Astro Foorumi

Astro special => Syntymäkartan tulkintaa => Aiheen aloitti: Esmiralda - 07.12.2008 14:21:38Otsikko: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 07.12.2008 14:21:38
Hei!

Nyt kun on joulun alus ja pimeys vallalla monella tavalla, niin eikö voitaisi tutkia Vestaa enemmän.

En tahdo vatvoa vanhaa, vaan ottaa uudelleen esiin, koska opin omilla kursseillani Vestasta, että...

Vestan energioitten kautta maan päällä uutena aikana tulee korostumaan. Jokainen, joka ottaa tietoisen yhteyden valoon , on yhteydessä Vestan energioihin. Vesta PUHTAIMMASSA MuODOSSAAN on pyyteetöntä palvelua, rukousta, auttamista, toisen huomioimista. Jotta nämä energiat voisivat vaikuttaa oikein, tulee tapahtua vapautuminen alempien tietoisuuksien harhoista (seksuaalisuus, nautinto alemmilla tasoilla). Kuitenkaan vapautuminen ei voi tapahtua ennen kuin nautinnon (seksuaalisuus) on todella kokenut. Vestan vapautuminen ja käyttöönotto edellyttää mielen, kehon, tunteiden puhdistumista ja tätä kautta TIETOISTA  valon vastaanottamista.

Miten koette omalla kartalla Vestan ja itse Vestan sanoman?


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: taiska - 07.12.2008 16:18:18
Olen juuri omia asteroidia yrittänyt pähkäillä ja minullahan Vesta on Kauriissa 6.huoneessa eli työn ja velvollisuuksien huoneessa ja mielikuva on selvä, että ehkä juuri tämä Vesta on yksi syy miksi palvelu ja toisten auttaminen on minulla aina ollut itsestään selvää ja helppoa. Toisaalta joskus se aiheuttaa minulle jopa stressiä, kun olen toisten auttamisen monesti laittanut omien asioiden edelle ja siitä olen pyrkinyt nyt viime vuosina pääsemään eroon  ::).

 Vesta tekee  :aspect_squ:  :aurinko:,  :aspect_sex: :venus:,  :aspect_con: :jupiter:,  :aspect_sex: :neptunus:,  :aspect_tri: :pluto:,  :aspect_sex: :chiron: ja  :aspect_con:  :juno: .
Jos joku voisi näiden suhteen antaa jotain tietoa mitä ne voisivat meinata, niin olisin siitä iloinen .
Tuo neliö auringolle tuo mieleen sen, että kun olen Oinas ja kuitenkin haluan auttaa ja palvella se myös tuo sen ristiriidan josta olen kärsinyt, vai meneekö ajatukseni ihan metsään ?  ;D


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 07.12.2008 16:57:37
Oletpas todella 'valonkantaja' Taiska! Niin on vilkas Vestasi!

Tuolta Kaarina Pääkkösen sivuilta poimin tässä sinulle, mutta toki voit seiltä kurkistaa enemmänkin:


Vesta Kauriissa syntyneet pystyvät tuntemaan olonsa turvalliseksi ja antamaan itsestään eniten työs-kennellessään kurinalaisissa organisaatioissa.
Työtä motivoi usein henkilökohtaiset halut menestyä ja onnistua organisaation jäsenenä. Kyky suunnitelmallisuuteen ja suunnitelmien toteuttamiseen johtaa usein etenemiseen organisaatiossa johto tehtäviin saakka.
Yksilön merkityksen kieltämistä voi tässä asemassa ilmetä ja ennen kaikkea organisaation kustannuksella.
Perheen merkitys seksuaalisuudessa suuri. Nämä henkilöt voivat menettää otteen seksuaalisuuteen ja tunne-elämään silloin kun ilmenee kritiikkiä, tuomitsemista tai kontrolloinnin mahdollisuuden menettämistä.

VI Tässä kuudennessa huoneessa Vesta symboloi omistautumista työlle, huoneen hallitsijan Neitsyen mukaisesti. Vesta on tässä ikään kuin omassa huoneessaan ja voimakas. Terveydelliset ongelmat ja elämäntilanteet voi-vat pakottaa henkilön käymään omakohtaisesti läpi vaikeita prosesseja, joiden kautta kehittyy myös kyky ymmärtää ja nähdä avun ja huolenpidon tarve toisten ihmisten elämässä. Tämän huoneen konfliktit voivat täydellisyyden tavoitteluineen( Neitsyt) johtaa ylilyönteihin ja epäterveisiin ilmenemismuotoihin, jos oman koke-musmaailman selvittely estyy.

Ja varmasti löydät itseäsi enemmän Vestan aspekteista. Tässä Kaarinan linkki:
http://www.aumanet.fi/~kaarina.paakkonen/


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 07.12.2008 17:05:40
Minua huolestuttaa Vestassani tällainen ilmiö:

Vestan haasteellinen aspekti 
Voimakas Pluto – Skorpino akselin korostuminen haasteellisilla aspek-teilla niin, että Vesta on mukana, on varovasti tulkittava, mutta usein il-mentää seksuaalista alistamista ja väkivaltaa, joko itsetuhoista tai toisiin kohdistuvaa tuhoavaa käytöstä.   

Minulla on Vesta yhtymässä sekä Plutoon ja Saturnukseen, aivan niiden välissä huoneessa 8 Leijonassa.

En minä ole väkivaltainen enkä alistavakaan, en itsetuhoinen tai tuhoava!! :-\  En varovastikaan! En myönnä!

Auttakaa, miten tuon voi oikein ymmärtää?

Onkohan Kaarinan tulkinta Vestasta nyt seksuaalisesti kauhean korostunut?

Kun minä opin kursseilla näinkin kauniisti:

Valon ja rakkaudentyölle antautumisen merkki kartalla on Vesta-merkki ja huone. Myös Vestan aspektit kertovat valon kanavoinnin kyvystä tai vaikeudesta. Esim. Vestan yhtymät nousu- ja laskusolmuun tai DC:hen tai IC:hen kertovat menneistä elämistä tulleesta kyvystä välittää valon energiaa maaplaneetalle. Kaikki välittävät Vestan valon, ilon ja rakkauden energioita valitsemallaan, juuri hänelle sopivalle tavalla.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: kimo - 07.12.2008 17:27:51
Huomasin saman asian, seksuaalinen korostus. Hmm... täytynee tutkia asiaa lisää, onko Vesta tosiaankin "seksi"-asteroidi?

Oma Vestani 1. huneessa jousimiehessä ja yhtymässä venukseen. Eikös yhtymää pidetä negatiivisena aspektina?

Kaarinan sivuilta:

Vesta Venus

Aspekteissa Venuksen kanssa Vestan symboliikka keskittyy feminisen ( vastaanottavaan) rakkauteen, kauneuteen, arvomaailmaan ja seksuaalisuu-den kokemiseen. Tämä aspekti voi nostaa esille itsensä kieltämisen ja riip-pumattomuuden perinteisestä parisuhde mallista.

Positiivinen aspekti; oma femininen puoli on tasapainossa persoonan kanssa. Kokonaisvaltaisuus hallitsee seksuaalisuuden kokemusta ja feminisen puolen psyykkinen ymmärryskyky on hyvä.
Henkilö voi ohjata seksuaalisen energiansa taiteen ja luovuuden areenalle harrastajana tai tuottajana. Toiminta voi ohjautua myös henkiseen toimintaan.
Haasteellinen aspekti: voi nostaa esille konflikteja työn ja henkilökoh-taisten tarpeiden välille, usein lopputuloksena on alistuminen oman vapauden ja perhe-elämän kustannuksella.
Tästä seuraa sitten psyykkistä ja fyysistä kykenemättömyyttä, pelkoja ja omien tarpeiden syrjäyttämistä, kykenemättömyyttä tasapainoiseen seksuaaliseen kanssakäymiseen vetäytymällä tai siveettömällä käyttäytymisellä.
Ongelmien korjaamiseksi tulisikin persoona saada eheytymään niin, että yksilö kykenisi erottamaan työn ja yksityisen - henkilökohtaisen alueen, jolle kuuluu intiimin kanssakäymisen ihmissuhteet.
Seksuaalisen kanssakäymisen alueiden ja sosiaalisten normien koodiston ymmärtäminen voi auttaa eheyttämään näitä haasteita.  

En nyt kyllä ihan allekirjoita tätä tulkintaa!


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: nikki - 07.12.2008 18:29:21
kimo
ei,Vesta ei todellakaan ole "seksi" asteroidi,
vaikka Vestan papittaret tarjosivatkin papeille vihkimyksen seksuaalisen nautinnon kautta,
mutta sen jälkeen Vesta vetäytyy takaisin itseensä,on kokonainen ja ehjä omassa identiteetissään,Neitsyt,hän ei tarvitse puolisoa siinä tarkoituksessa kuin esim. Juno,
jolle on tärkeää juuri seksin kautta liittyä puolisoonsa ja kokea vasta yhtymisen myötä itsensä kokonaiseksi,ja jolla sitten on enämpikin näitä komplekseja seksin ja mustasukkaisuuden myötä,jos tasavertainen suhde ei toteudu

Vesta/Hestia on pyhä tuli,keskittyminen,intohimo johonkin tekemiseen niin että aika ja paikka unohtuu,meditaatio,rauha,
Masseyn mukaan nimenomaan työasteroidi,joka liittyy perinteisiin ja rakenteisiin

löytyiskö tästä jotakin:
 :vesta: :jousimies:
idealistista ja sosiaalista kannanottoa työssä,
humanistisia pyrkimyksiä,yhteiskuntakritiikkiä,
politiikkaa,uskontoa,maailmankatsomusta,matkusteluhalua,opintomatkoja,
korkea työmoraali,
analyyttis-hengentieteellistä lahjakkuutta
ja
negatiivisena "besser wisseriä",tekopyhyyttä,kokee olevansa korvaamaton,
hukuttaa itsensä epärealistisiin päämääriin työssään
(H.H. Taeger,Urmaksen käännös)

yhdessä  :venus::n kanssa katsoisin että työn arvostus/arvot ovat tärkeitä,
että ne sopivat omaan ideologiaan,
venus tuo ehkä sitä realismia myös arkeen,
ja että rakkaus on kokonaisvaltaista "keskittymistä",
ei yhden osa-alueen tyydyttämistä,
ja että "intohimot" ovat hyvin omakohtaisia ykköshuoneessa,
ja ehkä sitten seksin alueella vaikka sitä uuden kokeilua,
mainitsit jossain tantraseksin,voisi sopiakin Vestallesi?

ja Taiska,
minulla myös  :vesta: :aspect_con: :juno:
mutta neitsyessä,
vaadin ilmeisesti puolisolta "täydellisyyttä",
ja täälle hra täydellisyydelle antaudun kuin Vestan papitar,
pyhän tulen roihulla,
ja palaan itsenäisenä takaisin kotilieden ääreen,
kaurapuuroo keittelemään..
sinun Vestasi vaatinee realismia,
punnitsee resursseja,
"nyhjää tyhjästä" hyvinkin komian roihun?Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 07.12.2008 18:39:30
Nikki, minäkin vähän hämilläni Vestastani. Katsoisitko?

 :vesta: :aspect_tri: :jupiter: 1.huone jousimiehessä
 :vesta: :aspect_con: :saturnus: ja  :pluto: huone8.leijonassa
 :vesta: :aspect_squ: :chiron: huone 11 skorpionissa


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: kimo - 07.12.2008 19:16:10
Kiitos Nikki selvennyksestä!

Jooh, tajusin ja sitten taas tipahdin kärryiltä.  Onpas tätä nyt hankala ymmärtää.

Tässä lisää Masseyltä käännettyä tekstiä

http://http://www.astrologicallyspeaking.com/vesta2.htm#para3[url]


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: nikki - 07.12.2008 19:48:26
 :vesta: :leijona: Esmiralda
kehittymistä epävarman henkisen erilaisuuden kautta,
sydämellään elämistä,
tekee työtä minäkuvansa kehittämiseksi (tuo  :aspect_tri: :jupiter:,luoden uutta,tuoden innostusta,saa "kipinän" milloin mistäkin,ehkä unohtaa realiteetit vaikka  :saturnus: niistä onkin muistuttamassa?)
samaistuu työhönsä (teacher, :aspect_tri: :jupiter:)
puolustaa sosiaalisesti itseään heikompia (haluaa vahvistaa liekillään omaa ja myös toisten psyyken rakennetta, :saturnus:)
vanhoillisia arvojärjestelmiä (taas  :saturnus: mutta myös sinun  :aurinko: :rapu:)
henkistä leikkimielisyyttä, :leijona:,joviaalisuutta, :aspect_tri: :jupiter:,
iloitsee väittelystä henkisten tai poliittisten kysymysten parissa (tässä vastaväittelijä  ;),pakottava sisäinen tarve ilmeisesti tutkia syntyjä syviä, :pluto:)
organisointikykyä,itsenäisyyttä,vapauden tarvetta,riippumattomuutta,
itsetietoisuus,ehkä tarve tuoda itseään esille,roihuta muillekin, :pluto: :leijona:,
näyttävää liekkiä,leikin varjolla?
ja
negatiivisena:
jäykästi rajattu maailmankuva (ehkä osin, :saturnus:,mutta  :pluto: kyllä muokkaa tätäkin?)
itsekritiikin puutetta ( :leijona: ei voi olla "näkymätön"?)
joustamattomuutta (sekä  :saturnus: että "fanaattinen"  :jupiter:)
oman työn merkityksen yliarvioimista ( :aspect_tri: :jupiter:)
paljon melua tyhjästä,
lainahöyhenissä koreilua (täähän on "mainio",jos realistisesti aattelee vaikka foorumilla lainailua..eikä nyt tartte  :pluto: :leijona:.n ja  :rapu: :aurinko:.n "verisesti loukkaantua")
ongelmallinen isä tai mieskuva ( :leijona:,miksei myös tuo  :saturnus: vanhana
isänä? tai vanhempi mies)
arviointikyvyssään hitaanlainen (just se kipinän saatua suuna päänä toimeen,
 :saturnus: tulee jälkijunassa)

paljon parantavaa energiaa yhteisöönsä jakaen, :vesta: :aspect_squ: :chiron: :skorpioni:,skorpioni on jo itsessään parantava,
tai ehkä sinulla on paljon opittavaa skorpionilta... ;)
8 huone ja  :pluto: ja tuo  :skorpioni: kuvaisi sitä,ettei sisäinen liekki hevin sammu,
ja että on nimenomaan tärkeää säilyttää se "hengen kipinä" kaikissa toimissaan,
syvällinen intohimo tekemiseen

tuosta omasta  :vesta: :neitsyt:.stä vielä sen verran,
kun  :neitsyt: jo itsessään liittyy työhön,
niin olen aikoinaan ollut yks työnarkomaani ja kokenut että työn kautta "tulen hyväksytyksi"(kasvatuksen "kiroja")
korkea työmoraali edelleen mutta myös armoton itsekritiikki,
en pistä tikkua ristiin jos tuntuu etten yllä mihin riman oon asettanut,
älytöntä sinänsä,poisoppimisen paikka,
ehkä tämä on "estänyt" minulta korkeakouluopinnotkin 9 huoneessa sijaitessaan,
tähän sijaintiin liittynee myös tämä "opettavainen" asenne,
ja  :neitsyt: ruuanlaittoon liittyen olen todella tarkka ruuanvalmistusastioiden suhteen,leivontaan käytettävässä puuhaarukassa lukee jotta leivonta ja sillä ei todellakaan sekoiteta jauhelihaa,jota taasen ei todellakaan laiteta muoviseen leipomakulhoon,vaan teräsastiaan jne..
ja puuhellaa /uunia/tulentekoa edes saunankiukaan alle kaipaan

 :pluto: :vesta: :juno: :neitsyt:
 :aspect_sex:   :neptunus: :venus: :merkurius::skorpioni:
väljempi  :aspect_con: :uranus: :ceres: :neitsyt:
ja  :aspect_opp: :chiron:

ainiin Esmiralda,
sinullahan on tuo Jumalattaren aika,
lue sieltä Hestiasta,
ja ehkä kaikkein perehtynein ja viisain näissä asteroidien tulkinnassa on Marja-Liisa Niemi-Mattila,hän omaa syvää asiantuntemusta näihin jumalattariin


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Norna - 07.12.2008 19:49:37
 Ok, Vesta, kodin ja tulisijan jumalatar sijaitsee mulla 4. huoneessa ja niin ikään myös  :jousimies:. Aspekteja on astro.com:n tekemän kartan mukaan  :aspect_con: :pallas:,  :aspect_con: :neptunus:,  :aspect_tri: :saturnus: (12. huone) ja :aspect_tri: :merkurius: (8.huone).
 Koti on kyllä tosi tärkeä paikka, jonkinlainen tukikohta ja edustaa latautumispaikkaa sekä henkiselle kasvulle parasta ympäristöä. Koti on myös opiskelupaikka mulle  ;).

Tuleeko jotain noista aspekteista mieleen? Mulle on hankala saada kiinni asteroidien energioista kiinni, lähiplaneetat ovat paljon konkreettisempia. Yleensä 4. huone on musta jotenkin kyllä tylsä eikä se ole löytänyt palaansa vielä palapelissä kunnolla, se vaan tuntuu niin yleispätevältä. Vaikka Neptunus yhtymä Vestaan, näissä mä meen ihan pihalle. Neptunus edustaa vettä ja tunteita, myös herkkyyttä toisille tasoille ym ja Vestalla on hallussaan koti, ahkeruus, keskittymiskyky, pakkomielteitä myös. Kodissa kyllä tunnen suuria tunteita (ylläri), se voi edustaa pakopaikkaa, satamaa maailman myrskyissä (ylläri) ja siellä on helpompi hahmottaa maailmaa uusiksi, kun on omissa oloissaan. Hmm...

