Onnea, terveyttä, rahaa ja rakkautta?

Vesi-Jäniksen vuosi 2023

Kiinalainen vuosihoroskooppi 2023

Liity postituslistalle, niin lähetän sinulle kiinalaisen vuosihoroskoopin kaikista 12 horoskooppimerkistä.

Lähetin e-kirjan sähköpostiisi.
Tarkista osoite, se vaikuttaisi olevan puutteellinen.
Odottamaton virhe tapahtui. Kokeile hetken kuluttua uudestaan.


Odota hetki

Antamalla sähköpostiosoitteesi liityt postituslistalle ja saat Kiinalaisen vuosihoroskoopin 2023. Postituslistalta pääset pois yhdellä klikkauksella. Sähköpostiosoitettasi ei anneta eteenpäin.


Sisään

Astrokalenteri

Astrokauppa

Astro Akatemia
Kirjaudu sisään

Uusi käyttäjä? Rekisteröidy tästä.

Mestari Harun

Mestari Harun

23.7.2022

vieraskirjoitus:

Uusi aika ja uuden ajan hengellisyys

Monelle meistä on ilmeistä, että olemme siirtymässä uuteen aikaan. Todennäköisesti siirtymä koskettaa ajallaan lähes kaikkea elämässämme. Yksi esiin nouseva ilmiö on myös muutos, jota henkisyys, uskonnot, ja hengellisyys käyvät läpi.

Uskonnot ovat syntyneet siitä, että yksi ihminen on koskettanut todellisuutta ja jakanut tuon todellisuuden ympärilleen. Tuon ihmisen kuoltua, opetus on pyritty taltioimaan ja sitä on haluttu ylläpitää. Näin syntyi uskonto. Mitä kauemmin aikaa menee, sitä kauemmas tuo uskonto kulkee siitä todellisuudesta, johon sen oli tarkoitus vaalia yhteyttä. Näin uskonnosta tulee jotain, joka yhdistämisen sijaan pitää meitä etäällä siitä todellisuudesta, lähteestä, joka on kaikessa ja kaikkialla.

Henkisyys on tervehdyttävä liike, jossa alammekin jossain tuolla olevan jumalan ja hänen viestintuojien sijaan kääntymäänkin arvostamaan ja tutustumaan siihen, keitä me itse olemme. Alamme kysyä, kyseenalaistaa, jopa pohtia sitä mahdollisuutta, että mekin olemme tavalla tai toisella luojia. Henkisyys kuitenkin voi viedä meitä etäälle siitä tosiasiasta, että vaikka me olemme osa sitä yhtä, minä en ole se yksi, vaan sen yhden ilmentymä. Kuvaksi luotu, kuten taakse jättämämme kirjat kertovat.

Uuden ajan hengellisyyden täytyy sisällyttää nämä molemmat. Näemme oman arvomme osana kokonaisuutta, jota voidaan kutsua vaikka luojaksi. Luovumme jumalasta jossain tuolla ja alamme nähdä sen ilmenevän meille kaikkina niinä näkyvinä ja näkymättöminä voimina, jotka ilmenevät niin meissä kuin koko maailmankaikkeudessa.

Yksi näiden voimien ymmärtämisessä auttava tiede on astrologia. Se auttaa meitä näkemään, miten se mikä on yllä, liittyy siihen mikä on alla. Miten luoja liikkuu, ilmeten yhtaikaa sekä taivaankappaleissa että meissä itsessämme.

Alla olevan kirjoituksen tarkoitus on avartaa sinulle hengellisyyden, henkisyyden ja astrologian yhteyttä. Sitä miten luoja liittyy kärpäseen, arkkienkelit planeettoihin ja miten kaikki tämä elää ihmisessä.

