Astro Foorumi

Muita keskusteluaiheita => Henkimaailman ilmiöitä => Aiheen aloitti: Hiisitär - 09.04.2012 13:11:35Otsikko: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Hiisitär - 09.04.2012 13:11:35
Nappasin tuolta Reinkarnaatiotopikkeja-ketjusta tähän ohjeet siitä, miten menneitä elämiään voi lähteä selvittämään itse. Tuntuu, että foorumilaiset eivät ole hoksanneet ohjeita kyseisestä ketjusta.

Nämä ohjeet ovat Lillin kokoamia.

-.-.-.-.-..-

Tässä vielä pieni harjoitus, jonka olen poiminut Ted Andrewsin kirjasta "Löydä entiset elämäsi".

Onko sinulla kokemuksia entisistä elämistä?

Seuraavien kysymysten avulla voit avata mielesi ottamaan vastaan entisiin elämiin liittyviä kokemuksia. Kysymykset ovat luonteeltaan hyvin tavanomaisia, mutta niihin annetut myönteiset vastaukset voivat selittyä jälleensyntymisellä. Muitakin selitysvaihtoehtoja löytyy, mutta voit siitä huolimatta löytää johtolankoja mahdollisiin entisiin elämiisi. Pidä mielesi avoimena!

1. Oletko aina unelmoinut pääseväsi käymään tietyissä paikoissa?
2. Onko olemassa paikkoja, joihin et mistään hinnasta haluaisi mennä?
3. Löytyykö historiasta ajanjaksoja, jotka tuntuvat erityisen läheisiltä ja joita olet mielelläsi tutkinut tarkemmin?
4. Millaiseen toimintaan olet aina halunnut osallistua tai mitä olet aina mielelläsi katsellut muiden tekevän?
5. Oletko aina halunnut välttää tekemästä jotain tiettyä asiaa?
6. Onko kotimaassasi alueita, joita kohtaan sinulla on kielteisiä tunteita?
7. Tunnetko tiettyjen paikkakuntien vetävän itseäsi puoleensa?
8. Tunnetkoa vetoa tiettyjä ihmisiä tai kansallisuuksia (rotuja, uskontoja, sosiaalisen kanssakäymisen muotoja jne.) kohtaan?
9. Tunnetko halua välttää tiettyjä ihmisiä tai kansallisuuksia (rotuja, uskontoja, sosiaalisen kanssakäymisen muotoja jne.)?
10. Muistatko pelänneesi tiettyjä asioita koko elämäsi ajan, lapsuudesta lähtien?
11. Onko sinulla taitoja, joista olet aina ollut tietoinen, mutta joita et ole koskaan ottanut käyttöön?
12. Mitkä ovat mieliruokiasi? Mistä ruoista et pidä?
13. Onko sinulla synnynnäisiä sairauksia?
14. Onko sinulla pysyviä ongelmia, tunnepulmia tai asenteita, jotka näyttävät olevan peräisin varhaislapsuudesta?
15. Oletko tuntenut välitöntä läheisyyttä uusien tuttavuuksien kanssa? Tuntuvatko tietyt ihmiset vastenmielisiltä tai epämiellyttäviltä pian sen jälkeen, kun olet tutustunut heihin?
16. Oletko milloinkaan kokenut déjà vu-ilmiötä? (Ranskankielinen ilmaisu tarkoittaa "aikaisemmin nähtyä", ja sillä kuvataan esimerkiksi tietyn näkymän, kadun tai talon tunnistamista siitä huolimatta, ette iole aikaisemmin niitä nähnyt.)
17. Pienet lapset osoittavat usein spontaanisti muistavansa edellisiä elämiään. He voivat säännöllisesti viitata puheissaan toisiin "koteihin" ja toisenlaisiin suhteisiin heitä ympäröivien ihmisten kanssa. Asia tulee usein ilmaistua sivulauseessa, vaikkakin varsin asialliseen sävyyn. Teitkö itse niin lapsena? Oletko kuullut joidenkin lasten tekevän niin?
18. Huomaatko, miten ihmelasten kyvyt voitaisiin selittää edellisten elämien avulla?
19. Oletko jossain elämäsi vaiheessa nähnyt toistuvaa unta tietystä paikasta tai ajasta? (Entisiä elämiä heijastavilla unilla on taipumus toistua, sillä ne ovat eläviä ja todentuntuisia.) Puhutaanko unissasi joskus vierasta kieltä? Ovatko unen hahmot ja ympäristö peräisin toiselta aikakaudelta? Sijoittuvatko unen tapahtumat nykyaikaan, mutta esimerkiksi vaatetus tai käytetyt työkalut siitä huolimatta menneisyyteen?
20. Oletko koskaan kokenut ruumiista poistumista joko tietoisesti tai tiedostamatta? Onko sinulla ollut kokemuksia lähellä kuolemaa olemisesta? Mitä nämä kokemukset voivat kertoa sinulla kuolemanjälkeisestä elämästä ja jälleensyntymisestä?


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Hiisitär - 09.04.2012 13:12:12
Menneiden elämien tutkiminen

Käytännössä toimiviksi havaittuja keinoja

Alkuinventaario:

-Kartoitetaan luontaiset lahjat ja pelot, kuin myös viehtymykset tiettyihin kulttuureihin, maihin, maisemiin, taide-, muoti-  ja rakennussuuntauksiin, poliittisiin järjestelmiin, säätyihin, uskontoihin, rotuihin, elämäntapoihin, ammatteihin ja aikakausiin. Vastaavasti inho jotakin edellä mainittua asiaa kohtaan on merkityksellistä.

-Taidot, joita kukaan ei ole opettanut tai on opittu hyvin vähällä ohjauksella, voivat olla vihje menneistä elämistä. Laskettakoon ns. xenoglossia myös tähän, jolla tarkoitetaan vieraan kielen hallitsemista ilman että sitä on koskaan opiskellut. Voi ilmetä jossain poikkeustilanteessa.

-Arvet tai jotkut sairaudet voivat viitata edellisen elämän kuolintapaan. Näillä tarkoitan lähinnä syntymämerkkejä ja synnynnäisiä sairauksia.

-Toistuvat teemat elämässä, joita ei voi selitellä lapsuudella voivat olla jäänne entisistä elämistä. Tämä voi tarkoittaa omia toimintatapoja tai ”sattumia” – vetää esimerkiksi selittämättömästi puoleensa tietynlaisia tilanteita tai tietynlaisia ihmisiä.

Muistaa melkein, muttei ihan:

-Voimakkaat, mutta selittämättömät reaktiot tietystä paikasta, henkilöstä, tapahtumasta, eläimestä, äänestä, hajusta, esineestä, taideteoksesta tms.

-Voimakkaan stessin yhteydessä ilmenevät impulssit tai mielikuvat, joiden mukaan ei kuitenkaan halua nyt toimia, voivat olla toimintapoja menneistä elämistä.

Varsinaiset muistot ja miten niihin on päästy kiinni:

-Pikkulapset muistavat usein spontaanisti entisiä elämiään ja he voivat puhua niistä jonnekin kouluikään asti, jolloin muistot alkavat pikkuhiljaa häipyä.

-Spontaaneja muistoja voi ilmetä myös aikuisilla. Tavallisesti tähän vaaditaan jokin laukaiseva tekijä, joka jollakin tavalla aktivoi muiston.

-Unet ovat merkittävä menneiden elämien muistojen lähde. Näissä unissa on tiettyjä ominaispiirteitä, jotka erottavat ne muista unista: Ne sisältävät historiallista ainesta ja jos unet toistuvat, sisältö ei muutu. Unen ”minä” on yleensä erinäköinen tai eri sukupuolta kuin unennäkijä, ja unet ovat yleensä hyvin tunteenomaisia ja niissä ollaan mukana kaikilla aisteilla. On kuitenkin myös sekamuotoisia unia, jotka yhdistelevät nykyisyyttä ja menneisyyttä tai informatiivisia unia, joissa unennäkijälle kerrotaan suoraan, että kuolit esim. Amerikan sisällissodassa v. 1862.

-Unen ja valveen välitilassa on hyvinkin tavallista nähdä välähdyksiä menneistä elämistä. Nukahtaminen ja herääminen ovat hyvin hedelmällisiä ajankohtaisia tällaiselle.

-Meditatiiviset tilat (spontaanit): kaikki ovat kokeneet joskus jonkinasteisen hypnoosin. Otollisia tilanteita tällaiselle ovat mm. kulkuneuvossa istuminen tai autolla ajaminen, hölkkääminen, seksin harjoittaminen, tiskaaminen tai muu rutiininomainen askare, tulen tai veden tuijottaminen tai vaikkapa musiikin kuuntelu. Ei ole harvinaista saada välähdyksiä entisistä elämistä tällaisissa tilanteissa.

-Ohjatut meditaatiot ovat yleinen tapa tutkia entisiä elämiä. Näitä varten on olemassa äänitteitä, joita voi esim. tilata internetin kautta. Meditointia voi harjoittaa yksin tai regressioterapeutin ohjauksessa.

-Jotkut ovat onnistuneet päässeet kiinni entisiin elämiinsä jonkinlaisen automaattikirjoituksen kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että he ovat alkaneet kirjoittaa historiallista romaania ja tarina on alkanutkin viedä kirjoittajaa eikä kirjoittaja tarinaa. Myöhemmin tarinan yksityiskohdat on voitu todeta historiallisesti paikkansapitäviksi.

-Toisinaan mennyt elämä paljastuu siten, että joku muu muistaa sinut. Tällöin kyseinen ihminen on ollut entisessä elämässä riittävän läheinen ja tärkeä hänelle. Muussa tapauksessahan sitä ei olisi muistamisen arvoinen..

Muita apukeinoja:

-Astrologia. Vaatii harjaannusta
-Apuvälineet, esim. varpu, puikot, ouija-lauta tai heiluri. Näiden avulla tuodaan alitajuista tietoa tietoisuuden tasolle. Joissakin tapauksissa kyseisten apuvälineiden avulla voidaan kysyä entisistä elämistä henkioppailta, vaikka tavallisinta on, että tieto tulee puhtaasti omasta alitajunnasta.
-Arkkityyppien käyttäminen. Monet tunnistavat itsestään monia eri puolia ja ne voivat hyvinkin viitata entisiin elämiin. Paras näkemäni arkkityyppien galleria on Caroline Myssin kirjassa ”Sielun sopimus”.
-Näkijöiden, meedioiden tai muiden kanavoijien käyttäminen. Ei ole varmuutta, kuinka hyviä tuloksia he ovat saaneet.

Materiaalin arviointi:

Ennen kuin hyväksyy entisen elämän todeksi, on viisasta tehdä paljon tutkimustyötä. Nykyisen internetin aikakaudella tiedon hakeminen on helpompaa kuin koskaan ja monenlaisiin arkistoihinkin pääsee käsiksi tarvittaessa. Jos esim. regressiossa tai unessa saadut tiedot voidaan tarkistaa historiallisesti paikkansapitäväksi, on se vahva näyttö siitä, että kyseessä on todellakin muisto menneestä elämästä. Näin erityisesti siinä tapauksessa, jos kyseessä on paikka ja aika, josta unennäkijällä/regressoitavalla ei ole ollut etukäteen paljoakaan tietoa. Jotkut haluavat käydä paikoilla, joissa epäilevät eläneensä ja nämä vierailut voivat olla hyvinkin hedelmällisiä.

Jos epäilee olleensa jokin kuuluisuus tai kuuluisassa tapahtumassa entisessä elämässään, on vaara, että muistot on napsittu vain kirjoista tai tv-ohjelmista. Näissä tapauksissa on syytä verrata nykyistä ja (epäiltyä) entistä persoonaa ja elämänkaarta hyvinkin huolellisesti keskenään – esim. silmissä voi olla samanlainen katse tai käsiala voi olla vielä samanlainen. Jos on erittäin todennäköistä, että on ollut jokin tunnettu henkilö menneisyydessään, niin tietoahan hänestä löytyy pilvin pimein eikä itse tarvitse muistaa kaikkea. Tyypillistähän on, että tietoa saa tipoittain ja voi viedä pitkänkin ajan, ennen kuin palapelin paloista saa hahmotettua kokonaisuuden.

