Tee uusi

Tunneharmoniaa kuvaavaksi tekijäksi olen valinnut lähinnä Kuun aspektit. Aspektit voivat olla palkitsevia tai haasteellisia. Alla on karkea yleistys tunteiden merkityksessä juuri tässä parisuhteessa sinun kannaltasi katsottuna.

Tulkinta sinulle kun kumppaninasi on
Sinulla riittää lämpimiä ja turvallisuutta tuottavia tunteita kumppaniasi kohtaan. Haluat olla häntä lähellä ja saat varmasti hänet tuntemaan olonsa turvalliseksi seurassasi. Kotielämään on näillä eväillä saavutettavissa lämmin ja ymmärtävä yhteishenki ainakin sinun kannaltasi katsottuna.

Tulkinta sinulle kun kumppaninasi on
Sinulla riittää lämpimiä ja turvallisuutta tuottavia tunteita kumppaniasi kohtaan. Haluat olla häntä lähellä ja saat varmasti hänet tuntemaan olonsa turvalliseksi seurassasi. Kotielämään on näillä eväillä saavutettavissa lämmin ja ymmärtävä yhteishenki ainakin sinun kannaltasi katsottuna.

Tunnetason harmonia on välillänne kohtalaisen tasapainoisessa suhteessa ja elämänne heilahtelee kinastelusta hellyyteen sopivantuntuisessa rytmissä. Koska teiltä löytyy kaikki eväät keskinäiseen hellyyteen ja sen päivittäiseen ilmaisuun, tunnette molemmat jotain puuttuvan, elleivät hellyys ja välittäminen ilmene päivittäisessä kanssakäymisessä. Erimielisyydet konkretisoituvat liian helposti sulkeutumisena ja puhumattomuutena, joka on aivan liian helppo hukuttaa omaan tekemiseen ja kiireeseen. Ajan puute on tämän suhteen suurimpia kompastuskiviä. Siihen on niin helppo vedota, kun ei halua muuttaa jotakin osaa omassa käyttäytymisessä. Tällainen suhde latistuu helposti pelkäksi rutiiniksi, ellei esimerkiksi seksuaalisella tasolla löydy riittävästi särmää jatkuvan muutoksen ylläpitämiseksi.


Keskinäistä seksuaalisuutta kuvaavat tekijät ovat kaksiteräinen miekka, sillä seksuaalisuuden kasvaessa myös tunnetason haasteet kasvavat vastaavassa suhteessa. Voimakas seksuaalisuus on usein vakava haaste harmonian säilymiselle arkielämässä.

Tulkinta sinulle kun kumppaninasi on
Kiintymyksesi perustuu enemmän tunnetasolle kuin seksuaaliseen vetovoimaan. Ensi huuman jälkeen seksuaalinen lataus on vaarassa hiipua kokonaan, ellet ole valmis päivittäin koskettamaan ja hellimään kumppaniasi.

Tulkinta sinulle kun kumppaninasi on
Kiintymyksesi perustuu enemmän tunnetasolle kuin seksuaaliseen vetovoimaan. Ensi huuman jälkeen seksuaalinen lataus on vaarassa hiipua kokonaan, ellet ole valmis päivittäin koskettamaan ja hellimään kumppaniasi.

Suhteenne perustuu pääosin muille tekijöille kuin seksuaaliselle vetovoimalle. Tästä syystä jompikumpi tai molemmat saattavat ajoittain kokea elävänsä puutteessa. Seksuaalisen jännitteen ollessa vähäinen, asettuu elämä helposti liian vakiintuneisiin uomiin. Varokaa unohtamasta hellää koskettamista ja yhteisiä sänkyyn meno aikoja. Seksuaalista jännitettä kuvaavien tekijöiden puute saattaa johtaa myös suorituspaineisiin, jolloin seksuaalinen kanssakäyminen muuttuu ensin rutiininomaiseksi ja aikataulutetuksi tapahtumaksi. Myöhemmässä vaiheessa haluttomuus ja ehkä jopa kyvyttömyys on seurausta luonnollisen rytmin hukkumisesta. Tällaisessa tilanteessa on palattava alkuasetelmiin ja ratkaistava täysin selvästi, että molemmat varmasti haluavat edelleen elää tässä suhteessa. Sen jälkeen on sovittava myös siitä, että seksille jää riittävästi aikaa, vaikka siinä ei halailua pidemmälle mentäisikään.