Niin ylhäällä, kuin alhaalla

Aloitan rakentamaan viestiäni helpoimmasta päästä. Olet varmasti tietoinen siitä, että sinun vatsassasi on lukuisia bakteereja. Kenties olet perehtynyt siihenkin, että ihminen koostuu merkittävässä määrin erilaisista bakteereista. Me emme kuitenkaan ole tietoisia näistä bakteereista. Saatamme tietää niiden olemassaolosta ja näemme kenties toisinaan niiden vaikutuksen, mutta suurin osa meistä ei tunne niitä henkilökohtaisesti.

Sama pätee isossa määrin myös elimiimme. Tiedämme, että meillä on maksa, mutta emme varsinaisesti tunne maksaa, keuhkoja tai munuaisiamme. Me tiedämme älyllisesti ja meillä on jonkinlainen kontakti siihen, että tällaisia olentoja ja elimiä on meissä, mutta emme tunne niitä. Yhtälailla, nämä bakteerit ja elimet toimivat osana meitä, heillä on tietynlainen sielunelämä, mutta he eivät tunne sitä kokonaisuutta, joka minä esimerkiksi olen.

Planeetatkin ovat olentoja, joilla on oma sielunelämänsä

Tämä sama pätee myös isommassa mittakaavassa. Maapallolla on oma sielunelämänsä. Se on olento, jolla on oma tietoisuutensa. Sen sisällä ja pinnalla on olentoja, joilla on oma tietoisuutensa, mutta aivan kuten oma suhteemme meissä oleviin bakteereihin, maapallo ei tunne jokaista meistä bakteereista sen sisällä, sen enempää kuin me maapallon bakteereina tunnemme maapalloa henkilökohtaisesti.

Myös muilla planeetoilla on oma sielunelämänsä ja omat bakteerinsa, eli eliölajinsa, jotka ovat erilaisia kuin ne eliölajit, jotka me ihmiset voimme havaita. Aivan kuten jokainen ihminen on erilainen, myös jokaisella planeetalla on oma luonteensa ja siten myös tarkoituksensa. Aivan kuten jokaisella ihmisellä on oma tarkoituksensa, riippuen siitä, millaiseksi hän on rakentunut. Kun vaikkapa tietyn astrologisen merkin vaikutuksen alla olevan täysikuun aikaan meditoimme tämän täysikuun tuntumaa, voimme saada kokemuksellisesti kiinni tuon tähtimerkin, tai tähdistön luonteesta. Eli voimme oppia tuntemaan sitä hieman.

Planeetat taas ovat osa isompaa kokonaisuutta. Linnunrata on yksi kokonaisuus, joka pitää sisällään erilaisia planeettoja. Linnunrata on olento, jolla on elimiä, joita ovat tässä tapauksessa planeetat ja tähdet. Linnunrata on oma oma olentonsa, joka on vuorovaikutuksessa toisten linnunratojen, eli galaksien kanssa.

Hän on siis vuorovaikutuksessa olentojen kanssa, jotka ovat sen kanssa samalla aaltopituudella. Olentojen, joiden tietoisuus on riittävän samankaltainen ja joiden kanssa sen aistit toimivat samalla värähtelytaajuudella. Ihminen, joka havaitsee esimerkiksi valosta vain tietyt taajuudet, näkee ja kokee eri asioita kuin planeetta, koska sen tietoisuus sekä aistielimet ovat erilaiset ja sen vuoksi se havaitsee erilaisen todellisuuden.

Uskon, että saat kiinni siitä, että me kaikki olemme olentoja toisten, isompien olentojen sisällä. Jokainen näistä olennoista elää omassa todellisuudessaan, eikä ole täysin tietoinen niiden olentojen luonnosta, jotka asuvat sen sisällä. Jokainen olento myös kanssakäy niiden olentojen kanssa, jotka elävät sen kanssa samassa todellisuudessa.

Kaiken lähde on

Lisätään mukaan sitten toinen asia. Kaikki uskonnot ja henkiset perinteet tunnistavat sen asian, että kaikelle on olemassa yksi lähde.