 Oho olinkin laittanut epähuomiossa väärin noita aspekteja :)


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: maarita - 07.12.2008 20:13:37
Hei 'nikki'!

Tahtoisi 'maaritakin' kuulla ajatuksiasi ja tietämystäsi tästä Vestasta.

Minulla Vesta majailee myös huoneessa 8, aika lähellä Saturnusta, myös Kuu ja Uranus samassa huoneessa. Ja Härän huone se silloin on ollut.

Kiitos jos voit!


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 07.12.2008 22:11:40
Wau!! :D Jos tuo Vesta olis Ravussa, niin en uskaltaisi muuta kuin punastua, mutta kun se on Leijonassa, niin kehtaan kommentoida.

Löitpä läjäyksen kuin Turusen pyssystä, Nikki! Ei kai sinulla ole jotakin hampaankolossa? ;)

...epävarma henkinen erilaisuus... no jaa, jossakin syvällä on tuo epävarmuus omasta olemisesta, kasvua varmasti!

...kipinöi, iskee tulta siellä täällä...Kyllä, hyppii ja poukkoo kuin jussi autonvalon edessä! Juu juu realiteetit välillä unohtuu, onneksi on niitä realistisia laittamassa jalkansa eteen!

...vahvistaa... kyllä, ikuinen unelma!

...vanhoillinen...Sitä en kyllä myönnä!  :knuppel2:

...pakottava tarve tutkia...KYllä vaan, loputon.

...roihuta muille! Kyllä, mutta itse uskon, että se liittyy tuohon vahvistamiseen. Jos ei itseä laita likoon, niin ei tohi muutkaan!-mentaliteetti.

...jäykästi rajattu maailmankuva?! Eihän tuo voi olla totta!  :-\ Mutta niin vähän sitä itseään tuntee ja näkee.

...itsekritiikin puutetta ja joustamattomuutta...Ah, onneksi olen jo vanha, antaa periksi!

...Oman työ merkityksen yliarviointia...Siitäkö se väsymys johtuukin?

...lainahöyhenet!? Takuulla kerron, mistä minä olen sanoja napannut! :knuppel2:

...ongelmallinen isä...taiteilijahaaveilija! KYllä varmaan, on pitänyt turvautua Kauris-järkityyppiin!

Kyllä ja hidas hoksaamaan, jälkijunassa useimmiten!

Voi hyvä Vesta! Miten minä olen yleensä selviytynyt?!

No se kipinä, mikä ei koskaan sammu! Uskoa Valoon siis on!

Siis näin kauheastiko pikkuruinen asteroidin klöntti voi minua muokata!?

Kiitos Nikki, kun intohimoisesti perehdyit asiaan!  :)Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 07.12.2008 22:22:43
Ihan tosi, tuo Vesta antoi syntymästään minulle Leijonanharjan ja olin äidin ja isän kauhuksi aika ujostelematon kakara!

Mutta on mielenkiintoista nähdä, miten kaikki ajan kuluessa muuttuu, sillä tämän vuoden Ap-kartalla Vesta on kiltisti siellä luovassa 5-huoneessa Härässä (oikeastaan juuri saapunut sinne, o astetta)ja tekee iloiset kolmiot Marsin, Satusnuksen ja itsensä Plutonkin kanssa. ;)
Ja Vesta on tässä pari vuotta sitten tehnyt yhtymän synt.karttani Junoon, eli testattu, millainen vaimo oikeastaan olen. Huh! Kiltisti tässä körötellään eteenpäin toinen toisen käsikynkässä.

Jos Vesta on näinä aikoina tärkeä, niin eikö sitten olekin tärkeää katsoa, missä se Vesta on juuri nyt, mistä on kasvettu ja selvitty?


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Riitta - 07.12.2008 22:34:50
Hymmm, pitaisikohan minun punastua-kun vesta on ravussa ja 11 huoneessa?
Ylipapittareita, oman valovoiman loytymista, omistautumista henkiselle rakkaudentyolle-tjaa, oikeastaan teenkin ainakin paria asiaa joita rakastan.. :smitten:


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: kimo - 07.12.2008 23:06:44
Kylläpäs mielenkiintoisen aiheen heitit Esmiralda, sujuvasti ehtoo mennyt asiaa pohtiessa!

Omalla kohdalla asia ei ole mielestäni niin yksiselitteinen, Vesta on siellä stelliumin jatkona jousimiehessä.
Ajattelisin että se siellä toisten kanssa vahvistaa tätä omaa minää, vahvaa jousimiestä. Se valonkantaja löytyy minusta itsestäni.
Töihin paneudun huolella ja teen ne kaikkeni antaen. Palaverien lopuksi kun on vapaa sana, mulla on aina jotain kommentoitavaa. Ja teen sen ajatellen koko meidän osaston parasta ajatellen. Pohdiskelen ja filosofoin. Matkustan ja innostun uusista jutuista, kuten tästä! Jousimiesmäisesti ajatus harhailee muualle, parit pasianssit tässä välissä on vedettävä.
Venus sitten, olen omasta tahdosta muuttanut itseni Vestan neitsyeksi, odottaen sitä jotain, kun aika on.
Olen ja elän siis varsin siveellisesti, tarmo kohdistuu uurastukseen työssä.

Tällä hetkellä Vesta peruuttelee IC:n tuntumassa, sekö syynä kun tässä huushollissa on jouluvalot joka ikkunalla, monen vuoden tauon jälkeen!

Tässä vielä aiheeseen sopivaa musaa!

 http://http://www.youtube.com/watch?v=HLFTYKN_BHg


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: nikki - 07.12.2008 23:56:06
että tehosekoitin siinä hellan kuppeella..joo,
vihkimys ja pyhyys,
että tätä nykyaikaa,kun turhake nimeltä leipäkonekin keksittiin..
oikeesti
Vestaan liittyy tietty pyhyys,jo Niemi- Mattilan kommentin mukaankin,että septiili
1/7 on Vestan oma aspekti,
ja joskus täällä on ollut puhetta "vanhoista sieluista",
jonka yhtenä merkkinä on pidetty Vestaa,sen sijaintia ja aspekteja,
henkisyys,etsintä,kutsumus,
ja esim. Esmiraldan  :aspect_squ: :chiron: voisi hyvin kuvastaa sen henkisen
"vihkimyksen" etsintää,
ja annalilja tais pohtia tuota peräytyvää  :vesta::aa,
sen fokusoitumista sisäänpäin,
 :vesta: on vasta ollut 0 asteinen  :harka:,nyt 29  :oinas: ja peräytyvä,
eli maarita,
sinullahan on sitten vasta ollut Vestan paluu?
ja  :vesta: kotilietenä liityi hyvin niihin kotilieden muuttoihinkin

 :vesta: :harka: (samainen lainauskohde kuin edellisillä eli H.H.Taeger,Astroenergetik)
traditionaalisten,moraalisten ja eettisten arvojen kunnioittamista,
rehellisyyttä,luotettavuutta,itsekuria,
kestävyyttä ja keskittymiskykyä,
tietoinen omasta fyysisyydestään
ajattalee varman päälle
(eli paljon härkään ylipäänsä liitettyjä ominaisuuksia)
miinusta:
uskon puutetta,konservatismia ja paikalleen jämähtämistä,
syyllisyysdentuntoja,
oman sielullisen,intuitiivisen ja vaistonvaraisen energiansa torjumista tahdonvoiman ja periaatteelisuuden kustannuksella

oma näkemykseni  :vesta: :harka::stä voisi olla kuin kiinteä,pysyvä majakka rantakalliolla,näyttäen karikot merenkulkijoille,
luotettava,pysyvä,
rauhan tyyssija,
 :vesta: :harka:.n pyhättöä voisi olla just kotiliesi,
tai puutarha,ominta aluetta,jota muut eivät saa loukata,
sellanen loukkaamattomuuden tarve,tarve tulla kunnioitetuksi,oikeus siihen,
ja anteeksiantamattomuus jos olet niin moukka ettet tätä tajua,
liittyen myös naiseuteen,oman jumalattaren kunnioittaminen,( :harka:/ :venus:)
(tässä on jotain samaa kuin  :aurinko: :harka::ssäkin,äidissäni esim.)
jotenkin myös buddhan henkisyys,
ja sitten kun ollaan 8 huoneessa,niin siellähän sitoudutaan,
eli härän periksiantamattomuudella sitoumuksia on vaikea lähteä purkamaan,
kuin loukkaisi pyhää tulta?
toisaalta jos tekee vastoin OMAA pyhää tultansa,sisäistä paloansa,niin ehkä se on pahin loukkaus Vestalle?

tuosta septiilistä ja seitsikosta,joka on neptunuksen luku,
tulee mieleen näiden kahden tietty samankaltaisuus,
uskollisuus omille ihanteilleen,
elämän"liekin" syvempi ymmärrys,
en tiedä miksi Massey on painottanut sitä työasteroidina,
ehkä työn kautta ne omat ihanteet pääsevät esille,jos ja kun,
ja ehkä meiltä nykypäivänä uupuu se "työn siunaaminen",
siihen keskittyminen,
läsnäolo?


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: nikki - 08.12.2008 00:08:39
joo,
kattelin just transiittilistaani,
tuo  :mars: :aurinko: :jousimies: tekee neliötä vestalleni,
jotta tekstiä sitten pukkas..


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: maarita - 08.12.2008 00:19:21

Kiitos 'nikki'

Hyvinpä se sitten on ohjautunut tämä mitä tässä on tapahtunut.

Sekin, että jos ei kunnioitusta kuulu, lopulta tulee lopetuksen hetki.
Mikä ei minulle koskaan ole helppoa, mutta ehkä opin vähitellen kunnioittamaan OMAA pyhää tultani.

Itseensä uskomisen opettelua...


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: taiska - 08.12.2008 01:44:57
Kiitos Nikki ja Esmiralda  :)!

Täällä Astroon tulleessa asteroidikartassa oli Vestasta mielenkiintoinen kuvaus (Iris asteroiditulkinta, katsoitteko mallin ?)  ::). Siinä oli monta muutakin asteroidia joista en edes ole tiennyt ja nehän nyt on pakko tutkia  :D. Tässä näiden asioiden sisäistämisessä on vielä paljon työtä ja siitä Vestan ja Junon yhtymästä Nikki kyllä antoi hyvän kommentin  ;)


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Norna - 08.12.2008 13:44:12
 Olisiko sitten 4. huone Vestan oma huone?  ::)

 Mielenkiintoista sinänsä että kiinnostuin tuosta septiilistä Vestan yhteydessä, se vaan veti kovasti puoleensa mutta en saa missään noita pienempiä aspekteja näkyviin (siis astro.com). Tietääkö joku saako ne sieltä esiin vai pitääkö hankkia näiden tarkastelemiseen joku kaupallinen ohjelma koneelle?

 taiska, odottelen tuota Iris-tulkintaa mailiin, jospa tänään saapuisi.  :)


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: taiska - 08.12.2008 15:03:15
Tilasimpas sitten itsekin sen  ::) !


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Ippuska - 08.12.2008 16:16:58
nikki   :smiley6600: ehtisitkö mullekin, pyydän   :smiley6600:

 :vesta: on 1. huoneessa   :oinas: ssa,   :aspect_tri:   :uranus: ,   :aspect_sex:   :venus: ,  :aspect_kvi:  :kuunsolmu:   :smiley6600:
 :smitten:


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: *Kide* - 08.12.2008 17:08:32
Ippuska, miulla on myös 1.huoneessa ainoana kaverina  :mars:  :o Alue on  :kauris: ja  :vesimies:  kokonaan. Ovatpa vielä aivan vierekkäin ja Kaarinan mukaan en kyllä tunnistanut itsäni, kuin korkeintaan tuon poliittisen kiinnostuksen omaamis kohdan  ::)
Katselimpa tuossa transiittilistaani ja tämä "neiti" onki tehnyt  :aspect_tri: ja vaikka mitä kommervenkkejä  :mars: kanssa tänä vuonna ja voi pojat noita päivämääriä... aina on tapahtunut jotakin, joka on muuttanut minua tai kurssiani elämän virrassa siin lähiaikoina  :o


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 08.12.2008 19:54:07
Esoteerinen opettajani asteroidikursseilla painottikin Vestaa juuri PUHDISTAJANA ja liittyy Uuden Ajan energioiden kauttaa Enkeleihin ja heidän kauttaan työskentelemiseen.

Lisään vielä 'löylyä esoteeriselle kiukaalle'. Toinen esoteerinen opettajani taas puhui tarpeesta myös puhdistumiselle, koska tarvitsemme ihan oman magneettikentän ympärillemme suojautuaksemme uusilta energioilta, jotka voivat olla liian vahvoja.

Ja vielä fysiikan puoleltakin. Kun luin aikonaan avaimista eli fysiologisista ilmöistä, luvuista, joiden avulla olemme Maapallon kanssa yleensä olemassa, fyysikot sanoivat, että Aurinkokunta on seilaamassa aivan uudenlaisten hiukkasten ilmapiiriin. Joista tällä hetkellä tunnetaan vain pieni murto-osa.

Tällaisena Into-tuli-Vestana tietenkin minä maalailen omiani.  ;) Mutta on aika jännä plussata näitä juttuja.

Muistiinpanoistani:

Vestan tulevat transiitit taas kuvaavat omistatumisen aikoja tai aikoja, jolloin kohtaamme seksuaalisia patoutumia ja vapautamme tai kiellämme seksuaalisuutemme. Transiitit merkitsevät joskus myös puhdistautumista (keho, mieli, emootiot) tulevaa tehtävää varten.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 08.12.2008 20:00:48
Tuli mieleen tuo Imatran pappi ja transvesteetit!

Mitenkähän hänen Vestansa on kartalla?

Sillä siinä jos missään, käydään suurta puhdistusta läpi!


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: mondo - 08.12.2008 20:35:51
Mua kans kiinnostaisi kaikki transiittiaspektit asteroidien kesken (joistain efemeriideistä löytää) ja kaikenlaiset aspektit niinku DolceVita kaipasit septiiliä (ohjelmat ei mulla ainakaan taivu). Pitäs opetella laskeen käsin varmaan. Mulla on kans toi tulkinta ja pelkästään sen kanssa sekoilen, kun en muista kattoa kaikkia kohtia. Nytkin hain pelkän Vestan ja sen aspekteja löytyy lisää pitkin tulkintaa, kun jossain järjestyksessä ne pitää koneen arpoa. Siellä ei ole myöskään kvinkkuja ja mulla osuu Ascille sellanen.

 :vesta: :kaksoset: 7.h,  :aspect_con: :jupiter: , :aspect_squ: :kuu: , :aspect_squ: Prose , :aspect_squ: Ceres , :aspect_tri: :mars: ,  :aspect_sex: Apollo , :aspect_kvi:  :askendentti:

Työhulluus on tuttua ja mulla on semmonen omituinen juur viimeaikoina joka tuutista muistuttava juttu, että suorin tietä toisille. Se ei ole muistaakseni itselleni kostautunut, mutta järjestään ne, joita olen 'jelpannut' eivät lopulta haluakaan sitä mitä luulivat (tämän oivaltamiseen menee vähintään pari vuotta). Kaikkea hyvää on tullut sekä mulle, että sille toiselle, mutta yllättäen onkin uusia mahdollisuuksia edessä. Töissä ja ystävyyssuhteissa on paljon esimerkkejä. Aspekteista mikään ei oikein tunnu haitalta. Keskittymistä ja hulluna tekemistä riittää, enkä odota vastaavaa toisilta - riittää, että itse paahdan. Tota kvinkkua en ole tutkinu. Useesti teen tietty itteni melko piippuun. Sitte on vaan pakko pitää taukoa.

