siis Noususolmu edustaa niitä asioita, joita kohti meidän tulee tässä elämässä ja tässä ajassa kulkea; Laskusolmu taas puolestaan edustaa niitä asioita joista meidän tulisi pyrkiä eroon tässä elämässä ja tässä ajassa. -Solmut yhdessä Pluton kanssa edustavat sitä muutosta, joka tulisi toteuttaa AP -vuoden aikana. Solmusta solmuun Pluton avustuksella.
Pluto sinänsä ei ole Kuoleman synonyymi, vaan muutoksen ja vanhan, tarpeettoman poistaja. -Totta on että yhdessä Chironin kanssa Pluto voi osoittaa parantumisen mahdottomuuden, tai kuoleman helpottavuuden. Mutta onnettomuuksiin yhdistettäisiin enemmin  :mars: ,  :uranus: ja jopa  :jupiter: .

Myönnän kyllä että 8. huone (myös omalla radixillani) kansoitettuna tuo elämään paljon surullisia sävyjä, mutta ei niitä aina sieltä tarvitse etsiä. Itse nostaisin kuolemaa enemmän 8. huoneesta esiin juuri hedelmällisyyden, seksuaalisuuden (fyysisen sellaisen), sukupuolisuuden jne. Siihen liittyy myös toisten rahat eli pankit, talletukset ja sijoitukset jne.Samoin myös erilaiset okkultistiset jutut, kuten astrologia liittyy juuri 8. huoneeseen.  -Tavallaan 8. huone on ikäänkuin sadonkorjuun huone.

Omalla AP -kartallani näkyi isäni kuolema 1997 Plutona 4. huoneessa, radixin 11. huoneessa Jousimiehessä.
Pluto toi  tullessaan muutokset perheen koostumukseen, turvallisuuden tunteeseen, äitiini, perittyyn omaisuuteen ja lapsuudenkotiin. Vaikutukset heijastuivat myös 11. huoneen asioihin joita ovat ystävät ja tutut, yhdistykset, ryhmät, ihmisrakkaus, yhteisöllisyys, kodin ulkopuoliset kontaktit, humanismi ja kosmopoliittisuus, ihanteet, toiveet, suunnitelmat ja niiden toteuttaminen; myös kaikki ne muuttuivat tuona vuonna. -AP -kartan  :keskitaivas: oli puolestaan radixin 4. huoneessa, joka merkitsi että päämäärät liittyivät perheeseen.

Yleensä siis nämä asiat eivät liity suoraan kuolemaan, vaan näkyvät muutoksina asioissa jotka liittyvät ihmisiin ja asioihin jotka poistuvat elämästämme.

Näen sen niinkin, että kun toinen antaa tietojaan avoimesti toiselle pähkäiltäväksi, on se kuin sydämellisen luotettava kädenojennus, johon lämpimästi vastaa. Sillä näissä kartoissahan on avoimesti esillä ihmisen omaa elämää, arkea ja vähän syvempääkin asiaa. Kuten opettajani sanoi, että syntymäajan antaja ei ehkä tiedäkään kuinka paljon kertoo itsestään. Asia mitä ei tavallisesti kohdatessa ihminen tee. Vaikka taas...tämä kaikki on vain tulkintaa, jopa sitä tulkinnan tulkintaa, eikä elämästä kuin pieni osa.

Kuitenkin tämä on hyvin ihmisläheistä vuorovaikutusta!  :smitten:

Opettajasi oli siinä oikeassa, että tarkasta syntymäajasta pystyy astrologiaan perehtynyt näkemään hyvinkin paljon, kunhan vain muistaa pysyä "neutraaleissa" sävyissä. Itse koen kaikkein hankalimmaksi juuri tuon karttojen värittymisen, kun niitä tutkii. Siksi on helpointa tutkia aina tuttujen karttoja, sillä heidät ja heidän ajatuksensa/ kokemuksensa tuntee, ettei tule tulkittua turhan negatiivisesti tai kauhistellen toisen karttaa  ;) . Yhden elämän katastrofi voi olla toisen onnenpotku.  Kaikki riippuu täysin kokemuksesta ja kokijasta.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 24.08.2008 15:15:00
 kuunsolmu siis Noususolmu edustaa niitä asioita, joita kohti meidän tulee tässä elämässä ja tässä ajassa kulkea; Laskusolmu taas puolestaan edustaa niitä asioita joista meidän tulisi pyrkiä eroon tässä elämässä ja tässä ajassa. -Solmut yhdessä Pluton kanssa edustavat sitä muutosta, joka tulisi toteuttaa AP -vuoden aikana. Solmusta solmuun Pluton avustuksella.

* :kuunsolmu: seiskassa, Pluto vitosessa, hep heijaa, pientä myllerrystä. Siis pikakurssi siitä mitä mieheltä voisi toivoa.. nyt sitten.. urheilu vai menestys, vai menestysurheilu, vai oliko urheilulla mitään tekoa minkään kanssa, mitä joltain toivon.

Toisaalta se voi merkitä bisneskumppanuuksia, tosin kyllä liitän 6, 10 huoneet enemmän uraan. Hassua että juuri allaolevat on radix vitosessa. Siksikö ei pelkää suhteita lopulta.. :)


Chiron puolestaan "haavoittuneena parantajana" edustaa holistista ymmärtämistä. Hallitsee parantamista ja ihmissuhteita, edustaen elämän syviä haavoja jotka on parannettava että voimme parantaa toisia.  :chiron: sijainti  :saturnus: ja Uranuksen välissä tekee siitä näiden kahden taivaankappaleen hallitseman tiedon välittäjänä;  Saturnus ulkoisena opettajan, -.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 24.08.2008 15:20:17
Jees, auringonpaluukartalla. Minusta astro ja bisnes on helppoa verrattuna urheiluun heh. Joku juttu tossa nyt on.. se teema siis nousee..  :chiron:   :neptunus:  6-huone.

Katsopa huviksesi onko oppositiota ja neliötä ykköshuoneen planeetoillasi..jos ne mielialat näkyisi siellä. Pluto yhdessätoista, yllätyksiä/ valtajuttuja? sosiaalisissa kuvioissa.

Minulle tulee minä-keskeisyys vasta tossa 2010, sitä ennen  :aurinko: hiippailee kolmosessa ja sitten seiska, viisi. Pluto on minulla siis joukkarissa. Ehkä kun on Kuu vitosessa tai Aurinko, asiat vähän siloittuvat sillä saralla.. ja riippuu taas aspekteista. Yhtä asiaa mietin, onko aika sittenkään lineaarinen, miehethän etenee lineaarisesti asioissa, naisilla syklisyys, ja kun aikaa ei ole? Nämäkin tässä heitin vähän epäjärjestyksessä.


Tulikolmiossa Oinas, Leijona ja Jousimies ( jossa Pluto on nyt) Pluto saa voimaa ja liikkuvuutta. Tämä voima tarvitaan usein yksilön oman sielunkierron vaiheen takia. Ne henkilöt, joilla Pluto on Tuli merkeissä, elävät elämän joka voi sisältää paljon muutoksia ja vaikeitakin luopumisia. Ehkä tätä havainnollistaa se, että neljäkymmentä luvun lopulta viisikymmentä luvulle Pluto on ollut Leijonassa ja nyt se on Jousimiehessä. Ihmiskunta ei varmasti koskaan ole kokenut niin suuria muutoksia kuin maailmansotien jälkeisen teollistumisen ja nousun aikana ja nyt ollaan jokin aika eletty teknologian kehityksessä samanlaista vaihetta.

*En yleensä jaksa vertailla radix ja ap, mutta siis radixilla minulla Pluto Neitsyessä ja Venus Vaa´assa.


http://www.aumanet.fi/~kaarina.paakkonen/astrologia/planeetat/planeettojenliike.htm

Vaaássa Venus kohtaa Marsin vastamerkin Oinaan hallitsijan kautta. Tässä Venuksen arvomaailaa testataan suhteessa mitä minä olen suhteessa toisiin. Se ei tarkoita vain miehen ja naisen välistä suhdetta vaan kokonaisuudessa erilaisia sosiaalisessa kanssakäymisessä syntyviä ihmissuhteita ja tietenkin perhee ihmissuhteita.

     Maa merkeissä Pluton voi liittää kaikenlaisiin juuriin, sukuun Härässä , asioiden ja sairauksien tutkimiseen ja perusteelliseen selvittämiseen Neitsyessä sekä koko meidän ihmiskunnan olemassaolon perustaan, kulttuuriin ja sitäkautta saavutettuun muutokseen ja tietoon Kauriissa .

*Hassu juttu että sairauksien tutkimiseen, sillä juuri ne ei ole kiinnostaneet paitsi nyt erään asiayhteyden kautta.


Olosuhteet liittyen Uranuksen huonesijaintiin todennäköisesti kehittyy merkittävästi vuoden aikana. Suuret muutokset tai lakkaamattomat vaihtelevuudet tulevat ilmi kuin ilmentymän malli riippuen kuinka yksilö selviää tilanteestaan ja tarpeistaan.

Muodonmuutokset voivat ilmetä nopeasti ja vaatia pitkän tähtäimen säätöä tai kehittyä hitaasti mahdollisesti tapahtuen myöhään AP –loppuvuodesta ja vain pitkän odottelun ja levottomuuden ajan jälkeen. Sääntönä useimmat muutokset ovat yksiön odottamia, ennustamia ja itse aloittamia.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 24.08.2008 18:44:45
http://www.astro.fi/forum/index.php?topic=9182.msg165780#msg165780
Tuossa on linkki ketjussa vähän taaksepäin ,josta löytyy juttua Solmuista ja Plutosta.

AP -kartan  :pluto: edustaa niitä muutoksia joita on vuoden aikana tehtävä ja toteutettava, jotta radixin kehityksellinen ja karmaan liittyvät asiat toteutuisivat tämän elämän aikana.

AP -kartalla Pluton vastapiste ja Yläsolmu   :kuunsolmu: ja sen hallitsija tarjoavat polun tai kulkuneuvon kehittää, ymmärtää, ratkaista ja muuttaa noita asioita ja kokemuksia.

Minun 2008/2009 Auringon Paluullani tuo  :pluto: siis sijaitsee 1. huoneessa ja sen vastapisteessä ja asteen tarkassa oppositiossa sijaitsee  :kuu: 27  :kaksoset: 17' . Vastapisteen  hallitsija on  :merkurius: 25 astetta   :neitsyt: 19'  :aspect_con:  :venus: 24  :neitsyt: 07' .

Näin ollen siis  :kuu:  :aspect_squ:  :merkurius: :venus:  :aspect_squ:  :pluto: . Näin muodostuu siis T-risti. Lisäksi tähän kuvioon voidaan vielä lisätä  :pluto:  :aspect_squ: :uranus:  :aspect_opp:  :merkurius:  :aspect_con:  :venus:  :aspect_squ:  :pluto: . -Eli kartallani on kaksi T -ristiä, joissa molemmissa on  :pluto: osallisena. Lisäksi  :pluto: aspektoi molempia luminaareja eli valoja.

 :chiron: :aspect_con: :kuunsolmu:  :aspect_con:  :neptunus:  :vesimies: 11. huoneessa. (  :chiron: :aspect_con: :kuunsolmu: on tarkka, orbi  :neptunus: :n 4 astetta).

AP -Pluton huone ja Alasolmun huone ja sen hallitsija vastaavat menneitä kokemuksia, joita koetaan vuoden aikana. Jotkut näistä kokemuksista voivat sisältää karmisen palkkion tai koston elementin, jotkut karmisen toteutumisen elementin, ja jotkut perustuvat kaukaisiin edellisiin elämiin liittyviin syihin.
Pluton muutoksen tarve on siis 1. huoneessa,ja Alasolmu :leijona: 5. huoneessa, hallitsija  :aurinko: myös 5. huoneessa ; tarpeeni ja halujeni kohde on muuttaa ulkoista ja julkista minää ja   kulkuneuvo sijaitsee  :vesimies: 11. huoneessa, jota hallitsee  :uranus: 12.huoneen kärjellä.

Kuun solmun huoneet:

    * Huoneet ilmaisevat toiminnan aluetta
    * Huoneet 1-6 toiminta yksilön lähtökohdista
    * Huoneet 7-12 toiminta muiden kanssa

Olen siirtymässä toimeentulo ja perhe -vaiheesta löytämään vahvuuden itsestäni
Ikävuodet    
Kuun solmukierron teemat
19 - 37    Aikuisuus, toimeentulo, perhe
   
38 - 56    Vahvuuden löytäminen itsestä
 
Tällä kertaa AP -kartalla molemmat, sekä merkki että huone toteutuvat;
 Noususolmu Vesimiehessä tai 11. huoneessa
* Luovuus tulee esille uusien ideoiden ja ajatuksien muodossa
* Yksilöllisyys oman luovan toiminnan tuloksissa, uniikki
* Idealismit eri muodoissaan ilmentävät humanismia luovassa toiminnassa..
Laskusolmu Leijonassa tai 5. huone    
* Esiintymistarve yleisön ja yhteisön edessä on tuttua
* Tietty liioitteleva tapa ilmaista itseään, ylellisyyttä
* Elämän pienet nautinnot korostuvat.

Olisiko siis henkilökohtaisen palkkion vuosi vihdoin edessä?

Lisäksi hoksasin, että itse asiassa sain isältäni juuri pienen perinnön, en sen perinteisessä merkityksessä mutta perintöä hän kylläkin alkoi jo jaella.  :)

Niinpä  :D ! Tässäkin pätee jokaisen ihmisen omat kokemukset ja henkilökohtaiset asiat. Jollekin "perintöä" voi olla nimiin siirretty omaisuus, perinnönjako tmv. kun taas toiselle samaa voi merkitä vaikkapa jokin vanhemmilta tai isovanhemmilta opittu taito tai saatu huonekalu ja sen kunnostaminen tai entisöinti. -Aina ei todellakaan ole kyse kuolemasta kun puhutaan perinnöistä.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 26.08.2008 21:35:14
Tässä pieni  välipala -kommentti AP -kartasta... Oma uusi karttani astui varsinaisesti voimaan eilen illalla klo. 22:44:59 ja tänään sitten ovat nopeimmat aspektit transiitteina tarkkoina. Eli kun AP -kartaltani löytyy  :venus: :aspect_squ: :askendentti: ja  :venus:  :aspect_con: :merkurius: ovat nämä kaksi transiitteina tänään tarkkoja. Näinä päivinä siis "toteutuu" tuon aspektin potentiaali tai ainakin sille annetaan jonkinlainen lähtölaukaus. Mikäli ko. transiitit ehtivät toteutua uudemman kerran vuoden aikana, näiden päivien teemat nousevat jälleen esiin.

Tuo  :merkurius:  :venus: parivaljakko löytyy Ap -kartan 6. huoneesta ja kyllähän tässä on työhön ja terveyteen liittyneitä asioita ollut viime päivinä paljonkin pinnalla. -Tänään oli työiltakin ja suunnittelimme tulevaa.

Kirjoitin tarkemmin tämän päivän tunnelmista jälleen tuonne omaan blogiini, sieltä voi käydä katsomassa, jos ketä kiinnostaa.  ;)


Otsikko: AP-karttani nyt?
Kirjoitti: kalakukko - 02.09.2008 12:03:33
Kyselin tällä palstalla 5.11.2007 paluukarttojen tulkinnasta ja sain Emelialta vastauksen jossa oli seuraava teksti:

Pikaisesti karttaasi kurkattuani, tietämättä missä tarkalleen olit Auringon Paluu hetkellä, käyttäen oletuksena Tamperetta voisin sanoa että sinulla on menossa varmasti nyt henkilökohtaisesti merkityksellinen vuosi - AP -kartan ja syntymäkartan Akselit ovat yhtymässä toisiinsa.      /        - tämä kertonee syntymäkartalla annetun potentiaalin haltuun otosta. Radixin minä      AP -  elämäpäämäärä ja toisaalta AP -  minä   IC eli kotiympyrät. Työn huone eli 6. huone on suuri ja tyhjä, samoin on myös 10. huone eli uran ja päämäärien huone tyhjillään. Mutta ensi vuonna 6. huoneessa on     Onnenpiste ja     tarkasti syntymäkartan talouden 2. huoneen kärjellä. Jos siis olet syntymäpäivänäsi Tampereella. Muuten kartta voi näyttää aivan erilaiselta.

NYT: Olen Helsingissä ja minut valittiin juuri kivaan työpaikkaan monenkymmenen hakijan joukosta!  :D 

Haluaisiko Emelia tai joku muu kommentoida tilannetta nyt? Näkyykö tämä onnekas tapahtuma jotenkin?? Itse seuraan astro.fi -sivuja mutten ole perehtynyt syvällisemmin AP-karttoihin ja muuhun.

Syntymäaika: 20.03.1957 klo 5:00 Tampere keskussairaalaOtsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 03.09.2008 11:42:28
Heips!!

Nostanpa tätä Paluu aihetta taas, kun tänään  :aurinko: on 11 :neitsyt: 11'34'' osuen tarkkaan yhtymään AP -karttani  :saturnus: 5. huoneessa. Samalla  :aurinko: koskettaa myös  AP - :jupiter: , joka on  :aspect_tri: AP - :saturnus: ja radix - :kuu: , joka on  :aspect_sex: AP - :saturnus: . AP - :jupiter: on väljässä  :aspect_opp: radix - :kuu: (orbi 7 astetta).
Radix - :kuu: on AP -kartan 2. huoneessa,eli rahan ja omaisuuden, aineellisten resurssien, kykyjen ja työn tekemisen, sekä turvallisuuden tarpeen huoneessa.

Tämä tr.  :aurinko: liike nostaa pintaan juuri näitä AP -kartan kuvioita ja aspekteja, saaden ne toteutumaan jos sille vain on potentiaalia. Aina kun on kyseessä jonkin taivaankappaleen paluu -kartta, sen liike ja kosketus kartalla nostaa asiat pintaan.

Mitä suuremmasta ja laajemmasta kuviosta on kyse, sitä voimakkaampana transiitit kartalle näkyvät.

Mielenkiinnolla odotan mitä tapahtuu kun aloitan 15.9. opiskelut ja tr.  :aurinko: osuu AP -karttani  :merkurius: :aspect_con: :venus:  6. huoneessa 17.9. tehden samalla väljästi  :aspect_opp:  :uranus:  :kalat: 12. huoneessa,  :aspect_squ: 1. huoneen  :kuu: ja 7. huoneen  :pluto: sekä  :aspect_tri: AP -kartan :keskitaivas: n. Kun  :merkurius: :aspect_con: :venus:  tekee lisäksi radixille  :aspect_tri:  :saturnus:,  :aspect_sex:  :neptunus: ja  :keskitaivas: :n,  :aspect_con:  :pluto: ja  :aspect_squ:  :askendentti: kysymyksessä lienee megavaikuttava transiitti koska tässä tapauksessa kosketuspintaa on AP -huoneissa 6.,12,1., 7. ja 10. huoneisiin, sekä radixilla 10.,4.,8. ja 1. huoneisiin. -Tapetilla lienevät niin henkillökohtaiset, perinnölliset, kotoisat kuin julkiset ja salatutkin asiat.
 :uglystupid2:

Palaan Seija karttaasi myöhemmin, jos osannen siitä tuon enempää sanoa sittenkään...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 03.09.2008 19:12:43
vanha ap kartta heitetään nyt osin roskiin, vielä se 6 kk vaikuttaa.

uudessa keskitytään 3 4 5 11  huoneisiin.

vuoden kuluttua tulee huoneet 1 2 3 5 8 9 12. sekin on erilainen. jos vielä vuoden about menen romantiikan perässä tms, tai siis EHKÄ teen jotain, tuo 1-huone siirtää kyllä pohdinnat ja keskittymisen minuun itseeni, ja 2-huone on vahva (Saturnuksen jälkeen Jupiter, tietty).

työn ja uran huoneet siis tyhjiä keväästä, katson vaikuttaako mitenkään. arvaan miten voisi vaikuttaa ja se olisi ihan hyvä vaihtoehto.

sitten 6 7 8 9 11 12.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 04.09.2008 13:43:13
tuota noin..

jos saan ottaa Elämänilon kartan käsittelyyn, kysyisin joltain viisaammalta mistä näkyi suhteen alku JA loppu?

itselläni ap vitosen Pluto ja nyt Uranus ovat varmaan ainoa selitys, mutta siis:
Elämänilolla on vaikeita minusta lähinnä  :mars:  :aspect_opp:  :kuu: vitosessa ja  :kuu: :aspect_squ: :aurinko:, mutta ei kai ne muut sekstiilit ja konjunktiot voi mitään selittää?

itse olen siinä asenteessa, että pariin vuoteen ei olisi tulossa mitään vakavaa. jotain voi alkaa, mutta jatkumisista en viimeisen jälkeen kyllä tiedä. vaikka miten ajattelen että hän tosiaan tuntui erilaiselta kuin muut.. ei se ollut mikään poikkeuksellinen komeus, raha tms.. lahjakkuus, ainoa syy oli sielunyhteys.

lisäksi Kaurisenergialla on mielestäni  :pluto:  :aspect_sex:  :venus: ellen muista väärin, ja sama minulla LISÄKSI että  :jupiter:  :aspect_sex:  :venus:. mitä muita merkkejä tarvitaan, että jokin jatkuu? kaikenlaisia jupiter-venus tai jupiter-kuu-konjunktioita on minulla muka nyt.

Pluto mielestäni voi yllättäen tuoda tai viedä.

Uranuksesta täällä olikin jo.

Kun minulle parin vuoden kuluttua tulee Aurinko seiskaan ja ainoa vaikute on Kuun sekstiili; niin seuraavana vuonna vitosessa ruuhkaa - suhde syvenee vai? mutta siellä on se Plutokin. MM neliössä Uranukseen. Eli todellakaan, ei voi tietää.

 


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 04.09.2008 20:35:26
tuota noin..

jos saan ottaa Elämänilon kartan käsittelyyn, kysyisin joltain viisaammalta mistä näkyi suhteen alku JA loppu?


 


Tämä tilannehan on edelleen aika uusi ja auki, joten mihinkään suuntaan ei kannata vetää vielä mitään johtopäätöksiä..  :-\
Hänen AP -kartallaan näyttäisi kuitenkin olevan useamman tekijän summa. 1. huoneen  :uranus: r :aspect_opp:  :venus: :aspect_con: :saturnus: 7. huoneessa = nopeita ratkaisuja ja halua vakiintua, sekä siinä omana tekijänään  :mars: 4. huoneessa  :rapu: .
Tapahtumien laukaisija Elämänilon kohdalla voisi olla  :aurinko: transiitti  em. kuvioon.

Yleensä AP -kartalla ei välttämättä näy mitään tiettyä tekijää, joka kertoisi suhteen päättymisestä tai alkamisesta, vaan kartta antaa mahdollisuuden jompaan kumpaan suuntaan... Kannattaa ottaa aina huomioon radix taivaankappaleiden sijainnit AP -huoneissa, aspekteissa AP -taivaankappaleisiin ja erityisesti AP -huoneiden kärkiin ja päinvastoin. Kuin myös AP -taivaankappaleiden sijainnit radix huoneissa.

Koska se radix on kuitenkin se meissä sisällä oleva potentiaali, jonka AP -kartoilla näkyvät mahdollisuudet voivat nostaa pintaan ja esiin. 

Tästä syystä tämä AP -karttojen tulkinta onkin niin mielenkiintoista, kun aina löytyy jotain uutta huomioitavaa...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 04.09.2008 20:57:36
Ap-kartalla sekä viitos- että seiskahuone tyhjiä

*Tuohan tarkoittaa just sitä, että romantiikkaa tai liittoa ei ole, eikä tule.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 04.09.2008 22:35:36
Ap-kartalla sekä viitos- että seiskahuone tyhjiä

*Tuohan tarkoittaa just sitä, että romantiikkaa tai liittoa ei ole, eikä tule.


Mutta mitäs niiden huoneiden hallitsijat sitten tekevät ja missä? Tyhjä huone ei ole koskaan täysin tyhjä, koska tyhjäänkin huoneeseen, sen kärkeen tai hallitsijaan voi kohdistua aspekti.

Oletko tarkistanut mitä proge -kartallasi tapahtuu? Onko siellä jokin tekijä, joka voisi toimia em. huoneissa?

Sori en löydä tämän kommentin lähtöpistettä, kenenhän kartasta on kyse, josta voisin tarkistaa mistä todella on kyse, eli vastaukseni voi mennä kyllä aivan metsään.

En jaksa uskoa että huoneiden tyhjyys vaikuttaisi siihen onko suhdetta, vai ei.. Usein pitää etsiä sieltä omalta radix kartalta sen mikä saa tunteet syttymään ja suhteen elämään, ja sitten sen tekijän suhde kulloiseenkin AP -karttaan.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: rovatar - 05.09.2008 18:58:38
Emelia on todellakin perehtynyt hyvin näihin paluukarttoihin.... :smitten:

siksipä kysyisinkin...

Mitä voisi tarkoittaa kun  :aurinko: :ni on 1.53 Kaurista ja nyt meneillään olevan Ap- karttani Mc on Neitsyt 1.53 ?

Radixilla Mc:ni on Vaaka 12 ja risat!  :)

Loppuvuodestahan minulla alkaa jo uusi Ap-kartta vaikuttaa...enkä osaa yhtään tulkita mitä tämä sama asteluku noiden kahden välillä voisi merkitä/tarkoittaa!

Tässä vaiheessa voisi sitten miettiä mikä tuo merkitys olisi mahdollisesti ollut! Onko se jotenkin näkynyt elämässäni?

Oon niin tumpelo näissä paluukarttojen tulkintajutuissa...  :-\


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Esmiralda - 05.09.2008 19:35:45
En minäkään vielä ole ehtinyt paljoa tutustumaan siihen valtavaan ja hienoon aineistoon, mitä Emelia tänne loi.

Mutta kysyisin erästä seikkaa.

Minä olen ottanut AP-karttani Riikan leveysasteen mukaan, kun olin synttärimatkalla ja kokeilen siitä tuota progressiota synt.päivän jälkeisistä päivistä. Siis tutkailen vain noita 12 Ap-päivän karttoja. Mutta...jos katson tämän hetken Ap-karttoja, miten ne vaikuttaa?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Elämänilo - 05.09.2008 20:08:45
Elämänilo!

AP -kartallasi on  :kuu:  :aspect_opp:  :mars: (väljällä orbilla) joten voimakkaat tuntee kyllä sopivat hyvin kun  :mars: on  :rapu: ja  :kuu:  :kauris:

Kuun aspekti Marsiin
Kuu- Mars vihjaa olemista tilanteessa, joka on tunnetasolla epämukava mutta palkitseva, ristiriitainen siunaus. Energiat, jotka ilmenevät, viittaavat työskentelyyn väärinkäsitysten parissa ja sinulla saattaa olla kaksijakoisia tunteita olosuhteistasi. Kuvaavana esimerkkinä sairaan lapsen lohduttaminen. Tiedät että lapsi on sairas eikä voi hyvin, joten yrität lohduttaa kaikin tavoin. Samaan aikaan turhaudut jos mikään mitä teet ei näytä saavan huutoa loppumaan. Tuossa tilanteessa stressi kilpailee huolen kanssa ja ristiriitaisia tunteita nousee.

Marsin aspekti Kuuhun viittaa voimakkaasti vastakkaisiin tunteisiin. Kuu  :kuu: symboloi hoivaavia ominaisuuksiamme ja tunteellista luonnettamme. Mars :mars: toisaalta symboloi itsenäisyyttämme ja kunnianhimoamme, jämäkkyyttämme. Näiden kahden taivaankappaleen perustulkinta on niin erilainen että niitä pidetään erillisinä kuin öljyä ja vettä. Ne edustavat kolikon kahta puolta tai erilaisia näkökulmia yhteen tilanteeseen. Esimerkiksi tavallinen tilanne jossa on kaksijakoisia tunteita, on hyvän ystävän hyvästeleminen kun toinen teistä muuttaa. Jos olet jälkeen jäävä ihminen, voit tuntea iloa ystäväsi puolesta, mutta surua menetyksestä. Jos ole muuttava, voit olla innoissasi muutosta, kuitenkin surullinen lähdöstä. Näiden kaksijakoisten tunteiden tarkoitus on kiinnittää huomio omiin tunteellisiin tarpeisiisi (Kuu  :kuu: ) ja tarttua tarvittaviin toimiin (Mars  :mars: ). Äidin pitää ottaa 5 minuuttia etäisyyttä hermostuneeseen lapseen selvitäkseen stressistä. Muuttajan tarvitsee keskittyä pitämään ystävyyttä yllä muuton jälkeenkin.

Kuu-Mars aspekti viittaa että tunteelliset tilanteet eivät ole yksinkertaisia ja usein niihin liittyy omituinen yhdistelmä ristiriitaisia tunteita. Ne voivat myös ilmentyä siten että käyttäydyt tavalla joka halventaa omaa turvallisuuden tunnettasi ja hyvinvointia, aiheuttaen siten stressiä. Esimerkiksi voit olla osana avioliiton ulkopuolisessa suhteessa. Kuu –Mars yhdistelmä ei välttämättä ole hankala, tai liity henkilökohtaiseen elämääsi. Se voi koskettaa ammatillisia pyrkimyksiäsi tai sosiaalista toimintaa. Voit olla motivoitunut toimimaan koska se mitä näet vaikuttaa sinuun tunnetasolla. Jos järkytyt köyhän kaupunginosan olosuhteista, voit olla motivoitunut vapaaehtoisena palvelemaan paikallisessa soppakeittiössä. Epämiellyttävyys liittyy tarpeeseen katsoa ympäristöä tarkemmin ja työskentelyyn olosuhteiden parantamiseen tai kohentamiseen.
Kovat aspektit Marsiin
Kovat aspektit Marsiin voi tuoda tullessaan yhteenottoja ja emotionaalisen vihan tunteita. Tämä johtuu pääasiassa siitä että olet kaukana apaattisesta tunteiden tasolla tänä vuonna. Intohimosi kohoavat ja on vaikeaa astua taaksepäin ja tarkastella tilanteita. Voit olla emotionaalisesti impulsiivinen tämän elämän vaiheesi aikana ja uusien kokemusten nälkäsi voi paljastaa itsensä levottomuutena ja/tai kärsimättömyytenä.

:kuu:  :aspect_sex:  :venus:
Kuun aspekti Venukseen
Kuun aspekti Venukseen viittaa että tunteellinen turvallisuus ja kotiasiat ovat sidoksissa taloudellisiin asioihin. Taloudellinen tilanteeseesi voi vaikuttua positiivisesti tai negatiivisesti. Jos suunnittelet tavoittelevasi tunteiden tasolla tyydyttävää tavoitetta, sinun tulee huomioida taloudellinen tilanteesi ennen kuin teet mitään muutoksia. Olipa tavoitteesi toteutettavissa, tai ei, riippuu kuinka paljon pystyt laittamaan rahaa sivuun. Sinun täytynee vaarantaa nykyiset tulosi ja alentaa palkkaasi päästäksesi palkitsevammalle alueelle. Lopulta palkkasi kasvaa jos menestyt uusissa tavoitteissasi. Taloudelliseen vakauteen vaikuttavat myös kotiasiat. Muutto, raskaus, ja syntymä ovat tavallisia tapahtumia jotka vaikuttavat ansaitun ja käytetyn rahan määrään. Silloin tällöin tämä aspekti voi osoittaa ajan jolloin olet taloudellisesti riippuvainen toisten tuesta jostain edellä mainitusta syystä.

Hei "Emelia"


Tutkiskelimpa tuota aiemmin tekemääsi tulkintaa kartastani.
Kovasti on paikkansa pitävä monelta osin.


:smitten: Elämänilo


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Elämänilo - 05.09.2008 20:48:00
...
jos saan ottaa Elämänilon kartan käsittelyyn, kysyisin joltain viisaammalta mistä näkyi suhteen alku JA loppu?
....
Elämänilolla on vaikeita minusta lähinnä  :mars:  :aspect_opp:  :kuu: vitosessa ja  :kuu: :aspect_squ: :aurinko:, mutta ei kai ne muut sekstiilit ja konjunktiot voi mitään selittää?
...

Tämä tilannehan on edelleen aika uusi ja auki, joten mihinkään suuntaan ei kannata vetää vielä mitään johtopäätöksiä..  :-\
Hänen AP -kartallaan näyttäisi kuitenkin olevan useamman tekijän summa. 1. huoneen  :uranus: r :aspect_opp:  :venus: :aspect_con: :saturnus: 7. huoneessa = nopeita ratkaisuja ja halua vakiintua, sekä siinä omana tekijänään  :mars: 4. huoneessa  :rapu: .
Tapahtumien laukaisija Elämänilon kohdalla voisi olla  :aurinko: transiitti  em. kuvioon.

Yleensä AP -kartalla ei välttämättä näy mitään tiettyä tekijää, joka kertoisi suhteen päättymisestä tai alkamisesta, vaan kartta antaa mahdollisuuden jompaan kumpaan suuntaan... Kannattaa ottaa aina huomioon radix taivaankappaleiden sijainnit AP -huoneissa, aspekteissa AP -taivaankappaleisiin ja erityisesti AP -huoneiden kärkiin ja päinvastoin. Kuin myös AP -taivaankappaleiden sijainnit radix huoneissa.

Koska se radix on kuitenkin se meissä sisällä oleva potentiaali, jonka AP -kartoilla näkyvät mahdollisuudet voivat nostaa pintaan ja esiin.
...
...
Emelia on kyllä aika haka näissä Ap-kartoissa. Taas tuli mielenkiintoista tietoa, ja viikonloppu sujuukin varmaan Ap-karttoja tutkien ja opiskellen  :D  Aika hyvin tuo tulkinta kuvasi Elämänilon tilannetta, mitä olen hänen kirjoitteluaan tuosta suhteesta seurannut.


Hei "Emelia" ja muutkin rakkaat ystäväin


Kiitos kaikille tulkintaan osallistuneille.
Tilanne on selkiintynyt sen verran,
että rakkaani on ostanut tänään oman rivari asunnon
ja minä olen sinne tervetullut.
Omaa huonetta minulle ei sielllä tosin ole,
joten mietimpä asiaa tosi paljon.
Muutanko samaan kaupunkiin
hänen asuntoonsa
vai hankinko itselleni oman "pesäkodin".
Jos ja kun oma kotini on myyty,
ratkaisuja alkaa tulemaan itsestäänkin.

Lisäksi olen huolissani Timmy-kisuni kohtalosta
.

Timmy on nyt luonani,
koska on erittäin masentunut tyttäreni luona oloajastaan,
jolloin siellä kävi "hoitaja" 2 x vrk.:ssa.

Tyttäreni on juuri palannut Azorin 2-viikon lomaltaan.
Meni iltapäivällä vakiotyöhönsä ja yöksi baarityöhönsä.
Timmy ei saa enään olla yksin.

Timmy on nyt saanut masennukseensa
homeopaattista valmistetta
ja paljon huomiota ja hellyyttä.
Nukkui päiväunetkin vieressäni
ja liikkuu vilkkaasti huoneesta toiseen.

Timmy on piristänyt myös omaa mielialaani.

Auttaako transiitti-lista mitään?

 :mars:  :aspect_opp:  :mars:   25.8.2008
 :mars: :aspect_opp: :merkurius:   11.9.2008
 :mars:  :aspect_kvi: MC   19.9.2008
 :mars:  :aspect_con:  :aurinko:   26.9.2008
 :uranus:  :aspect_sex: MC   4.10.2008


:smitten: Elämänilo


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Esmiralda - 05.09.2008 23:20:39
Hei Elämänilo!

Minä kyllä laittaisin itselleni sellaisen 'kotopesän' (varapesän), mihin välillä on hyväkin tulla rauhoittumaan ja tekemään ihan mitä vain, ja missä omat tavarani ja tapani saisivat olla. Ja on se hätävara. Tai sitten sen voi vuokrata tietyin sopimuksin. Mutta että on sellainen oma pohja!

Ystäväni löysi itseään nuoremman miehen. Ja jo viisaana naisena on varautunut niin, että hänellä on oma huoneisto viereisessä kaupungissa, missä tytär opiskelee ja asuu siinä myös. Mutta välillä asuu kihlatun miehensä luona. Hän katsoo kaiken olevan hyvä näin omaksi turvakseen. Hän oli hyvin pettynyt edelliseen mieheensä ja otti opikseen.

Naisen ei ole enää hyvä olla 'avuton' ja elää vain toisen ehdoilla. Ja elämä on yllätyksellistä onnenkin keskellä.
Mutta ennen kaikkea, elää pitää se NYT-hetki niin täysillä kuin vain voi!

Onnea sinulle Elämänilo!


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Elämänilo - 05.09.2008 23:57:10
Hei Elämänilo!

Minä kyllä laittaisin itselleni sellaisen 'kotopesän' (varapesän), mihin välillä on hyväkin tulla rauhoittumaan ja tekemään ihan mitä vain, ja missä omat tavarani ja tapani saisivat olla. Ja on se hätävara.
....
Naisen ei ole enää hyvä olla 'avuton' ja elää vain toisen ehdoilla. Ja elämä on yllätyksellistä onnenkin keskellä.
Mutta ennen kaikkea, elää pitää se NYT-hetki niin täysillä kuin vain voi!

Onnea sinulle Elämänilo!


Hei "Esmiralda"

Oman "pesäkoloni" hankin,
koska tarvitsen ihan omaakin aikaa

Minulla on omat "kotkotukseni" ymv.
- meditointi, henkisen kasvun jutut jne.
- ompeluharrastukseni, tiffany-lasityöt,
feng shui karttojen tekoa ym. ym.,
astrologian saloihin perehtyminen
- korteilla ennustamiseen perehtymistä jne.
- omia ystäviä - toivottavasti
- omat lapseni
- äitini, sisarukseni  :-\

Asioilla on tapana järjestyä
- niin ne järjestyvät nytkin:smitten: Elämänilo


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 06.09.2008 11:00:37
hmmm

voisinkohan minäkin saada joltain noin tarkan analyysin, kun tuntuu että tunnekehoa on puhdistettu niin

etten pysty enää kehenkään (mieheen) tuntemaan vetoa, ellei hän ole jotenkin huippuhenkinen.. siis kaikki

muut tuntuvat karkeilta.. no vaikea sanoa kun en tunne kaikkia maailman miehiä, mutta kuitenkin.


12-huoneessani ei pitäisi olla mitään. asiat painottuvat 3 4 5 11. (ja vanha ap päällä)


mutta en koe että romanssia tulisi, jos tulisi, laittaisin henkilön odottamaan ja todellakin, ei mitään

hynttyyt yhteen juttuja enää. minnekään en ole muuttamassa.


lapsen hippalot tänään ja tietyt asiat selittää ehkä Uranus 5. IRONISTA nyt kun olisi aikaa, ei ole ketään

kiinnostavaa. eli aika menee bisneksiin, joka on siis aina järkevintä. Mars 11 > Saturn 11. 5-huoneko se

edelleen järjestää paljon menoja laidasta laitaan, Ulkomin. bileistä firmajuhliin..


töissä menee putkeen, kai 6 huone selittää jotain, sittenhän se tyhjeneekin. kuvioita voisi laajentaa,

mutta jos ei tässä niin jossain toisessa firmassa ehkä 2 v kuluttua. Ja eräs projekti, katson vuoden ja

sitten päätän. En ole muita huonompi, niin että sitten on taas henkisistä läksyistä kyse kun katsellaan,

mitä tapahtuu. Siinä vaiheessa päätän hyppäänkö sittenkin ihan muihin projekteihin, joiden annan

odottaa ja odottaa.. (elämäntehtävä).

ajatuksia ja luovia ideoita virtaa jatkuvasti.


voi olla että ap karttatulkintakin tuntuisi taas rajoittamiselta johonkin. onnea vaan kaikille eri vaiheissaan,

EHKÄ niillä vaiheilla on tarkoitus.

lopultahan kaikki on valoenergiaa.. vaan.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Elämänilo - 06.09.2008 11:35:03
hmmm

voisinkohan minäkin saada joltain noin tarkan analyysin, kun tuntuu että tunnekehoa on puhdistettu niin

etten pysty enää kehenkään (mieheen) tuntemaan vetoa, ellei hän ole jotenkin huippuhenkinen.. siis kaikki

muut tuntuvat karkeilta.. ...

voi olla että ap karttatulkintakin tuntuisi taas rajoittamiselta johonkin. onnea vaan kaikille eri vaiheissaan,

Hei "^^^mīla sztár^^^"

Mielestäni sinä osaat itsekin tulkita AP-karttaasi.

Jospa yrität ajatella miehistä myös jotakin hyvää,
se auttaa varmasti elämäsi suuunnan muutokseen
ja suhtautumiseesi miehiin

Omat ajatuksemme ohjaavat elämämme suuntaa.:smitten: Elämänilo


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: julyette - 06.09.2008 15:34:25

Emelialta olisin kysynyt, että millä orbilla suurimmillaan katsotaan noita Ap-kartan planeettojen aspekteja Radixin planeettoihin?

Ja onko jotenkin merkittävää jos Ap-huoneen kärki on konjuktiossa Radixin huoneen kärkeen? Esim. Ap-karttani DC on konjuktiossa Radixin MC:hen, orbina 2 astetta. Ja Ap-n Ac on tietenkin vastaavasti samalla orbilla konjuktiossa Radixin IC:hen.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 08.09.2008 17:09:15
Onpas täällä ollut vilkasta...  ;)

hmmm

voisinkohan minäkin saada joltain noin tarkan analyysin,
En ole nähnyt karttaasi, joten en voi tässä asiassa auttaa.
En minäkään vielä ole ehtinyt paljoa tutustumaan siihen valtavaan ja hienoon aineistoon, mitä Emelia tänne loi.

Mutta kysyisin erästä seikkaa.

Minä olen ottanut AP-karttani Riikan leveysasteen mukaan, kun olin synttärimatkalla ja kokeilen siitä tuota progressiota synt.päivän jälkeisistä päivistä. Siis tutkailen vain noita 12 Ap-päivän karttoja. Mutta...jos katson tämän hetken Ap-karttoja, miten ne vaikuttaa?

Siis tarkoitatko nyt AP -karttaa, vai progressiivista karttaa? AP -karttahan on tuon Auringon Paluun hetken kartta ja sitten siihen osuvat transiitit laukaisevat tapahtumia tapahtumaan...

Emelia on todellakin perehtynyt hyvin näihin paluukarttoihin.... :smitten:

siksipä kysyisinkin...

Mitä voisi tarkoittaa kun  :aurinko: :ni on 1.53 Kaurista ja nyt meneillään olevan Ap- karttani Mc on Neitsyt 1.53 ?

Radixilla Mc:ni on Vaaka 12 ja risat!  :)

Loppuvuodestahan minulla alkaa jo uusi Ap-kartta vaikuttaa...enkä osaa yhtään tulkita mitä tämä sama asteluku noiden kahden välillä voisi merkitä/tarkoittaa!

Tässä vaiheessa voisi sitten miettiä mikä tuo merkitys olisi mahdollisesti ollut! Onko se jotenkin näkynyt elämässäni?

Oon niin tumpelo näissä paluukarttojen tulkintajutuissa...  :-\
Niin siis nuo :aurinko: ja  :keskitaivas: muodostavat yhdessä  :aspect_tri: ... Sehän on suotuisa aspekti ja voi vaikuttaa henkilökohtaiseen itseesi ja uraasi/ elämän päämääriin.  :keskitaivas: muuttuvassa ja  :aurinko: johtavassa maamerkissä.


Emelialta olisin kysynyt, että millä orbilla suurimmillaan katsotaan noita Ap-kartan planeettojen aspekteja Radixin planeettoihin?

Ja onko jotenkin merkittävää jos Ap-huoneen kärki on konjuktiossa Radixin huoneen kärkeen? Esim. Ap-karttani DC on konjuktiossa Radixin MC:hen, orbina 2 astetta. Ja Ap-n Ac on tietenkin vastaavasti samalla orbilla konjuktiossa Radixin IC:hen.

Minä käytän usein hyvinkin laajoja orbeja, mutta kuitenkin yleensä alle 10 astetta. 2 asteen orbi on siis hyvin tarkka. Lisäksi kun on kyse pääaspekteista, jotka ovat voimakkaita väljempikin orbi on aika tehokas. Proget onkin sitten jo toinen juttu...

Nuo Akselien yhtymät ovat hyvinkin merkityksellisiä; edustavathan nuo kärjet molempien karttojen kulmia! Tässä tapauksessa jotenkin siten että kuluvan vuoden Deskendentti toimii yhdessä radixin  :keskitaivas: :n kanssa (sinä/ päämäärät) ; esim. suhde voi olla vuoden tärkein juttu ja sitten taas toisaalta henkilökohtaisesti koet ehkä kaikkein parhaimmat jutut perhepiirissä ( :askendentti: / IC) -kannattaa katsoa huoneiden hallitsijoiden suhteet toisiinsa, niistä voi saada vinkkiä mihin suuntaan tulkita.

Jokohan nyt vastasin kaikkiin kysymyksiin.... ?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 09.09.2008 15:39:23
Toki, mutta tällä hetkellä en lupaa ihan pikaista vastausta.Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: marix - 17.09.2008 20:36:01
hmm.. jos osasin ottaa tän oikeen niin mitä sanoisitte?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 23.09.2008 07:05:53
Jonnekin tänne on arkistoitunut kokoelma lakkautetun Aquarius Ascending-sivuston tulkintoja, minneköhän ne ovat varastoituneet.

Toista peräkkäistä vuotta vesimerkki nousussa ja kuu 12.huoneessa, kuviot samat kuin 2004 ja 2006. Tässä on nyt selkeästi ajauduttu johonkin kieroon astrologiseen vorteksiin.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 25.09.2008 10:40:19
joo.o,, hurja yhdistelmä päällekkäin nyt, Pluto, Jupiter ja Uranus vitosessa, kaikki sekstiilissä Venukseen.. mitä se meinaa.. ehkä vältän kaikkea aktiviteettia k.o aiheessa, lopputulos arvaamaton.
vuoden kuluttua ehkä rauhoittuu kun Kuu vitosessa.

Yleensä Uranus nähdään muutoksen ilmentäjänä ja tämä pitää paikkansa AP –kartalla myös Olosuhteet liittyen Uranuksen huonesijaintiin todennäköisesti kehittyy merkittävästi vuoden aikana. Suuret muutokset tai lakkaamattomat vaihtelevuudet tulevat ilmi kuin ilmentymän malli riippuen kuinka yksilö selviää tilanteestaan ja tarpeistaan.

Muodonmuutokset voivat ilmetä nopeasti ja vaatia pitkän tähtäimen säätöä tai kehittyä hitaasti mahdollisesti tapahtuen myöhään AP –loppuvuodesta ja vain pitkän odottelun ja levottomuuden ajan jälkeen. Sääntönä useimmat muutokset ovat yksiön odottamia, ennustamia ja itse aloittamia. Monet ovat huolella suunniteltuja ja hyvin toteutettuja sisältäen vain vähän jännitteitä ja ahdistusta. Uranuksen luonteen kanssa positiivisesti toimittaessa avain on levottomuudessa.

*Tai Saturnus yhdessätoista, muut kolmiota, yksi neliö..

mitähän tällainen rimpsu teettää?

5: Uranus toisaalta sekstiilissä Kuu Venus Jupiter ja toisaalta neliössä Aur, Merk, Mars ja oppositio Saturn

AC ja MC molemmat neliössä tai oppositiossa Kuu Venus Jupiter?

kylläpä on ristiriitaisia aspekteja, kun yhtaikaa Jupiterin konj. Venukseen ja Kuuhun! ja Venus konj Kuu.

ja noususolmu sekstiili Aur, Merc, Mars

Pluto neliössä Saturnukseen, mutta huone on 3.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 25.09.2008 11:16:53
mutta, suhdepa alkoi viimeksi juuri kun  :jupiter:  :aspect_sex:  :venus:  ja   :pluto:  :aspect_sex:  :venus: ilmestyivät.. noissa luovuusjutuissa ei sinänsä ole mitään uutta.. lapsen asiat kyllä havaitsen.

joo, siis 7 huonehan se on se kestävämpi suhde, mutta kyllä vitonenkin on romanssi.. periaatteessa.. jos kiinnostaisi.. niin seiskassa on vielä se noususolmu keväälle..

laajenemista kaipaan ja harrastan, kunhan tästä tervehdyn. siitä ehkä johtuu se määrä tilaisuuksia mitkä ajattelin syksyllä kahlata.

elämällähän tämä selviää..

muuten Elwyn mitens tuo ketjusi, taisit vastata 1kk sitten viimeksi??   :angel:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 25.09.2008 11:31:32
Okei. Älä rasita itseäsi liikaa!  :smitten: :smitten: :smitten: :smitten:

Mutta joo, sama tuo, itsellä  :aurinko: menee seiskaan sitten vitoseen 2v kuluttua.. voihan sitä jotain touhuta tässä välissäkin.. niinkuin esim seurata taloutta.-


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 28.09.2008 05:03:35
Väitetään että AP-kartan aurinko kulkee tiettyä rataa mitä tulee huonesijainteihin, mutta ainakin minulla AP-auringot kiertävät vuodesta toiseen lähes yksinomaan tulihuoneita.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 28.09.2008 21:59:33
Olivatkos nuo nyt sitten transiitteja...? Miten ne liittyy paluukarttoihin?

Luin viime yönä töissä lapsen unta valvoessani Venuksen paluusta ja palaan siihen aiheeseen taas täälläkin kunhan olen saanut ajatukseni jälleen kasaan...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: La Papessa - 29.09.2008 15:03:15
Hei ! Tooodella pitkästä aikaa tuli sellaista asiaa, josta haluaisin muidenkin kommentteja kuulla. Kokonaan poissa foorumilta en ole toki ollut kolmea vuotta, tosi hiljaa vain, koska omissa kartoissa ei niin kauheasti ole setvimistä ollut, ja muille tulkintoja tekemässä on tietävää porukkaa. Nyt näinä päivinä tapetilla olevilta paluukartoilta löytyy pari sellaista mielenkiintoista juttua, joihin haluaisin vähän lisää valaistusta.

- VP-kartalta löytyy erittäin tarkka  :venus:  :aspect_con: IC.. Koska radixiltani löytyy  :kuunsolmu: / :venus: / :uranus: -yhtymä, varmaankin tulossa on jotain mielenkiintoista ja reagoimista vaativaa kotirintamalla ? Valitettavasti vain olen löytänyt IC tietoa vain  :aspect_opp:  :keskitaivas::lle, jolloin kaikki liike tuolla akselilla tulkitaan työhuoliksi. Samoin joskus paluukarttoja joskus selventämään käyttämiäni transiittitulkintoja on sisäplaneetoista huonommin kuin ulkoplaneetoista. Olisikohan jollakulla siis tietoa tai jopa kokemuksia venuksesta IC:llä paluukartoissa ?

- Jostakin - ehkä jopa tästä ketjusta ?- luin, että astroidit olisivat erityisen tärkeitä paluukartoilla. Nyt radix-kartallani 12. huoneen puolella  :askendentti: :lla oleva ceres vaikuttaisi erityisen aktiiviselta: Löytyy VP-kartalta  :askendentti::lta ja AP:lla taas IC:ltä. Ceres myös tekee  :aspect_con: :ää radix-kartan  :saturnus: :een. Kun olen aina liittänyt ceresin voimakkasti "äidilliseen" hoivaamiseen vähän mietin, että mitenkähän tämäkin pitäisi ottaa... Jotenkin tuntuisi, että tukinta on kuitenkin erilainen kuin jos  :saturnus: "hätyyttelisi" radix-cerestä -kuten teki minulla muutama vuosi sitten, jolloin minulla oli välillä konkreettisesti pula ruoasta ?  AP-kartta kun on vielä erittäin :kuu: painotteinen, eli siinä on :rapu: nousu, ja 5.huoneessa oleva :kuu: aspektoituu niin villisti ja pääsääntöisesti hyvin, että voisin kuvitella jopa sen ja ceresin yhteisien teemojen tulevan jotenkin ajankohtaisiksi...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 29.09.2008 16:07:22
La Papessa! todella kiva nähdä! tulkitsit joskus minulle vuottani 2005 aika maltillisesti.. sorry nyt en jaksa keskittyä.. aivot nollassa.. tauti..

Emelialle, oli ne kaikki tän hetken transiitteja. Voimakas on tuo Uranus 5, siis että putsaan pöytää tunnetasolla, käyn läpi kaikki katkenneet tai katkotut mutta hurjat suhteet ja taas olisi jotain luvassa just sellasta ei-vakavaa mutta todella intensiivistä. (ymmärsin miksi joku suhde meni poikki ja miksi en nyt selvittele kuukausikaupalla ja miksi lähdin pois yhden luota)

 :uranus: tuntuu eniten, siis lapsen asioissa myös.