Suufilainen henkinen perinne puhuu tästä lähteestä nimellä Hu. Siitä kokonaisuudesta, joka on sekä tuo lähde että kaikki tästä lähteestä syntyvät todellisuuden tasot, siis kaikki mitä on, nimellä Allah. Allah ei siis tarkoita jumalaa, tai jotain jumalolentoa, vaan se tarkoittaa sitä totaalisuutta, josta kaikki kumpuaa, jossa kaikki tapahtuu ja jota kaikki on. Suufilaisen opetuksen ydin on se, että on vain tuo yksi, joka ei ole irrallinen meistä itsestämme.

Todellisuudessa on olemassa tasoja. On olemassa lähde, joka on käsityksemme tuolla puolen. Voimme syvän meditatiivisen harjoituksen myötä koskettaa tuota olemassaolemattomuutta, joka on tyhjyydenkin tuolla puolen.

Kun tuosta lähteestä ilmenevät sen ensimmäiset ilmentymät, kutsumme näitä ilmentymiä suufilaisittain luojan niminä. Ne ovat tuon lähteen ominaisuuksia, jotka eivät ole ottaneet vielä minkäänlaista muotoa. Näistä ominaisuuksista, tai näillä ominaisuuksilla lähde alkaa luoda olemassaoloa, aloittaen alkuenergioista, joita kaikki mikä on olemassa on tehty.

Mitä ovat arkkienkelit, eli alkuenergiat?

Kun nämä nimet ottavat ensimmäisen muotonsa, näitä muotoja, alkuenergioita, kutsutaan nimillä arkkienkelit. Arkkienkeli on siis sana, jolla viitataan näihin lähes käsittämättömiin voimiin.

Ne ovat alkuenergioita, joista jokainen on luotu tietyistä nimistä, eli lähteen ominaisuuksista. Koska jokainen olemassaoleva asia on tehty lähteestä, hän pitää sisällään kaikki sen ominaisuudet. Olemassaolevat asiat on kuitenkin tehty noiden ominaisuuksien erilaisista sekoituksista ja siten jonkin arkkienkelin kohdalla tietyt ominaisuudet ja nimet ovat enemmän etualalla.

Arkkienkelit on siis tehty lähteen ominaisuuksista, joita kutsumme suufilaisittain luojan nimiksi. Arkkienkelit ovat olemassaolevan todellisuuden alkuenergioita. Energioita, joista kaikki olemassaolevat asiat on tehty, me ihmiset mukaanlukien.

Tietty galaksi on tehty enimmäkseen tietyn arkkienkelin olemuksesta. Tietty planeetta on tehty enimmäkseen tietyn arkkienkelin olemuksesta. Tietty ihminen, tietty puu ja tietty hyönteinen on tehty enemmän tiettyjen arkkienkelten olemuksesta, kuin toisten. Tällä tavoin ne saavat oman luonteensa. Ne ovat kaikki sekoituksia näiden eri alkuenergioiden olemuksesta.

Lähde, sen ominaisuudet, arkkienkelit ja fyysinen todellisuus

Sama pätee myös meihin ihmisiin. Meidät on tehty niistä samoista aineksista, joista koko todellisuus sen eri tasoineen ja ulottuvuuksineen on tehty. Lähteen ominaisuuksista syntyivät alkuenergiat, joista sitten on syntynyt muita kokonaisuuksia (arkkienkelit, galaksit), joista sitten lopulta on syntynyt ihminen ja ihmisen sisällä olevat bakteeritkin. Jokainen olento toteuttaa näitä lähteen ominaisuuksia ja alkuenergioiden luonnetta. Pohjimmiltaan siis ilmentää sitä yhtä, joka on kaiken lähde.