Puhdistin nurkista mattopuut ja kyllä on kissanpölyä tullutkin ryittyä siitä lähtien  ;)

Lisään tähän. Mun mielestä hyvä sivu Vestasta ja jotenkin älykkäitä ajatuksia: http://jianliang.51.net/xin/english/ves.html
Löysin omiin kuvioihini sellaisia selityksiä, jotka voin allekirjoittaa.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: nikki - 08.12.2008 23:32:45
kiitän linkistä,
työ ja rauha,työrauha,
ja
sitten ippuskalle yleistä  :oinas: :vesta::sta
itsenäisyyttä ja riippumattomuuden ihannointia,
tuo väittely- ja spirituaalinen johtokyky taitaa olla kaikille tulimerkeille,edellä leijonalle,
henkisesti uskollinen ja johdonmukainen periaatteilleen,
spontaania suunnanmuutoskykyä,improvisointikykyä,kritisointikykyä,
uhkarohkeutta,organisointikykyä,
taistelevaa sosiaalietiikkaa,
uudistushalua (tuo  :aspect_tri: :uranus::eenhan lisää näitä kaikkia "vallankumouksellisia piirteitä",liekinnostattaja,palkeilla ilmaa lisää roihuun)
näyttelijän lahjoja,
monenlaisia harrastuksia,matkustusintoa,
rakastaa muutoksia ( :uranus: myös)
ja kehittelee ihan omia uskonnollis-maailmankatsomusjuttuja valtavirrasta poiketen
ja sitten
sitä miinusta:
liian monta rautaa tulessa,
itsekritiikin puutetta,
ei osaa myöntää virheitään,herkkä arvostelulle,
ylpeyttä,hermostuneisuutta,
besserwisser,
ulkopuolisuutta,
ja sitten vielä homotaipumusta,
mut sinut vissiin "pelastaa" sukupuolesi kuin myös  :aspect_sex: :venus:?
esim.H.C.Andersen,David Bovie ja Alfred Hitchcock
mutku
sulla on sitten tuo  :aspect_kvi: :kuunsolmu:
niin päämäärän ja sisäisen roihun välillä on jonkinsortin ärripurri ja
sisäinen aggressio,
jos  :kuunsolmu: :neitsyt: niin työn täydellisyyden tavoittelu,
jos taas  :kuunsolmu: :skorpioni: niin ehkä siihen seksuaalisuuteen liittyen
tai  :tickedoff: (molemmilla  :mars:) itsehillinnän opettelua?
stay still for awile? a minute,too much?
Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Ippuska - 09.12.2008 10:53:48
OI nikki  :D SUURkiitoS!!  :smitten:

Lainaus
... ja sitten vielä homotaipumusta ...
Oon ihmetellytkin sitä, miten hyvin ymmärrän ja jotenkin samaistun juurikin homoihin, siis miehiin   :o
 :smitten: :smitten: :smitten:


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Ajatus - 09.12.2008 11:39:03
Miten koette omalla kartalla Vestan ja itse Vestan sanoman?

Hyvä kysymys ja hyvä ketju, koska asteroidit ovat itselleni edelleenkin niitä vähemmän tuttuja taivaankappaleita. En siis oikein osaa tarkkaan sanoa, miten Vestani koen, vaikka se on ihan merkittävässä paikassa: yhtymässä kuuhuni.

Kiitos taiska vinkistä, kurkkasin sen mallitulkinnan ja siellä sanottiin Vestasta näin: "feminiininen traditioenergia, rakenteet ja materiaalinen järjestys" ja myöhemmin sitä kuvailtiin mm. sanoilla "keskittyneen palvelun luonnotar". Kiitos myös mondolle informatiivisesta linkistä!

Minulla siis :vesta: :vesimies: ja 1. huone, aspektit :aspect_con: :kuu:, :aspect_sex: :neptunus: ja puolineliö Jupiteriin. Mitenkäs tuo Vesimiehen merkki sopii yhteen "kotiliesi-tunnelman" kanssa? ;D Ehkä onkin Vestan ansiota, ettei kotini ole niin boheemi kuin se voisi muuten Vesimies-kuulla olla? Järjestys se olla pitää. :)

Olisi kiva kuulla erityisesti nikin kommentit, jos ehdit & jaksat. :)


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: T-H - 09.12.2008 15:26:27
En tiiä yhtään miten tämä Vesta pitäis kokea ja siksipä heitän oman Vesta-sijaintini kartalta tänne:

Huone 10. :vesta: 15 astetta :rapu: 59 astetta  :kuu: 28 astetta  :rapu: 11 astetta

Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: mondo - 09.12.2008 17:21:49
Urputin noista asteroidien välisistä aspekteista....niin ta-daa, astro.com näyttää nyt nekin! Jes!


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Norna - 09.12.2008 17:38:29
Urputin noista asteroidien välisistä aspekteista....niin ta-daa, astro.com näyttää nyt nekin! Jes!

 Hmm, onko siellä joku erikoistoiminto millä ne saa näkyviin? Mulla ei tule asteroidien välisiä aspekteja ollenkaan näkyviin, Pallas ja Vesta on mulla yhtymässä mutta ei se aspektitaulukossa näy.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: taiska - 09.12.2008 17:47:00
Olen pannut ruksin kohtaan muistaakseni siinä lukee "draw all aspect lines" tai jotain sinne päin ja aina olen kaikki aspektit saanut  ::). Tai ainakin niin luotan  ;D


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: mondo - 09.12.2008 18:25:57
No voi itkut! Tänään laitoin ekan kerran koko hässäkän päälle - ne aspektiviivat. Eihän tota osannu järkeillä. Tyhmästä päästä kärsii koko kroppa!


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: nikki - 10.12.2008 00:10:49
mondo
maailma on peli,jossa pelataan ajatuksen mahdollisuudella,
 annetaanpa sullekin pläjäys kun tuntuu osuvan:

 :vesta: :kaksoset:
intellektuaalisuus on perustana työlle,
epätavallista ja intuitiivistä työskentelyä,myös tiimityöskentelyä ( :jupiter: , :kuu: miksei Apollokin sopien seuraavaankin)
yksilöllistä kekseliäisyyttä,kirjallisia,tieteellisiä ja puhetaidollisia taipumuksia,esim. tieteisjournalismi
nopea käsityskyky ( :aspect_tri: :mars: vaan plussaa)
terävää oivalluskykyä
hereillä olevaa ! valpasta älyperäisyyttä (neliö kuuhun ei nuku.........)
ilmavaa oman alueensa tiedon levittämistä ( :aspect_con: :jupiter:)
informaation suodattamista tai oleellistamista (neliöt,miksei kvinkunssikin)
nauttii ajatuksen vaihdosta
tiedonhaluinen ( :aspect_con: :jupiter: oikein janoinen)
työtä nuorison parissa
laajoja moraalisia kriteerejä ( :aspect_kvi: :askendentti:?)
kykyä suvaitsevaisuuteen ( :aspect_con: :jupiter: avosylin vastaan)
liikemiesmäistä kunnianhimoa ( :kaksoset:  :jupiter: ja nuo neliöt,neliö saa tekemään)
iloa spekuloinnista ( :jupiter:.ko se oli joviaali ilmiö vaan? jos proserpina ei olisi mennyt niitylle ja jos cereksellä olisi ollut enämpi diplomaattisia taitoja ja jos apollo soittelis muutakin kuin lyyraa,niin  ehkei tarttis vinkua tuolle nousulle)
ei kiinnity materiaalistisiin seikkoihin ( :aspect_tri: :mars: ulosotto,viekää tuhkatkin pesästä!)
ja tähän kaikkeen suhtauduit ihan leikinomaisesti
paitsi että
ei pysty mittaamaan oman työnsä merkitystä (älä yritä vähätellä,I know ja nostan hattua,ettäs tiijät!)
toteuttamispelkoja ( :aspect_kvi: :askendentti:,anna palaa!)
puutteellista kestävyyttä ja keskittymiskykyä työssä
tekee liian hätäisiä johtopäätöksiä ( :aspect_tri: :mars:,taishan se oikee aspektinapukka löytyä?)
epärealistista suhtautumista työhön ( :aspect_con: :jupiter: suuret suunnitelmat?)
kevytmielisyyttä (olikos se Apollo hurmuri,sen sormi tais olla pikkusormi,ja se vei koko käden?)
ei kovin yksityiskohtainen ( :aspect_con: :jupiter: ja avara maalima)
epäluotettavuutta ,hämäystä( :aspect_kvi: :askendentti:,hämäräperäisiä hommia? muilta piilossa)
ongelmia järjestyksen ja metodisuuden kanssa
taipumusta hajoittaa itseään liikaa ( :jupiter:/ :mars:)
horjuvaa itsekuria
tekee työtä vain silloin, kun se tuottaa iloa,eli välttelee pakonomaisia asioita (no niin pitääkin aina välillä)
ei ota itselleen liikaa vastuuta (noilla aspekteilla ainakin kantaa vastuuta)
vähemmän johdonmukaista itsekritiikkiä
ja
seuraasi liittyvät Napoleon,Jules Verne ja Mick Jagger
  ( H.H.Taeger)


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Elektra - 10.12.2008 00:33:17
Oi Nikki, uteliaisuus valtasi Vestan suhteen...
jos suinkin jossain välissä ehdit sanomaan painavat sanasesi:
valaistunko muuta kuin valamalla öljyä ja raapimalla tikkuja?  ;)


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: nikki - 10.12.2008 00:39:05
no ensin kierit tervassa ja höyhenissä,
ja ootat tovin tonttu nikkisen torvailuja,
kassellaan sitten roihuja......


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 10.12.2008 00:47:27
Valaistua...?

Olen vuosien myötä tehnyt sellaisen mieltä hykerryttävän huomion, että jos elämässä riittää uteliaisuutta, lapsenmielistä íhmettelyä ja elämänhalua, niin päivittäin asioita valastuu ihan itsestään, ei voi mitään. Ja siitä seuraa aina vain enemmän ihmettelyä, uteliaisuutta ja elämänhalua...ja jos maailma laajenee, ei siihen riitä pieni salamavalo, vaan tarvitaan aina vain suuremmat tehot!

Taisi mennä asian vierestä...

Mutta yksi kysymys!

Jos Pallas on Auringon 'korkeampi merkki' ja Ceres Kuun, niin minkä korkeampi merkki olisi sitten Vesta? Onko se Venuksen? Ves...ven...sopisi niin hyvin...


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: nikki - 10.12.2008 01:22:23
vestan papittarien tärkein tehtävä oli pitää yllä tulta,
jotakin yhteistä  :mars: energian kanssa,
tarvitsemme "tulta" aloittaessamme asioita ja  :mars::iin liittyy jo nuolen mukaan energian kohdentaminen,vestan keskittyminen


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: mondo - 10.12.2008 08:02:08
Kiitos nikki ihan tuhannen hirveesti paljon!

Mulla hellitti angsti eilen illalla juur noihin aikoihin, kun olit aspektilinjoja vedelly valokynällä esiin. Luottamus hukku väliaikasesti ihan totaali, vaikka mun pitäs tietää, että koko maailma on mun puolella - ja sitäpaitsi samalla jokaisen puolella. Mulla on hieno vesimies kyökkisykolookina ja potkin joka suuntaan, ennenku pieni valaistumisen hitunen sytty. Piti vaan osata rauhottua. Niinhän se on aina.

Se on ihan 'pimeetä', miten läpi katsot noilla aspektikuvioilla. Tosin noissa alun kolikon paremmissa puolissa iskee mulla taas tuo vähättelyn tarve, mutta annan ne nyt vaan olla ja luenkin ne moneen kertaan tulevina päivinä. Valoisa reitti on kevyempi kulkea. Ajattelin sua paljon illan kuluessa, juur kun tiesin, että tiedät. Sekin auttoi ja nyt näen, miksi.

En nyt tiedä, miten työpäivän vedän, kun mua naurattaa toi Apollo, että sen pitääki soittaa vaan lyyraa. Otanki siltä kantilta ihan reilusti. Monet ansaitsee välillä 'lelupäivän' mun taholta  :) . Hyvä mieli! Ja yks katti vetää tuolla keittiön kaapistojen alareunassa kieppiä ihan urakalla: "kermaa, kermaa, kermaa". Olen pilannu otusparan  ;D .   


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Norna - 10.12.2008 11:00:41
 Nikki, jos jaksat, niin kommentoisitko vielä sitä mun Vestaräpellystäni alkupuolella viestiketjua. Niitä aspekteja  :)


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Artemis - 10.12.2008 13:07:16
Entäs meikäläisen Vesta. Se on leijonassa 3.huoneessa.

Aspektit:

 :vesta:  :aspect_tri:   :kuu:
 :vesta:  :aspect_tri:  :neptunus:
 :vesta:  :aspect_squ:  :uranus:
 :vesta:  :aspect_sex:  :pluto:

En ole oikeastaan aiemmin ikinä ajatellutkaan koko vestaa. Ei mitään tietoa :)


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 10.12.2008 16:22:39
Onkos kellään epäselvää siitä, kuka on Suomen etunenä Valonkantajana tällä hetkellä? Itkin, kun kuuntelin hänen puhettaan Oslosta!
Meidän Ahtisaari, vaikka nuo norjalaisetkin yrittävät jo omia häntä. :'(


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 10.12.2008 19:24:03
vestan papittarien tärkein tehtävä oli pitää yllä tulta,
jotakin yhteistä  :mars: energian kanssa,
tarvitsemme "tulta" aloittaessamme asioita ja  :mars::iin liittyy jo nuolen mukaan energian kohdentaminen,vestan keskittyminen

Kiitos Nikki! Näinhän sen täytyy olla. Vesta on henkinen Mars! Pitää tulta yllä, palaa, antaa uutta energiaa ja on pakko toimia, muuttaa maailmaa, ainakin omaa.

Joten ymmärtäisin Vestan tämän hetkisen tärkeyden juuri noissa muutosten aalloissa, joita Plutokin nyt myrskyttää! Ja niistähän esoteeriset opit toitottaa kovasti.

Vesta Hestana...en nyt omista sitä Jumalattaren aika-kirjaa, mutta mieleeni on sieltä jäänyt, että Hesta kuvataan myös tien viitoittajana, jos en väärin muista. Siksi hänen patsaansa usein on pystytetty tien risteykseen. Vesta voisi kuvata myös edessä olevaa haastetta, jolloin on tehtävä valinta, mitä suuntaa lähtee kulkemaan.

Oisko tässä järkeä?


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Riitta - 10.12.2008 20:07:52
Ahtisaari on todella valonkantaja-hanelta odotetaan viela paljon-monissakin maissa.
Olen toissa ja luin ton nikin terva-hoyhen jutun ja vaan nauran-enka osaa kaantaa millaan kielella niin kuin pitaisi-terva, tonttu nikkanen-haha-siina sita valaistusta!


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: nikki - 11.12.2008 00:59:48
tonttu torvinen palaa noihin vestan merkkeihin myöhemmin,I promise,
nyt ei takavasenlohko toimi,
mut
yleisesti tuosta vestasta,
Annaliljako se kaipas Aasia eläinkartalle,
yllätyin kun luin kirjasta Antiikin myytit ja uskonnot että
Vestan pyhä eläin oli tuo Välimeren maiden vanha vetojuhta,aasi,
ja Vestahan on roomalaisten vastine kreikkalaisten Hestialle,
Italiassa oli ne Vestaalit,eli pyhän tulen puhdistusjuhlat,vai mitkä ne nyt oli,
ja että vestan kultista tiedetään vähän,
perheenäiti huolehti lieden puhtaudesta ja uhrasi sen äärellä,
ja sen lähistöllä palveltiin myös isännän suojelushenkeä ja kodin suojelusjumalia,
ja oli olemassa myös valtiollinen vestan kultti (Vesta publica populi Romani Quiritium) ja valtiolliset pyhäinjäännökset säilytettiin vestan pyhän tulen läheisyydessä kuten kotonakin perheen pyhäinjäännökset lieden tykönä

koska tulenteko oli primitiivisinä aikoina hankalaa niin siksikään se ei saanut sammua,kuninkaan tuli huolehtia tulesta,eli kuninkaan tyttäret vartioivat tulta,myöhemmin vestaalit, ja heitä valvoi ylipappi,joka rankaisi ankarasti siveysrikoksesta,
eli vestan neitsyt haudattiin elävältä

mitäs tuo nyt ois psykologisesti?
yliminä vartioi jottemme tulisi  elävältä haudatuiksi,pystyynkuolleiksi,
siksi  meidän on pidettävä yllä sisäistä liekkiämme,
kuin myös rituaaleja?


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: taiska - 14.12.2008 10:02:02
Yhdympäs Eveaan taysin  :smitten:  :smitten:


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 14.12.2008 13:53:15
Tutkin juuri erästä mielenkiintoista karttaa, jossa Vesta on melkein Auringon kanssa yhdessä asteen erolla.

 Merkki on jousimies ja huone 2, siellä ovat myös Merkurius ja Venus. Henkilö siis elää hyvin Märta Tikkasen kaltaista ristiriitaista elämää, jossa hän antautunut hoitaakseen perheensä ja suvun sairaita (2.huoneen Vesta) ja kuitenkin on valtavat oman sisäisen näkemyksen paineet, joita haluaa ulos (jousimies Vesta) ja Aurinko-Vesta on vielä antamassa voimia valtavalle itseilmaisulle!

Ei ole ollut helppoa, mutta tällä hetkellä kiitää kirkkaan komeetan lailla!


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: T-H - 14.12.2008 14:09:45
Nyt tulkintaa minunkin Vestasta ja sassiin.

Kirjoittelin tänne jo aikaa sitten!! 8)


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Ippuska - 14.12.2008 14:12:08
Jokohan tämän(kin) sivun olette lukaisseet? ... by Anne Massey -> http://www.astrologicallyspeaking.com/vesta2.htm

Lainaus
...Liitän Vestan Neitsyeen, asteroidin luontaisen olemuksen resonoidessa tämän eläinradan merkin palvelualttiuden kanssa. ...
:smitten:Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 14.12.2008 14:39:53
Nyt tulkintaa minunkin Vestasta ja sassiin.

Kirjoittelin tänne jo aikaa sitten!! 8)

Elähän hermostu!!! Taidat olla vähän kiinnostunut? Nappaan sinulle tuolta muualta alkutöiksi:

X Vesta kymmenennessä huoneessa symboloi omistautumista työlle ja so-siaalisen aseman luomista sen kautta. Jos Vesta on yhtymässä MC:hen, keskitaivaaseen, voi ura olla henkinen kohtalo. Kova työskentely ja täysipainoinen antautuminen ammatillisesti kaiken muun kustannuksella voi tehdä elämästä ankean ja askeettisen. Ihmissuhteet jäävät herkästi ammatilliseksi ja perhe-elämä etäiseksi, jos sitä nyt edes on.