Mars 11 ehkä. Saturnuksen kolmio yhdessätoista.

Olen ollut ihme tapaus muutamat vuodet, aika ahne toisaalta.. aika henkinen toisaalta.. kysymys kuuluukin voiko nämä asiat toimia yhtaikaa. huh! Olen ollut lapsellinen keskenkasvuinen mutta sielukas.  :2funny: ja flirttailija.

Epäilen että yksi on kuitenkin sielukumppani, sillä löysin omituisia yhteensattumia taas liittyen nimiin ja kansallisuuksien risteymiin. Ehkä siksi vähän huippaa taas. Hän ei luovuta kanssani millään.

 8)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 01.10.2008 07:23:56
Olivatkos nuo nyt sitten transiitteja...? Miten ne liittyy paluukarttoihin?

Mitään transiitteja vaan eri vuosien paluukarttojen aurinkosijainteja.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ajatus - 03.10.2008 08:57:48
Jos Yax-Balamin poistetussa (?) viestissä kysymys oli transiiteista syntymäkartalle, en ihmettele, että joku mode olisikin viestin poistanut, koska tämä ketju on vain auringonpaluukarttojen tulkintaa varten. Vai tarkoititko tosiaan, että katsoit transiittiplaneetat auringonpaluukartan huoneissa? Sellaista vaihtoehtoa ei ainakaan Astro.comin valikko suoraan edes anna, mutta mahdollistahan se toki on. Tällaisessa tapauksessa kannattaa olla hyvin selkeä ilmaisussaan ja korostaa mitä planeettaa tarkoittaa ja millä kartalla, koska muuten voi tulla väärinkäsityksiä.

Kato Vega: Emelia kommentoi ilmeisesti Yax-Balamin viestiä eikä sinun, jos välistä on poistettu viesti. :) Ja tosiaankin kiva lukea pitkästä aikaa myös La Papessan kirjoituksia foorumilla!


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: La Papessa - 03.10.2008 13:18:49
Vastaanpa nyt sitten itselleni noihin paluukarttojen  ceres/venus  -teemoihin liittyen. Tajusin nimittäin, että minulla on ollut vuosien 2005-06 AP-kartallani vähän samanlaisia, vahvoja  ceres-venus -teemoja kuin nyt, tosin silloin vielä saturnus-opposition värittämänä. Eli tuolloin venus oli AP-Isc:llä 3.huoneen puolella ja ceres 4. huoneen puolella. Niitä opposoi saturnus MC:llä. AP-kartan vaikutusajan alkupuoli oli melkoisen koettelevaa aikaa varsinkin taloudellisesti, mutta tilanne parani huomattavasti vuoden kuluessa. Ja näin jälkeenpäin ajateltuna tuon jakson tärkeimmät tapahtumat olivat "perhe"syistä tapahtunut muutto (ceres 4.huoneessa ?) ja uusi työ kahdenväliseen kommunikaatioon perustuvalla alalla, naisvaltaisessa työyhteisössä (venus 3.huoneessa ?). Joten tuo venus ISC:llä VP-kartalla saattaisi hyvinkin liittyä jotenkin asuinympäristöön liittyvään muutokseen, vaikkei sellaista kyllä näillä näkymin ole suunniteltu. Mutta on siis paljon muitakin mahdollisuuksia, joita pitää miettiä. ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ajatus - 03.10.2008 15:35:01
Yax-Balam, kaivelin ko. viestisi roskiksesta ja siinä olevissa tulkinnoissa kyllä puhutaan ainoastaan transiiteille syntymäkartan planeettoihin. Toki ap-karttaa tulkitaan hyvin samalla tavalla kuin syntymäkarttaakin, mutta viestistä ei käynyt ilmi että tarkoitit rinnastaa tulkinnat ikään kuin pohjana olisi ap-kartta eikä syntymäkartta.

Auringonpaluukarttahan on tulkinnallisesti koko vuoden kartta, eli suhteellisen yleisluontoinen ja kertoo suuret suuntaviivat. Transiittikarttoja voi sitten käyttää apuna tapahtumien mahdollisessa tarkemmassa ajoituksessa. Ks. astrologi Mary Shean ohjeistus tulkinnasta: http://www.maryshea.com/sr.html.  Transiitit mainitaan kohdassa 9, eli erityisesti ap-kartan akselien ylityksiä kannattaa tarkkailla. Lisää ap-kartoista myös CafeAstrologyn sivuilla (http://www.cafeastrology.com/interpretingsolarreturns.html).


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 03.10.2008 17:03:46
Tänä vuonna pääsen oikein valitsemaan minkälaisen AP-kartan haluan, skorpioninousuisen jossa on aur ja Mars tyylikkäästi nousussa, mutta rahahuone ahdistettuna, vaiko neitsytnousuisen jossa saturnus nousussa ja neptunus kutosessa. Yhtä lailla mahdollista että aluksi on skorpionikartta voimassa ja sitten tuo toinen, jos vaihdan kesken kaiken maata.

Tänä vuonna on ollut jo vastaava juttu, Suomeen vuosi sitten tehty kartta ei takuulla ole enää täällä voimassa, mutten ole ollut täällä tarpeeksi kauan jotta kolmanteen maahan tehty kartta vaikuttaisi. Kuunpaluukartta sentään pelaa.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ebenia - 04.10.2008 10:11:13
Minä olen kyseisen viestin poistanut ja asia on Yax-Balamin kanssa käsitelty aikoja sitten, olen ilmoittanut hänelle asiasta saman tien kun sen poistin, mistä on varmasti kohta viikko aikaa. Kerroin poistamisen syyt ja asian pitäisi olla sillä selvä ja vastattuaan minulle, ymmärsin, että hän oli tietoinen tästä tapahtumasta.

Aivan järjetöntä enää lähteä asiaa tässä pohtimaan, kun sitä on jo kahden kesken pohdittu aikoja sitten. Asiaa on turhaa enää nostaa esiin tässä keskustelussa ja tehdä siitä juttua.  :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 04.10.2008 11:29:45
Viitsitkös Ajatus heittää ko viestini minulle, kun itselle jäi ihan sellainen kuva että tutkin ap karttaa siinä?

??

Katson hyvin harvoin transiitteja syntymäkartalle yleensäkään.

Mielestäni katsoin mm Jupiterin konjunktioita (Jupiter on AP KARTTANI NELOSESSA) ja Saturnusta, jos nyt jotain muistan? Saturnus kolmiona huoneessa 11, mikä on siis ap kartalla. Jossa tulkinnassa tuli, että bisnekset etenee, mutta ei mitään äkillistä.

aI NYT taidan alkaa käsittää.

Ei saa laittaa ap karttakeskusteluun sellaista tulkintaa, jonka löytää jostain toiselta saitilta kun ei astrodienstista löydy? En tiedä miten tulkinta eroaa jos on joku transiitti, oli se sitten ap tai "syntymäkartta pohjana" kun kuitenkin on kyseessä vaikka tämä.


http://www.astrologyweekly.com/astrological-aspects/venus-sextile-jupiter.php


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 04.10.2008 11:43:47
Uranus transits sextile Venus

*This is a very pleasant period of your life, with many enjoyable social gatherings, entertainments, parties, and festivities. You find it much easier than usual to smile and extend good will towards others.

+A time during which you discover new and different reasons or ways to enjoy and appreciate life. A kind of mini-revolution may find you altering your value system, allowing you to like new things. A new approach to love and compassion.
*Noinhan sen pitäisi olla, vai mitä kun kerran näin lukee..  :coolsmiley:


Otsikko: ap kartta askarruttaa
Kirjoitti: Pentti - 05.10.2008 09:42:23
mars on ic:llä ja oppositiossa mc:hen jossa on kheiron,neptunus, kuun yläsolmu,
onko jollakin lainata valoa tai ymmärrystä     kiitos vast.  :smitten: :smitten: :smitten:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 05.10.2008 20:06:40

??

Katson hyvin harvoin transiitteja syntymäkartalle yleensäkään.


http://www.astrologyweekly.com/astrological-aspects/venus-sextile-jupiter.php
Linkkisi ohjasi minut sellaiselle saitille, jossa on kysymys aspektista kahden taivaankappaleen välillä, eli ei transiitti.

Kun aloittelin tähän aiheeseen perehtymistä luin paljolti AP -kartan aspekteja kuin transiitteja, mutta näinhän ei ole.

Yleiseksi selvyydeksi sanottakoon tärkeimmät transiitit ovat tietenkin  :aurinko: transiitit AP -kartan taivaankappaleisiin, jotka laukaisevat tietyt tapahtumat (onhan kyse AP -kartasta)... Toiseksi tärkeimmät ovat muiden taivaankappaleiden transiitit ja tässä lähinnä siis yhtymät ja oppositiot kaikista voimakkaimpina transiitteina johonkin AP -kartalla toisiin taivaankappaleisiin aspektissa olevaan taivaankappaleeseen.

Yleisesti ottaen paluukartoilla ei katsota aspekteja sinänsä, vaan yleisesti kontakteja kahden taivaankappaleen välillä ja ovatko nuo kontaktit jännitteisiä vai ei. Eli kun AP -kartalta löytyy   :kuu: :aspect_sex: :mars: , ei aspektin laatua korosteta ellei  :kuu: ole erityisen jännitteisesti aspektoitu. Ainoana poikkeuksena toimiin AP -kartoilla  :aurinko: jonka aspektit on määritelty kvinkunsseihin ja puolineliöihin saakka.

Itse otan aina huomioon myös syntymäkartan aspekteja ja niihin osuvia transiitteja tulkittaessa, muuten kyse on vain irrallisesta vuodesta ilman toimijaa (radix =yksilö). Ei sitä tarvitse erikseen korostaa, mutta noteerata kyllä. Mikäli radixilta löytyy myönteinen aspekti (esim.  :aspect_tri: tai  :aspect_sex: ) ja samaiset taivaankappaleet ovat jännitteisessä aspektissa toisiinsa paluukartalla toimii tuo aspekti kartalla jännitteisesti ja stressiä aiheuttaen, mutta lopputulos on myönteinen sillä sen potentiaali löytyy radixilta!!!


Yleiset transiitit kertovat enemmän tämän hetkisestä ilmapiiristä ympärillämme, joka sekin toki vaikuttaa.... mutta jälleen lähinnä suhteessa juuri syntymäkarttaan. AP - kartta tai muut paluut ovat ikäänkuin karttoja tämän hetken (transiitit) ja yksilön (radix) välillä. Välietappeja.

Eli siis... transiitit paluukartoille ovat tapahtumien laukaisijoita ja sellaisina katsotaan niiden tarkat ohitukset kaikkein tärkeimmiksi, sillä noina aikoina asioita alkaa tapahtua ja/tai ne saavat jonkinlaisen ratkaisun.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 10.10.2008 17:03:34
Erinomainen kirja AP -kartan tulkitsemisesta on Anthony Louis'in The Art of Forecasting using Solar Returns.

Olen juuri saanut sen itselleni, mutta nopeankin tutustumisen jälkeen tuntuu erinomaiselta ja selkeältä kirjalta. Louis käy asioihin käsiksi selkeästi ja perusteista käsin. -Kirjaa myy ainakin www.AdLibris.com ja hinta on 31,40€ . On varmasti hintansa arvoinen...

Selailen ja lueskelen tuota ja nostan sitten täällä esiin sieltä mahdollisesti esiin nousevia uusia juttuja...  ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: marix - 10.10.2008 19:39:53
missäs vaiheessa ens vuojen ap-karttaa kannattas katella? mulla alkaa nuo synttäritkin tälle vuojelle taas lähestymään.. :) täytyy kyllä sanoa, että ne ketkä mulle tälle vuojelle ennusti työntäyteistä vuotta niin hyvin osu oikeaan :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 10.10.2008 22:09:50
ja taas joku kommenttini otettu ketjusta.. o well..
   :uranus:
Poistin vain kommenttisi jossa totesit että täytyy elää ja antaa transiittien kulkea kulkujaan. Se ei liittynyt mitenkään kiinteästi tämän ketjun aiheisiin... Jatkossakin (kuten ennenkin) tulen muiden modejen ohella siistimään ketjusta pois ylimääräisiä kommentteja jotka eivät ole ketjun kannalta tärkeitä ja aiheeseen liittyviä. -Se on paitsi tämän ketjun antaman informaation luettavuuden kannalta, mutta myös koko foorumin toimivuuden kannalta parasta.
missäs vaiheessa ens vuojen ap-karttaa kannattas katella? mulla alkaa nuo synttäritkin tälle vuojelle taas lähestymään.. :) täytyy kyllä sanoa, että ne ketkä mulle tälle vuojelle ennusti työntäyteistä vuotta niin hyvin osu oikeaan :)

Ottaen huomioon että asiat alkavat näyttää erilaisilta yleensä noin 3 kuukautta ennen seuraavaa synttäriä, mutta myös edellisen vuoden AP -kartta on voimassa vielä 3 kuukautta synttärin jälkeen... Yleensä AP:ta kannattaa alkaa tutkailla silloin kun tietyt tulevaisuuden asiat mietityttävät, mutta vasta kun on jotain hajua mihin suuntaan ollaan menossa...  ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 10.10.2008 23:16:35
ei kun just sitä en viitti. ehkä tämä analyysi alkaa riittää tältä elämältä.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 11.10.2008 11:55:55
ei kun just sitä en viitti. ehkä tämä analyysi alkaa riittää tältä elämältä.
meinasin lisätä siihen kommenttiini lisää ap-.kartasta, mutta nyt meni maku tulkita koko karttaa. olen alkanut epäillä että se ei kerrokaan mitään. no Uranus kenties, aika radikaalisti silleen, että lapsen tilanne muuttui ja itsen kiinnostus romantiikkaan Romahti kuin Islannin talous. oli mies suomalainen, ulkomainen tai ulkoavaruudesta. mutta onko se ap karttaa vai jotain muuta+

no jäähän 3 ja 4 huoneet tms. ja keväälle 6 huone.

miten pääsisin johonkin lopputulokseen, että vaikuttaako ap kartta todella ihmiseen??? aiemmin uskoin siihen enemmän..

minulla on siis enemmän romanttisia vaikutteita kartalla kuin vuosi sitten eikä mitään intoa tutustua kehenkään. 
Tämä ei kyllä liity mitenkään paluu karttojen tulkintaan... AP -kartta ei todellakaan vaikuta kehenkään ihmiseen vaan on avain ihmisen mahdollisuuksiin elämässä. Samoin yksittäisiä huoneita ei tulkita minkään tietyn ajanjakson mukaan, vaan karttaa katsotaan kokonaisuutena.

Kirjoittaja voi poistaa itse aiheeseen liittymättömät viestit ketjusta, muokata niitä siten että ne liittyvät enemmän aiheeseen tai moderaattorit siistivät tätä ketjua jälleen.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 11.10.2008 13:36:43
Tämä ei kyllä liity mitenkään paluu karttojen tulkintaan


Jos ei vaikuta mitenkään vaan on mahdollisuuksia.. sittenhän varmaan kaikissa huoneissa pitäisi olla kaikki mahdollisuudet, eikä mitään rajoituksia. Enpä TODELLAKAAN ymmärrä mitä se sitten on paitsi ap-karttojen tulkintaa, jos kirjoitan HUONEESTA  JOSSA TIETTY PLANEETTA Solar return kartalla on ja miten se vaikuttaa, eli mitä häh?.

Mitenkä huoneita ei katsota ajanjakson mukaan, jos kerran ap kartta vaikuttaa (siis ei vaikuta vaan on mahdollisuudet) 1.5 v kerrallaan?? 

Ehkä tässä puhutaan jostain Solar arceista?

Vai onko niin että kun kyseenalaistan karttatulkinnat, äkkiä viestini ei kelpaa ketjuun, johon aiemmin sain laittaa kymmeniä "asianmukaisia" viestejä?? Eli juuri tämän takia meni maku näihin karttoihin, kun ehkä ne nyt eivät kuitenkaan voi ohjata elämää sen kummemmin. Kiitos..

http://www.astro.fi/forum/index.php?topic=9182.390

http://www.astro.fi/forum/index.php?topic=9182.360


Sori Emelia, en tarkoittanut kiihtyä sinulle henkilönä mitenkään vaan jotenkin astrologia ei anna tiettyjä vastauksia tällä hetkellä. Vai onko se tuo Merkkari joka hajottelee koneitani.. tai sitten tulkitsen jotkut asiat eri tavalla..  
  :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Elämänilo - 18.10.2008 12:32:32

Hei Ystäväin

Minulla astuu voimaan uusi AP-kartta 2008-2009

- mitähän tuo :jupiter: tuossa 6-huoneessa  :kauris: enteilee
- mitähän tuo  :neptunus: :kuunsolmu: :chiron: tuossa 8-huoneessa  :vesimies: yrittää minulle kertoa

****************

1.  Huone= persoonalliset valmiudet ja minäkuva
2.  Huone= henkiset voimavarat, raha, omaisuus
3.  Huone= kommunikaatio, naapurit, sisarukset
4.  Huone= syvin alitajunta, koti, perhe, turvallisuus
5.  Huone= henkinen luovuus, esiintyminen, lapset
6.  Huone= työ, velvollisuudet, terveys
7.  Huone= ihmissuhteet, parisuhteet, rakkaus
8.  Huone= sisäinen uudistuminen, yksinäisyys, kuolema
9.  Huone= tietoisuus, filosofiat, uskonto, matkustaminen
10. Huone= kosminen tehtävä, ura, ammatti
11. Huone= vallankumous, uudistukset, riippumattomuus
12. Huone= itsensä voittaminen, salatut asiat, uhrautuminen


:kuu: Moon = Kuu,
Sisäinen turvallisuus, lapsuus, alitajuiset muistot ja käyttäytyminen, reaktiot

 :aurinko: Sun = Aurinko,
Ilon ja rakkauden energia,luovuus, lapsuuden olosuhteet, isä

 :merkurius: Merc = Merkurius,
Kommunikaatio, puhuminen,tiedon välittäminen, valehtelu

 :venus: Venu = Venus,
Sisäinen nainen, sisäinenarvomaailma, kauneus, rakkauselämä

 :mars: Mars = Mars,
Sisäinen mies, tekemisenmotiivit, itsensä puolustaminen, innostuminen

 :jupiter: Jupi = Jupiter,
Ympäristössäolevat mahdollisuudet, menestyminen, laajentuminen, opiskelu

 :saturnus: Satu = Saturnus,
Ulkoinen karma, voimavarat,itsekuri, vastuu itsestä, sairaudet, vaikeudet

 :uranus: Uran = Uranus,
Uudistuminen, vapaus, riippumattomuus,kapina, yksilöllisyys

 :neptunus: Nept = Neptunus,
Alitajunta, intuitio, herkkyys,kuvitelmat, itsepetokset, taiteellisuus

 :pluto: Plut = Pluto,
Sisäinen transformaatio,yksinäisyys, kuolema

 :kuunsolmu: Node = Kuunsolmu,
tämän elämän päämäärä ja edellisten elämien haitalliset tottumukset

 :keskitaivas: Midh = Keskitaivas,
joka kuvaa uraa, ammattia sekä toisaalta kotia ja perhettä

 :askendentti: Asce = Nousumerkki,
joka kuvaa persoonallisuutta ja ihmissuhteita

*****************


:smitten: Elämänilo


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ippuska - 24.10.2008 18:14:36
Kuka katsoisi ja tulkkaisi?

JA minkä symboli on tuo ....  :aurinko: n ja  :merkurius: n välissä??

T. Ippuska  :-\


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: mateve - 24.10.2008 19:01:41
Se on se Lillith, naisen pimeä puoli. Jos nyt oikein katsoin on se nyt transiittina  :skorpioni: 29´ joten saadaan käsitellä niitä Hydran päitä. Hydra taas on se olio joka meillä on nyt  :skorpioni: ssa mahdollisuus nostaa valoon ja tietoisuuteen jolloin saadaan yksi niistä päistä poistettua. Fyysisen päät ovat seksi, mukavuudenhalu ja raha. Siis hyvin Lillithmäisia asioita...

 ;)  Mateve


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 26.10.2008 16:17:34
no voihan sitä kattoa onko asiat jotenkin kovin eri lailla vuoden kuluttua, kun aktiivihuoneet on  1 2 3 5 8 9 12;

nyt kai sitten Uranus toi sen viileän etäisyyden 5 huoneen asioihin tunnetasolla (2 huone pitäisi muuttua  :jupiter: ) ja mullistuksen lapsen eloon. Hyvässä mielessä,, vaikka hyvin radikaalia..  jos vuoden kuluttua olen erityisen minäkeskeinen, mutta silti 5 huoneen Kuu voisi tuntua erilaiselta... sitten nuo 9 ja 12, onko taaas henkistä.. vai ulkomaita..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ippuska - 26.10.2008 19:35:20
Se on se Lillith, naisen pimeä puoli. Jos nyt oikein katsoin on se nyt transiittina  :skorpioni: 29´ joten saadaan käsitellä niitä Hydran päitä. Hydra taas on se olio joka meillä on nyt  :skorpioni: ssa mahdollisuus nostaa valoon ja tietoisuuteen jolloin saadaan yksi niistä päistä poistettua. Fyysisen päät ovat seksi, mukavuudenhalu ja raha. Siis hyvin Lillithmäisia asioita...

 ;)  Mateve
Mateve  :-* kiitos!

Eikös niitä Hydran päitä ollut vaikka muille jakaa? Mitäs ne muut (henkiset..) edustavatkaan? Mielenkiintoinen symboliikka  ::)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 27.10.2008 07:48:31
Jahas, uusi paluukartta voimassa. Aurinko ja Mars nousussa, Kuu-Merkurius-yhtymä neliöimässä Jupiteria, ja Venus neliöi Saturnusta. Ehkä tuollainen menettelee kun kerran urheileminen on ylimpänä prioriteettina. ::)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 03.11.2008 14:15:09
ihan hyviä juttuja Emelian tulkinnassa, huoneistani 3 4 5 11 ja kun olen kirjoittanut jo niin paljon niistä tänne, en ehkä paljon lisää.

eli on tässä jotain. varsinkin vapaa ilmaisu niinkun kiinnostaisi, missähän sille olisi tila ja paikka, samoin lapsen koulumuutos, vapaat suhteet ajatuksena miellyttää enemmän kuin yritys vääntää liittoa kenenkään kanssa 5, ja myös bisnesjutut huone 11.

se mitä viimeksi koetin sanoa oli ehkä, että toivoisi astron sanovan vielä tarkemmin tulevaisuudesta, mutta sitten ei kai olisi valinnan vapautta.

 :) 8)

1. huone: Henkilö itse, hänen luonteensa ja käyttäytymisensä
2. huone: Henkilön hankkima varallisuus
3. huone: Opinnot, matkat, sisarukset, naapurit, serkut
4. huone: Koti, isä, elämän päättyminen
5. huone: Lapset, rakkausasiat, taide, leikit

6. huone: Työ, lyhytaikaiset sairaudet
7. huone: Avioliitto, sopimukset, seurustelu, tapahtumasarjat, tunnetut viholliset
8. huone: Perinnöt, eläkkeet, kuolema
9. huone: Muukalainen, pitkät matkat, filosofia
10. huone: Yhteiskunnallinen menestyminen, henkilön äiti
11. huone: Tuki, sukulaiset, suunnitelmat
12. huone: Koettelemukset, yksinäisyys, krooniset sairaudet. salaiset viholliset, vankilat, sairaalat.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Mamie - 03.11.2008 15:35:05
Heippatirallaa!
Tsekkasin juuri auringonpaluukarttaa ja aioin tulla kysymään siitä hieman, kun havannoin, että täällähän oli jo moinen topicci... lataan siis tähän perään kysymykseni..

Jos jollakulla olisi mielenkiintoa heittää jotain mielikuvia tästä paluukartasta. (kirjoitan pääpiirteittäin..)
Nouseva vaaka, aurinko vaa´assa 12 huoneessa, ykköshuone: vaa´assa väljässä yhtymässä venus, merkurius ja mars, kolmoshuone: pluto jouskarissa. neloshuone: jupiter kauris, kheiron ja noususolmu veskarissa. Vitoshuone neptunus(r) veskari kutoshuone: uranus fisuissa. seiskahuone: vertexi oinaassa. MC ravussa yhtymässä 10. huoneen kuuhun, onnenpiste myös 10. yhdestoistahuone: saturnus neitsyessä oppositiossa siihen uranukseen niinkuin nyt kuuluukin...

Minulla ei ole minkäänlaista visiota tästä ja koko elämä on aikalailla avoinna nyt. Duunit loppui (nyt siis etsin uutta, mutta toisin kuin normaalisti, tällä kertaa ei kiinnosta mikään) ajatuksissa siintää muutto toiseen kaupunkiin. Huvittaisi alata tekemään täysipainoisesti jotain taide/viihde-juttuja, mutta olen ihan pihalla nyt ja aika väsynyt... joten aika kai näyttää. heh. Toivottavasti joku jaksaa kiinnostua... :-\


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Norna - 04.11.2008 14:45:00
 Mä olen myös aika uusi tässä AP-touhussa.

 Tämän vuoden kartalla on  :askendentti: :vaaka: 3. huone, ihan piakkoin siirtymässä  :skorpioni:, tämän olen ymmärtänyt olevan vähemmän mukava sijainti...
  :kuu:  :neitsyt:, AP-kartalla :aurinko: 6 huoneessa,  yhtymä DC sekä  :merkurius:, joka on aivan DC:n päällä. Merkurius myös tiukassa yhtymässä nataali :aurinko:.
 Nataali :aurinko: siis  :aspect_opp: AP :askendentti:. Aika merkuriaaniset näkymät siis, tämä vuosi on ollut kyllä pitkälti kommunikoinnin ja uusien suhteiden solmimisvuosi. Saisiko joku tuohon  :aurinko:  :aspect_opp:  :askendentti: -hommaan selkoa?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 04.11.2008 20:52:57
Olet tulkinnut aivan oikein AP -karttaasi; mutta tässä muutamia asioita joita on hyvä muistaa;
- :aurinko: :han pysyy AP -kartoilla vuodesta toiseen paikoillaan, vain ympäristö muuttuu - kuten elämässäkin on -onhan kyse Auringon Paluusta syntymäasemaansa kerran vuodessa

- :merkurius: Merkurius on aina enemmän tai vähemmän yhtymässä Aurinkoon ( :aspect_con: :aurinko:) sillä tämä parivaljakko kulkee suhteellisen samaan tahtiin. (yleensä orbi on 10 asteen sisällä).

Minulle nämä sanalliset kartat tuottavat vaikeuksia, sillä olen hyvin visuaalinen ihmienn ja näen asioita enemmän kuvina, joten paljon en osaa sanoa näkemättä "ympäristöä"..

  :aurinko: :aspect_con: :merkurius: ja 7. huoneen kärjellä korostaa kommunikointia ja sen mukaisia suhteita
 :aspect_opp:  :askendentti: merkitsee juuri tuota samaa, sillä  :askendentti: liikkuvassa ja laajenevassa  :jousimies: voi esimerkiksi tuoda lisää vapautta ja laajentaa henkilökohtaisia kokemuksiasi aina ulkomaille asti (Jupiter) .

Näissä Akseleiden tulkinnoissa toimii perinteiset merkkien, huoneiden ja laatujen avainsanat.. Ja Akselit ylipäänsä merkitsevät kartalla vuoden "trendiä", asioita jotka ovat menossa ja keskeisiä..

Mihin  :askendentti: siis on siirtymässä? Tarkoitatko ett ensi vuonna  :askendentti: on  :skorpioni: ? AP -Akselit eivät liiku vuoden aikana, mutta transitoivat taivaankappaleet liikkuvat AP -kartalla suhteessa AP -kartan taivaankappaleisiin ja Akseleihin / Huoneiden kärkiin.Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: La Papessa - 06.11.2008 19:26:10
Pitääkin tutustua tuohon Emilian Tealin kirjasta hakemaan tietopakettiin taas tarkemmin, olen tulkinnut näitä paluita aivan jostain netistä löytämilläni tiedoilla, mutta Teal on kaiketi jonkinlainen klassikko paluukarttatulkinnassa. Nimittäin todella "kiva" AP -päällä,  :aurinko::n ainoat aspektit ovat  :aspect_squ:
 :pluto: ja  :jupiter:. Vaikka  :aurinko: on 5. huoneessa, jolloin vuoden kolmannen kolmanneksen pitäisi olla se vilkkain, niin jo nyt on jotenkin kamala vauhti päällä, ja jopa tiettyä stressiä on havaittavissa astui.

Ehkä johtuu KP-kartasta (voimassa 3.11. alkaen), jossa on yliaspektoitunut  :kuu: (lähinnä kyllä pehmeitä hitaisiin planeettoihin +  :aspect_con: :jupiter:) täydessä 6. huoneessa, ja jonka ASC/DESC -linja on samassa merkissä kuin AP:n vastaava ja IC/MC  linja, joka on asteen päässä radixin ASC/DESC:stä. Myös ensikuun KP-kartassa on mielenkiintoisia piirteitä, siinä nimittäin on ASC tarkalleen radix-auringolla.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Laksmi - 11.11.2008 21:15:34
Katselin jo tuota ensi vuoden aurinkopaluuta, vaikka mietinkin pitäisikö näihin juttuihin enää uskoa :P
 
Ois nimittäin tämä vuosi kaikkien aikojen suhde ja mahdollisesti lapsenteon vuosi AP-kartan mukaan. Puolet vuodesta on menny jo ja suhde kariutui kesällä. Tosin uskon ja toivon että palaamme vielä yhteen...

Tälläinen juttu tuli esiin ensi vuodelle - AP on saman vuorokauden sisällä kuupaluun kanssa.

Onko kellään kokemuksia?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: marix - 15.11.2008 15:20:40
marix, veljelläsi on paljon vaikutteita päällekkäin nyt kun edellinen ap kartta alkoi käsittääkseni 2-2007 ja loppuu tuossa 8-2008, samalla toinen alkoi 2-2008 ja loppuu 8-2009.

yhtaikaa on vaikeutta rakkaudessa, mm saturnuksen ja pluton neliöt aurinkoon 5, 7 huoneissa, työssä onnea  :jupiter: kutosessa, suunnitelmat,  kaverit, mystiikka, salaisuudet korostuvat. nyt tämän vuoden puolella toisaalta onnea rakkaudessa paitsi  :jupiter: :aspect_opp: :mars:, katsasta neliöt. uralla menee putkeen..


kuulin just et veli ja sen emäntä eroais.. enpä tiiä sit. en haluis.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 18.11.2008 10:30:18
olenpas jaksanut analysoida.. nyt otan ne vain mahdollisina vaikuttajina .. koska Seppokin sanoi ettei mikään transiitti mitään tee.. VOI tehdä muttei välttämättä..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: aava1 - 18.11.2008 11:07:51
Hei kaikille,

Voisiko joku edes vähän tulkita mun synt.karttaa.Olen itse yrittänyt kesittyä ja
opetella mutten kertakaikkiaan ymmärrä  :-[

Yritin liittää kartan mukaan mutten saanut
mun synt aika 15.6.1974 klo: 06:10 oulu

SUUR KIITOS  :)

Terkuin
aava1


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: noname - 19.11.2008 12:20:54
Uudella AP-kartallani  :askendentti: :neitsyt:  :aspect_con: :saturnus: . Synttärit vasta joulukuun alussa, mutta uusi AP kai siis jo voimassa, eikös vain?

en tiedä, miten tämä nyt oikeaoppisesti sitten merkittäisiin, mutta tuo  :saturnus: on myös yhtymässä radix  :uranus: (6.huone)

Kuulostaako ja näyttääkö tämä vain minusta jotenkin ankaralta puurtamiselta, vai miten tuota nyt pitäis tulkita  :idiot2:

Isompi tarkkuutta vaativa työprojekti on valmisteilla ja sen kanssa varmasti puuhaa riittää.  AP :askendentti: :rapu: vuoden jälkeen tunne-elämässä lillumisesta on jo pakotettu siirtymään ahkeroinnin pariin, kun DL:t painaa päälle.

Mutta voiko tuo viitata myös terveyteen? Ymmärrän kyllä, että karttaa pitää lukea kokonaisuutena, mutta tämä yksityiskohta nyt askarruttaa mieltä, ja olisin taas iloinen astroprofessionaalien kommenteista amatöörille  :)

ps. aava1, sorry, mie en uskalla muiden AP-karttoja tulkita, toivottavasti viestisi ei jää piiloon ja unohduksiin!!


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Lizzy - 19.11.2008 16:43:06
Fia, oho! Sullahan on nyt samanlaiset kuviot ap kartoilla kun mullakin.  :coolsmiley:

Samoin kulunut ap-nousu rapu vuosi ollut tunnepitoinen ja minulla on sellainen olo, että tulen vielä kiittämään tulevan ap-kartan nousu-neitsyttä, johon minullakin  :aspect_con: :saturnus:
En sanoisi, että ankeaa puurtamista vaan hyvin terveellistä voimavarojen ja energioiden kohdistamista ja säätelyä. Sitä ainakin kovasti odotan tuolta tulevalta kartalta.

Niin siis tuo ap-kartan  :saturnus: on sinulla yhtymässä rx  :uranus:? Tietysti tuo voisi viitata johonkin terveysjuttuihin, mutta  :uranus: ollessa kyseessä, en näkisi että kyse on mistään vakavasta. Enemmän jotain pieniä yllättäviä sairastumisia, jos niikseen tulee?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Lizzy - 19.11.2008 16:56:20
Sorry jos astun moderaattoreiden varpaille, mutta haluan silti sanoa

aava1, syntymäkartasta kannattaa laittaa kysymyksiä tuonne syntymäkartan tulkinta osioon.  :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Elämänilo - 19.11.2008 18:02:04

Yritin liittää kartan mukaan mutten saanut
mun synt aika 15.6.1974 klo: 06:10 oulu

Hei "aava1"

Laitan s-karttasi tänne.
Täällä tosin tulkitaan pääasiassa AP eli Auringon-paluu karttoja,
joten laitan senkin tänne näkyviin
- kartan saa tänne näkyviin,
kun sen ensin kopioi oman tietokoneensa tiedostoon
ja sen jälkeen siirtää sen tämän kirjoitusosio-sivun
vasemmassa alakulmassa olevan toiminnon avulla
:


Lisätoiminnot
Selaa
= etsi kuva oman koneesi tiedostosta
Lähetä


:smitten: Elämänilo


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: noname - 19.11.2008 20:34:41
Saturnalia  :) sekoiluvapaa AP  :askendentti: :neitsyt: vuosi kuulostaisi oikein tervetulleelta. Kuten Lizzykin muisteli,  :askendentti: :rapu: vuosi on ollut melko emotionaalinen. Minulla vuoteen mahtui mm. omituinen romanssi  :aurinko: :rapu: miehen kanssa ja haaveilua enemmän kuin normaalisti. Herkistely ei toki kovanaama jouskarillekaan pahaa tee  :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 19.11.2008 20:58:07
hei elwyn, nousuvaakavuonna kuuluu törmätä oinaaseen, joten pane menox..  :smitten:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: aava1 - 20.11.2008 12:01:23
KIITOS SINULLE ELÄMÄNILO  :smitten:

Kartta tulkinnat on mulle ihan hepreaa  :-[ Mun älykyysosamäärä ei karttoihin asti ylety

aava1


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ajatus - 21.11.2008 14:49:28
Sorry jos astun moderaattoreiden varpaille, mutta haluan silti sanoa

Ethän toki, saahan täällä itse kukin muistutella näistä. :) Ja Elämänilo olikin jo ehtinyt avustaa asiassa, kiva! Aava1, ei tässä (onneksi) mitään ihmeellisiä älykkyysosamääriä tarvita. Aikaa tosin kyllä, ja kärsivällisyyttä...kyllä ne kartat siitä vielä aukeavat.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Norna - 21.11.2008 16:00:22
 Joo-o, vaikuttaako tää vaan musta jokseenkin inhottavalta AP-kartalta?
 Eli  :askendentti: on 29 astetta Vaa-assa, siirtymässä :skorpioni:, kolmannessa huoneessa huitelee. Toi skorpioni ei kuullosta kauhean kivalta, onko tuo 29 astetta joku kriittinen piste, tai yleensäkin tuo merkistä toiseen loikkaaminen? Toisaalta  :kuu: 27 astetta  :neitsyt:, siirtymässä vaakaan. Vaaka on kai aika leppoisa sijainti Kuulle.
  AP :saturnus: :aspect_con: nataali :kuu:, 12. huone. Pöh ja höh.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 21.11.2008 17:01:20
Eli  :askendentti: on 29 astetta Vaa-assa, siirtymässä :skorpioni:, kolmannessa huoneessa huitelee. Toi skorpioni ei kuullosta kauhean kivalta, onko tuo 29 astetta joku kriittinen piste, tai yleensäkin tuo merkistä toiseen loikkaaminen? Toisaalta  :kuu: 27 astetta  :neitsyt:, siirtymässä vaakaan. Vaaka on kai aika leppoisa sijainti Kuulle.

Samaten  :askendentti: :skorpioni: ja kuuvaaka, kaikki huoneet AP-kartallani ovat 29 asteessa. Yleensä 29 astetta pidetään huonona aloitteellisuuden kannalta, seuraa huonoja ajoituksia, päättämättömyyttä, vääriä päätöksiä ja yleistä hätiköintiä ilmassa, sellaista. "Merkin energia" on jo ikäänkuin kulutettu loppuun ennenkuin sillä olisi voinut käynnistää mitään uutta.Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Norna - 21.11.2008 17:24:19
Heheh jaahas, joku kohtalotoveri täälläkin. Surkutellaan yhdessä  :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 21.11.2008 17:40:42
Halitulijaffaa.

Sattuupa vielä että myös progressiivinen aurinko ja Neptunus ovat 29 asteilla.

Näitähän riittää. :-\


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Norna - 21.11.2008 18:22:59
hmmmm.... mulla onkin myös aurinko 28 astetta Oinaisessa sekä merkurius siinä sivussa 29 astetta. Tää aika on kyllä ollut kaikkea muuta kuin edistyksellinen, päätä seinään pässin lailla eikä kuitenkaan onnistu  :uglystupid2:. Siinä AP :aurinko: ja  :merkurius: välissä kököttää myös DC joten kummatkin yhtymässä siihen ja täten  :aspect_opp: :askendentti: -jihaa tai sitten ei.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 22.11.2008 13:26:18
hmmmm.... mulla onkin myös aurinko 28 astetta Oinaisessa sekä merkurius siinä sivussa 29 astetta.

Aurinko ja Merkurius vaihtanevat sitten merkkiä peräkkäin, mahdollisesti peräti samana vuonna?

Ainakin mulla aurinko ja Neptunus vaihtavat kumpikin merkkiä ensi vuonna. Kauhean innoissani en ole kun progekuu tekee samanaikaisesti  :aspect_con: :saturnus: ilman muita aspekteja. ::)

Yhdelläkin muutoksella progekartalla on muuten yllättävän radikaalit seuraukset, saati sitten jos useampi kappale tai huoneen kärki vaihtaa merkkiä.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Norna - 22.11.2008 15:20:39
 Siis oonko mä käsittänyt väärin, mut eihän  AP :aurinko: kai koskaan vaihda paikkaa suhteessa synnyinkartan aurinkoon? Siis ettei se vaeltele pitkin karttaa eikä siten voi vaihtaa myöskään merkkiä? Joten se tulee olemaan aina ilmeisesti tuossa.

 Sitten yksi asia, luulin että tuo  :askendentti: menee yhden merkin eteenpäin vuodessa, mutta kun laitan päivämäärän ensi vuoden alkuun, on se hypännyt  :skorpioni: ohi ja on  :jousimies: viimeisellä asteella (siis nyt on  :vaaka: viimeisellä asteella). Mitä sille skorpparille sitten tapahtui?  :idiot2:
 Ja kuukin on painanut kauheata vauhtia  Neitsyestä Vesimieheen. Eikä tuossa välissä nuo muut tähdistöt ehdi vaikuttaa mitenkään? Oon nyt ihan pihalla.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 23.11.2008 08:43:07
Siis oonko mä käsittänyt väärin, mut eihän  AP :aurinko: kai koskaan vaihda paikkaa suhteessa synnyinkartan aurinkoon? Siis ettei se vaeltele pitkin karttaa eikä siten voi vaihtaa myöskään merkkiä? Joten se tulee olemaan aina ilmeisesti tuossa.

Ei vaihdakaan, havainnollistin ainoastaan tilannetta missä sekä AP-kartalla että progressivisella kartalla on jotain 29 asteessa ja mitä se mahtaisi meinata. Tai jotain siihen suuntaan. ::)

Lainaus
Sitten yksi asia, luulin että tuo  :askendentti: menee yhden merkin eteenpäin vuodessa, mutta kun laitan päivämäärän ensi vuoden alkuun, on se hypännyt  :skorpioni: ohi ja on  :jousimies: viimeisellä asteella (siis nyt on  :vaaka: viimeisellä asteella). Mitä sille skorpparille sitten tapahtui?  :idiot2:
 Ja kuukin on painanut kauheata vauhtia  Neitsyestä Vesimieheen. Eikä tuossa välissä nuo muut tähdistöt ehdi vaikuttaa mitenkään? Oon nyt ihan pihalla.

Asc tosiaan heittelee aika lailla miten sattuu ja varsinkin jos vaihtaa maanosaa kesken kaiken (kuten minä tein) saa ihan eri ascin kuin luulisi. (Jos olisin ollut AP:n vaihtumisen aikana Suomessa, olisin saanut nousumerkiksi Neitsyen ja Saturnukseen nousuun, yäk. Mieluummin Skorpioni ascilla ja Aur/Mars nousussa)

Jossain väitetään että AP-aurinko kiertää jotain tiettyä huonerataa, mutta mulla se kiertää vuodesta toiseen tulihuoneita 1-9-5 ja välissä eksyy kolmoseen.

AP-kuu kiertää tiettävästi elementti kerrallaan, eli peräkkäisinä vuosina sulla on varmaan ollut ennen Neitsyttä joko Kauris tai Härkä, ja Vesimiehen jälkeen joku muu ilmamerkki. Ainakin mulla oli peräkkäin ensin Härkä-Neitsyt-Kauris, edellisellä AP-kartalla Kaksonen, nykyisellä Vaaka ja seuraavalla olisi Vesimies.

Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ajatus - 25.11.2008 14:27:18
Auringonpaluussa aurinko on tosiaan aina samassa merkissä ja asteessa kuin syntymäkartallakin, koska siitähän kartassa on kyse: auringon "palaamisesta" vuosittain samaan kohtaan kuin syntymähetkellä. Kuunpaluussa se on taas kuu, joka on samassa merkissä & asteessa kuin syntymäkartalla, jne.

Auringonpaluissa askendentti vaihtelee samasta syystä: se on se, joka sattuu minäkin vuonna olemaan nousussa auringonpaluun hetkellä sillä paikkakunnalla jolla sijaitset. Ainoastaan progekartalla (sekundääriprogressio) tai Solar Arc -kartalla (aurinkokaari), jotka ovat siis edistettyjä karttoja syntymäkartan pohjalta, askendentti liikkuu tasaisesti eteenpäin noin asteen vuodessa.

Ap-karttojen aurinko tosiaan liikkuu huoneissa tiettyä järjestystä noudattaen, jos itse pysyttelee vuodesta toiseen jotakuinkin samalla paikkakunnalla. Kuvion saa selville, kun katsoo ap-karttansa tarpeeksi monen vuoden ajalta. Itsekin olen selvittänyt ja listannut omat vaihteluni joskus johonkin ketjuun, mutten sitä nyt äkkiseltään enää löytänyt. Sen sijaan bongasin Mary Fortier Shean kotisivuilta uusia sähköisiä ilmaisjulkaisuja! Kurkatkaapa: E-booklets (http://www.maryshea.com/srebook.html). :) Tässä myös linkki, jonka olen joskus aiemminkin postannut: The Sun in the Solar Return houses (http://www.maryshea.com/srsun.html). Tässä myös Mary Shean selitys auringon liikkeistä ap-kartalla:

The Movement of the Sun in the Solar Return Charts

Because we have leap year every four years, the time of the Solar Return chart changes about 6 hours per year. This means that the Sun will return at a time other than your birthtime and perhaps a day early or late. This steady 6 hour rotation also means that if you stay in the same location from year to year, you will be able to see a cycle associated with the Sun's movement. The Sun will move clockwise three houses. Awareness of this movement enables you to understand the cycle of development you are in. You might be experiencing the Sun consistently in angular houses, or succeedent or cadent. Each of these developmental rotations can last for 10-11 years depending on latitude and degrees of long and short ascension. But the movement of the Sun from one Solar Return to another is like a clock slowly losing time. Over a period of years, the angular rotation shifts into a succeedent pattern, eventually to a cadent pattern, and then back to angular again. Below are brief interpretations for the house placements of the Sun in these developmental cycles. They are not in the order that one might expect since each stage seems to have its own beginning and end.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Artemis - 25.11.2008 14:27:56
Katselin tuossa 2009 AP karttani ja huomasin että vesimies siellä sitten nousee.

Toinen seikka joka kiinnitti huomioni oli se että jupiter, neptunus ja chiron yhtyvät askendanttiini.

Ykköshuoneessa vaikuttavat myös venus, uranus, mars, merkurius :o
Eli

 :uranus:  :aspect_con:  :mars:
 :uranus:  :aspect_con:  :venus:
 :mars:  :aspect_con:  :venus:
Eli ykkönen on melkoisen ruuhkainen :)

Toinen huone sitten on 7.huone josta saturnus tekee oppositiota uranukselle ja marsille..

Pluto möllii 11.huoneessa.

Tuo jupiter ja neptunus askendanttiin yhtymässä kiinnostaa minua. Mahdollisesti onnekas, eikö vaan?
Mitäs sanotte :)

Ja vesimies nousee ja uranus on ekassa huoneessa :o


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Artemis - 25.11.2008 14:48:31
Ja tietty ekassa huoneessa on myös aurinko merkuriukseen yhtyen  ;D


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Lizzy - 25.11.2008 17:20:32
Minulla astui tänään voimaan uuden uusi ap-kartta.  :D

Siellä on energinen  :aurinko: :mars: :merkurius: yhtymä ja toivottavasti tuo tulee helpottamaan kirjoittamista tänä vuonna. Nimimerkki yritäpä tehdä tieteellistä tutkimusta kun ap-kartalla  :merkurius: :aspect_squ: :neptunus: koko viime vuoden :buck2:

Hieno  :jupiter: :aspect_tri: :saturnus: ja  :aspect_sex: :uranus: uudella kartalla ei sekään mitenkään toiveita latista.  ::)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ajatus - 26.11.2008 10:20:48
Lizzy, onneksi olkoon! Many happy returns!, niin kuin sanotaan. :)

Saturnalia ja Artemis, itselläni on tää vuosi ollut Vesimies-nousuinen. Ykköshuoneessa melkein kaikki planeetat, mukaan lukien asteentarkka :merkurius: :aspect_con: :neptunus: (heh, kovasti oon yrittänyt olla tieteellinen minäkin...) sekä tietysti myös :aurinko: :aspect_con: :uranus: ja kuu, joka on vielä Oinaassa. Mitään radikaalia ei kuitenkaan ole vielä tapahtunut, mutta onhan tässä vielä muutamia kuukausia ap-vuotta jäljellä...ainakin olen kyllä tänä vuonna keskittynyt lähinnä itseeni ja omiin intresseihini, mitä painotus 1. huoneessa ja Oinas-kuu lupailisivat. En nyt osaa kuitenkaan sanoa, miten juuri Vesimies näkyisi...ystävät on olleet tärkeitä (ovat tietysti muutenkin), mutta olen tavannut ystävien kautta ja muutenkin paljon uusia ihmisiä, opiskelukavereita ym., eli liittyisi varmaan vahvasti noihin ihmissuhdeverkostoihin tämä vuosi. Sitä vahvistaa myös ap-kartan :jupiter: askendentillani, joka siis transiittinakin on ollut päällä suurimman osan vuotta.

Ensi vuosi näyttää sikäli mielenkiintoiselta, että Rapu nousee ja planeetat keskittyvät 8., 9. ja 10. huoneisiin. Kuutosessa on :pluto:. Menisiköhän työpaikka vaihtoon...toisaalta opiskelutkin on vielä melkein alkutekijöissään. Kasihuoneessa on :jupiter: ja nelosessa :saturnus:, Rapu-nousun kanssa voisi tällä yhdistelmällä edelleen toivoa sitä uutta asuntoa. :) Jupiter oli kasissa viimeksikin, kun asuntokauppoja tehtiin - samaten Saturnus nelosessa seuraavalla kartalla, jonka voimassaoloaikaan itse muutto osui. Ja nyt osuisi vielä nataali-Mars tuohon ap-kartan 8. huoneen kärjelle.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 26.11.2008 10:28:49
vaan osaako ap kartta selittää rankkoja sielukokemuksia? minusta siellä oli tulkinnassa ihan viatonta "vapaita suhteita" tms teemaa..

katsotaan muuten tosiaan keväällä vaikuttaako 6-huoneen tyhjeneminen.. se on niin ja näin..

ehkä 5 vuoden kuluttua voin sanoa, onko työelämän kuviot vihdoin muuttuneet nk sielunsuunnitelman mukaisiksi, vai vieläkö paahdan kahta projektia pääsemättä siihen tärkeimpään..(tai sitten teen senkin jotenkin sivussa)

samalla ajalla sitten kai käydään läpi "Jotain" sielukumppanien kanssa.?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: marix - 30.11.2008 13:57:37
otinpa tuon ap-karttani taas esille, synttärit lähestyy ;)

mulla on kakkos- ja kolmoshuoneet täynnä tavaraa! mars, aurinko ja merkurius. kolmosessa kauriissa jupiter, kolmosessa vesimiehessä venus, chiron ja neptunus. nelosessa kaloissa uranus. kuu on aika lähellä dc:tä kutosessa oinaassa. ja se saturnus kympissä neitsyessä. asc skorpioni.

neliöitä näkys olevan ihan tarpeeks.

ic kalat, onkohan kalat vähä siistimpiä kavereita ku tää mun syntymäkartan ic vesimies :D voin kertoa, että jos mun parisuhde kaatuu niin syynä on teekupit ympäri kämppää kuin myös roskat (avatut kirjekuoret, syödyt suklaat..).

mutta ton mun miehen ap-kartta se vasta sotkuselta näyttääkin. sillä on aurinko ja asc molemmat leijonassa. johtajuus ja leijonamaisuus korostuu? aurinko osuu huoneeseen 12 (onneks ei ykköseen, sehän ois superleijona muuten?). ykkösessä sillä on merkurius ja venus (piru! miksei sen venus voi koskaan mennä skorpiooniin tai joku mars esimerkiks, että tulis vähän seksiä tähän touhuun? :D). saturnus ja mars kakkosessa neitsyessä. kuu vaa'assa, pluto jousimiehessä vitosessa ja jupiter kauriissa samassa huoneessa. kutosessa dc:llä chiron vesimiehessä (mitä se chiron tahtoo parantaa?). sairaan paljon  :aspect_opp: ja  :aspect_con: merkkejä, ei neliöitä paljon mitään.

oliko juno se avioliitto-juttu? se on miehellä jousimiehessä vitosessa ja mulla kakkosessa kauriissa. höh. meen sit vissiin naimisiin työni kans.

2009/2010 miehellä menee juno kutosessa dc:n tuntumassa.. mun 2009/2010 on jo sit aika erikoinen. ykkös ja seiska huoneet on aivan sairaan isoja!! mitä se meinaa? joko sormuskauppaan? jokojoko? :D

onko jotain semmosia aspekteja/transiitteja jotka ap-kartalla vois kertoa muuttamisesta? meijän on keväällä pakko alkaa ettiä uutta kämppää. äiti on vihanen ku me maksetaan vuokraa. pitäs ostaa oma.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Artemis - 01.12.2008 08:34:18
Lizzy, onneksi olkoon! Many happy returns!, niin kuin sanotaan. :)

Saturnalia ja Artemis, itselläni on tää vuosi ollut Vesimies-nousuinen. Ykköshuoneessa melkein kaikki planeetat, mukaan lukien asteentarkka :merkurius: :aspect_con: :neptunus: (heh, kovasti oon yrittänyt olla tieteellinen minäkin...) sekä tietysti myös :aurinko: :aspect_con: :uranus: ja kuu, joka on vielä Oinaassa. Mitään radikaalia ei kuitenkaan ole vielä tapahtunut, mutta onhan tässä vielä muutamia kuukausia ap-vuotta jäljellä...ainakin olen kyllä tänä vuonna keskittynyt lähinnä itseeni ja omiin intresseihini, mitä painotus 1. huoneessa ja Oinas-kuu lupailisivat. En nyt osaa kuitenkaan sanoa, miten juuri Vesimies näkyisi...ystävät on olleet tärkeitä (ovat tietysti muutenkin), mutta olen tavannut ystävien kautta ja muutenkin paljon uusia ihmisiä, opiskelukavereita ym., eli liittyisi varmaan vahvasti noihin ihmissuhdeverkostoihin tämä vuosi. Sitä vahvistaa myös ap-kartan :jupiter: askendentillani, joka siis transiittinakin on ollut päällä suurimman osan vuotta.

