Astro Foorumi

Astro special => Astro special => Aiheen aloitti: T-H - 21.06.2009 08:33:44Otsikko: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: T-H - 21.06.2009 08:33:44
Jos terveysastrologia kiinnostaa niin tässä ois tällainen tietopaketti :)


Astrologinen syntymäkartta on mainio väline myös terveysongelmien kartoittamiseen. Koska astrologia ei ole ennustamista, sen avulla ei – onneksi – voi nähdä sairastuuko joku vai ei. Sen sijaan astrologian avulla voi etsiä riskejä sairastumiseen. Riskikään ei kuitenkaan koskaan ole tuomio; myös omilla elintavoillamme on suuri osuus asiaan.

Terveysastrologiaa voikin hyödyntää eräänlaisena kehon kosmisena säätiedotuksena. Kartan avulla voidaan tutkailla, missä elimissä on suurimmat riskit epätasapainoon ja sitä kautta myöhempään sairastumiseen. Kun kuitenkin tiedämme alttiutumme ennalta, pystymme tekemään paljon sen eteen, että emme koskaan sairastuisi.

Astrologian historiaan tutustuneet tietävät, että muinaisina aikoina mm. papit ja lääkärit olivat myös astrologeja. Hippocrates sanoikin aikoinaan, että lääkäreillä, joilla ei ole astrologista tietämystä, ei ole oikeutta kutsua itseään lääkäreiksi. Nykylääketiede on eksynyt valitettavan kauas muinaisesta kumppanistaan astrologiasta. Onneksi yhä useampi lääkäri jopa meillä Suomessa on kiinnostunut virallisen lääketieteen ohella myös täydentävistä hoitomuodoista sekä jotkut myös astrologiasta.

Terveysastrologiaa käsittelevää kirjallisuutta ei valitettavasti juurikaan löydy suomeksi käännettynä, kansainvälinen valikoima on sen sijaan onneksi runsas. Listaan nyt alle muutamia koosteita terveysastrologian pääperiaatteista. Listaa kannattaa kuitenkin lukea tietyllä varauksella muistaen, että kyse on tosiaan vain alttiuksista, ei diagnooseista.

 

PSYYKEN YHTEYS SAIRAUKSIIN
 
C.G. Jung on jo aikoinaan todennut, että jokaisen yli nelikymppisen jokaisella terveysongelmalla on henkinen alkusyy. Terveys onkin siten seuraus sisäisestä harmoniasta ulkoisten paineiden ristitulesta huolimatta. Siten terveenä pysyvillä on tutkitusti parempi kyky käsitellä asioita, työstää kokemuksiaan ja päästää ikävistä kokemuksista irti. Jos kykyä paineiden työstämiseen ei ole, sairaus voi olla ainoa keino paeta omia sisäisiä ja ulkoisia paineita.

Syntymäkarttahan kuvaa potentiaaliamme, sitä millaisin eväin olemme saapuneet elääksemme ulkoisten vaikutusten (perhe, kulttuuri, ympäristö) alaisena. Kun kartta kuvaa persoonallisuutemme piirteitä, itsetuntoamme, ajatuksiamme, tuntemuksiamme ja käyttäytymistämme, kartta kuvaa myös niitä sairauksia, joihin meillä on alttius henkisten ominaisuuksiemme johdosta. Sanotaan myös, että sairaus on selkeä syy siitä, että omassa elämässä on jotain olennaista vikaa.

Ajatusten ja sanojen omatessa lähes maagisia voimia, on tärkeää tarkastella kriittisesti omia ajatusmalleja; odottaako elämäänsä (ja siten myös terveyteensä) jatkuvasti negatiivisia asioita vai osaako elämään suhtautua luottavaisen positiivisesti ylläpitäen siten samalla myös kehon puolustuskykyä. Se mikä toistetaan tarpeeksi usein ajatusten ja tunteiden tasolla, ilmaantuu usein fyysiselle tasolle ennemmin tai myöhemmin.

Koska yksikään syntymäkartta ei ole tuomio, on ihmisestä itsestään kiinni, toteuttaako samoja kuvioita negatiivisesti vai positiivisesti. Vaikka emme aina voikaan vaikuttaa kohdallemme osuviin ulkoisiin tapahtumiin, voimme vapaasti valita suhtautumisemme niihin. Siten meillä on myös suuri valta siihen, kääntyvätkö haasteet voitoksemme henkisen kasvun muodossa vai aiheuttavatko ne kehossamme häiriötilan.
TULKINNAN PERUSPERIAATTEET

Planeetat viitoittavat, mitä elimistössä on tapahtumassa (toiminta, fysiologinen prosessi)

Merkeistä voi etsiä selvennystä siihen, missä prosessi tapahtuu ja miten se ilmenee

Aspektit kuvaavat, kuinka planeetat osallistuvat fysiologiseen prosessiin yhdessä muiden planeettojen kanssa

Huoneet kuvaavat, mitkä ulkoiset tekijät vaikuttavat terveyteen

Transiitit ja proggressiot osoittavat milloin terveysongelmat saattavat tulla ajankohtaisiksi(erityisesti Marsin transiitit voivat laukaista oireet. Myös väliaikainen Yod näyttäytyy usein sairastumisten yhteydessä).


ELEMENTIT

Kartalta kannattaa tarkastaa ainakin seuraavat asiat elementtien suhteen:

1. Kuun elementti (Kuu on tärkeä tekijä lääketieteellisessä astrologiassa siksi että se kuvaa elimistön syklejä)

2. Jokaisessa eri elementissä olevat planeetat ja niiden laatu

3. Planeettojen aspektit

4. Marsin, Saturnuksen, Uranuksen, Neptunuksen ja Pluton transiiti (Mars edustaa tulta, Saturnus maata, Uranus ilmaa ja Neptunus vettä)

5. Huonepainotukset


TULIELEMENTTI (Oinas, Leijona, Jousimies)
 
Tulielementti liittyy aktiivisuuteen, lämpöön ja energisyyteen ja edustaa mm. ihon väriä, elimistön lämpötilaa ja ruoansulatusta

tulielementin puuttuminen tai vähyys kartalla, mahdolliset ongelmat:  alentunut elinvoima, väsymys, heikko ruoansulatus, kalpea iho, rohkeuden ja itseluottamuksen puute

> tarvitaan runsaasti fyysistä harjoittelua, myös esim. jooga pitää kehon energiat liikkeessä

vahva tulielementti kartalla, mahdolliset ongelmat:  loppuunpalaminen, ihottumat, paiseet, kuume, sydänongelmat, tulehdukset, aggressiivisuus


MAAELEMENTTI (Härkä, Neitsyt, Kauris)

Maaelementti viittaa luotettavuuteen, vakauteen ja turvallisuudentarpeeseen. Terveydellisesti maaelementti edustaa luita, ihoa, hampaita, kynsiä ja rustoja.
maaelementin puuttuminen tai heikkous näkyy esim. kalpeana ihona, heikkona kestävyytenä, ongelmina solujen tuotannossa, epäkäytännöllisyytenä ja mielipiteen ilmaisun vaikeutena

ylikorostunut maa näkyy mm. hitautena, alttiutena tartunnoille, materialismina ja muutosvastarintana

 
ILMAELEMENTTI (Kaksonen, Vaaka, Vesimies)

Ilman elementti liittyy liikkumiseen ja hengitykseen.

ilmaelementin puuttuminen tai vähyys kertoo hitaasta liikkuvuudesta, taipumuksesta huimaukseen, pinnallisesta tai nopeasta hengityksestä, hermoston heikkoudesta ja ongelmasta ideoiden ilmaisemisessa

vahva ilmaelementti altistaa levottomuudelle, unettomuudelle, hermostuneisuudelle, sydämentykytyksille ja nopealle hengitykselle. Ongelmana voi olla myös kuivat iho, hauras luusto ja kynnet, aikaiset ikääntymisen merkit

 
VESIELEMENTTI (Rapu, Skorpioni, Kalat)

Veden elementti liittyy joustavuuteen niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Vesielementti hallitsee kehon nesteitä ja makuaistia.

heikko vesielementti: tunteettomuus, nesteiden vähyys kehossa, myrkkyjen kertyminen elimistöön

vahva vesielementti: paleltumat, flunssa, ylipaino, liman kertyminen


PLANEETAT


AURINKO

- peruselinvoima, vitaalisuus, tietoisuus, näkökyky (Lillyn mukaan Aurinko edustaa miehen oikeaa ja naisen vasenta silmää), sydän- ja verenkierto, solukeskukset

Aurinkoon liittyviä alttiuksia:

*hypotermia ja hypertermia

*mania

*elämänhalun puute

*tietoisuuden puute

*ongelmia sydämen toiminnassa

*silmäongelmat, erityisen silmien nesteissä

*perinnölliset sairaudet

*synnynnäiset sairaudet

Jos oman Aurinkomerkkimme edustaman elivoiman ilmaiseminen on estetty, kehitämme helposti oireita Aurinkomerkkimme edustamissa kehon osissa (myös oppositio-merkissä ja neliömerkeissä)

 
KUU

- elimistön nesteet (veri, vesi ja seerumi), silmät (naisen oikea silmä, miehen vasen silmä), mahalaukku ja rinnat, limbinen järjestelmä, kehon rytmit, kuukautiskierto, hedelmällisyys, raskaus ja imetys, ravitsemus, tavat, lymfakierto

Kuuhun liittyviä ongelmia:

*tunteisiin pohjautuvat sairaudet
*syömishäiriöt
*oksentelu
*vatsa ja suolisto
*kuukautishäiriöt
*ongelmat raskaudessa ja imetyksessä
*nesteen kertyminen
*silmäongelmat
 