Ravussa   
Vesta Ravussa ihmiset edellyttävät tarpeellisuuden tunteen, ennekuin he kykenevät sitoutumaan. Myötäelämisen kyky perheeltä tai läheisiltä auttaa heitä aukaisemaan patoutuneen energian.  Emotionaalisen herkkyyden vuoksi esineellistämistä ja tunteiden lukkiutumista ilmenee silloin, jos hen-kilö tuntee todellista tai kuviteltua huonoa kohtelua toisten taholta. Seksu-aalisuus tulee rakkauden ja  turvallisuudentunteen myötä. 
Liian suuret emotionaaliset tarpeet voivat tuottaa sisäisiä turvattomuuden ja vainoharhaisuuden ilmenemiä, jotka tekevät tyhjäksi mahdollisuuden tasapainoiseen ihmissuhteeseen. Käytännöllinen suhtautuminen tunteisiin ja myötätuntoon johtaa parhaiden tunteiden kestävyyteen.

Löytyykö mitään tuttua? Tämä on kaikki tuolta Kaarina Pääkkösen sivuilta. Sieltä löytyy myös aspekteista lisää.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: T-H - 14.12.2008 15:08:32
Otin itselleni nuo Kaarina Pääkköset astrosivut suosikeihin.

PS. Esmi: Siksi huutelin perään koska pidän siitä, että joku tietäväisempi tulkitsee kun kysyn jotain 8)


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 14.12.2008 16:28:02
Otin itselleni nuo Kaarina Pääkköset astrosivut suosikeihin.

PS. Esmi: Siksi huutelin perään koska pidän siitä, että joku tietäväisempi tulkitsee kun kysyn jotain 8)

Niinpä. Usea varmaan odottelee Nikkiä tähän tulevaksi, kun hän lupasi näitä katsoa, kun on aikaa. Minä olen niin aloittelija, että voi mennä päin honkia. Joita kyllä komeasti kasvaakin tuossa kotometsässä. Mutta opiskellaan yhdessä.

Et kertonut, päteekö nuo Kaarinan tulkinnat....


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: T-H - 14.12.2008 17:34:50
Itsekkin oon niin alkuvaiheessa tän astroilu kanssa.

Vesta on mulla samassa huoneessa Mc:n kanssa. Ihmissuhteet eivät ole jääneet pelkästään ammatilliseksi.  Menee tasapainossa keskenään. Omaa perhe-elämää mulla ei ole, jotenka ihan mukavasti tässä sitten menen eteenpäin :)

Toi Vesta Ravussa, niin tuota noin... Mielenkiintoinen tulkinta. Tunteistahan tässä on kokonaisuudessaan kysymys kuten elämässäni. Tunteet ovat hyvin paljon mukana päivittäisessä elämässä, välillä jopa mustasukkaisuuteen asti. Ja toi seksuaalisuus, niin sen koen niin, että kun olen tutustunut toiseen sukupuoleen monelta kantilta; nähnyt hänen tapansa elehtiä, kirjoittaa, ajatella asioita, huomioida ja olla myös omalla tunteiden ilmaisulla mukana. Se luo juuri sen turvallisuuden ja välittämisen tunteen.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: allyson - 15.12.2008 13:24:58
Vesta pysähtyy tänään: Station direct  :oinas: 29°33'25"

"Vesta hallitsee identiteettiämme ja itsenäisyyttämme, eräänlaista uskollisuutta itseämme kohtaan joka ei salli kompromisseja. Meillä on mahdollisuus päästä käsiksi suurin sisäisiin voimiimme, fokusoida itseemme, jos olemme rehellisiä ja lahjomattomia itseämme kohtaan.
Kun Vesta perääntyy, tämä luottamus itseä kohtaan joutuu testattavaksi. Eteen tulee tilanteita, jotka pakottavat päättämään kuinka paljon sisäinen koskemattomuutesi/eheytesi todella merkitsee sinulle vai halutko vain liukua läpi elämän, siitä mistä aita on matalin.
Vesta opettaa, että on oltava vastuussa itsestään ja seisottava sanojensa takana. Ja ettei kannata jäädä kiitollisuudenvelkaan kenellekään.
" (http://www2.bitstream.net/~bunlion/bpi/RetZone.html#Vesta)

"Vesta edustaa horjumatonta sitoumuksen voimaa, lupauksia joita annamme itsellemme ja toisille, sekä jatkuvuutta ja yhteisöllisyyttä. Myytissä hän kestää loppuun asti yksin eikä ole koskaan osallisena sodissa tai kilpailuissa. Hän on koko universumin 'lieden' valtiatar. Voimme nähdä hänet ilmentämässä ihmissuhteiden verkkoa, joka voi olla hyvin moninainen - perhe, ystävät, naapurit, kollegat." (Peg Street: Naisten suojelijat).

Nämä teemat todella polttopisteessä nyt, kun tr. pysähtynyt :vesta: polttaa reikää oman kartan lakipisteellä 10. huoneen viimeisillä asteilla (tarkoitan tässä lakipisteellä kartan korkeinta kohtaa, en MC:tä).
Vestan perääntymisvaihe ja etenemisseisaus taisivat heittää kaikki nuo hienot asiat päälaelleen minun elämässäni, jos eräitten toisienkin... Mutta täytyy olla uskossa vahva; kun taivaankappaleen perääntymisvaihe on päätöksessään koemme lamaannuksen hetken ennen tilanteen selkiämistä.

"Vesta on suojelija, jonka puoleen käännymme, kun kyseenalaistamme elämämme valinnat - nuo epätoivoiset "tätä vartenko minä elän"-hetket. Tai kun emme voi muistaa miksi alunperin valitsimme sen polun, jolta nyt löydämme itsemme. (Peg Street)

Selkiämistä odotellessa makaan nyt tällä polulla poikittain. Prkl.  :tickedoff:


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 15.12.2008 16:18:41
Annaliljalta painavaa tekstiä, kiitos!

Lainaus
Selkiämistä odotellessa makaan nyt tällä polulla poikittain. Prkl. 

Joten 'muista itsesi', kuten Gurdjieff yrittää meitä opettaa filosofiassaan. Kuunnelkaapa varsin hetken omaa itseä, löytyykö sitä...uskonpa että siellä löytyy tilanteen arviointia ja ympäristön arvostelua ja tekemättömiä töitä ja eilisen harmitteluja....jne. Mutta missä puhdas ihan OMA ITSE?


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Riitta - 16.12.2008 15:21:02
Missa on oma itse?

Vastaanpahan:

Oma itse on sekoittunut opintoihin, ymparistoon ja kokemuksiin!!

En usko, etta puhdasta minaa enaa loytyy maapalolta-vai?


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: T-H - 16.12.2008 15:35:59
Jotenkin minusta tuntuu, että kuin jokin näky tai sielun puhdistauminen pitäis tapahtua itsessään jotta vois löytää OMAN, PUHTAAN ITSENSÄ. Paikka ois jossain kaukana, kaukana hiljaisuudessa...

Sori tais heittää vähän päässä nyt, mutta jotensakkin uskon näin.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 16.12.2008 16:27:20
Missa on oma itse?

Vastaanpahan:

Oma itse on sekoittunut opintoihin, ymparistoon ja kokemuksiin!!

En usko, etta puhdasta minaa enaa loytyy maapalolta-vai?

Diamond!! Vaikutat hyvin epäluuloiselta, melkeinpä skeptisen ironiselta.
Mistä me tiedämme mikä on puhdasta mikä ei (isken takaisin ;)). Sanotaan että sielu olisi puhtaimmillaan jokin sisäinen minä. Miksi sitten se Koko Minä kaikkine Maapallo-ilmiöineen ei sitten olisi puhdasta!!!? Mistä ihmeestä me puhdistaudumme? Väärästä minästäkö tai valheista, kelle, itsellehän sitä eniten valehtelee?

Eipä silti. Luen juuri kirjaa 'Kirjeitä Valon Maailmasta' Elsa Barker (uusittu kirja, joka on kirjoitettu v. 1914) kertoo kuolleesta filosofista, joka kertoo elämästä tuonpuoleisessa automaattikirjoituksen välityksellä. JA SIELLÄ SE EGO VIELÄ VAELTAA HENKENÄ JA OSITTAIN AIKA FYYSISENÄ! Sitä ihmettelen vähän...


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 16.12.2008 16:29:15
Hah! Mutta silloin ei tiedetty vielä Plutosta eikä asteroideista mitään....
eikä muustakaan huuhaasta näin paljon....????!!!!


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Norna - 16.12.2008 16:37:55
 Oon lukenut tuon saman kirjan ja olen kyllä myöhemmin päätynyt ajattelemaan että jossain määrin se ego ja ajatusmallit vielä vaikuttaa myös sinne ns toiselle puolelle, että sielläkin on tarjolla jokaiselle omanlaisensa maailma ja kokemukset. Se kun on vielä niin kytköksissä tänne.

 Sain tuon ihanan iris-tulkinnan ja se oli kyllä erinomaisen avaava  :smitten:


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Riitta - 16.12.2008 20:44:13
Esmis
En nyt sentaan skeptisen ironiselta-vaan ihan vaikka oman kokemuksen perusteella!!!

Olin Suomessani IHAN erilainen kun nyt taalla asuessani ja todella uskon ympariston vaikuttaneen melkein kaikkeen ainakin itsellani(avonaisuus,ymmartaminen, sosiaalinen mina jne) ja luethan DolceVitan kommentin joka mielestani on melko varmasti totta.  :smitten:


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: julyette - 25.12.2008 12:49:12

Minulla tuo Vesta on kymppihuoneessa ja jäin miettimään tuota Pääkkösen tulkintaa: Jos Vesta on yhtymässä MC:hen, keskitaivaaseen, voi ura olla henkinen kohtalo.  Mitähän mahtaa tarkoittaa tuo "henkinen kohtalo"? Minusta se on eri asia kuin karmallinen kohtalo.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Athene - 25.12.2008 15:10:05
tää vesta on mulle aika uus juttu.Ainakin astro.comin kartan mukaan se olisi vesimiehessä.En kyllä osaa sanoa tuosta koko planeetan vaikutuksesta mitään ainakaan omalla kohdallani.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: SB - 26.12.2008 17:27:35
Itselläni Vesta on seuraavasti, tässä eri lähteistä

Vesta's placement in the horoscope shows where and how we can be dedicated, where we can focus our energies to the greatest effect. But it also shows where, periodically, we have to withdraw and "recharge our batteries." If we don't, we will become drained, and even sick.

Vesta in the 11th House: Let your friends know that periodically you have to get away from them in order to recharge. You also have to take a periodic break from pursuing your own "hopes and wishes."
Vesta in the Eleventh Your devotion is focused on a humanitarian or futuristic ideal of respect for freedom and individuality, and honoring of all life. You are most dedicated to working within a group of like-minded people, and may forego personal friendships at times for the sake of the cause. Your challenge is to clearly define and focus on your aspirations and ideal, so that you may be clearly directed toward them.

Vesta in Leo: focuses on creativity and self-expression. Good for focusing on the dramatic or creative side of any situation.
Vesta in Leo: You give your best service in work that is creative and original and allows you to shine. Your art may carry a deep, spiritual significance for you, and the need for self-expression is a passion. You are capable of flowing with great love and enthusiasm. You are forever romantic and courageous in love. You may become egotistical or self-centered if your love is not received or honored.

Vesta Aspecting Mars: The harmonious aspects (conjunction, sextile and trine) show increased ability to focus one's energy, especially on work. The stressful aspects (square and opposition) can indicate a tendency to overwork in order to compensate for sexual problems or problems with repressed anger. Other negative outcomes include an increase in angry behavior or other forms of aggression in order to compensate for impotence.
Vesta Aspecting Jupiter: Jupiter is the planet of optimism, and it expands whatever it touches. The harmonious aspects (conjunction, sextile and trine) between Jupiter and Vesta are good for focusing on the big picture or big projects, on intellectual, philosophical, or religious matters. The stressful aspects (square and opposition) could manifest as religious or philosophical fanaticism (too much focus on one's own point of view) or, conversely, a total lack of focus on matters involving general principles. Overemphasis of sexual matters is also more likely with the stress aspects.
Vesta Aspecting Neptune: Neptune rules dreams and imagination. The harmonious aspects (conjunction, sextile and trine) tend to increase the ability to focus the imagination. This can be a very good placement for both artists and scientists, since it makes visualization of the final product easier. The stressful aspects (square and opposition) can make concentration on ordinary tasks more difficult. Contrast this with the Uranus/Vesta aspects. Uranus and Neptune both loathe anything ordinary, but whereas Uranus rebels, Neptune simply takes your mind away to daydream land.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: nikki - 29.12.2008 22:54:12
julyette
 :vesta: Mc ja jos Mc:n mieltää siksi korkeimmaksi saavutukseksi tämän elämän aikana,ja  :vesta: yhen sortin vihkimys johonkin,
niin tavallaan sinulle on annettu/sinut on valittu tiettyyn tärkeään tehtävään elämäsi aikana,jokin asia on sinulle todella "sydämen asia"?
tarve tuoda se kaikkien nähtäväksi,kuin olympiatuli korkeimmalle kukkulalle,
sitä kai vois olla henkinen kohtalo?
man has to do what man has to do,tekemättä numeroa itsestään

ja Ajatuksen vestasta,
 :vesimies: ja  :aspect_con: :kuu:,
kotisi on siellä missä ajatuksesikin,
tekemisessä on oltava mieltä,
ja tunne mukana,silti se on oltava järkevää (vesimies on jännä yhistelmä mitä järkevintä ja samalla mitä yllätyksellisintä energiaa,kaikki tuntemani vesimiehet ovat hemmetin järkeviä,jalat maassa tyyppejä,jotka inhoavat tyhmyyttä,eli ajatusten on oltava vapaita liikkumaan)
eli et luultavasti polta kynttilää molemmista päistä,
kuittaat usein toisten roihut pienemmälle liekille ja annat lisämateriaalia että liekki pysyy elossa,ykköshuoneessa otat näin omat tulukset käyttöön,
 :vesimies: ja yhteisöllinen liekki,lämmintä ja ruokaa kaikille,
 :aspect_sex: :neptunus: varsinkin niille vähäosaisille,
heikommille,
tiimityötä,ryhmätyötä ja sosiaalista työtä,(sekä  :vesimies: että  :jupiter:)
yleisinhimillisten ongelmien kriittistä erittelyä,
negatiivisenä ehkä vesimiehen kiinteään sorttiin liityen pakonomaisuutta tiedolliseen täydellisyyteen pyrkimisessä,ei siedä sitä tyhmyyttä,
ei tunne olevansa oikein missään kotonaan,mutta kun kuu on mukana niin on ilmeisesti kotonaan missä hyvänsä,
 :aspect_sex: :neptunus: voi olla ylevien aatteiden puolustamista kuin myös totuuden vääristelyä,tai itsensä huijaamista,
tai klassisen musiikin kuuntelua takkatulen loimussa villasukat jalassa kun varpaita palelee,
sisäinen henkinen mielentila tärkeä,
vire,
virvatuli


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 29.12.2008 23:11:13
Oon lukenut tuon saman kirjan ja olen kyllä myöhemmin päätynyt ajattelemaan että jossain määrin se ego ja ajatusmallit vielä vaikuttaa myös sinne ns toiselle puolelle, että sielläkin on tarjolla jokaiselle omanlaisensa maailma ja kokemukset. Se kun on vielä niin kytköksissä tänne.

 Sain tuon ihanan iris-tulkinnan ja se oli kyllä erinomaisen avaava  :smitten:

Jäin väliin tuosta Iris-tulkinnasta, mutta luvattiin jatkaa tammikuussa...
Mutta luin nyt loppuun Barkerin kirjan. Aika lailla jotakin meni minullakin perille, mutta monta huutomerkkiä, kysymerkkiä ja Ohhoh-huudahdusta merkkasin kirjan laidoille. Minulla on paha tapa keskustella kirjojen kanssa.
Niin monta tulkintaa on asioista. Uskon kuitenkin näihin juttuihin. Olemme tosiaan kuin sipuleita, kasvamme ja kehitämme aina uutta kerrosta...täällä ja monessa maassa, monessa kulttuurissa ja siellä. Vai kuoriudummeko niistä kerroksista?

Uskon Diamondia, että 'minästä' voi tulla aika toisenlainen toisessa kulttuurissa, laajempi!

VESTASTA vielä luin, että sen merkitys korostunee naisen kypsemmässä iässä. Vestan kautta tulee esiin viisas tietäjänainen. ;)


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: mateve - 01.01.2009 14:02:34
Mielenkiintoisia asioita siis näkyvissä myös asteroidien kautta.
Itselläni  :vesta: on  :jousimies: keskitaivaalla ja  :oinas: dekanaadissa....
Dekanaadi antaa lisätarkoitusta mitä pitää tehdä.
Aspektini ovat  :vesta:   :aspect_opp:  :jupiter:
                               :aspect_squ:  :kuunsolmu:
                               :aspect_tri:  :chiron:
                               :aspect_ssx:  :pallas:
                               :aspect_ssx:  :juno:
                               :aspect_squ:  :askendentti:
Kyllä, taistelua omien arvojen puolesta vastaan  :oinas: mies, varsinainen tahtojen taistelu.
Ehkä menneisyyden tekojen kuittaamista, loppuunsaattamista ja puhdistumista, vihkimyskö, ehkä pikemminkin laajentunutta elämän tietoa ja sen hallintaa tai elämää hetkessä ilman kyseenalaistamista, miksi?
 :vesta: transiittina nataali  :mars: 28´ :oinas: , oliko siinä kyseessä toimia vihan purkajana toisille, osaan näköjään ärsyttää tekemättä mitään....