Ensi vuosi näyttää sikäli mielenkiintoiselta, että Rapu nousee ja planeetat keskittyvät 8., 9. ja 10. huoneisiin. Kuutosessa on :pluto:. Menisiköhän työpaikka vaihtoon...toisaalta opiskelutkin on vielä melkein alkutekijöissään. Kasihuoneessa on :jupiter: ja nelosessa :saturnus:, Rapu-nousun kanssa voisi tällä yhdistelmällä edelleen toivoa sitä uutta asuntoa. :) Jupiter oli kasissa viimeksikin, kun asuntokauppoja tehtiin - samaten Saturnus nelosessa seuraavalla kartalla, jonka voimassaoloaikaan itse muutto osui. Ja nyt osuisi vielä nataali-Mars tuohon ap-kartan 8. huoneen kärjelle.

Katsotaan mitä tuo vuosi tullessaan :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Laksmi - 04.12.2008 17:53:28
 Eräillä on tänään AP....

Jos on ap-kartalla :uranus:  :aspect_opp:  :saturnus: Asc-Desc akselilla ja  :askendentti: vielä sama kuin nataalikartalla niin minkäköhänlaiset myllärrykset näkypiirissä??

 :buck2:

Minulla olisi ainakin muutoksia tarjottavana tälle henkilölle, jos on valmis ottamaan vastaan  :smitten:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: mc82 - 09.12.2008 00:06:33
Joo, viime viikolla astui myös meikäläisellä uusi AP-kartta voimaan..  AP :askendentti: :rapu: :n viimeisissä asteissa, eli tunteiden vallassa mennään tämä vuosi..

Ja lisäksi, siellä pykii se iiihana  :saturnus: :aspect_opp: :uranus: eli painekattila vaan jatkaa pihisemistään :buck2:  Ja mä kun luulin, että ne paineet loppuis nyt tähän, kun sekä  :saturnus: että  :uranus: ovat neliöineet mun synt. kartan stelliumia ja paineet ovat olleet aivan hirmuiset.. :tickedoff:  Sattari pakottaa ottamaan kuria ja vie viimeisetkin energian hippuset ja samalla Urkki pakottaa etsimään uutta polkua ja repäisemään.. Voihan kerpeles, ei, en tykkää.. :-[


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: nikki - 09.12.2008 00:20:01
höh,
sullahan on tulta ja tappuraa,luovaa energiaa,uudistusvoimaa kyllä kartallas,
 :pluto: :aspect_tri: :vesta:
 :aurinko: :mars: :jousimies: 5 huoneessa,
 :uranus: tekemässä "legendaa" akselilla,
ja  :saturnus: on kuitenkin 4 huoneen puolella vahvistamassa perusturvallisuutta,
psyykkaamassa,
ja muista että tuo rapukin on johtava merkki,
vaikka sitten viime metreillä,sattuu ja tapahtuuOtsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 09.12.2008 00:30:12
Aivan "yhdyn edelliseen" ja kun muistetaan että viimeiset asteet on aina ne lopulliset jalostuksen pisteet, niin etköhän tavalla tai toisella kääri kuitenkin voittoja...? Asteissa kannattaa aina paluukartoilla muistaa että alusta on aloitettu ja loppuun  päästy,eli viimeiset asteet on aina ne "hedelmät".


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: nikki - 09.12.2008 22:24:41
Saturnalia kuin myös mc82
itse ajattelisin että se on tuon  :uranus::n oppositio ic:lle mikä heiluttelee sitä perusturvallisuutta,jos kerran heiluttelee,
 :saturnus: kuvaa kuitenkin pysyvyyttä,rakenteita,lyijynraskautta,vakautta,
kuin sen kotopesän kivijalka joka ei  :uranus::n tuulista ja kumouksista kaadu
sitten loppupeleissä kuitenkaan,
se pitää psyyken selkärangan kuosissaan kun vastapäätä uhkaa kaaos,
ja jos  :saturnus: (esim.28 v.) aikuistumisriittiin liittyen muuttaa suhtautumista äitiin tai vanhempiin niin luultavasti kartalta löytyy joku aspekti myös kuulle tai venukselle,
ja kuvaahan  :uranus:.kin irtiottoa,"aikuisen uhmaikää",tilaa itselle,
henkistä tilantarvetta


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: taiska - 10.12.2008 00:01:01
Minulla on meneillään auringon paluu jossa asc Jousimies, MC Skorpioni, IC Härkä ja DC Kaksoset ja neliöitä ollut kartalla niin paljon, että en ole jaksanut laskea  ;D. Täytyypä kyllä sanoa, että tämä vuosi on mentykin jotenkin liitäen, irti kaikesta jne...  ::). Se on vain jotenkin mennyt, huomaamatta ja mitään jättämättä. Ehkä kylmyyttä sisimpään  ::).

n. 3 kk päästä alkava uusi AP- kartta sitten on AC Ravussa, DC Kaloissa, MC Vesimiehessä ja IC Leijonassa. Planeetat ovat pääosin huoneissa 10 ( :kuu:, :jupiter:, :chiron:, :juno:, :neptunus:) ja 11 ( :mars:, :uranus:, :aurinko:, :venus:, :merkurius:). Saturnus on huoneessa 5 ja Pluto huoneessa 6. Jotenkin neliöiden määrä näyttää vähemmältä, mutta yhtymiä löytyy. Osaakos kukaan sanoa kuinka isoja muutoksia oikein on luvassa  ::)? Mihin aspekteihin pitäisi eniten kiinnittää huomiota ????

Kuunsolmu ja Kuu muuten tekee yhtymää MC:lle ja ovat ihan liki  ::)?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Artemis - 11.12.2008 11:19:35
Katselin tuossa 2009 AP karttani ja huomasin että vesimies siellä sitten nousee.

Toinen seikka joka kiinnitti huomioni oli se että jupiter, neptunus ja chiron yhtyvät askendanttiini.

Ykköshuoneessa vaikuttavat myös venus, uranus, mars, merkurius :o
Eli

 :uranus:  :aspect_con:  :mars:
 :uranus:  :aspect_con:  :venus:
 :mars:  :aspect_con:  :venus:
Eli ykkönen on melkoisen ruuhkainen :)

Toinen huone sitten on 7.huone josta saturnus tekee oppositiota uranukselle ja marsille..

Pluto möllii 11.huoneessa.

Tuo jupiter ja neptunus askendanttiin yhtymässä kiinnostaa minua. Mahdollisesti onnekas, eikö vaan?
Mitäs sanotte :)

Ja vesimies nousee ja uranus on ekassa huoneessa :o

höh, nää tuut mun perässä!! Mulla on tuo Vesimiesnous ja ykköshuoneen painotus nyt meneillään ja samoin Saturnus 7.:ssa.  :-*

No Saturnalia, minkälaiset fiilikset sulla on ollut tämän kartan aikana :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 11.12.2008 12:26:49
No niin!!!

Nyt on sitten joulusiivouksen aika tässä ketjussa, joten siistin sitä ja poistelen viestejä joilla ei ole kovinkaan paljon informatiivista tarjottavaa...  :knuppel2:
 :police:

Emelia

*muoks*
Kiitos!! Olette olleet kilttejä, ei ollut kovasti siivottavaa...  :-*


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: eppana - 11.12.2008 12:27:31
Mitäpä tarkoittaa astro.comissa aspekteissa nuo loppuluvut ja kirjaimet esim  :askendentti: :aspect_tri: :vertex: -8a tai  :pluto: :aspect_squ: :uranus: -9a taikka  :pluto: :aspect_squ: :aurinko: 1s


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 11.12.2008 13:17:14
Mitäpä tarkoittaa astro.comissa aspekteissa nuo loppuluvut ja kirjaimet esim  :askendentti: :aspect_tri: :vertex: -8a tai  :pluto: :aspect_squ: :uranus: -9a taikka  :pluto: :aspect_squ: :aurinko: 1s

Nuo ovat aspektien orbeja eli etäisyyksiä tarkkaan aspektiin. Esim. -9a tarkoittaa että aspekti on 9 asteen päässä tarkasta ja sulkeutuva (approaching) eli lähestyy tarkkaa aspektia... 1s puolestaan tarkoittaa että aspekti on  orbin verran etäällä tarkasta aspektista eli avatuva (separate) .

Tässä kannattaa todella muistaa, että englannin kielessä kirjaimet ovat päinvastoin kuin suomessa; eli
SULKEUTUVA, LÄLHESTYVÄ = Approaching / AVAUTUVA, ETÄÄNTYVÄ= Separating.
Eli S=A ja A=S...
Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: taiska - 11.12.2008 18:43:07
Minulla on meneillään auringon paluu jossa asc Jousimies, MC Skorpioni, IC Härkä ja DC Kaksoset ja neliöitä ollut kartalla niin paljon, että en ole jaksanut laskea  ;D. Täytyypä kyllä sanoa, että tämä vuosi on mentykin jotenkin liitäen, irti kaikesta jne...  ::). Se on vain jotenkin mennyt, huomaamatta ja mitään jättämättä. Ehkä kylmyyttä sisimpään  ::).

n. 3 kk päästä alkava uusi AP- kartta sitten on AC Ravussa, DC Kaloissa, MC Vesimiehessä ja IC Leijonassa. Planeetat ovat pääosin huoneissa 10 ( :kuu:, :jupiter:, :chiron:, :juno:, :neptunus:) ja 11 ( :mars:, :uranus:, :aurinko:, :venus:, :merkurius:). Saturnus on huoneessa 5 ja Pluto huoneessa 6. Jotenkin neliöiden määrä näyttää vähemmältä, mutta yhtymiä löytyy. Osaakos kukaan sanoa kuinka isoja muutoksia oikein on luvassa  ::)? Mihin aspekteihin pitäisi eniten kiinnittää huomiota ????

Kuunsolmu ja Kuu muuten tekee yhtymää MC:lle ja ovat ihan liki  ::)?


Osaakos kukaan noihin minun kysymyksiin vastata  :( ?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 12.12.2008 04:30:10
2009 vuonna AP-kartta onkin mielenkiintoinen, nimittäin se on lähestulkoon SAMA kuin syntymäkarttani! Tuleekohan minusta sitten valmis, jos kerran auringonpaluussa kehittyy vuodessa sen verran, mitä koko syntymäkarttani on!  ::) Mitäs sanotte?  :-*

Minulla on myös nykyinen paluukartta noin, kyllä se eräänlaisesta psykologisesta "kotiinpaluusta" käy. Voi olla että sitä kartan palatessa ns.alkupisteeseensä havahtuu ymmärtämään itseään ympäristön kautta entistä paremmin, kun muina vuosina siitä on väistämättä kiireissään ollut enemmän tai vähemmän pihalla.  :-\


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: mc82 - 12.12.2008 13:32:33
Saturnalia kuin myös mc82
itse ajattelisin että se on tuon  :uranus::n oppositio ic:lle mikä heiluttelee sitä perusturvallisuutta,jos kerran heiluttelee,
 :saturnus: kuvaa kuitenkin pysyvyyttä,rakenteita,lyijynraskautta,vakautta,
kuin sen kotopesän kivijalka joka ei  :uranus::n tuulista ja kumouksista kaadu
sitten loppupeleissä kuitenkaan,
se pitää psyyken selkärangan kuosissaan kun vastapäätä uhkaa kaaos,
ja jos  :saturnus: (esim.28 v.) aikuistumisriittiin liittyen muuttaa suhtautumista äitiin tai vanhempiin niin luultavasti kartalta löytyy joku aspekti myös kuulle tai venukselle,
ja kuvaahan  :uranus:.kin irtiottoa,"aikuisen uhmaikää",tilaa itselle,
henkistä tilantarvetta

Meikäläisellä on alkanut joku uusi murrosikä: on joku ihme hinku pistää kaikki asiat uuteen järjestykseen. Ehkä se on tämä tämänhetkinen elämäntilanne, joka ei tällä hetkellä tunnu siltä parhaimmalta.. Tietty turhautuneisuus ja kyllästyneisyys on vaivannut jonkin aikaa, koko tähän tilanteeseen. Tekisi mieli muuttaa, vaikka uudelle paikkakunnalle, puhdistaa pöytä ja saada vakitöitä (mikä ei tällä hetkellä oikein mahdollista, koska opintoja jäljellä vielä 1,5 vuotta) jne. jne... Tämä fiilis puskenut päällä jo jonkin aikaa ja turhautuneisuusaste on suuri.. Äitini on kuulunut elämääni viime aikoina hyvin tiiviisti, ehkä liiankin, koska tekisi mieli hiukan saada sitä omaa yksityisyyttä, tilaa elää omaa elämää.. Katsotaan, saako tuo  :aurinko: :aspect_con: :mars: aikaan sen energiaryöpyn, joka saisi aikaan elämäntilanteen totaalisen uudistumisen ;)

Tällä hetkellä tr- :saturnus: muodostaa sen terävimmän :aspect_squ: :n mun synt. kartan  :venus: :lle, joten rakkausasioihin liittyviä avoimia kysymyksiä on PALJON.. En ole varma, onko tuo nykyinen mies oikea, tuleeko hän olemaan jatkossakin Se Oikea ja kohtelee mua samalla tavalla kuin tähänkin asti - yrittäen parhaansa mukaan ymmärtää ailahtelevaisen, tulisen ja herkän  :jousimies: -naisensa sielunmaailmaa vai tuleeko hän(kin) väsymään seuratessaan meikäläisen touhuja.. Ja sitä, että rakastanko miestä riittävästi.. Kaipaan häntä ihan hirveästi, mutta samalla haluaisin vain olla yksin, mököttää ja pohtia asioita itsekseni.. Mies onneksi koittaa edes jotenkin repiä mua pois horroksesta ja jaksaa järkätä kaikkea kivaa, joka keventää mielialaa :)  Ehkä se on vain tuon tr- :saturnus: :ksen "ansiota", että olen kyseenalaistanut koko käsitykseni rakkaudesta ja omista rakkausillusioistani ja siitä, että olenko sittenkään parisuhdeihminen vai yksinäinen susi.. En ole aikaisemmin pahemmin miettinyt näitä, vaan lähinnä vain mennyt virran mukana, kuin nyt vasta, kun mulla on tr- :saturnus: neliöinyt synt. kartan stelliumia ja nyt ihan erityisesti Venusta..

No, se siitä offtopicista :)  Terveys ollut selkeästi koetuksella ja varmaan sama jatkuu nyt, kun  :pluto: on AP-kartan 6. huoneessa :buck2:  Olen ollut sairaana enemmän kuin aikoihin, jo ennen, kuin nykyinen AP-kartta astui voimaan - mitähän jatkossa, kääk! Vaikka eikös tuo toisaalta saata vaikuttaa myös siten, että asenne omaa terveyttä kohtaan muuttuu (mä olen muuten alkanut tarkkailemaan enemmän omaa vointiani) tai sitten päivittäisiä rutiineja kohtaan (laiskamadosta tulee kodinhengetär! :2funny: )..

Laitoin tähän myös miehen AP-kartan, miltäs tuo näyttäisi - yhtään helpompi kuin omani?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 14.12.2008 08:39:33
Ahaa, koska se alkoi Kato Vega? Siis nykyinen AP? Huomaatko että olisit selvittänyt joitain elämänpituisia neliöitä, siis ratkaissut, muuttanut jotain itsessäsi tai ovatko jotkin asiat kirkastuneet?

Vajaa puolitoista kuukautta sitten, mutta huhujen mukaan efektit saattavat ilmaantua näkyviin jo 3 kk etukäteen ja tällä kertaa sille olikin varsin hyvät syyt, monet paluukartan kuviot näkyivät toteutuneen jo tuolloin.

Kyllä jotain hyvin kryptistä on auennut, näin vieraassa kulttuurissa asustellessa.

Kauan sitten kakarana (no, tyyliin eilen) mun ylin toive oli päästä kaukomaihin, trooppisille saarille katselemaan palmuja ja kookospähkinöitä. No nyt niitä on sitten näkynyt ja ihan mukavia ovat. 8)

Mutta mutta, tällaisen reissaamisen aikana näkee ja kokee kaikenlaista. Pääsin omakätisesti tutustumaan viidakon lakeihin ja oikeisiin ongelmiin, sellaisiin mistä länsimaissa ei ole vielä kuultukaan (ellei talouskriisi sitten mene yltymään tarpeeksi rankaksi.)

Eli mitä olen oppinut sekä ympäristöstäni että itsestäni - leveän hymyn ja rauhallisen pinnan alla harjoitetaan melko pinnallista uskonnollisuutta rauhan ylläpitämiseksi, mikä kaikki toimii tehokkaasti ultrakorruptoituneen ytimen peittona.

Paljon tehokkaampaa kuin länsimainen tekopyhyys.

Puhutaan sentään paikasta, missä kansallisurheiluna on päähän tähtääminen. :coolsmiley:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 14.12.2008 15:48:47
En tiedä tuosta unelmien täyttymisestä, mutta kun Akselit ovat samoissa asteissa kuin radixilla, toimii AP -kartta varmaan kuin itsestään; eli ne itselle omimmat jutut silloin ovat helpoimmat toteuttaa. Täytyy kuitenkin ottaa myös muut tekijät huomioon kartalla, jotka voivat sen toimintaa junnauttaa.

Omalla kohdallani olen huomannut tämän AP -kartan myötä, että Akselit radixin vastakkaisissa merkeissäkin (eikä mitenkään tarkassa yhtymässä) toimii erinomaisesti sysäten asioita eteenpäin. - Itselläni on juuri nyt  :askendentti:  :kaksoset: / Deskendentti  :jousimies: ja toimii erittäin hyvin. Olen solmitunut runsaasti kontakteja ulkomaille ( :jousimies:)  ja moniin ihmisiin ihan vain kotoa käsin eli netin välityksellä... Samalla on tullut treenailtua kielitaitoa kotituolista, mutta myös reissussakin... ( :merkurius: )


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: kimo - 14.12.2008 20:31:14
Jos akselit on samoilla asteilla radixin kanssa kuunpaluu kartalla, tulkitaanko sitä samoin kuin ap-karttaa?
Näyttäis semmonen olevan juuri menossa...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Norna - 15.12.2008 16:30:42
 Nonni, tuossa keväästä kun uusi AP-kartta tulee voimaan on suurin painotus 1., 2. ja 3. huoneessa.  :pluto: harrastaa yhtymistä Asc:n kanssa  ::). Asc Jousimiehen 29 asteilla  :D. Mä en jaksaisi enään mitään muutostouhua  :(. Saturnuksen oppiläksy osuu 8. huoneeseen. Arska möllöttää merkuriuksen kanssa 3. huoneessa.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 15.12.2008 21:04:46
Jos akselit on samoilla asteilla radixin kanssa kuunpaluu kartalla, tulkitaanko sitä samoin kuin ap-karttaa?
Näyttäis semmonen olevan juuri menossa...

Suattaapa tuo olla nii, vuan voehan olla ettei nii suatakaan...
 :buck2:

Dolce Vita, onko  :pluto: siis jo siirtynyt 1. huoneen puolelle... omalla kohdallani voin sanoa, että kun  :pluto: pyöri 12. huoneessa oli menossa kaikenlaisia "sisäisiä" muutoksia, tai pakonomaista sopeutumista vain kaikkeen. Tilanne helpottui kun  :pluto: lopulta siirtyi 1. huoneen puolelle ja samalla kaikki muuttui selkeämmäksi. Toisaalta minulla kun oli samanaikaisesti tuo transiitti sekä AP - kartalla että radixilla, oli se kaksin veroin voimallisempi.

Saturnus 8. huoneessa voi vakauttaa tuon huoneen asioita, eli tunteita kumppania kohtaan tai selkeyttä omien salaistenkin tunteiden parissa.

Minulla on edelleen  :pluto:  :jousimies: radixin 1. huoneessa, mutta AP -kartan 7. huoneessa, tarkassa oppositiossa AP - :kuu: :kaksoset: 1. huoneessa (AP) ja  väljässä oppositiossa radixin  :kuu:  :rapu: (orbi 6 astetta) AP -kartan 2. huoneesssa... Tapetilla siis minä, sinä ja rahat..  Käytännössä tämä on merkinnyt tällä hetkellä sitä, että olen pitänyt palkattomia vapaapäiviä voidakseni opiskella.  :P


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Norna - 15.12.2008 23:03:32
 On 3 astetta 1. huoneen puolella. Onhan tuo siis ymmärtääkseni liikkunut sen 12. huoneen halki ja tämä vuosi todella oli sisäisten rajujenkin muutosten huone. Tämän vuoden AP-kartalla :askendentti: vaa-an viimeisellä asteella 29 ja jotain.  :aurinko: ja  :merkurius: olivat oppositiossa Asc:n kanssa ja kysymykset kuuluivat, onko tämä sitä mitä haluan? Jos ei, niin mitä oikeastaan tahdon? Ja kukas sitä oikeasti oltiinkaan :o, vuosi on tähän mennessä muokannut luonteeni aikalailla uuteen uskoon.
 No katsotaan mihin ensi vuonna päädytään  ::)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: T-H - 03.01.2009 19:30:34
Minä en ymmärrä mitään, mitä on Paluu kartta? Voisko joku viisaampi auttaa minua, että mitenkä pääsen alkuun tsiikaamalla omaa paluu karttaa. ::)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Norna - 03.01.2009 21:32:49
astro.com :ssa voit valita Free horoscopes -> Extended Chart Selection ja sieltä Circular charts jonka alta valikosta valitset Solar Return Chart.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Hansuli - 04.01.2009 03:20:35
Varmasti on tuolla jossain mainittunakin, mutta en jaksa nyt käydä ketjua läpi konaisuudessaan ;).

Itselläni voimaan astunut ap. kartta on ensimmäinen (ainaskin, jonka muistan), missä kaikki akselit ovat samat kuin radix-kartallakin. Jotain erityismerkitystä tällä? Kuun on myös auringon kanssa samassa merkissä, mitä en nyt myös äkkiseltään muista tapahtuneen.

Kaikkinensa 7,8 ja ysi huone painottuneimmat ja kuunsolmu tarkasti dc:llä. Ei tiedä nauraako vai itkeäkö.

Kyllähän varmaan jossain vaiheessa (ihan juurikin, heti pian) alan taas kinuaan perinteistä tulkintaa tulevan vuoden ap. kartalle. Niinkö ennenkin olen tehnyt.

Kiinnostuksen herättää myös toisaalla perheenjäsenten (lasten) kuun ja pluton kvinkunssit. Niillä erityis merkitystä? Itse, kun noita aspekteja kavahtelen aina ihan itsessään.

;) kait se on tuo  :aurinko:  :kuu: kalat, mikä tekee musta vielä hullumman kuin aiemmin ;).


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 08.01.2009 23:44:30
Onhan tuo täällä.. Eli kun Akselit ovat samoissa merkeissä ja mitä lähempänä syntymäkartan asteita AP -kartta toimii hyvin henkilökohtaisella tasolla.. Voisi sanoa että juuri sinulle ominaiset asiat toimivat hyvin. Toisaalta kun / jos ajatellaan että radix -kartta (syntymäkartta) on se kartta jota kohti tässä elämässä kuljetaan ja jonka asioita pyrittään toteuttamaan tälläinen vuosi on tietynlaisten henkilökohtaisten edistysaskelten vuosi ja henkilökohtaisen kehittymisen vuosii.

Äkkiseltään ja mututuntumalla voisi sanoa noista huoneista sen että olet varmasti hyvinkin ihmissuhteisiin painottunut vuoden aikana kun nuo huoneet ovat painottuneet. 8. huoneeseen voi hyvinkin liittää lapset, varsinkin jos eivät ole enää pieniä.. Ovat osa sukua ja traditioita, jotka kuuluu tuon huoneen piiriin, kuin myös suvunjatkaminen..

Olenkohan kirjoittanut tänne tuosta Auringon ja Kuun sijiannista.. ?..en nyt muista.. Palaan asiaan myöhemmin..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 12.01.2009 11:40:08
Mulla alkaa viikon sisällä vaikuttaa uusi AP-kartta ja akselit on vain nelisen astetta poikkeavat radix-kartasta.
10. ja etenkin 9. huone on ruuhkautuneet. Muutankohan mä toden totta sitten ulkomaille!?!  ???

Korostunut 9.huone enteilee sinänsä tavallista enemmän matkailua, mutta muuttomielessä tarkista ensin kuun aspektit. Esim. kun itse muutin ulkomaille, matkailun huoneet 3 ja 9 olivat tyhjiä, oli stelliumi 5.huoneessa (jolla ei ollut muuton kanssa mitään tekemistä) mutta sen sijaan oli kuun oppositio Jupiteriin.Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Norna - 12.01.2009 12:46:04
 Muuttovuotena sijaitsi  :jupiter:  :aspect_con: :keskitaivas:, 9. huoneessa. Pluto oli 2. huoneessa, Jousimiehessä, voisiko tätä jotenkin soveltaa muuttoon?

 Ah ja  :jupiter:  :aspect_opp:  :uranus: (3. huone).
 
 Kuusta hmm...  :aspect_kvi:  :jupiter:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 13.01.2009 08:13:21
Muuttovuotena sijaitsi  :jupiter:  :aspect_con: :keskitaivas:, 9. huoneessa. Pluto oli 2. huoneessa, Jousimiehessä, voisiko tätä jotenkin soveltaa muuttoon?

Suorastaan stereotyyppisesti.

Tänä vuonna on  :kuu: :aspect_squ: :jupiter: eli ennakoin jälleen radikaalimpaa sijainnin muutosta. Kuviossa on mukana myös  :merkurius: :aspect_squ: :jupiter:3.huoneessa.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Norna - 13.01.2009 14:52:23
Suorastaan stereotyyppisesti.
Ai :laugh:. Yhdistäessä nataalin ja AP-kartan, osuu MC Jupitereineen vielä yhtymään AC:n kanssa  :D

Tänä vuonna on  :kuu: :aspect_squ: :jupiter: eli ennakoin jälleen radikaalimpaa sijainnin muutosta. Kuviossa on mukana myös  :merkurius: :aspect_squ: :jupiter:3.huoneessa.

 Jos voisit valita minkä kolkan maailmasta tahansa niin mihin seuraavaksi muuttaisit?

  Taidan tehdä enemmänkin noita tutuksi tulleita "sisäisiä" sukellusmatkoja tänä vuonna, koska Pluto yhtyy Askendenttiin ja kaikki kolme ensimmäistä huonetta ovat kansoitetut. 1. huone siis  :pluto:,  :kuu: :aspect_con: :kuunsolmu:,  :jupiter: :aspect_con: :chiron: :aspect_con: :neptunus:, Tokassa huoneessa  :uranus: :aspect_con: :mars: :aspect_con: :venus:, 3.  :aurinko: ja  :merkurius:. Hei, mutta tuo 3. huonehan yhdistettiin lyhyempiin matkoihin (kesto vai etäisyys?) ja sellainen kutina on että taidan vierailla naapurimaassa normaalia enemmän tänä vuonna  8).

 Ja ihan måste on kyllä ostaa joku AP-kartan tulkintaopus :police:, näitä mä ymmärrän paremmin kuin transiitteja tai progressioita.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 13.01.2009 17:00:59
Jos voisit valita minkä kolkan maailmasta tahansa niin mihin seuraavaksi muuttaisit?

 

Sinne mistä saa kunnon liksaa. ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Norna - 13.01.2009 17:07:42
Sinne mistä saa kunnon liksaa. ;)

 Aivan, olipas tyhmä kysymys  ;D


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 13.01.2009 18:16:51
Ja ihan måste on kyllä ostaa joku AP-kartan tulkintaopus :police:, näitä mä ymmärrän paremmin kuin transiitteja tai progressioita.
Uusi vuosi ja uudet suunnat!!

Laitan tänne nyt nämä kirjat jotka ovat mielestäni kaikkein parhaimmat ja eniten avuksi tulkinnoissa.. näitä ei ole valitettavasti käännetty suomeksi.. Kukahan innostuisi?

Auringon Paluu - karttojen tulkintaan ehdottomasti
Mary Fortier Shea: Planets in Solar Returns -Yearly Cycles of Transformation and Growth,
Anthony Louis : The Art of Forecasting using Solar Returns.


Molemmat hyviä ja selkeitä teoksia.

Sitten kirjoja joissa käsitellään Aurigon Paluu -karttojen tulkintojen lisäksi myös muita ennustavan astrologian tapoja (progressiot, lunaatiot jne)
Celeste Teal; Predicting Evenst with Astrology
Celeste Teal; Identifying Planetary Triggers -Astrological Techniques for Prediction
Carol Rushman: The Art of Predictive Astrology -Forecasting your life events
Christine Shaw: Predictive Astrology -A practical guide


Usein AP -karttoja todellakin on helpompi ymmärtää ja tulkita, niissä kun on kyse trendeistä ja teemoista, tarkkojen ja hienosyisten tapahtumien sijaan.. Toisaalta, on välillä hyvä ottaa kaikki mahdolliset asiat huomioon, ettei tule väärin tulkittua karttaa liian negatiivisesti tai positiivisestikaan.

Muuten Celeste Tealin uusin kirja Lunar Nodes -Discover your souls karmic mission on myös ilmestynyt suomessa ja sitä myy ainakin Adlibris. -Erittäin valaiseva teos Kuunsolmuihin.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: kimo - 14.01.2009 23:12:22
Pohdinnan alla on oma ap-kartta ja lähinnä sen huoneet 6 ja 8, nämä tällä erää mietityttää eniten.
Kasissa köllöttelee yksistään :pluto: , tästä en osaa sanoa mitään, lähinnä katselen pelonsekaisella kunnioituksella.

Sitten 6. huone ja  :saturnus:
Jos 6. huoneen teemoja on työ ja sairaudet niin ei todellakaan hyvältä näytä, viivytyksiä, esteitä, sairauksia luvassa? Neliöitäkin riittää:
 :saturnus:  :aspect_squ:  :aurinko:  :merkurius:  :mars:  :pluto: ja  :askendentti:

Olisiko tästä vuodesta jotain positiivista löydettävissä? (Toivottavasti kartan liittäminen onnistuu..)
Toisaalta mulle on tullut omista neliöistä semmoinen fiilis, että silloin "elää", sattuu ja tapahtuu, elämä ei ole tasapaksua kuten vaikka kolmioitten aikaan. Taidan toimia parhaiten paineen alla.

Yhtäkaikki, olen kiitollinen jos joku kokeneempi voisi valaista näitä teemoja lisää ja kertoa olenko oikeilla jäljillä!  :smitten:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 15.01.2009 00:17:35
Pohdinnan alla on oma ap-kartta ja lähinnä sen huoneet 6 ja 8, nämä tällä erää mietityttää eniten.
Kasissa köllöttelee yksistään :pluto: , tästä en osaa sanoa mitään, lähinnä katselen pelonsekaisella kunnioituksella.

Sitten 6. huone ja  :saturnus:
Jos 6. huoneen teemoja on työ ja sairaudet niin ei todellakaan hyvältä näytä, viivytyksiä, esteitä, sairauksia luvassa? Neliöitäkin riittää:
 :saturnus:  :aspect_squ:  :aurinko:  :merkurius:  :mars:  :pluto: ja  :askendentti:

Olisiko tästä vuodesta jotain positiivista löydettävissä? (Toivottavasti kartan liittäminen onnistuu..)
Toisaalta mulle on tullut omista neliöistä semmoinen fiilis, että silloin "elää", sattuu ja tapahtuu, elämä ei ole tasapaksua kuten vaikka kolmioitten aikaan. Taidan toimia parhaiten paineen alla.

Yhtäkaikki, olen kiitollinen jos joku kokeneempi voisi valaista näitä teemoja lisää ja kertoa olenko oikeilla jäljillä!  :smitten:


 :pluto: on kasissa kotonaan.. ja muuten 6. honeeseen liitetään kyllä työ ja terveys, ei sairaus.. Olet oikeassa siinä että neliöiden aikaan sattuu ja tapahtuu.. eli myös tuntuu.. neliöt, oppositiot ja myös yhtymät on jännitteisiä ja jännittäviä aikoja.. Kun jotain tapahtuu esim. 6. huoneessa ei ensinnä pidä miettiä sairautta vaan miten huolehtia terveydestä..

Jospa joku muukin vastaisi tai sitten laitan tämänkin vain pitkään jonooni... Kiitos kärsivällisyydestä!!  ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: linjalla - 17.01.2009 16:30:51
Hei Tuuli-Hiuksissa!

Kukaan ei kysymyksesi jälkeen ole varsinaisesti vastannut siihen, joten tässä pieni selitys. Paluukartalla tarkoitetaan yleensä auringonpaluu karttaa (solar return chart), jossa määritellään kyseisen vuoden aikana hetki, jolloin aurinko on täsmälleen samassa asemassa, jossa se oli syntymähetkellä. Tavallaan todellinen syntymäpäiväsi. Se ei aina osu samaan päivään kuin syntymävuotena, vaan usein päivää ennen tai jälkeen syntymäpäivääsi. AP-kartta on aina voimassa syntymäpäivästä syntymäpäivään. Se alkaa vaikuttaa noin 3 kk ennen syntymäpäivää ja sen vaikutus alkaa heikentyä noin 3 kk ennen seuraavaa syntymäpäivää.

AP-kartan avulla voit tarkastella tulevan vuoden tapahtumia. Tärkeimmät seikat, joihin kiinnittää huomiota ovat AP-kartan Asc sekä sen sijainti ja aspektit syntymäkartalla, MC sekä sen sijainti ja aspektit syntymäkartalla,  :aurinko: & :kuu:  huonesijainnit & aspektit, :kuu:  merkki. Lisätietoa antaa henkilökohtaisten planeettojen merkit, huonesijainnit sekä niiden tekemät aspektit. Hitaiden planeettojen aspektit vaikuttavat useamman vuoden ajan, siksi niitä tarkastellaan enemmänkin transiittina, vaikkakin solar kartassa voi joskus olla helpompaa nähdä näiden transiittien lähestyminen.

Solar Asc kertoo, miten kyseisenä vuotena asioihin suhtaudut sekä miten vaikutat ulospäin. Vuosi, jolloin solar Asc on sama kuin syntymäkartan Asc, on erittäin tärkeä, koska sellaisena vuotena pystyt työstämään syntymäkarttasi potentiaalia eniten. Jos solar Asc osuu syntymäkarttasi planeetan päälle, korostuu kyseisenä vuotena tämän planeetan sekä sen tekemien aspektien energiat.

Sen syntymäkartan huone, johon solar Asc osuu, teemat korostuvat kyseisen vuoden aikana.

Myös solar Ascin hallitsijaan pitää kiinnittää huomiota. Sen huonesijainti, merkki sekä aspektit antavat vinkkiä missä elämän tilanteessa tuot itseäsi parhaiten/eniten esille, miten sen parhaiten teet ja miten se onnistuu (haastavat aspektit tuovat haasteita matkalle jne.).

Planeetat solar Asclla näyttävät, miten elämän kyseisenä vuonna koet sekä miten peilaat itseäsi ulkomaailmaan.

Solar MC näyttää mihin tietoiseti kyseisen vuoden aikana keskityt ja mitä juuri nyt haluat itsessäsi kehittää. Se näyttää myös miten muut sinut näkevät ja miten haluat ulospäin vaikuttaa.

Jos syntymäkartan planeettojen aspektit toistuvat solar return kartalla (tässä rittää, että samat planeetat ovat jälleen aspektissa toisiinsa, aspektit kuitenkin saavat olla erit kuin syntymäkartassa - esim. natalissa  :aurinko:  :aspect_con:  :mars: & solarissa  :aurinko:  :aspect_sex:  :mars: ) pystyt etenemään suurin harppauksin tämän energian kehittämisessä.

Muita paluukarttoja voi tehdä ennen kaikkea kuulle (lunar retur), merkuriukselle, venukselle ja marssille.

Toivottavasti tämä jonkin verran asiaa valaisi.Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: kimo - 17.01.2009 23:26:23

 :pluto: on kasissa kotonaan.. ja muuten 6. honeeseen liitetään kyllä työ ja terveys, ei sairaus.. Olet oikeassa siinä että neliöiden aikaan sattuu ja tapahtuu.. eli myös tuntuu.. neliöt, oppositiot ja myös yhtymät on jännitteisiä ja jännittäviä aikoja.. Kun jotain tapahtuu esim. 6. huoneessa ei ensinnä pidä miettiä sairautta vaan miten huolehtia terveydestä..

Jospa joku muukin vastaisi tai sitten laitan tämänkin vain pitkään jonooni... Kiitos kärsivällisyydestä!!  ;)
[/quote]

Kiitos Emelia, kahlasin taas noita ensimmäisiä sivuja läpi, ison työn olet tehnyt!  :smitten: Kaikkia sivuja ei tälläkään kertaa pystynyt sisäistämään...
Ehkä tämä tästä pikkuhiljaa aukee  :idiot2:

Totta, terveys ei sairaus...ainakin olen ennakoinut ja rokotussarja kaukomatkailua varten on yhtä piikkiä vaille valmis.
Ja kun tuo kokonaisuus alkaa hahmottumaan niin  :uranus: tekee samat neliöt (paitsi  :pluto:) kuin  :saturnus: eli  :aspect_squ:  :aurinko: :merkurius: :mars: :askendentti:
Olenko ymmärtänyt oikein, aurinko käy vuoden aikana kaikki planeetat läpi, eli minun kartalla yhtymät olisi ohi about maaliskuun lopussa? Ja sitten odotellaan  :aspect_tri: :aspect_squ: :aspect_opp: ?

Kiitos taas kärsivällisyydestä...!  :smitten:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: linjalla - 18.01.2009 01:11:56
Lainaus
siis uskotte tähän vielä? kun juuri huomasin, että ei se nyt ihan ap kartan mukaan ole mennyt työ, matkat jne.

Oletko varma, että tarkkailet oikeaa "persoonaa"? OK, taisi mennä vähän ilkeälle puolelle, sorry. Kannattaa tsekata ennen kaikkea syntymäpaikkakunnalle tehty solar, toisesta ketjusta ymmärsin että tarkkailet vain & ainoastaan relocation charteja. Jos olen väärässä, sorry, jos etukäteen...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: La Papessa - 18.01.2009 02:49:27
Minä olen uskonut näihin AP-karttoihin ihan sokeasti sen jälkeen, kun aloin erään kartan ollessa ihan lopuillaan (pari viikkoa syntymäpäivään) opiskella asiaa, ja huomasin  tuolloisella AP-kartalla näkyvän sellaisia elementtejä vuoden tapahtumista, joita syntymäpäivänäni vuotta aiemmin en sinne olisi kuvitellut eksyvän.  ;D Viime aikoina mitään näin yllätyksellisiä, täysin suunnitellusta suunnasta poikkeavia, karttoja ei ole ollut, mutta elämä onkin ollut suhteellisen rauhallista


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: eppana - 18.01.2009 22:15:41
Moon ihan totaalisen pihalla-edelleen-näitten karttojen kanssa  :P

Ilmeisesti kunnon tuparit  vietetään 3.huoneessa kala( :kuu: :uranus: :merkurius:)/oikku( :aurinko: :venus:) merkissä
Kun  :askendentti: sinkautti ittensä 8.huoneeseen leijonaan.

Ic ja Mc vaan vaihtoi paikkaa, mut näyttäs olevan muuten ihan samat asteet..sis apua ja häh  :o :P


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 20.01.2009 17:53:26
Tiedoksi: Olen poistanut tästä ketjusta jälleen pari täysin off topic -viestiä.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 20.01.2009 17:56:44
missä muuten saa keskustella siitä, toimivatko ap kartat vai ei? tai mikä niissä toimii?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 20.01.2009 18:45:11
Koska tässä ketjussa käsitellään aihetta Paluu karttojen tulkinta, ja tämän ketjun tarkoitus on tarjota foorumilaisille, informaatiota, oivalluksia ja mahdollisuuksia oppia uutta - tämä ei ole puolesta tai vastaan keskustelun kenttä.

Itse olen kirjoittanut omista kartoistani ja niiden pohdintoja hyvinkin paljon blogiini, tosin nyt viime aikoina kiireiden vuoksi vähemmän, juuri siksi etten turhaan täyttäisi tätä ketjua millään turhalla. Eikä sinua kukaan estä aloittamasta omaa uutta ketjua.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Elämänilo - 21.01.2009 14:21:34

Hei Ystäväin

Minulla astuu voimaan uusi AP-kartta 2008-2009

- mitähän tuo :jupiter: tuossa 6-huoneessa  :kauris: enteilee
- mitähän tuo  :neptunus: :kuunsolmu: :chiron: tuossa 8-huoneessa  :vesimies: yrittää minulle kertoa


Hei Emelia

Olen sinnikkäästi yrittänyt opetella näitä karttojen tulkintoja.
Jokin asia ei tunnu loksahtavan kohdalleen.

Miten noita ajanjaksoja katsotaan tuosta kartasta?

Esim.
MC :uranus: :kalat: huone 9  :aspect_opp: IC :saturnus: :neitsyt: huone 3
Mihin ajankohtaan tätä vuotta tämä tapahtuma ajoittuu?

Mitä tulevaisuudessani näkyy?
Toivottavasti nämä vastoinkäymiseni ovat ohimeneviä?

Toivon valoisampia elämyksiä elämääni,
kuten toivon Iloa, Valoa ja Rakkautta
kaikille ihmisille tässä maailmassa..


 :smitten:Elämänilo  :smitten:Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ebenia - 21.01.2009 18:58:32
Elämänilo, käsittääkseni Auringonpaluukartoilta EI pysty määrittelemään suoraan mitään ajankohtaa milloin joku tietty aspekti on "voimassa", koska AP-kartta kuvastaa koko vuotta ja sen tarkoituksena on näyttää sen vuoden tärkeimpiä ja syvällisimpiä teemoja. Yksittäisiä tapahtumia sitten tarkemmin saa transiittien etc. avulla esille.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Elämänilo - 21.01.2009 19:19:06
Elämänilo, käsittääkseni Auringonpaluukartoilta EI pysty määrittelemään suoraan mitään ajankohtaa milloin joku tietty aspekti on "voimassa", koska AP-kartta kuvastaa koko vuotta ja sen tarkoituksena on näyttää sen vuoden tärkeimpiä ja syvällisimpiä teemoja. Yksittäisiä tapahtumia sitten tarkemmin saa transiittien etc. avulla esille.


Hei "Ebenia"

Tuo selvitti jo paljon.
Kiitos!.


 :smitten:Elämänilo  :smitten:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: linjalla - 21.01.2009 19:55:05
Lainaus
Elämänilo, käsittääkseni Auringonpaluukartoilta EI pysty määrittelemään suoraan mitään ajankohtaa milloin joku tietty aspekti on "voimassa"

Solar vuoden aikana on yksi kuukausi, jolloin Lunar returnissa on sama Asc & MC kuin on solarissakin. Tuon kuukauden aikana solarin "lupausten" pitäisi toteutua. Itse en ole vielä ehtinyt tarkkailla pitääkö tuo paikkansa.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 21.01.2009 23:07:20
Täytyy nyt sitten mainita että tuo ko. ajankohta josta linjalla mainitsi voi esiintyä kyllä kin jo edellisen AP -kartan voimassaollessa tai sitten sitä ei ole lainkaan...  eli tuo ajankohta antaa esimakua siitä mitä "tuleman pitää"..

Aivan totta Ebenia..
AP -kartta on täynnä trendejä eli isoja teemoja ja linjauksia siitä mitä on mahdollista tapahtua tai sitten esimerkkejä siitä millaisessa ilmapiirissä vuosi kuluu... AP -kartalta voi nähdä sen ikävän ihmisen, jonka kanssa sinulla on päivittäin riitoja tai hankaluuksia, mutta myös kaikenkattavan teeman johon haluat / voit vaikuttaa..

Ja todellakin tärkeimpiä ovat transiitit AP -kartan aspekti kuvioihin ja sitten myös AP -kartalla toisiaan aspektoivien taivaankappaleiden transiitit toisiinsa... Ja kaikkein tärkeimmät ja aktivoivimmat ovat siis tietenkin  :aurinko: transiitit, onhan kyse  :aurinko: Paluusta!!  ;)

Kunhan tässä kevät koittaa ja virtaa tulee lisää palaan aivan varmasti taas vähän enemmän tähän aiheeseen, lueskelen ja tutkailen näitä juttuja jatkuvasti mutta arkiset asiat vievät aikaa pohtimiselta... *valitan*


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Esmiralda - 22.01.2009 22:21:19
Elämänilo, käsittääkseni Auringonpaluukartoilta EI pysty määrittelemään suoraan mitään ajankohtaa milloin joku tietty aspekti on "voimassa", koska AP-kartta kuvastaa koko vuotta ja sen tarkoituksena on näyttää sen vuoden tärkeimpiä ja syvällisimpiä teemoja. Yksittäisiä tapahtumia sitten tarkemmin saa transiittien etc. avulla esille.

Heitit hyvän pointin, Ebenia! Jäin kylläkin miettimään ihan sitä peruskysymystä, miksi sitä juuri katsotaan vuosittain juuri syntymäpäivänä. Se varmaan on jossain täällä Emelian teksteissä. Täytynee lukea. Itselläni on vielä 'tutkimuksen' alla nuo 12 syntymäpäivän jälkeistä päivää ja sitä miten ne heijastaa tiettyyn kuukauteen. Vuosissa en ala tätä 'tutkimusta' enää jatkamaan...öh. Mutta mielenkiintoista näinkin.

Ainakin siinä joutuu taas syventymään noihin muuttuviin aspekteihin, joita ei kovin monta olekaan yleensä.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Esmiralda - 22.01.2009 22:23:17
Voi niin, en lukenutkaan vielä Emelian vastausta. Kiitos. Siis auringon aspektit ovat tärkeät. Entä kuu, joka sekin hitaasti muuttaa kuvioita päivä päivältä, juuri progressiossaan`?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ebenia - 23.01.2009 16:38:25
Lainaus
Elämänilo, käsittääkseni Auringonpaluukartoilta EI pysty määrittelemään suoraan mitään ajankohtaa milloin joku tietty aspekti on "voimassa"

Solar vuoden aikana on yksi kuukausi, jolloin Lunar returnissa on sama Asc & MC kuin on solarissakin. Tuon kuukauden aikana solarin "lupausten" pitäisi toteutua. Itse en ole vielä ehtinyt tarkkailla pitääkö tuo paikkansa.

Jännää. Katselin juuri noita ja ainakaan tämän vuoden aikana minulla ei ole lunar returnissa kertaakaan samaa ASC+MC:tä kuin Solarissa...tarkoittaako tämä sitten sitä, että lupaukset jäävät toteutumatta? :D


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 24.01.2009 19:29:42
Tästä ketjusta on jälleen poistettu aiheeseen liittymätön viesti.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 24.01.2009 19:35:07
Kuun Paluun käyttäminen yhdessä Auringon Paluun kanssa (s. 131->)

Jotta eriteltäisiin kiertoja ja vielä tarkemmin ajoitettaisiin tapahtumia, Kuun Paluuta voidaan myös käyttää yhdessä Auringon Paluun kanssa. Käytettäessä Auringon ja Kuun Paluita yhdessä on paljon tehokkaampaa ennustamistarkoituksissa kuin niiden käyttö vain yksistään. Auringon Paluulta löytyy 13 Kuun kiertoa, jokainen ennustaa seuraavia 4 viikkoa. Käytettäessä AP –karttaa perustana, yhteydet sen ja vallitsevan Kuun Paluun välillä osoittavat tapahtumien trendin jokaiselle Kuun kierron periodille.

Kuun Paluu, joka lähimmin täsmää AP –kartan kanssa huoneiden kärkien ja/ tai taivaankappaleiden välisten kuvioiden osalta yleensä osuu yhteen vuoden tapahtumarikkaimman ajan jakson kanssa. AP –kartan ilmentämät tärkeät tapahtumat ja asiat yleensä huipentuvat tämän Kuun Paluun aikana.

Silloin tällöin, useampi kuin yksi Kuun Paluu täyttää nämä kriteerit vuoden aikana, ilmentäen useita huipentumia.

Silloin tällöin Kuun Paluu, joka sopii yhteen seuraavan AP –kartan kanssa heijastaa tärkeää kehitystä kohti henkilökohtaisen kehityksen seuraavaa vaihetta. Tärkeät angulaarit siteet AP ja KP karttojen välillä tulisi huomioida kriittisten aikojen viestintuojana. Esimerkiksi AP –kartan  :keskitaivas: :n sijoittuminen Kuun Paluun  :askendentti::lle tai päinvastoin.

Toinen huippu voidaan huomata kun AP –Akselit muodostavat yhteyden Kuun Paluu  :aurinko: n. Kuun Paluun Auringon yhtymä AP- Akselille ilmentää erityisen tapahtumarikasta 4 viikkoa. Samalla tavalla, kun Kuun Paluu  :aurinko: on asteella joka aktivoi tärkeän kuvion AP –kartalla, tämän kuvion ilmentämät vuoden tärkeät tapahtumat tapahtuvat silloin.
 
Sen sijaan että kiinnitettäisiin vain huomiota  :aurinko: liikkeeseen AP –kartalla, erityishuomio tulisikin antaa asteelle, joka sillä on Kuun Paluulla. Tämä on jaksoittainen piste ja tarkka taivaankappaleiden sijoittuminen paluu kartoilla heijastaa erityisiä tapahtumia enemmän kuin pelkät transiitit.

Kuun ja Auringon Paluun –karttojen ja yhdistämistekniikka täydentää Kuun Paluun tulkintaa. Yksityiskohtaiset tiedot, jotka muuten jäisi huomaamatta, tulevat esiin näiden kahden kartan tarkkojen yhteyksien kautta ja ajoitukset saadaan tarkemmiksi. Esimerkiksi jos häät näkyvät AP –kartalla, todennäköisesti tuo tapahtuu kun Kuun Paluu  :aurinko: on AP –kartan 7. Huoneen rajojen sisällä.  :venus: ja  :mars: yhdessä Vaa’assa tai sijaitsevat molemmat 7. Tai 10. Kuun Paluun huoneessa, voi myös olla sopiva tuollaisen tapahtuman ilmentäjä. Häät voivat olla yksilön omat tai jonkun toisen ja noita yksityiskohtia ilmentävät kartan muut tekijät.

Samoin yksilön uran nouseminen valokeilaan tapahtuu todennäköisemmin Kuun Paluulla, jolloin Kuun Paluu Auringolla on tärkeitä yhteyksiä AP- kartan 10. Huoneeseen. Tapahtumat näillä linjoilla voivat olla melko huomattavia jos Aurinko löytyy Kuun Paluulla AP –kartan 10. Huoneen kärjeltä.

Kaikkein tärkeimmät toiminnan päivät Kuun Paluun aikana yleensä vastaavat Kuun transiitteja KP –kartan Akseleiden ylitse.

Tässäpä oli nyt tämä kaikki Kuun Paluusta...

(http://friendsforever.foren-city.de/images/smiles/a084.gif)

Tässä tämä osio tuolta jostain ketjun puolestavälistä, jossa tuosta Kuun Paluusta ja Auringon Paluusta on..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 24.01.2009 19:44:35
Elämänilo, käsittääkseni Auringonpaluukartoilta EI pysty määrittelemään suoraan mitään ajankohtaa milloin joku tietty aspekti on "voimassa", koska AP-kartta kuvastaa koko vuotta ja sen tarkoituksena on näyttää sen vuoden tärkeimpiä ja syvällisimpiä teemoja. Yksittäisiä tapahtumia sitten tarkemmin saa transiittien etc. avulla esille.

Aivan ja tässä siirrytäänkin sitten transiittien tulkinnan puolelle.. eli kun katsotaan AP -karttaa ja sen taivaankappaleiden aspekteja toisiinsa, nuo aspektit ovat itseasiassa AP -vuoden aikana tapahtuvia transiitteja.. siis jossain vaiheessa vuotta nuo AP -kartalla toisiaan aspektoivat taivaankappaleet muodostavat nuo transiitit toisiinsa ja silloin tuon aspektin edustamat asiat voivat tapahtua tai saada ainakin alkunsa.

Tässä onkin siis tärkeää muistaa että AP -kartta on voimassa jo 3 kuukautta ennen varsinaista syntymäpäivää tai Auringon Paluun päivää, sillä joskus kaikkein läheisimpien aspektien transiitit joita vaikkapa Auringolle muodostuu voivat olla tapahtuneet tai ovat päällä jo AP -hetken aikaan.