Jokaisella ja kaikella on oma funktionsa todellisuudessa. Meille on annettu tietyt ominaisuudet. Me olemme tiettyjen ominaisuuksien, eli nimien ilmentymää. Siksi yksi on iloinen ja toinen vakavampi. Siksi yhden elämä on huolenpitoa ja toisen elämä mysteerien ratkomista. Meissä kaikissa on potentiaalina se koko todellisuus, joka on olemassa, sillä olemme heijastuma tuosta todellisuudesta. Meitä ei ole voitu tehdä mistään muusta kuin olemassaolevasta todellisuudesta ja jokainen solu, jokainen atomi, kantaa sisällään tuon kokonaisuuden minikoossa.

Kun todellisuus liikkuu, kaikki siinä liikkuu. Yksi helpoimmista tavoista hahmottaa tämä liike, on huomata eri planeettojen vaikutus meihin ihmisinä. Kun vaikkapa Saturnuksen vaikutus meihin on aktiivisemmin päällä, voimme huomata, miten sen luonne alkaa herätä meissä. Kun jokin voima todellisuudessa herää, se herää kaikkialla tässä todellisuudessa.

Azrael - muuntumisen ja siirtymien arkkienkeli

Arkkienkeli, joka tunnetaan nimellä Azrael, on energia, joka huolehtii esimerkiksi siirtymistä, muuntumisesta ja transformaatiosta. Se on energia, joka asettaa meidät kasvotusten tosiasioiden ja elämän muuttuvaisuuden kanssa. Kohtaamme tämän energian selvimmin ihmiselämämme aikana silloin, kun siirrymme tuonpuoleiseen, joka on elämämme suurin siirtymä.

Azrael on merkittävä osa skorpionin tähdistöä. Siksi skorpionin vaikutuksen alla olevat ihmiset ilmentävät tätä Azraelin energiaa vahvasti. Skorpionin tähdistö ei ole siis sama asia kuin Azrael, mutta tähdistö ilmentää vahvasti Azrael nimellä kulkevaa energiaa ja siten niitä lähteen ominaisuuksia, jotka ovat Azraelille ominaisia. Yhtälailla skorpionin merkin alla syntynyt ihminen ei ole yhtä kuin skorpionin tähdistö, mutta hän ilmentää vahvasti tämän tähdistön luonnetta.

Azraelia kutsutaan myös kuoleman enkeliksi. Kuolema on osa jokaista siirtymää ja muutosta. Jotta hahmotat vielä paremmin sen, että kaikki olemassaolon tasot ilmentävät sitä, mikä on niiden yläpuolella, mainitsen vielä hyönteisestä, joka ilmentää vahvasti Azraelin energiaa. Tämä hyönteinen on nimeltään kärpänen. Kärpäset huolehtivat siitä, että se mikä kuolee, myös muuntuu. Löydät kärpäsen aina lantakasasta, mutta myös sieltä, missä jokin on tekemässä siirtymää. Voit joskus jopa huomata, että kun sinä käyt läpi vahvaa muutosta, jossa jokin sinussa kuolee ja muuntuu, kärpäsiä on lähelläsi tavallista enemmän, jos niillä on pääsy sinne missä oletkin.

Ei ole olemassa jotain, josta olisimme erillisiä. Ei jumalia, planeettoja, jumalaa tai paholaista

Yksi merkittävä asia, jota haluan painottaa on se, että arkkienkelit ja planeetat eivät ole meistä erillisiä. Jotta alamme ymmärtää elämää paremmin, meidän on avauduttava sille, että yhtälailla kuin on olemassa se totaalisuus, jota kutsumme luojaksi ja joka ei ole meistä erillinen, vaan ilmenee meidän kauttamme ja meinä, on olemassa myös arkkienkeleitä ja planeettoja, jotka ovat olemassa, mutta jotka eivät ole meistä erillisiä vaan ilmenevät myös meissä ja meinä.

Kaikkien henkisten perinteiden päämääränä toimii se, että ihminen itse näkee, tuntee, kokee ja tiedostaa, että ei ole olemassa jossain tuolla olevaa jumalaa, josta me olemme erillisiä. On lähde, jonka ilmentymää kaikki on.