 ;)  Mateve


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Ajatus - 08.01.2009 10:39:33
Hei, iso kiitos nikki! Olin itse jo melkein unohtanut tämän ketjun. :)

ja Ajatuksen vestasta,
 :vesimies: ja  :aspect_con: :kuu:,
kotisi on siellä missä ajatuksesikin,
tekemisessä on oltava mieltä,
ja tunne mukana,silti se on oltava järkevää

No näinhän se on. Ja allekirjoitan koko muunkin litanian. :) Muistuipa tuosta myös mieleen, että lukiossa, kun tehtiin niitä sellaisia abitauluja itsestä, niin omassa taulussani oli mm. lainaus Metallican biisistä Wherever I may roam:

Roamer, wanderer
Nomad, vagabond
Call me what you will

But I'll take my time anywhere
Free to speak my mind anywhere
And I'll redefine anywhere

Anywhere I roam
Where I lay my head is home
;)


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: mc82 - 12.01.2009 16:23:20
Öh, kumpaankohan kannattaisi luottaa.. ???  Mun Vesta on Tanhuan kartan mukaan 29o  :vesimies: , Astro.comin mukaan 26o :vesimies: .. No, oli kumpi hyvänsä,  :vesta: möllöttää mun 1. huoneessa.

Aspektit Vestalle:

 :vesta: :aspect_ssx: :mars:
 :vesta: :aspect_squ: :jupiter:
 :vesta: :aspect_tri: :saturnus:
 :vesta: :aspect_sex: :neptunus:
 :vesta: :aspect_tri: :pluto:
 :vesta: :aspect_squ: :chiron:

Mitä noista voidaan päätellä? Anyone? Vai löytyykö jostain linkkiä, josta voisi itse tutkia asiaa? Okei, olen laiska tutkimaan aikaisempia viestejä läpi.. ::) :-[


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 13.01.2009 15:16:47
Hei Mc82, jos googletat Kaarina Pääkkösen, löydät hänen astrosivut ja sieltä varmaan jotakin!

Mutta kuten itse olen iloinnut noista Vestan kolmioista minun Ap-kartallani ja aivan turvautunut niihin, toteutunutkin, niin leikkimielellä voin tulkita sinun juttujasi! Mutt huom, hyviin esmiraldaillen.... ;)

Tuo ensimmäinen kuvio Marsin kanssahan kompuroi pikkuisen, joten pidä kynttilä vakaasti kädessä, otsalamppu olisi parempi tuolla pimeällä, voi muuten käydä kuin Mateven tuolla jossakin.

Jupiterin kanssa neliössä se vaatii käyttämään sinun jotakin lahjoistasi, älä siis kätke kynttilääsi vakan alle!

Saturnus puhaltaa iloisesti happeaan sinun liekkiisi, joten se on hyvä kaveri! Pitää vain luottaa omiin ideoihin, eikä aina sysätä nurkkaan!

Ja sekstiili Neptunuksen kanssa on antanut sinulle herkän vaistonvaraisuuden, siihen pitänee luottaa, oppia kuuntelemaan sitä eikä aina järkeillä liian kanssa.

Vestan kolmio Pluton kanssa palaa hyvin! Uskalla vain uusiin asioihin kiinni äläkä pelkää muutoksia. Muutosten kautta saat aina uutta voimaa!

Tuo neliö Kheironin kanssa on opetus! Joitakin haavoja tarttee hoitaa ehkä koko elämän ajan, mutta arpena ne ovat jo ihan hyviä, muistuttamassa elämän raadollisuudesta, siitä viisaus kasvaa, kokemusten kautta!

Ja ykköshuoneessa olet näitä jo varmaan aika paljon läpikäynytkin, koska siitähän ilmentyy jo se, miten sinä toimit ja reagoit asioihin.

Mutta tämä tuli viskaten inspirationaalisuudella! Ei syvällä käyden... ;)


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: rubiinitar - 21.01.2009 23:01:24
Miten pitäisi suhtautua, kun astro.fi-kartassa vesta ja myös juno ovat mullahuoneessa 11, ja astro comissa taas huoneessa 10? Ja mistä tämä johtuu? Kumpaa uskon?


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 21.01.2009 23:27:32
Astron kartoilla tuo huonejakauma ei aina vastaa todellisuutta, mutta jos näpsäyttelet niitä mollukoita, niin sieltä voi varmistaa sen huonesijainnin. Kartan ulkonäkö ei aina vastaa huonejakoa, olen huomannut.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: rubiinitar - 21.01.2009 23:37:35
Siis tätä astro.fi:täkö tarkoitit?


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: nikki - 22.01.2009 00:17:32
Täällä Sepon kartoilla noille asteroideille tulee vähän eri asteet kuin astro comissa,
nytkin astro comin  :vesta: on 3  :harka:,jolle muuten  :jupiter: tekee tarkkaa neliötä vesimiehestä,eli tulelle pitäisi olla ruhtinaallisesti ilmaa roihuta,
tai jos jupiterin mieltää kuolemaksi,niin voihan tuo tuli sammuakin,
toisaalta molemmat ovat kiinteitä merkkejä ja härkä on jääräpää,
niin oisko tuossa energiaa viedä päämäärätietoisesti asioita eteenpäin,
vahva keskittyminen,sellanen budhamainen istunto,
sinänsä mielenkiintoinen,kun erään suhteen kartalla on  :kuu: 3  :harka:,
tuleneeko härkätaistelu?
eli
käytän astro comin lukemia kuten näkyi,
Sepon vesta  :vesta: on jo 7 astetta  :harka:,
Pallaskin 3 astetta edellä,7  :kaksoset:,
ja
lähellä jupiteria on myös  :aurinko: :juno: 1  :vesimies: yhtymä,
tämä Sepon kartalta,siis täältä,
että kokoontuminen saman tulen ääreen,
ja härän konkretialla se tarkoittaa nuotioretkeä

siis en tiedä kumpi niistä on sen oikeampi,
itse teen nykyään karttoja astro comissa,
tai katon luettelosta planeettojen sijainnin,
se ei tosin anna noita asteroideja,
sopivilla kuunpaluilla ne näkee kyllä


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 22.01.2009 20:20:11
Niin, minä olenkin katsonut vain planeettojen sijaintia huoneissa, ja olen huomannut, että karttapiirokseen ei aina mahdu kuvat, joten tarkistan huoneiden sijainnin tekstistä.

Näitä asteroideja en ole katsellutkaan, koska aspektit saa vain astro.comista.

Kiitos Nikki!


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: rubiinitar - 22.01.2009 22:27:47
Oj, mina Nikkendal,

kommentoin yv:nä, menee niin ufojutuiksi muille...
Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: nikki - 29.01.2009 01:18:39
laitanpa tänne,kun en jaksa julkimoihin alottaa..
Laura Lepistö voitti EM-kultaa naisten luistelussa viikonloppuna.
Katselin hänen karttaansa ja hällä on tr  :vesta: yhtymässä  :aurinko: :harka::ään.
Vahva keskittyminen,intensiteetti,jonka oikein aisti askelkuvioissa.
Hällä on jo syntymäkartallaan  :vesta: 0  :leijona: merkittävä siten että se on sekstiilissä Pholukseen ja nämä kaksi sitten osana yodia,
kärkenä  :uranus: :vertex: ,mieleenpainuva ilmaisuvoima,hänet tullaan muistamaan kyllä!
Ilmaisuvoimaa lisää minuutintarkalla  :jupiter: :merkurius: :harka: yhtymällä,
 :aspect_tri: :neptunus: :kauris:.
Ja toisin kuin Nikula ( :saturnus:) yhdistän luistelun  :leijona::aan,
 :kuu: tai  :mars: heijastamassa jään pinnasta tunnetta (aurinko luisteluajankohdan aikaan vesimiehessä vastapäätä)


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Lia - 31.01.2009 11:17:41
Nikille ja muille asteroidiviisaille kysymys,

mun kartalla on  :vesta:  :skorpioni: , Lillith  :kauris:,  :ceres:  :kalat: - kaikki 11 asteessa, muitakin asteroideja 8-14 asteessa. Merkitseekö niiden keskinäiset aspektit jotain?  Kuinka tarkat aspektit niillä tarvitsee olla jotta katsotaan olevan merkitystä.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 31.01.2009 13:08:30
Tein juuri tulkintaa...tai sain tutkia sellaista karttaa, jossa
Vesta 21 :aspect_con: :aurinko:20, Jousimiehessä 2-huoneessa ja kummallakin kuvioyhteys Neptunukseen, joka on suoraan MC:n päällä Neitsyessä. Kun hänen aurinkoaan on vielä pukkaamassa eteenpäin Merkurius sekin Jousimiehessä,
ja Askendentillä Jupiter Skorpionissa...
niin arvatkaas onko tämä ihminen päässyt julkisuuteen ja millä keinoin?


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: T-H - 10.05.2009 12:15:16
En tiiä yhtään miten tämä Vesta pitäis kokea ja siksipä heitän oman Vesta-sijaintini kartalta tänne:

Huone 10. :vesta: 15 astetta :rapu: 59 astetta  :kuu: 28 astetta  :rapu: 11 astetta

Etsinpä tulkintaa tähän:

- Ravussa    
Vesta Ravussa ihmiset edellyttävät tarpeellisuuden tunteen, ennekuin he kykenevät sitoutumaan. Myötäelämisen kyky perheeltä tai läheisiltä auttaa heitä aukaisemaan patoutuneen energian. Emotionaalisen herkkyyden vuoksi esineellistämistä ja tunteiden lukkiutumista ilmenee silloin, jos henkilö tuntee todellista tai kuviteltua huonoa kohtelua toisten taholta. Seksuaalisuus tulee rakkauden ja turvallisuudentunteen myötä. 
Liian suuret emotionaaliset tarpeet voivat tuottaa sisäisiä turvattomuuden ja vainoharhaisuuden ilmenemiä, jotka tekevät tyhjäksi mahdollisuuden tasapainoiseen ihmissuhteeseen. Käytännöllinen suhtautuminen tunteisiin ja myötätuntoon johtaa parhaiden tunteiden kestävyyteen.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Veskari-83 - 10.05.2009 12:27:06
 :vesta: :kalat: 6. huone mitähän tästä saa irti? :) Kiitos jo etukäteen vastaajalle/jille


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Hannari - 29.08.2009 18:46:08
Minulla :vesta: :harka: ja 12.huoneessa ::)


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: asboo - 29.08.2009 20:15:59
No voi hyvät hyssykät sentään.
 :vesta: 12,huone  :kalat:

Pääkköseltä:
Vesta Kaloissa sielu voi parhaiden työskentelemällä toisten hyväksi.
Kaloille luonteenomaisen hajoamisen, eteerisyyden - ei konkreettisuuden vuoksi vaikeuksia voi olla löytää itselle sopiva areena, jolla toteuttaa tätä toisten palvelemista.
Tämä henkilö voi esittää marttyyriä ja syyllistää muita mikäli sopivaa areenaa suunnata energioita ei löydy.( Neitsyt polarisaatio)
Yksilöllä on suuret kyvyt auttaa ja parantaa toisia seksuaalisuuden eheytymisen alueella  ::) tai suunnata oma seksuaalinen energiansa sinne, missä sitä tarvitaan. Eheytyminen edellyttää unelmien ja todellisuuden yhdistämistä, runollisuutta ja käytäntöä.


Jeps, marttyyriutta on tullut kokeiltua... Toisten palveleminen tulossa pian ajankohtaiseksi.

XII Kahdennentoista huoneen Vesta edustaa "itsensä uhraamista" pyytee-töntä palvelua ja henkisten arvojen tavoittelua Vestan neitsyt symboliikan mukaisesti. Tässä esiintyy jo nuoresta tiedostamatonta halua vetäytyä luostariin, yksinäisyyteen samoin kuin henkisyyden kokemista. Menneiden elämien kokemukset voivat vaivata ja tuoda pelkotiloja henkistä elämää häiritsemään. Tiedostamattomilta alueilta voi nousta syviä seksuaalisia pelkoja ja estoja joista tulee päästä yli ja saada tasapainotettua henkisyys ja seksuaalisuus , sielu ja ruumis. Fyysinen olemus on sidottu loputtomaan kaipuuseen päästä jo pois sielun kierrosta, yhteyteen äärettömän alkuperän kanssa.


No juu, tuo vetäytyminen ja henkisyys kyllä kuulostaa tutulta. Mutta kyllä mä vielä täällä aion olla kauan.
 :angel:


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: sangviinikko - 30.08.2009 08:58:56
Tuo  :vesta: löytyypi minulta 10 huoneesta,  :aspect_con: :saturnus:
...Ja ihme kyllä, työstä en stressaa tai sen alle uuvu.
Kuormittavat tekijät elämässäni löytyvät aivan jostain muualta...


Lähtipä lipakasti viesti  :o, joten lisäilen vielä että....

Työpaikallani teen kyllä paljon töitä. Enemmän kuin toimenkuvani välttämättä vaatisi. Kunnianhimoa ja luovia ideoita riittää, joita sitten yhdessä toteutamme, tiimissä.

Mutta tuo työmäärä ei ole minulle mikään ongelma. Kukaan ulkopuolinen ei sitä minulta vaadi, vaan olen hyvilläni kun minulla on mahdollisuus työpaikassani ottaa vastuuta ja tuoda paljon itseäni esille...  :leijona: :saturnus: :aspect_con:  :vesta: ja 10 huone...

Pitäisikö tällä sijainnilla siis olla huolissaan loppuunpalamisesta? ???


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 30.08.2009 09:30:14
Minullakin on  :vesta: :aspect_con: :saturnus: Leijonassa, mutta huoneessa 8.

Mietinkin mikä ero niillä voisi olla. Sinulla Sangviinikko se on työn ja uran huoneessa. Antaako se valoa ja merkitystä enemmän työllesi, kun taas minulla itsetutkiskelun ja uudistumisen huoneessa 8 ehkä antamassa sitä itsekritiikkiä ihan elämisen laatuun? Vai mitä?

Ja kun katson AP-karttaani, Vesta on siirtynytkin Aurinkoni (rapu) yhtymään samoilla asteilla. Jotakin se on paljon työstänyt minussa ja juuri huoneessa 8, joka on vuosien myötä keventynyt planeetoista.
Aika jännä juttu sinänsä, sillä olen taas kokeilemassa energioitani hoitoalan kursseilla.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: sangviinikko - 30.08.2009 10:11:19
Niin, enpä tiedä sitten ajansaatossa, miten käy...
Nyt tuntuu kuitenkin siltä että työ on mielekästä ja antaa niitä voimavaroja, jos toisinaan viekin.

Esmiralda, perusenergiahan tuossa  :saturnus: :aspect_con: :vesta: on meillä sama vaikka elämänalue millä tuo tuntuu onkin eri. (sinulla 8 ja minulla 10. huoneen teema)
Eikö?

 :saturnus: on itselläni t-ristin kärkiplaneetta ja sinällään tuo vestakin kai osa suurempaa kokonaisuutta.... ::)

AP-kartalla tuo  :vesta: :aspect_con: :aurinko: ja yhdeksännen huoneen lopussa, lähellä  :keskitaivas:Ta, mutta kuitenkin yhdeksännen puolella.
ja tulkinta onkin sitten himppasen vaikeata! :D


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 30.08.2009 11:34:19
Kyllä varmaan perusenergia, mutta huone kertoo sitten mihin sitä käytämme...? kö...

Kuulostaa kyllä aika itsekeskeiseltä, minulla, jos käytän sitä itseeni...ja kyllä kai se niin on ollut, kuten 8. huoneen ruuhka sen näyttää. Itsen tutkiminen, ällöttää jo  :o , mutta ihmisyyttä etsimme kukin omalla tavallamme. Ja kokonaisuutena se ruokkii yhteisöä. Puolustuslause!  ;D


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: sangviinikko - 30.08.2009 12:09:03
Kyllä varmaan perusenergia, mutta huone kertoo sitten mihin sitä käytämme...? kö...

Kuulostaa kyllä aika itsekeskeiseltä, minulla, jos käytän sitä itseeni...ja kyllä kai se niin on ollut, kuten 8. huoneen ruuhka sen näyttää. Itsen tutkiminen, ällöttää jo  :o , mutta ihmisyyttä etsimme kukin omalla tavallamme. Ja kokonaisuutena se ruokkii yhteisöä. Puolustuslause!  ;D


Esmiralda,
...Toisaalta en yhdistäisi tuota kahdeksannen huoneen teemaa vain minäkeskeisyyteen, kuten ehkä 1. huone antaisi ymmärtää.
Pakotettu tietynlaiseen vallankäyttöön elämässä/8 teemoissa?
Kohtalon uhmaa?
Anarkismia?

Mietin tuota  :saturnus: :aspect_con: :vesta: noin niinkun enemmänkin, mitä siitä pitäisi ajatella?
Vastuu ja kutsumus?
Rajoitukset ja  ulkoiset vaatimukset?
Vai kenties pyytteettömyys ja puhtaus?


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 30.08.2009 13:06:14
Kyllä varmaan perusenergia, mutta huone kertoo sitten mihin sitä käytämme...? kö...