Omalla kohdallani oli juuri näin nyt kuluvan AP :n aikaan -  :saturnus: -  :aurinko: transiitit olivat meneillään jo ennen varsinaista AP -päivää.

Ai niin.. ihan meinas unehtua.. anteeksi.. AP -kartta on 'henkilökohtainen kartta' kuten on myös radix -karttakin, eli se kuvaa minän mahdollisuuksia, kokemuksia, edistystä ja kasvua jne. vuoden aikana joten  :aurinko: transitoidessaan ja kulkiessaan vuoden aikana koko kartan halki takaisin samalle paikalleen josta lähti, palaten siis paluun asteeseen/ radixin asteeseen koskettaa kulkiessaan tavalla tai toisella kaikkia kartan aspekteja laukaisten ne toimimaan.
Saman voi tehdä myös joku muu transitoiva taivaankappale, jos molemmat AP -kartalla aspektissa olevista taivaankappaleista aspektoivat toisiaan tai ovat osana jotain aspektia/ kuiviota radixilla, näin vapautuu tuo radixin aspektin potentiaali.
 Esmiralda, myös  :kuu: osana tunnepuolta on tietenkin tärkeä ja sen transiitit merkitsevät tunteiden vaihteluita myös AP -kartalla.. erityisesti kun transiitin kohteena ovat taivaankappaleet, joita molemma valot eli lunaarit aspektoivat AP -kartalla.   :kuu: on AP -kartalla myös aspektien kohde kuvaten "tunneilmastoa" johon kohdistuvat aspektit ja noiden aspektoivien taivaankappaleiden transiitit nostavat tuon ilmaston asioita esiin kussakin vaiheessa kuluvaa vuotta.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: noname - 28.01.2009 10:03:41
Nousu Neitsyt AP vuosi oli kiva. Valmistuin ja olin jotenkin tosi järkevä enkä sekoillut pahemmin. Jos oikein muistan...  :idiot2:
Tervehdys,
viime vuonna jo kalastelin kokemuksianne nousu neitsyt AP vuodesta (ks. pari sivua taaksepäin) ja Saturnalia kommentoikin ystävällisesti  :). Laitan nyt AP-karttani liitteeseen, jos joku haluaisi kurkata. Tosiaankin tuo nousu neitsyt on tuonut "järkevyyttä" tähänkin päähän, ja  :saturnus:  (ilmeisesti?) jämäköittänyt tekemisiä. Ihan uusi pontevuus saada valmista aikaan. Toisaalta rakkausrintamalla on tapahtunut "jännittäviä", säästän teitä yksityiskohdilta  8) Mitä ajatuksia teissä herättää tuo  :uranus: DC:n tuntumassa ja  :mars: :aurinko: IC:n tuntumassa?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ebenia - 28.01.2009 17:38:49
Fia,  :aurinko: :mars: IC:llä : Riitoja äidin kanssa, oman psykologisen "pohjan" tutkailua, kotona tulee touhuttua paljon kaikenlaista, ehkä uudelleen sisustamista, remontoimista (Pluto 4:sessa), muuttoa...

 :uranus: DC:llä : Uusi ystäväpiiri, eroamisia poikaystävistä tai kavereista ylipäätänsä, omien mielikuvien muuttumisesta suhteessa muihin ihmisiin, yllättäviä käänteitä muiden ihmisten kanssa, shokeeraavia tapahtumia parisuhteissa, liikkuvuutta, vapautumisen tunnetta ja vaatimista suhteissa.

Saatat toimia tänä vuonna yllättävästi, jopa niin että ihmettelet itsekin jälkeenpäin käytöstäsi. Sponttaaneja asioita tiedossa (aurinko ja merkurius neliö uranus), voit saada jänniä yllättäviä päähänpistoja tänä vuonna.

Jännittävää kartallasi on se, että vaikka sinulla on voimakkaita uranuksen vapautta vaativia kuvioita ja aspekteja, niin samalla myös saturnuksen vastuullinen ja lamauttavakin kosketus on mukana. Ehkä henkilökohtaiset tarpeesi ja vastuulliset tehtäväsi alkavat painaa niin paljon, että siitä syntyy ahdistavaa, purkautumatonta energiaa, joka purskahtelee ulos yllättävinä päätöksinä ja päähänpistoina ja ulosanteina uranusmaisella tavalla?

Tänä vuonna yksi tärkeimmistä planeetoistasi on Mars, johtuen sen tekemistä aspekteista ja sen voimakkaasta asemasta IC:llä ja useiden neliöiden kärkenä.

Näyttäisi siltä, että tämä voisi olla sinulle sellainen uudistumisen vuosi. Kuukin kun on tuolla 8.huoneessa ja tuo Marsin kohtaaminen IC:llä voisi kuvastaa myös sellaista oman sisäisen maailman tutkailua, joka johtanee positiivisiin sisäisiin muutoksiin. Yksi tärkeimmistä aspekteistasi on tänä vuonna Kuun ja Merkuriuksen tarkka trini, joka auttaa sinua puhumaan tunteistasi ja helpottaa sisäisen maailmasi käsittelyä. Myös Chironin haavojen käsittely ja mahdollisesti niiden eheyttäminen on tänä vuonna mahdollista, sillä Chiron tekee tarkan sekstiilin Aurinkoosi IC:llä. Ehkä vanhat sisäiset kaunat tai ahdistuksen aiheet saavat tänä vuonna pisteen! Muistathan kuitenkin, että sekstiili kuvastaa mahdollisuutta ja mikään haava ei parane itsestään, ellei tee töitä sen eteen ja ole valmis kohtaamaan omaa heikkouttaan ja omia pelkojaan.

Tsemppiä sinulle! Varmasti opettavainen vuosi tiedossa!


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: noname - 28.01.2009 19:12:46
Iso kiitos Ebenia tulkinnasta!  :)

Katson useimmiten AP-karttaa radixin kanssa yhdessä, mutta näin yksikseen sen kuviot avautuvat jo visuaalisesti niin eri tavalla, että tuntuu ikään kuin vuoden teemat olisivat helpommin luettavissa. Tosin en itse näin perusteelliseen tulkintaan omilla taidoillani vielä pystyisi ollenkaan!

Tämä vuosi onkin tuntunut jo tähän mennessä uudistumisen vuodelta. Saturnuksen vaikutus näkyy työssäni vastuullisempana otteena, ja uusina tehtävinä. Totista ja tosikkomaista meininkiä, mutta tietyllä tavalla tervetullutta. Tunnerintamalla olen vihdoin onnistunut käsittelemään pari vuotta taakkana harteilla kulkenutta kipeää suhdeasiaa. (  :chiron: :aspect_sex: :aurinko:) Helpotus olisi, jos sen saisin käsiteltyä loppuun tänä vuonna, etenemistä on tapahtunut jo  :) Heh, muutin vasta 5 kk sitten, ja edellinen muutto oli pari vuotta sitten keväällä...vähän itsekin tuota 4. huonetta kauhistuneena katselin, että ei kai taas  :o Palataan asiaan syksyllä  ;)

Mutta huh, täytyypä sanoa, että on aika hurjaa, miten paljon ja tarkkaan kartasta osaava silmä näkee asioita! Noista muistakin mainitsemistasi olen saanut ja maistiaisia,  :uranus: DC:llä on tosiaan vaikuttanut jo ainakin ystäväpiirin vaihtumiseen, osa on mennyt ja uusia tullut roppakaupalla. Mutta jännittävää nähdä, mitä kaikkea vuosi vielä tuokaan tullessaan  8) Kiitos vielä kerran Ebenia!


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: linjalla - 28.01.2009 22:29:35
Hei fia!

Suurin haaste sinun AP-kartassasi lienee kuitenkin  :kuu: 8. huoneessa = transformaatiota tunne-elämässä, kotielämässä, juurissa.

Itselläni tuo kostellaatio toi mukanaan suvun vanhimman naisen kuoleman myötä pohdintaa siitä, minne mielestäni kuulun (olen asunut puolet elämästäni ulkomailla), mitä Suomi (maana) ja "kotimaa" itselleni merkitsee, missä kotini oikeasti on ja mikä sitoo minut tänä päivänä Suomeen. Myös perheeni ja sukuni merkitys oli tavallaan suurennuslasin alla. Koin tunne-elämässäni tietynlaisen mullistuksen, turvallisuuden tarve ja mikä minulle turvallisuuden tunteen tuo tuli arvioitua uudelleen.

Kaikki henkilökohtaiset planeetat AP-kartan 8. huoneessa vaikuttavat todella voimakkaasti elämään. Vaikka AP-kartta muuten & sen hetkiset transiitit vaikuttaisivatkin helpoilta, nuo konstellaatiot tekee vuodesta haastavan.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Lizzy - 28.01.2009 22:54:12
Mulla on ihan samanlainen ap-kartta ku *fialla*  ;D että kiitos vain tulkinnasta minunkin puolestani.  :)

Kuu on 2.huoneessa, mutta  :skorpioni:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: noname - 29.01.2009 00:08:51
Hei fia!

Suurin haaste sinun AP-kartassasi lienee kuitenkin  :kuu: 8. huoneessa = transformaatiota tunne-elämässä, kotielämässä, juurissa.

Itselläni tuo kostellaatio toi mukanaan suvun vanhimman naisen kuoleman myötä pohdintaa siitä, minne mielestäni kuulun (olen asunut puolet elämästäni ulkomailla), mitä Suomi (maana) ja "kotimaa" itselleni merkitsee, missä kotini oikeasti on ja mikä sitoo minut tänä päivänä Suomeen. Myös perheeni ja sukuni merkitys oli tavallaan suurennuslasin alla. Koin tunne-elämässäni tietynlaisen mullistuksen, turvallisuuden tarve ja mikä minulle turvallisuuden tunteen tuo tuli arvioitua uudelleen.

Kaikki henkilökohtaiset planeetat AP-kartan 8. huoneessa vaikuttavat todella voimakkaasti elämään. Vaikka AP-kartta muuten & sen hetkiset transiitit vaikuttaisivatkin helpoilta, nuo konstellaatiot tekee vuodesta haastavan.

Hei Linjalla!

Kiitos paljon tästä huomiosta ja oman kokemuksesi jakamisesta! Olen tuota kuun sijaintia 8. huoneessa pähkäillyt kovastikin ja yrittänyt kerätä siitä tietoa eri lähteistä, joten tämä viestisi tuli kuin "kuu taivaalta" vastauksena pohdintoihini.  :)

Turvallisuuteen ja juuriin liittyvät asiat ovat itseasiassa olleet mielessä viime aikoina. Turvallista "pesää" olen rakentanut lapsilleni nyt pari vuotta yksin, ja isona tukena vaikeimpina hetkinä on ollut oma äitini. Nyt ollaan ns. voiton puolella taloudellisesti ja henkisesti, mutta tietynlaista "heikoilla jäillä" luisteluahan tämä elämänkulku näyttää olevan.

Emelia muistaakseni tähän ketjuun on laittanut muistiinpanojaan AP kuusta, täytyypä selata sivuja taaksepäin taas  :)

*fia*

PS. Lizzy, vertaistukea tarjolla siis, kun seilaamme tämän vuoden läpi samoilla teemoilla  ;)

Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ebenia - 29.01.2009 05:18:38
Kuitenkin vielä korjattava tuota Fian karttaan liittyväää 8.huoneen asiaa, että kuitenkin Fian kartalla Kuu 8.huoneessa on erittäin hyvin aspektoitunut, ainoat huonommat aspektit ovat Kuun neliö Venukseen ja Jupiteriin, mitkä lähinnä muistuttavat meitä itsemme kuuntelemisesta ja siitä, ettei saa mennä liiallisuuksiin, esim. ruuan, juoman tai päätösten kanssa. ;) Muuten siis oikein hyvin aspektoitunut Kuu, joten en menisi mitään kovin dramaattista ennustelemaan Fialle välttämättä. :) Transformaatiota varmasti tiedossa, mutta tänä vuonna se on ehdottomasti helpotettua sellaista!


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: linjalla - 29.01.2009 12:23:13
Lainaus
Muuten siis oikein hyvin aspektoitunut Kuu, joten en menisi mitään kovin dramaattista ennustelemaan Fialle välttämättä.

Itselläni kyseisessä AP-kartassa ei ollut pahoja aspekteja  :kuu: n kanssa. Ja kun olen muidenkin AP-karttoja seurannut, niin henkilökohtaiset planeetat näiden karttojen 8. huoneessa tuovat aina kyseisten teemojen puitteilla tietynlaista transformaatiota mukanaan, mikä ei kenellekkään tuntemalleni kovin helppoa aikaa ole ollut. Itse aika siis, sen jälkeenhän minuus, tai osa siitä, on kuin uudelleen syntynyt, mikä yleensä koetaan tietynlaisena helpotuksena.

Mielestäni ei edes oma kokemukseni ollut missään nimessä dramaattista. Yli 100 vuotiaan vanhan naisen kuolema on kovin luonnollinen asia, joka liikutti minua suuresti ja sai minut pohtimaan elämän peruskysymyksiä ja juurieni merkitystä itselleni. Vakavamielistä aikaa toki, mutta ei se dramaattista ollut.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: noname - 29.01.2009 12:59:52
Kiitos Ebenia ja Linjalla kommenteistanne! On tosi mukavaa saada täältä palautetta ja apua omiin harrastelijatason pohdintoihin.

Pakko tunnustaa, että kyllä tuo 8. huoneen  :kuu: on hiukan jännittänyt, vaikka pyrin kyllä elämään niin etteivät nämä tulkinnat vaikuttaisi itseään toteuttavalla tavalla. Ebenian kommentin liiallisuuksien välttämisestä pyrin muistamaan  ;D taipumusta nimittäin moiseen on muutenkin...Huojentavaa kuulla, ettette mitään suuria menetyksiä tai isompaa dramatiikkaa kuitenkaan ennustelisi.

Tähän AP  :kuu: 8h aiheeseen palaan viimeistään syksyllä omien kokemusteni kanssa, oletettavasti siis merkittävän transformaation läpikäyneenä...

Mutta keskustelu jatkukoon vilkkaana muiden kokemuksilla, tässäkin ketjussa!  ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: julyette - 09.02.2009 08:58:35

Nuo AP-kartathan vaikuttavat, siis uusi ja vanha, hetken aikaa päällekäin, joten uusi Ap-karttani  alkaa kai näyttää merkkejään ehkä tuossa kevään korvilla. Tutkiskelin sitä hieman jo näin etukäteen, lähinnä työhön liittyviä juttuja, koska minulla tämä projektityö loppuu nyt helmikuussa. Ehkä tästä laman jauhannasta johtuen, ensimmäisen kerran pelottaa tosi paljon miten uutta työtä on saatavilla.

Keväällä aktivoituvalla AP-kartalla on  :kuu: 6.huoneessa ja tekee  asteen erolla  :aspect_con: natalin  :neptunus: (3.huoneessa). Lisäksi 11.huone on kovin kansoittunut;  :uranus:,  :neptunus:,  :jupiter: ja  :chiron:. 11.huonehan liitetään yhdistyksiin ja sellaisiin, joten sitä voi kai katsoa myös työhön liittyen?
Voiko  :kuu: liittää kutoshuoneessa myös e-töihin? Meidän alalla on alettu patisteleen porukkaa etätöihin, työnantaja säästää kuullemma siinäkin taas euroja jotenkin.  ???

Emelialta kysyin taas tuon tulkintaa, jos vaikka saisi jotakin suuntaa mihin lähteä kulkemaan urapuolella. Kun nykyinen työni aikanaan alkoi, oli silloisella AP-kartalla  :saturnus: 10.huoneessa, ja se kyllä kuvaa hyvin tätä duuniani; vanha homma johon palasin, ja päätin silloin, että jos tällä kierrolla nyt saisi tämän duunipaikan läpikäydyksi ja tulisi seuraavaksi joku muu. Ei tässäkään periaatteessa vikaa ole, mutta tämä pölyinen historian havina alkaa olla liikaa.  :P


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Lupita - 09.02.2009 15:48:06
Mitäs oikeen meinaa kun  :kuu:,  :chiron:,  :neptunus:,  :jupiter:  :vesimies: sujahtaa AP- kartan 12 huoneeseen ja lisäksi sinne muuttaa  :kuunsolmu:   :kauris: ? Mitäs salailumeininkiä tämmönen oikeen on..? :idiot2:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 09.02.2009 21:34:07
No näin äkkiä muistin sokkeloista kaivellen ainakin juuri tuo AP -  :kuu: 12. huoneessa voi merkitä juuri tietynlaista salailua rakkauden/ suhteen alueella.. Esimerkiksi salattusuhde varattuun tai muuten vai sopimattomaan henkilöön AP -vuoden aikana, tai sitten suhteeseen liittyy jotain sellaista jota ympäristö ei hyväksyisi jos se tulisi julki.

Eräällä ystävälläni oli AP -kartallaan  :kuu: 12. huoneessa, ja hän oli erittäinkin sinkku... Mietin kovasti että mitähän tuo tarkoittanee hänen kohdallaan.
Ei mitään hiiskunut tuon AP -vuoden aikana mistään suhteesta,enkä minä tulkintani lisäksi mitään kysynyt, mutta kun seuraava AP -kartta alkoi vaikuttaa ilmenikin että kuvioissa oli ollut jo pidemmän aikaa mies, jota hänen iäkäs isänsä ei oikein sulattanut.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: kimo - 11.02.2009 21:30:33
Iskipä ne lomautukset sitten omalle kohdallekin...  :-[ :buck2:

Voisiko siis joku kurkata tän vuoden karttaani?
Tuossa aikaisemmin kyselinkin 6. huoneen  :saturnus: neliöistä; Onkos minun kartalla se kuuluisa t-risti?

Vähän kyllä alkoi masentamaan... loma on parin viikon päästä, nekin rahat olisi voinut säästää...

Voi dääm  :'(

*muoks lisään vielä ap+natalin*


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ezikko - 12.02.2009 14:01:19
LAPSI TULOSSA??

Johan kolahti! Toivottavasti tulkitsen väärin karttaani.

Joku valaistuneempi voisi kertoa minulle mitkä ovat ne "lapsi syntyy" -tekijät kartalla jos mitään yleispätevää vastausta edes on olemassa. JA oliko se nyt niin, että 5.huone liitetään myös lapsiin?

Tässä siis joitakin paloja AP-kartastani:

- Kuu 5.huoneessa, 8 astetta vesimiestä lähes huoneen kärjellä + kolmioi Venusta
- Venus perääntyy maaliskuussa viidennessä huoneessa
- Uranus tarkasti DC:llä (eli 7.huone) + oppositiot AC ja uranus, neliöt Neptunukseen ja MC:hen (ok, ei ehkä ihan vauva-aspekti)
- Pluto 4.huoneessa, yhtymässä syntymäkarttani Uranukseen

Edittaan:

Eli katselin miesystäväni karttaa, hänellä kuu ja uranus huoneessa 4. (kalat - vähän arveluttaa) Kuu aspektoitunut aika suotuisasti mm. kolmiota merkuriukseen ja AC:hen.
Ja aurinko ja kuu ovat myös kolmiossa...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 14.02.2009 08:55:18
Tässä on kaksi peräkkäistä vuotta ollut AP-kartalla kuu 12.huoneessa, ensin Kaksosissa oppositiossa Jupiteriin ja nyt Vaa'assa neliössä Jupiteriin.  ::)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: marix - 15.02.2009 12:57:13
mä kaipaisin näille nyt tulkintaa. uranus vitosessa? saturnus 11?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 15.02.2009 20:48:47
kas, samoja kuin itselläni.. vaikka haluan irrota näiden analyysista.. niin uranus vitosessa voipi mullistaa kokonaan sellaiset aiheet kuin lapset suhde luovuus.. itse haluat mullistaa ne.

saturnus 11:ssa myös saattaa auttaa toteuttamaan suunnitelmia, riippuen..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 16.02.2009 06:46:53
Ja mulla myös. Koska Saturnus ja Uranus ovat oppositiossa keskenään, ne luovat ko. huoneiden välille ankaran jännitteen. Esimerkiksi haluaisi toteuttaa jonkin luovan idean, harrastaa vaikkapa yhden yön juttuja julkisilla paikoilla (Uranus 5.huoneessa) mutta yhteisö (Saturnus 11.huoneessa) tuomitsee sen automaattisesti.

Karkea esimerkki on ollut Obaman elvytyspaketti, esimerkki rakentavasta ideasta joka meni kuin ihmeen kaupalla läpi republikaanien enemmistön vastustuksesta huolimatta. ::)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Norna - 16.02.2009 12:09:38
 Mulle tää vuosi on ollut kyllä aikamoista myllerrystä sisäisesti ja ajatukset ovat paljon pyörineet identiteetin ympärillä, mutta muuta en osaa oikein nähdä kartalta kuin  :aurinko: :aspect_con: :merkurius: ja niiden  tarkka :aspect_opp: :askendentti:. Jonkunlaista identiteettikriisiäkin on pukannut  ::)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: marix - 13.03.2009 20:11:14
mitäs tällanen ap-kartta pitää sisällään? pelkkää suhteilua?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: rhoda - 13.03.2009 20:26:57
^ Suhteilua?
- No ei ainakaan helpoimmasta päästä.
(Aurinko ja Pluto neliössä toistensa hallitsemissa huoneissa)

Eli mieti skorppari-ja leijonavaikutteita,
millaista problematiikkaa niissä.
Seksi voi toki olla hyvinhyvin mielenkiintoista...

Mars on alennuksessaan 7.huoneessa, eikä kaloissakaan vahvimmillaan
kannattaa siis varoa ettei joudu kynnysmatoksi

 


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ebenia - 14.03.2009 14:11:44
Saturnalia, näyttää nyt "pahasti" siltä, että saat varmaan töitä tai ainakin työpaikan vaihdos varmasti tiedossa. ;) Luulenpa vielä, että hyvän työpaikan mahtanet saada, Venus 10.ssä toi ainakin tänä vuonna itselleni ihanan työpaikan josta sain ihan mielettömästi uusia kavereita! Sinulla tosin on Venus retrograde, että en tiedä mitähän se mahtaa tässä tapauksessa tarkoittaa, hmm...Toisaalta kuitenkin sinulla on 5.huoneen Kuu ja vielä Jupiter 9.ssä - matkoja, nautiskelua ja hyvää oloa. :)

En osaa tuosta niin paljon sanoa, jostain syystä minä aina katselen AP-karttoja itsenäisinä karttoinaan ilman linkityksiä nataalikarttaan - jotenkin helpompi jäsentää niin...Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 14.03.2009 19:02:24
enpä huomaa että Uranus 5 saisi minut tekemään yhtään mitään (vaikka juuri nyt voisi). ilmeisesti astron vaikutuspiiri on löystynyt.. toisaalta Sat 11 tulkitsen ihan eri tavalla, bisnesmerkityksessä. mutta ens vuoden syksyn työasiathan on kiva päättää juuri nyt.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: marix - 14.03.2009 19:15:16
enpä huomaa että Uranus 5 saisi minut tekemään yhtään mitään (vaikka juuri nyt voisi). ilmeisesti astron vaikutuspiiri on löystynyt.. toisaalta Sat 11 tulkitsen ihan eri tavalla, bisnesmerkityksessä. mutta ens vuoden syksyn työasiathan on kiva päättää juuri nyt.

mä justiin tänään tarkastin oman ap:ni ja huomasin ton uranus viis.. sanoppa tarkalleen mitä oottaisit siltä? koska mä luulen, että tuo vaikuttaa mulla..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 14.03.2009 19:19:12
no, odotetusti joku suhde meni jäähylle, mutta se että jotain villiä alkaisi (Uranuksen luonne) ei tosiaan.. se vain on mullistanut lapsen asioita ihan hyvässä mielessä, en ole sen luovempi kuin yleensä enkä oikeastaan kiinnostunut villistä romanssista .. ilmeisesti odottelen  :aurinko: 7    :aurinko: 5 aikoja?? 


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ajatus - 15.03.2009 17:53:47
no, odotetusti joku suhde meni jäähylle, mutta se että jotain villiä alkaisi (Uranuksen luonne) ei tosiaan.. se vain on mullistanut lapsen asioita ihan hyvässä mielessä, en ole sen luovempi kuin yleensä enkä oikeastaan kiinnostunut villistä romanssista ..
Tuossahan se yksi mahdollinen ilmenemismuoto jo tuli: mullistusta on tapahtunut lapsen (5. huone) asioissa. Uranus viitosessa voi yksinkertaisesti tarkoittaa vain sitä. Jollain toisella, kenties lapsettomalla, se voi tarkoittaa jotain muuta.

Usein sitä lataa suuria odotuksia kartoilleen ja sitten pettyy, kun mitään ei tapahdukaan. Kannattaa kuitenkin aina muistaa, että astrologia on symboliikkaa: minkään kartan tekijöille EI ole mustavalkoista merkitystä, vaan tietyillä symboleilla on aina monta mahdollista ilmenemismuotoa, vaikkakin tietysti aina niiden edustamien teemojen puitteissa. Eivät ne tähdet myöskään koskaan mitään kenenkään puolesta tee. Kertovat vain, milloin olisi sopiva aika millekin.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 17.03.2009 15:52:22
aivan, jona aikana olisi itsellä mahdollisuus repäistä  :uranus: .. kai sitä repäisis jos kiinnostuis. tai sitten piti olla jotain aspektia kuu venus tms-

katsotaan sitten syksyllä mitä 2 huone teettää, tai 1


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: rhoda - 17.03.2009 18:52:07
Onpa mahtava ketju!

Nyt en millääään jaksa kahlata läpi
että onko ollut keskustelua siitä miten
AP-kartalta ajoitetaan vuoden aikana tulevia tapahtumia?
(Katsotaanko ne esim. Auringon liikkeestä AP-karttaan nähden?)
Olisko tästä jotain ohjenuoraa?

Kokeilenpa tulkita 08-karttani
(vaikka nollaysikin astui jokusen viikko sitten voimaan)
joku "tietäjä" voi korjata mikäli allaoleva on täysin hakusessa:

Eli 2008 on vaakanousussa, sama kuin nataalilla:
Sosiaalisesti oli aktiivinen vuosi..

Sitten
 :aurinko: opponoi Saturnusta joka perääntyi
ja Mars opponoi Plutoa (gulp!)..
Mitään ydinpommia ei tästä sentään seurannut
mutta valtakahnausta kylläkin. Koska Pluto oli kolmosessa,
kyseessä oli pitkään mieltäni vaivannut talous/laki-sotku
joka kääntyi edukseni vaikka vastassa oli yllätysyllätys.. :skorpioni: mies ( :mars:)

Jotain assertiivisuutta ko. asian hoidossa sain psyykattua itseeni
siellä vein tilannetta 10-0. Good for me!

Auringon oppositio Saturnukseen:
Mieshahmo yritti sotkea pasmani (jo mainittu skorppi)

lisäksi muuan romanssi loppui ja tuo oppositiohan kuvaa
tavallaan myös yksinäisyyttä, yksinpärjäämistä eteenpäin.

Tiedä oliko vaakanousun ja tuon opposition yhteisvaikutusta,
mutta monellakin ukolla tuntui olevan yritystä päästää elämääni
sillai romantillisesti..

Mitäs muuta;  :kuu:  :skorpioni: huoneessa 2
neliöi Neptunusta.
Sukusalaisuuksia ja shokkeja paljastui isoisän kuoltua,
koska asianomaiset eivät tämän tyrannin eläessä uskaltaneet
tuoda totuutta ja asian oikeaa laitaa ilmi,
vaan joutuivat elämään valheessa :neptunus:

Skorppikuunhan sanotaan tuovan emotionaalista hämminkiä
mutta myös niiden handlaamista paremmin.
Vaikka nuo jo mainitsemieni oppositioiden vaikutukset söivätkin naista
erityisesti viime keväänä kun AP-kartta oli aivan tuore,
mukana oli tällainen tunteiden uusiutuminen,
skorppiin liitetty feeniks-efekti
ja pääsin pahimman ryöpytyksen yli.
(Vaikka voi pojat, että se oli aunarista sillä hetkellä
ja tr :pluto: :aspect_squ: :pluto: ei ainakaan auttanut)

Lisäksi  :merkurius: konjunktoi  :venus: Vesimiehessä:
Sopeutumista erilaisiin yhteisöihin, uusien ystävyyksien solmimista
ja koska tuo konjunktio oli huoneessa 4,
myös vanhoja kaveruuksia elvytettiin.
Vesimiesmäisten tietotaitojen kehittämistä ja tiedonhalua
oli työelämässäkin, sitä lienee vahvistanut  :uranus: huoneessa 6?

Huoneita en tosin osaa AP-lta lukea,
mutta Marsin sijainti 9.huoneessa ei tullut yllätyksenä
jos se siis kertoo liikunnallisuuden kasvamisesta?

Minä, urheilun himovihaaja, löysin vuosien etsinnän jälkeen
itselleni sopivan liikuntamuodon ja siitähän tuli suorastaan intohimo.

Ok, tällainen vilkaisu vanhaan karttaan,
toivottavasti joku huomaa onko väärin perustein  tulkittu?

Sitten voisin yrittää tätä tuoreintakin tähytä..

Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Aquarius - 22.03.2009 14:08:02
Hellou, Osaisko/jaksaisko joku jelpata mun tän vuoden auringonpaluun kanssa?
Asiat jotka eniten kiinnitti huomiotani ovat:
Paluu :askendentti: yhtymä paluu& radix  :venus: Oinaassa
Suurin osa planeetoista MC:n vasemmalla puolella (jos MC ajatellaan pohjoiseen)
Lasketaanko sellainen vielä yhtymäksi, kun radic MC on 20.34 jousimiestä ja paluu MC juuri jouskarin ja kauriin rajalla?
Paluu kuu yhtymä paluu DC

Voin toki lähettää myös syntymädatani, jos joku oikein innostuu tutkailemaan!


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 22.03.2009 21:08:33
Onpa mahtava ketju!

Nyt en millääään jaksa kahlata läpi
että onko ollut keskustelua siitä miten
AP-kartalta ajoitetaan vuoden aikana tulevia tapahtumia?
(Katsotaanko ne esim. Auringon liikkeestä AP-karttaan nähden?)
Olisko tästä jotain ohjenuoraa?


Oikein hyvin olet olennaiset kartaltasi varmaan löytänyt, tarkemmin en pysty sanomaan itse karttaa näkemättä.
Vastauksena tuohon kysymykseesi, olit jo itse löytänyt ensimmäisen vastauksen eli todellakin Auringon liike AP -kartan kuvioihin nähden osoittaa milloin mikin kuvio aktivoituu - myös Kuun liike kartalla vaikuttaa.

AP -kartalla näkyy myös transiitit jotka vuoden aikana toteutunevat henkilökohtaisella tasolla, joten vertaillen AP -karttaa ja transiittikalenteria voi myös nähdä milloin aspektit voivat aktivoitua.

AP -kartan ja radixin Nousun sama merkki korostaa omaa luontaista viehätys- ja elinvoimaasi.

AP -kartan huoneita tulkitaan aivan perinteisen Huoneiden tulkinnan avainsanojen kautta, joten siihen ei tarvita sen enempää. 

Vastauksena vielä Aquariuksen kysymykseen yhtymästä: minä en ole löytänyt vielä tähän mennessä mistään AP-tulkintojen opuksesta tarkkaa rajausta mikä on yhtymän max orbi AP -kartoilla, mutta tavallisestihan max etäisyys on 12 astetta.. Huomannet itse vuoden aikana kumpaan suuntaan tuo kallistuu..? Mutta kuten rhodan Noususta kommentoin, sama merkki korostaa tuota huoneen kärkeä kyllä todellakin.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: rhoda - 23.03.2009 00:11:31


Oikein hyvin olet olennaiset kartaltasi varmaan löytänyt, tarkemmin en pysty sanomaan itse karttaa näkemättä.
Vastauksena tuohon kysymykseesi, olit jo itse löytänyt ensimmäisen vastauksen eli todellakin Auringon liike AP -kartan kuvioihin nähden osoittaa milloin mikin kuvio aktivoituu - myös Kuun liike kartalla vaikuttaa.

AP -kartalla näkyy myös transiitit jotka vuoden aikana toteutunevat henkilökohtaisella tasolla, joten vertaillen AP -karttaa ja transiittikalenteria voi myös nähdä milloin aspektit voivat aktivoitua.OK kiitos paljon Emelia!

eli palaanpa vielä tuohon nollakasiin ja auringon kiertoon,
menneitä päivämääriä on helpompi sieltä jahdata ja tarkistella..

Voitko muuten antaa jonkun esimerkin noista AP-kartan transiiteista ja aspektien aktivoitumisesta?

Tarkoitako esim. jos AP:lla on vaikka  :merkurius: :aspect_sex: :kuu:
niin aspekti aktivoituu uudestaan kun merkkari ottaa uutta aspektia
eli esim. yhtymää nimenomaan AP-kartan kuuhun?Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 24.03.2009 18:48:13
Voitko muuten antaa jonkun esimerkin noista AP-kartan transiiteista ja aspektien aktivoitumisesta?

Tarkoitako esim. jos AP:lla on vaikka  :merkurius: :aspect_sex: :kuu:
niin aspekti aktivoituu uudestaan kun merkkari ottaa uutta aspektia
eli esim. yhtymää nimenomaan AP-kartan kuuhun?Kyllä.. kaikki toisiaan aspektoivien taivaankappaleiden liikkeet voivat "laukaista" tuon aspektin toimimaan eli  :aspect_sex: saa toimimaan myös  :aspect_opp:  :aspect_tri: :aspect_squ: ja  :aspect_con: , transitoiva taivaakappale voi olla myös  :kuu: ... mutta "laukaiseva" tekijä voi olla jonkin toisenkin taivaankappaleen transiitti, tärkeimpänä tietenkin  :aurinko: , mutta myös jokin aivan muu. Yleensä kuitenkin henkilökohtaisten taivaankappaleiden transiitteja tulkitaan, eli lähiplaneettojen aspekteja/ transiitteja toisiinsa ja ulkoplaneettoihin. Ulkoplaneettojen transiitit ovat niin hitaita, että sama aspekti voi näkyä 2-3 AP -kartalla, vain karttojen huoneet vaihtuvat (esim. omalta kartaltani  :saturnus:  :aspect_con: :aurinko: ).

Samoin jos jokin transitoiva taivaankappale koskettaa kahta luonteeltaan vastakkaista kuviota, voi tapahtua kaksi täysin vastakkaista tapahtumaa samanaikaisesti.

Esim. :mars:  :aspect_squ: :merkurius: :aspect_sex: :kuu:  - "laukaiseva tekijä" eli  :mars: toimii ja tuottaa energiaa tuohon aspektikuvioon luonteensa mukaisesti...  ;) mutta näissä transiiteissa sitten kannattaa pitää hyvinkin tarkkaa orbia, sekstiileissä ja kolmioissa tosi tarkkaa (1-3 astetta) ja voimakkaammin toimivissa neliöissä, oppositoissa ja yhtymissä vähän väljempää (1-5 astetta).

Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Aquarius - 24.03.2009 21:13:39
Hei Emelia ja kiitos kommenteista. Ymmärränkö siis oikein, jos oletan että yhtymä toisi suurtakin merkitystä koti-ja työelämä akselille? Jos ei kyseesä ole yhtymä, pitäisikö minun sitten enemmän keskittyä tuon 12 huoneen ruuhkaan auringonpaluussa?

btw, miten tänne voi liittää oman kartan?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 24.03.2009 22:57:45
Hei Emelia ja kiitos kommenteista. Ymmärränkö siis oikein, jos oletan että yhtymä toisi suurtakin merkitystä koti-ja työelämä akselille? Jos ei kyseesä ole yhtymä, pitäisikö minun sitten enemmän keskittyä tuon 12 huoneen ruuhkaan auringonpaluussa?

btw, miten tänne voi liittää oman kartan?

AP- kartan Akseleiden sijoittuminen samoihin merkkeihin radixin Akselien kanssa korostaa syntymäkartan tarjoamaa potentiaalia, jolloin syntymäkartalla "tarjottu" mahdollisuus ja potentiaali voi toteutua.. samalla AP -vuosi jolloin Akselit ovat "omissa" merkeissään antaa ihmiselle mahdollisuuden toimia omimmilla alueillaan, eli asiat sujunevat siihen suuntaan joka on mahdollisimman tehokasta.

Oletuksena voisi sanoa että jos MC/IC -pari on radixilla ja AP:lla samoissa merkeissä elämänpäämäärät ja kotiasiat ovat sopusoinnussa keskenään ja radixin tarjoama suunta selkeä.

Saman tapainen tilanne on jos Akselit ovat vastakkaisissa merkeissä, eli oppositiossa radixiin nähden, mutta tällöin Akselin toinen pää nappaa helpommin toisen pään ominaisuuksia ja taipumuksia. Vastakkainen merkki toimii siis myös toisen merkin oppositiona tehokkaasti.

Kartan voit lisätä tänne linkkinä, jos olet ensin tallentanut sen jonnekin toisaalle verkkoon.Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: rhoda - 25.03.2009 19:56:06


Kiitos Emelia kun selvensit noita "aspekti-laukaisuja"!

Haa, huomasin tuolta nollakasikartalta parikin "todistetta" noiden aspektien toimivuudesta:

Eli kun AP-kartallani oli Venuksen ja Merkuriuksen tarkka yhtymä Vesimiehessä
tuo sama yhtymä kaloissa tyrehdytti sen romanssin, josta mainitsin. Päivän tarkkuudella.

Ja hassua, kun  :merkurius: :venus: yhtyivät uudestaan elokuussa,
otin tuon jo kertomani otteluvoiton skorpparista. Jälleen päivän tarkkuudella.

Ihmettelen kyllä jälleen astron toimivuutta: nuo laukaisevat yhtymät sattuivat
keskenään oppositiossa (kahden orbin tarkkuudella!!)
ensimmäinen  :merkurius: :aspect_con: :venus: siis kaloissa,
toinen  :merkurius: :aspect_con: :venus: neitsyessä!
Hui-ui-ui..

Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 30.03.2009 22:25:44
Tekniikka se on mielenkiintoista...  :crazy2: olin jo kirjoittanut tänne ja luulin ladanneeni liitteenkin, mutta enpä ollutkaan.. tässä siis liitteenä vastaus kysymyksiinne.

Toivottavasti nyt onnistuu paremmin, vaikka tätä pienessä kuumeessa kirjoitankin...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: julyette - 30.03.2009 22:33:27

Kesällä aktivoituvalla uudella ap:lla on  :pluto:  7. huoneessa ja aika aspektoitunut; mm.  :aspect_tri:  :merkurius:  :leijona:  5 huoneessa.

Emelia aikaisemmin tässä ketjussa kirjoitti:
Lainaus
AP -Pluton huone ja Alasolmun huone ja sen hallitsija vastaavat menneitä kokemuksia, joita koetaan vuoden aikana. Jotkut näistä kokemuksista voivat sisältää karmisen palkkion tai koston elementin, jotkut karmisen toteutumisen elementin, ja jotkut perustuvat kaukaisiin edellisiin elämiin liittyviin syihin.

Seuraava ap-vuosi siis tuo eteen karmallisia ihmissuhteita jostain menneisyydestä? 


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 30.03.2009 22:49:04
Tot

Kesällä aktivoituvalla uudella ap:lla on  :pluto:  7. huoneessa ja aika aspektoitunut; mm.  :aspect_tri:  :merkurius:  :leijona:  5 huoneessa.

Seuraava ap-vuosi siis tuo eteen karmallisia ihmissuhteita jostain menneisyydestä? 

 :pluto: AP:n 7. huoneessa todellakin voi tuoda eteen jonkun menetetyn rakkaan uudelleen, jos olet suhteessa saatat ihastua johonkin jonka tunnet etäisesti tai ihmissuhteet muuten vain aiheuttavat erilaisia valtataistoja ja myllerryksiä.

Minulla on tämän hetkisellä AP :lla juuri  :pluto: 7. huoneessa  :kauris: ja olen yllättävänkin paksunahkainen ollut, vaikka  :kuu: 1. huoneessa pitäisikin merkitä itkupilliä.Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: rhoda - 31.03.2009 19:14:39
Kiitos liitteistä Emelia!

Huomasin just että 09-kartallani on skopunousu JA
yhden orbin tarkka avautuva neliö  :oinas: Kuun (huoneessa 3) ja  :kauris: Pluton (huoneessa 2) välillä..

Mitä osaisit kertoa tällaisesta yksittäisestä aspektista?
(Cafeastrologyn mukaan kriisi, ero, shokki, menetys, emotionaalinen eristys)

ED. tai siis voisiko tuo aspekti mitenkään kertoa esim.
jonkun asian lopullisesta ratkaisusta poisjäännistä tvs.
onhan AP-Kuuta hallitsevalla Marsilla
myös ns. leikkaava/katkaiseva vaikutus..?
OinasKuu tahtoo eroon menneestä?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 31.03.2009 20:58:14
Saturnalia laitapa minulle datasi vaikka yv:nä -tarkistaisin yhden jutun.. ja muistathan laittaa myös missä synttärisi vietit/ vietät


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Norna - 31.03.2009 22:35:35
Emelialle kyssäri: esim mä vietän tänä vuonna toisessa maassa synttärini, teen siis koordinaatit AP-kartalle tuon nimenomaisen synttäripaikan mukaan?  ???

 Viime kättelyssä tosiaan päätin lähteä muualle synttäreitäni viettämään ja nyt menikin vähän pakka ensi vuodelle sekaisin, tosin paikanvaihdon myötä pääsin parista inhottavasta sijainnista AP-kartalla eroon  :D


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 31.03.2009 23:10:13
Juu-u... synttäripaikalle kannattaa tehdä kartta... itse olen nimenomaan tuon tarkan sijainnin kannattaja, mutta toisaalta, voi olla myös hyväksi tehdä toinen kartta asuinpaikalle ja vertailla vuoden aikana mihin kartta suuntautuu.. Pelkästään jo vaikkapa yhden Kuun Paluun sijoittuminen voiseen paikkaan voi muuttaa asiat useaksi kuukaudeksi..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: kimo - 05.04.2009 19:02:35
Hei, t-ristejä olen tänään taas pohtinut...

Nyt kun karttaani tarkemmin tutkin, löysin toisenkin ristin, vai voiko  :askendentti: :lle tulevia neliöitä laskea? Jos voi, niin tää vaikuttaa hurjalta/kurjalta:
 :askendentti:  :aspect_opp:  :aurinko: ,  :mars:  :aspect_squ:  :uranus: ja  :saturnus: joista kaksi viimeistä siis  :aspect_opp:
ja toinen:
 :uranus:  :aspect_opp:  :saturnus:  :aspect_squ:  :mars:  :merkurius:  :aurinko:

Miten näitä lähteä purkamaan?
Toisessa ketjussa oli juttua vapautuspisteestä, missä se lienee kartallani kun kaikki liittyy kaikkeen?

 :idiot2:  :idiot2:
Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: nikki - 13.04.2009 11:32:49
onneksi olkoon Saturnalia!
kartallesi jäi sitten vuodeksi  :venus:rx,
 :kuu: :jousimies: :aspect_kvi: :merkurius: :harka:
ja  :chiron: :neptunus: :vesimies: yhtymä,
vahvaa kaipausta jonnekin määrittelemättömään suuntaan?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: rhoda - 17.04.2009 19:08:17
Mitesmites,
tietääkö kukaan astrotaitaja tällaisesta kuin metoninen sykli?

Eli joka 19.vuosi  :aurinko: paluukartalle napsahtaa auringon lisäksi  :kuu:
lähes samoihin asteisiin kuin nataalille, eli miten tulkitaan?

Yritin tuloksetta guuglata "Metonic cycle" plus sen sata muuta hakusanaa,
jotta millainenkas vuosi on astrologian mukaan tulossa, hyvä vai huono
muttei mitään kovin kattavaa tulkintaa aiheeseen löytynyt.
Merkittäväksi toki sanottiin, ja
muistelen että itsellä tuo 19.vuosi oli muutoksellinen
muutenkin kuin yo-kirjoitusten osalta..

Mutta onko astrofoorumilla ketään joka jotain metonisesta tietäisi?

Kiitos kaunis jo etukäteen ..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: nikki - 17.04.2009 20:40:25
R.Nikula tietää,
johdatus kiinalaiseen astrologiaan,
metoninen sykli liittyy kuunsolmujen kiertoon,tarkalleen se on 18,6 vuotta,
eli  :kuu: liikkuu samoina päivinä samoissa asteissa kuin about 19 vuotta sitten

koti.welho.com/rnikula/kiina


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: keijulapsi - 23.04.2009 13:19:45
Mahtaakohan joku osata valaista minua hiukan, kun tutkiskelin taas pitkästä aikaa tuota paluukarttaani NIIN, 7.huoneessa olisi  :venus: ja  :mars: sekä  :vertex: oinaassa. Sitten 5. huoneessa möllöttää vesimiehen merkissä :kuu:, :neptunus:, :jupiter: ja  :chiron:. Toki muitakin planeettoja kartalla on mutta näiden sijainti kiinnostaa eniten.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Aquarius - 06.05.2009 18:35:41
Hupsista, tuli taas unohdettua sellanen perusasia, kuin Saturnuksen paluu... Ilmankos kaikki tökkivä on saanu elämässä kyytiä. Työpaikka ja maa meni vaihtoon, jotta saan toteuttaa itseäni ja voida henkisesti paremmin. Ala kyllä pysyi samana. Jep, jep, kyl sitä pienellä potkinalla vanhakin kone lähtee käyntiin!


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: noname - 16.05.2009 15:53:28
Menee taas tällaiseksi yksittäisen yksityiskohdan kyselyksi, mutta kysyn silti  :)

Mitä  :pluto:  :aspect_con: DC kuunpaluukartalla voisi teidän mielestänne tarkoittaa?

samalla kuunpaluukartalla:

:kuu: :aspect_opp: :pluto:
Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: noname - 19.05.2009 12:21:39
Oisko jotain mullistavaa/puhdistavaa joko parisuhteessa tai sosiaalisissa suhteissa kun seiskahuoneeseen siirtyy?

Paitsi että minähän en olekaan kuunpaluukarttoja ees tutkinut.  :buck2:

Kiitos  :)

niin, jotain plutonista?  ;) Täytyypä palata asiaan ja jakaa kokemus kanssanne, jos ja kun tämäkin kuu_kausi on ohi :) jos olen vielä hengissä ja järjissäni  :D


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ivir - 23.05.2009 21:15:05
Mitähän auringonpaluukartalla mahtaisi tarkoittaa saturnuksen oppositio uranukselle, saturnus sijaitsee 10.huoneessa neitsyessa ja on ainut planeetta lähelläkään MC:ta ja uranus sijaitsee neloshuoneessa kaloissa..

Olen siis juuri hakenut uutta työpaikkaa, joka olisi vakituinen työ kun taas nykyinen on määräaikainen. Eli tarkoittaisiko saturnus 10. huoneessa vaikeuksia työn saannissa VAI vakiintumista eli toisin sanoen vakituisen työpaikan saantia? Uranuksen oppositio saturnukselle voisi kenties tarkoittaa odottamattomia vaikeuksia työelämässä vaiko uusia mahdollisuuksia? Miten päin näitä tulkitsisi?

Lisäksi AP-kartallani aurinko, chiron, neptunus ja onnenpiste tekevät oppositiota MC:lle, lisää vaikeuksia työelämään?

Kaiken huipuksi kuunpaluukarttani on tällä hetkellä lähes samanlainen kuin tämän vuoden auringonpaluukarttani eli auringonpaluukartalla olevat asiat ovat ikäänkuin huipentumassa...

Huh, kuinkahan käy...  :D


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 25.05.2009 12:30:41
Hei, Evea!!
Minulla ei ole kokemusta solar fire -ohjelmasta, mutta kun teen karttoja www. astro.comin kautta en kikkaile mitenkään erityisesti kellonaikojen kanssa.
Täytän syntymätiedot ja muut tiedot aivan normaalisti ja kartan tuloksessa on huomioitu mahdolliset kesäajat ym. kyllä.

Eli uskoakseni jos syntymätiedot ovat ok, on paluu -karttakin ok. Auringon sijainnin pitäisi pysyä paikoillaan, mutta kaikki muu voi kyllä muuttua ja näyttää hyvinkin erilaiselta.  8)

Jään viikonloppuna lomalle, jolloin toivottavasti ehdin hieman paremmin taas perehtyä näihinkin asioihin. Ja Merkuriuskin lopettaa peruuttamisen, eikä ole jatkuvia ongelmia netin kanssa.

Aurinkoista viikkoa kaikille!!  :coolsmiley:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Norna - 25.05.2009 14:45:15
 Huomasin että AP-kartan  :keskitaivas: on  :aspect_opp: nataalin :keskitaivas:.
 AP  :keskitaivas: on myös yhtymässä nataalin  :uranus:...
  Onko mitään hajua mitä tällainen voisi merkitä työelämässä?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Esmiralda - 27.06.2009 14:39:47
Voi ihme kun katsoin AP-karttaani Auringon suhteen eli synttärikarttaa!

Rankin huone 8 on helpottunut, siellä on enää vain Vesta ja Pallas-Athene Aurinkoni kanssa! Vesta ihanasti samassa asteessa Aurinkoni kanssa!

Ihmeellisiä yhtymiä;  :neptunus: :chiron: ja  :jupiter: kaikki 26 astetta Vesimiestä 3.huoneessa.
Jestas sentään, tuo on upeaa kun osaisin lukea, mutta täytynee selata Emilian selontekoja.

Myös  :mars: :aspect_con: :venus: Härässä 7.huone!

Ja mikä merkittävintä, niin tietenkin tuo Saturnus yhtymässä MC-akseliini. Tästä Emilia kirjoittaa näin:
  :saturnus: yleensä näyttää viivytyksiä, mutta myös usein heijastaa yksilön itsekurin harjoittamista, joka johtaa jonkinasteiseen saavutukseen yhteydessä paluu planeettaan. Joskus se varoittaa turhauttavista esteistä tai nykyisten toimien päättyvän pettymykseen. Pohjimmiltaan yksilö on pakotettu käytännöllisempään näkökulmaan ja lähestymistapaan.

Ja voi kun tuo on totta! Saturnus on vieläpä Neitsyessä!


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 30.06.2009 18:42:57
Hei, Esmiralda!!

Neptunus ja Jupiter ovat sen verran ulkona olevia, ettei niiden välistä aspektia ainakaan Mary Fortier Shea "noteeraa", mutta erikseen tulkittuna 3. huoneessa Jupiter näyttäisi saavan ihmisen juoksentelemaan ympäriinsä ja päivittäisten asioiden hoitoa olisi vähän liiaksikin asti. Uusia asioita, nopeata tiedon virtaa - aloitatko uuden harrastuksen, opiskelun tms. - sillä Neptunus 3. huoneessa puolestaan merkitsee kaikenlaisen, myös intuitiivisen ja korkeamman, tiedon varauksetonta vastaanottamista. Toisaalta, kun tietoa vastaaotetaan sen enempää harkitsematta tai arvioimatta, on vaarana olla "ihan pihalla", ja päätösten tekeminen voi olla vaikeaa.

Ehkä uppoudut sellaisiin asioihin, että "tässä ja nyt" elämä ja eläminen uhkaa unohtua..?  ;)

Marsin ja Venuksen välinen aspekti voi joko merkitä tiivistä yhteistä ponnistelua tai panostusta johonkin yhteiseen juttuun.. esimerkiksi pariskuntana voitte sisustaa yhteisen kotinne aivan uusiksi, kumpikin panostaen samaan juttuun oman osaamisensa ja omien lahjojensa puitteissa, toinen toistanne tukien, tai sitten toisessa ääripäässä riitoja saattaa syntyä rahasta ... intohimoa ja vetovoimaa ei varmasti tule puuttumaan..

Mars 7. huoneessa on kaksiteräinen miekka.. se aiheuttaa joko sen että toinen ihminen saa sinut toimimaan antaen sinulle voimia ja energiaa tai toisaalta että tuo toinen ihminen saa sinut ärsyyntymään ja kiukustumaan lähes päivittäin. -Omalla kartallani tuo asetelma oli pari vuotta sitten ja silloin eräs erittäin temperamenttinen Oinas (Mars) ihminen työpaikallani tuppasi ärsyyntymään minuun ja minä häneen...  ;D

Mutta Venus 7. huoneessa yhtymässä Marsiin kääntänee tuon teeman myönteiseksi, sillä Venukselle on tärkeää tässä asemassa olla yhtedessä toisten kanssa myönteisesti, erityisesti kumppanin toiveita ja vaatimuksia noudattaen ja haluten tyydttää. Negatiivisesti tämä voi mennä liian pitkälle, jolloin yksilöllisyytesi tukahtuu puolison halujen korostuessa vahvempina ja rajoittaen sinun vapauttasi ja uuvuttaen turhaan.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 30.06.2009 18:56:07
Huomasin että AP-kartan  :keskitaivas: on  :aspect_opp: nataalin :keskitaivas:.
 AP  :keskitaivas: on myös yhtymässä nataalin  :uranus:...
  Onko mitään hajua mitä tällainen voisi merkitä työelämässä?