Mitä todennäköisempi mennyt elämä on ja mitä enemmän siitä paljastuu materiaalia, on myös hyvin tavallista, että tunteet nousevat voimakkaasti pintaan. Jossain vaiheessa entisten elämien tutkiminen voi olla vain hauskaa viihdettä tai uteliaisuutta, mutta muuttuu myöhemmin kivuliaitten asioiden käsittelemiseksi ja niistä paranemiseksi.

- Lilli


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Hiisitär - 09.04.2012 13:30:09
Sitten omia havaintoja!

- Törmäsin hiljattain tietoon, että 2/3 ihmisen persoonasta tulee menneiden elämien vaikutuksesta. Omista ja asiakkaiden kokemuksista voin ainakin itse todeta tämän pitävän paikkaansa.
- Jos henkilö muistaa eläneensä kuuluisana henkilönä on mahdollista, että hän on persoonaltaan samFyysanlainen kuin "muistamansa" kuuluisuus. Tällöin kuuluisuus on tietynlainen "opas", jonka kanssa henkilöllä on syvä sielujen sympatia. Täytyy tietysti muistaa, että jossainhan ne kuuluisuuksienkin sielut seikkailevat!
- Ole kärsivällinen. Joskus menneiden elämien nouseminen esiin voi kestää. On tavallista, että sitä mukaa kun oma energiataso nousee, menneitä muistoja alkaa pulpahdella mieleen itsekseen. Nyt on hyvä energiakausi kaivella esiin tällaisia piilossa olevia asioita ja jatkossa energiakausi vaan paranee entisestään!
- Menneiden elämien muisto voi laueta mistä ärsykkeestä tahansa. Ensimmäisessä Lillin ohjeistuksessa olikin hyvä lista aiheeseen liittyen. Musiikki, tuoksut, maut, tuntemukset, visuaaliset havainnot, elokuvat, kirjat, sanoitukset, runot, matkailu, esineet -käytännössä mikä vain- voi herättää muiston.
- Emme yleensäkään muista kaikkia menneitä elämiämme, koska niitä on niin paljon. Omasta kokemuksesta sanoisin, että vain ne tärkeimmät (= ne, jotka vaikuttavat nykyiseen elämääsi) sekä hiljattain koetut elämät palaavat mieleen.
- On normaalia, että jostakin menneestä elämästä voi olla vain pieni kutina tai aavistus, kun taas joku muu elämä on mielessä hyvin värikkäänä ja yksityiskohtaisena. Kaikkia elämiä ei tarvitse muistaa yhtä vahvoina, joten no worries!
- Lillin listassa tässä olikin, mutta fyysiset arvet ja sairaudet, varsinkin jo syntymästä mukana olleet, ovat yleensä menneiden elämien perua. Esimerkiksi ystäväni kärsii erittäin pahasta atooppisesta ihottumasta tässä elämässä. Ihottuma juontaa juurensa roviopoltosta menneessä elämässä. Iho muistaa.
- Yleensä lähipiirin ihmiset ja ne joiden kanssa olet eniten tekemisissä - myös ne kaikkein raivostuttavimmat ja surua eniten aiheuttavat tyypit - ovat lähes aina tuttuja sieluja menneistä elämistä.
- Oman käsitykseni mukaan sielulla ei ole menneitä elämiä esimerkiksi eläimenä (koska eläinten sielurakenne on erilainen). Jos muistaa olleensa eläin, kyseessä on minun mielestäni voimakas yhteys omaan voimaeläimeen, jolloin kokee olevansa/olleensa yhtä kyseisen eläimen kanssa. Tätä voimaeläin yhteyttä kannattaa vaalia ja pyrkiä toimimaan kuten muistamansa eläin - sitähän voimaeläimet meille ovatkin opettamassa. "Ole kuin minä".
- Muistot maapallon ulkopuolisista elämistä ovat normaaleja - universumissa on monta asuinsijaa!
- Sielu voi elää samassa maassa montakin kertaa.
- Sielulla ei ole mitään tiettyä aikaa, joka sen "pitää" viettää henkimaailmassa kuolemansa jälkeen. Sielu on vapaa syntymään takaisin juuri siinä tahdissa kuin hän itse haluaa. Menipä siihen edellisen elämän kuolemasta minuutti tai 500 vuotta. Sielu voi jälleensyntyä myös samaan sukuun, jossa se juuri päätti entisen elämänsä.
- Menneiden elämien määrä ei kerro muuta kuin sen, miten paljon täällä on seikkailtu. Se ei siis korreloi suurestikaan sen kanssa miten "viisas" tai "vanha" sielu kyseessä on. Useammassa eletyssä elämässä on toki mahdollisuus "viisastua" enemmän kuin muutamassa elämässä, mutta mitään suuria elämämääriä ei tarvita. Kaikki riippuu sielusta itsestään. Kokeeko se tehokkaasti kasvattavana 15 elämää vai selvitettäviä asioitaan välttelevänä 150 elämää. Tätä voi verrata suoraan siihen, miten kaksi ihmistä suorittaessaan samaa työtehtävää vaatii eri ajan. Toinen saa kaiken tehtyä parissa päivässä ja toinen notkuu vielä kuukaudenkin päästä saman asian kimpussa. Vauhti ja tahti on vapaa!
- Meillä on luonnollisesti monenlaisia menneitä elämiä. Voit tutkimusmatkoillasi törmätä tietoon, joka saa sinut ajattelemaan "no en ole varmana tuollainen!" tai "mitä, onko näin tosiaan tapahtunut, olenko toiminut noin?" Omalla kohdallani asiakkaiden elämiä katsoessa vastaan on tullut aivan ihmeellisiäkin tarinoita, joten luota ihmeessä saamiisi kutinoihin, aavistuksiin, tuntemuksiin ja visioihin. Universumiin mahtuu monia elämäntarinoita!


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: nikki - 09.04.2012 14:11:27
Astrologisesti ajankohtaista, luulen ma.
Että missä kehossa et elämässä sitä onkaan oltu?
 :venus:  :aspect_con: Alasolmu 5  :kaksoset:.
Ehkäpä se arvoitus selviää, kaivautuu kuin Sphinx hiekasta,
 :uranus: Sphinx 5  :oinas: :aspect_sex: :venus:.. :idiot2:
ja universumissa on monta asuinsijaa..


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: nikki - 09.04.2012 14:26:30
..ja ensi yönä voi unireissulla pyytää Kuun jumalatarta Dianaa avuksi ja seuraksi matkalla menneisiin tai ehkä tuleviin?
 :kuu: :kuunsolmu: Diana 5  :jousimies:
 :aspect_opp: :venus: Alasolmu


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Kurpitsa - 10.04.2012 07:23:18
Sitten on vielä esi-isiemme menneet elämät jotka vaikuttavat DNA:n kautta meihin. Kaikki heidän kokemukset ovat kumuloituneet omaan DNA:hamme. Eikös noitakin pitäisi käsitellä?
Family of Light-kirjassa suositeltiin noiden käsittelyä mm. sukututkimusten avulla.
Noitakin kumpuaa esiin itsetutkimuksen kautta.

Omistiko kenties joku isoisoisoisovanhemmista henkisiä kykyjä, puhui liikaa totta ja poltettiin sen vuoksi roviolla vai vaikeniko vain peloissaan ja lopetti henkiset puuhansa. Monesti sama sielu on pompahdellut samasta verilinjasta aiemminkin.

Illuminatin porukathan ovat tarkkoja verilinjoistaan koska psyykkiset kyvyt katoavat tai joutuvat vääriin käsiin jos verilinjat sotkeutuvat "vähempiarvoisten" verilinjojen kanssa. http://www.heinola.org/~patato/blood13.html


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Eklektikko - 10.04.2012 09:25:47
Oma näkemykseni eroaa edellisestä:
DNA:mme kymmeneen magneettiseen säikeeseen on varastoitu vain meidän omissa aiemmissa inkarnaatioissamme saamat oppimiskokemukset ja tieto, sekä fyysinen tieto niistä kehoista joita sielullamme on ollut. Ei muuta, ei minkään muun sielun oppimisia, ei muiden sielujen käyttämien kehojen tietoja. Tosin kun sielu on inkarnoituneena johonkin sukuun, on hänellä sen suvun fyysinen geeniperimä joka kyllä varastoituu tietona sinne magneettisiin dna-säikeisiin. Samoin sukulaisten opettamat asiat ja heidän omalla käytöksellään siirtämät traumat. Tietyssä mielessä me siis kyllä kannamme inkarnaatioidemme sukujen tietoja magneettisissa dna-säikeissä, mutta ei itsestäänselvästi siirtyneinä, vaan sen inkarnaation kokemisen kautta.

Näkemykseni on myös, että meilä kaikilla on sama potentiaali ja sukulinjojen, verilinjojen, vahtaaminen jonkin kykyjen takia on yli-ihmisaatetta, eli hyvin lähellä natsiaatetta. JESH, vetäisin siis natsikortin! :D ;D Toisaalta Illuminati on mielestäni paranoidia fiktiota, joten edellinen kommenttini ei koske illuminatia, vaan ylipäätään ajatusta siitä että serkkuavioliitot olisivat otollisia mihinkään muuhun kuin mielenkiintoisten resessiivisten geenien aiheuttamien sairauksien kokemiseen.  ;)


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Kurpitsa - 10.04.2012 10:03:02
Valtaapitävähän ovatkin monessa mielessä yli-ihmisiä, eivätkä halua että tavallinen kansa ottaisi henkiset voimavaransa käyttöön.

Samaan potentiaaliin on varmasti mahdollisuus, mutta jos sitä ei ole suvussa valmiina, sen saavuttaminen vaatii paljon työtä ja totuuden etsintää.


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Eklektikko - 10.04.2012 10:10:39
Ihmisen genomin kartoitus osoitti, ettei edes roduista voi puhua ihmisen kohdalla, saati sitten yli-ihmisistä.
Valtaapitävät ovat valtaa pitäviä, tarpeellisin on empatiaa tuntematon psykopaattinen luonteenlaatu, ei suinkaan mikään tietty geeniperimä.  Se on kyllä totta, että usein he virheellisesti luulevat olevansa yli-ihmisiä.  :D

Jos ryhdytään puhumaan yli-ihmisistä, ollaan kohta siellä missä on myös ali-ihmisiä, keskitysleirejä ja kaasukammioita. Yli-ihmisaate johtaa siihen, että kun on yli-ihmisiä, niin sitten on niitä jotka eivät ole sitä ja siitä on melko lyhyt matka kansanmurhaan.

En itse usko, että tarvitaan mitään sukuperimää henkisten yms. kykyjen saamiseksi, tärkein on sielun inkarnaatiokierrossaan keräämä oppimisen määrä ja se ei ole geeneistä kiinni. Uskon, että meillä kaikilla on se jumalan kipinä, olemme kaikki luojajumalia. Meillä on siis täysin sukuperimästä riippumatta sama potentiaali. Valitsemme tosin eri inkarnaatioissa toteuttaa sitä eri tavoin, sillä sielumme kaipaavat erilaisia oppimiskokemuksia. Joku valitsee myös syntyä FAS-lapseksi tai downin-syndroomaiseksi ollakseen ympäristölleen opettajana sen sijaan että kyseisessä inkarnaatiossa oppisi itse paljoakaan.


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Lilli - 10.04.2012 11:02:57
Sitten on vielä esi-isiemme menneet elämät jotka vaikuttavat DNA:n kautta meihin. Kaikki heidän kokemukset ovat kumuloituneet omaan DNA:hamme. Eikös noitakin pitäisi käsitellä?
Family of Light-kirjassa suositeltiin noiden käsittelyä mm. sukututkimusten avulla.
Noitakin kumpuaa esiin itsetutkimuksen kautta.


Jos tarkoitat esi-isiemme aikaisempia reinkarnaatioita, niin en ota niiden DNA-tason vaikutuksiin kantaa. Mutta varsin uusi tieteenhaara nimeltään epigenetiikka on osoittanut, että esim. isovanhempien traumat aiheuttavat DNA:n metylaatiota (säätelymekanismi, joka ei muuta itse DNA-koodia, mutta määrää, miten aktiivisesti metyloitunut geeni toimii) ja tämä metylaatio voi periytyä lapsille ja sitä kautta lastenlapsille. Lastenlapset voivat siis "periä" isovanhempiensa traumat. Metylaatio ei säily ikuisesti genomissa, joten traumakaan ei siirry kovin monta sukupolvea eteenpäin.