Ilmentymässä, eli todellisuudessa on olessa eri kokoisia kokonaisuuksia ja pienempi kokonaisuus sijaitsee aina isomman sisällä. Arkkienkelten sisällä on koko todellisuus, kaikki sekin mitä emme näe. Maailmankaikkeus johon mahtuu loputon määrä galakseja. Galaksin sisällä on kokonaisuuksia, jotka koostuvat planeetoista ja tähdistä. Me olemme yhden tällaisen kokonaisuuden sisällä, joka on isomman kokonaisuuden sisällä. Kun isompi kokonaisuus liikkuu, kaikki sen sisällä liikkuu.

Isompi kokonaisuus sijaitsee silti aina myös pienemmän kokonaisuuden sisällä. Ihmisen tietoisuus, keho ja mieli on rakennettu noista samoista aineksista. Me olemme todellisuus pienoiskoossa ja siten kaikki mikä on olemassa, on olemassa myös meissä. On olemassa myös voima, jota kutsutaan nimillä piru tai suufilaisittain Shaytan. Tämä voima on ympärillämme, osa todellisuutta ja samasta lähteestä kuin kaikki muukin, mutta se on ihan yhtälailla meissä. Asiat, voimat ja energiat ovat siis aina niin meissä kuin isommassa kokonaisuudessa. Niin ylhäällä kuin alhaalla.

Kun ymmärryksemme avautuu sille, että olemme täysin yhtä kaiken kanssa ja että olemassaoleva todellisuus on yksi, saatamme kokea monia asioita. Ihmetystä, pelkoa, hämmennystä, vapautta ja helpotusta.

Kenties ymmärrys on aluksi älyllisesti tai intuitiivinen ja myöhemmin avautuu selkeämmäksi oman kokemuksemme kautta. Silloin alamme kuitenkin hahmottaa asioiden oikean laidan. On olemassa vain yksi ja tuo yksi ei ole meistä irrallinen. Yksi asia, jonka ymmärrys voi meille antaa, on luottamus siihen, mitä olemme. Meidät on jokainen tehty pohjimmiltaan lähteemme ominaisuuksista, sen luonteenpiirteistä, jos asiaa hieman kansankielistää. Meissä on enemmän tiettyjä ominaisuuksia ja vähemmän toisia. Näin on tarkoitettu.

Jos ihmiselämän voisi jollain tavalla haaskata, olisi haaskaaminen sitä, että jättäisi ilmentämättä tietoisesti näitä ominaisuuksia, jotka meille on annettu. Toteutamme niitä joka tapauksessa, koska emme muuta voi, mutta jos emme herää itseemme luojan ilmentyminä ja tunnista millainen ilmentymä olemme, emme saa nauttia siitä, mitä meille on annettu. Kun opimme tunnistamaan itsemme ja ymmärrämme niitä voimia, joista meidät on tehty, voimme yhtaikaa antautua olemaan osa elämää, sekä todistaa sen ihmeellisyyden toteutumista.

Astrologia on aito työkalu itsetuntemuksen lisäämiseen

Astrologia on ollut omaksikin yllätyksekseni jo vuosia yksi hyödyllisimmistä työkaluista itseni tunnistamiseen. Astuin sen maailman äärelle Seppo Tanhuan johdattelemana, muistaakseni vuonna 2014. En tänäkään päivänä ymmärrä karttojen päälle, mutta olen alkanut ymmärtää niitä voimia, jotka vaikuttavat planeettojen taustalla, planeettoina ja myös minussa.

Seuraan taivaan liikkeitä aktiivisesti, mutta erityisesti olen keskittynyt kuun vaiheiden seuraamiseen. Kuu on kuin vahvistin niille tähdistöille ja planeetoille, jotka kulloinkin vaikuttavat meihin eniten. Kun seuraan minussa tapahtuvia asioita yhtaikaa kuun liikkeiden kanssa ja yhdistän mukaan sen orastavan ymmärryksen, joka minulla on tähdistöistä ja planeetoista, jokainen kuunkierto tutustuttaa minua yhä paremmin silloin vaikuttaviin voimiin. Voimiin, jotka ilmenevät myös minussa.