Vuosi on AINA MERKITTÄVÄ  kun Akselit ovat samoissa asteissa AP - ja radix -kartoilla..  :keskitaivas: on AP -kartalla  :askendentti: jälkeen seuraavaksi tärkein kulmahuoneista, joten aivan varmasti tulet kokemaan nopeita edistysaskelia joko uralla tai muuten vain elämäsi päämäärien ja tulevaisuutesi tavoitteiden alueella. Kun siellä on vielä AP -Uranus se merkitsee, että muutoksia ammatillisessa tilanteessa on odotettavissa. Tyytymättömyys työolosuhteisiin tai esimieheen voi saada sinut tekemään suuria muutoksia, mutta millaisia ja mihin suuntaan onkin eri asia. Ehkä ryhdyt yksityisyrittäjäksi? Halu toimia itsenäisesti on keskeistä. -Mikäli et ole työelämässä, saatat muuttaa muuten elämäsi suuntaa, et niinkään nopeasti asioista päättäen ja helposti, sillä nyt on taipumusta olla epävakaa ja tilanteet ovat järkkyviä.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Norna - 30.06.2009 22:00:38
 Kiitos Emelia! Ihan tuon mukaan tässä on kyllä edetty, tahto on kova ja Minä Itte, vielä kun saisi edistyttyä johonkin suuntaan  :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 28.07.2009 20:52:26
ap karttani muuttuu noin kuukauden kuluttua. miten olen nyt niin erilainen kuin edellisen ap kartan alkaessa? mielestäni olen aika samanlainen, jos siis planeettojen ja kausien pitäisi opettaa jotain. no ehkä opin vielä fiksummaksi bisneksissä, ja toisaalta hullutussuhde on takana (en tunne oikein mitään tyyppiä kohtaan + anteeksianto tapahtui toisen kanssa). nyt kun kartta keskittyy 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12 huoneisiin "pitäisi" käsitellä minää, olla varoja (kuten on) mutta huom. työn huoneet tyhjiä, jännä sikäli etten korostakaan perustyötä vaan vain muita bisneksiä. vaan missä se näkyy kartalla? ei missään. sitten taas mitähän saturnus ysissä meinaa? tjaa.. ja  :venus: 12


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: marix - 06.08.2009 14:04:18
Mun miehellä on tänään synttärit.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Vinkuiita - 06.08.2009 20:12:20
Hei!
Nyt loppui mun eväät ap kartan tulkitsemiseen.  >:( 
Kysynkin fiksummilta, että miten mahdollisesti saan
kanavoitua energiat oikeaan suuntaan ja pystyn hyödyntämään
sitä energiaa.
Ja onko tarkoitus, että en pystykään tekemään mitään
vaan kosmiset energiat vie mukanaan... :P
Olen syntynyt treella 5.9.1965 klo 23.50
Vingun taas kunhan kerkiän!


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Norna - 11.08.2009 10:25:41
 Nonni, selkishän sitten se Uranuksen ja  :keskitaivas: kohtaaminen, nimittäin lähdin opiskelemaan. Uranustyylisesti parin viikon varoitusajalla, alaa jota olen hieman sisälläni hautonut mutten uskaltanut ottaa askelta. Nyt siltä vaan tuntui ;D. Jee hyvä Urkki, nyt vaan pitäisi pitää tasainen ja vakaa suunta eikä antaa Urkin puuhastella enään.  :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: marix - 13.08.2009 22:10:07
Oisko joku kyenny katteleen tosta mun miehen kartasta, että sattusko meillä olemaan vaikka muuttoa lähiaikoina vireillä? Tai joku vois kertoa, mitkä asiat sellasesta vois vihjata, että voisin katella myös omaa karttaani.. Kuultiin tänään yks loistava idea, mutta pitäs ehkä saaha vielä toiset ihmiset siihen juttuun mukaan..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: eppana - 18.08.2009 10:28:06
Täällä on kanssa MC ja IC vaihtanut toistensa kanssa paikkoja.
Suunnattoman hassua huomata, että "vanha" Mc :vaaka: diblomaatti,joka haki kaikille sopivaa ratkaisua, että saatiin hommat tehtyä onkin nyt  :oinas: ja vähemmän diblomaatti..Lisäksi  :askendentti: :leijona: saa mut näköjään sanomaan sellasia asioita pomo(i)lle,joita en ennen todellakaan olis laukonu  :P ::) ;D
Ap kartalla ruuhka kasautunut 7 ja varsinkin 9 huoneisiin.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: kimo - 18.08.2009 15:11:21
 
Täällä on kanssa MC ja IC vaihtanut toistensa kanssa paikkoja.
Suunnattoman hassua huomata, että "vanha" Mc :vaaka: diblomaatti,joka haki kaikille sopivaa ratkaisua, että saatiin hommat tehtyä onkin nyt  :oinas: ja vähemmän diblomaatti..Lisäksi  :askendentti: :leijona: saa mut näköjään sanomaan sellasia asioita pomo(i)lle,joita en ennen todellakaan olis laukonu  :P ::) ;D
Ap kartalla ruuhka kasautunut 7 ja varsinkin 9 huoneisiin.

Hei Eppana,
mulla on ihan samat kuviot tulossa ens vuoden ap-kartalla, alkaa vaikuttamaan kuukauden päästä!
Kerro lisää kuulumisia, niin saan lisävinkkejä mitä tuleman pitää!


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: asboo - 21.08.2009 19:10:09
Hoh, ihan ihmeellinen AP-kartta. Leijona nousussa,  :aurinko: ja  :kuu: 5.huoneessa. Molemmat tekee aspekteja 3. huoneen saturnukseen ja 9.huoneen uranus-juno yhtymään paitsi, että aurinko tekee näihin hyviä kulmia ja kuu huonoja, ja se kuu on vielä  :aspect_con: pluto.

Eli olen esillä, loistan kommunikaatiossa ja ulkomailla/opiskelussa ja on tunne-elämän kuohahduksia tiedossa ilmeisesti.

 :askendentti:  :leijona:
You may be more dramatic and expressive this year, or this could point to a focus on children, hobbies, or other Leo-ruled areas of life, depending on your personal inclinations as well as your life circumstances.

Ja huh  :mars:  :aspect_con:  :askendentti:
Mitähän poweria tänä vuonna oikein on   :knuppel2:

Piti vielä lisätä, että en totta tosiaan tykkää tästä AP-kartasta, kun  :venus: :lle tulee neljä negatiivista ja yksi positiivinen aspekti  :P


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 08.09.2009 11:20:58
äläpä anna astron liikaa vaikuttaa ajatteluusi. tosin itse annan nyt  :aurinko: 1 jyllätä, eli keskityn omien olojeni vahvistamiseen, 2-huoneen pitäisi tässä jo olla vahva.. 3 muutos (parempaan, mullistuksia piisaa, valtaisa tapahtuma oli Österreichissa) .. 5 no, hmm.. 8 jep näkyy.. 9.. 12.. mutta yhtä lailla voisin ajatella että ei tuo tähtitaivas nyt mitään niin selkeää anna, itse kuitenkin luomme tilanteet.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: kimo - 16.09.2009 14:40:34
 :chiron:  :jupiter:  :neptunus: yhtymä vesimiehessä ap-kartalla,
miten sitä pitäisi tulkita ja voiko sille edes antaa tyhjentävää tulkintaa?

Tuleekos tuo rypäs jokaisen kartalle?

Itellä se löytyy 7.huoneesta  :aspect_opp:  :askendentti:  :aspect_con:  :mars:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 16.09.2009 19:44:46
ei todella tule kaikille yhtaikaa.. parantavia ja onnekkaita visioita (illuusioita suhteissa).. tai jotain.. minulle näkyy tulevan samaa kakkoseen..

no itse näen miten  :uranus: 5 loppuu ja se oli aika rankka sessio, suhde pois ja lapsen jutut uusiksi. tänään tuli edes iloa siitä mitä tapahtuu kun se vihdoin loppuu.  :mars:  kasissa näkyy pelaavan. mutta odotan tuota 2-huoneen ihmettä vielä..  :jupiter:  :chiron:  :neptunus:  :kuunsolmu: 
Olet tehnyt kaiken oikein elämässäsi. Edes kissasi pyörittäminen hännästä lapsena ei ollut väärä valinta. Se oli vain kokemus - sekä sinulle että kissalle. Kumpikin teistä olitte mukana siinä ja kumpikin valitsi tuon kokemuksen. Naura sille, sillä kun olet kohonnut puutteen, pelon ja itseinhon tietoisuuden yläpuolelle, näet, ettei oikeasti koskaan ole ollut mitään hössötettävää. Kaikki nuo "huonot" kokemukset olivat vain osa sitä kaunista peliä, mitä pelaatte maaplaneetalla.
 
Anna arvostelujen mennä ja salli itsesi tuntea se, mikä alkaa liikkua sisälläsi. Anna noiden tunteiden virrata vapaasti ja anna niiden olla opettajasi. Anna niiden näyttää sinulle timantti, joka on ollut piilossa hyvin pitkään. Noiden kaikkien tiheiden energioiden alla on nimittäin hyvin mahtava olento ja eräänä päivänä hyvin pian näet tämän.Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 30.09.2009 16:11:25
:chiron:  :jupiter:  :neptunus: yhtymä vesimiehessä ap-kartalla,
miten sitä pitäisi tulkita ja voiko sille edes antaa tyhjentävää tulkintaa?

Tuleekos tuo rypäs jokaisen kartalle?

Itellä se löytyy 7.huoneesta  :aspect_opp:  :askendentti:  :aspect_con:  :mars:

Riippuen syntymäpäivän sijainnista kalenterivuodella, niin kyllähän tuo kimppu löytyy.. Itselläni se on  myös AP -kartan 7. huoneessa. Ja Jupiter on yhtymässä AP- Deskendenttiini.  :smitten:

Kimppua tulkitaan taivaankappaleiden, huoneen ja merkin luonteiden mukaisesti.
Jupiteria 7. huoneessa kuvaa lause "pyydä niin sinulle annetaan" - se liittyy ihmissuhteisiin ja ne voivat joko parantua tai sitten elät toisen ihmisen ehdoilla, esim. muutat kumppanin työn perässä toiselle paikkakunnalle, vaikkei sinulla itselläsi ole siellä töitä tai tuttuja... Tai suhteesi kumppaniin, parisuhteeseesi tai toisiin ihmisiin muuttuu ja koet jonkinlaisen a-haa -elämyksen.

Neptunus 7. huoneessa merkitsee puolestaan päämäärättömyyttä ja epävarmuutta ihmissuhteissa vuoden aikana.. ihmissuhteet voivat olla päämäärättömiä, häilyviä tai epämääräisiä syystä tai toisesta. Mitään varmaan tai vakaata on turha odottaa, ja taipumus onkin puhua tekojen sijaan... Väärnkäsitykset ovat vaarana, mutta toisaalta herkkyys ihmissuhteissa voi kasvaa - tämä voi olla erityisesti totta, jos ihmissuhteesi on samalla tasolla henkisesti ja yhtä herkkä...

Kun tähän vielä sitten lisätään Chiron, jota ei yleensä käytetä AP -tulkinnoissa, on kyseessä aivan selkeästi vanhojen haavojen parantumista hyvinkin henkisellä tasolla ihmissuhteiden alueella..

Omalla kohdallani olen tuon nyt jo huomannut.. Itse kohtasin tärkeän ihmissuhteen noin viikkoa ennen varsinaista Auringon Paluutani... kaikki kävi nopeasti, sillä vain paria viikkoa aikaisemmin minusta tuntui täysin mahdottomalta että elämääni voisi ketään tulla.. ja kun sitten jotain tapahtui, pelkästään tuon ihmisuhteen aloittaminen oli erittäin epävarmaa ja häilyvää.. mutta kun sitten ensi askel oli otettu asiat etenivät nopeasti ja olen nyt jo huomannut itsessäni myös tuon Chironin myönteisen ja korjaavan vaikutuksen..

Kuvaavaa onkin että tämän uuden ihmissuhteen Aurinko on minun radix-Deskendenttini merkissä eli  :aspect_opp: radix- :askendentti: ( vrt.  :jupiter: :aspect_con: :chiron: :aspect_con:  :neptunus: :aspect_opp: :askendentti: Auringon Paluulla )

 :aspect_opp:  :mars:
viittaa Jupiterin kohdalla jonkinlaiseen konfliktiin tai ristiriitaan vakaumusten, uskomusten ja moraalin
ja tehtyjen toimien välillä.. Halutut ja tapahtuvat toimet näkyvät Mars huoneen sijainnista ja vakaumus, suotuisan tai raskaan aktiivisuuden alue näkyy Jupiterin huoneessa. Tehtävänä on ratkaista moraalisia, eettisiä tai filosofisia pulmia..

Neptunuksen kohdalla taas viittaa kykyyn toimia epävarmuudessa, mutta hankalan ja jännitteisen aspektin kyseessä ollen kannattaa olla tarkkana ettet tule pyrkimyksissäsi harhaanjohdetuksi... tämä aspekti voi viitata hyväntekeväisyyteen tai vain toimiin joilla ei ole varsinaista tietoa suunnasta tai tavoitteesta.

Tämäkin on myös minun AP -kartallani, tosin minun kartallani Neptunus ja Jupiter ovat   :aspect_tri:  :mars: - ja tunnistan kyllä nuo edellisen kuvaavat teemat ja ajatukset omassa elämässäni. Omalla kartallani tuota kuviota värittää mahtavat ristit..  :crazy2:  :mars: :aspect_opp: :pluto:   :aspect_squ:  :uranus:  :merkurius:  :saturnus:  ja siihen päälle vielä muutamat sekstiilit ja kolmiot..Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: rhoda - 30.09.2009 17:38:34
Emelia,
palailen puolestani  :kuu: paluuaiheeseen..

jossain??? täällä ketjussa puhuttiin kuunvaiheiden, (täysi- tai uusikuun) vaikutuksesta
nataaliplaneettoihin,
 mutta ÄÄÄÄRRRH
en löydä sitä sivua!
Voitko kiltti Emelia pliiiiiiis
hieman kerrata miten moinen vaikuttikaan elämään?

Itselläni tuo tuleva täysikuu on tulevalla kuunpaluukartallani.
Ja kun tuo Kuun sijainti syntymäkartalla
on muutenkin melkoisen menevä ( :kuu:  :aspect_con: :chiron: oppositiossa :uranus: ja  :askendentti:)
niin että juu-uuuh:

-Taitaapa olla tämä teema esillä juurikin ens viikonloppuna:
http://www.youtube.com/watch?v=V1Gn0e7kvTA
 
Täysikuu  :aspect_con: :kuu: huh!


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Norna - 02.10.2009 09:16:11
 Minulla tuo  :jupiter:  :chiron: :neptunus: on 1. huoneessa kuten myös  :pluto: ( :aspect_con:  :askendentti:),  :kuu:  :aspect_con: :kuunsolmu:.
 
 Lisää opiskelunaloitusosumia kartalla:  :aurinko: ja  :merkurius: 3. huoneessa!  :D


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: kimo - 18.10.2009 21:16:16
Kiitos Emelia tulkinnastasi!
Alkaa pikkuhiljaa aukeemaan, noin kymmenennen lukukerran jälkeen...
Ei se välttämättä niin paha olekaan kun vielä  :aurinko: tekee mukavaa kulmaa sekä  :mars: :iin että tähän kimpuun!


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 20.10.2009 14:21:50
Emelia,
palailen puolestani  :kuu: paluuaiheeseen..

jossain??? täällä ketjussa puhuttiin kuunvaiheiden, (täysi- tai uusikuun) vaikutuksesta
nataaliplaneettoihin,
 mutta ÄÄÄÄRRRH
en löydä sitä sivua!
Voitko kiltti Emelia pliiiiiiis
hieman kerrata miten moinen vaikuttikaan elämään?

Itselläni tuo tuleva täysikuu on tulevalla kuunpaluukartallani.
Ja kun tuo Kuun sijainti syntymäkartalla
on muutenkin melkoisen menevä ( :kuu:  :aspect_con: :chiron: oppositiossa :uranus: ja  :askendentti:)
niin että juu-uuuh:

-Taitaapa olla tämä teema esillä juurikin ens viikonloppuna:
http://www.youtube.com/watch?v=V1Gn0e7kvTA
 
Täysikuu  :aspect_con: :kuu: huh!


Totta, kyllä tuosta jossain oli jotain, mutten minäkään sitä tästä ketjusta löytänyt, joten käytin muita lähteitäni..

Eli Uusi tai TäysiKuu Kuunpaluu -kartalla pitää sisällään erityisiä merkityksiä. Uusikuu osoittaa jonkin uuden syntymän ja energian keskittymisen innostukseen. Uuden Kuun merkki ja huone antavat lisää yksityiskohtaisia tietoja ja ellei ole liiaksi tuon kuvion vastakkaisia aspekteja, se on suotuisa.

Täysikuu puolestaan viittaa päätökseen ja lopetukseen. Se usein vihjaa yhteisten ponnistelujen huipennukseen liittyen merkin ja huoneen edustajiin. Täysikuu on hiukan vähemmän suotuisa kuin Uusikuu, joskus heijastellen epävireistä päätöstä tai eroavia polkuja. Kaikki osalliset tekijät tulee huomioida.Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 21.10.2009 15:06:41
mitähän rapuherralla merkkaisi tuo kun ens vuoden keväästä, 2 ja 8 huoneet korostuu, mutta ulkomaiden huoneissa toisaalta ei muuta kuin kuu= lisäksi tämä ei ole välttämättä aivan oikein, jos synt aika ei ole.. samoin 7-huone sillä korostuu  :aurinko: . nyt taasen 3 ja 9  :aurinko: ja se onkin kulkenut katselemassa isoa metropolia. pitääkö minun alkaa ravata toisessa maassa, halpaa kuulema hih. no mutta. katsotaan.  ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Solararc - 11.11.2009 17:16:03
Onpas tämä ketju kasvanut pituutta, mutta en löytänyt asiaa AP kartan asc:llä majailevasta  :aurinko: :aspect_con: :juno: ? Eli mulla on ensi vuonna tulossa AP-kartalle tuo, eli tarkka konjuktio AP-nousumerkillä...eli voisiko tämä indikoida jotain parisuhderintamalla? Entäpä mitä muuta Junon ja Auringon konjuktio voisi tuoda tullessaan? Ja sitten kun tuo osuu vielä nousumerkille, niin jotain ihmeellistä siinä varmaan on? Voisiko rakkaus astua elämääni? Vai toivonko liikoja.... :smitten:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 15.11.2009 16:26:03
 :aurinko: AP -kartan 1. huoneessa indikoi yleensä enemmän henkilökohtaisten saavutusten vuotta, mutta toisaalta myös yhteistyössä toisten kanssa (  :aspect_opp: 7.huone) - kyse ei ole varsinaisista saavutuksista, mutta asiat jotka etenevät nyt ovat henkilökohtaisia.. Näin ollen kyseessä voisi olla vaikka parisuhde tai muuten kotiin liittyvät asiat, kun  :juno: kin sieltä löytyy...

Yleensä ei noita asteroideja juurikaan AP -kartalla huomioida, mutta jos tuntee niiden vaikuttavan itseen niin voihan niitäkin lisätä kartalle..  ;)

Mutta missä on  :kuu: ( tunteet)  :mars: (mies),  :venus: (nainen),  :pluto: (muutos)  ja Aurinkosi hallitsija? Niiden sijainnista voisi ehkä päätellä vähän enemmän...

Esimerkkinä voinen kertoa omalta tämän vuonden kartaltani, että siellä muodostaa  :pluto: 0 astetta 5.huone :aspect_opp:  :mars: 0 astetta 11.huone  :aspect_squ:  :merkurius: 0 astetta ( :aurinko: hallitsija) T-ristin ja  :kuu: löytyy 4. huoneesta.

Ei ihan uskoisi että olisi parisuhteen kanssa mitään tekemistä, mutta kun katsotaan mihin AP -taivaankappaleet sijoittuvat radixilla niin näyttääkin ihan erilaiselta.. radixin huoneissa  :pluto: 1. huoneessa  :aspect_opp:  :mars: 7. huoneessa  :aspect_squ:  :merkurius: 8. huoneessa..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 15.11.2009 20:49:46
vaikea edelleen ajatella että planeetat vaikuttaisi aina kaikkeen; esim miten nyt juuri keskityn enemmän henk koht saavuttamiseen kuin ennen? mikä muutos minässä? eikö kaikki ole koko ajan sitä (saavutuksia)? Aurinkomerkin hallitsija  :jupiter: taas on kakkosessa - kai se jollain tavalla näkyy? Aurinko itse kolmosessa ja oli ainakin ulkomaihin/matkoihin liittyvää vilskettä taas tänään. mutta? kun Kuu on vitosessa-- no, kyllähän eräs otti yhteyttä 10pv sen muutoksen jälkeen ja taas lipsahti suhteeksi. toisaalta suhde oli kun oli Pluto ja Jupiter vitosessa. eli? tuntuu että kaiken voi tulkita miten vain päin. Mars kuvaa miestä? vai toimintaa? Mars kasissa on minusta tämä paikka auringossa (etelä) projekti eikä välttämättä mies? vaikka sekin ilmestyi.. jatketaan..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: marix - 16.11.2009 23:03:49
Hei en tiiä miten päin tän tekis. Ahistelenko teitä mun ap-kartalla vai osaatteko sanoa suoraan, että minkä planeetan pitää olla missä huoneessa, että se vois tarkottaa muuttoa? Mulla näkys olevan mars seiskassa ainakin.. uranus ykkösessä kuten myös jupiter ykkösessä? Venus kympissä..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: nikki - 17.11.2009 00:52:19
marix
Katso kartalta tuon  :mars::n suhde eli aspekti (jos sitä siis on) IC:lle.
Sitten katsot  :askendentti: ja Vestan ( kotiliesi) suhteen.Onko aspektia?
Sitten tuon  :uranus:.n suhde  :kuu::n.

Vaikka itse tulkitsin aikoinaan ap- :pluto::n olemisen 4 huoneessa pakolliseksi muutoksi, mitä se olikin, niin se on aika ykskantaan tehdä tulkinta yksinomaan yhen kosmisen perusteella.
Kartalla oli myös tarkat (mulle tarkat ja olennaiset ovat asteen tarkkoja)
 :askendentti: :aspect_ssx: :vesta:
 :mars: :aspect_ssx: IC
 :mars: :aspect_sex: :pallas: 4 huone
 :uranus: :aspect_inc: :kuu:, kvinkunssiahan joskus leimattiin eron aspektiksi, ero entisestä kodista?
Ap-kartan  :askendentti: :aspect_sex: syntymä  :pallas: :rapu: (rapu/kuu/koti) siksi kai tuolla asteroidilla oli merkitystä tässä eikä muutto jäänyt vain "päänsisäiseksi" jtuksi.
 :pallas: näyttelee ilmeisesti muutenkin suurta osaa elämässäni,koskapa syntymä :pallas: osuu nyt tarkalleen ap- :askendentti:.lle.
Tarkastele omaa ap- :askendentti::asi ja katso löytyykö syntymäkartalta mitään samanasteista.
Se noussee yhdeksi vuoden teemaksi.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: marix - 17.11.2009 17:58:09
No jotakin löyty. Ap-kartan ascia lähimpänä on syntymäkartan  :merkurius: , mitä lie tarkottaa?

Aspekteja löysin  :vesta:  :aspect_tri:  :askendentti: jos tulkitsin oikeen päin ja samoin  :kuu:  :aspect_kvi:  :uranus:

Mieheltä sit taas ei vastaavia löydy mitään :P Sillä ollu ees noin osuvaa asc-kohtaakaan ku mulla :P


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 17.11.2009 19:01:15
uranus ykkösessä kuten myös jupiter ykkösessä? Venus kympissä..

Tässä lauseessa voisi olla vastaus kysymykseesi, sillä Uranus 1. huoneessa viittaa yleensä haluun muuttaa elämäntyyliä ja kyllästymiseen nykyiseen tapaan / paikkaan elää.. Näin ollen kyseessä on ennemminkin henkilökohtaisen muutoksen aika, mutta kyseessä voi olla myös halu ja toistuva yritys muuttaa fyysisesti paikkaa/ asioita.. Uranus 1. huoneessa voi myös merkitä muuttoa tai ainakin halua muuttaa toiselle mantereelle, täysin erilaiseen kulttuuriin jne. - Nykyiset elinolosuhteet eivät vain kohtaa tarpeittesi kanssa.

Yhdessä 1. huoneen Jupiterin kanssa edellä mainitut henkilökohtaiset tarpeet vain korostuvat entisestään, vain lisäten halua muutokseen.

4. huoneen Mars viittaisi aktiiviseen muuttoon tai muutokseen kotona esim. remontin tms. kautta.. tai muutoksiin kotioloissa ( joku muu muuttaa jonnekin ) .


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Esmiralda - 17.11.2009 21:33:05
Jokohan olisi aika alkaa tutkimaan näitä paluukarttoja! Kiitos Emelian, hänen ansiostaan minulla on tukku aineistoa siitä, täältä poimittu.

Sanoitko Emelia jossain, että asteroidien yhtymillä ei ole niin suurta merkitystä.

Juuri niiden kanssa on niin somat yhtymät, joita tuossa makustelen.

 :saturnus: :aspect_con: :ceres:  molemmat 16 astetta Neitsyessä ja huoneessa 9.

Minusta siinä on jotain niin riipaisevaa, kun minulla on kauhea kaukokaipuu ja kaipuu syventyä enemmän uudenlaisiin filosofioihin, mutta Ceres-äiti Saturnus rinnallaan pakottaa minut paikalleni suorittamaan jotakin, mikä on kesken. Mutta karkaan välillä häntä vähän koipien välissä...

Toinen tällainen soma on  :aurinko: :aspect_con: :vesta: nekin samassa asteessa 5 Ravussa ja huoneessa 8. Luotan tuon valovoimaisen kaksikon turvaan. Jotenkin se pitää minua tasapainossa, jos en väärin ymmärrä.

Kuuni Leijonassa on tuon tämän hetken mahtavan stelliumini riiputtaja tai purkaaja kolmioina, missä yhdessä kärjessä on Pluto. Se on pystyssä kuin kheopsin pyramiidi!

Mitä tuumit Emelia, onko jahkaukseni missään kohdallaan?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Solararc - 17.11.2009 22:52:05
Suuri kiitos Emelia!  :) Sain palautteestasi paljon eväitä tulkita omaa auringonpaluutani...ja nyt asiat aukeavat minulle selkeämmin!

Eli kun AP-kartallani (siis vasta ensi vuonna 2010) on  :aurinko: :aspect_con: :juno: Ravun merkissä, on Kuu 12.huoneessa kaksosten merkissä (konjuktiossa natal-Venukseen), Mars yhtymässä (Vestan kanssa) IC:llä Neitsyessä (muuttoa on suunnitteilla) ja Venus kolmannessa huoneessa Leijonan merkissä, mutta väljässä yhtymässä IC:lle....Sekavaa, mutta kokonaisuus alkaa hahmottua.

Noh, odotettavissa lienee mielenkiintoinen vuosi. Sitä sitten odotellessa. Nyt onkin niin kamalaa aikaa menossa (Saturnus Asc:lla, Pluto IC:llä, ja Uranus desc:llä)....


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 17.11.2009 23:18:11
Jokohan olisi aika alkaa tutkimaan näitä paluukarttoja! Kiitos Emelian, hänen ansiostaan minulla on tukku aineistoa siitä, täältä poimittu.

Sanoitko Emelia jossain, että asteroidien yhtymillä ei ole niin suurta merkitystä.

Juuri niiden kanssa on niin somat yhtymät, joita tuossa makustelen.

 :D

Varsinaisia tulkintoja asteroidien asemista AP -kartoilla en ole löytänyt mistään, mutta sitä en voi kieltää ettei niillä voisi olla merkitystä - erityisesti jos/ kun nuo yhtymät ovat osana aspektia toiseen taivaankappaleeseen antavat asteroidit varmasti lisää väriä ja syvyyttä tulkintaan.

Lähinnä olen itse yrittänyt pitää tulkittavan kartan mahdollisimman yksinkertaisena, että suuret ja merkitykselliset linjat tulisivat paremmin esiin, kartoilta kun voi nähdä NIIN PALJON..

Yleensä AP -kartoilla ei tulkita kuin keskeisten taivaankappaleiden pääaspektit, ainoastaan Auringon kohdalla huomioidaan myös pienemmät aspektit. -Tässäkin on pääasiassa kyse vain priorisoinnista.

Kiitos jälleen että olen saanut olla avuksi.. Joskus tuo sekavuus todellakin vain yht'äkkiä aukeaa silmien edessä ja silloin kokee uskomattoman Ahaa! -elämyksen. ;D

Omalla kohdallani tuntuu nyt taas näidenkin asioiden havainnointi paljon helpommalta, kun proge- Kuuni vihdoin siirtyi pois raskaasta Skorpionista. Siis Kippis sille!!  :smitten:

Siksi jos tunnet että noiden asteroidien aspekteilla on sinulle merkitystä, niin niillä varmasti on...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Esmiralda - 17.11.2009 23:23:23
Juu, kiitos Emelia! Tunnen, tunnen kovasti noin!


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ivir - 02.12.2009 23:47:33
Mietin tässä omaa ensi vuoden paluukarttaa tutkiessani sitä, pitäisikö eri huoneiden kokoon kiinnittää jotain erityistä huomiota? Onko huoneiden koolla ylipäätänsä mitään merkitystä? Tulevalla paluukartallani nimittäin 1. ja 7. huone käsittävät yli 3 aurinkomerkkiä (1. huone jousimiehen lopusta kalojen puoliväliin ja 7. huone kaksosten lopusta neitsyen puoliväliin). Lisäksi kaikki muut planeetat, uranusta, marsia ja saturnusta lukuunottamatta, ovat 1. huoneessa.

Eli onkohan edessä jonkinlainen itsetutkiskelun vuosi kun tuo 1. huone niin voimakkaasti edustettuna?  ;D


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 07.12.2009 15:59:27
hei

haluaisiko joku selvittää minulle miten nämä vaikuttavat 5-huoneessani, koska on niin vaihtelevaa menoa lapsen ja sielukumppanin kanssa,  kiitos! kuu on siis vitosessa  - toisaalta yhtaikaa uranus vitosessa..! vanhalla ap kartalla! johtuuko siitä että aur 1, fokus itsessä?? oma voima?  

uranus neliö aurinko
ur .sekstiili kuu
ur. neliö merkkari
ur sekstiili venus
ur neliö mars
ur sekstiili jupiter
ur oppositio saturnus
nept semisext uranus
chiron semisext uranus
mc kolmio uranus

Chiron neliö kuu
noususolmu kolmio kuu
neptunus neliö kuu
uranus sekstiili kuu
saturnus kolmio kuu
jupiter neliö kuu
mars neliö kuu
venus oppositio kuu
merkusius inconjunct kuu

pluto bQ kuu
MC bQ kuu

9kk kuluttua jotain selkeyttä kun vain  :aurinko:  :aspect_sex: kuu ja sat. 7 ja 8, 9, 11 huoneet muuttuu positiivisiksi sekä 6.


tähän ilmeisesti lisää omaa pikanttia lisäänsä Venukseen  (12) kohdistuvat:

AC konj Venus
chiron neliö Venus
Neptunus neliö Venus
Uranus kolmio Venus
Saturnus sekstiili Venus
Jupiter oppositio Venus

myös 3-huoneeseen vaikuttaa päällekkäin aur ja uranus, ilmankos
sielläkin vaihtelevaa

2-huone jotenkin kunnossa..

Mars kasi.. no siihenkin kohdistuu oppositiot, eli pari isoa teemaa jumittaa ; Saturnus ysi, jos yhtaikaa neliö ja sekstiili niin== ?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 07.12.2009 22:44:18
Mietin tässä omaa ensi vuoden paluukarttaa tutkiessani sitä, pitäisikö eri huoneiden kokoon kiinnittää jotain erityistä huomiota? Onko huoneiden koolla ylipäätänsä mitään merkitystä? Tulevalla paluukartallani nimittäin 1. ja 7. huone käsittävät yli 3 aurinkomerkkiä (1. huone jousimiehen lopusta kalojen puoliväliin ja 7. huone kaksosten lopusta neitsyen puoliväliin). Lisäksi kaikki muut planeetat, uranusta, marsia ja saturnusta lukuunottamatta, ovat 1. huoneessa.

Eli onkohan edessä jonkinlainen itsetutkiskelun vuosi kun tuo 1. huone niin voimakkaasti edustettuna?  ;D

Kyllähän tuo hyvin vahvasti henkilökohtaisen menestyksen vuodelta vaikuttaisi, koska 1. huone on noinkin suuri ja runsaasti edustettuna.

Yleensä suurten AP -huoneiden kyseessä ollessa kannattaa katsoa mitkä radix -kartan huoneet sijoittuvat suurten huoneiden sisälle. Ap -huone on kuin iso huone ja radixin huoneet ovat huonekaluja, jotka täyttävät sen.

AP - :askendentti:  :jousimies: , hallitsija Jupiter

Askendentti Jousimiehessä; tunnet mahdollisesti levottomuutta ja halua seikkailla enemmän tänä vuonna. Syynä saattaa olla että olet tuntenut itsesi rajoittuneeksi ja ”häkkiin suljetuksi” viime aikoina, ja tunnet halua hypätä näiltä raiteilta ulos. Et ehkä tiedä minne haluat mennä, mutta levottomuus on päällä. Joissain tapauksissa lakiasioihin täytyy kiinnittää huomiota. Toiset tuntevat halua tukea sinua tai sinulla on syytä olla toiveikkaampi ja optimistinen elämän suhteen. Jupiterin sijainti  saattaa antaa vihjeitä, mikä on henkesi ravintoa ja millaisen ”vuokrasopimuksen” teet elämän kanssa tai mikä tuottaa sinulle toiveikkuutta. Ole varovainen ettet yliarvioi kykyjäsi tänä vuonna. Yritä olla vähättelemättä tärkeitä yksityiskohtia, kuten laskuja jotka täytyy maksaa.
Tämä on laajentumisen, henkilökohtaisen kasvun ja yleisen hyvän onnen aikaa. Tunnet halua laajentaa kiinnostuksesi kohteita tuntemattomille alueille. Idealismisi kasvaa ja tunnet suurta kiinnostusta uskontojen, filosofioiden, lain, metafysiikkaan ja syventävien tieteiden alueilla. Vedät puoleesi ihmisiä, jotka ovat positiivisia ja avuliaita.
Halusi itsenäisyyteen tulee olemaan vahva, seuranaan halu matkailla ja tutustua kaukomaihin. Jos olet ajatellut lomailla, tämä vuosi on siihen hyvä. Toteutat suunnitelmasi suurella innostuksella. Ja tänä vuonna ajattelet isosti!! Mikään vähempi ei käy.
Saatat tuntea tyytymättömyyttä päivittäisiin, normaaleihin rutiineihisi. Sinulla on taipumus isotella, olla ylioptimistinen ja olla niin hajamielinen tulojesi suhteen, että jätät huomaamatta mahdolliset vaarat. Uskot itseesi ja suunnitelmiisi, mutta on riski että teet suuria virheitä, joita myöhemmin tulet katumaan, jos et suunnittele kunnolla ja kiinnitä huomiota tarpeellisiin yksityiskohtiin. Ole positiivinen, mutta realistinen!
Mikäli olet luonteeltasi vakava ja varautunut, tänä vuonna tulet yllättämään kaikki. Sinusta tulee puheliaampi ja spontaanimpi. Jos olet tavallisesti selkeäsanainen ja ystävällinen, nämä ominaisuudet tulevat vain kasvamaan. Mutta riippumatta temperamentistasi, hyvä huumori vallitsee ja löydät ratkaisut kaikkiin kohtaamiisi ongelmiin
Saatat tuntea viehtymystä seikkailla ja valloittaa. Uusi ja epätavallinen houkuttelevat sinua, erityisesti jos niihin liittyy jonkin asteinen riski ja vaara. Kannattaisi kuitenkin olla varovainen, ettei jännityksesi etsintä mene yli. Seikkailumieliala saattaa johtaa sinut yhteyteen uusien ihmisten, kulttuurien ja kielten kanssa. Saatat kokea keveän romanssin, joka ei ehkä kestä tätä vuotta kauempaa.
Jupiterin vaikutuksen alla on taipumus lihoa, erityisesti lanteilta ja reisistä. Siksi kannattaa olla tavallista tarkempi ruokavalion suhteen. Ja tietenkin runsas liikkuminen on suotavaa.
Tulet todennäköisesti kohtaamaan joitakin mielenkiintoisia ihmisiä, jotka vaikuttavat sinuun älyllisesti ja joilta saat uusia ja jänniä ajatuksia. He myös rohkaisevat sinua levittämään siipesi ja matkustamaan. Tämä voi olla sosiaalinen vuotesi, jolloin käyt paikoissa ja teet asioita, joita et koskaan ennen ole edes ajatellut. Jos olet sinkku, sinulla on mahdollisuus tavata vapaita ihmisiä. Eräs heistä voi muodostua tärkeäksi sinulle. Suhteesta ei kuitenkaan välttämättä muodostu pitkä-aikaista. Jos olet sitoutuneessa suhteessa, saatat tuntea levottomuutta sinulle asetetuista rajoituksista. Yksi ratkaisu on tuoda uudet ystäväsi kotiin tapaamaan partneriasi. Tämä on todellakin vuosi jolloin pystyt tutkimaan ja kasvattamaan ajatuksia ja luonnetta.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ivir - 09.12.2009 22:36:00
Kiitos Emelia vastauksestasi  :) Auttoi kovasti karttatutkimuksissani eteenpäin!


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: marix - 22.12.2009 11:21:26
Voiko ap-kartalta löytää mitään laihtumiseen viittaavaa?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ebenia - 22.12.2009 13:28:54
Voiko ap-kartalta löytää mitään laihtumiseen viittaavaa?

Voipa hyvinkin!

Jupiter ASC:n päällä usein nostaa painoa tai laajentaa muuten (raskaus esim.). Sen sijaan esimerkiksi nousu-kauris tai Saturnus ASC:llä usein laskee painoa tai ainakin pitää sen samoissa lukemissa niillä ihmisillä, joiden painosuhdanne tuntuu olevan nousujohteinen yleensä. :) Uranus ASC:lla saattaa aiheuttaa äkkinäisiä painonnousuja ja laskuja.

Kuun aspektit myös kertovat ruokailemisesta. Runsaat Saturnuksen aspektit viittaavat rajoittamiseen tunne - ja syömisasioissa (koska usein varsinkin naisilla liittyvät yhteen) ja Jupiter taas laajentaa.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: marix - 23.12.2009 18:39:45
^ jei, mulla on se nousu-kauris! :) Merkurius näky olevan lähin..

MeNaisten vuosihoroskooppi lupas jouskareille aika urheilullista alkuvuotta ainakin :) Itsensä huoltamista ja semmosta.. :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: -zillic- - 26.12.2009 01:04:33
Hei tietäjät!

Mitä tarkoittaa AP-kartalla peruuttavan Uranuksen ja Junon tarkka yhtymä 5. huoneessa ja kaloissa? 
Lisäksi Venuksen ja Cereksen tarkka yhtymä 2. huoneessa skorpionissa. Nämä ovat siis kolmiossa keskenään.
Kuu on IC:llä.   ::)

-zillic-  :smitten:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ivir - 23.01.2010 23:29:00
Innostuin tästä ap-kartan tutkiskelusta mutta muutamalle asialle en ole löytänyt vastausta mistään, jospa joku täällä osaisi hieman auttaa..  ::)

Elikäs, kuinkas lähellä ap-kartan askendenttia, tai mitä tahansa kulmaa, planeetan pitää olla, jotta sitä voisi pitää merkittävänä? Mulla on tulevassa ap-kartassa 1.huoneessa :pluto: 8 asteen päässä jousimies-askendentista.

Ja entäs miten uusikuu ja täysikuu katsotaan ap-kartalta, tavallisen kalenterin mukaan edellisenä päivänä syntymäpäivästäni on uusikuu. Pitääkö sen olla ihan tarkka syntymäpäivänä jotta sitä voisi käyttää tulkinnassa vai onko siinä joku joustonvara? Olikohan tää ihan daiju koko kysymys  ;D


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 26.01.2010 21:26:13
Paluuna  :askendentti: :vaaka: ja  :kuu: :vesimies:, sangen sosiaalista aikaa kieltämättä ollut tämä. Kaikenlaista ryhmien parissa touhuilua, kuten arvaakin, toisaalta on pitkästä aikaa tullut otettua sopivasti etäisyyttä kaikkiin rasittaviin tyyppeihin, mitä vuosien varrella oli kertynyt. :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 04.02.2010 14:29:09
Saturnalia,

tulet varmaan pikku hiljaa jo nyt huomaamaan kuinka tulevan AP -kartan  :askendentti: sisältämät asiat alkavat kiinnostamaan sinua koko ajan enemmän ja enemmän...  ;)

Omalla AP -kartallani on ollut kokolailla kaikkein hankalin  :venus:  :aspect_con:  :vesta: 12. huoneessa  , mikä on tuonut tullessaan paljon salailua, piilomerkityksiä ja jatkuvia asioiden selvittelyjä ihmissuhteessa..

Kun miesystävälläni on sama  :venus: huonesijainti omalla AP -kartallaan on kaikki kertautunut tuplaten.. On oikeastaan ihme että olemme edelleen yhdessä.. Nyt odotankin jo kovasti että päästäisiin pian helmikuun loppuun, jolloin vihdoin hänen uusi AP -karttansa alkaisi vaikuttamaan ( 3 kk ennen varsinaista paluuta), sillä tuolla tulevalla AP -kartalla hänen AP - :venus: on yhtymässä minun radix  :kuu: ja tilanne toivottavasti hieman helpottaa..  :buck2:

Toinen hankala sijainti omalla nykyisellä AP -kartallani on  :pluto: 0 astetta  :kauris: :aspect_opp:  :mars: 0 astetta :rapu:  .. ja kun vielä  :kuu: on AP -kartalla  :skorpioni: on kaikki juuri päinvastoin kuin pitäisi ja käyttäydyn välillä kuin sekopää..  :uglystupid2: .. ainakin omasta mielestäni.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: lasipyramidi - 04.02.2010 16:22:42
Kukapa osaisi neuvoa ja onko muillakin tammikuussa syntyneillä sama kuvio? Mihin vaikuttaa ja kentis miten?

Voimakas vaikutus 6 (loppuelämän pitkä viiva.. melkein :o);
Uranus avautuva sekstiili Merkurius.
Uranus oppositio Keskitaivas.

Toiseksi voimakkain vaikutus 4-5;
Jupiter yhtymä Kuu
Pluto avautuva sekstiili Jupiter


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 08.02.2010 15:29:00
syyskuussa tapahtuu. tai, viritellään jo hieman. sitten kun 6, 7, 8, 9 ja 11 on täynnä tavaraa ja ihan hyvääkin, voipi olla mielenkiintoista. nimim ap-uskovainen. nyt on tietty hyvät 1 ja 2 huoneet ja 3.. 5 sinnepäin. 9:n  :saturnus: sta selvitty juuri . ens kerralla kutosen Saturnus tekee sekstiiliä  :aurinko: ja konj  :kuu:, ei lie liian paha- ja kasi- perintö ja sex!

seuraava suhde näin oletan, ja elämänvaihe. menis yksiin. jopa lapsen kanssa.

Third House

The third house deals with the physical plane area that includes close relatives in general, especially bothers and sisters. Elementary school experiences and our first teachers other than mom and dad. It represents individuals that affect our lives by close proximity. Thus, city life, the community we live in and our neighbors fall under the auspices of the third house. It's also short trips and local modes of transportation such as cars, buses, city rail systems, etc. Since the natural ruler Mercury is such a busy fellow, this house also represents reading, networking, writing, letters, small scale advertising, telephones, radios and any other form of communication. The third house corresponds to Gemini and so any planets in this house function with some underlying Gemini style. Additionally, the second house also represents teaching, education, our mentality, the realm of ideas, variety, duality and adaptability.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Norna - 09.02.2010 12:49:32
 Kyllä huomaa että alkaa uusi AP-kartta jo vaikuttamaan. Vuoden ajan oli suurin painotus 1. huoneessa, nyt painotus on 12. huoneessa ja on jotenkin hankalaa tietää mitä itse ajattelee tai tuntee, kaikki on enemmän tai vähemmän kummallista. Omat reaktiot asioihin omituisia, kuin joku toinen kokisi niitä. 12. huoneessa  :aurinko: = :oinas: tietty, :merkurius: + :venus: =  :harka:, :kuu: = :kaksoset:.  :askendentti:  :kaksoset:.
 Pluto siirtyi  :aspect_con:  :askendentti: :sta DC:n reunalle kukkumaan. Mars on majoittunut IC:n tuntumaan,  :leijona: ja 3. huoneen puolelle.

 Osaisiko joku sanoa jotain tuosta 12. huoneen painotuksesta? Vilkasta erakkoelämää tiedossa?  ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 09.02.2010 12:52:54
eihän 12-huone tarkoita erakkoelämää, itsellä siellä nyt venus. se voisi olla vaikka salarakkaussuhde, kuten minulla on, on ja off jne muuta säpinän poikasta.. 12 huone on salaisuudet sairaalat vankilat, mystiikka myös. eilen huomasin että 8-huone se vasta on jännä; perintö, seksi ja magia. vaikka en ala skorpparisuhteisiin.  :D  :skorpioni:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 11.02.2010 00:36:46
12. huoneen painotus AP -kartalla ja erityisesti kun  :aurinko: löytyy sieltä viittaa siihen että alitajunnasta kumpuavat ja itseltä piilotetut salaiset asiat nousevat pintaan, eikä niille oikeastaan voi mitään...
 :kuu: 12. huoneessa merkinnee tavalla tai toisella, syystä tai toisesta salattua suhdetta; toinen osapuoli saattaa olla jostain syystä sopimaton sosiaalisesti tai jopa fyysisesti, nuorempi tms.  Tämä ei aina tarkoita että kyseessä olisi nk. "salarakas" ja että kolmatta osapuolta petettäisiin, vaan enemmänkin että kyse on jonkinlaisesta sumutuksesta ja peittelystä, ja mikäli suhde kestää, se voidaan julkistaa kun  :kuu: siirtyy toiseen huoneeseen seuraavalla AP -kartalla.

Myös  :venus: 12. huoneessa viittaa samoihin teemoihin, mutta tässä tapauksessa kyseessä voi olla konkreettisemmin todellakin salattu suhde ja että suhteessa on olemassa useampikin osapuoli.. Samoin tähän huone sijiaintiin liittynee piilomerkityksiä, väärinkäsityksiä, salailua, päättämättömyyttä, haluttomuutta kertoa tosiasioita ja katsoa asioita suoraan silmiin.. mahdollisesti myös pelkotiloja, neurooseja, mustasukkaisuutta, kaikenlaisia pakonomaisia tunteita jotka nousevat alitajunnan ja mielikuvituksen tuotteina. 
-Tästä minulla on henkilökohtaista kokemusta jo puolen vuoden ajalta, ja odotan kyllä jo kovastikin että meidän molempien uudet AP -kartat alkavat tässä kevään aikana vaikuttaa.. Meillä ei ole mikään salasuhde menossa, mutta tässä suhteessa on kyllä välillä aika ruuhkaista, kun rajoja ei ole pystytty asettamaan.. Tämän iltaisessa Karjalan kunnailla -sarjan viimeisessä osassa oli kohtaus joka oli kuin suoraan tästä tilanteesta  :uglystupid2:  .Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 11.02.2010 10:13:12
salasuhde voi tarkoittaa sitäkin, että suhteet on salassa suvulta ja lähipiiriltä, jotka eivät jaa sielusi kuvioita, ei välttämättä kolmiodraamoja..   :aurinko: 12 radix

ja skitsoiluahan ei tunnetusti tarvita,..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Norna - 11.02.2010 11:12:47
 Noh, miten osuvaa. Kuukausi sitten minua alkoi piirittämään yksi mies joka kokee olevansa rakastunut minuun ja mä en tajua koko hommasta enään todellakaan yhtään mitään  :uglystupid2:. En rakasta häntä enkä aio suhteilla mutta tullessaan toi avioliittooni kyllä kovat rytinät ja taitaa kaatua koko talo. Hän nosti pintaan siis tulollaan paljon sellaista joka oli pitkään ollut käsittelemättä minun ja mieheni suhteessa.
 Not so very fucking funny. But necessary.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 11.02.2010 12:01:34
hahaha kuulostaa hauskalta.. sorry. kyllä se siitä.  :smitten:

no mutta minulla on sitten varmaan vakavaa ja kunnollista kun  :aurinko: 7 tjtn


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 11.02.2010 14:56:36
Noh, miten osuvaa.  Hän nosti pintaan siis tulollaan paljon sellaista joka oli pitkään ollut käsittelemättä minun ja mieheni suhteessa.
 Not so very fucking funny. But necessary.

Tämä on kyllä todellakin erittäin osuvaa.. Liittäisin myös mustasukkaisuuden 12. huoneen teemoihin, siis sellaisen mustasukkaisuuden jolle ei voi mitään.. Koska 12. huonetta hallitsee Neptunus ja Kalat se on kaikenlaisen epämääräisen huone.. tämä ei tarkoita, että huoneen hallitsema ihminen oikeasti olisi mitenkään epämääräinen tms. vaan että muiden käsitys siitä mitä sanotaan on värittynyttä ja moniselitteisesti tulkittavaa. Syntyy turhautumia, varsinkin jos 12. huoneen hallitsema ihminen tuntee ettei häntä ymmärretä oikein vaikka kuinka vääntäisi rautalangasta... Sama tilanne saattaa nousta esiin uudestaan ja uudestaan kalamaisesti vain muuttaen muotoaan.

Itse suosittelen asioista keskustelua, puhumista ja puhumista, vaikka välillä tuntuisi ettei toinen osapuoli kuuntele lainkaan, ei kuule mitä sanotaan tai kuulee täysin väärin.. Tilanne on vähän sama kuin tulkittaessa Tarot-korttien Tornia, järisyttävä tilanne koettelee perustuksia, mutta samalla nostaa esiin ja tuulettaa tunkkaisia asioita, mutta kuten sanottua tämäkin menee ohitse..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: indiima - 11.02.2010 23:49:48
Anteeksi, tulen nyt sössimään tänne paluuketjuunkin. Luin tätä läpi, mutta jotenkin tämä paluu ja sen merkitys on mulle aika lailla - vieläkin - epäselvä.

Aurinko nyt toisessa huoneessa, menossa minne päin? 1. vai 3:teen?

Anteeksi, olen ihan aloittelija näissä paluujutuissa. Täällä sais olla sellainen päätään raapiva keltainen lärvipallo kanssa.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 12.02.2010 00:22:19
Paluukartan voi tehdä kaikille taivaankappaleille.. silloin kartta tehdään sille ajankohdalle, jolloin tuo kyseinen taivaankappale on samalla paikalla kuin syntymän hetkellä.

Täällä on kyse eniten kuitenkin Auringon Paluusta, eli sen sijoittumisesta samaan asteeseen kuin syntymäkartalla.. tuo yleensä tapahtuu synttäreiden aikaan.. heittoa voi olla vuorokausi kumpaankin suuntaan vuosittain.. ja riippuen siitä missä synttäreiden aikaan majailee fyysisesti.

Kun/ jos teet solar return -chartin millä tahansa ohjelmalla näet vuosittain eteenpäin minne Aurinkosi on menossa, jos se on se sinua kiinnostava juttu.. Auringon liike ei nimittäin ole mitenkään säännönmukaista valitettavasti näillä leveysasteilla.

Mary Fortier Shea'n kirjassa on kuvattu Auringon liike huoneissa tiettyjen sääntöjen mukaisesti, mutta olen huomannut ettei tuo sääntö toimi täällä Suomessa ja näillä asteilla.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 12.02.2010 00:25:00
Heh.. sotkenkohan vielä lisää kun kerron että omalla tulevalla Auringon Paluu -kartallani on muuten myös Venuksen Paluu..  ;D


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: indiima - 12.02.2010 00:27:18
Heh.. sotkenkohan vielä lisää kun kerron että omalla tulevalla Auringon Paluu -kartallani on muuten myös Venuksen Paluu..  ;D

Kyllä vaan!  ;D No, jään kelailemaan näitä  :-* Kiitos vastauksesta kuitenkin  :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Norna - 12.02.2010 10:23:06
Syntyy turhautumia, varsinkin jos 12. huoneen hallitsema ihminen tuntee ettei häntä ymmärretä oikein vaikka kuinka vääntäisi rautalangasta... Sama tilanne saattaa nousta esiin uudestaan ja uudestaan kalamaisesti vain muuttaen muotoaan.