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Hiisitär - 10.04.2012 13:09:33
Buddhalaisuus on minulle henkilökohtaisesti uskonto uskontojen joukossa, mutta jokaisen tulee AINA ja EHDOTTOMASTI kuunnella sitä, mikä tuntuu itsessä hyvälle ja oikealle. Oikeita ja vääriä reittejä ei ole, on vain eri reittejä samaan kohteeseen. :)

Mitä eläinten ja ihmisten sielurakenteeseen tulee, niistä meillä on olemassa vanha ketju nimellä Syntyvätkö eläimetkin uudelleen (http://www.astro.fi/forum/index.php?topic=985.0).

Minulla on myös "muistoja" siitä, millaista on juosta kissapetona lujaa ja saalistaa. Miltä tuntuu, kun on kulmahampaat ja isot kynnet. Kuljin 7-vuotiaaksi asti aina neljällä raajalla, koska se oli minulle loogista ;D Olen edelleen notkea kuin kissapeto ja väännyn mitä kummallisimpiin asentoihin. En silti itse ole elänyt kissapetona, vaan minulla on aina ollut ja on yhä kissapeto voimaeläimenä. Voimaeläimensä kanssa voi olla niin suuresti yhtä, että tuntee samoin kuin tuo eläin - miltä keho tuntuu, miltä liike tuntuu, miltä aistit tuntuvat jne. Tämä on tietenkin VAIN minun näkemykseni asiasta ja minullahan ei ole kaikkea maailman tietoa mukanani. Jos olisi, en olisi syntynytkään tänne  ::) ;D


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Kuuhilda - 10.04.2012 13:24:42
Minä taas olen joskus ajatellut niin, että me on oltu ihan kaikkea olevaista; kiviä, kasveja, selkärangattomia, lintuja, nisäkkäitä  ::) Kun me kaikki ollaan yhtä, ja jotenkin tuntuu tässäkin vieraalta eritellä ihmistä muusta.
Se on ainakin miellyttävä ajatus...tosin, useilla linnuilla esim. on ryhmäsielu...voiko sitä sitten olla osa ryhmäsielua ja eriytyä siitä, en tiedä? Mutta niinhän me on joka tapauksessa oltu kaikki yhtä, vaikka suoraan ihmisiksi olisi putkahdettukin?  Tai jos olen ollut kivenä, niin miten olen sitten lopettanut sen kivenä olon?
Mutta ainakin tälläisten nisäkkäiden, niinkuin nyt hevosten, valaiden, koirien tai karhujen kanssa se sielu voisi olla tarpeeksi samankaltainen, että kokemuksia siitä eläimenä olostakin voisi olla  ???
Mistä sulla on Atham. tieto tuosta sielurakenteesta? Oisko sulla linkata joku kanavointi tai jotakin?


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Hiisitär - 10.04.2012 13:29:54
Marielle tietoa, että kaikki valaat ja delfiinit ovat sielurakenteeltaan samanlaisia kuin ihmiset eli yksilösieluja. On täysin mahdollista siis elää valaana/delfiininä ja sen jälkeen siirtyä ihmiseksi - tai kenties päinvastoin.  :) Unohdin asian ihan kokonaan, kiitos, kun muistutit!

Kuuhilda: sielurakenteesta on infoa tuossa aiemmin linkittämässäni ketjussa Syntyvätkö eläimetkin uudelleen.

Toivoisin kuitenkin, että tästä ketjusta ei nyt tulisi "ollaanko oltu eläimiä vai ei"-tyyppinen, vaan muistoja, vinkkejä, kokemuksia menneisiin elämiin liittyen. Noita "ihminen-eläin-ihminen-eläin"-ketjuja meillä jo on, esimerkiksi tuo linkittämäni ketju ;D Vanhoja ketjuja saa herätellä henkiin!

Pysyvänä ketjuna tämä olisi ihanteellisin informaatioketjuna.

Tai siis näin minä ajattelin ::)


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Eklektikko - 10.04.2012 13:32:47
Minä ajattelen niin, että kun se ensimmäinen yksisoluinen olento on koko evoluutioprosessin alku, niin meillä kaikilla on jossain itsessämme muistuma koko evoluutioprosessista alusta tähän päivään asti. Ja jollain oudolla tavalla ehkä sen sivupoluistakin, sillä ihminen ja lintu eivät ole samaa 'haaraa' evoluution puussa. Uskon että voimme jollain tavalla 'lainata' unissamme aitoja kokemuksia siitä millaista on olla jokin eläin ilman, että olisimme koskaan inkarnoituneet eläimiksi. Esimerkiksi, kuten AthaMaarit mainitsi, oman voimaeläimen kokemusta eläimenä olemisesta voisi lainata sillä tavoin. (Tosin itse en ole koskaan uneksinut olevani eläin tai kokenut/muistanut sellaista.)

Jälleensyntymiseen tämä voisi liittyä sillä tavoin, että vaikka ei tässä inkarnaatiossa olisi shamaani tai muutenkaan omaisi mitään voimaeläintä, niin eläinunia ja muistikuvia voisi saada sitä kautta, että itsellä on jossain aiemmassa inkarnaatiossa ollut jokin läheinen voimaeläin.


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Lilli - 10.04.2012 18:27:01
Solnishko, sehän on hyvin harvinaista, että menneen inkarnaation tarkat syntymätiedot olisivat saatavilla. Itse teksin varmasti ensimmäisenä karttavertailua ja tutkisin, mikä on nykyisellä ja entisellä kartalla samanlaista tai erilaista.

Astrologian avulla ei yleensä pääse käsiksi tarkkaan menneen elämän persoonaan, mutta mahdollisia vahvuuksia, haasteita ja elämän olosuhteita sillä pystyy arvioimaan. Kuun alasolmun merkki ja huone ovat lähtökohtana edellisiä elämiä tutkittaessa. Karmahuoneita ovat kartalla ainakin 8 ja 12. Planeetoista Saturnus liitetään karmaan, ja Plutolla lienee jälleensyntymän planeettana myös merkitystä näissä asioissa. Neliöaspekteja pidetään myös kartalla karma-aspekteina.


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Lilli - 10.04.2012 20:27:28
Olen joskus pistänyt näitä datoja johonkin jo hautautuneeseen ketjuun, mutta pistetäänpä nyt tännekin. Eli perustietoa siitä, miten reinkarnaatiota voi lähestyä astrologian kautta. Tiedot ovat Laurence Larzulin kirjasta ABC de l´Astrologie karmique.

Karma-astrologian tulkintoja planeetoista ja huoneista. Otettava huomioon kuun solmut, niiden merkkien ja huoneiden hallitsijat ja Lilithin sijainti. Entisiin elämiin viittaa nimenomaan alasolmu.
Huoneet/merkit:

Huone I/Oinas: ongelmia väkivaltaisuuden ja aggressiivisuuden suhteen
Huone II/Härkä: ongelmia omistushalun ja kiintymysten suhteen
Huone III/Kaksonen: ongelmia ymmärryksen ja kommunikaation suhteen
Huone IV/Rapu: ongelmia riippuvuuden suhteen. Tunne siitä, että ei kuulu mihinkään
Huone V/Leijona: ongelmia luovuudessa ja itsensa toteuttamisessa
Huone VI/Neitsyt: ongelmia tehokkuudessa ja itsekurissa, erityisesti työhön ja terveyteen liittyen
HuoneVII/Vaaka: tasapainotusongelmia ihmissuhteissa, ongelmia lain suhteen
Huone VIII/Skorpioni: raha-asioihin ja vaistoihin liittyviä ongelmia
Huone IX/Jousimies: ulkomaihin ja ulkomaalaisiin liittyvia älyllisiä ja moraalisia ongelmia
Huone X/Kauris: perheeseen ja sosiaalisiin velvollisuuksiin liittyviä ongelmia
Huone XI/Vesimies: ystävyyteen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen liittyviä ongelmia
Huone XII/Kalat: hengelliseen ja psyykkiseen elämään liittyviä ongelmia, terveysongelmia

Planeettoihin liitetty karma tai tehtävä:

Aurinko: itsensä toteuttaminen, luovuus, säteilevanä tai suojelevana keskushahmona toimiminen, valon tuominen
Kuu: perhe tai julkinen elämä, herkkyys, mielikuvitus, ravitseva ja suojeleva rooli
Merkurius: kommunikaatio, ymmärrys, suhteet ihmisiin, viestinviejän rooli
Venus: rakkaus, raha, kauneus, hyväntekijöiden neuvonantaja
Mars: toiminta, yrittäminen, johtajuus, kilpailu tai väkivalta
Jupiter : menestys, laajentuminen, sosiaalinen rooli, tehtävä oppaana tai opettajana
Saturnus : tieto, hallinta, voima, vastuu
Uranus : keksinnöt, kehitys, solidaarisuus, rooli uranuurtajana tai vapauttajana
Neptunus: inspiraatio, myötätunto ja hengellisyys, rooli meediona tai muusana
Pluto: transformaatio, tutkimus, vaistot, rooli uskonpuhdistajana tai uudistajana/elvyttäjänä

Merkkehin liitettyjä paikkoja tai kansanryhmiä (otetaan huomioon Auringon ja Kuun merkki):

Oinas: esihistoriallinen Afrikka, Saksa, Arabia, juutalaisheimot, Japani, Palestiina, antiikin Rooma, Amerikan intiaanit
Härkä: Bobylonia, muinainen Egypti (4000-2000 eKr), Välimeren alue, Persia, Cathay (muinainen Kiina), Turkki
Kaksoset: Ranskan, Englannin ja Saksan keskiaika, Yhdysvallat, Kanada, Belgia
Rapu: Afrikka, Algeria, Kiina, Skotlanti, juutalaisyhteisöt, matriarkaaliset sivilsaatiot, Lemuria, Mongolia ja Gobin autiomaan muinaiset sivilisaatiot, Oseania, Gallia
Leijona: kuninkaallinen Ranska, Italia, viikingit, intiaanit, pyramidien rakentajat, Mayat
Neitsyt: Brasilia, Sveitsi
Vaaka: Ranskan tasavalta, Puola, antiikin Kreikka, Itävalta, Australia
Skorpioni: Egypti, Lappi, Tiibet, arabimaat, tataarit
Jousimies: Saudi-Arabia, Argentiina, Espanja, Malta, Marokko, Foinikia
Kauris:Englanti, Intia, Filippiinit, vuoristoiset seudut
Vesimies:Atlantis, Skandinavia, slaavit, maat, joissa vallankumous inkarnaation aikana
Kalat:Haiti, Portugal, Senegal, lähi-idän alue kristillisen ajan alussa, merelliset alueet, eristetyt alueet


Mahdollisia entisten elämien kohtaloita ja ammatteja :

Huone I/Oinas : ura armeijassa, sotilas, johtaja, urheilija tai kaikki mika liittyy hallitsemiseen, taistelemiseen, valloittamiseen ja voittamiseen.

Huone II/Härkä : vakuutus –tai pankkiala, liikemies, rikas kiinteistöjen omistaja, taide, talonpoika, elämä lähellä luontoa

Huone III/Kaksonen : kauppias, myyjä, kuljetusala, lehtimies, kaikki mika liittyy tiedonvälitykseen, tietoon ja taitoon liittyva urheilu, älypelit (esim. ammattimainen korttipeluri), graafinen ala, piirtäjä

Huone IV/Rapu : on voinut kuolla nuorena tai olla henkisesti lapsen asteella. Kotirouva, palvelija, ammatit jotka liittyvät vieraanvaraisuuteen ja ruokaan, historioitsija, kirjailija, satusetä, joskus vastuuton julkinen hahmo tai poliitikko

Huone V/Leijona : on voinut kuulua aatelissäätyyn tai olla kuningas/kuningatar . Mahdollisia ammatteja tähti, näyttelijä, kuuluisa taiteilija, työ kasvatuksen ja koulutuksen, esiintymisen, kulttuurin ja viihteen parissa

Huone VI/Neitsyt : tavallinen duunari, artisaani/käsityöläinen, joskus lääketieteeseen ja terapiaan liittyvia tieteellisiä kykyjä, kaikki mikä liittyy tiedonsäilytykseen, kirjastonhoitaja, eläimille omistettu elämä, ruumiinkulttuurin liittyvat tekniikat ja toiminnot. Viittaa joskus raskaaseen ja ilottomaan elämään.