Kuulostaa kyllä aika itsekeskeiseltä, minulla, jos käytän sitä itseeni...ja kyllä kai se niin on ollut, kuten 8. huoneen ruuhka sen näyttää. Itsen tutkiminen, ällöttää jo  :o , mutta ihmisyyttä etsimme kukin omalla tavallamme. Ja kokonaisuutena se ruokkii yhteisöä. Puolustuslause!  ;D


Esmiralda,
...Toisaalta en yhdistäisi tuota kahdeksannen huoneen teemaa vain minäkeskeisyyteen, kuten ehkä 1. huone antaisi ymmärtää.
Pakotettu tietynlaiseen vallankäyttöön elämässä/8 teemoissa?
Kohtalon uhmaa?
Anarkismia?

Mietin tuota  :saturnus: :aspect_con: :vesta: noin niinkun enemmänkin, mitä siitä pitäisi ajatella?
Vastuu ja kutsumus?
Rajoitukset ja  ulkoiset vaatimukset?
Vai kenties pyytteettömyys ja puhtaus?

Hyvin puhut, Sangviinikko! Ollaanhan ympyrän toisella laidalla kuitenkin. Ehkä se tutkiskelu kohdistuu enemmänkin siihen, mitä ja miten voi ammentaa tuota luovaa energiaa. Mitä 'minä' on yhteisössä ja miten uudistua, miten kohdata 'minä' ja maailma. Ja kun ei usko kohtaloon vaan myös itsensä luovuuteen, siinä täytyy välillä uhmatakin jotakin.

Tuo Saturnus varmaan luo sille 'valon kantamukselle, säteilylle' myös vastuuta, miten ja mihin sitä osoittaa. Ettei liiaksi polje toisten varpaille (mihin olen usein huomannut syyllistyväni tai mitä muut ovat minussa moittineet). Eli että voisi loistaa siten, että sillä nostaisi kanssaihmisten voimavaroja eikä vain omia. Vähän hoksata pihdata välillä tilanteen mukaan. Ehkä siinä löytyy myös pyyteettömyys...

Luin Iris-tulkintojen Vestasta: Vesta Leijonassa: Omistautuminen luovalle näkökyvylle...sillä pitää olla myös käytännön merkitystä ja sen pitää palvella laajempia kokonaisuuksia. Kapea-alaisella näkemyksellä se ei toimi. Ja juuri Saturnuksen yhtymänä se luo sille kurinalaisuutta ja todella: ÄLÄ VAADI SAMAA MUILTA KUIN ITSELTÄ!


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Ave^^ - 06.09.2009 17:29:33
Vestan energioitten kautta maan päällä uutena aikana tulee korostumaan. Jokainen, joka ottaa tietoisen yhteyden valoon , on yhteydessä Vestan energioihin. Vesta PUHTAIMMASSA MuODOSSAAN on pyyteetöntä palvelua, rukousta, auttamista, toisen huomioimista. Jotta nämä energiat voisivat vaikuttaa oikein, tulee tapahtua vapautuminen alempien tietoisuuksien harhoista (seksuaalisuus, nautinto alemmilla tasoilla). Kuitenkaan vapautuminen ei voi tapahtua ennen kuin nautinnon (seksuaalisuus) on todella kokenut. Vestan vapautuminen ja käyttöönotto edellyttää mielen, kehon, tunteiden puhdistumista ja tätä kautta TIETOISTA  valon vastaanottamista.

Tuli tästä nyt mieleen, että aina puhutaan "alemmista tietoisuuksista vapautumisesta". En pidä siitä että kokemuksia lajitellaan alemmiksi ja korkeammiksi, niin kuin ne alemmat olisivat jotenkin huonompia. Tuossakin kuitenkin sanotaan, että se vapautuminen toteutuu vasta kun sen alemman on kokenut. Elämämmehän muuttuu jatkuvasti, ja tärkeintä on se että emme jää mihinkään kohtaan jumiin, mutta ei se tarkoita että ne edelliset kokemukset olisivat jotenkin alempitasoisia. Ne olivat silloin tärkeitä ja tällä hetkellä on nämä asiat tärkeitä ja tulevaisuudessa nämä nykyiset asiat taas eivät ole tärkeitä vaan jotkut muut. Useinhan sitä jäädään jumiin johonkin kohtaan juuri sen takia, että sitä pidetään kiellettynä eikä uskalleta toteuttaa sitä kunnolla. Tulipa nyt vain mieleen..  :)  8)


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Tanita79 - 10.09.2009 19:43:37
 :vesta:  0 :kalat: 50 8.huoneessa

Vesta Kaloissa sielu voi parhaiden työskentelemällä toisten hyväksi.
Kaloille luonteenomaisen hajoamisen, eteerisyyden - ei konkreettisuuden vuoksi vaikeuksia voi olla löytää itselle sopiva areena, jolla toteuttaa tätä toisten palvelemista.
Tämä henkilö voi esittää marttyyriä ja syyllistää muita mikäli sopivaa areenaa suunnata energioita ei löydy.( Neitsyt polarisaatio)
Yksilöllä on suuret kyvyt auttaa ja parantaa toisia seksuaalisuuden eheytymisen alueella tai suunnata oma seksuaalinen energiansa sinne, missä sitä tarvitaan. Eheytyminen edellyttää unelmien ja todellisuuden yhdistämistä, runollisuutta ja käytäntöä.

VIII Kahdeksannessa huoneessa Yksilö omistautuu syvien psyykkisten tai okkulttisten rakenteiden kautta toimimiseen tai syvään, eri tasot läpäisevään yhteyteen toisten kanssa. Heillä voi olla ongelmia tai rajoittuneisuutta oman seksuaalisuuden kohtaamisessa. Itsensä jakaminen on vaikeaa sekä rahan, että seksuaalisuuden suhteen. Nämä alueet voivat nousta myös voimallisiksi vallankäytön välineiksi. Oman persoonan korostamisen siasta jakamisen oppiminen tuo mahdollisuuden tasapainoiseen ihmissuhteeseen.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Tanita79 - 10.09.2009 19:55:43
Täh!!! astro.comissa näyttää  :vesta: 28 :vesimies: 56'54 ja astrossa  :vesta: 0 :kalat: 50
Kumpihan se olis?


 :aspect_con: :merkurius:
 :aspect_con: :ceres:
(:vesta: 28 :vesimies: 56'54)


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 10.09.2009 20:53:14
Tanita,

olen huomannut itsekin ja varmaan muutkin, että nuo laskennalliset tilastot, mitä on ohjelmiin syötetty, voivat olla vähän 'liikkuvia'. Riippuu varmaan alkuasetelmista ja syötöistä...en tiedä.

Ave,

olet ihan oikeassa. Kaikki se mitä juuri elää, on yhtä tärkeää. Minäkin olen vain napannut muistiinpanoja luennosta. Ja kuten tiedät, tuo kieli ei kerro asiaa ja yleensäkin kielellinen ilmaisu aina kompuroi, kun puhutaan oudoimmista tai uusista alueista. Varsinkin tämä lause tai ajatus on hieno:
Lainaus
Useinhan sitä jäädään jumiin johonkin kohtaan juuri sen takia, että sitä pidetään kiellettynä eikä uskalleta toteuttaa sitä kunnolla


Siis kuka tai mikä kieltää? Usein itsekin. Kunpa pystysimmekin vapautumaan noista jumeista!  ???


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 11.09.2009 15:50:36
Voisin katsoa, mutta voit itsekin, kun googletat Kaarina Pääkkösen sivut. Sieltä löytyy muutakin mukavaa! Ole hyvä!  :smitten:


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: karol~ - 29.12.2010 16:11:59
kaivelen vanhoja esille, koska en löytänyt vestasta tuoreempaakaan juttua...
minulla vesta skorpparissa ja 2.huoneessa... sen käsityksen olen saanut että hieman hankala kuvio (?)
Vai onko nämä asiat ihan näin mustavalkoisia...  ??? seuraavia juttuja löysin
http://www.aumanet.fi/~kaarina.paakkonen/astrologia/asteroidit/astvesta.htm#SKORPIONISSA

"Skorpionissa asemassa Vesta ilmentää itseään täydellä, kaikki tasot läpäisevällä voimalla. Henkilöt, joilla on tämä asema, etsivät täysillä ja syvältä kaikissa elämänsä yhteyksissä.
Kaikkeen mihin he ryhtyvät, mennään sata lasissa.
Seksuaalisuuden alueilla syvää kokemusta hakeva asema, joka voi ravistella yhteisön moraalisia normeja. Myös syyllisyyden tunteminen voi tässä asemassa olla syvää, häpeän tunne seksuaalisuutta kohtaan voi johtaa syvään seksuaalisten alueiden lukkiutumiseen tai hallitsemattomuuteen - itsensä esineellistämiseen ja arvottomaksi kokemiseen.
Sekä valtaisaa hajaannusta tai omistautumista asialleen, voi tässä asemassa esiintyä, varmaa on vain se, että koskaan ei mennä keskitiellä"

2. huoneen
Vesta edustaa sukukeskeisyyttä, itselle ja rakkaille omistautumista. Tämä voi ilmetä rahaan ja mammonaan kuin myös kaikenlaiseen kauneuteen ja sen vaalimiseen liittyviä asioita jotka tuovat mielihyvää konkreettisella tasolla.

   


Vestan ja Pluton
aspekteissa kehotetaan perustavaa laatua olevaan muutokseen.

Tässä ilmenee kohtalonomainen mahdollisuus osallistua persoonalli-sella tasolla myös yhteiskunnan kehitykseen.
Harmonisissa aspekteissa¸ ilmenee yksilöllinen mahdollisuus laajempien kätkettyjen ja salattujen kokonaisuuksien energioiden käsittelyyn. Tässä ilmenee myös mahdollisuus muuntaa seksuaalisuus uudistavaksi, parantavaksi ja valaisevaksi.
Tämä aspekti edustaa henkilökohtaisen voiman käyttämistä sosiaalisen yhteisön henkisenä parantajana.
Haasteellisissa aspekteissa voi ilmetä konflikteja sen välillä miten henkilö käyttää omaa voimaansa persoonan ja persoonattoman välillä. Tästä seuraa tukoksia oman voiman käytön suhteen, sen saamiseksi käyttöön tai sen irtoamista tuhoavaan toimintaan toisia kohtaan. Seksuaalisuutta saattaa hallita kuoleman pelko, harhoja ja liiallista itsetarkkailua voi myös ilmetä.
Yksilö etääntyy myös herkästi sosiaalisesta yhteisöstä.
Näiden haasteiden voittamiseksi auttaa voimien suuntaaminen sosiaaliseen toimintaa, hyödyntämään positiivisella tavalla koko yhteisön kehitys ja muutosprosesseja.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 29.12.2010 16:42:02
Karol,

olipa hyvä muistutus minullekin! Minullahan on Vestan haasteellinen kuvio Plutolle, yhtymä. Se on yhtymällä myös Saturnukseen, huoneessa 8, kaikki Leijonassa: Saturnus 19, Vesta 16 ja Pluto 13 astetta.

Lainaus
Näiden haasteiden voittamiseksi auttaa voimien suuntaaminen sosiaaliseen toimintaa, hyödyntämään positiivisella tavalla koko yhteisön kehitys ja muutosprosesseja.

Tähän kai sitä pitäisi satsata... ::)


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: pajupuu - 29.12.2010 16:49:13
Hei vaan, olen ihan uusi täällä :)

Horoskooppijuttuja olen tonkinut nyt jonkun aikaa, pääasiassa itsetutkiskelumielessä ja tää Vesta kiinnostaa muun muassa, omani löytyy skorpparista, täsmälleen samasta kohdasta kuin deskendenttini ja siinä kohtaa menee myös 6. ja 7. huoneiden raja... mitäköhän kaikkea se mahtaa tarkoittaa? Suhde seksiin ja seksuaalisuuteen on kyllä jotenkin tosi vaikea, jopa niin, että olen pitkään vältellyt koko asian ottamista käsittelyyn enkä tiedostanut edes varsinaiseksi ongelmaksi. Onneksi parisuhde pakottaa :)

Laitan tähän nyt samantien koko kartan. On siellä muutakin askarruttavaa, kuten jättimäiset 6. ja 12. huoneet, joista toisessa on tavaraa paljon ja toinen ihan tyhjä :)


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 29.12.2010 19:36:56
Hei vaan, olen ihan uusi täällä :)

Horoskooppijuttuja olen tonkinut nyt jonkun aikaa, pääasiassa itsetutkiskelumielessä ja tää Vesta kiinnostaa muun muassa, omani löytyy skorpparista, täsmälleen samasta kohdasta kuin deskendenttini ja siinä kohtaa menee myös 6. ja 7. huoneiden raja... mitäköhän kaikkea se mahtaa tarkoittaa? Suhde seksiin ja seksuaalisuuteen on kyllä jotenkin tosi vaikea, jopa niin, että olen pitkään vältellyt koko asian ottamista käsittelyyn enkä tiedostanut edes varsinaiseksi ongelmaksi. Onneksi parisuhde pakottaa :)

Laitan tähän nyt samantien koko kartan. On siellä muutakin askarruttavaa, kuten jättimäiset 6. ja 12. huoneet, joista toisessa on tavaraa paljon ja toinen ihan tyhjä :)

Pikaisesti tässä, etsipä googlella Kaarina Pääkkösen sivut niin löydät Vestastasi jotakin.  ;)


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: karol~ - 31.12.2010 00:27:59
pajupuu,kurkkaappas tuolta linkistä jonka tuossa ylempänä laitoin...mulla kanssa vesta skorpparissa, ja paljon tunnistan tuosta omia tuntemuksiani.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Weeping Willow - 06.01.2011 17:37:33
Mulla on vesta kaloissa ja 11. huoneessa. Meneekö se näin?

Mulle tekisi hyvää työskennellä toisten hyväksi, koska muuten pää menee hajalle (kalojen vaikutus). Ja 11. huone tekee sen, että työn pitäisi tapahtua suurella areenalla. Ookoo, mutta mitäs tämä on?! "Yksilöllä on suuret kyvyt auttaa ja parantaa toisia seksuaalisuuden eheytymisen alueella tai suunnata oma seksuaalinen energiansa sinne, missä sitä tarvitaan. " :o Mitä tämä seksivouhotus on mun vestassani? Onko mun oma alani siis seksimessujen järjestäminen? ;D


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Päivi - 06.01.2011 19:57:59
 :vesta:  :skorpioni: 3.huone
Skorpionissa asemassa Vesta ilmentää itseään täydellä, kaikki tasot läpäisevällä voimalla. Henkilöt, joilla on tämä asema, etsivät täysillä ja syvältä kaikissa elämänsä yhteyksissä.
Kaikkeen mihin he ryhtyvät, mennään sata lasissa.
Seksuaalisuuden alueilla syvää kokemusta hakeva asema, joka voi ravistella yhteisön moraalisia normeja. Myös syyllisyyden tunteminen voi tässä asemassa olla syvää, häpeän tunne seksuaalisuutta kohtaan voi johtaa syvään seksuaalisten alueiden lukkiutumiseen tai hallitsemattomuuteen - itsensä esineellistämiseen ja arvottomaksi kokemiseen.
Sekä valtaisaa hajaannusta tai omistautumista asialleen, voi tässä asemassa esiintyä, varmaa on vain se, että koskaan ei mennä keskitiellä.


joo. tämä selvensi paljon. mites ton lukkiutumisen sitten saa "poistettua"?  :idiot2:

Kolmannen huoneen Vesta ilmentää oman mielen kykyä henkilökohtaisen ymmärtämisen ja informaation toisille esittämisen mahdollisuutta. Yksilö voi olla erittäin lahjakas välittämään toisille omia ideoitaan. Tässä asemassa voi ilmetä myös loistava kyky nostaa kriittiseen keskusteluun arkojakin asioita. Mielen alueella työskentely on olennainen osa tätä Vestan sijaintia.

tämä sopii myös  ;D

mistäs näkis noi aspektit? en löytäny ainakaan syntymäkartalta. tai ste en vaan osaa.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Iloinen lumikki - 06.01.2011 21:44:39
                     Hei,

Mulla on Vesta huoneessa 1. jousimiehessä. Siis tarkoittaa itsekeskeistä ihmistä, voih, voih!
Luulin sen olevan skorpparissa, koska menen asioihin aina täysillä mukaan.


Terv. Iloinen lumikki


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: karol~ - 07.01.2011 09:59:22
mites ton lukkiutumisen sitten saa "poistettua"?  :idiot2:Tähän kysymykseen tuskin on suoraa vastausta (?) ja jokaisella tämän asetelman omaavalla henkilöllä tuo "lukkiutuma" lienee hieman erilainen...Luulisin.
siihen elämä on meille annettu, jotta opetellaan kasvamaan, etenkin näistä haasteista ja kipukohdistamme...  :o

Valmiita vastauksia voi kysellä kai vain omalta alitajunnaltaan....  8)


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 07.01.2011 14:26:04
Ihana kun veditte Vestan esiin!  :smitten:  Mitenkähän Vesta onkaan elämäämme nostattanut tai kirkastanut viime vuosina?

Mutta nyt kun pähkäilette, niin toivoisin että jaksaisitte lukea myös toisten pähkäilyä tuolta alusta asti. Siellä on monenlaista ajatusta ja tulkintaa Vestasta.

Tutkailen tässä kyllä vielä itsekin, jos löytyisi lisää tietoa...