MERKURIUS

- hermosto, hengityselimet, suonet, kuulo, verbaaliset kyvyt, älylliset kyvyt, näppäryys

Merkuriukseen liittyviä ongelmia:

*hermoston ongelmat, fyysiset ja psyykkiset
*puheen, kuulemisen ja oppimisen vaikeudet
*hengityselinten ongelmat
*kehon yhteistoiminnan ongelmat


VENUS

- kilpirauhanen, munuaiset, homeostaasi, hormonaalinen toiminta, suonet

Venukseen liittyviä terveysongelmia:

*lisääntymiselinten sairaudet

*munuaisen ja rakon ongelmat

*eturauhasongelmat

*nautinnonhaluisuus (mm. ruoka ja seksi)

*diabetes

*hormonaaliset epätasapainotilat

*verentungos, turvotukset

*hyvänlaatuiset kasvaimet ja kystat

*suonten ongelmat


MARS

- veri, adrenaliinirauhaset, immuniteetti, tulehdustaudit, ruumiinlämpö, seksuaalisuus, hemoglobiini ja veren fibrogeeni, valkosolut

Marsiin liittyvät ongelmat:

*tulehdukset

*kuume

*särkytilat

*iho-ongelmat, ihottumat

*seksuaaliset ongelmat

*immuunipuolustuksen ongelmat

*haavat

*leikkaukset tai leikkausta vaativat ongelmat


JUPITER

- maksa, haima, isot aivot (vasen, aivojen toiminta, muisti), moraali, veren virtaus valtimoissa, maksan metabolismi

Jupiterin kuvaamat terveysongelmat;

*paino-ongelmat

*hyvälaatuiset kasvaimet

*veren ongelmat

*peräpukamat

*halvaukset

*pitkäaikaiset sairaudet, esim. tuberkuloosi

*maksan rasvoittuminen

*maksan ongelmiin liittyvä hyperglykemia

*käyttäytymisongelmat


SATURNUS

- luusto, nivelet, hampaat (erityisesti takahampaat) iho, luutuminen, kuulo yhdessä Merkuriuksen kanssa, kalkkeutuminen, vanhenemisen ongelmat, perna

Saturnukseen liittyvät terveysongelmat:

*krooniset iho-ongelmat

*lihasten ja nivelten heikkous

*hampaiden ongelmat

*masennus

*Parkinsonin tauti

*hiusten oheneminen, kaljuuntuminen

*heikko verenkierto

*hidastuneet elintoiminnot

*krooniset sairaudet

*alilämpö

  
URANUS

- hermosto, sähköiset impulssit, kehon yhteistoiminta, kuljetusjärjestelmät

Uranukseen liittyvät terveysongelmat:

*spasmit

*shokki

*krampit

*revähdykset

*sydämen rytmihäiriöt

*Asperger ja Autismi

*ADHD

*motorisen yhteistyön ongelmat (koordinaatio)

*äkilliset sairaudet, onnettomuudet

 
NEPTUNUS

- lymfakierto, käpyrauhanen, umpilisäke, oikea aivopuolisko, kalvojen läpäisevyys

Neptunukseen liittyvät terveysongelmat:

*allergiat

*riippuvuudet

*autoimmuunisairaudet

*epäselvät tai virheelliset diagnoosit

*myrkytykset

*lääkeyliherkkyydet

*krooninen uupumus

*horros ja kooma

*hallusinaatiot ja tietoisuuden tason häiriöt

*psyykkiset sairaudet

*Alzheimerin tauti


PLUTO

- lisääntymiselimet, suolisto, solutuotanto, kudosten muodostuminen, syntymä, kuolema

Plutoon liittyvät terveysongelmat:

*märkäpesäkkeet

*pahanlaatuiset kasvaimet

*myrkkyjen kertyminen elimistöön

*pakkomielteet

*vaikeita leikkauksia vaativat sairaudet

*proteesit, implantit, amputaatio

 
MERKIT
 

Oinas-Vaaka
 
Oinas : Pää, aivot, pään alueen verenkierto, pään iho, kasvot, adrenaliinirauhaset


Mahdollisia terveysongelmia:

*loppuunpalaminen
*päänsäryt ja migreenit
*kuumeet
*silmäongelmat
*depressio silloin kun toimintarmo on estetty
*onnettomuudet, eritoten pään alueella
*adrenaliinin erityksen ongelmat
*stressiperäiset sairaudet
*leikkausta vaativat ongelmatVaaka : munuaiset, metabolismi, emäs-happotasapaino, haiman Langerhansin saarekkeet

Mahdollisia terveysongelmia:

*munuaisongelmat, munuaiskivet, munaisten infektiot
*heikko munuaisten toiminta > silmäongelmat, päänsäryt, iho-oireet
*hyperglykemia
*metabolinen oireyhtymä
*sukupuolitaudit
*raudanpuuteanemiaHärkä-Skorpioni


Härkä – kurkku, suu, niska, ääni, kilpirauhanen, välikorva

Mahdolliset terveysongelmat:

*korvan, kurkun ja nielurisojen ongelmat
*niskavaivat
*kilpirauhasen ongelmat
*sydänvaivat
*kasvainten muodostuminenSkorpioni – eturauhanen, lisääntymiselimet, paksusuoli, virtsatiet, kehon jätteiden eritysjärjestelmät (nenä, peräsuoli, hikirauhaset)

Mahdolliset terveysongelmat:

*ongelmat kurkussa, nenässä ja sydämessä
*suoliston ongelmat
*peräsuolen haavaumat, kasvaimet
*lisääntymiselinten ongelmat
*vaikeat sairaudet
*pahanlaatuiset kasvaimet
*pakkomielteinen käyttäyminen
*kriittiset leikkaukset


Kaksoset-Jousimies

Kaksoset – käsivarret, kädet, olkapäät, keuhkot, hermosto, hengityselimet, elimistön putket ja yhdistäjät, kapillaarisuonet, kateenkorva

Mahdolliset terveysongelmat:

*keuhkojen ongelmat, krooninen yskä
*hengityksen ongelmat, astma
*olkapäiden, käsivarsien ja käsien ongelmat
*tukkeumat suonissa
*kuulemisen ongelmat
*puheen ongelmat
*oppimisen vaikeudet
*kapillaarisuonten ongelmat (Raynaudin oireyhtymä)


Jousimies – reidet, lonkat, pakarat, maksa, haima, lonkkahermo, isot aivot (vasen puolisko), umpieritysrauhasten ja hermoston yhteistoiminta, selkäytimen alaosa

Jousimieheen mahdollisesti liittyvät terveysongelmat:

*lonkka- ja reisivammat
*iskias
*aivojen ongelmat, sekä psyykkiset että fyysiset
*urheiluvammat
*keuhkojen ongelmat, tuberkuloosi


Rapu-Kauris
Rapu – vatsa, ruoansulatuselimet, aivokalvot, vatsakalvot, sydämen ja keuhkojen kalvot, luuydin, rinnat, kohtu ja munasarjat, kehon nesteet, aivolisäke

Ravun merkille tyypilliset terveysongelmat:

*poskionteloiden ym. limakalvojen ongelmat
*nesteen kertyminen
*ongelmat synnytyksessä ja imettämisessä
*vatsan ja ruoansulatuksen ongelmat
*rinnan alueen sairaudet
*diabetes


Kauris – luusto, hampaat, nivelet, rustot, iho, polvet, sappirakko

Kauriille tyypilliset terveysongelmat:


*iho-ongelmat (kuiva iho)
*luiden ja luutumisen ongelmat
*hammasvaivat
*kuurous (liittyen korvan pieniin luihin)
*aivolisäkkeen kasvaimet
*Parkinsonin tauti
*depressio


Leijona-Vesimies

Leijona – sydän, verenkiertoelimistö, selkäydin, silmät, solukeskukset

Leijonaan liittyviä terveysongelmia:

*sydänvaivat
*selkäytimen ja selkärangan ongelmat
*silmien ja näkökyvyn ongelmat
*ongelmia solujen tuotannossa


Vesimies – nilkka ja pohje, verenkierto, kehon sähkötoiminta, solujen aineenvaihdunta, silmän verkkokalvo, kehon kuljetusjärjestelmä

Vesimieheen liittyvät terveysongelmat:

*laskimo-ongelmat
*kylmä hiki (hermoston ongelma)
*herkkyys ilmanpaineen vaihteluille > psykologiset vaihtelut
*Aspergerin syndrooma
*skitsofrenia
*ataxia
*krampit, levottomat jalat, tahattomat liikkeet
*MS-tauti

Parkisonin tyyppiset oireet

*verenkierto-ongelmat


Neitsyt-Kalat

Neitsyt – suolisto, hermosto, ruoansulatusentsyymit, maksa, perna

Neitsyille tyypillisiä terveysongelmia:

*ahdistuneisuus
*jännittyneisyys
*ruoansulatusongelmat (ärtynyt suoli, koliikki jne..)
*maksan toiminnan häiriöt
*hengityksen ongelmat
*suonikohjut
*palleatyrä


Kalat – jalat, varpaat, käpyrauhanen, umpilisäke, pohjukaissuoli, lymfaattinen systeemi

Kaloille tyypillisiä terveysongelmia:


*jalkavaivat
*auto-immuunisairaudet
*tunteisiin liittyvät ongelmat
*alentunut libido
*herkkyys säteilylle ja magneettisille kentille
*allergiat
*riippuvuudet
*myrkytykset
*sieni- ja virusinfektiot
*krooninen väsymysoireyhtymä
*unihäiriöt
*hallusinaatiot

Oireet, joita on vaikea diagnosoida

*psykosomaattiset oireet
*Alzheimerin tautiLähteet:
A Handbook of Medical Astrology, Jane Ridder-Patrick
Medical Astrology, Healing for 21st Century, Marcia StarckKirjoittanut Heli, www.kuutarha.fi

Linkki suoraan alkuperäiseen tekstiin: http://www.kuutarha.fi/juttuarkisto/astroaiheita/astrologia_terveysongelmien_kart/


PS: Olen pahoillani etten ollut muistanut mainita tätä lähdettä. Asia on nyt korjattu!