Huone VII/Vaaka : lakiala ja diplomatia, taiteilija, muusikko, somistaja. On voinut olla voimakkaan johtajan puoliso, tukija tai myötäilijä

Huone VIII/Skorpioni : tutkija, lääkäri, kirurgi, esoteerikko, « vihkiytynyt », salapoliisi, psykiatri, rikas perijä, prostituoitu, gangsteri, rikollinen, musta maagi, noita

Huone IX/Jousimies : piispa, kardinaali tai muu auktoriteetti kirkollisella alalla, intellektuelli, lähetyssaarnaaja, teologi, opettaja, tutkimusmatkailija, seikkailija, tiedon rajojen laajentaja

Huone X/Kauris : poliitikko, jonkin yhteison vastuuhenkilo, kouluttaja, tuomari, roolimalli, erakko, askeetti

Huone XI/Vesimies : keksijä, insinööri, teknikko, kapiainen, vallankumouksellinen, psykologi, visionääri tai profeetta

Huone X/Kalat : uskonnollinen ala, pappi, munkki, esoteerisen alan tutkija, terveydenhoitoala, tiede (yksinäinen tiedemies), lainsuojaton , « eksynyt lammas », kadotettu sielu, vanki, karkotettu tai vakavasti sairas


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Kuuhilda - 10.04.2012 20:30:07
Kiitos Lilli :)


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: mouru - 10.04.2012 21:09:57
Kiitos tästä!  :D Suurella innolla alotin tutkimuksen heti. Jännän yhtäläisyyden löysin varhaislapsuuden ja syntymäkartan väliltä. Joskus varmaan 4-vuotiaana olin olevani joku prinsessa ja vihasin oikeaa nimeäni, valitin äidille aina että nimeni pitäisi olla 'Kukka'. Ja varmaan ihan normaalia nää prinsessaleikit pienenä, mutta mulla ne 'leikit' oli sellaisia että oikeestaan pompotin pari vuotta nuorempaa siskoani palvelemaan mua (saatoin myös kutsua 'Palvelijaksi' :D ) ja mm. työntelemään minua ympäri taloa nukenrattaissa koska en itse korkea-arvoisena prinsessana viitsinyt rasittaa jalkojani. Tällä tavoin siskoni oppi kävelemään sitten myös :D
  En myöskään voinut nukkua muussa kuin äidin kauniissa satinisissa yöpuvuissa. Vanhemmille en kuitekaan pienenä vastaan väittänyt, kirosin vain pienessä mielessäni jos eivät tehneet niinkuin olisin halunnut  :2funny:

Mutta kaikenkaikkiaan kauhean vallanhimoinen ja hienohelma olen ollut pienestä pitäen, ja yllättäen kartalta löytyy tarkka  :mars: :harka: 10.h. :aspect_opp: :pluto:  :skorpioni: 4.h. :aspect_con: kuunsolmut, Lilith tarkalleen yhtymässä  :keskitaivas: :harka:,  sekä  :venus: :leijona: 12.h. Kuu ja saturnus ovat yhtymässä Kalojen merkissä, 7. huoneen puolella tosin, mutta Kalojen merkki jatkuu myös 8. huoneen kärjen yli. Kalojen merkki vaikuttaa varmasti siinä mielin että monta elämää olen varmasti viettänyt menneisyydessä veden äärellä, vesi ja kalastusteemat unissa hyvin yleisiä.

Ja sitten näitä syntymästä saakka olevia ns. ''sairauksia'' joita mulla on. Synnyin keisarinleikkauksella koska olin vähän nurinkurisesti asettautunut äitini vatsaan, ja syntyessä mulla oli lonkissa joku vika että samantien vaan telineisiin kiinni tms (siksikö varoin pienenä jalkojen käyttöä, ja mm. korokkeelta alas hyppääminen oli aivan hirveä ajatus en uskaltanut ikinä hyppiä kiipeilytelineistä tai keinuista toisin kuin muut ikäiseni esim. ala-asteen alussa). Tästä lonkkajutusta kuulin itse vasta joitain vuosia sitten eli ei voinut olla mitää tietoista varomista.
  Mulla oli myös iso luomi tuossa solisluiden alapuolella decolteealueella mutta se poistettiin joskus yläasteaikoina kun ikävästi vaatteet yms hankasivat ja se oli kasvanut aika nopeasti kokoa. Tulee tosta mieleen ku ois joskus siihen vähän luotia tai teräasetta tökätty :D
  Mulla on myös ihan elämän alkumetreiltä asti ollut normaalia pienempi sydän, perus leijona-vaivoja vissiin nää sydänjutut...

Mutta näin pikaiselta nousee mieleen että olisin ollut joku todella sotaisa ja vallanhaluinen naishahmo jossain välimeren maassa koska sinne on iät ja ajat kaipailtu vaikkei koskaan käytykkään :D Tai tässä elämässä ainakaan. Egypti tai Kreikka.


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: minsa - 11.04.2012 01:34:26
Astrologisesti ajankohtaista, luulen ma.
Että missä kehossa et elämässä sitä onkaan oltu?
 :venus:  :aspect_con: Alasolmu 5  :kaksoset:.
Ehkäpä se arvoitus selviää, kaivautuu kuin Sphinx hiekasta,
 :uranus: Sphinx 5  :oinas: :aspect_sex: :venus:.. :idiot2:
ja universumissa on monta asuinsijaa..
auts, leijonas laskusolmu 29  :aspect_con:Lilith  :neitsyt:, tosin 7 orbia mutta silti, eix kerro aika pal :-\
Varmaan poltettu noitaroviolla ja syntyny noitana..  :D

 :2funny:Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Lilli - 11.04.2012 18:18:44
Tässä on kokemuksiani/ohjeita heilurin käytöstä entisten inkarnaatioiden metsästyksessä

Heiluri on yksinkertainen väline, melkein mikä tahansa punnus langan päässä kelpaa. Itsellä on kuitenkin kaupasta ostettu messinkiheiluri, joka tuntuu miellyttävältä kädessä. Puntti on heilurissani melko painava, mutta nämä ovat makuasioita. Mikä sopii minulle, ei välttämättä sovi muille. Pientä empiiristä tutkimusta tehdessäni havaitsin, että n. 60-70% ihmisistä saa heilurin toimimaan heti tai melkein heti. Testi on yksinkertainen: otetaan heilurin langanpäästä kiinni ja roikotetaan sitä kädessä niin, että puntti pysyy mahdollisimman liikkumattomana. Sitten pyydetään heiluria liikahtamaan. Tämän pitäisi tapahtua ilman tietoista käden liikuttelua. Jos heiluri heilahtaa, niin pyydetään sitä heilumaan edestakaisin, vasemmalta oikealla tai pyörimään ympyrää myötä- ja vastapäivään. Heilurin voi käskeä myös pysähtymään. Jos tästä testistä pääsee lävitse, voi siirtyä seuraavaan vaiheeseen, eli kysymysten esittämiseen. Kysymykset esitetään niin, että vastaukset tulevat kyllä tai ei –muodossa. Voit päättää etukäteen, että esimerkiksi edestakainen liike tarkoittaa ”kyllä” ja pyöriminen myötäpäivään ”ei”. Jos vastausta ei voida antaa syystä tai toisesta, heiluri yleensä joko pysähtyy tai alkaa tehdä hyvin laajaa pyörivää liikettä vastapäivään, näin siis ainakin itsellä tapahtuu.

Heiluriltahan voi periaatteessa kysyä mitä tahansa kysymyksiä, kunhan ne vain muotoillaan niin, että vastaus on kyllä tai ei. Jos nyt kuitenkin jatketaan tätä reinkarnaatioteemaa, niin kysymykset voi asetella vaikka seuraavasti:

Onko minulla ollut aikaisempia elämiä ihmisinä?
Olinko tätä edeltävässä elämässä mies/nainen?
Elinkö tätä edeltävässä elämässä Euroopassa/Aasiassa/Amerikassa jne…?
Elinkö tätä edeltävässä elämässä 1900-luvulla? 1800-luvulla?1700-luvulla? jne…

Tämä ei ole mitenkään helppo tapa onkia tietoa alitajunnastaan, mutta on se parempi kuin ei mitään. Tässä on kuitenkin muistettava se asia, että kysymyksiä esitettäessä olisi oltava mahdollisimman tyynessä, suorastaan zeniläisessä mielentilassa, koska heiluri kyllä reagoi toiveajatteluun. Kyllä siitä saa puserrettua esiin haluamiaan vastauksia. Tosin kyllä heiluri on omalla kohdallani antanut useinkin vastauksia, joita en ole osannut odottaa tai jotka ovat toiveitteni vastaisia, joten ei se ole liian herkkä toiveajattelulle. Menneistä elämistä kysyessäni olen myös tarkistanut heilurilta saamani tiedot siinä määrin kuin se on mahdollista. Mitä enemmän historiallista faktaa tietojen tueksi saa, sitä parempi.

Olen käyttänyt myös apuna karttoja, joihin heiluri reagoi yllättävänkin hyvin. Eli jos haluat vaikka paikallistaa edellisen elämän asuinpaikkakuntasi, niin hae summittainen alue vaikka kyselemällä ja tarkempi kuljettamalla heiluria niin tarkan kartan päällä kuin katsotaan tarpeelliseksi. Apuna voi käyttää myös erilaisia aikajanoja tai viuhkoja, jopa aakkoslautoja, mutta toisilla nämä toimivat paremmin kuin toisilla. Testaamallahan se selviää.
Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Kuuhilda - 12.04.2012 06:41:29
Vanhalla miehellä on ollut rattoisaa  :smitten: Tokihan tuommoinen on vaikuttava kokemus   :angel:

Mitä noita Lillin laittamia juttuja kartalta tutkin, niin hämmästyttävän hyvin passaa siihen, mitä käsityksiä mulla on menneistä ollutkin  :)


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Lilli - 17.05.2012 10:44:20
Evea, puuttuhan tuosta listasta paljon muitakin maita, mutta pääsee sen avulla alkuun. Unkari on ainakin joskus ollut Itävallan osa ja vahvasti myös Pyhänsaksalais-roomalaisen keisarikunnan vaikutuksen alaisena. Jotenkin liittäisin Vaakaan tuon 1700-luvun Unkarin.. Näissähän oli maininta, että entisten elämien asuinpaikkoja katsotaan Aurinko- ja Kuumerkin mukaan, ei niinkään alasolmun mukaan, kuten monia muita asioita. Itse olen esim. Aurinko-Kaksoset ja tietämäni mukaan Kaksosten lista on pitkälti juuri sitä, missä olen menneisyydessä vaikuttanut.

Niin ja kommunistiset/sosialistiset valtiot liitän pitkälti Kalojen merkkiin, vaikka vallankumousajat sinänsä kuuluvat Vesimiehelle.


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Eileithyia - 17.05.2012 20:57:51
Listaanpa tähän vähän omia kiinnostuksetkohteita elämäni varrelta:

Tropiikit
Trooppiset meret
Pan-huilu(ko se on?)
Rummut (etniset, ei nykyaikaiset pärinärummut)
Prinsessa-huntu-systeemi sängyn yllä
Amerikkalaiset talot
Saksalaiset perinteiset talot
Englanti/Britteinsaaret
Irlanti
Irlantilainen kansanmusiikki
Vihreä mekko, jossa kultakirjailuja (varhaiskeskiaika)
Välimeren korkeakulttuurit (Egypti, Kreikka etc..)
Espanja ja Etelä-Amerikka
Flamenko asut ja musiikki
Matriarkaatit
Noituus
Okkultiikka
Salatieteet
New age (kirologia etc..)
Astrologia
Rukousnauhat
Valkoiset pellavakaavut/mekot
Muinainen Pohjola/Skandinavia
"Ikiaikainen pohjoismaalainen musiikki (kantele etc..)"
Keskiaikainen musiikki
Linnat
Varhaiskeskiaika
Pohjoisamerikka/Kanada - Intiaanit
Shamanistiset jutut/merkit etc..
Varhaiskirkko
Kelttiläisyys
Kymrin kieli
Iirin kieli
Tummanpunainen sametti (verhoissa, huonkaluissa..)
Tumma puu
Holvikaaret
Etelänmaalaiset talot
Koristeelliset talot
Valkoiset talot (Kreikka..??)
Mustalaisasut 1600-luvulla tai jotain sinne päin (mustat korsetit, röyhelöhköt paidat, pitkät hameet..)
Punaiset kiharat ja kesakot (ottaisin itselleni jos vaan voisin!)
Tummat paksut hiukset, tummat erottuvat kulmat, vaalea iho
Espanjalaiset
Ruskeat silmät
Tummat kiharat
Papittaret (naislahkolaiset)
Kirjoittaminen
Piirtäminen
Laulaminen
Näytteleminen
Kielet
Metsä
Eläimet
Sudet
Ketut
Kaikki koristeelliset "vanhat" tavarat
Pin-up kuvat (älkää nyt käsittäkö väärin, niissä on kivat värit :D)
Korsetit, sulat
Sotaleikit
Jännitysleikit
Latinalaistanssit
Latinalaisamerikkalainen musiikki
Koirat (<3 Forever!)
Yrttiset, maustetut ruuat
Hedelmät
Kala
Katkaravut
Sipuli
Omenat (<3)

To name a few.. In no particular order..