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: SanctAstra - 07.01.2011 14:56:46
 :vesta: :vesimies: 7. huone, mutta Iris Asteroiditulkinnan mukaan vestani on 6. huoneessa.

 :vesta: :vesimies: 7. huone
Vallankumouksen, sosiaalisen uudistumisen ja vapauden merkki. "Minä olen erilainen"

RAKKAUDEN JA IHMISSUHTEIDEN HUONE kertoo siitä osasta itseäsi, jonka löydät vain muiden ihmisten avulla. Planeetat tässä huoneessa ovat se osa sinua, jota et hevin tunnusta omaksesi ja siksi oletkin työntämässä näitä energioita muiden hoidettaviksi.

Ja kylläpä minä olen oppinut itsestäni muiden ihmisten avulla. Tulkinnassakin varoitetaan kynnysmatoksi joutumisesta, ja sitä on tullut opiskeltua koko elämä tähän asti.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Metsänkeiju - 07.01.2011 15:12:29
Kolmannen huoneen Vesta ilmentää oman mielen kykyä henkilökohtaisen ymmärtämisen ja informaation toisille esittämisen mahdollisuutta. Yksilö voi olla erittäin lahjakas välittämään toisille omia ideoitaan. Tässä asemassa voi ilmetä myös loistava kyky nostaa kriittiseen keskusteluun arkojakin asioita. Mielen alueella työskentely on olennainen osa tätä Vestan sijaintia.

tämä sopii myös  ;D

mistäs näkis noi aspektit? en löytäny ainakaan syntymäkartalta. tai ste en vaan osaa.


Itelläkin 3.huoneessa, sopii kuvaus.. Mulla härässä, hittaasti ja varmasti.
Yritän etsiä myös mistä näkee aspektit? -> täytyy lukaista koko ketju.. :)


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: mouru - 07.01.2011 18:47:56
Minulla  :vesta: :kaksoset: 10. huoneessa, aspekteja  :aspect_squ: :chiron: :neitsyt: ja  :aspect_squ: :kuu: :kalat: .


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 09.01.2011 19:22:59
Edelleen muistutan koko sivustosta, josta varmasti jokainen löytää jotain itsellensä. Olen kaksi viikkoa sairastellut, enkä jaksa tulkintoihin. Pää on yhtä räkänen kuin tyhjä muusta, sanon suoraan... ;D

Mutta innostuin katselemaan jotakin.

Jos edelleen tuossa erään ohjaajani ajatus pitää paikkaansa, että Vesta on henkinen Aurinkosi, niin mieti Aurinkoenergiaasi ja Vestan merkkienergiaa. Miten ne keskustelevat keskenään?
Kuten minulla itsellä on Rapu-vesienergia Auringolta, niin vastaavasti olen iloinenkin, että Vestani on tulienergiassa Leijonassa. Mutta vaarana on tuo Leijonan omahyväisyys... ::) Mutta se tukee myös luovuuttani.

Vestasta kerrotaan kuitenkin, että se on feminiininen alkuenergioiltaan, siis minulle tuossa Leijonamaista huoltoenergiaa. Vestan piiriin kuuluu myös materiaalinen järjestys ja rakenteet. Ehkä tähän liittyy tuo seksuaalisuus sen verran, että se määrittää ehkä sinun suhtautumista miehiin tai se, mihin kategoriaan miehet sinut sijoittavat. Minun Vesta-Leijona-energioita he vähän pelkäävätkin, eivät helposti lähentele! Ja tällainen asiahan liittyy siihen ilmapiiriin, missä työskentelet, järjestelet asioitasi, manipuloit (?) ja tähtäät päämääriisi. Kuitenkin Vestaa sanotaan sydämen luonnottareksi, arkielämässä keskeiseksi tulisijaksi.

Mutta tämä on taas tätä flunssaisen maailman hidasta virtaamista minussa.Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 09.01.2011 19:31:38
Vuosia sitten sai täältä tilattua Iristulkintaa, mikä kertoi karttasi asteroideista aika laajasti.
En tiedä voiko enää, en ole tutkaillut, onko se vielä tilattavissa.

Sieltä löysin 8. huoneen, joka on minulla sekä huomasin, tuolla Karolilla. Iristulkinnassa on siitä maininta, että 'Vestan tuli palaa tässä huoneessa sen salaisimmassa sydämen tulisijassa'. Ja tähän liittynee haaste: Muuttaa sisäinen prosessi ulkoiseksi!
Eli kaikki ne ideat, mitkä pyörivät päässäni, minun tulisi tehdä hyödyksi ulkoisena muotona muillekin.

Tähän minulle antaa kuria Vestan yhtymä Saturnukseen ja Plutoon! Ainakin pitäisi antaa... ::)

Huh, paljon löytyy transiitteja juuri Vestalle! Mieleisin niistä on sekstiili Dianalle, Artemis-arkkityypilleni: Sinussa on rauhallista hyvää tahtoa, käytännöllisyyttä ja aikuisuuden tuntoa. Mutta tarvitsen kaikkeen oman rummun tahtini.

Tämä on mannaa joskus kaaosmaiselle mielelleni. Kunhan vain uskon siihen!

Siis tutkikaa Vestaanne! Se vie valoon, tulisijan ääreen ja lämpöön!  ;)Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Rakkauden enkeli - 13.07.2013 00:10:21
Tämä Vesta rupesi kiinnostamaan enemmän, sillä syystä taikka toisesta se puhuttelee minua juuri nyt tässä hetkessä ja haluaisin ymmärtää, oppia siitä enemmän miten se vaikuttaa minuun/minussa karttani mukaan. Se on kartallani vaa'assa ja 1.huoneessa. Mitä se kertoo?


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Rakkauden enkeli - 13.07.2013 00:46:03
Sullahan on ihan oma topiikki tuolle..

http://www.astro.fi/forum/index.php?topic=1652.msg17231#msg17231 (http://www.astro.fi/forum/index.php?topic=1652.msg17231#msg17231)

mitä muuta saa pelkästä  :vesta: :vaaka: tulkinnallisesti irti?
Että  :venus: ja olet  :harka: ja taas  :venus:
ettäkö rakkauden valoksi,  ikuiseksi liekiksi  :vesta: :vaaka::lla,
ja kuitenkin fokus  :vesta: on omassa nautinnossa 1 huoneessa  ::)

 :o Nyt tippuu tuolilta pyllylleen hän...


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: tulevaisuus - 13.07.2013 20:47:52
Hei kaikki Vesta-spesialistit,
mulle asteroidit aika uusi juttu, en ole niitä juuri tutkaillut, mutta nyt kun näin keskustelun innostuin
katsomaan omaani: 24 astetta kauriissa ja 4. huoneessa ... Mitäpä siitä sanotte noin extempore te viisaammat?
Seuraavassa siis viidennessä huoneessa sitten aurinko vesimiehessä 25 astetta, eli jonkinlaisen pienen aspektin
tekevät, mutta enpä osaa näin sanoa miten keskustelisivat keskenään ....
Olen iloinen jos joku kommentoi!


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: t.touhula - 18.07.2013 12:43:38
Hei!

Nyt kun on joulun alus ja pimeys vallalla monella tavalla, niin eikö voitaisi tutkia Vestaa enemmän.

En tahdo vatvoa vanhaa, vaan ottaa uudelleen esiin, koska opin omilla kursseillani Vestasta, että...

Vestan energioitten kautta maan päällä uutena aikana tulee korostumaan. Jokainen, joka ottaa tietoisen yhteyden valoon , on yhteydessä Vestan energioihin. Vesta PUHTAIMMASSA MuODOSSAAN on pyyteetöntä palvelua, rukousta, auttamista, toisen huomioimista. Jotta nämä energiat voisivat vaikuttaa oikein, tulee tapahtua vapautuminen alempien tietoisuuksien harhoista (seksuaalisuus, nautinto alemmilla tasoilla). Kuitenkaan vapautuminen ei voi tapahtua ennen kuin nautinnon (seksuaalisuus) on todella kokenut. Vestan vapautuminen ja käyttöönotto edellyttää mielen, kehon, tunteiden puhdistumista ja tätä kautta TIETOISTA  valon vastaanottamista.

Miten koette omalla kartalla Vestan ja itse Vestan sanoman?
Totisesti. Aamen. Justpa niin. Mulla  :vesta:  :aspect_con: Logos (4h)  :kaksoset: - sanat paperilla tai puhuttuna toden totta maistuu. Tälläkään viikolla en ole päivääkään ollut pitämättä puhetta. Suurin osa pyydettynä - pari toki ex tempore ja kaikki eri aiheista. Nyt kun luen tätä Vesta-asiaa vasta oivallan puhekone-viikon /-t. Sunnuntaina taas puhetilaisuus, eilen tuli pyyntö. Vasta tässä  :vesta: -ketjua lukiessani ja kommenttiani kirjoittaessa
havaitsin  :vesta: .n  teemojen olleet rakkaat itselleni koko elämän, mutta erikoisen lähellä sydäntäni alkaen siitä, kun  koko asteroidista kuulin ja oivalsin sen sujahtaneen syntymässäni kotihuoneeseen. Informaatio kaikenkaikkiaan on itselleni kuin puita heittäis takkaan.
Intooo piukassa aina kun saan oppia jotain uutta.  :smitten:  :smiley6600:

Tästähän se kait otti tulta kurssienkin veto, jotta osallistujat oppisivat ymmärtämään itseään sekä rakastamaankin - sellaisina kun ovat tänne syntyneet. Kun kerran sosiaalinen tilaus on tulla maailmaan juuri sellaisena, kun päivänvalon ensisiristyksellä kukin näkee, koen aitona itsenään tänne tulemisella ja täällä olemisella olevan suuri merkitys. Siksi on hyvä hyväksyä itsensä sellaisenaan. Jos joku asia itsessään ottaa pannuun on sitä hyvä työstää hieman pahimmista särmistään, mutta ei mauttomaksi.
Eläköön erilaisuus!


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: t.touhula - 18.07.2013 12:52:53
..ja oli IHAN PAKKO SIELLÄ LAINATA edellinen repliikki KESKUSTELUPALSTALLA,
kuin aliarvioiden lukijoiden älykkyysosamäärää,
ettei ne osaa seurata KESKUSTELUA ilman lainauksia EDELTÄ
meinasin pistää äsken loppuun ettei tartte lainata tietäen sun tavat..
vihaan noita lainauslaatikoita arg

offtopic hirveesti paljon
sorgen

Lainauksella nopeutetaan keskustelun seuraamista, hyvä 'nikki'. Lainaus toimii apuna kommentointiin. Toki en itsekään tykkää, jos niitä hirmusti lainaillaan, onhan hyvä jokaisen luoda oma mielikuva, mutta me olemme jokainen uniikkeja käytökseltämme. Onneksemme!  :-X  Jäitä hattuusi!


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: t.touhula - 18.07.2013 12:57:37
Tämä Vesta rupesi kiinnostamaan enemmän, sillä syystä taikka toisesta se puhuttelee minua juuri nyt tässä hetkessä ja haluaisin ymmärtää, oppia siitä enemmän miten se vaikuttaa minuun/minussa karttani mukaan. Se on kartallani vaa'assa ja 1.huoneessa. Mitä se kertoo?

Koen että Vesta kartallasi paljastaa puheesi olevan diplomaattista ja parantavaa, sekä tämän kommunikointitavan olevan olennainen osa esittäytymisminuutesi ydintä. Hoitava puhe, liiaksi esilletulematon persoona, jotta muillekin jää ympärilläsi henkistä tilaa - ettet astu toisten hennoille henkisyyden hunnuille.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 18.07.2013 14:38:28
Kiitos T.Touhula minunkin puolesta, joka olen ahkera lainaaja!

 Varsinkin, jos haluaa tutkailla jonkin juttua syvemmin, se on helpommin silmien edessä kuin että sitä joutuu kuvaruudussa hakemaan ja liikuttelemaan. Skorpparit joskus ärhentelevät, suotakoon se heille ja heidänkin erilaisuus.  :smitten:  Toiset muistavat tekstin kerran luettuaan, toisten pitää saada nähdä sanat ja lukea moneen kertaan. Olemme myös erilaisia havainnoitsijoita...

Eipä haittais taas syventyä Vestaan, kun minullakin on tulossa monta yhtymää siihen syksyllä.  :D


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Rakkauden enkeli - 19.07.2013 23:47:46
Tämä Vesta rupesi kiinnostamaan enemmän, sillä syystä taikka toisesta se puhuttelee minua juuri nyt tässä hetkessä ja haluaisin ymmärtää, oppia siitä enemmän miten se vaikuttaa minuun/minussa karttani mukaan. Se on kartallani vaa'assa ja 1.huoneessa. Mitä se kertoo?

Koen että Vesta kartallasi paljastaa puheesi olevan diplomaattista ja parantavaa, sekä tämän kommunikointitavan olevan olennainen osa esittäytymisminuutesi ydintä. Hoitava puhe, liiaksi esilletulematon persoona, jotta muillekin jää ympärilläsi henkistä tilaa - ettet astu toisten hennoille henkisyyden hunnuille.


Voi kiitos.  :smitten: Kyllä minä tuosta kuvauksesta tunnistan itseäni...  ::)


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: nikki - 20.07.2013 10:32:12
Tulitikkuja lainaamassa jotta voi sytyttää oman tulen.
Sammutin omat nuotioni, kun  näkyy nuo kekäleet olevan nyt tallessa.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Rakkauden enkeli - 20.07.2013 16:51:53
? ? ?


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: nikki - 20.07.2013 16:56:56
Astrologiahan on symbolikieltä.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Esmiralda - 20.07.2013 19:59:26
Olen kyllä vähän äimän käkenä...en ymmärtänyt symboliikkaasi nyt.  :-[


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Rakkauden enkeli - 21.07.2013 17:32:23
Niin,
ehkä olisi ensin pitänyt lainata Rakkauden valon ensimmäinen viesti,
ja perään oma viestini ja sitten taas siihen tullut vastaus,
nämä kaikki peräkkäin ja hirveesti piti ilmeisesti pohtia lainaamalla edellinen uudestaan nenän eteen
 kun vastauskin oli pyllylleen putoaminen,
ja se varmaan helpotti kaikkien keskustelun seuraamista,
ja sitten ois voinut lainata "t.touhulan" ainiin eihän siinä ole lainausmerkkejä, mutta jostain syystä nikki on lainausmerkeissä,
viesti ja pistää jäitä olemattomaan hattuun,
että keskustelun seuraaminen helpottuisi..
Helpotin tätä ketjua, lyhensin pituutta = sammutin omat nuotiot,
kun nuo kekäleet = viestini ovat jo tuolla lainauslaatikoissa tallessa,
mitä niitä moneen kertaan yhteen ketjuun suotta jättämään.
Ja
tulitikkuja lainaamassa = Rakkauden valon (miksei "t.touhulankin") vimma, tarve mikälie lainata,
saadakseen tulta  :vesta: ilmamerkin Vestalleen,
toisella fokus  :vesta: minä-ykköshuoneessa,
johon kommentoin, että kuitenkin fokus  :vesta: on omassa nautinnossa 1 huoneessa
jonka hän ilmeisesti ? allekirjoitti vastatessaan "t.touhulalle"
Voi kiitos  :smitten: Kyllä minä tuosta kuvauksesta tunnistan itseni..
lainattuaan ensin sekä itseään että siihen tullutta vastausta

Päättelin hatuttomana blondina,
että ehkä ykköshuoneen painotus on yks, joka rakastaa noita lainauksia,
eli toisen viestistä pitää tehdä ensin omakohtainen,
vaikka se olisi siinä yllä ja edellä,
tai sitten se on just tuo  ilmamerkin :vesta:,
fokus ei säily lainaamatta.Lainaan edelleen, anteeksi nyt vain, koska se on sallittu toimi tällä sivustolla ja minua, kuten monta muutakin se helpottaa seuraamaan tekstiä ts. "pysymään kärryllä". Pahoitteluni, jos se sinua häiritsee. Sinun alkuperäinen, ensimäinen kommenttisi oli tosiaan sellainen, että tietynlaisella osuvuudellaan pudotti minut pyllylleni, kun lainasit siinä erästä aikasempaa ketjua(ni), liittäen sen tähän Vesta teemaankin. Sain oivalluksia/vahvistuksia asioille. Kiitos siitä. <3

Nämä muut sinun kommenttisi, niitä en ymmärrä mitä niillä haet takaa tai haluat ilmaista?  ???

Tuosta Vestasta 1.huoneesta (jossa se mun Vesta tosiaan luuraa) 1.huoneesta sanotaan:

1 .huone
MINÄHUONE vastaa lähinnä askendenttia. 1. huoneessa sijaitsevat planeetat kertovat niistä valmiuksista, joita sinulla on käytettävissäsi silloin kun etsit sisältöä elämällesi. 1. huoneen planeetat ovat se osa sinussa, joka loistaa neonvalon lailla kaikkialla missä kuljet ja toimii siinä sivussa majakkana mahdollisille puolisoehdokkaille.