Suosittelen tätä yksinkertaista tapaa kaikille. Astro.fi -sivun tiedotteet kuunvaiheista ja niiden aikaan vaikuttavista voimista, ovat varsin riittävä tieto siihen, että voit alkaa seurata niiden toimintaa. Tärkeintä on tietysti oma panoksesi, eli elämässäsi läsnäoleminen ja uteliaisuus kaikesta siitä mitä koet ja mitä ympärilläsi tapahtuu.

Toivon, että tämä kirjoitus tuo sinulle selkeyttä siihen, miten hengellisyys, henkisyys ja astrologia ovat yhtä ja samaa. Ennen kaikkea, että se tukee luottamustasi elämään ja sinuun itseesi osana todellisuutta.

Terveisin
Mestari Harun

Mikäli haluat tutustua mestariin ja itseesi paremmin, sekä ammentaa lähteestä yhdessä hänen ja muiden kanssa, voit tulla laivaan mukaan seuraavan retriitin muodossa. Retriitti järjestetään 26.-30.10.2022.
Lue halutessasi lisää tästä linkistä.

Palaa Mestari Harun blogi hakemistoon

Tästä Seppo Tanhua blogi hakemistoon

Tästä Maiju Palin blogi hakemistoon

Tästä Timo Kalliokoski blogi hakemistoon

Tästä Johanna Vilén blogi hakemistoon

Tästä Arto Virtanen blogi hakemistoon

Tästä Virpi Karjalainen blogi hakemistoon

Tästä Jenniemilia Demus blogi hakemistoon

Tästä Evgenia Nyyssölä blogi hakemistoon

Tästä Anne Sundell blogi hakemistoon

Tästä Janne Laakso blogi hakemistoon

Tästä Margie Marketta Mylläri blogi hakemistoon

Tästä Irene Länkinen blogi hakemistoon

Tästä Esa Hyppönen blogi hakemistoon

Tästä Talvetar blogi hakemistoon

Tästä Tiina Tolvanen blogi hakemistoon

Hallitse postituslistan asetuksia / Liity postituslistalle

Mestari Harun

Mestari Harun on mestarin vihkimyksen sekä Naqshbandi-Haqqani suufi -perinteen Sheikin (suufi mestari/opettaja) nimityksen saanut tavallinen 38 -vuotias mies Suomesta. Avopuoliso, ystävä ja mystikko. Sekä hänen työnsä ympärille syntyneen, henkistä opetusta ja koulutusta tarjoavan KASVUALUSTAN pääopettaja. Lue lisää KASVUALUSTASTA täältä: https://aarolof.fi/
 

Mestari Harun

Kommentit


lue lisää- {{comment.name}} / {{formatDate(comment.updated_at)}}lue lisää

- {{reply.name}} / {{formatDate(reply.updated_at)}}

Ilmoita ylläpidolle


Vastaa tähän kommenttiin ( {{ comment.replyComments.length }} vastaus. vastausta. )

Piilota

Viestin lähetys onnistui
Viestin lähetys epäonnistui. Kokeile uudestaan
Lisää puuttuva tieto
Tämän tilin lähettämistä kommenteista on tullut liian paljon raportteja. Kommenttien lähetys on väliaikaisesti pois käytöstä.
Odota hetki ...
Kommentoi kirjoitusta

Viestin lähetys onnistui
Viestin lähetys epäonnistui. Kokeile uudestaan
Lisää puuttuva tieto
Tämän tilin lähettämistä kommenteista on tullut liian paljon raportteja. Kommenttien lähetys on väliaikaisesti pois käytöstä.
Odota hetki ...