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Lilli - 21.06.2009 13:04:36
Tämä on hyvä, siirrän vain toiseen osioon ja asetan pysyväksi aiheeksi.


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: asboo - 21.06.2009 19:13:56
Eikös Ikitosi aikonut kehitellä jotain tutkimusta tästä aiheesta?

6.huonehan(=neitsyen huone)liitetään terveyteen?


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: ezikko - 23.06.2009 20:07:55
pamppadaa, alkoi ihan mietiyttämään tuo oma kuu vaa'assa, mulla on harvinaislaatuinen silmäsairaus, jota on tutkittu mielenkiinnolla monta vuotta. Lääkärit eivät ole pystyneet tarkkaan diagnoisoimaan koko härdelliä (mun vasemman silmän tarkannäön alue on sokea) + oikeassa silmässä jotain lääkärin mielestä "harvinaislaatuisen outoa kehitystä". Toi vasemman silmän juttu mulla on ollu ihan syntymästä lähtien.

Mietin vaan et voiskohan johtua munuaisista, äidin veli kuoli mm. siihen kun munuaiset petti ja multa niitä ei oo vielä tutkittu (toi vaaka merkki?).

Osaisiko joku innokas sanoa tähän mitään?


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Esmiralda - 29.06.2009 21:45:11
Kyllä pitää paikkansa ainakin merkkien mukaan.

Kun osaisi lukea noista planeetoista...ja muista.  ::)


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Norna - 30.06.2009 08:53:34
 Kiitos Tuuli-Hiuksissa, tunnistin omia vaivojani tuolta! :)


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: hajusintti - 01.07.2009 11:38:05
Erittäin mielenkiintoinen aihe. Itse en ole perehtynyt astrplogiaan kuin nimeksi. Aika on mennyt terveyden kanssa kituuttaissa. Olen tutkaillut omien sairauksien taustoja. Pakko myöntää, että C.G. Jung oikeassa. Olisipa näitä tietoja ollut 60-luvun alkupuolella kun sain ensimmäisen vakavan sairauden.

Näistä kauriin terveysongelmista kohdallani osuu vain hammasvaivat ja depressio. En osaa sijoittaa tubia, autoimmuunisairautta ja syöpää minkään mainitun otsikon alle. Tosin kohdallani pitää mainita, että syntymäkarttani on jo omituinen. Miksei ei sitten itse ihminenkin. Toivottavasti tuo aivolisäkkeen kasvain väistää kohdallani.

Kauris – luusto, hampaat, nivelet, rustot, iho, polvet, sappirakko
Kauriille tyypilliset terveysongelmat:
*iho-ongelmat (kuiva iho)
*luiden ja luutumisen ongelmat
*hammasvaivat
*kuurous (liittyen korvan pieniin luihin)
*aivolisäkkeen kasvaimet
*Parkinsonin tauti
*depressio


Aihe on niin mielenkiintoinen ja tärkeä, että tämän kelaamista kannattaa jatkaa.


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Esmiralda - 01.07.2009 11:46:44
Erittäin mielenkiintoinen aihe. Itse en ole perehtynyt astrplogiaan kuin nimeksi. Aika on mennyt terveyden kanssa kituuttaissa. Olen tutkaillut omien sairauksien taustoja. Pakko myöntää, että C.G. Jung oikeassa. Olisipa näitä tietoja ollut 60-luvun alkupuolella kun sain ensimmäisen vakavan sairauden.

Näistä kauriin terveysongelmista kohdallani osuu vain hammasvaivat ja depressio. En osaa sijoittaa tubia, autoimmuunisairautta ja syöpää minkään mainitun otsikon alle. Tosin kohdallani pitää mainita, että syntymäkarttani on jo omituinen. Miksei ei sitten itse ihminenkin. Toivottavasti tuo aivolisäkkeen kasvain väistää kohdallani.

Kauris – luusto, hampaat, nivelet, rustot, iho, polvet, sappirakko
Kauriille tyypilliset terveysongelmat:
*iho-ongelmat (kuiva iho)
*luiden ja luutumisen ongelmat
*hammasvaivat
*kuurous (liittyen korvan pieniin luihin)
*aivolisäkkeen kasvaimet
*Parkinsonin tauti
*depressio


Aihe on niin mielenkiintoinen ja tärkeä, että tämän kelaamista kannattaa jatkaa.

Minun kauris-mieheni on menettämässä melkein kokonaan kuulon ja kun hänellä lisäksi on alzheimer, niin sotkuja syntyy. Olisko tämä alzheimer myös tyypillistä Kauriille? Nivelet ovat myös kuluneet, mutta muuten tämä 1920-luvun ihmiset ovat paljon sitkeämpää sorttia kuin seuraava sukupolvi.

Tuleekin mieleen nyt kun Pluto on Kauriin merkissä, olisko juuri kauriilla tähänkin osuutensa vai vahvistaako se Kauriiden sairausherkkyyksiä?

Muoks...toisaalta se voi vahvistaa myös kauriiden terveyttä!


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: T-H - 01.07.2009 11:59:52
Hyvä kun olette uskaltaneet oottaa kantaa tähän arkaan asiaan  :angel:

Itse olen oinas ja minulla on ollut tulehdussairauksia päänongelmien (migreenin) lisäksi. Kun syntymäkarttaani olen tutkinut, näyttää jotenkin niin normaalin tavalliselta, ettei siellä ole (mitä olen joittenkin karttoja nähnyt) hurjan näköisiä yhtymiä vai miksi niitä sanois.

Niinpä se on mennyt sitten niin, että pari serkkuani ovat kanssa olleet herkkiä ts alttiita sairastumaan. Eli tämä tulis isä että äitini suvun puolelta.

Muutoin mulla on aina ollut todella hyvä peruskunto (urheilutausta) kuten äitini ja lääkärikin totes; "Urheasti olet jaksanut, ja kuntokin on kuin härällä" :)


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: asboo - 03.07.2009 21:14:12
Tiedättekö, eilen illalla sain ahaa-elämyksen. Eläissäni en ole sairastanut paitsi näin kesäisin siitepölyallergiaa. No siitepölyhän on koiraspuolista, menossa hedelmöittämään... Mulla skorpioni(seksi)-venus-härkä(kurkku,hengitystiet)-kaksonen(keuhkot) painotus.
Tosin immuunipuolustus menee näköjään tuon listan mukaan marsin puolelle...

Mä olen allerginen seksille siis -  :2funny: Älkää välittäkö mulla on nyt tällanen  :venus:  :aspect_con: :askendentti: ja  :mars: :aspect_con: :askendentti: meneillään...

Ehm... ja radiosta tulee just "Love is in the air"  ::)


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Celesten - 04.07.2009 11:37:12
Mulla on virtsatieongelmat, vatsanseudun- ja ruuansulatusongelmat syömisongelmat, kuukautisvaivat, nestetasapainovaivat, hormonit. Rapu auringossa ja vaaka nousussa vaikuttavat. :uglystupid2:


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: May - 05.07.2009 10:50:57

Lisäsin ketjun ensimmäiseen viestiin nimeni ja linkin sivuilleni. Tänne lainattu tekstihän oli suoraan Kuutarhan sivuilta ja kaikilta osin itse kirjoittamaani. Olisikin tosi fiksua laittaa aina viite sinne, mistä on alkuperäisen tekstin kopioinut.

Mukavaa kuitenkin, että aihe kiinnostaa. Alkuperäinen tekstini löytyy siis täältä
http://www.kuutarha.fi/juttuarkisto/astroaiheita/astrologia_terveysongelmien_kart/


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: May - 05.07.2009 19:36:11
Voi sori kun olin sun alkuperäisen lähteen unohtanut laittaa, vaikka tuon kirjan voi ostaa esim amatzon.comista!


Itse asiassa lainaamasi teksti EI ole suoraan yhdestäkään kirjasta vaan olen kirjoittanut tekstin osaksi omasta päästäni (omien kokemusten nojalta), osin kahden eri lähdekirjan pohjalta niistä tietoa kokoamalla ja yhdistelemällä. Huomaat kai, että lähteenä on mainittu kaksikin eri teosta?. Siten teksti on siis täysin omaani ja Amazonista sitä on turha etsiä.

Kuutarhan tekstejä saa toki lainata ja niitä sieltä paljon lainataankin, lähde vain pitää mainita ihan niinkuin nettietiketin mukaista on, lainasi sitten mistä tahansa.
Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: T-H - 06.07.2009 08:11:05
A Handbook of Medical Astrology -kirja näyttää tältä jos sattuu kiinnostamaan niin paljon.

Täältä voi tilata: http://www.amazon.com/Handbook-Medical-Astrology-Jane-Ridder-Patrick/dp/0955198909


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Artemis - 24.07.2009 11:40:04
No niin!

Täysin paikkaansa pitävää!

Kartallani ei ole maata juurikaan joten tämä piti hyvin paikkaansa : maaelementin puuttuminen tai heikkous näkyy esim. kalpeana ihona, heikkona kestävyytenä, ongelmina solujen tuotannossa, epäkäytännöllisyytenä ja mielipiteen ilmaisun vaikeutena.

Tulielementtiä on reilusti ja kärsinkin sydämentykytyksistä, ajoittaisista stressi infektioista ja agressioista jos tosiaan stressaannun.