Itse suosittelen asioista keskustelua, puhumista ja puhumista, vaikka välillä tuntuisi ettei toinen osapuoli kuuntele lainkaan, ei kuule mitä sanotaan tai kuulee täysin väärin.. Tilanne on vähän sama kuin tulkittaessa Tarot-korttien Tornia, järisyttävä tilanne koettelee perustuksia, mutta samalla nostaa esiin ja tuulettaa tunkkaisia asioita, mutta kuten sanottua tämäkin menee ohitse..

 Tämäkin on osoittautunut jo nyt paikkansapitäväksi vaikka huhtikuuhun jolloin tuo AP-kartta astuu voimaa vielä hetki aikaa onkin.
 
 
 Aviomieheni AP-kartalla, joka astuu voimaan siis elokuussa on  :venus: :aspect_con: :mars: 12. huoneessa. Ehkä hänellekin syntyy jokin salasuhde  ::), hiphei! Tai sitten se on heijastus tuosta ihmisestä joka mua piirittää? Tai vain niitä kommunikointiongelmia...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 12.02.2010 21:22:25
Aviomieheni AP-kartalla, joka astuu voimaan siis elokuussa on  :venus: :aspect_con: :mars: 12. huoneessa. Ehkä hänellekin syntyy jokin salasuhde  ::), hiphei! Tai sitten se on heijastus tuosta ihmisestä joka mua piirittää? Tai vain niitä kommunikointiongelmia...

Tuossa heijasteessa voit todellakin olla oikeassa... Kyseessä saattaa siis todellakin olla jokin asia, joka tapahtuu tässä kohta puoliin ja jota sitten vatkataan koko seuraava vuosi edestakaisin...
Ei kuullosta kivalta, mutta toisaalta jos suhde on riittävän vahva ja sitoutuminen siihen riittävää saattaa myös olla että näiden mullistavien tunteiden ja mullistusten kautta työstätte omia tuntemuksianne ja mikäli joustoa ja ymmärrystä riittää niin riittävän sulattelun jälkeen voi löytyä uudet keinot hallita sekä suhdetta, että hankaluuksia aiheuttavia tilanteita.

Helppoa se ei tule olemaan, sen voin sanoa omasta kokemuksestani, mutta jos halua ja joustoa vain riittää voi yllätyksiäkin löytyä omasta kyvystä joustaa ja venyä tarvittaessa.

Venuksen aspektit
Marsiin AP -kartalla

Mars – Venus aspektit AP –kartalla vihjaavat toimiin jotka joko tukevat tai ovat vastaan ihmissuhteiden tarpeita. On tärkeää kumppaneille olla toistensa toimia tukevia ja arvostaa mitä on tehty. Esimerkiksi pariskunta yhdisti ponnistelunsa ja täysin uudelleen sisusti omistamansa sijoitusasunnon. Kumpikin osallistui omien lahjojen ja kykyjensä mukaan. Yksilölliset ponnistelunsa täydensivät toisiaan ja työ tuli tehdyksi.
Toimet voivat olla joko vastakkaisia tai toisiaan tukevia. Ihmissuhteet jotka ovat häilyviä alussa muuttuvat sotaisiksi suhteiksi joissa osalliset painostavat itse tai yhteisin ponnistuksin  ja riitelevät rahasta. Seksuaalinen vetovoima ja tyytyväisyys ovat tärkeitä tekijöitä sekä uusissa että vakiintuneissa suhteissa ja tukee tai halventaa heidän menestystään tai menetystään. Taloudelliset leikkaukset ovat mahdollisia, mutta todennäköisemmin sinun täytyy ahkeroida rahasi eteen. Mitä enemmän työskentelet sitä enemmän ansaitset.Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Norna - 12.02.2010 22:49:39
 Suurkiitos sinulle Emelia  :smitten:, toivotaan parasta! Voin palata ensi vuonna kertomaan tähän ketjuun miten meni  :P


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 13.02.2010 12:12:07
Hei, DolceVita...

Semmoinen tuossa tuli vielä mieleeni noista mahdollisten tapahtumien ajoituksista että todennäkoisesti tapetilla oleva asia nousee esiin kun teidän molempien kartat vaikuttavat (tässäkin jälleen omahuomio  :buck2: ) eli aikaisintaan 3 kuukautta ennen miehesi Auringon Paluuta, sinun karttasihan on jo alkanut vaikuttaa..

Kysymys voi kuitenkin olla jostain vanhasta jutusta, joka vain pompsahtaa esiin.. ja/tai teillä molemmilla on omat juttunne, väärinkäsityksenne, virheenne, joita työstätte omilla tahoillanne.. Tämä voi tarkoittaa että molemmat olette tehneet "jotain" tai vain ymmärrätte toistenne tekemiset väärin ja tilanteesta aiheutuu häiritsevää epäluottamusta - jolloin kaikki energia keskittyykin vain luottamuksen kyseenalaistamiseen ja uudelleen rakentamiseen..

Itse ainakin olen näiden teemojen kanssa painiskellut viime ajat... Miehen uusi AP -kartta alkaa vaikuttaa tämän kuun lopulla (3 kk ennen hänen Auringon Paluutaan), joten olen toiveikas että se toisi muutoksen vihdoin tähän tilanteeseen.. ja uudella AP:lla hänen AP- :venus:  :aspect_con: minun radix :kuu: 11. huoneessa.

Palaan tähän aiheeseen myöhemmin ja kerron kuinka muutos näkyy, vai näkyykö...  :coolsmiley:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Norna - 13.02.2010 12:28:22
 No Yök! Mutta aivan totta, hänen teemansa ovat vielä käsittelemättä ja mun alkaneet vaikuttaa vaikkakin ihan itsen ympärillä pyörien sen ihailijan merkeissä jolla ei sinänsä ole osaa eikä arpaa mieheen.
 12. huoneen teemat näemmä vaikuttavat myös siten että ahdistun aivan älyttömästi jos minulle ei anneta tilaa ajatella ja tuntea rauhassa se mitä tunnen. Mies on ahdistanut ja halunnut nopeita päätöksiä, samoin kuin se Toinenkin. Minua ei kohta kiinnosta kumpikaan vaan haluan olla ihan vaan omissa oloissani, etsiä oman vapauteni...
 Miehellä on paljon oppositioita tulevalla AP-kartallaan kuten   :kuu: (4.) :aspect_opp:  :aurinko: sekä  :merkurius:.  :aurinko:  :aspect_opp:  :neptunus:,  :saturnus: (11.) :aspect_opp:  :uranus:  :aspect_con:  :jupiter:.  Kartan painotus onkin siis näiden huoneiden tasapainotteluilla 4. ja 5. huone  :aspect_opp: 10. ja 11..

 AP-kartta on joskus julmankin oloinen, eihän jotain ikävää teemaa ole kiva katsoa kestävän koko vuoden, mutta tietenkin vuoden aikana sattuu sekä tapahtuu. Nämä varmaankin ovat niitä pääteemoja jotka vievät vuotta eteenpäin. 
 Pitääkin tutkailla mitä osumia löytyy radixeihin nähden :)

 


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Aquarius - 15.02.2010 16:05:30
Taas paukahti uusi auringonpaluukartta ja yritän hieman räpeltää sen kanssa.  :askendentti: on leijonassa ja nouseva planeetta on Mars. Tarkoittaako tämä nyt sitten tapaturmia ja sairastumisia?  :aurinko: möllöttää 8. huoneessa (vastoinkäymiset ja menetykset?) 8. huoneessa lisäksi Venus, Neptunus ja Chiron.

Ovatko nämä siis karttani hallitsevat tekijät?

Vai saavatko planeetat vesimiehessä voiton? ( :aurinko:,  :kuu:,  :merkurius:,  :chiron:,  :neptunus:)

Kaksinkertaisena vesimiehenä ( :aurinko: &  :askendentti:)  tuolla veskari stellumilla voi olla joku suurempikin merkitys

Kumartaa ja poistuu takavasemmalle


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 15.02.2010 19:29:33
*huokaus*

Kirjoitin tänne jälleen pitkät pätkät, mutta jostain syystä serveri jälleen jumitti ja kaikki kirjoittamani hävisi bittiavaruuteen.. Nyt siis uusi yritys..

Aquarius, olet poiminut aivan oikein AP –karttasi keskeisiä asioita.

Askendentti Leijonassa merkitsee

Luovuutesi huomataan ja se voi ilmetä kaikilla tasoilla. Jos sinulla on taiteellisia kykyjä, tämä on vuosi jolloin pyhität aikaasi sille, sillä tunnet suurta henkilökohtaista tyydytystä lahjojesi kehittämisestä. Persoonallinen magnetismisi on myös keskeistä tänä vuonna, tuoden rakkaussuhteita, seikkailuita ja valloituksia. Epäilemättä osallistut lukuisiin juhliin ja huvituksiin yleisesti. Voit myös tuntea vetoa uhkapeliin ja odottaa tietyn verran onnea. On mahdollista saada tuloja liike-elämässä spekuloiden myös, jolloin tietty määrä riskiä on olemassa. Olet fyysisesti erittäin energinen ja nautit kaikenlaisesta liikunnasta.
   
Jotkut ihmiset ympäristössäsi voivat tuntea vaikutuksesi jollain tavalla dominoivana, mutta eivät yritä tukahduttaa sinua. Tänä vuonna haluat aloittaa monia uusia projekteja. Julkistat ne luultavasti juuri ennen seuraavaa syntymäpäivääsi. Välttääksesi jännitystä, älä turhaan yritä pitää omaa päätäsi projekteissa ja pyrkimyksissä joissa et ole suoranaisesti mukana.

Tämä tulee olemaan suuri toiminnan vuosi. On tärkeää pitää yllä hyvä tasapaino ja että jaat toiminnan yhdessä lepoaikojen kanssa. On vaarana että ponnistelet ylitse voimavarojesi ja päädyt uupumuksen pisteeseen. Jos sinulla on mitään ongelmia sydämesi kanssa, sinun tulee olla erityisen varovainen tänä vuonna. Kuitenkin yleisesti vakavat sairaudet eivät ole todennäköisiä johtuen vahvasta elinvoimastasi, Auringon antina.

Sinua ohjaa enemmän tunteet kuin järki tämän ajanjakson aikana ja siksi romanttiset kohtaamisesi lienevät epäsovinnaisia ja kestämättömämpiä. Jos olet sitoutunut ihmissuhteeseen, voi olla viisasta yrittää olla dominoimatta kumppaniasi kun sinusta luultavasti tulee hiukan liian vahva. Tämä voi aiheuttaa ongelmia ihmissuhteessa. Jos olet sinkku, kohtaat uusia tilanteita, mutta ne eivät kestä kauan.

Tämä ei ole hyvä vuosi selvittää menneisyyden epäselviä asioita tai yrittää saada julkista hyväksyntää kuten aikaisemmin, sillä sinulla on taipumus olla vaativampi ja kumouksellisempi kuin tavallisesti ja voit eristää toiset omalla voimallisuudellasi.

Tarpeesi luo :mars:da on suuri. Voit olla enemmän tekemisissä lasten kanssa tai erityisen romanttisissa tilanteissa. Fyysinen olemuksesi ja tapasi muodostuvat tärkeiksi, erityisesti koska Leijona on ensimmäisessä huoneessa ja hallitsee AP –kartan ”Tähteä” – Aurinkoa. Voit olla dramaattisempi ja ilmaisevampi tänä vuonna tai huomion kohteena ovat lapset, harrastukset tai muut Leijonan hallitsemat elämänalueet, riippuen henkilökohtaisista kiinnostuksistasi kuin myös elämäsi tilanteista. Katso Auringon sijainti nähdäksesi elämänalueet joilla sinulla on vahva mahdollisuus ilmaista itseäsi ja luovuuttasi.


 :askendentti: hallitsija  :aurinko: 8. huoneessa
Pääteema:
Muutos
Akuutti käsityskyky, psykologinen/ intuitiivinen
Valtakysymykset (moraali, raha, seksi)

8. huoneen Auringon Paluu liittyy usein hajaannukseen ja muutokseen. Tämä asema on yksittäinen tärkein suuren muutoksen ilmentäjä AP -kartalla. Yleensä koetaan muutoksia jotka vaikuttavat kaikilla elämän alueilla. Tyypillisiä muttei yksipuolisia tapahtumia ovat: muutto toiseen maahan tai maan toiselle laidalle, työskentelyn lopettaminen, eläkkeelle lähtö, kokopäiväiseksi opiskelijaksi siirtyminen, ensimmäinen lapsi, palaaminen töihin kotoa vuosien jälkeen, ero tai erilleen muutto kumppanista tai lähtö vanhempien kotoa asumaan yksin ensimmäiseen asuntoon.

Jonkinlainen kuolema liittyy tähän huoneeseen, mutta tuo kuolema tulee voimakkaasta muodonmuutoksesta ja muutoksesta.

Mahdollisia konflikteja rahan, moraalin ja seksin alueilla.

1. huoneen  :mars: tuo tullessaan hurjan energiapaukun, ja saat tänä vuonna todella paljon aikaiseksi. Aloitat projekteja ja tulet saamaan ne valmiiksi juuri ennen seuraavaa syntymäpäivääsi. Aloitat projekteja aikaisemmin, työskentelet kovemmin ja pidempään. Sinulla tulee olemaan hurja vauhti päällä ja saavutat paljon tämän vuoden aikana. Vaara on että hajoitat energiaasi liian monelle taholle.  Tavoitteisiin pääsy onkin sinua tänä vuonna ajava tekijä ja kun tavoitat tavoitteitasi koet runsasta mielihyvää.

Kiukku ja äkäisyys on myös mahdollista nyt, kun energiatasosi on korkealla. Tämä ei ole passiivisuuden aika, ja kannattaakin ilmaista ääneen mitä haluat. Jatkuva kiukku on negatiivinen ilmentymä tässä sijainnissa ja energian väärinkäyttöä.

Kannattaa katsoa kaikki  :aurinko: tekemät aspektit ja lunaarien ( :aurinko: ,  :kuu: ) lisäksi kartalla tärkeäksi nousee taivaankappale joka aspektoi sekä Aurinkoa että Kuuta.

 :kuu: huone ja sen merkki ovat myös viitteitä niistä asioista, joissa koetaan vuoden aikana suurimmat nousut ja laskut eli tunteikkaimmat hetket.

Tässä vielä linkki josta löytyy Auringon aspektit taivaankappaleisiin AP -kartalla tulkintoineen in english..
http://www.cafeastrology.com/solarreturnsunaspects.html (http://www.cafeastrology.com/solarreturnsunaspects.html)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 16.02.2010 10:49:30
dolce vita.. et kai tosissasi usko että astrologia vaikuttaa aivan kaikkeen.. minusta tämä on hieman outo ajatus. transiitit, kuten Seppokin minulle sanoi, antavat vain viitteitä.. sama se on ap kartan kanssa.. hieman tietty voin myöntää, että 1-2-3 huoneet vaikuttavat, mutta ei astrologia ole mikään vankila, jonka rajoissa olla.. siis esim mitä tiedän syksyn kartoistani, ne ovat mahdollisuuksia, ei pakkoja.

minä, varat.. tai 8-huone.. kerran kävin ap-kartat läpi noin 30 vuoden ajalta ja sitten tulin siihen tulokseen, että elän mieluummin ja luon elämääni.  :coolsmiley:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Norna - 16.02.2010 11:40:56
dolce vita.. et kai tosissasi usko että astrologia vaikuttaa aivan kaikkeen.. minusta tämä on hieman outo ajatus.

 Onhan toki olemassa oma tietoinen vapaus tehdä asioilla mitä tykkää, mutta astrologia kertoo usein tietyistä asetelmista, haasteista sekä mahdollisuuksista ja siitä millaiset kortit pöydälle on jaettu vaikkapa täksi vuodeksi tai syntymähetkellä.Me pelaamme niillä siten kun taidetaan = luodaan massasta jotain. Jälki on siis meistä riippuvainen, ei tähdistä.
 Hyvin kertoo minun AP-karttani siitä mitä haasteita jo nyt käydään läpi.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 16.02.2010 12:07:08
hmm..

mielestäni ihminen pystyy kasvamaan AIKA pitkälle karttansa ulkopuolelle.. itseäni alkoi ahdistamaan karttojen tuijottelu. näkyisiköhän äitini kartalta hänen sotkuiset suhteensa ja asenteensa, btw  :D ;) tuo on muutenkin melkein mahdottomuus löytää kartalta kaikkea mitä elämässä on, tunteita ja käänteitä. olisihan se kätevää, jos ne näkyisivät.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 16.02.2010 13:32:02
 :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny:   :coolsmiley: :coolsmiley: :coolsmiley:  ::)  ;D

tuskinpa sellaisella pieteetillä kuin tässä ketjussa. pitää kai astrosivulla jostain puhua, että olisi syytä olla astrosivulla, kun aikainviisauskin on niin tylsä palsta. ainakin pitää esittää että löytää astrosta jotain.   :2funny: :2funny:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 16.02.2010 13:51:16
Toivon ettei tässä ketjussa turhaan rönsyiltäisi ja puututtaisi siihen miten kukakin uskoo astrologian vaikuttavan asioihin; ne eivät ole tämän topicin aiheina... Ketä tämä aihe kiinnostaa voi jatkaa tätä keskustelua jossain toisaalla - kiitos!!

Mikäli keskustelu tästä taas jatkuu puutun asiaan rankalla kädellä ja poistan viestejä joissa ei ole kyse Paluu -kartoista. Tämä on pitkä ketju, ja turhat viestit kuormittavat tätä aivain turhaan.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 16.02.2010 14:48:03

   :smitten: :smitten: :smitten:

Emelia hei!

AP-kartalla 2010  :aurinko: :aspect_con: :venus: 3. huoneessa  :aspect_tri: :saturnus: 11. huoneessa. Tr.  :pluto: :aspect_con: :merkurius: syntymävenuksen päällä. Onko nyt syytä mennä mukaan johonkin "kirjeenvaihtojuttuun"? (Laitan lisätietoja YV:nä, jos haluat.)
Terkuin Evea

Tämä kysymys oli hautautunut tuonne keskelle ketjua.. tässä vastaus vihdoinkin..

Olet tietyllä tapaa oikeassa tuossa kirjeenvaihtojutussa, tosin kysymyksessä voisi olla myös "kirjekurssi" tai etäopiskelu netin ja sähköpostin välityksellä - tai vuorovaikutuksessa toisten kanssa, kuitenkin siten että pohtiminen ja itsensä ilmaiseminen kirjoittamalla tai puhumalla liittyy siihen tavalla tai toisella.

3. huoneen Aurinko viittaa älylliseen vuoteen... Kolmas huone hallitsee kaikenlaista tietoa, niin asiapitoista kuin pinnallistakin. Suora kommunikaatio on tapetilla.  Oppiminen, kirjoittaminen, opiskelu ja ajattelu ovat korostuneet, mutta välttämättä ei löydetä sovellettavaa ja testattua tietoa. On avoimuus uudelle tiedolle ja halukkuus huomioida uusia aiheita jotka johtavat mielen laajentumiseen. 3. huoneen teemat ovat portti 12. huoneen teemoille.

Arkisten asioiden selvittely voi olla hyvin stressaavaa, kun  :aurinko: on 3. huoneessa ja kuluttaa turhaan energiaa. Koska kolmas huone on mielen huone, se jo itsessään rasittaa, sen epävakaus ja vaikeudet kommunikaatiossa ovat myös mahdollisia. Kannattaa suunnata kohti jotain tärkeämpää, jännittävämpää ja luovaa ajattelua.

Tämän vuoden tehtävä on saavuttaa vakaus mielen asioiden alueella. Henkilökohtaiset huolet eivät rajoita sinua, joten kiinnostut ympäristöstäsi lähellä ja kaukana ja tunnet myötätuntoa ja halua auttaa.

Riippuen  :kuu: :n sijainnista, tämä  :aurinko: sijainti voi korostaa ajatuksia, mieltä ja järkeä tänä vuonna tunteiden sijasta. Ei suurten tunteellisten muutosten aikaa. Rationaalisesti toimiva ihminen ratkoo ongelmat ja alkaa elää vapaasti.

AP - Aurinko yhtymä AP- Venus
Tulet olemaan herkempi ja sosiaalisempi tämän periodin aikana. Ystäväpiirisi kasvaa ja tulet tietoisemmaksi mukavista asioista nauttimisesta päivittäisessä elämässäsi. Tulet myös tietoisemmaksi parannuksista itsessäsi, erityisesti ulkonäöstä. Voit huomata olevasi tavallista kiinnostuneempi ylellisyyksistä ja mukavuudesta elämässä, joten ole varovainen ettet tuhlaa liikaa. Tämä myös kasvattaa henkilökohtaista vetovoimaasi, aiheuttaen toisten erityisen kiinnostumisen sinusta. Sinulla on mahdollisuuksia romanttiseen suhteeseen. Yksi (tai useampi!) henkilö voi kosiskella sinua kiihkeästi. Saat lukuisia kutsuja ja niihin vastaaminen on sinusta kiinni. Tämä ei ole yksinäisyyden vuosi. Jos sinulla on jo joku elämässäsi, suhteenne on harmooninen ja jaatte monia miellyttäviä tuokioita. Tämä on mukava vuosi sinulle ja tulet pitämään hauskaa huolimatta ongelmista joita sinulla voi olla. Olet myöntyväisempi, onnellisempi ja luovempi. Jos sinulla on taiteellisia pyrkimyksiä, olet tuottelias tänä vuonna. Tarpeesi ilmaista itseäsi on voimakas. Tämä vaikutus tulee ilmentymään voimakkaasti Auringon huoneeseen liittyvien asioiden alueella.

AP –Aurinko kolmio tai sekstiili AP –Saturnus

Tämän vuoden aikana laitat elämäsi järjestykseen. Käytät energiasi käytännöllisesti ja ponnistuksesi palkitaan positiivisesti. Keskittymisesi kasvaa ja tulet olemaan erittäin objektiivinen ja realistinen, mikä mahdollistaa sinun etenevän rakentavasti ja vakaasti. Tänä aikana voit tarkastella työtapojasi ja päättää hylätä negatiivisia ja luoda uusia jotka kehittävät sinua ihmisenä. Yksi ominaisuuksista joka nousee esiin on kykysi olla sinnikäs kaikia esteitä kohtaan. 

Tämä astrologinen aspekti tuo järjestyksen elämääsi. Kykenet organisoimaan aikaasi paremmin ja ottamaan hyödyn irti ajasta. Olet vakavissasi ja vastuuntuntoinen asenne tapahtumia ja sattumuksia kohtaan joita kohtaat tänä vuonna, tuoden tullessaan tukea vaikutusvaltaisilta ihmisiltä, kuin myös ystäviltäkin

Lisäksi johtuen suuresta halustasi vakauteen elämässäsi nyt, voit investoida huonekaluihin tai kohennuksiin kotonasi. Mitä teet tänä vuonna hyödyttää sinua vuosia myöhemminkin. Opinnot tai älyllinen työ joka vaatii täyttä keskittymistä tai huomiota yksityiskohtiin on myös suotuisia.

Sinun vahva, sitkeä fyysinen energiasi mahdollistaa että kohtaat velvollisuutesi rauhallisesti ja varmasti. Muista että avain menestykseen tänä vuonna on itsekuri, järjestys ja toiminta.

----------------------------------------------------------

Kartan painotus tietenkin riippuu myös  :kuu: :n, :askendentti: :n ja sen hallitsijan sijainnista .


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Aquarius - 16.02.2010 16:14:29
Kiitos Emelia, että jaksoit kirjoittaa ja avata karttaa. Tuo antamasi linkki oli myös mainio, sieltä löytyi monta selitystä. Vaikeintä näissä  paluukartoissa on nähdä metsä puilta. Selityksiä löytyy moniin yksittäisiin asioihin, mutta itselläni ainakin sen kartan tärkeimmän planeetan, aspektin tai merkin löytäminen on vaikeaa.  Samalla kartan tärkein viesti tai opetus voi jäädä huomaamatta.

Jos vuosi on energinen ja täynnä toimintaa, en ainakaan voi valittaa!  :) Ja kyllä, lepokin pitää muistaa...

Leijonaimaiset asiat, hmmmm... sen kai aika näyttää. SR asc osuu natalin kuudenteen huoneeseen, että ehkä sen harrastaminen ja tarmo on tulevassa koiranpennussa ja töiden tekemisessä (ja oman terveyden tarkkailussa).

Auringonpaluun  :aurinko: 8. huoneessa ei tunnu niin selkeältä. Muutin puoli vuotta sitten takaisin Suomeen ja alan vihdoin saamaan asiat järjestykseen vanhassa asuinvaltiossa, eli toivottavasti ei tarvitsisi taas lähteä ulkomaille. Oma talokin on ollut reilun vuoden, joten muuttoa Suomen sisälläkään en toivoisi. Töiden takia olin siis ulkomailla ja ikää on 30 vuotta, joten eläkkeelle lähtö, palaaminen töihin kotoa vuosien jälkeen, työskentelyn lopettaminen, kokopäiväiseksi opiskelijaksi siirtyminen eivät kuulosta kovin todennäköisiltä vaihtoehdoilta. Ensimmäinen lapsi voisi ehkä olla mahdollinen, mutta ei ainakaan ole vielä suunniteltu.  Eroa tai erilleen muuttoa kumppanista en luonnollisestikaan toivo, ellei mies sitten joudu taas töiden takia ulkomaan komennukselle.

Mikään planeetoista ei aspektoi sekä kuuta että aurinkoa, mutta molemmat saavat oman annoksensa planeetta-aspekteista.
Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 16.02.2010 16:35:44
Kiitos Emelia, että jaksoit kirjoittaa ja avata karttaa. Tuo antamasi linkki oli myös mainio, sieltä löytyi monta selitystä. Vaikeintä näissä  paluukartoissa on nähdä metsä puilta. Selityksiä löytyy moniin yksittäisiin asioihin, mutta itselläni ainakin sen kartan tärkeimmän planeetan, aspektin tai merkin löytäminen on vaikeaa.  Samalla kartan tärkein viesti tai opetus voi jäädä huomaamatta.

Tämä on ihan totta... Yleensä karttaa kannattakin tulkita kokonaisuutena, sillä muuten tekijöitä on turhan paljon käsillä. Tämän vuoksi en yleensä huomioi kuin pääaspektit ja taivaankappaleet..

Lisäksi kannattaa huomata, että meillä jokaisella on omat tapamme reagoida tiettyihin asioihin, eivätkä ne mene aina suoraan yksi yhteen tulkintojen mahdollisuuksien kanssa.. Yksilöllä kun on aina mahdolisuus toimia omien lähtökohtiensa kautta kartan antamien mahdollisuuksien puitteissa.

Usein omakaan karttani ei ole auennut kunnolla kuin vasta vuoden kuluessa.. yleensä noin puolessa välissä kuluvaa AP -vuotta kun kartan kaikki tekijät ovat aktivoituneet.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: rovatar - 16.02.2010 20:30:57

Hei Emelia, Keltainen Solarinen Aurinko! :smitten:

Tämän vuoden Ap-kartan kuvioista kyselisi  Keltainen Kosminen Aurinko. :)

Luin ketjusta ja linkeistä jo jotain karttaani osuvia juttuja, mutta minua vaivaa minkälaisia tunnelmia/ tapahtumia tässä voisi olla odotettavissa, kun Ap-kartan Ascin ja Mc:n hallitsijat yhtyvät? :o

 :askendentti:  :rapu: ja  :keskitaivas:  :vesimies:.

Ascin hallitsija  :kuu: ja Mc:n hallitsija  :uranus: yhtyvät Kaloissa 10 h.

 :aurinko:,  :venus:  ja  :pluto: yhtyvät 6h.
Ja niillä  :aspect_squ:  :saturnus:, .


Samassa 6 huoneessa myös aivan tarkka  :merkurius:  :aspect_con:  :kuunsolmu:.
Tekevät  :aspect_sex: tuohon  :kuu:  :aspect_con:  :uranus:.

 :mars:   3h,  :saturnus:   4h, Vertex 5h ( yhtyy tarkalleen r.  :jupiter:  :aspect_con:  :askendentti: )
Jup/ Nep / Khiron keskittymä 9h.

Lienee kuitenkin aika tunnepitoinen vuosi, kun Asc Rapu ja sen hallitsija Kaloissa? :P

Mutta mitähän tuo Urkki siellä meinaa?

Ja 10 h??
Samoin 6 h niin painottunut?

Työ/ ura-asioitako?

Kiitos sinulle, jos vähän selkeyttäisit… :smitten:Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 16.02.2010 23:41:56

 Hain tätä aihetta käsittelevää ketjua, kun huomasin, että mulla on AP-kartalla sama nousumerkki kuin radixilla, eli merkityksellinen vuosi tulossa. Lisäksi on   :kuu: IC:llä ja 2 YODia!!!  :o Mitä tämä voisi merkitä? Olisi kiva kuulla, varsinkin siis ne YODit.. Mainitsit ihan ketjun alussa, että ainakin planeettoja ja niiden aspekteja AP -kartalla voi tulkita samalla tavalla kuin tulkitsisi radix -karttaa, mutta entäs nämä kuviot sitten, onko niissä sama sääntö?

Carmen

AP -karttoja tulkittaessa yleensä tulkitaan taivaankappaleiden aspekteja toisiinsa ja niissäkin lähinnä sisäplaneettojen aspekteja muihin, joten YODeihin en ole törmännyt.. tässäkin tapauksessa siis suosittelen tulkitsemaan samaan tapaan kuin esim. T-ristien kanssa aspektit aspekteina ja sen jälkeen tarkistamaan mahdolliset transiitit.. Siis kuviossa olevien taivaankappaleiden transiitit toisiinsa ja muiden taivaankappaleiden transiitit tuohon kuvioon ; ne toimivat laukaisevina tekijöinä.

AP -karttaa voi tulkita kuin syntymäkarttaa yksikseen, siis siten että AP -vuosi vastaa syntymäkarttaa, mutta yksilöllisellä tasolla kannattaa katsoa aina taustalla myös radix.

Huoneet, merkit ja taivaankappaleiden luonteet, sekä niiden sisältämät asiat toimivat aivan samoin kuin radixilla, samoin aspektit ovat samanluonteisia.. mutta aspektien sisällöt ovat hieman erilaisia, koska kyseessä ovat kuitenkin muuttuvat tilanteet..

Auringon Paluun ollessa kyseessä kannattaa aina tarkistaa Auringon aspektit ja tuolla hieman taaempana onkin Aquariuksen vastauksessa linkki cafeastrologyyn, josta löytyy lisää "tulkintaa"...  :D

Minulla on tällä hetkellä menossa itselläni transiittina  :pluto:  :aspect_opp: :kuu: ja useita  :uranus: transiitteja ja kuinka ollakaan jälleen on helppo uppoutua näihin asioihin (ehkä vähän liiankin) helposti..

Ja koska omalla tulevalla AP -kartallani tulee olemaan myös Venuksen Paluu, joten kirjoitan siitä tässä vielä kevään mittaan lisää...

rovatar palaan aiheeseesi myöhemmin, jos sopii...  ;)Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: rovatar - 16.02.2010 23:52:40

rovatar palaan aiheeseesi myöhemmin, jos sopii...  ;)


Kyllä sopii  :)

..tämä Ap-karttani on voimassa ensi jouluun saakka...
että ei kiirusta.. ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 19.02.2010 20:12:32
Hei, rovatar!!

Onkos sinulla menossa paljon muutoksia tällä hetkellä?
Kaikki nuo mainitsemasi tekijät nimittäin viittaavat todella suurten muutosten vuoteen... Oletko vaihtamassa alaa kenties? Vai oletko vain turhautunut nykyisen työpaikkasi rutiineihin ja haluat niihin parannusta? Kenties nykyinen työpaikkasi on muutosten kourissa? -Näihin viittaavat yhdessä sekä Kuu ja Uranus 10. huoneessa.. tosin kyseessä voi olla myös täydellisen elämänmuutoksen tekeminen.. eli elämäntapasi saattaa olla muutoksen kourissa.

Tähän jälkimmäiseen viittaisi myös tuo Auringon sijainti 6. huoneessa, joka saa kiinnittämään huomiota terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin asioihin, mielenterveyteen, mutta myös työpäivän organisoitiin.

Venus 6. huoneessa merkinnee muutoksia ruokavaliossa ja uusien liikunnallisten rutiinien muodostamista - korostaen myös ihmissuhteita työpaikalla.

Auringon yhtymä Venukseen tuo tullessan sosiaalisuutta, sinulla on paljon ystäviä, kiinnität huomiota ulkonäköösi ja parisuhteesi kukoistaa.
Venuksen aspekti Plutoon voi tuoda tullessaan jonkinlaisia esteitä liittyen ihmissuhteisiin, etäsuhteita, esteellisiä suhteita (syystä tai toisesta) tai monimutkaisia taloudellisia rakenteita ja muutoksia taloudellisissa asioissa...

Auringon yhtymä (oletan että myös Aurinko on yhtymässä) Plutoon tuo myös tullessaan muutoksia, mutta nämä muutokset ovat sellaisia joita tukahdutettu ja ne nousevat nyt pintaan...

NousuRapu merkitsee että kotiasiat ja kaikki turvallisuuteen liittyvät asiat ovat tapetilla tänä vuonna.. olet herkempi ja siten helpommin ilmaiset tunteitasi, mutta olet myös herkkä huomaamaan mitkä asiat elämässäsi ovat epätasapainossa ja siten uhkaavat turvallisuuttasi.. Myös vanhempiin liittyvät asiat voivat olla tärkeitä tai asiat, jotka nostavat esiin muistoja lapsuudesta ja omista vanhemmistasi... Voit vetää puoleesi Kauris -ihmisiä, joilla on vakautta ja turvaa tuova vaikutus elämääsi.

Tässä vähäsen aluksi... palaan myöhemmin... ;)

Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 19.02.2010 23:35:23
Kyllä Auringon Paluu -kartan huoneilla ON väliä.. siis Auringon Paluu -kartta on omansa, jota tarkastellaan suhteessa syntymäkarttaan ja sitten siihen voidaan vielä lisätä transiitit, jotka koskettavat AP -kartan aspekteja ja syntymäkartan aspekteja ja näiden kahden välisiä aspekteja ...

Tärkeimmät huoneet AP -kartalla ovat kulmahuoneet eli  :askendentti: merkki ja sen hallitsijan sijainti, sen sijoittuminen syntymäkartan huoneeseen, :keskitaivas: merkki ja hallitsijan sijainti.. ja tietenkin  :aurinko: ja  :kuu: sijainnit huoneissa..

Mitä korostuneempi aspekti, sijainti tms. kartalla sitä hallitsevampi huone ja sen merkki.. lisäksi voi olla hyvä katsoa mitä huoneen hallitsemassa merkissä on / tapahtuu.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 20.02.2010 10:25:02
Ei menny off topic  ;) ....

Itseasiasssa tuo karttojen samanlaisuus on varmasti oikein myönteinen juttu teidän suhteenne kannalta.  :smitten:
Jos /  sinun AP -karttasi toimii hänen radixinsa kanssa samojen teemojen kautta, toimitte luultavasti oikein hyvin yhteen.
Yleensä samanlaiset teemat kartoilla ovat ihmisiä hyvinkin vahvasti yhteenliittäviä.

Ja olet aivan oikeassa, että kartallasi ovat sekä  :aurinko: että  :mars: korostuneita tänä vuonna,  :keskitaivas: kun on  :askendentti: jälkeen toiseksi tärkein toiminnan piste.

Palailen noihin kartan muihin tekijöihin myöhemmin...  ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta - AP -tulkintoja nyt myös maksua vastaan -
Kirjoitti: Emelia - 20.02.2010 16:04:34
Huomio !

Todella pitkän harkinnan jälkeen olen vihdoin päättänyt alkaa tehdä näitä Auringon Paluu -karttojen tulkintojen laajempia versioita kaikille niistä kiinnostuneille korvausta vastaan.

Tämä ei vaikuta mitenkään tähän ketjuun, sillä jatkan täällä samaan tapaan kuin ennenkin jakaen infoa tarpeen mukaan ja kommentoiden.

Mutta mikäli haluat laajemman ja kattavamman tulkinnan Auringon Paluu -kartastasi, laita syntymädata (aika, paikka ja kellonaika) sekä paikka jossa syntymäpäivääsi ja Auringon Paluutasi vietät/ vietit joko yksityisviestinä tai sähköposti-osoitteeseeni. Viestiin voi myös liittää kysymyksen, jos jokin tietty aihe kartalla kiinnostaa erityisesti ja/tai kertoa muuten taustoja jos haluaa... Kaikki tulkinnat teen luottamuksellisesti.

Olen myös pyytänyt lisäämään yhteystietoni Auttajat -listalle ja palaan tähän aiheeseen myöhemmin myös omassa blogissani.Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Norna - 21.02.2010 11:40:54
 Jotta infoa ei tarvitsisi lähteä metsästämään niin kertoisitko samalla mitä pyydät tulkinnasta?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 21.02.2010 12:17:19
Koska Astro -foorumin säännöt kieltävät kaikenlaisen kaupustelun, en voi täällä ketjussa kertoa tuota.. Pyydänkin siis ottamaan yhteyttä yv:nä tai suoraan sähköpostiini  :) .Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: rovatar - 22.02.2010 21:39:59
Hei, rovatar!!

Onkos sinulla menossa paljon muutoksia tällä hetkellä?
Kaikki nuo mainitsemasi tekijät nimittäin viittaavat todella suurten muutosten vuoteen... Oletko vaihtamassa alaa kenties? Vai oletko vain turhautunut nykyisen työpaikkasi rutiineihin ja haluat niihin parannusta? Kenties nykyinen työpaikkasi on muutosten kourissa? -Näihin viittaavat yhdessä sekä Kuu ja Uranus 10. huoneessa..

Hei Emelia ja tuhannesti kiitoksia ! :smitten:

Käytännössä ei ainakaan vielä tällä hetkellä ole menossa mitään muutoksia, mutta päässä niitä kyllä muhii koko ajan.
Koko ajan on tunne, että jotain täytyisi muuttaa…
mutta tämmöisenä Kauris-ihmisenä,
radixillakin Mars Härässä  6h,
en kyllä uskaltaudu alaa vaihtamaan, ellei tule joku huipputarjous, :D
 missä saisin paremman palkan, helpommalla työllä ja työn jatkuvuus olisi turvattu.

Itsekin heti ajattelin tuon jotenkin liittyvän työhön,
mutta en tiedä kyllä miten..
tosin syksyllä työpaikan rakennus kyllä konkreettisesti muuttuu ja joitain muutoksia työyhteisössä kyllä tulee…
mutta en ainakaan nyt näe, että ne minua kovin suuresti liikuttaisivat, vaan eihän tuota ikinä tiedä..

tosin kyseessä voi olla myös täydellisen elämänmuutoksen tekeminen.. eli elämäntapasi saattaa olla muutoksen kourissa.

Tähän jälkimmäiseen viittaisi myös tuo Auringon sijainti 6. huoneessa, joka saa kiinnittämään huomiota terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin asioihin, mielenterveyteen, mutta myös työpäivän organisoitiin.


Venus 6. huoneessa merkinnee muutoksia ruokavaliossa ja uusien liikunnallisten rutiinien muodostamista - korostaen myös ihmissuhteita työpaikalla.

Auringon yhtymä Venukseen tuo tullessan sosiaalisuutta, sinulla on paljon ystäviä, kiinnität huomiota ulkonäköösi ja parisuhteesi kukoistaa.
Venuksen aspekti Plutoon voi tuoda tullessaan jonkinlaisia esteitä liittyen ihmissuhteisiin, etäsuhteita, esteellisiä suhteita (syystä tai toisesta) tai monimutkaisia taloudellisia rakenteita ja muutoksia taloudellisissa asioissa...

Pieniä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita on kyllä noussut pinnalle.
Aloitin mm. juuri viime viikolla jokapäiväisen " 5 tiibettiläisen riitin "-teon..
ja muutamia muita niin fyysiseen kuin henkiseenkin hyvinvointiin liittyviä asioita on noussut esille,
 joilla haluan parantaa kokonaisvaltaisesti  vointiani.

Mutta noita aloituksia on kyllä ollut elämässäni niin monia, eivät vain tahdo kestää kovin pitkään.. :-\Auringon yhtymä (oletan että myös Aurinko on yhtymässä) Plutoon tuo myös tullessaan muutoksia, mutta nämä muutokset ovat sellaisia joita tukahdutettu ja ne nousevat nyt pintaan...

NousuRapu merkitsee että kotiasiat ja kaikki turvallisuuteen liittyvät asiat ovat tapetilla tänä vuonna.. olet herkempi ja siten helpommin ilmaiset tunteitasi, mutta olet myös herkkä huomaamaan mitkä asiat elämässäsi ovat epätasapainossa ja siten uhkaavat turvallisuuttasi.. Myös vanhempiin liittyvät asiat voivat olla tärkeitä tai asiat, jotka nostavat esiin muistoja lapsuudesta ja omista vanhemmistasi... Voit vetää puoleesi Kauris -ihmisiä, joilla on vakautta ja turvaa tuova vaikutus elämääsi.

Tässä vähäsen aluksi... palaan myöhemmin... ;)


Ja kyllä Pluto  yhtyy myös Aurinkoon…
niin ja kun nuo Ascin ja Mc:n hallitsijat yhtyvät, niin Dc: n ja Ic: n  hallitsijat Satku ja Venus ovat neliössä.
Satku neliössä siis koko Venus, Aurinko  ja Pluto kolmikkoon.

Hassusti kyllä sattui, kun juuri viime vkl sanoin Kauris-miehelle,
 että jos Hän lupaa kustantaa elämiseni,
 muutan hänen luokseen ja lopetan työt.  :D ;D

Ikinä en olisi uskonut, että edes suustani moista päästän… ::)

puhumattakaan, että edes ennen olisin moista ajatellut…
enkä lienee tosissani voisi kai sellaista tehdäkkään.. 8)

Mutta jostain se mielestäni kertoo…muutoksen toiveesta, mutta turvallisuus pitäisi olla kyllä taattu.
Siitähän varmaan tuo Rapu Asc taas kertoo…mutta miten sitä mitään muuttaa…kun turvallisuus ja varmuus ovat niin tärkeitä asioita minulle. :idiot2:

Jäin vielä pyörittelemään tuota Merkkari/ Noususolmu yhtymää, johon tuo Kuu/ Uranus tekee ihan tarkkaa sekstiiliä…

Jos sinulla jotain vielä tulee kartastani mieleen, olisi mielenkiintoista kuulla,
mutta tästäkin olen todella kiitollinen. :smitten:

Kerron loppuvuodesta, miten tässä on käynyt ja miten nämä kuviot ovat sitten toteutuneet.

Niin ja muuten tässä keväällä Proge-Kuuni siirtyy Härkään...joten tuokohan se jotain muutosta sitten tähän muutostoiveeseen..?
 :)

Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 22.02.2010 22:07:12
Minulla on jälleen tällä hetkellä teknisiä ongelmia, enkä pääse valitettavasti toistaiseksi käsiksi tekstitiedostoihini, ainakaan ennen kuin uusi ohjelma saapuu postiin...  :uglystupid2:
Siellä olisi muistiinpanot myös sinun kartastasi rovatar...

Toivottavasti joskus loppuviikosta kuitenkin pääsen jälleen toimimaan normaalisti..  ;)Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: taiska - 23.02.2010 16:54:19
Minulla Mars on AP kartalla Leijonassa huoneessa 11  Roll Eyes. Miehellä taas Ravussa huoneessa 12. Mitä näistä voisi päätellä, kun ovat minulle niin outoja nuo huoneet, kun ei natali kartassa niissä ole oikein mitään ? Minun Marsini tekee paljon kolmioita mm. auringolle, Merkuriukselle ja Uranukselle, mutta myös neliön MC:lle. Miehellänikin on kolmioita auringolle, Merkuriukselle ja Chironille.

Siirsin tänne oikeaan osioon tämän kysymyksen, kuten neuvoit Emelia  :). Lehtirannan henkinen tie kirjassa oli kyllä jotenkin jännä selitys Marsille huoneessa 11, mutta se ei taida päteä AP karttaan vaan vain syntymäkarttaan ?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: maarita - 23.02.2010 17:03:17
Hei Emelia!

Nyt oikeassa ketjussa...

Mitä sanot Ap-kartastani? Kun mättää terveydellisiä kapuloita eteen ihan tosissaan.
Kiitos jos viitsit katsoa!

  :smitten:     maarita        :smitten:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: merjah - 24.03.2010 18:18:53
Mitä tarkoittanee, kun lunar return on täysin sama huonejako, AC ja MC kuin natal-kartassa? Merkittävä kuukausi?  Paluu lapsuuteen?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 24.03.2010 21:04:15
Mitä tarkoittanee, kun lunar return on täysin sama huonejako, AC ja MC kuin natal-kartassa? Merkittävä kuukausi?  Paluu lapsuuteen?

Tuon periodin aikana luultavasti elämäsi sujuu mitä mukavimmalla ja sujuvimmalla tavalla.. Huoneiden asioissa ei ole radixin eli natal-kartan kanssa ristiriitaa ja saatat saavuttaa sekä julkisella/henkilökohtaisella että uran/elämänpäämäärien alueilla jotain jota kohti olet pyrkinyt ja joita olet tavoitellut. Kyseessä voi olla vaikka jonkin projektin onnistunut päättyminen.. - Kannattaa tarkistaa millä taivaankappaleilla huoneet on "kalustettu", sieltä löytyy lisää vihjeitä.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 24.03.2010 21:21:28
m
Minulla Mars on AP kartalla Leijonassa huoneessa 11  Roll Eyes. Miehellä taas Ravussa huoneessa 12. Mitä näistä voisi päätellä, kun ovat minulle niin outoja nuo huoneet, kun ei natali kartassa niissä ole oikein mitään ? Minun Marsini tekee paljon kolmioita mm. auringolle, Merkuriukselle ja Uranukselle, mutta myös neliön MC:lle. Miehellänikin on kolmioita auringolle, Merkuriukselle ja Chironille.

Vastaan tähän nyt vihdoin... Mars 11. huoneessa AP -kartalla viittaa arvaamattomaan käyttäytymiseen, toiminnan vapautumisen halua, kaikki toiminta on henkilökohtaisista lähtökohdista lähtevää. Toisten, ystävien ja perheenjäsenten, mielestä voit olla epäluotettavan oloinen tai vain arvaamaton...

Saatat riidellä tai ottaa yhteen yhden tai useammankin ystäväsi kanssa. Omat projektisi, jotka aloitat ja teet yksin, hoidat todella hienosti loppuun vaikket ehkä ryhmätoimintaan pystykään.

Mars 12. huoneessa on jälleen tavallaan päinvastainen.. Ihminen toimii taustalla ja kulissien takana, eikä kunnolla kykene ilmaisemaan kuikkuaan ja raivoaan, vaan ennemmin puree vaikka kieleen -  toisaalta tällöin ei ihminen kyllä kunnolla pysty myöskään puolustamaan itseään tai oikeuksiaankaa. Tämä ihminen ehkä haluaa olla omissa oloissaan ja hiljaisuudessa, joko koska on väsynyt ja turhautunut erlaisista konfliktitilanteista tai vain haluaa keskittyä omaan juttuunsa ja projektiinsa. 12. huone on hyvin intuitiivinen, joten Marsin ollessa tässä huoneessa ihminen voi tulla immuuniksi negatiivisuudelle, mikä on ymmärrettävää ei ole uhkaavaa.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Rohana - 26.03.2010 20:19:05
Hmm...Pluto peräytyy 1. huoneessa Jousimiehessä. Mitäs tämä tarkoittaa ap-kartalla?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 26.03.2010 21:20:00
Pluto 1. huoneessa AP -kartalla merkinnee henkilökohtaisten asioiden korostumista ja omien asioiden ja oman itsen hallinnan ja kontrollin aikaa. Yksilö on kasvokkain itsensä ja omien pelkojensa kanssa. Jokin asia tässä päivässä voi nostaa esiin jonkin vanhan tapahtuman aiheuttaman trauman tai patoutuman, joka on vain käytävä lävitse. Ei kannata antaa omien pelkojen estää omaa toimintaa ja lamaannuttaa.

Muuta ensin itsesi ja sitten sinulla on tarvittava avain toisten auttamiseen. Olet arvojärjestyksessä ykkönen kuten kuvaannollisesti Pluto 1. Huoneen sijainnissa.
On monta reittiä tähän muutokseen. Henkilökohtainen oivallus ja haavoittuvuus ovat kaksi. Manipulaatio ja kontrolli ovat välttelyyn ohjaavaa käytöstä. Avain kasvuun on tulkita kaikki mitä on tehty ja sanottu henkilökohtaista taustaa vasten ensin. Jokainen vuoden aikana koettu kokemus vastaa henkilökohtaista tarvetta tai puutetta. Tämä on erinomaista aikaa syville ihmissuhteille ja henkilökohtaiselle tutkimukselle. Mikä tahansa tehtävä vuodella on, sen polttoaineena on intensiteetin tarve. Pinnalliset tai arkiset tapahtumat eivät riitä. Vain vahvat kohtaamiset ja kiihkeät ihmissuhteet saavat tarvittavan syvyyden vaaliakseen muuttavaa muutosta.

Taivaankappaleet joihin Pluto tekee aspekteja ja niiden merkit/huoneet kertoo lisää siitä miten tämä tapahtuu.

On muistettava, että AP -kartalla on kysymys henkilökohtaisesta kartasta, jolloin tulkitaan henkilökohtaisten taivaankappaleiden  :aurinko:  :kuu: :mars: :merkurius: :venus: aspektit toisiin taivaankappaleisiin ja pisteisiin otetaan huomioon, hitaammat taivaankappaleet tulkitaan vain suhteessa näihin "sisäpiiriläisiin" ja huoneisiin joissa ne ovat.

Peruuttavina erikseen tulkitaan AP-tulkinnoissa :merkurius:  :mars:  :venus: (retrograde)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Pentti - 28.03.2010 18:52:19
askarruttaa kyl koko auringonpaluukartta  mut mitä toi vois tarkottaa ku ap-kartalla  :chiron:  :neptunus: ja lilith ovat  :aspect_con:  synt.kartan :kuu: ap-kartan 4.huoneessa on . onko sillä mitään merkitystä ? tuokin auttaisi vähän

iso kiitos ja halaus


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ebenia - 28.03.2010 19:14:31
Oopiumi, haluaisitko liittää karttasi tänne? Voisi vähän paremmin sanoa jotain vuodestasi, kun olisi koko kartta esillä. :) Teemat ja kaikki nousevat näin paremmin esille ja tulkinta on helpompi tehdä.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Pentti - 28.03.2010 19:37:09
miten mä pienennän sitä on liian iso tehty astro-comissa


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Pentti - 30.03.2010 07:48:59
synt.aika on 19.06.1965 ja joensuu klo 18.35    2010/2011 karttaa toivon katsottavan on niin jänniä kuvioita


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: taiska - 30.03.2010 09:54:55
m
Minulla Mars on AP kartalla Leijonassa huoneessa 11  Roll Eyes. Miehellä taas Ravussa huoneessa 12. Mitä näistä voisi päätellä, kun ovat minulle niin outoja nuo huoneet, kun ei natali kartassa niissä ole oikein mitään ? Minun Marsini tekee paljon kolmioita mm. auringolle, Merkuriukselle ja Uranukselle, mutta myös neliön MC:lle. Miehellänikin on kolmioita auringolle, Merkuriukselle ja Chironille.

Vastaan tähän nyt vihdoin... Mars 11. huoneessa AP -kartalla viittaa arvaamattomaan käyttäytymiseen, toiminnan vapautumisen halua, kaikki toiminta on henkilökohtaisista lähtökohdista lähtevää. Toisten, ystävien ja perheenjäsenten, mielestä voit olla epäluotettavan oloinen tai vain arvaamaton...

Saatat riidellä tai ottaa yhteen yhden tai useammankin ystäväsi kanssa. Omat projektisi, jotka aloitat ja teet yksin, hoidat todella hienosti loppuun vaikket ehkä ryhmätoimintaan pystykään.