Kommunikaatiota kuvaaviksi tekijöiksi olen laskenut lähinnä Merkuriuksen aspektit, jotka kuvaavat tiedon kulkua sinun ja kumppanisi välillä. Myös Merkuriuksella voi olla sekä haasteellisia että palkitsevia aspekteja.

Tulkinta sinulle kun kumppaninasi on
Koet keskinäisen ymmärryksenne ja ajatusten juoksun positiivisena asiana suhteessanne. Arvostat kumppanisi mielipiteitä ja osaat kuunnella hänen mielipiteitään. Näillä eväillä kannattaa jutella epäselvyydet kuntoon aina välittömästi, kun niitä ilmenee.

Tulkinta sinulle kun kumppaninasi on
Koet keskinäisen ymmärryksenne ja ajatusten juoksun positiivisena asiana suhteessanne. Arvostat kumppanisi mielipiteitä ja osaat kuunnella hänen mielipiteitään. Näillä eväillä kannattaa jutella epäselvyydet kuntoon aina välittömästi, kun niitä ilmenee.

Teillä on hyvät edellytykset ymmärtää toisianne ja toistenne puhetta silloin kun elämä muuten on oikeilla raiteilla, eikä stressi paina kumpaakaan kohtuuttomasti. Ette välttämättä tarvitse sanoja viestien välittämiseen ja yhteistyö sujuu yllättävän hienosti. Pystytte löytämään yhteisen idean ja sävelen helposti sellaisiin asioihin, jotka aidosti kiinnostavat teitä molempia. Haasteet nousevat esiin heti kun jommankumman henkinen tasapaino pettää ja pitäisi ymmärtää myös toisen tekemiä virheitä. Tiedostamattomana tämä häiriömahdollisuus tulee nakertamaan suhteen perustuksia ehkä hyvinkin tehokkaasti. Tiedostaessanne tämän ongelman, voitte tehdä lujan molemminpuolisen päätöksen keskustella mieltä painavasta asiasta niin kauan, että se on varmasti molempien osalta loppuun käsitelty. Pienen harjoittelun jälkeen se tulee sujumaan oikein hienosti ja helposti.


Ura- ja työkuvioita olen valinnut kartoittamaan Auringon, Marsin, Jupiterin ja Saturnuksen keskinäiset aspektit. Nämäkin voivat olla palkitsevia tai haasteellisia.


Tulkinta sinulle kun kumppaninasi on
Yhteisten suunnitelmien toteuttaminen sujuu kohtalaisen hyvin ja saat omat ajatuksesi riittävän hyvin esille yhteisiä päätöksiä tehdessänne. Tämä edellyttää kuitenkin muilta osin tasapainoista suhdetta ja hyviä puhevälejä. Pelkkä yhdessä tekeminen ei riitä pitämään suhdetta kasassa.

Tulkinta sinulle kun kumppaninasi on
Yhteisten suunnitelmien toteuttaminen sujuu kohtalaisen hyvin ja saat omat ajatuksesi riittävän hyvin esille yhteisiä päätöksiä tehdessänne. Tämä edellyttää kuitenkin muilta osin tasapainoista suhdetta ja hyviä puhevälejä. Pelkkä yhdessä tekeminen ei riitä pitämään suhdetta kasassa.

Teillä on aspekteissanne enemmän yhteistyökuvioita puoltavia tekijöitä, kuin sitä hankaloittavia. Mikään ei silti ole ihan selvää yhteistä uraa suunnitellessanne. Homma saattaa kaatua juuri niihin pieniin erimielisyyksiin, joita jompikumpi ei ole valmis käsittelemään tai ottamaan huomioon, toisen pyynnöistä huolimatta. Aluksi kaikki näyttää yleensä oikein lupaavalta, mutta näkemyserot nousevat esiin rutiinien myötä. Molempien tulee tietoisesti pitää huolta siitä, että tekemisessä säilyy mielekkyys vielä vuosienkin kuluttua. Tällaisella aspektipainotuksella pystyy rakentamaan toimivan ja menestyvän yhteisen yrityskuvion, jos molemmat osaavat pitää iittävän lujasti kiinni omista arvoistaan ja näkemyksistään riitelyyn sortumatta.