Jos joudun tunteitani pidättelemään (kuu oinas), hillitsemään, tukahduttamaan, iskevät noista kuu ongelmista moninkin:
*tunteisiin pohjautuvat sairaudet
*syömishäiriöt
*vatsa ja suolisto
*kuukautishäiriöt
*nesteen kertyminen
*silmäongelmat

Moni muukin kolahti.


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Ebenia - 24.07.2009 12:14:06
 :askendentti: :harka: Minulla on aina ollut kurkun kanssa ongelmia - kurkkukipuja vuodenajasta toiseen, flunssaa, keuhkoputkentulehdusta ja keuhkokuumeita on todella koettu.

 :venus:  12.h :aspect_squ:  :pluto: 7.h 2-vuotiaana todettu munuaisongelma, jonka takia olen käynyt useissa leikkauksissa ja saanut munuaissiirrännäisen. Syön koko elämäni lääkkeitä enkä tule koskaan parantumaan. Toisaalta  :venus: :aspect_sex: :jupiter: 12.h suojannut paljolta ja olen tämänkin kroonisen sairauteni kanssa ollut aina periaatteessa hyvin "terve" ja normaali. Minulla ei ole lähes mitään "lisäsairauksia" joita usein tulee munuaisongelmien kanssa kylkiäisinä, vaan olen saanut tyytyä tähän yhteen. ;D Verenpaineen kanssa kyllä ongelmia,  :jupiter: :oinas: :aspect_squ: :aurinko: :kuu: :merkurius: :kauris:, mutta sekin helpottanut vuosien myötä.

  :aurinko: :kauris: Minulla on erittäin vahvat hampaat, vain yksi reikä koko elämäni aikana - kauniit hampaani eivät ole, mutta varsin terveet! Luuston kanssa voi olla vanhempana ongelmia, tiedän, että minulla on lääkkeideni takia osteoporoosiriski.

 :kuu: :rapu: Mitään varsinaista syömishäiriötä ei ole, mutta rakkaus ruokaan on ja se välillä näkyy sitten sekä painossa että ruuansulatuksessa! Stressi näkyy mahaongelmina ja heti stressaannuttuani alkaa ne Härän kurkkukivut!

Eli kaikenlaista sitä kartalta pystyy kyllä näkemään!


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: T-H - 24.07.2009 12:14:13
Artemis, mulla on kanssa aggression kasvaessa esim sanoin hyökkäävyysasteelle, stressin ollessa päällä; riidoista/puhumattomuudesta johtuva yleensä, joilloinka on esiintynyt rytmihäiriöitä mutta niistä olen parantunut kokonaan. Uskomatonta mutta totta! :angel:

:kuu: Rapuna vissiin on taipumus haavoittua ja vetäytyä jossain määrin omaan kuoreensa vaikka  :oinas: kiivaus koittaa kuinka päästellä tulemaan ulos. On ollut tulehdusairauksia mulla kuten migreeniäkin. Hyvin paljon on tulosta siitä, että pitkittyneet sisäiset patoumat; stressi (jotka pääsin sitten avaamaan ulos) olivat osa syy sairaustelu herkkyyteen.

Ebenian innoittamana muistin tässä, että minulla myös on todella hyvät hampaat. Ei ole yhtään reikää ollut koskaan ja vaivaisen vähän hammaskiveäkään.


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Artemis - 24.07.2009 12:25:59
Artemis, mulla on kanssa aggression kasvaessa esim sanoin hyökkäävyysasteelle, stressin ollessa päällä; riidoista/puhumattomuudesta johtuva yleensä, joilloinka on esiintynyt rytmihäiriöitä mutta niistä olen parantunut kokonaan. Uskomatonta mutta totta! :angel:

:kuu: Rapuna vissiin on taipumus haavoittua ja vetäytyä jossain määrin omaan kuoreensa vaikka  :oinas: kiivaus koittaa kuinka päästellä tulemaan ulos. On ollut tulehdusairauksia mulla kuten migreeniäkin. Hyvin paljon on tulosta siitä, että pitkittyneet sisäiset patoumat; stressi (jotka pääsin sitten avaamaan ulos) olivat osa syy sairaustelu herkkyyteen.

Ebenian innoittamana muistin tässä, että minulla myös on todella hyvät hampaat. Ei ole yhtään reikää ollut koskaan ja vaivaisen vähän hammaskiveäkään.

Huomaan myös nykyisessä työssäni ahdistuvani kun en pääse pistämään aktiivista ja energistä oinaspuoltani täyteen käyttöön. Sisällä on paljon energiaa joka ei pääse purkautumaan. Siksi liikunkin vapaa-ajalla paljon.


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Lilli - 24.07.2009 13:03:45
Pitipä tarkistaa veljeni transiitit 1,5 vuoden takaa, jolloin hänellä todettiin Parkinsonin tauti. Tarkimpana olivat olleet päällä Saturnuksen oppositio Auringolle ja Neptunuksen yhtymä Marsille. Oireiden alkamisen aikoihin Kuun yläsolmu oli juuri ohittanut Auringon. Eli Saturnuksella on ollut hyvinkin paljon tekemistä tämän sairauden kanssa, kuten May oli tuossa arvioinut. Liittäisin kuitenkin tähän sairauteen myös Neptunus-teemoja.

Veljelläni on kuitenkin erittäin vetinen kartta, hän on  :aurinko: :kalat:,  :kuu: :skorpioni: ja  :askendentti: :rapu:, jonka lisäksi 5. huoneen  :skorpioni:- :neptunus: on kartan aspektoitunein planeetta. Maaelementissä ei ole mitään muuta kuin Pluto.

Olen pitkään ihmetellyt, onko velipoika todella onnistunut karttamaan kaikki neptuniset paheet, mutta nyt tämän sairauden myötä lääkitys altistaa voimakkaasti erilaisille addiktioille. Esim. pelihimo on yleistä Parkinson-potilailla, jotka saavat asianmukaista hoitoa. Noh, ainakaan toistaiseksi käytös on pysynyt kurissa, mutta saa nähdä, miten käy, kun sairaus etenee.


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: HenzQh - 04.08.2009 11:46:49
Äidiltä perinyt ikävän migreenitaipuisuuden...

Äidin äiti  :aurinko:  :leijona:  :kuu:  :harka:

Äiti  :aurinko:  :vaaka:  :kuu:  :leijona:

Minä  :aurinko:  :skorpioni:  :kuu:  :leijona:

Onko tää jotenkin  :leijona: sidonnaista, kun eikös astrolog. terv.kartan mukaan päätä hallitse  :oinas: ?
Samaa kautta perinnöllisyys jo nuorena korkeaan verenpaineeseen. Sekin lienee yleensä  :oinas: harmi? Itsellä kylläkin  :ceres:  :oinas: .

Äidillä ja mulla usein myös hartiat ja niskat rasittuu.  :harka: oireita.
Mulla on myös onneton vastustuskyky.  :skorpioni: oire.

Lisäksi mulla on aina ollut herkkä vatsa. Eikös se ole yleensä  :rapu: ja  :neitsyt: ongelma?
Itsellä  :chiron:  :neitsyt: . Närästää ja harmikseni pidän kahvista kovasti :(
Luulen, että toi voi olla perua laktoosi-intoleranssista, joka on perinnöllinen isän kautta.

Isä  :aurinko:  :vesimies:   :kuu:  :harka:
Isän äiti  :aurinko:  :neitsyt:  :kuu:  :jousimies:

Lisäksi kahdella serkulla on laktoosi-intoleranssi:

 :aurinko:  :harka:
 :aurinko:   :kauris:

Lieneekö herkkä vatsa maaelementin tuoma vitsaus?


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Norna - 04.08.2009 12:45:37
  Oikeastaan ainoat vaivat joita mulla on ollut on sappikivet, Aurinko-Oinaana ei ole onneksi päänsäryistä koskaan vaivaa mutta hampaissa kyllä on ja etenevää reikää ilmestyy helposti. Ehkä tähän voi vaikuttaa  :saturnus: painotus kartallani 12. huoneessa ja yhtymässä  :kuu:, Saturnus kun hallitsee kai luustoa.
 Helposti kuitenkin sairastun kaikkiin flunssiin ja vastaaviin joita kausittain liikkuu, se on jokseenkin ärsyttävää. Nytkin iskenyt päälle joku pöpö  >:(.

 Laktoosi-intoleranssia on n 90% maailman väestöstä joten se on enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Minulla ei sitä kumma kyllä ole, lähisuvussa sitä kuitenkin on aika reippaasti.


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: HenzQh - 05.08.2009 10:54:32
  Oikeastaan ainoat vaivat joita mulla on ollut on sappikivet, Aurinko-Oinaana ei ole onneksi päänsäryistä koskaan vaivaa mutta hampaissa kyllä on ja etenevää reikää ilmestyy helposti. Ehkä tähän voi vaikuttaa  :saturnus: painotus kartallani 12. huoneessa ja yhtymässä  :kuu:, Saturnus kun hallitsee kai luustoa.
 Helposti kuitenkin sairastun kaikkiin flunssiin ja vastaaviin joita kausittain liikkuu, se on jokseenkin ärsyttävää. Nytkin iskenyt päälle joku pöpö  >:(.

 Laktoosi-intoleranssia on n 90% maailman väestöstä joten se on enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Minulla ei sitä kumma kyllä ole, lähisuvussa sitä kuitenkin on aika reippaasti.

Nytkin särkee päätä  :(

Mulla on aina ollut todella hyvät hampaat vaikken hirveesti panosta niiden hoitoon:D
Mistäköhän tämä johtuisi?