Mars 12. huoneessa on jälleen tavallaan päinvastainen.. Ihminen toimii taustalla ja kulissien takana, eikä kunnolla kykene ilmaisemaan kuikkuaan ja raivoaan, vaan ennemmin puree vaikka kieleen -  toisaalta tällöin ei ihminen kyllä kunnolla pysty myöskään puolustamaan itseään tai oikeuksiaankaa. Tämä ihminen ehkä haluaa olla omissa oloissaan ja hiljaisuudessa, joko koska on väsynyt ja turhautunut erlaisista konfliktitilanteista tai vain haluaa keskittyä omaan juttuunsa ja projektiinsa. 12. huone on hyvin intuitiivinen, joten Marsin ollessa tässä huoneessa ihminen voi tulla immuuniksi negatiivisuudelle, mikä on ymmärrettävää ei ole uhkaavaa.

Kiitos hirveästi Emelia ja jännä kuinka osuva tuo tulkintasi on  :o . Minulla on halu muutokseen ja vapauteen toteuttaa itseä ja mies haluaisi vain hulinasta pois ja lähteä autolla reissaamaan, että saisi rauhaa . Tämä taitaa sitten kohdallani olla jokin muutoksen vuosi, kun Uranus jyllää transiiteissa ja AP karttakin antaa osansa  ::) !


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Artemis - 30.03.2010 11:52:07
Huomasin että AP-kartan  :keskitaivas: on  :aspect_opp: nataalin :keskitaivas:.
 AP  :keskitaivas: on myös yhtymässä nataalin  :uranus:...
  Onko mitään hajua mitä tällainen voisi merkitä työelämässä?

Vuosi on AINA MERKITTÄVÄ  kun Akselit ovat samoissa asteissa AP - ja radix -kartoilla..  :keskitaivas: on AP -kartalla  :askendentti: jälkeen seuraavaksi tärkein kulmahuoneista, joten aivan varmasti tulet kokemaan nopeita edistysaskelia joko uralla tai muuten vain elämäsi päämäärien ja tulevaisuutesi tavoitteiden alueella. Kun siellä on vielä AP -Uranus se merkitsee, että muutoksia ammatillisessa tilanteessa on odotettavissa. Tyytymättömyys työolosuhteisiin tai esimieheen voi saada sinut tekemään suuria muutoksia, mutta millaisia ja mihin suuntaan onkin eri asia. Ehkä ryhdyt yksityisyrittäjäksi? Halu toimia itsenäisesti on keskeistä. -Mikäli et ole työelämässä, saatat muuttaa muuten elämäsi suuntaa, et niinkään nopeasti asioista päättäen ja helposti, sillä nyt on taipumusta olla epävakaa ja tilanteet ovat järkkyviä.

Hei Emelia, mitenkäs jos syntymäkartan ja AP-kartan akselit ovat samoissa merkeissä. Minulla on tänä vuonna. Eli sekä AP että nataali asc on rapu ja akselit menevät samoiten.
Mitä odottaa?Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 30.03.2010 13:22:08
Hei Emelia, mitenkäs jos syntymäkartan ja AP-kartan akselit ovat samoissa merkeissä. Minulla on tänä vuonna. Eli sekä AP että nataali asc on rapu ja akselit menevät samoiten.
Mitä odottaa?

Kun Akselit ovat samoissa merkeissä se kertoo että vuoden trendi on sinulle "sopiva".. Akselihuoneisiin liittyvät asiat rullaavat sinulle luontaisella tavalla. Mitä tarkempi orbi, sen merkittävämpi vuosi, mutta jo sama merkki on suotuisa ja eduksi.

Mutta mikäli Akselit ovat vastakkaisissa merkeissä, vuosi ja sen aikana tapahtuvat asiat voivat tuntua menevän jotenkin päälaelleen ja periodin aikana onkin tarkoitus sopeutua ja selviytyä muuttuneista tilanteista. Tämäkään ei välttämättä ole huono asia.

:askendentti: = minä / DC = sinä ,  :keskitaivas: = muu maailma / IC = lähiympäristö


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Artemis - 30.03.2010 13:26:27
Kiitos :)

Ehkä tämä on sitten loistovuosi  ;D


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Pentti - 31.03.2010 20:24:13
katsooko joku sitä mun ap-karttaa 2010/2011 itsel ei aukea oikein , tuol jossai edellises viestis oli tiedot

kiitos kaunis :smitten:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Pentti - 08.04.2010 15:40:38
joku on poistanut 2 viestiä , joten kiitos siitäkkin hyvästä ja kiitos auttajille teistä oli iso apu kun olis apua tarvinnut


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 11.04.2010 11:38:49
Tänä vuonna on AP-  :kuu: :vesimies: ja koenkin saaneeni pitkästä aikaa kauan kaivattua mukavaa etäisyyttä ihmisiin ja asioihin. Sitten 9.huoneen  :mars:  :aspect_squ: :aurinko:/ :merkurius: on pitänyt kirjaimellisesti kovassa liikkeessä koko vuoden ja tahti senkun kiihtyy.  :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Rohana - 02.05.2010 19:29:13
Mitä tästä auringonpaluukartasta sanotte? Etenkin tuo pahamaineinen Pluto tuntuu tekevän paljon transiitteja ja näkyy nyt olevan 1. huoneessa...?! Hyvä, huono vai huonompi...? Työelämäni on muutospaineessa, paine tulee itsestäni. Onko tässä viitteitä parempaan?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 02.05.2010 21:24:36
Joo.. Mielenkiintoisen näköinen kartta, paljon jännitteisiä aspekteja muutenkin...

1. huoneen Pluto tuonee kyllä noita muutospaineita sinulle niin ulkoisesti kuin sisäisestikin, mutta myös toimintasi toisten kanssa (7.huoneen oppositio) voi olla muutoksessa.
Jos sinulla on joitain traumaattisia kokemuksia takana tai ongelmia toisten kanssa toimimisessa, nyt on aika kohdata nuo asiat ja olla nokakkain omien pelkojen (Pluto) kanssa.

Kannattanee myös varautua yhteenottoihin toisten kanssa, mutta toisaalta voit myös itse toimia manipuloiva ja pelailla kaikenlaisia pelejä suunnataksesi huomion pois ongelmistasi.

Parhaimmillaan 1. huoneen Pluto edustaa syviä ihmissuhteita ja tunteiden tutkiskelua. Olet arvojärjestyksessä ykkönen. Jokainen vuoden aikana koettu kokemus vastaa henkilökohtaista tarvetta tai puutetta.

Mikä tahansa tehtävä vuodella on, sen polttoaineena on intensiteetin tarve. Pinnalliset tai arkiset tapahtumat eivät riitä. Vain vahvat kohtaamiset ja kiihkeät ihmissuhteet saavat tarvittavan syvyyden vaaliakseen muuttavaa muutosta.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Rohana - 02.05.2010 21:37:46
Joo.. Mielenkiintoisen näköinen kartta, paljon jännitteisiä aspekteja muutenkin...

1. huoneen Pluto tuonee kyllä noita muutospaineita sinulle niin ulkoisesti kuin sisäisestikin, mutta myös toimintasi toisten kanssa (7.huoneen oppositio) voi olla muutoksessa.
Jos sinulla on joitain traumaattisia kokemuksia takana tai ongelmia toisten kanssa toimimisessa, nyt on aika kohdata nuo asiat ja olla nokakkain omien pelkojen (Pluto) kanssa.

Kannattanee myös varautua yhteenottoihin toisten kanssa, mutta toisaalta voit myös itse toimia manipuloiva ja pelailla kaikenlaisia pelejä suunnataksesi huomion pois ongelmistasi.

Parhaimmillaan 1. huoneen Pluto edustaa syviä ihmissuhteita ja tunteiden tutkiskelua. Olet arvojärjestyksessä ykkönen. Jokainen vuoden aikana koettu kokemus vastaa henkilökohtaista tarvetta tai puutetta.

Mikä tahansa tehtävä vuodella on, sen polttoaineena on intensiteetin tarve. Pinnalliset tai arkiset tapahtumat eivät riitä. Vain vahvat kohtaamiset ja kiihkeät ihmissuhteet saavat tarvittavan syvyyden vaaliakseen muuttavaa muutosta.

Kiva kun olit Emelia vastannut. Osasinko oikein tutkia tuota MC:n asemaa joka olisi 10. eli työn huoneessa juuri ja juuri? Muutosta????
Leoinis tuossa aiemmin kertoi Neitsyt-nousuisen vuoden tuoneen muutosta ensin opiskeluissa, sitten työssä. Eli toiveita olisi minullakin, kun tuo Neitsyt nousee? Toivottavasti ei ojasta allikkoon, vaan tahdonvoiman kautta vihdoin voittoon.
Huomaattekos; yksi vastaus tuo sata uutta kysymystä.  :2funny:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 02.05.2010 22:22:12
 :askendentti:  :neitsyt: viittaa uuden opiskeluun, uusiin elintapoihin, älylliseen toimintaan ja huomion kohdistamiseen terveyteen ja elämäntapojen parantamiseen.
Kyseessä voi olla hyvinkin "maallinen" vuosi, ellei  :askendentti: tai  :aurinko: ole radixillakin  :neitsyt: -merkissä.
Kun :aurinko: on 8. huoneessa AP -kartalla vuoden pääteema on muutos, asioiden havaitseminen psykologisesti ja intuitiivisesti, sekä kaikenlaiset valtateemat (seksi, moraali, raha) .
Ottanet elämäsi haltuun kaikilla elämäsi alueilla, mutta siihen päästäksesi on edessä paljon muutoksia ja hajaannusta.Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Esmiralda - 03.05.2010 19:10:53
Minulla on kartalla kaksi kamalaa Suurristiä tämän vuoden Ap-kartalla. Siis hirvittää!

Siis ristit Satunus-Jupiter ja Pluto-Aurinko. Myös Kuu-Merkurius ja Saturnus-Jupiter.

Eli...Kolmet neliöt Auiringolla, Kuulla ja Merkuriuksella. Kyseessä on ollut taistelu omien voimavarojen, kodin muutosten ja uuden oppimisenkin kanssa. Rajoja on kolhittu, päätä lyöty seinään ja sittenkin pitää vain jotakin uutta opetella.

Ja nämä ristit ovat vasta tulossa, vuodelle 2010-2011.  :-[


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Iloinen lumikki - 06.05.2010 18:55:33
                                      Hei,Ehtisikö joku katsomaan poikani ap-karttaa 2010/11. Hän on ottamassa lisävelkaa,
mutta pelkään hänen pärjäämistään. Katsoin asto.comissa hänen lähiaikojen
transiitteja ja ymmärisin niistä, ettei hyvältä näytä? Mutta en tiedä näistä asioista
paljon.

Poikani on syntynyt 25.6.1987 klo 11:04 Turussa.


Kiitollinen,
Musta Lumikki


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ivir - 09.05.2010 21:15:56
Tuolla jossain alussa oli mainittu, että Kaksosten merkkiin sattuvat auringonpaluukartan alueet ovat moninkertaisuuden alueita. Huomasin juuri, että pitää erittäin hyvin paikkansa! Minulla tämän vuoden auringonpaluukartassa kaksosten merkkiin sattuvat huoneet 4 (osittain), 5, ja 6, ja nyt minulla on ollut jo kaksi kotia (4-huone), 3 eri työtä (6-huone) ja ainakin yksi ihastuminen (5-huone, muita ihastuksia odotellessa  ;))...

Oletteko muut huomanneet vastaavaa?  :smitten:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: suski7 - 11.05.2010 18:04:47
miten te katsotte ajankohdan milloin jotakin tapahtuu?? siis kun otetaan paluukartta ja katson vaikkapa josko tulisi muutto, ja 4:ssa olisi vaikkapa kuu, niin vuosihan on pitkä aika, miten saan katsottua ajankohdan vaikkapa millon mahdollisesti muuttaisin...?! ymmärsix kukaa mitä mä tarkotan?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 11.05.2010 18:29:11
suski7!!

Kannattaa tarkkailla kaikkia mahdollisia transiitteja, mutta tietenkin  :aurinko: transiitit, jotka koskettaa jotain kuviota ovat tärkeimmät...

Esimerkiksi  :uranus: 4. huoneessa, jo itsessään voi merkitä useita muuttoja vuoden aikana, mutta jos kartalta löytyy vaikkapa  :uranus:  :aspect_sex:  :kuu: ja  tuota aspektia koskettaa jonkin toisen taivaankappaleen tuo transiitti ikäänkuin "tuuppaa" tuon tapahtumaketjun eteenpäin.Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: suski7 - 11.05.2010 18:40:01
on tää niin waikeeta.... :buck2:
kiitti emelia!


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Rohana - 21.05.2010 17:13:19
Joo.. Mielenkiintoisen näköinen kartta, paljon jännitteisiä aspekteja muutenkin...

1. huoneen Pluto tuonee kyllä noita muutospaineita sinulle niin ulkoisesti kuin sisäisestikin, mutta myös toimintasi toisten kanssa (7.huoneen oppositio) voi olla muutoksessa.
Jos sinulla on joitain traumaattisia kokemuksia takana tai ongelmia toisten kanssa toimimisessa, nyt on aika kohdata nuo asiat ja olla nokakkain omien pelkojen (Pluto) kanssa.

Kannattanee myös varautua yhteenottoihin toisten kanssa, mutta toisaalta voit myös itse toimia manipuloiva ja pelailla kaikenlaisia pelejä suunnataksesi huomion pois ongelmistasi.

Parhaimmillaan 1. huoneen Pluto edustaa syviä ihmissuhteita ja tunteiden tutkiskelua. Olet arvojärjestyksessä ykkönen. Jokainen vuoden aikana koettu kokemus vastaa henkilökohtaista tarvetta tai puutetta.

Mikä tahansa tehtävä vuodella on, sen polttoaineena on intensiteetin tarve. Pinnalliset tai arkiset tapahtumat eivät riitä. Vain vahvat kohtaamiset ja kiihkeät ihmissuhteet saavat tarvittavan syvyyden vaaliakseen muuttavaa muutosta.

Tarkoititko Emelia tuolla pelkojen kohtaamisella sitä että teen ajatustyötä pelkoja aiheuttaneiden asioiden kanssa ja selvittelen niitä mielessäni vai että konkreettisesti joudun vaikkapa nyt "vastuuseen teoistani"?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 21.05.2010 19:22:28
Tässä nyt lähinnä tarkoitin esim. tiettyjen traumaattisten kokemusten aiheuttamia pelkoja tai vaikkapa menettämisen pelkoa, joka voi nousta yht'äkkiä esiin aivan tyhjästä ja saada ihmisen käyttäytymään omasta mielestäänkn täysin järjettömästi...

Jonkun käyttäytyminen voi nostaa alitajunnasta tukahdutetun muiston tai tietyt selvittämättömät asiat nousevat pintaan ja nostavat käsittelemättömiä tunteita pintaan..

Nämä ovat Plutolle tyypillisiä tapoja toimia.. ja kun on kyse 1.-7. huoneista (minä-sinä) kyse on yleensä joko omasta reaktiostasi tai aiheutat ko. reaktion toisessa ihmisessä.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Rohana - 21.05.2010 20:03:36
Tässä nyt lähinnä tarkoitin esim. tiettyjen traumaattisten kokemusten aiheuttamia pelkoja tai vaikkapa menettämisen pelkoa, joka voi nousta yht'äkkiä esiin aivan tyhjästä ja saada ihmisen käyttäytymään omasta mielestäänkn täysin järjettömästi...

Jonkun käyttäytyminen voi nostaa alitajunnasta tukahdutetun muiston tai tietyt selvittämättömät asiat nousevat pintaan ja nostavat käsittelemättömiä tunteita pintaan..

Nämä ovat Plutolle tyypillisiä tapoja toimia.. ja kun on kyse 1.-7. huoneista (minä-sinä) kyse on yleensä joko omasta reaktiostasi tai aiheutat ko. reaktion toisessa ihmisessä.

Ahaa, nyt ymmärsin! Tämä on varmasti ihan totta! Kiitos Emelia selvennyksestä.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Lilli - 12.06.2010 19:23:25
Jaahas, vilkaisin tuossa juuri alkanutta AP-karttaa ja paria vuotta eteenpäin. Tänä vuonna on Vaaka nousussa ja Aurinko 9. huoneessa, Kuu Kaloissa 5. huoneessa, jossa paljon muutakin tavaraa ja Venus MC:llä. Mennäänkö näillä kuvioilla naimisiin tai jotain...??

No joka tapauksessa silmiinpistävä Venus on mukana kuvioissa ensi vuoden kartallakin, jolloin on Skorpioni-nousu ja Venus tarkasti deskendentillä. Vuoden -12 kartta se vasta mielenkiintoinen onkin, koska silloin Kaksoset nousee, Aurinko on yhtymässä askendenttiin ja peräytyvään Venukseen ja kaiken lisäksi päivä syntymäpäiväni jälkeen on ns. Venus-transiitti, kyseinen planeetta siis vaeltaa Auringon ohitse niin, että sen voi havaita Maasta käsin mustana pisteenä Auringossa. AP-kartan virallisena voimaanastumispäivänä on myös Kuunpimennys, eli poikkeuksellinen vuosi tulossa ainakin astrologisesti ajatellen..

Naiseus, kauneuden arvostaminen, nautiskelu, ystävyys, parisuhde ja rakkaus, arvojen tarkistaminen, raha-asiat.. siinäkö perusteemat vuosiksi eteenpäin?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 01.07.2010 20:43:03
Tämän vuoden kartalla on sitten ilmenneet aika voimakkaasti kriittisinä elementteinä 1.huoneen  :aurinko: :aspect_squ: :mars:  :aspect_con: :mars:, suorastaan yllättävän väkivaltainen vuosi tämä on ollutkin, luulinpa ettei vuotta 2008 voinut tässä mielessä ylittää...  :P

No useana vuonnahan on tullut rymisteltyä pelkässä viikossa kokonaisen vuoden edestä, mutta kun ikäkin alkaa vähitellen painaa...

Ja sitten AP-kartan  :kuu: :vesimies:, edelleenkin, monena vuonna on ympärillä pyörivä ja vaihtuva populan määrä ollut tolkuton, mutta vasta tänä vuonna se on alkanut oikeasti häiritä. Onneksi kun lomalla ollaan, voi kerrankin yrittää vetäytyä jonnekin. ::)Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Esmiralda - 22.08.2010 16:29:27
Hei!

Minulla meni tämä sunnuntain aamun aika tutkiessa avioliittoni synt. karttaa ja sen Ap-karttaani 30 vuoden päästä. Hurja, miten se on pitänyt paikkaansa. Siis tuo synt.kartta. Ap-kartastahan en vielä tiedä, mutta osoittaa aivan erilaisia aikoja. Aurinko lasten huoneessa, mutta Leijonassa edelleen. Kun Aurinko synt. kartalla on ollut 8. huoneessa. Kyllä tässä leijonanvoimia ja leijonaäidin sydäntä tarvitaankin! Tietenkin mikä huolettaa, on se että Kheiron on oppositiossa Aurinkoon.  :-[

Askendentti, joka synt.kartalla oli Jousimiehessä (kyllä on matkusteltukin) on nyt Ravussa ja keskittää voimat kotiin.

En tiedä voiko näitä näin katsella.  ???


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Esmiralda - 22.08.2010 21:16:08
Ihana juttu, Saturnalia!! :smitten: :smitten:

Mutta älä toki suunnittele liikaa, anna ajan ja muiden voimien ohjailla.  ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 27.08.2010 09:45:52
pari rakkauselokuvaa sai taas miettimään näitä aiheita.. että olisiko tilanteiden ajoitus katsottavissa taivaalta, kun nyt ei kukaan innosta.. eikä sitä voi pakottaa. (enemmän korostuneet muut aiheet, kuten ulkomaa, vapaus, ystävät, projektit)

huomasin, että todellakin löytyi tavaraa kun tärkeät rakkaudet alkoi:::

5 huone (johti sitoutumiseen) :pluto:  :aurinko: ,  :jupiter:  :aspect_tri:  :aurinko: ,  :aurinko:  :aspect_con:  :venus: ,  :smitten:
7 huone   :saturnus:  :aspect_tri:  :kuu: ,  :kuunsolmu:  :aspect_tri:  :kuu: ,  :mars:

tai (love)
5 huone  :saturnus:  :aspect_con:  :kuu:,
7 huone  :kuunsolmu:  :aspect_tri:  :kuu:, sekä  :jupiter:  :coolsmiley:

tai
(yhteenmuutto)
4 huone  :jupiter:
7 huone  :chiron:

tai kun taas uusi suhde
5 huone  :merkurius:  :venus:  :chiron: ( :chiron:  :aspect_con:  :venus:,  :aspect_sex:  :mars:,
 :aspect_tri:  :jupiter: )
7 huone  :uranus: (ero sama v)

7 huone  :kuunsolmu: kun turha taistelu suhteen puolesta..  :knuppel2: :idiot2:

tai taas suhde  :D
5 huone  :saturnus:
7 huone  :pluto:  :venus:

sitten (suhde jatkui)  8)
5 huone  :jupiter:  :pluto:  :aspect_sex:  :venus:

kun suhde alkoi muuttua, ystävyydeksi tms  :police:
5  :uranus: tai  :kuu:

oli muuten  :kuunsolmu: 7-huoneessa kolmen parhaan suhteen kohdalla.

tulossa juuri
7 huone  :aurinko:  :aspect_sex:  :saturnus: ,  :kuu:
>>
5 huone  :aurinko:  :venus:  :pluto:  :kuunsolmu:

kun on  :uranus: 5-huoneessa, tilanne muuttuu tai jos  :kuu:, voi olla ihan ok fiilis, mutta
kuten sanottu, kukaan ei kolahda.. onpa kieli tökköä kun koettaa kuvata suuria tunteita, no
jätetään se elokuviin ja kirjallisuuteen. elokuviin siis illalla..

proge kartalla aika eri kuviot, mutta sielläkin ainakin 5-huoneessa aktiviteettia ja kerran 7-
huoneessakin,  :kuu:  :aspect_tri:  :aurinko: . katsoin nuo, kun kovasti puhutaan ajoituksesta,´ja siitä että mennyt pitäisi unohtaa ja antaa anteeksi. ajoitus sille että rakkaus on, se kuulostaa vähän hassulta, -

niin ja  :aurinko: 1-huoneessa saa keskittymään itseensä enemmänkin kuin että toinen tekisi
vaikutuksen.. näin se ainakin on mennyt ap-kartan mukaan. itseen keskittyminen, lomailu ja
huvittelu, mikä tietty voi johtaa toisen tapaamiseen  :aurinko: 7.


The reason that there are two different interpretations to the 7th house is because both are true, on different levels.

First, everything in the chart is you.  The 7th house is the opposite of the 1st house, and the 1st house is how you see the immediate world around you, and the first impressions others get when they meet you.  Therefore, the 7th house is how you see other people on a one-to-one basis, and what you look for in a partnership.

Second, because the chart is you, it describes the vibrations you send out. Therefore, the 7th house describes the type of person you tend to attract, as a result of these vibes.  And it also tends to describe the type of marriage or partnership you end up with, because of your percetpion of partnerships, and how that resonates with the people you attract.


Sun in the Seventh House:  can give a "sunny" partner, perhaps someone with traits of the sign of Leo. The partner could also be arrogant. In any event, there is more focus on partners and partnerships with this placement. You yourself could become more outgoing after marriage. can give a "sunny" partner, perhaps someone with traits of the sign of Leo. The partner could also be arrogant. In any event, there is more focus on partners and partnerships with this placement. You yourself could become more outgoing after marriage.


SEVENTH HOUSE: This is the House of
CO-OPERATION and OPPOSITION...
how you relate in one-on-one partnerships: marriage partners, romantic partners, business partners, roommates, counselor-to-client, doctor-to-patient;
relationships which require co-operation with another person;
how you relate to those who openly oppose you: competitors, adversaries, opponents in games, detractors, openly declared enemies, lawsuits, conflicts with spouse or business partner;
intimate relationships which require co-operation & compromise with another's needs or goals;
challenges & conflicts arising from a close one-on-one relationship of any kind.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 27.08.2010 11:15:48
 ;D

löytyi neljäskin suhde, jonka aikana  :kuunsolmu: seiskassa.  :kuunsolmu: merkkaa siis "suhteita joita pitää tulla tässä elämässä" tms??

kieltämättä olisi kiva tavata jo hlöitä joiden kanssa olisi vetovoimaa, t että itse olisi kiinnostunut, pitkästä aikaa. taas piti  :kaksoset: ja  :rapu: ja  :leijona: selittää eri juttuja, - boring. täytyy vaan lopettaa viihdyttäminen, oli kyseessä seksi filosofia tai luovuus, kunnes toinen osapuoli antaa vastaavaa.  :aurinko: 7 siis tasokasta seuraa?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 30.08.2010 20:34:54
;D

löytyi neljäskin suhde, jonka aikana  :kuunsolmu: seiskassa.  :kuunsolmu: merkkaa siis "suhteita joita pitää tulla tässä elämässä" tms??

Tuo tulkinta vastaa enemmänkin syntymäkartan tulkintaa.. AP -kartalla  :kuunsolmu: voi merkitä niitä asioita ja tapahtumia joita vuoden aikana täytyy saada eteenpäin... asioita, joita täytyy vähän opetella ja jotka eivät ole niin tuttuja, mutta myös asioita joita tarvitaan että asioita tapahtuu..se voi myös kuvata haasteita, jotka on selvitettävä..

Tr. Solmujen Akseli on muutoksen Akseli yhdessä Pluton ja sen vastapisteen kanssa..Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Lupita - 07.09.2010 19:20:13
Ap:lla seuraavaa: mm.  :kuu: :kaksoset: XI h.  :jupiter: :oinas: X h.  :uranus: :kalat: X h. Nämä sieltä ensteks pistää silmään, erit. toi :kuu: on nyt yksinään XI h:ssa kun aiempina vuosina ollut useampia planeettoja samassa huoneessa. Jossain oli että voi mm. tarkoittaa asumista kahdessa paikassa, kahta kotia. IV h:sta löytyy  :mars:, :venus:, :saturnus: kaikki  :vaaka::ssa.  ???


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 07.09.2010 22:38:33
Ap:lla seuraavaa: mm.  :kuu: :kaksoset: XI h.  :jupiter: :oinas: X h.  :uranus: :kalat: X h. Nämä sieltä ensteks pistää silmään, erit. toi :kuu: on nyt yksinään XI h:ssa kun aiempina vuosina ollut useampia planeettoja samassa huoneessa. Jossain oli että voi mm. tarkoittaa asumista kahdessa paikassa, kahta kotia. IV h:sta löytyy  :mars:, :venus:, :saturnus: kaikki  :vaaka::ssa.  ???

Joo, siis  :kaksoset: merkkinä voi merkitä kahta kotia.. mutta myös tunteiden tasolla vetoa kahteen suuntaan ja joudut tarkistamaan ja säätämään mitä tunnet ja tahdot.. kyseessä voi olla haasteellinen ja vaativa vuosi.

Huonesijainti puolestaan viittaa suuren unelman toteuttamiseen.. saatat eriytyä perheestäsi ja ystävistäsi tulee sinulle läheisempiä.. siksi siis kaksi kotia. Konflikti näiden kahden leirin välillä voi olla merkityksellinen ja sinun täytyy asettaa rajat ja osoittaa itsenäisyytesi.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Lupita - 07.09.2010 23:00:51
...mielenkiintoista, laitan vielä noi loputkin tänne:  :aurinko:, :merkurius:  :neitsyt: III h,  :pluto:, :kuunsolmu:  :kauris: VI h.  :neptunus:, :chiron:  :vesimies: VIII h, Asc Leo, MC Pisces. Tuo  :uranus: on muuten aivan MC:llä. Uusi keksintö?  :crazy2:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Lupita - 08.09.2010 19:12:24
Mutta mutos oli kuitenkin positiivinen? Ei nk. pluto-hengessä että käy kuolemankielissä ja palaa helvetin tulessa mutta syntyy uudestaan..  :laugh:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Lupita - 08.09.2010 19:48:19


Lainaus

noh, mun persoonalla mennään aina pohjanmaan kautta, mutta lopulta joo, paremmin mun mielestäni. On hyvä duuni, ihana koti ja ihana mies   Ne siis tuli kaikki samalla kertaa 

Mulla tosin on voimakas Uranus-vaikutus myös, joten tykkään mylläävästä elämästä vaikka se veronsa viekin. Parempi kuitenkin liike, kuin tasapaksu olemattomuus... 

Joo en mäkään muutosta pelkää mutta vaihteeksi olis kiva jos homma sujuis vähän helpommin! :angel:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: pluto - 23.09.2010 22:27:33
Hyvää auringonpaluuta vaan mulle... Kaikkihan viimeaikoina on saanut jonkunlaisen ristin ap-kartalle, mutta kyllä tää syyspäiväntasauksen kartta on ihan hanurista!  :merkurius: :aspect_sex: :mars:,  :venus: :aspect_sex: :pluto: ja loput sitten onkin pelkkää t-ristiä ja yhtymiä.
Asc osui rapuun ja  :aurinko: 4.huoneeseen, ja mun kokemuksen mukaan niinä vuosina (siis viime aikoina joka neljäs vuosi) masennun tai työ-uuvun tms.  :P
Dynaaminenhan tuommonen kartta kieltämättä on ja heti tänään toimistopalaverissa mun työnkuvaa suunniteltiin muutettavaksi vähän enemmän siihen suuntaan, mitä itse toivon -ainakin tällä hetkellä.
Saapa nähdä, mitä vuosi tuo tulleessaan.  :chiron: :neptunus: -yhtymä MC:llä ei oikein sovi tän päivän suunnitelmiin kirjanpitotöistä  ;)
Työssäuupumista odotellessa...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 23.09.2010 23:05:01
Hyvää Auringon Paluuta Pluto!! Haasteellinen ja muutoksia vaativa karttasi varmasti on..tällä hetkellä on niin valtavasti mielenkiintoisia tekijöitä taivaalla.. mutta toisaalta olet onnekas, sillä saat kääntää aivan uuden lehden elämässä sillä tämä on taitekohta kesän ja talven välillä.. KeskiSyksy ja Täysikuu!


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Ratkaisu - 03.10.2010 19:07:09
Katselin tuossa tätä omaa tämän vuoden auringonpaluu karttaa. Näköjään  :askendentti: :rapu:,  :keskitaivas: :vesimies:. Se mikä tuossa kartassa on mielenkiintoista ainakin omasta mielestäni on se, että kaikki muut planeetat saavat yhtymiä keskenään, paitsi saturnus ja kuu. Löytyy  :aurinko: :aspect_con: :merkurius: :neitsyt:,  :mars: :aspect_con: :venus: :vaaka:,  :kuunsolmu: :aspect_con: DC,  :pluto: :aspect_con: DC,  :chiron: :aspect_con: :neptunus: :vesimies: ja  :jupiter: :oinas: :aspect_con: :uranus:  :kalat:.

En oikein tiedä miten tulkita noita. Eli korostuuko näiden ei yhtymä planeettojen merkitys vai jäävätkö ne paitsioon. Eli kuu härkä löytyy 12. huoneesta ja saturnus vaaka 5. huoneesta. Vai voiko asiaa edes miettiä noiden kautta? Onko näillä yhtymillä kuinka tärkeää merkitystä?

5. huoneessa näköjään ruuhkaa kun  :neitsyt: ja  :vaaka: planeetat siellä kaikki.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: indiima - 16.10.2010 20:29:01
Hei Emelia tai paluukartta ekspertti!


Mulla on - käsittääkseni ens vuoden paluukartalla - tosi hienot rykelmät.

venus 1. huoneessa.   :askendentti:  :skorpioni:

2. huone  :merkurius:  :jousimies: 2. huone  :kuunsolmu:  :pluto:  :aurinko:  :kauris:

3. huone  :mars:  :kauris:

4. huoneessa IC:lla  :neptunus:  :vesimies: kheiron samassa huoneessa ja merkissä
4.huoneessa  :kalat:  :uranus:  :jupiter:
11.huoneessa  :vaaka:  :saturnus:  :kuu:

Jotenkin tuntuu, että tämä ensi vuoden karttani käsittelee rahaa, omaisuutta, arvoja. Olenko väärässä?
Mitä sinulle/teille tästä nousee?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 20.10.2010 13:48:24
Aurinko ja kuu 8. huoneessa, Aurinko sekstiilissä Plutoon ja Kuu neliössä Plutoon - yksi vaikeimmista vuosista ja puolet vasta mennyt... Mä oon varmaan laitoksessa ennen kuin tää AP-vuosi on täynnä.  :'(

Yleisesti Aurinko 8. huoneessa on suuren muutoksen indikaattori, ja jos muutokset on vaikeita on kyse varmaan enemmän muutosten vastustamisesta, sillä kyse ei aina ole todellakaan vaikeasta vuodesta.

Kuu 8. huoneessa liittyy paljolti kaikenlaiseen psykologiseen, eikä psykologian opiskelu ole pois suljettu vaihtoehto, yleensä onkin omien psykologisten piirteiden tunnistamisesta minkä kautta opitaan sekä itsen, elämän että tunteiden hallintaa. Vaikeinta voi olla huomata olevansa toisesta riippuvainen tavalla tai toisella.

Vaikeuksien ydin onkin varmaan molempien Valojen oleminen samassa huoneessa, jolloin sekä ulkoiset että sisäiset asiat pyörivät samojen teemojen ympärillä. Jos Valot eivät ole samassa merkissä, mutta samassa huoneessa tietoinen ja tiedostamaton ovat jakaantuneet kahteen eri suuntaan, jolloin ristiriitoja voi olla enemmän. On pakko käydä läpi kaksi eri tapahtumien kulkua, jotta tietoinen ja tiedostamaton yhdistyvät. Jos taas ovat samassa merkissä tuo prosessi on yhdensuuntainen ja saattaa olla helpompi.

Toinen hankala kulma on varmasti tuo Kuun neliö Plutoon, mutta toisaalta kun transiitti on noin päin sekin on helpompi kuin toisin päin Pluton neliö Kuuhun.

Voimia.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 21.10.2010 16:43:40
Mun uusi AP näyttää hieman oudolta, Jousimies nousussa, Jupiter-Uranus kakkosessa,  :aurinko: :aspect_con: :venus: 9. huoneessa sekstiilissä Plutoon, epäilyttävä  :kuu: :rapu: seiskahuoneessa oppositiossa nousevaan Plutoon.

Olin kyllä ajatellut aloittaa jatko-opinnot, ehkä tuo viittaa siihen. ::)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Lupita - 21.10.2010 19:58:16
Mun AP:lla  :kuu: :kaksoset: XI h.,  :jupiter: :oinas: X h. (MC:llä),  :pluto: :kauris: VI h.ja   :saturnus: :vaaka: IV h. tekee helvetinmoisen neliön. Tiedä sitten mitä tuo tullessaan, ura-asioihin tuo näyttäis liittyvän. Siis Ihmisten, uran, kodin ja työn huone neliöi... :laugh:(hermostunutta naurua..)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: indiima - 25.10.2010 09:47:15
Oisko kellään jotain insightia tohon aiemman sivun ap-karttaan?

röhn, pöhn.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 25.10.2010 22:42:42
;D epäilyttävä  :kuu:  :rapu:  :2funny:

Varo, susta kuorituu hemppis.  :angel:

Aaargh, ei sentään. Pitää pakastaa tuollaiset puolet kun talvikin on tulossa ja kaikkea, sitäpaitsi se tekee sen Pluton opposition ja Saturnuksen neliön eli melko synkissä vesissä tullaan menemään.  ::)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 25.10.2010 23:25:04

Aaargh, ei sentään. Pitää pakastaa tuollaiset puolet kun talvikin on tulossa ja kaikkea, sitäpaitsi se tekee sen Pluton opposition ja Saturnuksen neliön eli melko synkissä vesissä tullaan menemään.  ::)

Oikukkaan RapuKuu voi ihmisestä kyllä tehdä...

Ja otan osaa varsinkin tuon  :pluto: :aspect_opp:  :kuu: asetelman vuoksi...
Tämä vuosi tullut sen kanssa taisteltua. Tr. Pluto radixin 1. Huoneessa ja radix Kuu 7. Huoneessa, AP -kartalla Pluto 5. Huoneessa ja Kuu 11. Huoneessa. Marraskuun lopulla helpottanee vähäsen, kun vanha AP -kartta vihdoin lakkaa toimimasta ja uudella kartalla tr. Pluto on 3. Huoneessa ja radix Kuu 9. Huoneessa.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 26.10.2010 22:31:57
Ja otan osaa varsinkin tuon  :pluto: :aspect_opp:  :kuu: asetelman vuoksi...


Aah, siis äärimmäisen kurjaa meininkiä tiedossa? Millaista sen opposition kanssa tarkalleen ottaen on?

Onkin kumma kontrasti, että Auringolle tulee pelkkiä positiivisia aspekteja paitsi tyyliin joku puolineliö ASC:ille. 


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: jim - 29.10.2010 06:23:13

Aaargh, ei sentään. Pitää pakastaa tuollaiset puolet kun talvikin on tulossa ja kaikkea, sitäpaitsi se tekee sen Pluton opposition ja Saturnuksen neliön eli melko synkissä vesissä tullaan menemään.  ::)

Oikukkaan RapuKuu voi ihmisestä kyllä tehdä...

Ja otan osaa varsinkin tuon  :pluto: :aspect_opp:  :kuu: asetelman vuoksi...
Tämä vuosi tullut sen kanssa taisteltua. Tr. Pluto radixin 1. Huoneessa ja radix Kuu 7. Huoneessa, AP -kartalla Pluto 5. Huoneessa ja Kuu 11. Huoneessa. Marraskuun lopulla helpottanee vähäsen, kun vanha AP -kartta vihdoin lakkaa toimimasta ja uudella kartalla tr. Pluto on 3. Huoneessa ja radix Kuu 9. Huoneessa.
Hei Emilia, ayrinkoprogessa  0 astetta aurinko yhtymässä uranukseen 12 h ja ravussa, kiinnostaa saada enemmän tietoa ko aspektista, sinä tietänet mistä sitä voisin onkia ja taidatpa tietää ilman onkimisiakin    :idiot2:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 29.10.2010 18:34:37
Joo, nyt on uusi AP voimassa ja kyllä osaa sitten olla kurjaa menoa.
Mutta laiffiihan tämä vaan on. ::)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Esmiralda - 29.10.2010 20:14:41
Hengitä syvään äläkä yritä mitään turhia, Kato Vega! Voimia! ???


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 29.10.2010 21:32:43
Ja otan osaa varsinkin tuon  :pluto: :aspect_opp:  :kuu: asetelman vuoksi...


Aah, siis äärimmäisen kurjaa meininkiä tiedossa? Millaista sen opposition kanssa tarkalleen ottaen on?

Onkin kumma kontrasti, että Auringolle tulee pelkkiä positiivisia aspekteja paitsi tyyliin joku puolineliö ASC:ille. 

No tämmöistä kurjaahan tämä on... Omalla kohdallani juuri näinä viime päivinä Pluto  :aspect_opp:  :kuu: transiitti aktivoituu taas kunnolla kohti kolmatta ohitusta Joulun aikaan ja kyllä on ahdistanut aivan hirveästi!!

On ollut niin raskas fiilis ja välillä todella ottanut päähän kaikenlaiset asiat...
Kaikenlaisia älyttömiä juttuja putkahtelee mieleen ( Pluto) ja sitten niihin alkaa uskoa ( Kuu).. alitajunnasta (Pluto) on ainakin minulle noussut pintaan kaikenlaisia ahdistuksia, pelkoja jne. liittyen aikaisempiin kokemuksiin omassa elämässä. Kaikessa ei todellakaan ole ollut mitään järkeä eikä edes pientä kosketuspintaa todellisuuteen - ja täytyy myöntää että tuollaisten tunteiden (Kuu) läpikäyminen on ollut kyllä pirun rankkaa.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 30.10.2010 12:51:08
hei.. eikös tuo kaikki ole tai ole olematta ihan sen mukaan, miten paljon on itseään ottanut niskasta kiinni.. ei se nyt ap kartoilla ole.. jos ap kartasta jotain voi sanoa, niin 6-huone tosiaan täyttyi työllä kuten epäilin keväällä, mutta ihan ok. ja 7 ja sopimukset/liitot, voisi tapahtua ihan juuri kun eräs on jahkaillut puoli vuotta. suhdemaailma hmm.. no säpinää ehkä.. 9-huone ja ulkomaa vahvana siis etelä, kivaa kuraa pakoon.. ja niin edelleen. mutta en kyl syytä planeettoja mistään voi voi-menosta..

paljon pitänyt hoitaa kaikkea sellaista kuin nettisuojaus ja parit tylsät asiat mutta nekin menee kuin vesi hanhen selästä, ei masenna mutta ihmettelen vaan joidenkin ihmisten alhaisia motiiveja.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 30.10.2010 16:24:25
Lainaus käyttäjältä: Saturnalia the Princess of Periwald link=topic=9182.msg292323#msg292323
Sulla oli siis syndet! ONNEA!! smitten
[/quote

Revittelin juhlistamalla kyseistä tapausta tavallista isommalla kupillisella kahvia. 8)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: eppana - 31.10.2010 16:00:17
Jaahans, ens vuoden  :askendentti: on  :skorpioni: viimeisillä asteilla. Natalilla tuo olis 12h lopussa. Koko kartta näyttää jotenkin hurjalta..
Kokemuksia  :askendentti: :skorpioni: vuodesta?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 31.10.2010 16:48:40
Jaahans, ens vuoden  :askendentti: on  :skorpioni: viimeisillä asteilla. Natalilla tuo olis 12h lopussa. Koko kartta näyttää jotenkin hurjalta..
Kokemuksia  :askendentti: :skorpioni: vuodesta?

Periaatteessa rankka, mutta vähän riippuu miten se hallitsija Pluto on asettunut sillä AP-kartalla, samoin tietysti Auringon aspektit vaikuttavat aika paljon. Itsellä olivat sekä 2006 että 2009 noususkorpioni-vuosia, kummallakin kerralla Pluto oli kakkoshuoneessa ja meininki oli selvästi jotenkin yksisilmäistä, toisaalta oli paljon äärimmäisiä tilanteita ja kokemuksia sekä äärimmäisiä fiiliksiä, ne on käsittääkseni noususkorpionivuoden tunnusmerkit.

Sanoisin että yleisesti ottaen ehkä jopa nousukaurisvuosi on miellyttävämpi. ::)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: pluto - 31.10.2010 20:11:45
Nice... Mulla on muailmanlopun vuonna 2012 AP:n :askendentti: :skorpioni: :aspect_sex: :pluto:,  :pluto: :aspect_con: :kuu: ja  :pluto: :aspect_squ: :aurinko:.  :saturnus: vielä nousevana planeettana.
Taitaa tulla mielenkiintoinen vuosi ihan henkilökohtaisestikin... :coolsmiley:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 14.11.2010 15:52:12
Hyvä kun laitoit kuvan, minun on ainakin helpompi hahmottaa kaikkea visuaalisesti... ja sinun kartallasi nuo teemat näkyvät hyvin.

Ekaksi tietty JousimiesNousu tuonee sinulle uusia tuttavuuksia, lähdetkö opiskelemaan kouluun vai opiskeletko itseksesi kotosalla.. Luultavasti kuitenkin opit paljon uutta ja pystyt hyödyntämään vanhoja oppejasi ja tietojasi uusissa tilanteissa. Matkustaminenkin on mahdollista, pitkiä matkoja tai jopa muutto ulkomaille tai eläminen vieraassa kulttuurissa tai yhdessä vieraan kulttuurin kanssa.

Minulla kun oli viimeksi JousimiesNousu AP :lla (on myös radixilla) kävin ulkomailla, opiskelin kieliä ja laajensin ammatillista osaamistani, sain netin kautta ystäviä ulkomailta ja kirjoitin paljon eri kielillä.

12. Huoneen Aurinko voi viitata siihen että toimit tavalla tai toisella taustalla ja piilossa suurimman osan vuotta. Voi olla että teet jotain projektia toisten hyväksi ja sen julkistamisen aika on vasta AP -vuoden lopulla.

Akseleilla olevat taivaankappaleet :venus: ja  :kuu: saavat vahvan energian pläjäyksen Akseleista, vaikka ovatkin edellisen Huoneen puolella. Näistä erityisesti  :venus: ollen koko kartan toiseksi tärkeimmällä paikalla. Tulkinta menee 9. Huoneen mukaan, mutta myös  :keskitaivas: :n. Toisin sanoen kun  :keskitaivas: on elämänpäämäärät ja ura, on 9. Huoneen asiat joita myös Jousimies/ Jupiter hallitsee todellisessa keskiössä vuoden aikana. Tämä korostuu entisestään kun  :askendentti: on  :jousimies: ja  :venus: edustaa myös arvoja ja taloudellisia asioita.

Samoin  :kuu: 6. Huoneen puolella mutta Deskendentillä merkinnee että työssä ja arkisissa rutiineissa tapahtuvat kontaktit ihmisten kanssa ja toiminta ovat keskeisiä ja  :kuu: tuo tullessaan vaihtelua ja muuttuvia tilanteita.

Tässä tämmöinen pikainen raapaisu... 


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: kimo - 07.12.2010 17:31:06
Olisi taas se aika vuodesta ja mielenkiintoiselta näyttää...

Yöpuolella kaikki planeetat, eli hääräillään muilta piilossa.
 :saturnus: on ihan  :askendentti: tuntumassa ja  tämä ap  :askendentti: on kahden asteen päässä natalin  :pluto: .
Ap  :keskitaivas: on tarkassa yhtymässä natalin  :saturnus: .

Eli nämä ekaksi pisti silmään, ja noilla se suurin vaikutus taitaa olla.

Jännää, mutta niinhän se on joka vuosi!  ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Päivi - 07.12.2010 17:58:48
onks tää oikee kartta ees, näkyyksä täsä mitää?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Iloinen lumikki - 07.12.2010 19:09:54
                            Hei,

Voiko joku ystävällinen katsoa minulle, paluukarttaa tai ylipäätänsä tämän hetken kuvioita?
Voisin sitten itsekin katsoa, jos tietäisin, minkä kartan tuolta astro.com:sta valitsen?
Olen syntynyt 19. 1. 1960 klo 3:00 yöllä Turussa, aika on tarkka. Ei se uusi ap-kartta taida
vielä olla voimassa?
Ainakin täällä astro.fi:ssä näyttää tosi hyviltä nuo planeettaohitukset, vaan enpä tunnista
niitä nyt omikseni?

Terv. Musta iloinen lumikki ja kiitos avusta :smitten:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: nikki - 07.12.2010 23:48:22
kimo
Ei se planeettojen sijainti horisontin alapuolella tarkoita että muilta piilossa vaan että keskityt enämpi omaan itseesi kuin että hoitelisit yhteiskunnallisia velvollisuuksia. Toki siinä on yhteisöllisyyskin mukana kun nuo merkit ovat noita yhteisöllisiä.
Hra Aika  :saturnus: ap-kartan Mc:llä ehkä korostaa, että ois aika, mille? tulla esille?
 :aspect_kvi: :aurinko::lle. Kvinkunssia pidetään yleisesti hankalana, mutta itse olen alkanut pitää mokomasta ja pidän sitä luovana hierteenä, kykynä yhdistää juttuja, joihin kaikki eivät kykene.
Vähän niinku tekisit nyt "viisasten kivestä kultaa" ( :saturnus: :aspect_kvi: :aurinko:).
Aika toteuttaa omaa Aurinkoa, irrottaa se "ajan hampaista"?
Suhteet ilmeisesti korostuu jo tuon  :askendentti: :vaaka: myötä,
mutta myös siten, että natal  :pluto: :vaaka: :aspect_tri: ap  :kuu: :vesimies: :aspect_tri: natal Descendentti  :kaksoset:. Ilmakolmio. Mentaalinen liikkumavapaus, tarve siihen?
Ap  :venus: :aspect_sex:  :pluto::merkurius: ja natal   :jousimies::askendentti: siinä keskellä,
eli natal Descendentti yodin kärkenä.
Natal  :venus: :aspect_squ: ap  :jupiter: :uranus: "matkaan vain ja me löydettiin varrelle virran.."??
Levoton Venus?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: kimo - 08.12.2010 18:44:09
Nikki, Kiitti!  :)
tuota luovaa hierrettä olen makustellut pitkin päivää..
Jos en luo tai ei hierrä on tylsää. Luova hierre on siis tervetullutta.

 :saturnus:  :aspect_con:  :keskitaivas: , tarttee kai miettiä suhdetta ja asennetta työhön.

Tuo yodi on mulle hepreaa, täytyypä siihenkin tutustua tarkemmin.

Ajatukset jää muhimaan...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 08.12.2010 21:49:51
Pahoittelen etten ole yksinkertaisesti jaksanut omilta henk. koht. asioiltani ( tr  :pluto:  :aspect_opp:  :kuu: ) juurikaan viime aikoina kommentoida tänne ja monet kysymykset ovat menneet ohi..

Nikki, sinulle kiitos vastauksista!  :smitten:

Ja sitten kimo...  :askendentti: :vaaka: AP -kartalla voi korostuneiden suhteiden lisäksi tuoda tullessaan myös jonkin verran vetäytymistä ( kuten allekirjoittaneellakin juuri nyt) sillä  :vaaka: ihmissuhteiden lisäksi symboloi aina myös sen vaakakupin toista puolta, eli vetäytyminen voi tapahtua kun ristiriitojen ja konfliktien sijaan halutaan olla loukkaamatta toisia, mutta myös olla haastamatta lisää riitaa.

Ajatus yksinäisyyteen vetäytymisestä kun AP - :askendentti: on Vaa'assa voi tuntua hullulta, kun  :vaaka: pidetään niin sosiaalisena, mutta tämäkin on mahdollista.Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: marix - 09.12.2010 12:18:27
Mulla kans se aika vuodesta.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: indiima - 09.12.2010 15:36:51
Voisiko joku katsoa mun ap-karttaa ensi vuodelle? Mulla on jotain ajatuksia siitä, mutta olisin tosi kiinnostunut kuulemaan mitä muut siitä ajattelevat.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: kimo - 09.12.2010 16:28:48
Emelia,
kiitos uudesta näkökannasta, tuntuu kyllä vähän oudolle, ei olis tullu itelle mieleenkään!

Tuli vaan mieleen, että tämä kartta sopis jo tämän vuoden teemaan.
Ihmissuhteita, muutosta töissä, työssä.
Ja pari kuukautta sitten tavallaan vetäydyin työelämässä vanhaan ja perinteiseen.
Suhde ja asenne työhön on todellakin päin jotain...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Iloinen lumikki - 10.12.2010 20:35:16
                  Hei EMELIA,

Olisin niin kovasti mielelläni kuullut ensi vuoden tapahtumista. Kysyin tätä muuten jo viime vuonna.
Mielelläni maksankin jos se maksaa? Et kuitenkaan ole sitä halunnut tehdä???

Terv. Musta iloinen lumikki


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 10.12.2010 21:22:19
                  Hei EMELIA,

Olisin niin kovasti mielelläni kuullut ensi vuoden tapahtumista. Kysyin tätä muuten jo viime vuonna.
Mielelläni maksankin jos se maksaa? Et kuitenkaan ole sitä halunnut tehdä???

Terv. Musta iloinen lumikki

Hei, Musta iloinen lumikki.. En ole tainnut saada viestiäsi/ kysymystäsi...? Lisätietoja toiminnastani saa kotisivuiltani, klikkaa tuolta vasemmasta reunasta..

Pieni varoituksen sananen vain ... tällä astroharrastajalla on sydänsuruja, joten tulkintojen tekeminen on väillä todella työlästä ( sen päivätyön ohella) ...  :'(


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Suljin - 11.12.2010 01:49:18
Hui, itselläni seuraava vuosi vaakanousu vuosi ja sitä seuraava
taas skorpparinousu ja -kuu vuosi..

Joskus katsoin näitä masennuskausi -vuosieni karttoja ja
sydänsuru -vuosien karttoja ja skorppari ollut niissä nousussa..

:o


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Iloinen lumikki - 12.12.2010 12:21:33
                               Hei Emelia,

Otan osaa suruihisi. Niitä taitaa olla nyt enemmänkin liikenteessä. Siksi minäkin niitä
ensi vuoden kuvioita kysyn. Miesystävä jätti 18.9 ja viime viikolla sain tietää kenen naisen
matkaan lähti. Olen itkenyt saavillisia, minä vanha muija? Ja sairaslomalla töistä vielä.

Ei sillä mikään hengenhätä ole, ei mulla ole rahaakaan kuin palkkapäivänä 31.12.

Lähetä yv:tä jos haluat tietää jotain lisää?

Terv. Musta iloinen lumikki samasta veneestä :smitten:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: m.magia - 26.12.2010 20:14:36
Nyt on uusi ap-kartta, vielä kun osaisi tulkita sujuvasti.  ;D


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 26.12.2010 21:06:34
Nyt on uusi ap-kartta, vielä kun osaisi tulkita sujuvasti.  ;D

Kotisivuiltani löytyy http://emelia.suntuubi.com/?cat=23 (http://emelia.suntuubi.com/?cat=23) tulkitsemisessa alkuun auttava "paketti", jota saa vapaasti käyttää, kopioida ja jakaa...  ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: m.magia - 26.12.2010 21:36:08
Kiitos Emelia, täytyypä syventyä tuohon.  :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 31.12.2010 00:03:30


Mitä tämä tarkoittaa? Uusi ura, naimisiin ja 5 lasta?  ;D Super-oinaan voimat koko vuoden?  :DVoit kyllä varmaan odottaa ainakin todella aktiivista ja luovaa vuotta... saat varmaan paljon aikaiseksi ja pystyt ilmaisemaan itseäsi vaivattomammin... Nämä noin yleisesti liittyen 5. huoneeseen.
*muoks* hirveästi tuppaa kirjoitusvirheitä.. :P


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Rohana - 05.01.2011 19:58:16
Jos vaan joku jaksaa tästä repiä huumoria (vaihteeksi sitäkin elämään) niin saapi katsella ja tulkita....Vaikka jotain. Lienee ainakin sosiaalinen vuosi tulossa koska melkein kaikki on kartan yläosassa?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: eppana - 05.01.2011 21:56:29
Mitäpäs sellanen ap kartta tarkoittaa jonka akselit on noin 3 asteen päässä natalin kartasta?
Mc- Ic samoissa merkeissä kun natalilla, mut Asc ja Dc eri (Ap  :skorpioni:- :harka: , natal  :jousimies:-  :kaksoset:) ? Selitinkö edes ymmärrettävästi  ???


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 05.01.2011 22:11:51
Riippuen tietenkin kumman Huoneen puolella Akselit ovat niin kyseessä on erittäin toimiva ja merkityksellinen vuosi.

Tästä on täällä tässä ketjussakin ollut aikaisemmin juttua... jospa löydät hakemalla.. ;)

Usein riittää että Akselit ovat pelkästään samoissa merkeissä, sekin tuntuu jo toimivan melko hyvin eli asiat sujuvat ja teemat toimivat eduksesi, mutta mitä tarkemmat yhtymät ovat asteissa sitä paremmin.

Kuvittele vuosi jolloin sinulle tapahtuu juuri niitä asioita jotka koet elämässä noilla alueilla itsellesi luontaisimmiksi. Tämä voi olla negatiivistakin, jos koet Akselien teemat siten..

 Jos kaikki neljä Akselia ovat samoissa merkeissä ja läheisissä asteissa kyseessä on merkityksellinen vuosi, jolloin tapahtuu jotain tärkeää.. aloitat jotain tärkeää, päätät jotain tärkeää.. vedenjakaja tai sadonkorjuu.. kumpi vain tuntuu omimmalta.. ja tietenkin Akselien merkkien teemojen mukaisesti.. ja sitten otettava vielä huomioon tietenkin missä  :askendentti: hallitsija luuraa..Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ivir - 07.01.2011 14:12:03
Huomasin juuri, että 4.1 auringonpimennys sattuu suoraan auringonpaluukarttani deskendentille, ja tekee myös yhtymää deskendentillä olevalle venukselle, huh! Auringonpaluu kuu on askendentilla ja tekee vielä oppositiota venukselle, onkohan tiedossa jokin parisuhdesotku  ;D

Millaisia asioita pimennykset merkitsevät, onko niiden vaikutukset positiivisia vai negatiivisia vai vähän molempia? Kiitos jos osaisitte vastata  :smitten:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Rohana - 07.01.2011 20:52:27
Samaa miettinyt. Siis että mistä näkee mihin se auringonpimennys esim. 4.1. osui. Mulla oli ainakin energinen päivä töissä, tein pitkästä aikaa asioita ilman pelkoa siitä että painanko mahdollisesti oikeaa nappia vai räjähtääkö koko firman tulos perseelleen yhdestä väärästä napinpainalluksesta. Perästä varmaan kuuluu, sillä sillä hetkellä ei räjähtänyt.  ;D


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ivir - 08.01.2011 01:21:56
Huomasin juuri, että 4.1 auringonpimennys sattuu suoraan auringonpaluukarttani deskendentille, ja tekee myös yhtymää deskendentillä olevalle venukselle, huh! Auringonpaluu kuu on askendentilla ja tekee vielä oppositiota venukselle, onkohan tiedossa jokin parisuhdesotku  ;D

Millaisia asioita pimennykset merkitsevät, onko niiden vaikutukset positiivisia vai negatiivisia vai vähän molempia? Kiitos jos osaisitte vastata  :smitten:

Mistä sen näkee, mihin se osuu?

astro.comista valitsee extented chart selection, valitsee karttatyypiksi valikosta solar return chart, laittaa päivämäärävalikkoon 4.1.2011 ja kun avaa kartan niin klikkaa sitten vielä kartan yläpuolelta oikeasta yläreunasta with transits. Auringon paikasta kartalla eli 13 astetta kaurista näkee mihin kohti pimennys osuu. Ja jos haluaa katsoa transiitteja kartalla tarkemmin niin klikkaa vasemmasta reunasta Wiew the additional tables, avautuu pdf-tiedostoksi tarkemmat transiitit.
Tää sama ohjehan toimii kun valitsee karttavalikosta vaikka natal chart, progressed chart yms...  ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 08.01.2011 12:06:42
Periaatteessa pimennyksethän aina varjostavat / pimentävät tietyn kohdan kartalla... eli siten se tulkitaan..  ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ivir - 08.01.2011 18:37:06
Kiitti Ivir  :)

Osuu lähimmäs Plutoa joka on 7 asteessa. Miksei sit vaan katsota nataalikartalta, transiittina? Silloin se menisi mullakin DC:lle 7.huoneeseen.

Voihan sen auringonpimennyksen katsoa nataalikartaltakin, luin jostain että tän auringonpimennyksen vaikutusaika olisi noin 3 vuotta, eli varmaan nataalikartan mukaan voisi katsoa mitä merkkaisi kolmen vuoden transiittina. Ajattelin että auringonpaluukartalla tarkoittaisi jotain, mitä sen kartan voimassaoloaikana voisi tapahtua.. Korjatkaa jos olen ihan hakoteillä...  :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: sideman - 20.02.2011 01:54:33
Oy Nokia Ab:n "1865-kartalla" (en tiedä onko sen käyttö edes hyväksyttävää) Saturnus
on noin 25 astetta Vaa'assa, joten Noksulla on ollut Saturn Return by Sign (onko sellasta,
heh?) nyt jo hyvän aikaa.

Tarkimmillaan tuo Saturnuksen Paluu lienee "tällä rundilla" eka kerran ensi marraskuussa.

Olen ns. "Kuppalehden" keskustelussa ainakin jo yli vuosi sitten eka kerran huomauttanut
tuosta, ja saanut ivaa ja pilkkaa ja aggressiota päälleni pilvin pimein (no, ei vaiskaan...).

En muista milloin ensi kerran aloin povata, että Nokian kurssi ei lähde merkittävään
nousuun ennen aprillipäivää 2011. Kun tuon yllämainitun huomautuksen tein, kurssi
oli muistaakseni 9.50:n eeron tietämissä. Tällä hetkellä se on noin 6.70 erkkiä.

Valitsin aprillipäivän, koska en itsekään oikein uskonut, että tuo Saturnuksen Paluu
olisi mitenkään merkittävä kartalla, jonka oikeellisuudesta ei liene täyttä selvyyttä.

Olisi se aika nastaa, jos kurssi lähtisi selvälle nousutrendille edes muutaman viikon
heitolla tuosta mainitsemastani päivästä!

Itsekin on viime aikoina tullut Noksua ostettua parillakymmenellä donalla (muutama
tuhat kappaletta). Saa siitä ainakin huomattavasti pankkitilillä makuuttamista
paremman koron, jos muutaman viikon kuluttua maksettava osinko on esim.
40 centtiä/lappu. Sitäpaitsi osingon verotus on selvästi lievempää (noin 19%?)
kuin myyntivoiton (28%).

 Toki kurssi voi vielä laskea huomattavasti, jos Microsoft-yhteistyö
takkuaa oikein pahasti... :crazy2:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 22.02.2011 17:53:09
kylläpä vaan aika jännästi näkee, miten eräs keskittyy uraan kun on 6! planeettaa 10-ssa! eli siellä on  :aurinko:  :jupiter:  :merkurius:  :mars:  :uranus:  :venus: ja tekee järkyttävän pitkiä päiviä, tosi mielenkiintoisessa paikassa, ja ulkomailla 9  :chiron:  :neptunus: , muutoksia 6 huoneen  :pluto: kautta, 5  :kuunsolmu: eli suhteemme.. 4  :saturnus:  :kuu: mitä lie, hankala asuminen vai.

kun itsellä taas 6-huoneessa jotain, ei niin urakeskeinen mieli, mutta saan ideaa. itsellä  :aurinko: eli isoin onni huoneessa 7, jotain jännää näissä on. ap:ni jatkuu oikein lupaavasti, syksyllä 10 huoneen  :jupiter:, 2 huoneen  :mars:, 5 huone  :aurinko:  :venus:  :merkurius:  :kuunsolmu:  :pluto: ihan täys säpinää ja vähitellen alkaa tuollakin herralla tasoittua planeetat. mielenkiintoisia nämä ajoitukset.> hah, juuri kun luulin että eräs rakastaa 2 kk työpestiään niin ei! miehillä vaan on itsekuria tehdä! minulla oli rasittava 2 kk takana, mutta niin näkyy olevan hänelläkin, huippupaikalla!  :angel:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ^^Queen Nefertiti^^ - 19.03.2011 07:13:45
syksyllä alkaa  :jupiter: kympissä, se oli parhaan uraputken ja firman keskellä.. hyvä. tosin 6 ja 10 huoneet on olleet tyhjiäkin silloin kun hyvä työputki alkaa tai on menossa. joten kummallista. 6 huoneen planeetat taisi vaikuttaa siihen, että sain huippukalliin kurssin vapaavuoden keskelle ja työtarjouksia nyt- hankalaa valita! toisaalta se pitää vain tehdä.

toi  :jupiter: taitaa kyllä tehdä juttuja, koska 2006 pitkä duuniputki vain tarjoutui, kun se oli 6 huoneessa ja  :aurinko:  :mars:  :merkurius:  myös. se vaikutti selvästi myös kun suhde tuli ja varoja. nyt kai sitten henkistä avautumista ??  :jupiter: 12

kaikki mahdollinen mielenkiintoinen tekeminen mielessä, tilaisuudet, jne.>  :angel:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Athene - 30.03.2011 21:19:41
osaako joku sanoa jotain mun auringon paluu kartasta?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 26.05.2011 22:52:55
Voit tietenkin yrittää vaikuttaa tulevaisuuteesi matkustamalla vaikka kuinka kauas, mutta jos asuinpaikkasi on se missä  :aurinko:  :venus: ovat 6. Huoneessa seuraavan reilun vuoden ovat nuo teemat mukanasi myös kuitenkin. Parhaimmillaan saat kahden eri kartan teemat avuksesi tietenkin.

5. Huone ei ole sen parempi kuin 6. Huone: 6. Huone korostaa arkista puurtamista ja käytännön toimintaa (myös työn ulkopuolella) sekä terveyttä, 5. Huoneeseen liitetään juorut, uhkapeli ja riskit.

Minusta tuo  :aurinko: :venus: sijainti 6. Huoneessa ei ole ollenkaan hullumpi, sehän vain korostaa sitä että todennäköisesti tulet kiinnittämään enemmän huomiota omaan kehoosi ja terveyteesi ja arvostamaan sitä.

Jos sama parivaljakko olisi 5. Huoneessa teemat olisivat luovempia, vapaampia ja villimpiä,ilmaisisit itseäsi enemmän ja ottaisit varmasti enemmän myös riskejä.

 :aurinko: 6. Huoneessa viittaa terveisiin elintapoihin, ruokavalioon, laihduttamiseen, kuntoiluun jne. ja  :venus: kumppanina noiden arvojen korostumiseen. Se voi myös ilmaista että työn kautta elämään tulee uusi ihmissuhde.

Usein raskaana olevilla on usein :aurinko: 6. Huoneessa koska se saa huomion kiinnittymään oman kehon terveyteen ja hyvinvointiin, ruokavalioon ja rajoituksiin siinä mitä syödään ja saa syödä.
 
:kuu: 12. Huoneessa on minusta oikeastaan aika ihana, sillä se korostaa todella paljon kahdenkeskisiä ja salaisia tapaamisia.. jopa vakiintuneissa suhteissa. Tunteet ovat vahvoja ja niitä ilmaistaan voimakkaasti, mutta privaatisti. Toisin kuin 11. Huoneessa.

Äärimmilleen vietynä ero näiden kahden välillä voi olla esim. se että ihmisellä voi olla salainen suhde pomoonsa tai hän haaveilee pinnallisesta suhteesta jonkun hyvän ystävän kanssa/ toivoo löytävänsä kumppanin baarista tai pelihallista.. erittäin karrikoiden.

Orbit vaihtelevat, mutta itse käytän aina alle 10 asteen orbeja... ulommissa taivaankappaleissa orbi voi olla väljempi, kun liikkuvan objektin voimakkuuskin on vahvempi, nopeat toimivat sitten pienemmällä säteellä.Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Rohana - 27.05.2011 17:03:52
Saakohan tällaista kysyä - mutta syntymäpäiväni on pian ja jos otan auringonpaluukartan tästä vuodeksi eteenpäin, niin otanko sen 2010/2011-ajalle? Jossain oli tästä juttua, mutten löydä.  :(


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Rohana - 27.05.2011 17:21:48
Olipas nopea vastaus ja yhtä nopeasti kipaisin astro.comiin sen karttani tekemään. Samalla tuli mieleen voiko parisuhteelle tehdä auringonpaluukarttaa? (olenkohan kysynyt tätä joskus ennenkin,déja vu...)
Minulla näyttäis olevan 1. huoneessa  :venus: Kaksosten merkissä  :aspect_tri: :saturnus:,  :aspect_sex: :uranus:,  :aspect_squ: :neptunus:,  :aspect_squ: :chiron: ja jotakin joka astro comi:sa merkitään bQ MC. Tämä nyt pisti silmään. Saattaisi hyvinkin tuo Venus minän huoneessa olla nyt ihan tilanteeseeni sopiva, mutta mitä nuo aspektit kertovat? Kiitos jos joku raottaa verhoa!  :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 27.05.2011 18:01:15
Samalla tuli mieleen voiko parisuhteelle tehdä auringonpaluukarttaa? (olenkohan kysynyt tätä joskus ennenkin,déja vu...)

Periaatteessa AP -kartan voi tehdä vaikkapa tapaamisen hetkelle - tuolloin laitetaan vain syntymäajaksi ko. hetken ajankohta ja paikka.

Davisonin Suhdekartalle voi ainakin tehdä Auringon Paluu -kartan, sillä se laskee kahden kartan väliset keskipisteet siten että antaa suhteelle oman "syntymäpäivän" ja "paikan".
Esim. oman suhteeni syntymäpäivä on 2,5 vuotta ennen syntymääni kun minulla ja miehellä on ikäeroa 5 vuotta.  ::)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: indiima - 01.07.2011 09:43:41
Osaisiko joku arvella mun ensi vuotta?

Tämä vuosi menee  :aurinko: 2.huoneessa ja   :kuu: 11.huoneessa.

Ensi vuonna 1.huone leveä kuin mikä ja siellä: Yhtäältä alas...  :pluto:  :aurinko:   :venus:  :neptunus:  :chiron:  :kuu:
Näyttää jotenkin niin paljolta. Millaisia teemoja tämä vuosi ennustaa? Tuleeko musta ihan omaan napaan tuijottava höyrypää? Olen jo nyt vähän semmoinen...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 01.07.2011 10:36:01
Paljon vuoden teemoista kertoo se missä merkeissä sen Akselit ovat, erityisesti  :askendentti: ja  :keskitaivas: .

Kun itseasiassa Paluu -kartoillakin  :askendentti: on se kaikkein tärkein alue, viittaa se että 1. Huoneessa on runsaasti tavaraa että oma persoona, fyysinen olemus, lähiympäristö, elinvoima jne. ovat keskeisessä asemassa kaikessa mitä tapahtuu vuoden aikana.

Vaikutus on aina kahden suuntainen eli kannattaa tarkistaa mitä 7. Huoneesta löytyy ja mikä on niiden taivaankappaleiden suhde 1. Huoneeseen.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: indiima - 01.07.2011 10:40:04
1.huone alkaa  :kauris: eli  :askendentti:  :kauris:
1.huoneeseen lävähtää myös Pallas, Nessus ja Vesta.

7.huone on muutoin tyhjä, mutta siellä on Vertex viimeisissä asteissa Leijonaa.

Näyttää aika merkittävän sarvipäiseltä vuodelta.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: indiima - 01.07.2011 11:04:18
Saturnus 8.huoneessa, löyhässä  :aspect_tri:  :kuu: , kahden asteen orbi  :aspect_opp:  :jupiter:
ja aspektoi kosmisia planeettoja ja  :askendentti: ja mctä.

Veroja, kuolemaa vaakakupissa?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 01.07.2011 11:28:39
Saturnus 8.huoneessa, löyhässä  :aspect_tri:  :kuu: , kahden asteen orbi  :aspect_opp:  :jupiter:
ja aspektoi kosmisia planeettoja ja  :askendentti: ja mctä.

Veroja, kuolemaa vaakakupissa?

Saturnus 8. Huoneessa viittaa yhteisiin varoihin tai velkoihin jonkun toisen kanssa. On mahdollista olla riippuvainen jonkun toisen myöntämistä rahoista tai yhteisistä tulosta/ menoista.

Vyönkiristämistä jotta lainat saadaan maksettua pois, tai hankaluuksia jos talouden toinen osapuoli ei kanna vastuuta yhteisistä varoista vaan tuhlailee tai pihtailee yhteisiin hankintoihin osallistumisessa.... jne. On myös mahdollista kiristää vyötä, jotta saadaan kasvatettua pääomaa ja otettua suuri laina tulevaisuutta varten.

Saturnus Kuu -kontakti viittaa että jotain täytyy odottaa.. kyse on yleensä jonkinlaisesta muutoksesta, muutosta, liikkeestä tms.
Esim. jos olet ostamassa asuntoa tai taloa, voit ostaa sen mutta joutua odottamaan pitkään että pääset muuttamaan sinne.Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: indiima - 01.07.2011 11:38:23
Voiko toi  :saturnus:  :aspect_tri:  :kuu: olla odotusaika eli raskaus? Eikö kolmio yleensä tuo sitä helpoutta elämään, joka toimii jo itsestään?

Sinänsä saturnus 8.huoneessa olisi aika hyvä ennuste meidän asunnonostopuuhille - yhteistä lainaa joudutaan ottamaan. -> verovähennykset  ::)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 01.07.2011 11:46:38
Auringon Paluu -kartoilla yleensä tulkitaan, Aurinkoa lukuunottamatta, vain kontakteja taivaankappaleiden välillä ja niitäkin vain henkilökohtaisten taivaankappaleiden välillä ja henkilökhtaisten taivaankappaleiden suhdetta hitaammin liikkuviin taivaankappaleisiin.

Ainoastaan siinä tapauksessa että radixilla on taivaankappaleiden välillä kontakti on väliä silla mikä aspekti on kyseessä. Kolmio radixilla helpottaa neliön jännitettä jne.

Saturnus - Kuu kontakti yleensä viittaa tunteiden kontrolliin ja pitkälle vietyyn keskittymiseen johonkin tiettyyn tavoitteeseen pääsemisessä. Voit esim. opiskella niin että unohdat sosiaalisen elämän tai tehdä hurjasti töitä saadaksesi firmasi pyörimään tmv.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: suski7 - 03.09.2011 21:25:52
kattelin marraskuussa vaihtuvaa ap-karttaa ja jouskari-vuosi tulossa, jupiter 2h. se mihin kiinnitin huomiota oli sat 0 mc 8h:ssa...kääk......kommentteja, kiitos. :-[
niin aurinko 10 h:ssa....


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 03.09.2011 22:28:08
Vilkas ja laajeneva vuosi tulossa.. omat tulosi ja ansiosi kasvavat.. Sat 0 mc... mitä tarkoitat?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: suski7 - 04.09.2011 09:28:42
kiitti Emelia, siis saturnus konjuktoi mc:tä ja 8-huoneessa, eikö se tarkoita tiukkaa aikaa?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 04.09.2011 18:34:36
Nykyinen auringonpaluu on toteutunut sangen odotetusti, ASC  :jousimies: ja Aurinko 9.huoneessa, matkoja ja urheilua on piisannut, ja hallitsija  :jupiter: :aspect_con: :uranus:, valtavia määriä uusia ihmisiä ilmaantunut elämään, ja myös DC Kaksonen kuvannut odotetusti näiden uusien ihmisten luonnetta, eli kirjaimellisesti aurinkokaksosia ja media-alan väkeä.
Kartan ikävin kuvio  :kuu: :aspect_opp: :pluto: toteutui ilmeisesti niin, että oli sekä totaalinen elämänmuutos (muutin, vaihtui työpaikka ja kaveripiiri) ja sitten oli sen luokan tappeluita, joiden päätteeksi hämmästelen vieläkin että mulla on edelleen hampaat tallella ja naama jotenkuten suorassa. Ja ei, en harrasta jääkiekkoa. :crazy2:

Seuraavalla kohtapuoliin voimaan astuvalla kartalla on sitten käänteiset kuviot, eli ASC  :kaksoset:, DC  :jousimies: ja Kuu yhtymässä Merkuriukseen myös  :jousimies::ssa, ne ja muut kappaleet enimmäkseen kutoshuoneessa. Mahtaa tulla hektinen vuosi. :o


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Liekku - 04.09.2011 19:51:52


 Hei, miten sen voi tulkita, kun  Ac, ja Dc, sekä Mc, ja Ic, vaihtavat paikkaa päikseen,

 itse mietin, että, jos esim. ac, ja dc,vaihtaa,---niin,--oman elämän päätäntävalta omasta
 elämästä siirtyy toiselle, ei itse pysty, eikä halua päättää,  näin karrikoidusti.

 Mitä mieltä olette??Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 04.09.2011 20:09:27


 Hei, miten sen voi tulkita, kun  Ac, ja Dc, sekä Mc, ja Ic, vaihtavat paikkaa päikseen,

 itse mietin, että, jos esim. ac, ja dc,vaihtaa,---niin,--oman elämän päätäntävalta omasta
 elämästä siirtyy toiselle, ei itse pysty, eikä halua päättää,  näin karrikoidusti.

 Mitä mieltä olette??Kyllä, jos tarkoitat että syntymäkartan Akselit ovat Auringon Paluulla vastakkaisissa merkeissä.. mitä tarkempi orbi, sitä vahvempi, mutta olen huomannut että jo merkin tarkkuudella riittää.. jos Asc-Dc Akseli on päinvastoin on todennäköistä että toisten asiat hallitsevat omia tarpeita.. jos puolestaan Mc-Ic Akseli on vastakkain nousevat henkilökohtaiset asiat julkiseen valokeilaan jne.


Peräkkäisinä vuosina Akselit vaihtavat Auringon Paluilla merkkejä ja esim. minulla ol edellisellä Paluulla  :askendentti: Vaa'assa ja nyt Vaa'assa on  :keskitaivas: - nämä tulkitsisin enemmänkin siten että edellisen Paluun Akselin asiat ja kokemukset pystyy siirtämään seuraavana vuonna tuolle toiselle elämänalueelle...

Yleensä jos enemmistö taivaankappaleista on Dc-Akselin puolella eli kartan oikealla puolella ihminen antaa toisten päättää asioistaan tai on päättämätön omiin asioihinsa liittyvissä päätöksissä ja toisten johdateltavissa...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Liekku - 05.09.2011 09:23:19


  Kiitti Emelia, tarkoitin juuri tätä,---tuli taas uutta näkemystä.   :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 24.09.2011 19:10:01
Joku sanoi paluukartan nousujouskarin olevan hyvä tienaamiselle, totisesti, tänä vuonna olen tienannut enemmän kuin koskaan aiemmin (tosin, menotkin on olleet isompia) ja seuraavaksi ihmettelen uuden paluukartan nousukaksosta. Hirvittää kyllä kun kaikki kappaleet on kutoshuoneessa, viimeksi kun oli sellainen vuosi niin vapaa-aikaa ei ollut juuri ollenkaan, ja vinttikin pimeni työstressistä useaan otteeseen. :-\


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: kimo - 20.10.2011 16:11:09
:askendentti: :vaaka: AP -kartalla voi korostuneiden suhteiden lisäksi tuoda tullessaan myös jonkin verran vetäytymistä ( kuten allekirjoittaneellakin juuri nyt) sillä  :vaaka: ihmissuhteiden lisäksi symboloi aina myös sen vaakakupin toista puolta, eli vetäytyminen voi tapahtua kun ristiriitojen ja konfliktien sijaan halutaan olla loukkaamatta toisia, mutta myös olla haastamatta lisää riitaa.

Ajatus yksinäisyyteen vetäytymisestä kun AP - :askendentti: on Vaa'assa voi tuntua hullulta, kun  :vaaka: pidetään niin sosiaalisena, mutta tämäkin on mahdollista.
kimo
Ei se planeettojen sijainti horisontin alapuolella tarkoita että muilta piilossa vaan että keskityt enämpi omaan itseesi kuin että hoitelisit yhteiskunnallisia velvollisuuksia. Toki siinä on yhteisöllisyyskin mukana kun nuo merkit ovat noita yhteisöllisiä.
Hra Aika  :saturnus: ap-kartan Mc:llä ehkä korostaa, että ois aika, mille? tulla esille?
 :aspect_kvi: :aurinko::lle. Kvinkunssia pidetään yleisesti hankalana, mutta itse olen alkanut pitää mokomasta ja pidän sitä luovana hierteenä, kykynä yhdistää juttuja, joihin kaikki eivät kykene.
Vähän niinku tekisit nyt "viisasten kivestä kultaa" ( :saturnus: :aspect_kvi: :aurinko:).
Aika toteuttaa omaa Aurinkoa, irrottaa se "ajan hampaista"?
Suhteet ilmeisesti korostuu jo tuon  :askendentti: :vaaka: myötä,
mutta myös siten, että natal  :pluto: :vaaka: :aspect_tri: ap  :kuu: :vesimies: :aspect_tri: natal Descendentti  :kaksoset:. Ilmakolmio. Mentaalinen liikkumavapaus, tarve siihen?
Ap  :venus: :aspect_sex:  :pluto::merkurius: ja natal   :jousimies::askendentti: siinä keskellä,
eli natal Descendentti yodin kärkenä.
Natal  :venus: :aspect_squ: ap  :jupiter: :uranus: "matkaan vain ja me löydettiin varrelle virran.."??
Levoton Venus?
Palailen vielä tähän kuluvan vuoden teemoihin.
Ja lähinnä kiitokset Nikille ja Emelialle osuvista kommenteista!
Tuo vetäytyminen on kyllä toteutunut ja samalla tuonut asioita esille, siis jotenkin nurinkurista että vetäytymällä asiat ovat nousseet esille, mutta näin se vaan on mennyt  :idiot2:
Toisekseen tein perustavaa laatua olevan oivalluksen, eli elämä on paljon helpompaa kun murehtii vain omista asioista  ;D
Että ei ihan hukkaan ole tämäkään vuosi mennyt, jotain on tullut opituksikin!  ;)

Palailen kohta takaisin ens vuoden kartan kanssa, se vasta jännä on!  :D


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: kimo - 20.10.2011 16:29:07
Hyvissä ajoin olen tänä vuonna liikkeellä!
Ja kelpaahan tuota taas ihmetellä.
Syntymäpäivänä pimenee kuu (LEcl 10 Dec 2011 16:36:22 18°Ge10' D) ja siis täysikuu möllöttelee taivaalla 1. -7. huone.
Pelkkä täysikuukin olisi riittänyt  ;D Muistankos oikein, että jollain oli tässä viimevuosina pimennys syntymäpäivänä?
Sinänsä hauskaa, että edellinen auringonpimennys marraskuussa osuu nimipäivälle. Mutta nää taitaa kuulua toiseen ketjuun..

No toinen juttu on sitten kun akselit on samoissa merkeissä kuin natalilla. Tarkoittaakos tämä nyt sitä, että toimin tänä vuonna kuin syntymäkarttaan on alunperin kirjoitettu?
Jotensakin tuntuu merkittävältä vuodelta, tuo täysikuu ja pimennyskin vielä. Jotain tulee päätökseen ja uusi alkaa?

Asunnon osto on mielessä, onko sitten vaan haaveissa? Vesta ja  :neptunus: 2.huoneessa  :vesimies:
 :jupiter: on 4.huoneessa  :harka: , perääntyy tosin, mutta ehkä se avittaa asuntoasioissa.

Jokatapauksessa, mielenkiintoinen vuosi tulossa!  :)
 


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Corvus Leonis - 30.10.2011 00:06:05
Astui juuri uusi AP-kartta voimaan ja kiinnitin huomiota että se muistuttaa monella tapaa mun vuoden 2004 karttaa. Tosin tällä kertaa melkein kaikki on keskittynyt kutoshuoneeseen - kartan hallitsija  :merkurius:, :kuu:, :aurinko: sekä  :venus:. Kappaleet on Skorpionissa lukuunottamatta kuuta joka on juuri ja juuri Jousimiehen puolella tarkassa trinissä Uranukseen ja yhtymässä Venukseen ja Merkuriukseen.

Että ei kai vaan ole tulossa jokin takautuva teema, kun vuonna 2004 kartan hallitsija oli myös kutosessa, Kuu myös ja silloinkin Jousimiehessä. Opiskelin ja tein vielä fyysistä työtä. Hyvässä fyysisessä kunnossa olin myös mutta henkisesti se oli muistaakseni hyvin rassaavaa aikaa.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: sandee - 03.11.2011 10:00:57
Olen tutustunut Auringon Paluu -karttoihin ja tiedustelen kokeneemmilta, että onko ASC ja MC jotenkin sidoksissa paikkaan? Pöhkö kysymys, mutta minulla ja miehellä on ollut samanlainen AP-kartta sekä tälle vuodelle että tulevalle. Eli ASC ja MC ovat samat, myös planeetat sijoittuvat samoihin huoneisiin (ehkä yksi ero tässä). Aspektit vaan erilaiset. Yritän löytää selitystä tälle? Olemme syntyneet eri vuosina, mutta talven pimeimpiin aikoihin. Olemme viettäneet tämän vuoden ASC neitsyen teemoissa ja ensi vuosi menee skorpionin mukaan.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 03.11.2011 12:06:06
Olen tutustunut Auringon Paluu -karttoihin ja tiedustelen kokeneemmilta, että onko ASC ja MC jotenkin sidoksissa paikkaan? Pöhkö kysymys, mutta minulla ja miehellä on ollut samanlainen AP-kartta sekä tälle vuodelle että tulevalle. Eli ASC ja MC ovat samat, myös planeetat sijoittuvat samoihin huoneisiin (ehkä yksi ero tässä). Aspektit vaan erilaiset. Yritän löytää selitystä tälle? Olemme syntyneet eri vuosina, mutta talven pimeimpiin aikoihin. Olemme viettäneet tämän vuoden ASC neitsyen teemoissa ja ensi vuosi menee skorpionin mukaan.

Tämä on yksi hauskimmista asioista liittyen Aurigon Paluu -karttoihin, sillä usein perheenjäsenillä on toisiaan muistuttavat kartat, eli Akselit ja Huoneet ovat samoissa Merkeissä. Tämä kertoo siitä että puhalletaan yhteen hiileen ja kaikilla on samat päämäärät, tavoitteet ja suunnitelmat vuodeksi eteenpäin.

Kyse ei ole siis paikkasidonnaisuudesta vaan sitoutumisesta toiseen ihmiseen  :smitten:

Tässäpä muuten voisi olla hyvä keino  :smitten: tarkastaa onko Hän se oikea...?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: sandee - 03.11.2011 13:20:52
Onpa kiva näkökulma! Ehdin jo miettiä ja tutkia, väänsikö kartan jotenkin hassusti vai pettääkö ohjelma tässä kohdassa. Kiitos Emelia, ihanaa kun on osaavia ihmisiä auttamassa!!

Kartta kyllä vastaa tilannetta, yhteen hiileen puhalletaan elämän tuulissa ja tyrskyissä. Kaikenlaista koettu, mutta silti samoilla aaltopituuksilla ollaan, oltu jo nuoresta asti.

Nyt voimme yhdessä katsella ensi vuotta ja pohtia se teemoja AP karttojen avulla: minne tiimi suuntaa ensi vuonna  8).


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 28.11.2011 23:22:46
Ei 12. Huone Auringon Paluulla edusta mitään karmisia asioita, mutta alitajuntaa, tarpeita ja haluja, pakonomaisuutta ja salattuja asioita... usein 12. Huoneessa tehdään asioita taustalla, piilossa toisilta ja jopa salaa, kunnes aivan Paluun lopulla tai seuraavalla paljastuu sitten kaikki se mitä on valmisteltu koko vuoden ajan. Usein on mahdollista että nähdään ja kuullaan enemän kuin mitä sanotaan ääneen. Intuitio on erittäin herkkä apuväline, jota kannattaa käyttää avuksi.

Kannattaa myös katsoa siirtyykö jokin taivaakappale 12. Huoneesta transiittina  :askendentti: ylitse.. tuo ajankohta yleensä paljastaa ko. taivaankappaleeseen liittyvät asiat ja konkretisoi ne.

Keskitaivaasta kannattaa muistaa että 10. Huone on uran ja ammatin lisäksi myös kaikenlaiset muut elämänpäämäärät, joskus jopa ulospäin näkyvä elämäntapa (Ic:n vastapäätä) ja 6. Huone on työn lisäksi kaikenlaisen organisoinnin, järjestämisen ja ennen kaikkea terveydenhoidon Huone. Terveydenhoitoa ennaltaehkäisevänä sairaudenhoitona. Esim. tehokas asioiden organisointi helpottaa erilaisten tehtävien hoitoa ja voi vähentää siten työtaakkaa tai stressiä. Usein 6. Huoneessa näkyvät pahat tavat ja niiden aiheuttamat vaivat. Ruokavaliot ja elintavat kuuluvat myös 6. Huoneeseen.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: meimi - 29.11.2011 21:32:22

Tämä on yksi hauskimmista asioista liittyen Aurigon Paluu -karttoihin, sillä usein perheenjäsenillä on toisiaan muistuttavat kartat, eli Akselit ja Huoneet ovat samoissa Merkeissä. Tämä kertoo siitä että puhalletaan yhteen hiileen ja kaikilla on samat päämäärät, tavoitteet ja suunnitelmat vuodeksi eteenpäin.

Kyse ei ole siis paikkasidonnaisuudesta vaan sitoutumisesta toiseen ihmiseen  :smitten:

Tässäpä muuten voisi olla hyvä keino  :smitten: tarkastaa onko Hän se oikea...?

No niin, täällähän onkin jo vastaus kysymykseen, mitä pohdiskelin mielessäni, mutta en kirjoittanut tänne!  :o

Tutkailin omaa ja miesystäväni AP-karttaa, ja jäin miettimään, kun molemmissa näkyy olevan Suurkolmio Maamerkeissä.  Joo, yhteen hiileen puhalletaan vielä vuosi ainakin...  Toivottavasti.
 :smitten:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 30.11.2011 17:16:33
Kotisivuillani blogissa on esiteltynä yksi esimerkki samanlaisista ja samankaltaisista Auringon Paluu -kartoista... jos teillä on kokemuksia AP -kartoista jotka kumppanin, lapsen, kaverin tms. kanssa samanlaisia esim. Nousut tai Akselit samassa merkissä samana vuonna eri ikäsillä, olisin hyvin kiinnostunut niistä.

Olisi kiva saada vertailupohjaa tälle aiheelle enemmänkin, sillä olen tutkinut tätä jo jonkin verran.  :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Tiigris - 06.01.2012 01:04:52
Tyhmä kysymys johon vastaus lukee takuulla jossain, mut en sitä löydä... Tehtiinkö se au-paluukartta niin että päivämääräks laitan iis mun vuoden 2012 syntymäpäivämäärän?

No, oletin et asia on näin.

Mullahan tulee siis   :askendentti: :leijona: -vuosi, hieman hulppeeta.  :aurinko: on yhtymässä venukseen!
11. ja 5. huoneessa on paljon tavaraa (mm noi yllämainitut siellä 11. huoneessa) joten luvassa siis ilmeisen paljon yhteisöllisyyttä ja sosiaalisuutta ja kun painopiste on kartan yläpuolella, tääkin viittaa yhteisöllisyyteen.

Yks asia kummastuttaa,  :mars:  :neitsyt: 2. huoneessa tekee aika kettumaisesti neliöitä;  :aspect_squ:  :aurinko: :kuu: :merkurius: :merkurius: :venus:  ... En tule ilmeisesti ihan vähällä hermostumisella pääsemään tästä vuodesta? Nää neliöt siis menee sinne 5. ja 11. huoneisiin... Aloin miettiin, että tää voi liittyy siihen että taloudellinen tiukkuus rajoittaa/aiheuttaa konfliktia noihin mun yhteisöllisiin ja sosiaalisiin laajentumisiin? Nyt kun olen vauvan kanssa kotona ja yritän tulla toimeen tekemällä tän vuoden keikkatöitä aina silloin tällöin?

Olen myös kovin haaveillut opiskelusta, että oiskohan tuo 11. huoneen  :merkurius: :venus: :aurinko: kaksos-rypäs ihan hyvä merkki sille asialle?  :jupiter: on härässä 10. huoneessa.
Ja saturnus on  :aspect_tri: :ssa  :aurinko: :merkurius: :venus: kanssa ja  :aspect_sex: :ssä  :kuu: ja  :askendentti: kanssa.

Joo, sellasia siellä...

Vielä kun oppisi ymmärtään vähän syvällisemmin ja osais vertailla tätä syntymäkarttaan ja sen aspekteihin jotenkin.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 06.01.2012 15:57:45
Tyhmä kysymys johon vastaus lukee takuulla jossain, mut en sitä löydä... Tehtiinkö se au-paluukartta niin että päivämääräks laitan iis mun vuoden 2012 syntymäpäivämäärän?

Auringon Paluu -kartta tehdään aina syntymäajalle, toisin sanoen laitat syntymäpäiväsi, syntymävuoden, -kellonajan ja paikan ja teet sitten Solar Return -kartan sille paikkakunnalle jolla asut. Näin Auringon Paluu voi osua varsinaisen syntymäpäiväsi lisäksi, joko edelliselle tai seuraavalle päivälle. Kysehän on siitä että Aurinko on silloin samassa asteessa kuin syntymän hetkellä.

Auringon Paluulla ja myös muutenkin 2. Huone on omien ansioiden ja omanarvon tunteen aluetta, joten Mars siellä merkinnee että toimit aktiivisesti osoittaaksesi oman arvosi.. kyse voi olla oman taloudellisen arvosi määrittelystä, jos haet työpaikkaa ja voit määrittää itse palkkatoiveesi, tai muuten vain on tärkeää osoittaa että sillä mitä teet on merkitystä. 5. Huone on lasten ja luovuuden, mutta myös itseilmaisun aluetta ja 11. Huone puolestaan yhteisöllisyyden aluetta, johon liittyvät ystävät, tuttavat ja sosiaalinen elämä osana sitä yhteisöä jossa toimit..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Tiigris - 06.01.2012 16:10:03
Kiitti Emelia! Varmaan tuo luki jossain näkyvästi, mut en väsyneillä silmilläni nähnyt kun yöllä täällä lueskelin.
Ihan kuulostaa joo todennäköiseltä, et sitä omanarvontunnetta aletaan pian hirveellä jyräämisellä rakentaan, sen verran tää edeltävä vuosi on horjuttanut sitä.

Tajusin juuri katsoa tän vuoden AP-kartan, niin mulla on  :jupiter: :mars: :merkurius: :venus: :uranus: :ceres: lilith ja pars fortunae 12. huoneessa ja se huone on valtava! ja  :chiron: on neliössä suureen osaan noihin sekä ASC:iin. Jotenkin toi kartta nyt tuo konkreettisesti esiin sen, et mun päässä ja alitajunnassa on ollu valtavaa myllerrystä koko vuoden ja oon ollut tosi haavoittuva ja yksinäinen. Mut jotenkin tuntuu et on uuden kartan energia on jo nostamassa mua pystyyn, vaikka syntymäpäivä on vasta kesäkuun alulla.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 06.01.2012 16:16:15
Miltä se 12. Huone muuten näyttää?
Jos jokin taivaankappale ylittää  :askendentti: ja siirtyy 1. Huoneen puolelle transiittina, tuo ajankohta nostaa esiin 12. Huoneessa lymyillen valmistellut ja piilossa tehdyt asiat ja nostaa ne esiin paljastaen... joskus kyse voi olla haasteellisesta ajasta, joskus helpotuksesta..

Leijona  :leijona: Nousu AP -kartalla on muuten mielestäni yksi parhaita ja vapauttavimpia vuosia, sillä silloin itsensä ilmaisu ja oman tahdon osoittaminen on kaikkien hedelmällisintä, tuottavinta ja toimivinta.. Omalla kohdallani yksi parhaita vuosia. :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Tiigris - 06.01.2012 20:04:09
Tarkoitatko tätä meneillään olevaa ap-kartan 12. huonetta? Siis se on 1/4 kokoinen koko karttaympyrästä,  ja kattaa merkit kalasta kaksosiin, lähimpänä  :askendentti: ovat  :mars: :venus: härässä sekä  :merkurius: kaksosissa.,  :merkurius: :askendentti: :aurinko: ovat kaikki keskenään yhtymässä, siis  :aurinko: on siellä 1. huoneen puolella.
12. huoneen  :uranus: :aspect_tri: :kuu: 4. huoneessa ja  :aspect_squ:  :pluto: 8. huoneessa, ja  :jupiter: :aspect_squ: :kuu:...
venus ja mars  :aspect_con: toisiinsa ja  :aspect_tri:  :keskitaivas: ja sit  :venus: :aspect_squ: :neptunus: ja :chiron:
Jupiterin sijainnista, et se on 0 astetta härkää, onko se joku kriittinen piste?

Sit taas mun syntymäkartan 12. huone. Siellä on  :saturnus: :skorpioni: :ssa (löyhä  :aspect_con: :askendentti:,  :aspect_sex: :kuu: ja  :aspect_squ: :jupiter:)
Ja tämän tulevan AP:n 12 huone on tyhjää ammollaan.

Joo, mä aavistelinkin et tuo leijona vois tuoda paljon hyvää tähän elämään! Mielenkiinnolla odottelen uusia aikoja.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: ivir - 25.01.2012 22:59:46
Tulevalla AP-kartalla on mielenkiintoinen kuvio, jota en ihan tarkkaan osaa tulkita. Voisitko Emelia hieman auttaa  :)

Eli AP-kartan kuu tekee yhtymää (3 asteen orbilla) AP-kartan noususolmuun jousimiehessä 4-huoneessa. Nämä kuu ja noususolmu tekevät kolmiota venukselle ja uranukselle, jotka ovat ovat 7-asteen orbilla toisistaan oinaassa (8.huone).

Eli tarkoittaa ap-venuksen kolmio ap-kuuhun jotain hyvää rakkauselämälle? ;) Ja mitähän kuunsolmu tarkoittaa kun se osuu aspektiin ap-kuun kanssa?


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Kuuhilda - 01.02.2012 15:33:33
 ;D ;D
Minä olin kuulkaa sekoillut jotain oikein kunnolla...en onnistunut selvittämään tarkalleen että mitä, mutta mun AP-kartta on ihan toisen näköinen kuin mitä olin tänne hölpöttänyt :D ;D
 :askendentti: :jousimies: sama kun syntymäkartalla siis.  :pluto: ykkösessä yksinään. Ja aika lailla samoin on painotus kakkoshuoneessa tänävuonna. :vesimies: :kalat: :oinas: kun on syntymäkartallakin. Siellä on  :aurinko: :neptunus: :merkurius: :chiron: ( < stellium )  :uranus:  :venus:
 Ascendentin hallitsija asuu kolmosessa  :harka:
neitsytmars huoneessa 8.
 :saturnus: yhdeksännessä.
 :juno: 11.huoneessa
ja  :kuunsolmu: :aspect_con: :kuu: 12 huoneessa  :jousimies: yhtymässä ascille.

 :mars: tekee neliöt kuulle ja ascille.
 :pluto: tekee neliöt uranukselle ja venukselle.

 :jupiter:  :aspect_opp: :saturnus: ja  :keskitaivas:

Yhtymiä vilisee ja kolmioita myös, mm.  :kuu:  :aspect_con: :askendentti: :aspect_tri: :venus:

Tukee ainakin sitä, että vuosi sisältää opiskelua, ja elämänpiirin ja ihmissuhteiden laajentumista.Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: kosmonautti - 05.02.2012 16:30:35
Tämän vuoden auringonpaluukarttani hätkähdytti, sillä se on prikulleen akseleiltaan ja huoneiltaan samanlainen kuin erään 'mielitietyn' syntymäkartta. AC samassa asteessa. Planeetat eivät tietenkään ole samoissa huoneissa. Tämä ap kartta alkaa vaikuttaa aivan näinä päivinä. No, sattumaa tai jotain. Onko kellään tällaisesta kokemusta? Vai onko mitään järkeä verrata omaa ap karttaa toisen syntymäkarttaan? Pisti vaan niin silmään. :buck2:


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 05.02.2012 19:16:00
Vai onko mitään järkeä verrata omaa ap karttaa toisen syntymäkarttaan? Pisti vaan niin silmään. :buck2:

Aivan yhtä paljon järkeä kuin vertailtaessa karttoja yleensäkin.. eli miksei? Sen tarkemmin taustoja tai tilanteita tietämättä voisi helposti ajatella että sinua kiinnostavat ja sinua koskettavat samat asiat jotka ovat ko. syntymäkartan omaavalle henkilölle luontaisia... Mikäli mitään muuta ei tapahtuisi, teidän yhteinen toimintanne voi olla tänä vuonna melko saumatonta..


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: kosmonautti - 05.02.2012 20:33:09
Kiitos Emelia! Tuossa vertailin toisen ap-karttaa toisen syntymäkarttaan ja päinvastoin. Jänniä osumia planeetoilla ja akseleilla toisiinsa. Mutta todennäköisesti silmä näkee vain sen minkä haluaa nähdä.  ::)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 05.02.2012 22:58:58
Silmä näkee mitä haluaa.. mutta käypä katsomassa kotisivuillani http://emelia.suntuubi.com/?cat=15&lang=fi&y=2011&m=11&d=28 näitä juttuja.. ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: kosmonautti - 06.02.2012 18:34:19
Kiitos hienoista sivuista, Emelia. Paljon kiinnostavaa luettavaa...


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Aquarius - 21.02.2012 15:27:56
Jäin tuossa hetki sitten työttömäksi ja samalla auringonpaluukarttakin vaihtui. Uudesta en ainakaan osaa suoralta kädeltä löytää selviä työhön liittyviä kuvioita.
Ap-Mc ja Ap-mars tekee yhtymää neitsyessä, tehden yhtymää ainoastaan natalin saturnukseen.
AP:n 2. huoneen kärki tekee yhtymän natal MC:lle
Molempien 6. huoneet tyhjiä, ei yhtymiä

Mitäs muuta pitäisi yrittää katsella työelämään/rahojen riittävyyteen liittyen?

Kulunut vuosi oli tolkuttoman raskas. Sisältyi sinne upeita hetkiäkin, mutta raskas vuosi kuvastaa parhaiten. Toivotaan, että tästä 2012 tulee iloisempi!  :)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 21.02.2012 15:58:10
Kuu tai Uranus 2. Huoneessa tai aspektissa 2. Huoneeseen voi viitata muutoksiin omissa varoissa tai katkoksiin tuloissa, toisaalta työ tai tulot voivat riippua myös muista tahoista ja heidän varoistaan joten myös 8. Huone kannattaa ottaa huomioon... 8. Huone sisältää myös mahdolliset kumppanin varat , jos ne liittyvät toimeentuloon...
Ja tietenkin missä on Venus, joka ihmissuhteiden ohella on myös taloudellisen tilanteen indikaattori. Venus osoittaa myös AP-kartalta yleensä sen alueen, jolla edellisen vuoden aikana on ollut rankkaa ja tarvitaan silittämistä ja hemmottelua.

Nämä siis vain AP -kartalta.Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Aquarius - 21.02.2012 16:15:57
Kiitos nopeasta vastauksesta!  :smitten:

En oikein noistakaan saanut kiinni, eli ehkä sitä taloudellista tiukkuutta ei ole näköpiirissä
MC noin 24 neitsyttä
2. huone n. 20 jousimiestä
Kuu 1,32 skorpionia
Uranus 2,19 oinasta
Venus 5,36 oinasta
*lisäys Uranus ja Venus 4. huoneessa
8. huone on tyhjä

Viime vuonna oli miehen työttömyyttä, ystävän syöpä, oma huonovointisuus edellisessä työpaikassa. Tällaisella kiikkuslaudalla järjestettiin kuitenkin häät, eli jotain positiivistakin  ;) Koko vuosi oli vain jotenkin todella tahmea.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Emelia - 21.02.2012 16:59:41
En oikein noistakaan saanut kiinni, eli ehkä sitä taloudellista tiukkuutta ei ole näköpiirissä.

Niin... kaikkihan on kiinni omasta asenteesta ja valinnoista... ;)

Uranus 4. Huoneessa viittaisi ehkä muuttoon, ehkä useampaankin, vuoden aikana tai remontiin tai puuhasteluun kodin piirissä - jos remonttia suunnittelet voi olla kyse jopa huonejärjestyksen muutoksesta kotosalla.. samoin kotona asuvien ihmisten määrä voi vaihdella vuoden aikana.. Venus samassa Huoneessa korostaa vain entisestään remontin tai jonkinlaisen kodin uudistamisen mahdollisuutta... ;)


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: Aquarius - 21.02.2012 17:44:26
Niin, kaipa sitä  tarvis itse tehdä päätökset ja elää omaa elämäänsä oikealla asenteella.  8)

Luonne vaan on sellainen paljon eteenpäin suunnitteleva, joten tämä työttömyyskuvio jotenkin (=taloudellisesti) rajoittaa suunnitteluja. Muuttoja en toki toivo, mutta aika senkin näyttää. Miehen työsuhde on vain kesäkuun loppuun, joten uusi työ voi olla vaikka ulkomailla ja sen myötä henkilömäärä voi muuttua ajoittain. Toinen on sellainen vaihtoehto, että jos minä saan töitä alkaa lapsen yrittäminen. Se ainakin pistäisi kahden itsekkään ihmisen + koiran elämän uusiksi - huonejakoja myöten.

Kiitos kaunis!


*Hmmm... On tuolla Uranus-venus -yhtymässä näköjään cereskin. Ensi vuoden Ap taas napsauttaa AC-MC - yhtymät syntymäkartan kanssa. Merkistyksellinen vuosi siis tuo 2013

** Pluto 2. huoneessa! Tuo uusi työ toisi mukanaan palkanalennuksen viimeisimpään verrattuna. Tai jos työttömyys jatkuu, niin sitten eletään todella tiukalla budjetilla


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: MariaS - 25.02.2012 15:37:33
Mahtaako Saturnuksen sijainti AP:n 10. huoneessa viitata työn menetykseen? Olisin tosi kiitollinen, jos joku osaisi avata tätä.
AP Saturnus tekee syntymäkartan  :aurinko:lle ja  :kuu:lle kolmiota sekä  :aspect_sex:n  :uranus:lle. Tekee myös AP:lla  :aspect_tri:ta  :aurinko:lle.
Onko kokemuksia? Jos ei ole kokemuksia niin pohdinnatkin olisi tärkeitä.


Otsikko: Vs: Paluu karttojen tulkinta
Kirjoitti: MariaS - 25.02.2012 15:42:29
Kuu tai Uranus 2. Huoneessa tai aspektissa 2. Huoneeseen voi viitata muutoksiin omissa varoissa tai katkoksiin tuloissa, toisaalta työ tai tulot voivat riippua myös muista tahoista ja heidän varoistaan joten myös 8. Huone kannattaa ottaa huomioon... 8. Huone sisältää myös mahdolliset kumppanin varat , jos ne liittyvät toimeentuloon...
Ja tietenkin missä on Venus, joka ihmissuhteiden ohella on myös taloudellisen tilanteen indikaattori. Venus osoittaa myös AP-kartalta yleensä sen alueen, jolla edellisen vuoden aikana on ollut rankkaa ja tarvitaan silittämistä ja hemmottelua.

Nämä siis vain AP -kartalta.


Tosi kivasti sanottu tuosta Venuksesta. Tarkoittaako siis Venuksen sijainti 7. huoneessa sitä, että ihmissuhteet ovat olleet hankalat ja nyt tarvitta