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Verninia - 22.07.2012 22:46:47
- Yleensä lähipiirin ihmiset ja ne joiden kanssa olet eniten tekemisissä - myös ne kaikkein raivostuttavimmat ja surua eniten aiheuttavat tyypit - ovat lähes aina tuttuja sieluja menneistä elämistä.
Tämä antaa taas yhden syyn sille, miksi maailma heittää toisinaan eteen ihmisiä joiden kanssa tuntee välitöntä katkeamatonta ja ajassa kestävää yhteyttä. Sellaiset kontaktit on kohtaamisia. Sellaisen kohtaamisen tunnistaa heti ja se eroaa "normaaleista" kontakteista.

Omassa elämässä näitä on sattunut muutamia ja jokaisen kohdalla tiedän että yhteys ei katoa vaikka välissä on vuosia ja kilometrejä. Näiden ihmisten kanssa tuntuu kun sielut syleilisivät toisiaan. Se ei ole rakastumista, se ei ole ystävyyttä, siihen on sekottunut vahvasti molempia ja kaikkea siltä väliltä mitä on hyvin vaikea selittää. Sen yhteyden havaitsee myös muut.

 Wohoo! Ehkä sillä on syynsä miksi nämä ihmiset ovat elämässäni!


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: pikkari - 03.08.2012 03:16:42
No mut mitäs jos ei olekaan ollut missään tällä pallolla aiemmin?
Voiko sellainen olla mahdollista? Miksei olis ja itsestäni en puhu.


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Verninia - 06.08.2012 01:42:55
No mut mitäs jos ei olekaan ollut missään tällä pallolla aiemmin?
Voiko sellainen olla mahdollista? Miksei olis ja itsestäni en puhu.
Lorna Byrne puhuu enkelikirjoissaan, että monet meistä eivät ole olleet täällä aiemmin. Että vaan osa on reinkarnaatioita. Kiehtova ajatus. Miksi ei? Itse en tiedä mihin kastiin asetun, mutta ehkä se selviää kun on aika.


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Hiisitär - 08.08.2012 15:24:16
Voi olla täysin mahdollista, että on ensimmäistä elämäänsä täällä maapallolla ihmisenä elelemässä. :) Meitä mahtuu moneen junaan ja asuinsijoja on muuallakin kuin maapallolla! Mielestäni tällaiset sielut ovat kuitenkin suhteellisen harvinaisia. Ehkä yleisempää on, että on enemmän elämiä muualla kuin Maassa tai että muistaa elämänsä paljon selkeämmin muualla kuin maassa. Mehän muistamme aina vain pienen pienen murusen kaikista mahdollisista elämistämme! Pää räjähtäisi, jos muistaisi vaikka 500 elämäänsä, eikä oleellista olekaan muistaa kuin ne elämät, joiden muistaminen lisää ymmärrystämme nykyisessä elämässämme ja jotka edesauttavat meitä eteenpäin tiellämme.


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: minsa - 11.08.2012 21:46:04
AthaMaarit,

miten sitä sitten voisi selvittää olenko ollut täällä aiemmin kun en mää kyllä muista entisiä elämiä  :-\

Ajattelin vaan et näkiskö joku mulle jotakin kun alkoi kiinnostaa kun minulla tuo  :aurinko:  :skorpioni: ja
:askendentti:  :leijona: sekä karman puolella näkyy et karmaa riittää mutta kun ei ole vielä kukaan kertonut
mitään konkreettista.. sä kun tunnut perehtyneen noihin niin osaisitkos jelppiä minnuukin ?

Minna


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Eileithyia - 12.08.2012 09:47:59
Minna, missä sulla on kuunsolmut?
Niin ja jos planeetat tekevät niihin joitakin aspekteja?


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: minsa - 12.08.2012 20:00:43
Moikka,

no tämmöisiä ovat..

Pohjoissolmu 29 astetta 44' Vesimiestä 7ssa ja Etelä 29 Leijonaa 2ssa.

Kartalla 29 asteen suurristi mikä muodostuu solmut, Neptunus :skorpioni: 4ssa ja Part of Fortune  :harka: 11ssa.

Yläsolmun aspektit:

Neliö Neptunus /Junoon (11ssa) / PoF
Kvinkunssi Pluto 28 astetta 48'  :neitsyt: 3ssa
Oppositio ylä/yhtymä ala Lilithiin 6 :neitsyt: 2ssa
Sextile Ceres 28  :oinas: 10ssä
Kolmio Vestaan
Yhtymä Pallas ja Phollus

Minna


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Eileithyia - 12.08.2012 20:29:31
Moikka,

no tämmöisiä ovat..

Pohjoissolmu 29 astetta 44' Vesimiestä 7ssa ja Etelä 29 Leijonaa 2ssa.

Kartalla 29 asteen suurristi mikä muodostuu solmut, Neptunus :skorpioni: 4ssa ja Part of Fortune  :harka: 11ssa.

Yläsolmun aspektit:

Neliö Neptunus /Junoon (11ssa) / PoF
Kvinkunssi Pluto 28 astetta 48'  :neitsyt: 3ssa
Oppositio ylä/yhtymä ala Lilithiin 6 :neitsyt: 2ssa
Sextile Ceres 28  :oinas: 10ssä
Kolmio Vestaan
Yhtymä Pallas ja Phollus

Minna

Laskusolmu leijonassa liitetään yleensä aateliuteen, ehkä jopa kuninkuuteen tai jotenkin esilläoloon (esim. Viidetaiteilija tms.). Muuta en kyllä nyt tohon osaa sanoa.


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Hiisitär - 23.08.2012 20:01:10
Minuun voi halutessaan ottaa yhteyttä, olen erikoistunut selvittämään menneitä elämiä. Yhteyttä voi ottaa yksityisviestillä tai sähköpostilla tuohon allekirjoituksessa olevaan osoitteeseen :)


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: vedenneito - 28.09.2012 12:50:33
Hei kaikille!
Ompa vierähtänyt tovi, kun tänne olen kirjoittanut, on aika korjata asia. :D
Minulle on kerrottu sfääreistä asti, että täällä tosiaankin on ensimmäistä kertaa eläviä ihmisiä, mutta he ovat eläneet jo muualla maailmankaikkeudessa ja heillä on siksi vaikeaa sopeutua ihmishahmoon. Ovat siis aivan erilaisia ja koko ajan "törttöilevät."
Kun lähtee tutkimaan ed. elämiään, voi joutua tilanteeseen, että joutuu itse muuttamaan esim. paikan energioita ja päästämään ihmisiä pinteestä. Eli joku on voinut jäädä johonkin paikkaan kiinni tekemästäni teosta jossakin ed. elämässä. Tässä elämässä voi asiaa koettaa korjata ja käydä päästämässä kuolleet ihmiset menemään eteenpäin henkimaailmassa. Samalla voit vapautua tietyistä energioista itse jotka estävät sinua tässä elämässä saavuttamasta tavoitettasi. Anteeksianto on tärkeää, koska naapurissasi voi asua henkilö, joka sinut tappoi jossain aikaisemmassa elämässä, silloin mieti ja anna anteeksi jolloin vapaudut hänestä myös energeettisesti. Anteeksianto on myös tärkeää muissakin asioissa eli niissä joissa joku on meille tehnyt väärin meidän mielestä.

terveisin Vedenneito :smitten:


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: nuhainen - 22.10.2012 22:31:54
MInulla on ollut suunnilleen vuoden ajan sellainen outo tuntemus, joka saattaisi liittyä edelliseen elämään, tai olen ainakin pitänyt sitä mahdollisena, syystä vai syyttä, niin en tiedä, osaisiko joku ottaa siihen kantaa?

Asia liittyy johonkin Aasian maahan, ehkä Japaniin tms? Minulla olisi ollut sellainen jonkinlainen yrttipuoti, ns apteekki. Olen saanut jonkinlaisia mielikuvia ja aikanaan myös unia asiaan liittyen. Eräässä unessa olin tosiaan jauhamassa yrttejä ja seuraavassa "kuvassa" katsoin kylttiä jossa luki "MULL". Minulle selvisi jälkikäteen että sana tarkoittaa muunmuassa maustamista. Asia tuntui minusta silloin omituiselta, sillä en tietääkseni ollut koskaan kuullut sanaa aiemmin.

Lisäksi pelkään aivan järjettömästi lentokoneiden ääntä, ilman sen kummempaa järkiperäistä syytä. Aloin sitten miettiä, että olisinkohan voinut elää Pearl Harborin sodan aikaan?

Vai onko minulla vaan ihan liian hyvä mielikuvitus?  ;D


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Hiisitär - 27.10.2012 17:41:18
Itse asiassa hyvä ja vahva mielikuvitus ON eduksi tällaisia asioita selvittäessä. Mieli on silloin avoimempi ottamaan vastaan ärsykkeitä ja viestejä kuin kriittinen ja vakava mieli.


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Eileithyia - 19.02.2013 20:00:56
Taisin saada tänä aamuna ennen heräämistäni lisää informaatiota saksan (??? Ei varmuutta, mutta jotenkin vaan olen aina ajatellut niin) elämästäni, josta sain välähdyksen aikanaan noin 14-vuotiaana. Ainakin paikat näyttivät siltä.. Mieleeni jäi vaan kaikumaan sanat "perhe Webergissä", "Weberg". En ole koskaan kuullutkaan koko nimeä, mutta se kuulosti saksalaiselta joten googlasin sen ja kappas, semmoinen paikka löytyy kuin löytyykin saksasta. Hmm.. Mielenkiinnolla jään nyt tutkimaan tätä.  :)


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: isla-vera - 22.02.2013 14:27:30
Mulla ainakin toimi erittäin hyvin tuo heiluri, ei niinkään kysymyksissä, mutta kartan kanssa.
Tein piirroksen maailmankartasta, ei mitään tarkkaa, mutta mantereet ja liikuttelin heiluria jokaisen mantereen kohdalla.

Mikäli tulkitsin syntymäkarttaani oikein, olen luultavasti elänyt Filippiineillä, Intiassa, Englannissa tai vuoristoisella seudulla. Joten aloitin Aasian kohdalta ja heiluri sanoi ei. Filippiinien kohdalla sanoi ei. Mutta Englannissa tärppäsi! Sitten siirryin muihin osiin kartallla. Afrikka oli hyvin voimakas kyllä, samoin Etelä-Amerikka ja Karibia. Keski-Euroopassa olen myös elänyt, samoin Japanissa. Pohjoismaissa en ole elänyt aiemmin, enkä myöskään Etelä-Euroopassa tai Venäjällä. Pohjois-Amerikan, Australian ja sen läheisyydessä olevien saarien kohdalla heiluri sanoi ei.

Tarkistin moneen kertaan vastaako heiluri samoin joka kerta kun vien kyseisen paikan päälle ja vastasi. Joten hyvältä vaikuttaa! Nyt pitääkin alkaa syventymään tarkemmin, missä maissa tarkalleen olen elänyt ja mihin aikaan. Jännittävää tässä on se, että olen lapsesta lähtien kokenut muinaisen Egyptin erittäin kiehtovaksi, samoin Haitin (= voodoon). Myös kaikenlaiset heimot ja vuoristoiset seudut ovat aina kiinnostaneet. Aluksi pelkäsin ettei heiluri toimisi, koska en ole sellaista aiemmin käyttänyt, mutta otin käyttöön energiakivikorun kaulastani ja se toimi hyvin. Ehkä se on tutustunut energioihini ja on siitäkin syystä täsmällinen  :smitten:


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Verninia - 07.05.2013 00:29:12
Tein kahdeksanvuotiaan itseni kanssa sopimksen: hillitsen tempperamenttiäni. Muistan tilanteen selvästi, minua hävetti,olin taas huutanut luokkakavereilleni leikkikentällä ja kiukuksissani kompastunut jalkoihini.

Sopimus piti hyvin monta vuotta kunnes viime kesänä jokin huutokanava yhden tapahtuman myötä aukesi, kun suora linkki sinne leikkikentälle. Ja kun vähän raottaa, kaikki tulee kerralla, ja millä intensiteetillä!! Olen elänyt suurimman osan tästä elämästäni suopeaa sosiaalista elämää kiukustumatta juuri kenellekään tai näyttämättä pahaa mieltäni tai ärtymystäni. Mutta mitä tapahtuu nyt! Kiukustun! Tulistun! Ärsyynnyn! Kohotan ääntäni! Tuntuu että sisälläni kytee joku vahva mökä joka tulee jostain kaukaa, se leikkikenttä on vaan siinä tämän elämän välietappina.

Huhhuh sanon! Mitä tämmöselle voi tehdä? Silmittömälle raivolle? Tässä alkaa tulla kontrollin menettämisen pelko vähitellen! Olen tähän asti ollut se pitkähermoinen henkilö, jota läheiset on pitäny kovahermoisena ja järkevänä. Tiedän, että raivo tulee monen sadan vuoden takaa, mutta miten sellaisia asioita voi käsitellä joita ei tarkasti muista?? Ja miksi ne yhtäkkiä hyppää sekoittamaan tätä arkea!! Päivällä kilahdan, illalla sätin itseäni kun en osannut olla hiljaa.


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: jadex - 07.05.2013 05:41:00
Hyvin samanlaisia tuntemuksia, Verninia. Raivo ja sen suuntaaminen viattomiin ihmisiin, kontrollin menettäminen, pelko siitä, mitä muuta kauheaa vielä voi sanoa ja tehdä ja mihin kauheuksiin kykenee. Ja suuri häpeä ja nöyryytys jälkeenpäin. Ja itseinho.

Juuri näin mulle tapahtui viime viikolla. Puolustukseni (ei kuitenkaan hyväksyttävää) täytyy sanoa, että oltiin ääriolosuhteissa (vieraassa maassa) ja olin täysin oman mukavuusalueeni ulkopuolella. Ärtymykseeni ei ollut mitään todellista syytä. Mutta kuinka paljon purkaukseen vaikutti mahdollinen entinen elämä kyseisessä maassa ja aiempi suhteeni purkaukseni kohteena olleeseen paikalliseen henkilöön?

Jadex


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Avicii - 07.05.2013 06:05:18
Samaa täällä. Opin sen että en tukahduta mitään mutta en tartu kiukkuun tai ala kiukuttelemaan kaikille vaan puran vihani johonkin muuhun. Annan suuttumuksen tulla ja mennä omia menojaan. Jos on todellista aihetta, sanon kyllä. Olen saanut kiukunpuuskillani vain harmia aikaiseksi mutta en kumma kyllä rankaise itseäni enää niistä, vaan annan itselleni anteeksi ja ymmärrän että tämä on vain kausi joka menee ohi ja tottakai pyydän anteeksi jos on aihetta. Olen myös yrittänyt läheisille sanoa jos en jaksa ja jos pinnani on kireä, näin hekin tietävät että ei kannata kauheasti yrittää koetella sietokykyäni vaan kaikki yritämme olla sulassa sovussa. Mutta ei ole helppoa, sen myönnän.


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: ionatuulih - 29.05.2013 23:57:57
Mulla on itellä ainakin kissana olemisesta ihan selkeät fiilikset, vieläkin oon ihan kisuli tässä elämässä. Varsinkin mun yks ystävä aina jankuttaa sitä, että näytän ihan kissalta tai toimin kuin kissa. Mutta kissana on kivaa. Sit on myös ihan selkeet fiilikset siitä, et oon ollu jossain 70 luvun san fransiscossa sekoilemassa huumepäissään, varmaan huoraamassakin. Ja noitahommista on kutinoita, ja 'muistoja' keskiaikaisista rakennnuksista ja jotais hemmetin tornista.. Tässä elämässä oon ainakin valinnut pelkästään mielenvikaisia miehiä kumppaneiksi, ja eilen just kun kutsuin yhden miehen kylään niin tuli tosi vahvat negatiiviset tunteet ja tavallaan muisto siitä että se on ollut mulle tosi väkivaltainen ja paha ja pakottanut mua johonkin, hallinnut mua. Kun katoin sitä silmiin niin tuli vaan sellanen olo tavallaan et nousi karvat pystyyn ja tuli sellanen  vahva sisäinen agressio sitä kohtaan.  En halua kyllä kyseistä ihmistä elämääni. Huh, mikä tyyppi. Mutta joo. Tässä just vastailin omaan vihkooni noita alkuketjun kysymyksiä, ja tässä pähkäilin että vois alkaa tosiaan purkaan noita tunnelukkoja summuita, kun tuntuu puskevan tosi törkysiä juttuja menneisyydestä. Ikuista ittensä ruoskimista ja dissausta, eikä anna lupaa itselleen tavallaan nauttia elämästä.. Valoisia hetkiäkin toki on, ja niitä kohti enenevissä määrin menossa, tässä samalla kun alkaa hahmottamaan, tiedostamaan pohfidkelemaan syvemmin asioita..  javascript:void(0);


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: sideman - 03.06.2013 14:18:23
Kuten on useasti tullut mainittua, MaharSi Patañjalin (n. 200 eaa??) yoga-suutrain
kolmannessa osassa nimeltä vibhuuti-paada neuvotaan kikka kaikenkarvaisten siddhien
(vibhuutien, "paranormaalien" kykyjen) kehittämiseksi. Joukossa on toki useita
melko, sanoisinko, arkipäiväisiäkin hyveitä, vaikkapa "iloisuus", tjsp (muditaa).

Tuo kikka on nimeltään siis saMyama (lausu osapuilleen sañjama). Se "koostuu" kolmesta "vaiheesta".
Seuraavassa Måns Broon (Joogan filosofia) käyttämät suomennokset. Hän laittaa ne lainausmerkkeihin
kaiketi korostaakseen, että kyseisiä sanskritin termejä on tuiki vaikea kääntää nykykielille?

1. dhaaraNaa eli "keskittyminen"

2. dhyaana eli "mietiskely"

3. samaadhi eli "syventyminen"

Mikäli jotakuta kiinnostaa tietää noista tarkemmin, netistä löytyy pilvin pimein yrityksiä tulkita
noita ko. suutria.

Suutra, joka esittelee kikan aiempien syntymien muistamiseksi, kuuluu alkukielellä seuraavasti
(ohessa Bhojadevan kommentti [vRtti] toisen vuosituhannen alusta):

saMskArasAkShAtkaraNAtpUrvajAtij~nAnam .. vibhUti 18..

(saMskaara-saakSaat-karaNaat puurva-jaati-jñaanam )


vR^ittiH \-\-\- dvividhAshchittasya vAsanArUpAH saMskArAH .
kechit smR^itimAtrotpAdanaphalAH kechijjAtyAyurbhogalakShaNA
vipAkahetavo yathA dharmAdharmAkhyAH . teShu saMskAreShu
yadA saMyamaM karoti evaM mayA so.artho.anubhUta evaM mayA
sA kriyA niShpAditeti pUrvavR^ittamanusandadhAno bhAvayanneva
prabodhakamantareNodbuddhasaMskAraH sarvamatItaM smarati . krameNa
sAkShAtkR^iteShUdbuddheShu saMskAreShu pUrvajanmAntarAnubhUtAnapi jAtyAdIn
pratyakSheNa pashyati .. 18..
siddhyantaramAha \-\-\-

Siis käsittääkseni pitää kohdistaa saMyama-kikka saMskaaroihin.

Yritän kääntää tuon punaisella korestetun. (Bhojan sanskriitti on erityisen kimuranttia,
ja sisältää rutkasti sanoja, joihin ei ole tullut koskaan törmättyä...)

Kun [tyyppi] (yadaa) kohdistaa (karoti: tekee, suorittaa)  saMyaman näihin
(teSu) samskaaroihin (saMskaareSu)... hän muistaa (smarati) kaiken (sarvam)
menneen (atiitam: ati-itam).

http://en.wikipedia.org/wiki/Samyama


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Jesse Uitto - 04.08.2013 00:40:26
1. Oletko aina unelmoinut pääseväsi käymään tietyissä paikoissa?
Olen. Nimittäin USA:ssa. Haluaisin asumaan sinne. Tuntuu kodilta ilman että olen koskaan edes käynyt siellä. Pienenä näin usein visioita Missisipin jokilaivoista  :coolsmiley:

2. Onko olemassa paikkoja, joihin et mistään hinnasta haluaisi mennä?
En ehkä haluaisi missään tapauksessa minnekään, missä näkisin laumoittain nälkämaan lapsia ja köyhyyttä.

3. Löytyykö historiasta ajanjaksoja, jotka tuntuvat erityisen läheisiltä ja joita olet mielelläsi tutkinut tarkemmin?
Mulla tuntuu nykyään olevan pakkomielle keskiajasta, vaikka en haluaisi edes ajatella koko asiaa, enkä ole koskaan historiasta ollut sen koommin edes kiinnostunut.

4. Millaiseen toimintaan olet aina halunnut osallistua tai mitä olet aina mielelläsi katsellut muiden tekevän?
Teatterin tekemiseen ja olen aina nauttinut katsoessani muiden esiintymistä.

5. Oletko aina halunnut välttää tekemästä jotain tiettyä asiaa?
Jotain hurjia juttuja. En missään tapauksessa haluaisi esim. tasapainoilla korkeuksissa kuten remonttimiehet, jotka juuri para-aikaa duunaavat parvekettamme.

6. Onko kotimaassasi alueita, joita kohtaan sinulla on kielteisiä tunteita?
No varmaan joku Lappi tai korpi, missä ei asu ketään ihmisiä. Ja tietty sellaiset alueet, missä asuu junttimaisia ja sivistymättömiä ihmisiä.

7. Tunnetko tiettyjen paikkakuntien vetävän itseäsi puoleensa?
HELSINKI  :smitten: Tämä veti minua puoleeni niin, että muutin tänne asumaan.

8. Tunnetkoa vetoa tiettyjä ihmisiä tai kansallisuuksia (rotuja, uskontoja, sosiaalisen kanssakäymisen muotoja jne.) kohtaan?
Tunnen tietty näitä hörhöpiiriläisiä kohtaan, new age-ihmisiä, vähempiosaisia, mielenterveysongelmista kärsiviä... muun muassa.

9. Tunnetko halua välttää tiettyjä ihmisiä tai kansallisuuksia (rotuja, uskontoja, sosiaalisen kanssakäymisen muotoja jne.)?
Öykkäreitä ja kovaäänisiä nuoria miehiä, etenkin jos nämä ovat humalassa. Pelkään muutenkin ikäisteni miespuolisten heterokavereiden maskuliinisuutta.

10. Muistatko pelänneesi tiettyjä asioita koko elämäsi ajan, lapsuudesta lähtien?
Korkeita paikkoja.

11. Onko sinulla taitoja, joista olet aina ollut tietoinen, mutta joita et ole koskaan ottanut käyttöön?
Ei tietääkseni..

12. Mitkä ovat mieliruokiasi? Mistä ruoista et pidä?
Pizza ja hampurilaiset  :smitten: Ei oikeestaan oo mitään, mistä en tykkää...

13. Onko sinulla synnynnäisiä sairauksia?
Ei ole.

14. Onko sinulla pysyviä ongelmia, tunnepulmia tai asenteita, jotka näyttävät olevan peräisin varhaislapsuudesta?
On joo.

15. Oletko tuntenut välitöntä läheisyyttä uusien tuttavuuksien kanssa? Tuntuvatko tietyt ihmiset vastenmielisiltä tai epämiellyttäviltä pian sen jälkeen, kun olet tutustunut heihin?
Ei oikeastaan...

16. Oletko milloinkaan kokenut déjà vu-ilmiötä? (Ranskankielinen ilmaisu tarkoittaa "aikaisemmin nähtyä", ja sillä kuvataan esimerkiksi tietyn näkymän, kadun tai talon tunnistamista siitä huolimatta, ette iole aikaisemmin niitä nähnyt.)
No itseasiassa en tiedä onko deja vu mutta jos myöhemmin tapahtuu jotain muistan että mähän näin tästä unta tai että tää on tapahtunut jo mun mielessä aikasemmin...

17. Pienet lapset osoittavat usein spontaanisti muistavansa edellisiä elämiään. He voivat säännöllisesti viitata puheissaan toisiin "koteihin" ja toisenlaisiin suhteisiin heitä ympäröivien ihmisten kanssa. Asia tulee usein ilmaistua sivulauseessa, vaikkakin varsin asialliseen sävyyn. Teitkö itse niin lapsena? Oletko kuullut joidenkin lasten tekevän niin?
En ole kuullut. Pienenä puhuin tosin usein Disneyn hahmoista ikään kuin oikeina ihmisinä, mutta tämä on kai aika tavallista...

18. Huomaatko, miten ihmelasten kyvyt voitaisiin selittää edellisten elämien avulla?
Kyllä kai...

19. Oletko jossain elämäsi vaiheessa nähnyt toistuvaa unta tietystä paikasta tai ajasta? (Entisiä elämiä heijastavilla unilla on taipumus toistua, sillä ne ovat eläviä ja todentuntuisia.) Puhutaanko unissasi joskus vierasta kieltä? Ovatko unen hahmot ja ympäristö peräisin toiselta aikakaudelta? Sijoittuvatko unen tapahtumat nykyaikaan, mutta esimerkiksi vaatetus tai käytetyt työkalut siitä huolimatta menneisyyteen?
Olen nähnyt toistuvaa unta ainakin kolmesta paikasta. A) Joku ihme rokkikellari, vähän niin kuin salakapakka. Hetken vierailun jälkeen seuraa hätäännys ja huudan pääni sisällä lohduttomasti "Aaaaaaaaapuuuuuuuaaaaaaaaaaa!" Se TUNNE on sellainen että tuntuu ettei sitä kestä. B) Jostain valkoisesta kerrostalosta, missä on toimipisteitä ja niihin pitää toimittaa näytteitä ikään kuin tehtävinä. Tämäkin keskeytyy samanlaiseen apua-kohtaukseen. C) Järvenpään juna-asemasta missä hypin pitkin portaita ja sinkoilen paikasta toiseen eri paikkakunnille. Tämäkin keskeytyy apua-kohtaukseen.  :idiot2:

20. Oletko koskaan kokenut ruumiista poistumista joko tietoisesti tai tiedostamatta? Onko sinulla ollut kokemuksia lähellä kuolemaa olemisesta? Mitä nämä kokemukset voivat kertoa sinulla kuolemanjälkeisestä elämästä ja jälleensyntymisestä?
Kerran on ollut ihan semivarma levitaatio / poistuminen / astraalimatka mikä lie... Mutta halusin takasin maan päälle, kun tajusin mitä tapahtuu.  :tickedoff:


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: elenitsa - 22.09.2013 00:30:02
asuin suomessa ja matkustelin paljon.
kun ensimmaisen kerran matkustin kreikkaan, tuntui niinkuin olisin tullut kotiin. koko elama, kieli, musiikki kaikki
tuntui jotenkin tutulta. matkustelin sen jalkeen usein kreikassa ja olin aina levoton sen jalkeen. sitten
lahdin mukamas muutamaksi kuukaudeksi lomalle kreikkaan enka enaa palannut suomeen. kielen opin
todella nopeasti, rauhotuin ja tunsin etta minun oli hyva olla. muutaman vuoden kuluttua menin naimisiin ja perustin perheen ja olen asunut
jo yli 20 vuotta taalla.


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Lilli - 30.10.2013 11:26:08
Astrologian avulla voi yrittää hahmottaa entisen elämän maata tai muita olosuhteita seuraamalla Kuun alasolmun transiitteja ja sen aikaisia tapahtumia. Esim. jos Kuun alasolmu tekee yhtymän Uranukselle, niin oletko menossa matkoille johonkin tiettyyn paikkaan tai oletko yhtäkkiä kiinnostunut jonkin maan historiasta siinä määrin, että tutkit sitä enemmän itseksesi tai peräti koulun penkillä? Tai tapaatko yhtäkkiä jonkun tietyn maan/aihepiirin ihmisiä suuremmassa määrin? Tällöin siis saadaan paljon vinkkejä entisistä elämistä nimenomaisesti henkilökohtaisella tasolla, mutta silloin pitää olla myös itse tarkkana, ulkopuolinen astrologi ei välttämättä kykene näkemään kartalta kovin yksityiskohtaisia asioita.


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Eileithyia - 31.10.2013 23:53:47
Astrologian avulla voi yrittää hahmottaa entisen elämän maata tai muita olosuhteita seuraamalla Kuun alasolmun transiitteja ja sen aikaisia tapahtumia. Esim. jos Kuun alasolmu tekee yhtymän Uranukselle, niin oletko menossa matkoille johonkin tiettyyn paikkaan tai oletko yhtäkkiä kiinnostunut jonkin maan historiasta siinä määrin, että tutkit sitä enemmän itseksesi tai peräti koulun penkillä? Tai tapaatko yhtäkkiä jonkun tietyn maan/aihepiirin ihmisiä suuremmassa määrin? Tällöin siis saadaan paljon vinkkejä entisistä elämistä nimenomaisesti henkilökohtaisella tasolla, mutta silloin pitää olla myös itse tarkkana, ulkopuolinen astrologi ei välttämättä kykene näkemään kartalta kovin yksityiskohtaisia asioita.

Mielenkiintoista! :) Pitänee lähteä tutkimaan tätä tarkemmin. Nyt olen hurahtanut (taas) espanjalaisee kulttuuriin, erityisesti meksiko kiehtoo nyt Halloweenin tiimoilta.


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Lilli - 01.11.2013 17:34:44
Astrologian avulla voi yrittää hahmottaa entisen elämän maata tai muita olosuhteita seuraamalla Kuun alasolmun transiitteja ja sen aikaisia tapahtumia. Esim. jos Kuun alasolmu tekee yhtymän Uranukselle, niin oletko menossa matkoille johonkin tiettyyn paikkaan tai oletko yhtäkkiä kiinnostunut jonkin maan historiasta siinä määrin, että tutkit sitä enemmän itseksesi tai peräti koulun penkillä? Tai tapaatko yhtäkkiä jonkun tietyn maan/aihepiirin ihmisiä suuremmassa määrin? Tällöin siis saadaan paljon vinkkejä entisistä elämistä nimenomaisesti henkilökohtaisella tasolla, mutta silloin pitää olla myös itse tarkkana, ulkopuolinen astrologi ei välttämättä kykene näkemään kartalta kovin yksityiskohtaisia asioita.

Mielenkiintoista! :) Pitänee lähteä tutkimaan tätä tarkemmin. Nyt olen hurahtanut (taas) espanjalaisee kulttuuriin, erityisesti meksiko kiehtoo nyt Halloweenin tiimoilta.

Minä en ole erityisesti hurahtanut espanjalaiseen kulttuuriin, mutta muuten tuo Espanja tuntuu nyt vetävän melkein kaikkia tuttavapiirissä.  :idiot2: Eikä kyse ole mistään viikon reissuista Teneriffalle, vaan töistä tai pidempiaikaisesta asumisesta siellä. Minullakin on siellä nyt huvila käytössä, tosin vain silloin, kun siellä ei muita ole.


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Eileithyia - 02.11.2013 16:30:46
Astrologian avulla voi yrittää hahmottaa entisen elämän maata tai muita olosuhteita seuraamalla Kuun alasolmun transiitteja ja sen aikaisia tapahtumia. Esim. jos Kuun alasolmu tekee yhtymän Uranukselle, niin oletko menossa matkoille johonkin tiettyyn paikkaan tai oletko yhtäkkiä kiinnostunut jonkin maan historiasta siinä määrin, että tutkit sitä enemmän itseksesi tai peräti koulun penkillä? Tai tapaatko yhtäkkiä jonkun tietyn maan/aihepiirin ihmisiä suuremmassa määrin? Tällöin siis saadaan paljon vinkkejä entisistä elämistä nimenomaisesti henkilökohtaisella tasolla, mutta silloin pitää olla myös itse tarkkana, ulkopuolinen astrologi ei välttämättä kykene näkemään kartalta kovin yksityiskohtaisia asioita.

Mielenkiintoista! :) Pitänee lähteä tutkimaan tätä tarkemmin. Nyt olen hurahtanut (taas) espanjalaisee kulttuuriin, erityisesti meksiko kiehtoo nyt Halloweenin tiimoilta.

Minä en ole erityisesti hurahtanut espanjalaiseen kulttuuriin, mutta muuten tuo Espanja tuntuu nyt vetävän melkein kaikkia tuttavapiirissä.  :idiot2: Eikä kyse ole mistään viikon reissuista Teneriffalle, vaan töistä tai pidempiaikaisesta asumisesta siellä. Minullakin on siellä nyt huvila käytössä, tosin vain silloin, kun siellä ei muita ole.

Mua kiehtoo erityisesti etelä-amerikka.  :) Oon aina tykänny meksikolaisista joululauluista, lukioaikaisen espanjan maikan mielestä ne on kamalia, mutta inä tykkään. Ne on iloisia ja lämpimiä.  :smitten:


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: vampire - 24.04.2014 16:06:09
amerikka ja varsinkin kalifornia ovat aina vetäneet puoleensa. luulen että olin joskus asunut siellä ainakin yhden elämän. olisiko mahdollista jotenkin vain muistaa englannin kieli ?(luulen siis että puhuin englantia koska englanti on minusta paras kieli ja olen siinä koulussa hyvä) olisi tosi paljon hyötyä jos muistaisin englannin ja voisin puhua sitä kuin oikeasti amerikkalainen, koska aikuisena olisi kiva muuttaa esim los angelesiin.


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Indium - 25.04.2014 12:34:40
En usko että kokonaista kieltä voi noin vaan kerralla muistaa. Lähinnä ajattelen niin, että edellisessä elämässä hyvin hanskattu asia tuntuu tosi helpolta oppia toisessakin elämässä.  :)


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Luuu - 01.05.2014 09:39:18
Vappuhan on hyvä aika seikkailla Astron foorumilla.. Pitäisikö hankkia elämä..  :2funny:
Mutta tuli mieleen selailtuani tätä keskustelua, kun eilen iltana vaivuin unen ja valveen välimaastoon niin silmiini ilmestyi erilaisia kasvoja. Olisiko nämä olleet entisten elämieni kasvoja vai mitähän mahtoi olla? Ajattelin nimittäin sinähetkenä, että olisi kiva nähdä entisiäelämiä...
Yksi jäi aika hyvin mieleen. Se muistutti aikapaljon ihmistä, mutta aika villin näköinen  :D


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Eileithyia - 01.05.2014 15:44:34
Vappuhan on hyvä aika seikkailla Astron foorumilla.. Pitäisikö hankkia elämä..  :2funny:
Mutta tuli mieleen selailtuani tätä keskustelua, kun eilen iltana vaivuin unen ja valveen välimaastoon niin silmiini ilmestyi erilaisia kasvoja. Olisiko nämä olleet entisten elämieni kasvoja vai mitähän mahtoi olla? Ajattelin nimittäin sinähetkenä, että olisi kiva nähdä entisiäelämiä...
Yksi jäi aika hyvin mieleen. Se muistutti aikapaljon ihmistä, mutta aika villin näköinen  :D

Minäkin näen yleensä välähdyksiä, ihmisistä, asioista ja paikoista ennen kuin nukahdan.  :) Luulen, että kyseessä on ihan normaali ilmiö kun mieli rentoutuu.


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Siriel - 14.05.2014 18:07:37
Minulla on välillä tosi paljon noita déjá-vu-ilmiöitä, ja myös joskus tulee tietystä hajusta (en nyt vaan satu muistamaan millaisesta  :P) sellainen kauhean tuttu tunne vaikka en olisi sitä haistanutkaan aiemmin :o ja sitten jostain syystä olen aina halunnut vältellä lähi-idän aluetta..


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Maryam - 23.11.2014 11:46:56
Löysin mielenkiintoisen tekstin Elisabeth Haich: Vihkimys s. 300-301 "Jokaisella ilmiöllä - siis myös jokaisella ihmisellä - on niiden voimien lisäksi, jotka avaruuden tähdistä säteilevät, myös omassa rattaassaan yksilöllisesti kokoonpantu voimarakenne. Syntymän hetkellä ovat nämä molemmat rakenteet keskenään samanlaiset. Sillä tiedä, että elävä olento voi syntyä vain sillä hetkellä, kun tähtitaivaan voimarakenne suuressa kosmisessa rattaassa on täysin yhtäpitävä oman yksilöllisen rattaan kanssa!
Elämän loppuun saakka jättävät ihmiseen jälkensä uudet vaikutelmat, kokemukset ja mitä erilaisemmat muut erilaiset vaikutukset. Niiden kokemusten mukana, joita hän elämänsä aikana hankkii, muuttuu hänen sisäinen rakenteensa suuresti. Monet voimat kehittyvät, monet hän torjuu taka-alalle tekoja seuraavien reaktioiden ja kokemusten mukaisesti. Se sisäinen tähtien asema, joka elävällä olennolla on kuolinhetkellään, leimautuu sieluun, eikä olento voi jälleen ruumiillistua, ennen kuin tähtitaivas alituisessa liikkeessään osoittaa samaa konstellaatiota. Siitä johtuu,että jotkut inkarnoituvat jälleen jo lyhyen ajan kuluttua, toiset joutuvat odottamaan ehkä vuosituhansia, ennenkuin taivaankansi on samassa tähtiasemassa kuin heidän sielunsa.
.....Kuoleman konstellaatio edellisessä elämässä ja syntymäkonstellatio sitä seuraavassa elämässä ovat siis ehdottomasti identtiset. Sitä vastoin syntymäkonstellaatio ja kuolinkonstellaatio saman elämän aikana eivät koskaan ole identtiset, koska elävä olento muuttuu kokemustensa kautta.

Sitten kysymys kuuluukin, tarkoittaako tämä esim. itselläni että pitää löytyä yhtäaikaa:
 :pluto: :aspect_con: :aurinko:
 :pluto: :aspect_opp: :jupiter:
 :pluto: :aspect_con: :uranus:
 :pluto: :aspect_sex: :neptunus:
 :pluto: :aspect_opp: :chiron:
jne


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Lilli - 30.11.2014 11:47:05
Event: mielenkiintoista tekstiä, mutta ei ihan vakuuta. Uudelleensyntymähän voi tapahtua nopeastikin - esim 1-4 vuotta kuoleman jälkeen, joten hitaiden planeettojen asetelman eivät ole tällöin identtiset. En tiedä, toimisiko tuo nopeampien planeettojen suhteen, sanotaanko Auringosta Marsiin.


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Eileithyia - 30.01.2015 12:27:28
En nyt muista missä sönkötin jotain Unkarista, en olut varma paikasta enkä juuri niin syvässä hypnoosissa... Mutta tässä katselin Kaukasia 80 päivässä - ohjelmaa, jossa Ville kiertelee Kaukasiaa ja yksi kaupunki herätti mielenkiintoni. Nimittäin se muistutti kovasti regressiossani näkemääni paikkaa ja kutkutteli sieluani. Näyissäni oli mm. Linna ylhäällä kukkulalla kaupungin yläpuolella ja muistan talot, katukiveykset ja kuuset. Paikassa oli tietynlainen rauhallinen utuinen tunnelma. Kun Ville saapui Etelä-Georgiassa paikkaan nimeltä Tbilisi niin minulla yhtäkkiä heräsi hoksottimet, että hei... Tutunoloinen ja näköinen paikka. Jos ei ihan juuri, niin hyvin paljon samantapainen paikka kuin näyissäni - lisäksi saman oloinen - isompi vain. Sydän hieman hypähti kun näin tuon linnan tuolla ylhäällä. En tiedä onko Euroopassa tai missään sitten samantapaisia tai oloisia paikkoja muualla mutta tuo Kaukasia jotenkin kyllä herättää tunteita.  ::) Tässä kuvia jotka muistuttavat aika paljon näkyjäni:

http://gotbilisi.com/wp-content/uploads/2014/07/Tbilisi.jpg (http://gotbilisi.com/wp-content/uploads/2014/07/Tbilisi.jpg)

http://carrentalgeorgia.ge/images/slider/2.jpg?1420416000050 (http://carrentalgeorgia.ge/images/slider/2.jpg?1420416000050)

http://www.brodyaga.com/pages/photos/Georgia/Tbilisi%20Georgia%201243939615.jpg (http://www.brodyaga.com/pages/photos/Georgia/Tbilisi%20Georgia%201243939615.jpg)

Ei ollut tosiaan mitään hajua että näkyjeni tapainen paikka on olemassa. Ja onhan se hiukan veret liikkeelle laittavaa sitten löytää sellainen.


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Lilli - 30.01.2015 17:33:52
Eileythia, harmi, ettei Synapsi enää kirjoittele astro.foorumilla, hänellä on nimittäin Tbilisi-pakkomielle. Teillä voisi olla paljon puhuttavaa.  :2funny:

Itsekin katselin tuossa yksi päivä kuvia Etelä-Georgiasta, jolla viittaan kyllä saareen Etelämantereen liepeillä. Olen tiennyt jonkin aikaa, että olen purjehtinut esim. Kap Hornin ympäri joskus entisessä elämässä, mutta sitten televisiossa näin luontodokumentin tuosta edellä mainitusta saaresta. Heti tuli sellainen olo, että "Hei, minähän olen ollut tuolla."


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Eileithyia - 30.01.2015 19:48:55
Vai että Tbilisi-pakkomielle.  ;D Meitä on moneksi. No toisaalta en yhtään ihmettele, itsellekkin tuli sellaiset valtavat onnentunteet siitä kaupungista, luonnosta yms.  :)

Tuosta kirjoituksestasi tuli mieleen eräs juttu. Luin joskus kirjan nimeltä Namu, tyttö äitien maasta - joka oli siis elämänkerta yhteen pieneen kiinalaiseen matriarkaaliseen heimoon syntyneestä tytöstä. Tyttö sitten päätti lähteä äitinsä maasta ja taisi muuttaa johonkin isompaan kaupunkiin. Pääsi televisioon jne. Muutama vuosi sen jälkeen näin aiheesta dokumentin ja järvi ja luonto ja maisemat - kaikki - olivat juuri sellaisia kuin olin ne kuvitellutkin. Olin hieman  :o . Vaikka toisaalta en ihmettele vaikka joskus olisin samoissa maisemissa edellytkin, koska matriarkaatit kiehtovat minua.


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Eileithyia - 26.07.2015 18:05:40
Taas sattui erikoinen juttu kohdalleni. Minulla on aina ollut visio tai mielikuva, ehkä se on muisto tai mikälie, en tiedä... kauniista aamusta jossain keskiaikaisessa linnassa Britanniassa (joskus olen täälläkin tainnut mainita, että minusta keskiaika on jotenkin aurinkoista). Muistan käytävän ja makuuhuoneen ja maiseman makuuhuoneen ikkunasta ja nyt sattumoisin törmäsin kuvaan joka on juuri niinkuin se maisena! Kuva on Corfen kylästä Englannin Dorsetista ja se kuva oli kuin olikin otettu linnasta kukkulalla kylän yläpuolella.  :o No, ei ehkä pitäisi olla enää yllättynyt, kun näitä on jo kohdalleni sattunut jo muutama mutta silti kyllä se aina hieman pistää sydämen läpättämään varsinkin, kun kylä näyttää olevan vielä siinä eikä ole kadonnut ajan tomuihin. Voisin jopa mennä käymään joku kerta, hmm...  ::)

http://about-britain.com/tourism/english-countryside.htm  <--- Se on tuo iso kuva heti päällimmäisenä elementtinä sivustolla. Maisema mikä on ollut mielessäni suurimman osan elämästäni, mutta jonka en tiennyt olevan olemassa. 

Ja tuolta näkyy linna: http://www.paulunderhill.com/wp-content/uploads/2013/07/Corfe-Castle-in-Dorset.jpg  :smitten:


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Kurpitsa - 21.01.2016 15:32:47
Tämä lienee oleellisempi käsiteltävä asia tässä elämässä kuin "sielun" entiset elämät.

"Tutkimus: Pelot siirtyvät sukupolvelta toiselle geneettisen muistin kautta"
http://www.hs.fi/tiede/a1385958970393


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Eileithyia - 21.01.2016 18:13:40
Itse olen aina selittämättömästi inhonnut puutaloja ja tuulimyllyjä.  :D Varsinkin tuulimyllyjä.


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Empire Special - 22.01.2016 00:17:41
Kivat teille. Mulla hyppäsi uusimpana vihreäpukeinen natsisaku kesälaitumella ampuilemassa piu piu, poltettuja raatoja ja räjäytettyjä panzerwageneita. Sieg heil sitten vaan! En ole kyllä aatteen miehiä et mikäs aivopesu-juttu tää sit taas oli? Tuol tais tapahtua joku sotarikoskin joukossa vai liekö partisaani tai jottai...


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: durazella - 03.01.2017 17:04:39
olen törmännyt tähän asiaa viime aikoina aika paljon koska m un unet on erikoisia ja se tapahtuu mitä näen...joskus aavistan..
mietin koko ajan kuka olen ollut joku näyttelijä,laulaja,työläinen....kuningatar liittyen keskiajalle.......on tuntemuksia erilaisia mutta en ole puhunut tästä...olen ihan tunteitteni ja unieni ja yksinäisyyden kanssa.....rehellisiä vastauksia kaipaan


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: viherkasvi - 21.05.2017 12:15:38
Olen leikitellyt ajatuksella entisistä elämistä aina välillä vaikken niihin nyt varsinaisesti uskokaan  ::) lähinnä ajatus nousee siitä kun minulla on vuosia ollut "pakkomielteinen" mielenkiinto toisen maailmansodan saksaa kohtaan , lähinnä autzwich-birkenau on se mikä kiinnostaa eniten.  Minulla ei ole mitään muistikuvaa mistä tämä on lähtenyt. Muistan yläasteella historiassa hävenneeni että olin ylipäätään kiinnostunut aiheesta  :-X sainkin silloin hyvän numeron historiasta.

Krakovassa kävin joku vuosi sitten katsomassa näitä tiettyjä paikkoja ja huomasin palattuani kaipaavani takaisin krakovaan. Joten leikin ajatuksella että olen varmaan ollut entisessä elämässä Puolassa jokin ss-sotilas koska juutalaisena tuskin tuntisin mitään kaipuuta tuonne :uglystupid2:


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Ratsuri - 31.07.2017 18:55:06
Niitä joita kiinnostaa, Jukka Viertomanner kertoo asiakkaan edellisistä elämistä astrologisen kartan tulkinnan ohella. Suosittelen hyvin lämpimästi.

Itse sain hänen vastaanotollaan vahvistuksen  (omille tuntemuksilleni) mm. siitä, että minulla on takanani intiaanielämä ja luostarielämä Japanissa ja elämä Ranskassa kuin myös Suomessakin. Viertomanner on minun mielestä juuri sellainen sopivan erikoinen ja syvällinen astrologi. Kysyikin onko hänellä omaa kirjallisuutta, mutta kuulemma vasta työn alla. Julkkareita odotellessa..! :D


Otsikko: Vs: Menneiden elämien itseselvitysopas
Kirjoitti: Varjotar - 24.10.2019 18:21:20
Minulle on selvinnyt, kelle olen kuulunut ja kuulun edelleen ja miksi en saa mitä tahansa ja mitä siitä voi seurata.
Kun toista on niin ikävä, muttei voi edes nähdä. Hän on tuolla jossain ja niin toivon, että saisin edes kerran halata.
Tuntea.

Tiedän, miksi ja se sattuu niin paljon!!  :-\