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Norna - 05.08.2009 11:42:58
 Kai ne on ne perintötekijätkin siellä taustalla, mun äidilläni oli ongelmia hampaiden kanssa (tosin hänen nuoruudessaan myös hampaidenhoito oli aika kyseenalaista) ja kai se heikkous näkyy sitten kartallakin kun tuo  :kuu: :aspect_con: :saturnus:? Kuu on Neitsyessä joka hallitsee ruoansulatuselimistöä joten sieltä kai voisi löytyä selitys noihin sappikiviinkin. Jotkut esim sairastelee äärimäisen harvoin, yksi mieskin kertoi lehdessä toisessa yhteydessä että on sairastanut viimeksi 20 vuotta sitten  :o. Ja mä tosiaan tunnun nappaavan kaiken lähistöllä liikkuvan pöpön itseeni  ;D. Varsinkin kurkku ja nielurisat on mun heikkous, muiden perheenjäsenten flunssa iskee mun kurkkuun saman tien. Ja kuume nousee yleensä saman tien korkeuksiin. Pitääkin katsoa tuota Marsia tarkemmin kartalla, se kun on kuumeeseen ja tulehduksiin liitettävissä näemmä tuon alkulähteen perusteella.

 No jos vielä kerran muokkaisi tätä  :) Eli pistin merkille kartallani  :oinas: :aurinko:  :aspect_squ:  :leijona: :mars:, joten jos nämä kaksi saman tulielementin omaavat ovat tuollaisessa hiertävässä kontaktissa toisiinsa niin ehkä sen voisi luulla vaikuttavan yleiseen vastustuskykyyn ja alttiuteen tulehduksille ja vastaaville. Kurkulle vielä toivon jotain selkeytystä.


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: T-H - 05.08.2009 12:21:22
Ja mä tosiaan tunnun nappaavan kaiken lähistöllä liikkuvan pöpön itseeni  ;D. Varsinkin kurkku ja nielurisat on mun heikkous, muiden perheenjäsenten flunssa iskee mun kurkkuun saman tien. Ja kuume nousee yleensä saman tien korkeuksiin. Pitääkin katsoa tuota Marsia tarkemmin kartalla, se kun on kuumeeseen ja tulehduksiin liitettävissä näemmä tuon alkulähteen perusteella.


Mars  :mars:, sekös se syynä kun mullaki helposti noita kurkku/nenä = flunssasairauksia ollut. Nytkin tän kesän aikana kurkkutulehdus johon määrättiin penisiliinikuuri ja sillä parani sitten pois, mutta outo se kurkkusairaus oli; viittas oireet angiinaan muttei kuitenkaa ollut :P


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: mc82 - 05.08.2009 13:13:04
Ahaa, enpäs ole tähän vastannut :)

Mulla on vahva tulipainotus kartalla, ilma taas on vähissä. Ehkä ilman puutteen takia kärsin ajoittain vetämättömästä olosta, ei vain jaksa tehdä mitään. Kun ei tuo tuuletus aina pelaa ja päähän ei pääse lisäilmaa ;D

Mulla 6. huoneen kärki  :rapu: - tämän vuoksi mä kait reagoin asioihin mahallani. Stressin pukatessa päällä maha pörrää kuin mehiläispesä ja välillä taas on jumissa.. Stressin ollessa päällä en välttämättä aina edes muista syödä, mikä vaikuttaa oleellisesti mahan toimintaan. Voi muuten olla, että mulla on ärtyvä paksusuoli - sehän ei periaatteessa ole sairaus, vaan joku ihan rakenteellinen ero suolen seinässä ja sen takia maha elää omaa elämäänsä.

Mulla 6. huoneessa  :kuunsolmu: . Eli ilmeisesti mulle olisi hyvin tärkeää pysyä tietyissä arkirutiineissa sekä huolehtia omasta terveydestä. Toisaalta parisuhde osaltaan vaikuttanee yleiseen terveyteen: väljä  :kuunsolmu: :aspect_con: DC.

 :aurinko: :jousimies: . Mulla ajoittain on ongelmia juuri tuolla lantion alueella. Iskiasta, hermosärkyä jne., jos alaselkä on päässyt kylmettymään tai verryttely on jäänyt vähille ja sitten niksahtaa. Kartan hallitsija on  :saturnus: (  :askendentti: :kauris: ), joten se liittyy luustoon ja yhdessä Aurinko-Jouskarin kanssa varmaan nuo luusto-/lihas-/hermovaivat keskittyvät tuonne alaselkään. Liikunta ja verryttely auttaa hyvin ja pitää vaivan loitolla :)

 :kuu: :leijona: - varmaan temperamentin kanssa saattaa sydän olla vaarassa, jos ei huolehdi itsestään :o  Mulla on tosin aina ollut normaali verenpaine, ainakin levossa ::)  Leijona liitetään sydämeen, mulla on kolesteroli koholla. Tosin lääkäri sanoi, että ne "hyvät arvot" (HDL, triglyseridi) ovat hyvällä tolalla, joten vielä ei kannata huolestua ja harkita lääkitystä :)  Vaikkakin syömisistä ja liikunnasta joutuu pitämään huolen. Meidän perheessä kulkee aikamoinen sukurasite verisuonitautien osalta ja  :kuu: :leijona: :ia meidän perheestä löytyy useampia...

Äiti tosin  :kuu: :harka: , hänellä on usein kröhää ja ylempien hengitysteiden ongelmia, vähän samaan tapaan kuin Ebenialla.

Mä olin pienenä aina kipeänä, nyt aikuisena ei meinaa enää edes talvilenssut tarttua muhun (en ole ollut flunssassa 3 vuoteen kertaakaan!) - mistä tämä vastustuskyky sitten johtuu ???


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Norna - 05.08.2009 14:15:13
Tuuli-Hiuksissa, minullakin nimenomaan nuo angiinamaiset oireet, ihan sama tuleeko viruksesta vai bakteerista kun aina on nielemisvaikeuksia, itse asiassa nytkin kun joku kesäpöpö vaivaa :D. Oon ollut joskus sairaalassa tiputuksessakin juuri kurkkutulehduksen takia enkä voinut enään syödä tai puhuakaan.
 Olisiko kurkku liitettävissä Merkuriukseen, se kuitenkin liittyy puheeseen, kommunikointiin ja sitä kautta ääneen ja hengityselimiin -> myös kurkkuun? Minulla ei ole  :merkurius: ja  :mars: välillä kontaktia mutta  :merkurius: ja  :pluto: välillä on oppositio. Tuolla lähteessä sanotaan että Pluto hallitsee jotain märkäpesäkkeitä ja tuolloin tiputukseen joutuessani oli kurkussa joku paise jota koskaan ei kyllä löydetty eikä saatu aukaistua.
 Merkuriuksen painotus kartalla on myöskin vahvempi koska se hallitsee  :askendentti:  :neitsyt:.


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: T-H - 05.08.2009 15:10:00
Jos se Merkurius sitten oikuttelee kurkkuamme, niin mulla on  :merkurius:  :oinas::ssa ja aspekti sille näin:  :merkurius:  :aspect_squ:

Pluto on taasen mulla  :vaaka::ssa, tekee yhtymää myös  :neitsyt::lle, huoneessa 1. ja vielä  :askendentti:

-Osaatko sanoa tuosta mitään, DV?


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Norna - 05.08.2009 15:39:50
Tuuli-Hiuksissa, mihin taivaankappaleeseen se merkurius on neliössä, Plutoonko?
 Mutta Merkurius  :oinas: lisää kyllä tuolle Merkuriuksen edustamalle alueelle paljon Tulielementtiä. Siten siellä olisi Marsiin liitettävää tulehdusalttiutta, kuumeilua ym, eikö sulla päänsärkyjäkin ollut riesana (Oinas : Pää, aivot, pään alueen verenkierto, pään iho, kasvot, adrenaliinirauhaset).
 Oinas/Mars itsessään voi varmasti kertoa paljolti pään-alueella esiintyvistä ongelmista, mutta luulisin että Merkurius tarkentaisi sitä erityisesti lähemmäs nielua ja kurkkua jossa tapahtuu äänenmuodostus.


 Jos  :leijona: liitetään sydämeen meikän  :mars: sijaitessa siellä niin käytännössä tämä esiintyy kohdallani niin että synnyin reikä sydämessä eikä se ole vieläkään umpeutunut. Ares/Marsin keihäs teki sinne reiän :D. Se ei tosin haittaa millään tavoin elämää.
 


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: T-H - 05.08.2009 16:22:29
Tuuli-Hiuksissa, mihin taivaankappaleeseen se merkurius on neliössä, Plutoonko?
 

Siis en tiiä. En osaa tulkita mun karttaa niin... ::)


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Norna - 05.08.2009 16:39:52
Tuuli-Hiuksissa, kun näet sun kartan vaikka täältä astro.fi:stä ja katsot sitä taulukkoa alempana niin katsot missä se neliö yhdistää kaksi taivaankappaletta. Taulukolta näkee selkeiten ainakin me noviisit :).
 Eli vasemmalla taulukossa näet kaikki taivaankappaleet alekkain, sitten vasemmalla katsot kohtaa :merkurius: ja kun katsot siitä suoraan oikealle näet mitä aspekteja se tekee. Alhaalla on sitten ne joihin se tekee sen. Eli nähdessäsi neliön katsot sitä pystyriviä suoraan alas (tai ylös) ja näet mihin se neliö muodostuu  :).
 Vastaavasti voi katsoa talukon alaosasta,vaakatasossa olevalta riviltä saman jutun, eli siinä katsot suoraan ylöspäin planeetan tekemiä aspekteja ja mihin (vasemmalla pystyrivi) ne osuvat.¨

 Sainkohan selitettyä nyt mitenkään järkevästi ja olikohan tämä se ongelma joka sulla on  :D


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: T-H - 06.08.2009 06:58:08
Nyt ymmärsin vasta kokonaisuuden, DolceVita. Voi mitenkä väärin oon aiemmin kertonut vaikka sun minne topikiin, kun en oo osannut tulkita tuota lootaa mikä on kartan alaosassa. :buck2:

Otanpa asian uudelleen esiin. Eli  :merkurius:  :aspect_squ:  :kuu:  :)


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Norna - 06.08.2009 09:20:00
 kiva juttu Tuuli-Hiuksissa, toi on asia jota ilman ei pääse pitkälle astrologian ymmärtämisessä. Oon katsellut aiemmin ettet ehkä halua kertoa mihin vaikka Kuu on neliössä  :). No mutta nyt oot taas askeleen pidemmällä!

 Merkurius neliö Kuu hmm, se voisi minusta olla vaikka jokin hermostuneisuuden tai vastaavan jännitystilan kontakti. Voisi kertoa myös että reagoi vatsallaan (Kuu) helposti stressiin ja kiireeseen. Toisaalta myös toisinpäinkin eli jos tunteet eivät pääse ulos normikautta, niitä patoaa tai hillitsee tms niin se voi heijastua merkuriuksen hallitsemiin asioihin kuten hengitystiet, hermostolliset ongelmat eli psyykkiset ja fyysiset ja ehkä myös se mun olettama kurkku jota merkurius voisi symboloida. Mutta tämä on vaan enemmänkin tajunnanvirtaa, mä en ole perehtynyt tähän muuten kuin tuon linkin puitteissa :).


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: T-H - 06.08.2009 09:33:20
Olen herkästi hermostuvaa tyyppiä. Silloin tulee päänsärkyä ja siitä koituu stressi. Ja joskus mahakin oikkuili ihan kunnolla; ripuloi...

Oon koittanut opetella ottamaan elämän asiat rennommin ja rauhallisemmin. No ainakin siinä määrin olen onnistunut, että sydämmen rytmihäiriöt loppuivat kokonaan. Ja sekös on kauhea muisto tuolla takanapäin. Ja terveys kyllä kulkee mulla yhdessä käsikäden työn kanssa, joskus jopa menee työn edelle...näin olen välillä katsonut omaksi parhaaksi. :)


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Violette - 06.10.2009 09:22:36
Neitsyen ruoansulatusongelmat ovat erittäin tuttuja minulle. Joskus pohdin, toimiiko ruoansulatukseni oikeastaan ollenkaan :) Mahakipuja on joka päivä, ja nykyään on ihan sama, mitä syön. Ennen maha kipeytyi vain tietyistä ruoista, mutta nykyään on lähinnä ruokia, joista maha tulee vähemmän epätodennäköisesti kipeäksi (joihin kuuluu lähinnä puuro ja porkkana). Ongelma on tutkittu joskus, mutta syytä ei kuulemma löytynyt. Edes laktoosi-intoleranssia ei kuulemma ollut, vaikka vatsa oli aina kipeänä maitotuotteista. Enimmäkseen vatsakipuni liittynee stressiin ja jännitykseen, sillä stressaavissa elämäntilanteissa vatsa oireilee vielä enemmän (asiaa ei helpota se, että olen turhaan murehtivaa tyyppiä :>). Olen ajatellut mennä uudestaan joihinkin kokeisiin, jos vaikka tällä kertaa löytyisi jotain selitystä vatsavaivoille.


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: indiima - 06.10.2009 11:28:06
Kiinnostava aihe.
Violettelle: moninkertainen neitsyt ystäväni on ainakin mahastressaaja. Mitä vaihtelevampi ja kiivasrytmisempi elämä, sitä huonommin hän voi. Laihtuu helposti ja syö huonosti. Nykyään hän on parempi mahainen, rento elämä, hyvä parisuhde ja ruokaa laittava mies  :P

Itse olen miettinyt kaikenlaisten sanontojen suhdetta kiputiloihin:
ottaa päähän, harmittaa = yleensä etuaivolohkoa oikeastikin rupee ketutuksesta särkemään
jää pala, itku kurkkuun = itse ainakin tiedostan kurkulla epämiellyttävän tuntemuksen
jokin juttu "närästää" = ja kyllä sitten oikeastikin alkaa närästää jne jne.

Tällä hetkellä tarkkailen taas omaa närästystilaani, mielestäni en nyt "syö" katkeria tunteita, mutta tulistun hirvittävän helposti asioista, ja kun sitä olen nyt yrittänyt hillitä, niin ehkä se on mennyt vatsaan.
Vyöhyketerapian näkemyksen mukaan kehon oikea puoli edustaa nykyisyyttä ja vasen mennyttä. Niinpä onkin kiinnostavaa, kun vasemman kämmeni/jalkapohjani vatsalaukkukohdat oireilevat. Uniin myös tulee valtavan yksinäisiä kamppailuita suurta sortovaltaa vastaan.  :idiot2: Ihan kuin tekisin tutkimusmatkaa itseeni erilaisten kehon/maailman/minuuden hahmottamiskeinoin. Siihenhän horoskoopitkin ovat hyviä. En oikein osaa diagnosoida itselleni mitään horoskooppihommaa. Osaisiko joku?  :aurinko: :kauris: 5.huone  :kuu: :kalat: 8.huone


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Roxsheena - 13.12.2009 17:49:05
Oinas-Vaaka
 
Oinas : Pää, aivot, pään alueen verenkierto, pään iho, kasvot, adrenaliinirauhaset

Mahdollisia terveysongelmia:

*loppuunpalaminen
*päänsäryt ja migreenit
*kuumeet
*silmäongelmat
*depressio silloin kun toimintarmo on estetty
*onnettomuudet, eritoten pään alueella
*adrenaliinin erityksen ongelmat
*stressiperäiset sairaudet
*leikkausta vaativat ongelmat

That's me. Ongelmat ovat usein pään alueella. Silmälasit, kuivat silmät, ristipurenta/hammasjutut. Olen aurinko oinas, kuu vaaka ja nouseva jousimies. Mutta minulla on ykköshuoneessa voimakas Kaurispatti (stellium) joka tuntuu peittävän alleen nousevan jouskarini. Saa minut usein uuvuttamaan itseni ankaralla kurilla. Liikunnan ja ravinnon suhteen erityisesti. Taustalla onkin 3 vuotta anoreksiaa, josta parannuin purkamalla tuon 'ankaruuteni' ja haluni kurittaa itseäni liikuntaan. Paljon terveellisempi keino :).


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: indiima - 02.03.2010 12:52:42
Kävin tänään lääkärissä pitkään jatkuneen yskän takia ja mut passitettiin samantien (kolmen viikon jonotukseen) spinometriaan - astmakokeisiin, kun keuhkot käyvät ilmeisesti vain pefmittarilla mitattuna 4/5 voimalla.
 :chiron: :kaksoset: ihan kiitollisesti tulee sieltä. Kaupungissa on muuten vaikeampi hengittää kuin landella. Varsinkin pakkasbensailmassa.


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: sangviinikko - 28.03.2010 14:12:16
Minä olen sairastanut koko kevättalven.
Tuolta helmikuusta asti on ollut kierre päällä. 6. huoneessa tr :jupiter: sekä  :uranus:  :kalat: :aspect_squ: nataalin  :aurinko: :kuu: :merkurius:.
tr  :jupiter: :aspect_squ: nat  :jupiter:

Ja sitten tietysti tuo  :saturnus: :aspect_con: :askendentti: ja  :pluto: IC:llä.
En tiedä mutta tautia tuntuu riittävän.  :crazy2:


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Lupita - 13.09.2010 23:30:11
Mulla tän vuoden AP:lla  :pluto: ja  :kuunsolmu:  :kauris: VI h. Kiinnitti siksi juuri huomion että ne on tossa terveyden huoneessa. Hampaita särkee jo nyt. ???


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Lupita - 13.09.2010 23:56:02
Lainaus
Kävin tänään lääkärissä pitkään jatkuneen yskän takia ja mut passitettiin samantien (kolmen viikon jonotukseen) spinometriaan - astmakokeisiin, kun keuhkot käyvät ilmeisesti vain pefmittarilla mitattuna 4/5 voimalla.

Tervetuloa joukkoon tummaan, mulla todettiin askettäin astma. Itse pidän sitä erittäin psykosomaattisena sairautena, tosin olen itse myös altistunut monellekin astmaa aiheuttavalle aineelle, mm. asunut hometalossa. Astmasta kannattaa etsiä vaihtoehtohoito- tietoa myös, aion seuraavaksi kokeilla suolapiippua. Sairautena astma lisääntyy räjähdyksenomaisesti maailmassa, varmaan osasyinä saasteet, stressi, ruokavalio. Suoliston kunto omalta osaltaan on merkittävä tekijä eli maitohappobakteerit kehiin!

Nataalilla  :mars:,  :ceres:  :kaksoset:  VII h.          :mars: :aspect_squ:  :aurinko:,  :aspect_sex: :kuu:,  :aspect_tri: :merkurius: ,  :aspect_opp:  :neptunus:

Astman toteamisajan AP:lla  :aurinko: :neitsyt: ,  :venus:,  :vesta: :leijona: VI h.  :pluto:  :kauris: X h eli ammattia jouduin vaihtamaan.Tuon kartan erikoisuutena pidin myös täyttä XII h, siellä oli  :neptunus:, :chiron:,  :kuu:,  :jupiter:  :vesimies:,  :kuunsolmu: :kauris:. Vietinkin tavattoman paljon aikaa yksin. Astma liitetään myös yksinäisyyteen.


Erinomaista kirjallisuutta sairauksista ja niiden yhteydestä psyykeen ovat Caroline Myssin teokset.


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: indiima - 14.09.2010 07:47:00
Olen vetänyt maitohappobakteereita nyt n.6kk. Yskä ja allergiaoireet poissa. Tänä keväänä ei tarvinnut ottaa allergialääkkeitä kuin 1,5viikkoa silloin, kun asuin ystäväni ja hänen koiransa luona.
Nyt koira-allergiakin on vähentynyt, eilen meidän luona töpsötteli minipuudeli ja on suurimman osan ajasta meillä aina mun sylissä, enkä huomaa enää mitään.

Olen Myssin kirjoista saanut monta MONTA ajatusta, ja myös rompannut itsessäni ulos vanhoja juttuja. Uusi minä, koko ajan muuttuva, eikä ahdistunut. Myös vyöhyketerapia ja homeopatia ovat auttaneet sekä allergiaan kuin muihinkin oireiluihin.


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Lupita - 14.09.2010 09:45:03
No toihan kuullostaa hyvältä, tosiaan niihin kortisonihoitoihin ei kannata jämähtää.

Mun oma teoria omasta sairaudesta on piilevän ahdistuneisuuden tuleminen pintaan, elin tuolloin todella vaikeita aikoja ja lisäksi työskentelin itseni kanssa paljon mikä juuri auttoi tiedostamaan asioita ja samalla toi vanhoja juttuja esille. Astrologisesti mm.  :saturnus: :neitsyt::ssa, Progella  :kuu: :skorpioni:. Ja nuo em. vielä.


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: indiima - 24.09.2010 12:59:06
Tietääkö joku, mistä johtuu alilämpö?
Minulla on harvoin kuumetta, sen sijaan keho heittää alilämmölle, on joskus ollut sellaiset hypotermialukemat mittarissa, että huh. Että miksi alilämpöä, miksei kuumetta?

Tunnistan sen, että nyt on mennyt pari-kolme viikkoa tosi kovaa, eikä keho ehdi lepäämään. Mun kropalle heikko kohta on vilustuminen, siis ihan yksinkertainen korkkareissa vietetty ilta saattaa aiheuttaa kahden viikon nuhan ja kurkkukivun ja niistä johtuvan alilämmön.

Löytyykö näihin edellä mainittuihin jotain vahvistusvinkkejä? Mielestäni kun elän jo terveellisesti muutenkin, mitä nyt välillä menee kovaa (lue: teen paljon töitä todella innoissani [terveiset sarasvuolle ja sinnemäelle]) syön hyvin, juon sen pienen punkkulasillisen päivässä, vedän vitamiineja ja maitohappobakteereita ja liikun päivittäin.

Musta on tosi tylsää sairastaa edes tässä määrin, haluaisin olla kehollisesti vitaalisempi!


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: -*- - 07.10.2010 06:51:50
Aihe on ihan mielenkiintoinen.

Kun kävin astrologilla, hän osasi kertoa, millaisia mun terveysongelmat on. Siis ruoansulatus, allergiat, keuhkot, hartiakivut jne. Ruoansulatus- ja hartiakipuja varmaan on ainakin joka toisella nykyään, mutta kaikki hänen kertomansa osui nappiin. Muutenkin, kuin vain terveyteen liittyvissä asioissa :)


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Quines - 01.04.2011 22:04:53
Nostoa vähäsen tälle aiheelle. Itsellekkin on tullut aiheelliseksi tämä astrologian ja terveyden yhteys. Toista viikkoa PEF-testit menossa ja koko ajan puhallan alle alarajan ja rasitusastmatestissä arvot laski 70l/min lähtötasoon nähden. Onkohan lie tämä sitten sitä rasitusastmaa (tai jopa ihan normaalia)? Voiko astman puhkeamiseen riittää  :askendentti: 0° :kaksoset: ja  :merkurius: 6.huone? Ja vielä  :mars: :rapu:, joskus olen jostain lukenut tämänkin voivan aiheuttaa astmaa, vaikka ei ykköshuoneessa olekkaan vaan neljännessä.

Kuitenkin, aikas jännä juttu, koska ei minulla ole koskaan silleen mitään sairauksia hirveästi ollut (no siis kauhea määrä normi flunssatapauksia ja poskiontelon/korvien tulehduksia mutta..). Silti kuudes huone valtaa likimain 90° koko kartasta ja sisältää  :chiron: :aurinko:  :merkurius: :venus: :juno: :jupiter: :kuunsolmu: :kuu: :pluto:. Pitäisikö tässä varautua sairastelemaan kovinkin?  :uglystupid2:
Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: SanctAstra - 04.04.2011 16:44:15
Minen tiiä, mistä näkyy ja mitä, mutta olen antanut kertoa itslleni, että sisäinen levottomuuteni ja heittelevät verensokerini näkyvät kartaltani. Terveydellisesti pääsen kuitenkin melko helpolla... Aisti yliherkkyyksiäkin on. Mulle ei saa huutaa, eikä töniä.  ;)


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Stareyes - 08.07.2012 17:53:36

ILMAELEMENTTI (Kaksonen, Vaaka, Vesimies)

Ilman elementti liittyy liikkumiseen ja hengitykseen.

ilmaelementin puuttuminen tai vähyys kertoo hitaasta liikkuvuudesta, taipumuksesta huimaukseen, pinnallisesta tai nopeasta hengityksestä, hermoston heikkoudesta ja ongelmasta ideoiden ilmaisemisessa

vahva ilmaelementti altistaa levottomuudelle, unettomuudelle, hermostuneisuudelle, sydämentykytyksille ja nopealle hengitykselle. Ongelmana voi olla myös kuivat iho, hauras luusto ja kynnet, aikaiset ikääntymisen merkit
Minullahan nyt  progressiivisesti  :aurinko: :vesimies: 17'22 2. ja 3. huoneet painottuneet. Selittänee monta asiaa...

VENUS

- kilpirauhanen, munuaiset, homeostaasi, hormonaalinen toiminta, suonet

*nautinnonhaluisuus (mm. ruoka ja seksi)
Venus peräytyy, allekirjoitan tuon kilpirauhashormonituotannon


JUPITER

- maksa, haima, isot aivot (vasen, aivojen toiminta, muisti), moraali, veren virtaus valtimoissa, maksan metabolismi

Jupiterin kuvaamat terveysongelmat;

*paino-ongelmat
Kun TR- :jupiter: oleili :kauris: iin merkissä - paino alkoi nousemaan  :o

 
 
URANUS

- hermosto, sähköiset impulssit, kehon yhteistoiminta, kuljetusjärjestelmät

Uranukseen liittyvät terveysongelmat:

*spasmit

*shokki

*krampit

*revähdykset

*sydämen rytmihäiriöt

*Asperger ja Autismi

*ADHD

*motorisen yhteistyön ongelmat (koordinaatio)

*äkilliset sairaudet, onnettomuudet
TR-Uranus Oinaassa, prog-kartalla tekemässä pian yhtymää IC:iin, Radix-kartalla sitten 6. huoneessa. Äkillisiä terveysmuutoksia, tod.näk.?

 
 
NEPTUNUS

- lymfakierto, käpyrauhanen, umpilisäke, oikea aivopuolisko, kalvojen läpäisevyys

Neptunukseen liittyvät terveysongelmat:

*allergiat

*riippuvuudet

*autoimmuunisairaudet

*epäselvät tai virheelliset diagnoosit


*lääkeyliherkkyydet

*krooninen uupumus*hallusinaatiot ja tietoisuuden tason häiriöt

*psyykkiset sairaudet
Allekirjoitan tuon ylläolevan. Neptunus nousee 1.huoneessa. On "riippuvuuksia, yliherkkyyksiä. Tehty monta virheellistä diagnoosia yms.


Lainaus
Härkä-Skorpioni


Härkä –  kilpirauhanen, välikorva

Mahdolliset terveysongelmat:

*korvan, kurkun ja nielurisojen ongelmat
*niskavaivat
*kilpirauhasen ongelmat
Tuttua juttua....Lainaus
Skorpioni – eturauhanen,  virtsatiet, kehon jätteiden eritysjärjestelmät (nenä, peräsuoli, hikirauhaset)

Mahdolliset terveysongelmat:

*ongelmat kurkussa, nenässä ja sydämessä

*kriittiset leikkaukset
Selvittänee monia asioita nämä kaikki!
Mutta mitä TR-Uranus tuo tullessaan terveydelle? Selkiytytääkö monia outoja vaivoja????
Ja siten poistaa turhia rohtoja elämästäni?
Luulen kaiken ottaen, että ohitusta tekevä Uranus tuo helpotusta vaivoihini selkiyttämällä terveyden tilaa...
Kun tässä olen ollut 1½ vuotta kirjaimellisesti horteessa, väärin arvioidun lääkityksen vuoksi. En ole jaksanut mitään. Nukkunut vaan suurimman osan valveillaoloajasta. Liikunta jäänyt näin ollen minimiin. Siippa luki erään lääkkeen yleisistä haittavaikutuksista ja nehän mulla oli!!!!1
Minun pitäisi kuunnella, mitä siippa on mistäkin asiasta mieltä, sillä hänellä on hyvä vaisto kaikkeen, mikä liittyy minuun.
Mitä opin? Kuunnella, mitä oma  vaisto sanoo, eikä antaa kenenkään milloinkaan sanella, mitä tehdä ja mitä ei.

Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Artemis - 10.07.2012 16:41:00
Nostoa vähäsen tälle aiheelle. Itsellekkin on tullut aiheelliseksi tämä astrologian ja terveyden yhteys. Toista viikkoa PEF-testit menossa ja koko ajan puhallan alle alarajan ja rasitusastmatestissä arvot laski 70l/min lähtötasoon nähden. Onkohan lie tämä sitten sitä rasitusastmaa (tai jopa ihan normaalia)? Voiko astman puhkeamiseen riittää  :askendentti: 0° :kaksoset: ja  :merkurius: 6.huone? Ja vielä  :mars: :rapu:, joskus olen jostain lukenut tämänkin voivan aiheuttaa astmaa, vaikka ei ykköshuoneessa olekkaan vaan neljännessä.

Kuitenkin, aikas jännä juttu, koska ei minulla ole koskaan silleen mitään sairauksia hirveästi ollut (no siis kauhea määrä normi flunssatapauksia ja poskiontelon/korvien tulehduksia mutta..). Silti kuudes huone valtaa likimain 90° koko kartasta ja sisältää  :chiron: :aurinko:  :merkurius: :venus: :juno: :jupiter: :kuunsolmu: :kuu: :pluto:. Pitäisikö tässä varautua sairastelemaan kovinkin?  :uglystupid2:
Minulla on rasitusastma, kartallani neptunus huoneessa 6, neliössä merkuriukseen (huoneessa 10.kaloissa).


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: huhtikuinen - 30.07.2012 11:00:38
Avautui minullekkin vähän kilpirauhasasia. Olin ollut pitkään huonossa kunnossa 1980-luvun lopulla. Kävin lääkärissä useamman kerran kunnes lääkäri tutki kaulaani. Lähete laitettiin pikaisesti yliopistolliseen keskussairaalaan. Tutkimuksessa paljastui pahanlaatuinen kasvain, leikattiin ja radiojodihoidettiin ja toivuin hyvin. Elinikäinen lääkitys alkoi ja olen voinut erinomaisesti.

Vieläkään en tarkkaan osaa karttaa tulkita mutta oletan että  :aurinko: :harka: ja :venus: :oinas: ovat vaikuttaneet.


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Syringe - 07.08.2012 18:14:55
Kertokaas, mitä  :ceres:  :kaksoset: ja kuudennessa huoneessa tarkoittaa? En ole ihan perillä siitä, mitä tuo meinaa.. :Dd  Eikö 12. huone myös ole jollain tavalla liitettynä terveyteen?


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Suljin - 13.12.2012 19:10:51
Kertokaas, mitä  :ceres:  :kaksoset: ja kuudennessa huoneessa tarkoittaa? En ole ihan perillä siitä, mitä tuo meinaa.. :Dd  Eikö 12. huone myös ole jollain tavalla liitettynä terveyteen?

Ainakin tehtyäsi tapahtumakartan, diagnoosin saatuasi, yllättävästä, suuremmasta, sairaustapahtumasta, näyttäisi syy (planeetta = mikä) olevan 12. huoneessa, askendentin läheisyydessä ja merkki näyttäisi kertovan, että missä tämä syy on vaikuttanut. Näin siis ainakin omalla kohdallani.

Sitten, mitä tulee osumista omalle kartalle niin Saturnus vaikuttaisi "konkretisoivan". Muutoin ihan vain transiiteilla katsomalla näiden huomaaminen vaikuttaisi aika arpapeliltä..


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Kuuhilda - 16.03.2022 11:01:47
Hermosto.

Se.

Mää osaan ynnäillä siihen paljonkin kaikkea, kuten sen että Ap:lla on 6 huone täynnä tavaraa, ainakin 7 taivaanpalloa, joista 3 persoonallisia, tai proge  :kuu:  :neitsyt:, mutta mietin, että voiko   :aurinko:-paluun nousulla keikkuva :kuu: olla osallinen siihen että tää pitkäaikainen kokovartalohermotiltti taas alkaa oiria niin että kaataa petiin?
Kyseessä pohjimmiltaan kai kuitenkin tunneperäinen ongelma  :-\
Tulee esiin?

Fibro-migge-cfs soopaa.


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: nikki - 16.03.2022 12:35:37
Täähän sattu sopivasti; itelle kun iski iha perinteinen räkätauti, ei o korona,
nenä vuotaa ja näillä aivastuksilla voisin toimia biologisena aseena levittäen laajalle virusta  :crazy2:
mutta siis kattelin karttoja että..joo,
no oli just kuunpaluu ja siellä  :vertex: 16  :neitsyt: mutta 7 huoneessa,
antivertexillä sitten  :jupiter: :kalat: ?
tr  :merkurius: :kalat: :aspect_con:  :chiron:  :kalat:

Mutta siis, lähdin ettimään semmosta monistetta, jossa ois nuo sairaudet /heikkoudet / alttius jokaiselle merkin asteelle,
en löytänyt,
 mutta löysin muistiinpanoista semmosen kartan kuin decumbiture chart,
eli niinku kadonneelle esineelle voi tehdä kartan ja etsiä sitä sen perusteella,
niin sairaudelle voi tehdä kartan siitä ajankohdasta, kun se kaataa sinut sänkyyn.
http://theastrologydictionary.com/d/decumbiture-chart/ (http://theastrologydictionary.com/d/decumbiture-chart/)
Ja siellä
 :askendentti: / 1 huone keho, yleisterveys ja vitaliteetti (tämä muutenkin  :askendentti: ominaisuus, ei vain tällä kartalla)
6. huone potilaan sairaus tai tapaturma
7. huone lääkärin / hoitajan antama / tekemä diagnoosi (enkuksi ihan judgement eli tuomio, ja 7 huoneen kautta ihmiset tulevat meidän elämään eli esim. tr  :chiron: = lääkäri)
8. huone potilaan kuolema mahdollista, ei voi tietää
10. huone tarkoituksenmukainen lääke / hoito / toimenpide

-planeettahallitsijat huoneissa ja kuun liike tapahtumien kulkua kuvaamassa, sairautta, hoitoa ja parantumista
-perinteiset 7 planeettaa käytössä

---
No  :kuu: tais sulla vasta olla transiittina ap- :askendentti: :lla, ja sen yodin kärkenä.
Ja itellä kuunpaluulla  :pluto:  :aspect_con: :askendentti: 
ja kun nyt on kohtalottaret ottaneet minut omakseen, niin siinä on sitten 120 Lachesis osan suova hatssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii myös

--
 :askendentti: this rules the body as awhole its appearance and general well-being
planeetat-aspektit

6. huone the sign on its cusp and its ruling planet is the ruler of health within the birtchart
Aspects to these chart points indicate the likely nature of ilness or of treatment and cure.


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Kuuhilda - 16.03.2022 15:19:14
Kiitos! Mielenkiintoista.

Arvaa vaan, oliko tän sänkyyn kaatumisen  :askendentti:  :leijona: asteessa 27  ;D


6. huoneen kärki on 2  :vesimies:, samassa on nataali  :merkurius:. Ja tuossa kohtaahan nyt on  tr  :vesta:

 :uranus: huone 10  12 :harka:  MC on 8  :harka:

6 huoneessa on  siis  :vesta:   :mars:  :venus:  :juno:  :saturnus: 20 :vesimies: :aspect_opp:  :kuu: 21 :leijona:

7 huoneen kärki sen 27  :vesimies:,  :uranus: menee tuonne 10 huoneeseen
 :merkurius: on 7 huoneessa 8  :kalat:  :aspect_squ: MC 8  :harka:

8 huoneessa kärki 3  :kalat:,  :jupiter: 17  :kalat: :neptunus:  22   :kalat: :aurinko: 24 :kalat:

10 kärki tuon 8 :harka:  :aspect_squ: se  :merkurius:   :kalat:
 :venus: oli siellä 6 huoneessa.

Sitten siellä on  :kuunsolmu: 24  :harka: ja  :ceres: 8  :kaksoset: (nataali DC 9  :kaksoset:)

 :kuu: on 12 huoneessa sen 21  :leijona:

Aikahan oli siis 15.3 2022 15.15

Mutta hermostoon osuu tämänkin mukaan.

Miten tätä nyt sitte hoitas?

Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: nikki - 16.03.2022 16:50:03
Ensinnäkin  :merkurius:  :kalat: :aspect_sex: MC  :harka:
ei neliö, jos nyt lie väliä tässä...
neliö siellä on  :merkurius: :kalat: :aspect_squ: :ceres: :kaksoset:
jalkaterät ja käsivarret , nerve nerve vai mikä lie
(yhellä tyypillä  :aurinko: :venus: :vesimies: :aspect_tri:  tr :ceres: :kaksoset: ja sitä vaan masentaa  :-\ )

Tämmösiin on hirveen vaarallista sanoa juuta jaata,
ettäkö millä hoitaa,
mutta sanon silti, luotan sun harkintakykyyn,
tai siis
sanon vaan, jotta tarttet "tulta",
koska törmäsin aiemmin seppä Hephaistokseen, joka on  :aspect_con:  :kuunsolmu: 24  :harka: (seppä nyt 25  :harka: )
ja sun natal seppä on tuolla tuon kartan MC:llä eli 8  :harka:
ja sen roomalainen vastike Vulcano on sun natalilla 3  :oinas: (  :aspect_con: :kuu: )
ja muuten 19  :rapu: transiittina
enkä
minä tiijä
mittee se tuli sulle ois
ja että oisko se edes
se
---
Hephaistos oli  :venus: .n mies,
mut  :venus: petti sitä  :mars: :n kanssa ja silleen..
https://www.jessicaadams.com/2018/05/15/blog/venus-cupido-mars-vulcanus-psyche/ (https://www.jessicaadams.com/2018/05/15/blog/venus-cupido-mars-vulcanus-psyche/)

Se Vulkanus on Härän esoteerinen hallitsija,
siitä se lähti..yritin tutkailla yrttejä tai jotain Lehtirannan kirjasta ja tuon sieltä sitten bongasin..
(jotenkin Lehtiranta ei resonoi meikäläiselle..en tiijä miks)


Otsikko: Vs: Astrologia - terveysongelmien kartoittajana
Kirjoitti: Kuuhilda - 16.03.2022 18:11:11
Hupsan, joo.

Rauta?
Mutta miksei  :mars:?
Ehkä tuo rauhallinen ja vakaa seppä meinais varastorautaa?

Raudan puute on vanha ongelma kyllä.