Annan Vestani siis loistaa siellä minä huoneessa edelleen, mitä ikinä se tarkoittaakaan...  :o  :D Minkäs MINÄ sille mahdan?  ;D Nyt sai oma nimimerkkinikin taas ihan uuden merkityksen, että ilmankos...  :2funny: :crazy2:

Anyway kiitos ja kaikkea hyvää sinulle Nikki!  :smitten:


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: nikki - 21.07.2013 19:45:01
..ja minä voin poistaa alkuperäisen tilaa viemästä ..
Sullahan on peräytyvä  :vesta:, joka on  :aspect_con: :pluto: rx,
että ei ole niin yksoikoista tulkita pelkkää  :vesta: :vaaka::aa.
 :jupiter: :mars: :rapu: tekee sille neliöö justika eli siksi se on sinua nyt mietityttänyt,
ja julki  :jupiter: nostanut.
Lisäksi siellä on ollut Marsin paluu ja muitakin yhtymiä Ravun alussa,
tehden neliöö tuolle  :vesta: :pluto: :vaaka: :lle.
lisäksi tr  :neptunus: :aspect_kvi: :vesta:rx:pluto:rx
ja tr  :saturnus: :aspect_ssx: :vesta:rx :pluto: rx
Karttatietosi ovat olleet julki täällä, joten esimerkin vuoksi nuo tuohon nostin,
että ei yksin yksi  :vesta: vaan paljon muutakin on otettava huomioon kun lähdetään tulkitsemaan.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Rakkauden enkeli - 21.07.2013 19:57:48
Kiitos.  :smitten:


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: t.touhula - 22.07.2013 12:59:01
Kiitos.  :smitten:

Nyt mä kyllä hölmistyin tuosta kommentoijan kiukusta.  :crazy2:  Onkos täällä kielletyä kommunikoida rakentavasti? Eri asia, jos ja kun tölvitään ja oikaistaan toisten OSITTAISTA analyseeraamista. ... hmmm... kait kohta joku alkaa tuoda käytetyt  WC-paperitikin, kun ne ovat kuitenkin osa tuon tulkittavan henkilön elämää...

 :2funny:  :buck2:  :D
Itse koen diplomaattisempana käydä läpi KESKUSTELLEN asiakokonaisuuksien osioista, jotta eri näkökulmat ja eri henkilöitten tietämys pääsee vuorollaan loistamaan. Ja näin ovat kaikki osallistuneet olleet tarpeellisia.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: t.touhula - 22.07.2013 13:04:04
Kuules Rakkauden Valo, kun tämä viesteily meiltä näyttää sujuvan, niin voisitko -kun olet minua näppärämpi- etsiä myös tuollaisen  :vesta: 4h.ssa selityksen, kun en tiedä mistä sen löytäisin. Mietin vain, kuinka lähelle jonkun kokeneemman analyseeraajan ajatuksia osasin itse tulkita (kun en koko luonnettani tahtonutkaan käydä läpi, kun kyse vain Vestasta ja sen sijainnin tulkinnasta).

Schönen Dank, näin etukäteen!


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Rakkauden enkeli - 26.07.2013 00:34:15
Kuules Rakkauden Valo, kun tämä viesteily meiltä näyttää sujuvan, niin voisitko -kun olet minua näppärämpi- etsiä myös tuollaisen  :vesta: 4h.ssa selityksen, kun en tiedä mistä sen löytäisin. Mietin vain, kuinka lähelle jonkun kokeneemman analyseeraajan ajatuksia osasin itse tulkita (kun en koko luonnettani tahtonutkaan käydä läpi, kun kyse vain Vestasta ja sen sijainnin tulkinnasta).

Schönen Dank, näin etukäteen!

Kuka sanoi, että olen muka sinua näppärämpi?  :2funny: Kiitos vaan, mutta not...  :crazy2: Kyllä se löytyy ihan sieltä sun omalta kartalta täällä kun menet sieltä missä Vestasi sijaitsee klikkailemaan... Vaikka luulen, että ehkäpä tiedätkin sen jo...  :-X  ;)


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: sash - 14.04.2014 21:00:36
Mulla ei vestalle (neitsyt) ole syntymäkartalla muuta kuin oppositio mars (kalat), mutta mieheni tapaamispäivä sekä vihkipäivä aktivoivat vestani. Myös vihkipäivän kartalla on vesta leijona-neitsyt-stelliumissa mukana, sekstiilissä askendentille.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Kuuhilda - 03.05.2022 22:30:47
Olipa ihana  :vesta: ketju  :smitten: :smitten: Nostoa, nostoa.
Tälläistä yhdessä pähkäilyä ja pohdintaa kun vielä tänne saisikin  :smitten:

Ihan tein oivalluksenkin jostain nikin kommentista, jota en tietenkään muista, enkä taatusti lainaa, pois se minusta!  :D

Siis se, että  :vesta: ei tarvitse puolisoa kuten  :juno:, vaan on ehjä ja kokonainen itsessään, ja palaa jokaisen rakastelun jälkeen kotiinsa "neitsyenä".

Mää selkeesti jotenkin sain tästä jotain, mulla  :kalat:  :vesta: huone 3, enempi vähempi yhtymässä  :venus:  :mars:  :kuu:
On sillä muistaakseni ainakin bq :saturnus:   :aspect_squ: :neptunus: ja  :aspect_kvi: MC että  :aspect_ssx:  :aurinko: aspekteja.Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Tiigris - 03.05.2022 23:30:37
Mielenkiintoista.
Multa jää nää tulkinnat pois kun en todellakaan oikein ymmärrä kokonaisuuksia. Mutta, mielenkiintoista on se et Vestani sijaitsee huoneessa 10., tässä kun mietin mikä musta tulis sit isona.
Se on  :vaaka: merkissä. 10. huoneessa sen kaverina  :pluto: :skorpioni: mutta eivät oo yhtymässä.

Aspekteja tuli kaksi ja ne kohdistuu molemmat 2. huoneessa oleviin kappaleisiin,  :aspect_tri: :jupiter: :vesimies: ja  :aspect_squ: :kuu: :kauris:.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Kuuhilda - 04.05.2022 00:03:43
Ihan ekana lensi mieleen, että tulisko susta imtohimoinen parisuhdeterapeutti tai seksuaaliterapeutti?  ::)


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Elwyn - 04.05.2022 22:12:41
Mulla on  :vesta: :skorpioni: 1.huoneessa ja aspekteista löytyy semisekstiili  :venus: :jousimies: 2.huoneessa sekä puolineliö  :neptunus: :jousimies: 3. huoneessa.

Mielestäni aika osuvaa 8)


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Kuuhilda - 04.05.2022 23:14:24
Elwyn, miksi se on osuvaa?


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Tiigris - 04.05.2022 23:56:10
Kuuhilda, jos se niissäkin töissä käy et "suutarin lapsilla ei ole kenkiä", niin mikä jottei...
Mut ei. Ei mun juttu. Oon liian  :kuu: :kauris: semmoseen.

Kirjoitin tähän pitkän rimpsun ja se katosi jonnekin  :buck2:


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Kuuhilda - 05.05.2022 08:16:53
Aaaaargh!

Toi on niin raivostuttavaa hävittää pitkä kirjoitus bittiavaruuteen  :tickedoff:

Itseasiassa, mun homma moinen  vois vaikka ollakin, mutta en koskaan selviäis niistä vaadittavista opiskeluista  :buck2:

Ja mä varmaan vaan käskisin kaikkien pariskuntien erota, niin elämä on sitte paljon helpompaa  ;D


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Elwyn - 05.05.2022 17:10:06
No, olen ollut lapsesta asti tosi itsenäinen tyyppi ja muistan varmaan loppuelämäni kun eräs henkilö (vuosia vuosia sitten) totesi minun olevan vähän liiankin aito ;D En pidä teeskentelystä, mielistelystä ja esittämisestä. 1.huoneen vestasta tulee mieleen itsenäinen ja itsekeskeinenkin henkilö, mikä kuvastaa minua hyvin kun olen vielä yksineläjäkin sekä omassa seurassani hyvin viihtyvä siihen päälle.

Parisuhteissa (ja elämässä muutenkin) en ole kevyiden juttujen harrastaja vaan se on diippiä shittiä ensisekunneista ikuisuuteen. Tästä voisi kertoa enemmänkin, että millä hartaudella suhtaudun intohimoihini kuten erilaisiin ruokakauppoihin :P

Nykyajan deittailukulttuuri ei kyllä olisi meikäläistä varten jos deittailua ylipäänsä haluaisin harrastaa, mutta en koe tarvetta, meikäläisen kanssa synkkaavat kumppanit löytyvät eri tavalla silloin kun löytyvät. Tämä on iskevä kuvaus vestasta skorpionissa:

Vesta in Scorpio is a very powerful placement. People with their Vesta here are able to go through hell to achieve what they want. Vesta in Scorpio sees through the surface and when it makes up its mind, it will find a way to accomplish its goal. You are resourceful and obstacles make you stronger. The best thing about this placement is finding great wisdom. Depth is a must for you in everything.

linkki lähteeseen (https://advanced-astrology.com/vesta-in-signs-and-houses-and-in-synastry/)


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Elwyn - 05.05.2022 17:14:49
Noita aspekteja en ole kerennyt paljon miettimään vielä, mutta pidän tuosta semisekstiilistä, tavallaan sellainen itsenäisyys&resurssit-näkökulma mikä on mulle luonnostaan tärkeä asia. Täytyy pohtia enemmän jossain kohtaa.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: nikki - 05.05.2022 23:15:06
haa, tietennii täällä  pohditaan  :vesta: : aa,
henkisiä syvyyksiä.. :angel: taivahalla  :saturnus: 24  :vesimies:  :aspect_con:  :vesta: 24  :vesimies:
ja miksi minä pistän lusikkani soppaan..  :aspect_squ: mun  :aurinko: :skorpioni:
niin ja tr  :merkurius: 4  :kaksoset:  :aspect_con: DC  :)

Mun oma tietsikka tilttaa, en oo naputellu, nyt on toinen kone käytössä.

Tuli heti tuosta Elwynin kuvioista mieleen,
kun kirjoitit, että osuvaa,
että niinpä , missä fokus,
missä päivität tällä foorumilla..parasta tässä päivässä oisko  :venus:
mutta vois tuolla Venuksella olla  suhde  myös "päivään" eli  :aurinko: :oon.
Samalla huomioin, että jos kerran oot  :aurinko: :vaaka: niin sullahan on  :venus: kaukana  :aurinko: :sta,
eli yhen sortin johtotähtenä..Nikulalla oli näille se sisäpiirin  :aurinko: :merkurius: :venus: järjestyksien analyysi,
oisko nautiskelija..rippuu missä kohtaa  :merkurius: :sesi on. Ilmapiirien /aihepiirien tutkailija.
Tyyli, vaatteet, topikki,  :venus:
Semisekstiilin oon ite mieltänyt semmoseksi jotakin kohti menemiseksi,
se seuraava, yhen sortin jatkumo. mutu

Ja musiikki topiikki,  :neptunus: :sta.
Ja 3 huoneessa, missä kommunikoidaan, tarve jakaa ja kirjoittaa,
sanoittaa sitten vaikka sävelin se oma "fokus".
Puolineliö ei välttämättä ole kovin positiivinen noin ylejään jääräpäisyydessään,
mutta ehkä se kuvastaa sulla ns. ideoiden jakamista ja kylvämistä , aspektina ja  :jousimies: merkkinä.
Ja "jääräpäisesti" jatkaen, vaikkei kukaan kommentoisikaan.
Kunnioitettavaa, itekin monet antamasi linkit kattonu ja ajatuksia saanut,
mutta ei tule kommentoitua, vaikka oikeesti pitäs.
Keskustelut avartavat.
Hyvä kun olet jääräpäisesti foorumilla päivittämässä. :coolsmiley:

vähä huvittaa ja nolottaa nuo omat aiemmat jääräpäisyydet tuon lainaamisen suhteen... :-X


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: nikki - 05.05.2022 23:29:32
Tiigris
 :vesta: mielletään jo itessään kutsumukseksi (intohimo johonkin, Astologian taika tästä hyvin kirjoittanut)
ja kun se on 10 huoneessa näkyvällä paikalla, niin sun hommas mikä liekään vois olla sulle kutsumus ammatti.
 :vaaka: ja  :vesimies: ovat kommunikoinnin merkkejä, mentaalisia,
 :aspect_tri: :jupiter:  :vesimies: vois olla yhteiskunnallista vaikuttamista,
ehkä helppouttakin nähdä mihin päin ollaan menossa, tulevaisuuden visiot, oikeus ja kohtuus,
ja taas varottava ylilyöntejä,  :jupiter:
ja taas tuo  :aspect_squ: :kuu: :kauris:
 :kuu: :kauris: etenee hitaasti mutta varmasti kohti päämääräänsä,
ei anna periksi. Erinomainen kirurgin tai lääkärin kuvio,
pystyy toimimaan ns. tunteitta, kylmän viileesti kun tarve vaatii.
 :vesta: :vaaka: :aspect_squ: :kuu: :kauris:
sisäinen palo toimia niin kuin toimii välittämättä muiden mielipiteistä,
kuitenkin  :vaaka: :maisesti hyvät käytöstavat muistaen.
Molemmat ovat johtavia merkkejä.
No sitten on tietty sun  :aurinko: :kaksoset: siellä jossain nopeasti kaikkee,
mutta joo, jos intohimo löytyy, niin olettasin, että kärsivällisyyttäkin sitä myöten.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Kuuhilda - 06.05.2022 00:15:56
Mulle iski  :vesta: -kateus, kun luin Elwyn sun kuvauksen  ;D
Voi olla että pitäis jo laittaa silmät kiinni  ;D

Kiitti nikki tulkinnoista, taasen kovin valaisevaa.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: Tiigris - 10.05.2022 22:15:03
Hei iloinen yllätys, että täällä on tullut tulkintaa, kiitos nikki  :)

Joo, kutsumus on mun juttu työelämässä, oli mitä oli mä olen sellainen täyttymyksen maljan etsijä.  ;DJa se tarkoittaa sitä, että voin antaa hyvin paljon jollekin asialle, joka antaa mulle hyvin paljon. Rahaa tarvitaan elämässä mutta mä en valitsis työtä ikinä rahan perusteella.

Sitten kyllä olen erittäin epämotivoitunut asioista, joista en ole motivoitunut.  ;D (Tähän mun 11v sanois: no shit Sherlock!)  Tahdon vaan tehdä aidosta kipinästä asioita.
Vaihtoehtoiset hoitomuodot mua kiinnostaa kovin. Yrittäjyys, kenties yhdessä jonkun kanssa, olen parhaimmillani "pientiimipelaaja", kun vaan on sellaiset kaverit, et jokaisen yksilöllisyys saa tilaa ja joustoa.


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: t.touhula - 18.09.2022 19:32:20
Mun  :vesta: on 4h.ssa, mut ei kärkimerkissä = komerossa ja vielä, pah  :rapu: ssa.. toki vain 5 astetta kärkeen
.. mutta kuitenkin.
Selittää kyllä mun vetoani henkisyyteen ja että koti on mulle enemmän kuin pyhä.
Arjet menee jotenkin omassa rauhassa mut pyhät messuissa avustamassa
ja kuoroissa tai sooloesiintymisissä konserteissa.
Jotainhan jokaisen on tehtävä.
Tänään toki istuin selkäni kipeäksi, kun kuuntelin konsertteja ja kudoin tilaussukat
eiliselle tilaajalle.
Pitäsköhän suhauttaa pikasesti myös puuronkeittajalle. Mietinnan paikka.
 :o


Otsikko: Vs: Vesta, Valonkantajan asteroidi
Kirjoitti: t.touhula - 18.09.2022 19:50:48
haa, tietennii täällä  pohditaan  :vesta: : aa,
henkisiä syvyyksiä.. :angel: taivahalla  :saturnus: 24  :vesimies:  :aspect_con:  :vesta: 24  :vesimies:
ja miksi minä pistän lusikkani soppaan..  :aspect_squ: mun  :aurinko: :skorpioni:
niin ja tr  :merkurius: 4  :kaksoset:  :aspect_con: DC  :)

Mun oma tietsikka tilttaa, en oo naputellu, nyt on toinen kone käytössä.

Tuli heti tuosta Elwynin kuvioista mieleen,
kun kirjoitit, että osuvaa,
että niinpä , missä fokus,
missä päivität tällä foorumilla..parasta tässä päivässä oisko  :venus:
mutta vois tuolla Venuksella olla  suhde  myös "päivään" eli  :aurinko: :oon.
Samalla huomioin, että jos kerran oot  :aurinko: :vaaka: niin sullahan on  :venus: kaukana  :aurinko: :sta,
eli yhen sortin johtotähtenä..Nikulalla oli näille se sisäpiirin  :aurinko: :merkurius: :venus: järjestyksien analyysi,
oisko nautiskelija..rippuu missä kohtaa  :merkurius: :sesi on. Ilmapiirien /aihepiirien tutkailija.
Tyyli, vaatteet, topikki,  :venus:
Semisekstiilin oon ite mieltänyt semmoseksi jotakin kohti menemiseksi,
se seuraava, yhen sortin jatkumo. mutu

Ja musiikki topiikki,  :neptunus: :sta.
Ja 3 huoneessa, missä kommunikoidaan, tarve jakaa ja kirjoittaa,
sanoittaa sitten vaikka sävelin se oma "fokus".

Tuossa tuli mullekin osavastauksia::  IC :kaksoset: ssa. 3h.ssa sitä sun tätä. Selittää pakinat ja kirjan teossa olon.
Toukokuussa ollut  :saturnus:  :aspect_con: kuu sekä AC.
Onneks tuli opittua lukemaan aikanaan.
Taas sain lisätietoa.

Kiitos  :smitten: